Zverejňovanie: Rok 2019 - Objednávky


Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Číslo obj. Popis objednaného plnenia  Celková hodnota v € (s DPH)  Identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Dátum vyhotovenia obj. Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO Meno, priezvisko, funkcia zodpovednej osoby Poznámka
1/2019 Stravné lístky                  348,00 € 252122017 3.1.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy  
2/2019 Chémia do bazéna                  274,46 € 7.1.2019 Ing. Jaroslav Baran, Agro-dez Perín 282, 044 74 Perín-Chym 40160122 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
3/2019 Oprava kotla v ŠJ                  147,00 € 7.1.2019 Elektroservis VV s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
4/2019 Čistenie kanalizácie - ŠJ                  199,20 € 9.1.2019 Kontrakt JMV, s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice 31666744 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
5/2019 Organizačné a technické zabezpečenie Lyžiarskeho kurzu pre žiakov II. stupňa               7 106,00 € 252012019 11.1.2019 PROMET Trans, spol. s r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 31696651 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
6/2019 Výmena hadičiek na dávkovacích čerpadlách                    60,00 € 4.2.2019 CM-Bazény s.r.o. Drieňová 1, 040 22 Košice 31650007 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
7/2019 Spracovanie súťažných podkladov a procesu VO - Výmena okien                  350,00 € 252062017 4.2.2019 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
8/2019 Spracovanie súťažných podkladov a procesu VO - Výmena podláh                  350,00 € 252062017 4.2.2019 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
9/2019 Čistiace a upratovacie prostriedky                    75,60 € 4.2.2019 Darien, s.r.o. Bukovecká 10, 040 12 Košice 36583740 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
10/2019 Stravné - obed pre účastníkov GEO olympiády                    79,20 € 252042019 5.2.2019 Študentské domovy a jedálne UPJŠ Medická 6, 040 11 Košice 00397768 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy GEO Olympiáda - krajské kolko SŠ
11/2019 Stravné lístky                  504,00 € 252122017 6.2.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
12/2019 Valce a tonery do tlačiarne                  267,91 € 7.2.2019 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice 36188778 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
13/2019 Renovácia tonerov                    60,00 € 7.2.2019 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, 040 14 Košice 46041770 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
14/2019 Školské tlačivá na šk.rok 2018/2019                  400,00 € 11.2.2019 ŠEVT a.s. Cementárenská vesta 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
15/2019 Servisná prehliadka konvektomatu                  206,93 € 11.2.2019 GASTROTECHNIKA plus Slovenská 93, 040 01 Košice 1 33905690 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
16/2019 Odborný dozor stavebných prác - Výmena okien                  500,00 € 252062017 11.2.2019 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
17/2019 Čistiace a hygienické potreby                    54,00 € 11.2.2019 DUMAR-SK s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 47468874 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy PT- Čistiace a hygienické potreby
18/2019 Umývacie a oplachové prostriedky do umývačky riadu - ŠJ                  210,00 € 11.2.2019 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 47635843 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
19/2019 Generálny kľúč                    23,88 € 11.2.2019 MY DVA Slovakia, s.r.o. Polianky 11, 841 01 Bratislava 35937548 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
20/2019 Kancelárske potreby                    51,28 € 11.2.2019 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
21/2019 Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov                  243,60 € 11.2.2019 LIVONEC SK, s.r.o. OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice 48121347 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
22/2019 Skrinky na kľúče                  165,36 € 12.2.2019 MANUTAN Slovakia s.r.o. Obchodná 507/2, Bratislava 811 06 35885815 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
23/2019 Modul HF0010 -Vema DDS                    72,00 € 19.2.2019 VEMA, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
24/2019 Chémia do bazéna                  148,08 € 25.2.2019 Ing. Jaroslav Baran, Agro-dez Perín 282, 044 74 Perín-Chym 40160122 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
25/2019 Tlač poštových poukazov                    73,69 € 26.2.2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 36631124 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
26/2019 Umývací prostriedok na konvektomat                    64,80 € 26.2.2019 GASTROTECHNIKA plus Slovenská 93, 040 01 Košice 1 33905690 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
27/2019 Vysielačky                    38,40 € 27.2.2019 ANICO Slovakia s.r.o. Tr. SNP 341/92, 040 11 Košice 46644245 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
28/2019 Výmena podláh v triedach               7 202,87 € 28.2.2019 Intrend spol. s r.o. Seňa 162, 04458 Seňa 36173045 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy LA 22/2019
29/2019 Stravné lístky                  296,00 € 252122017 4.3.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
30/2019 Balíčky pre deti v HN                  282,20 € 5.3.2019 MEGGY s.r.o. Staničná 26, 951 73 Jelenec 36535290 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
31/2019 Kancelárske potreby                    66,87 € 5.3.2019 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
32/2019 Viacúčelová skriňa                  242,40 € 6.3.2019 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
33/2019 Deratizácia objektu ZŠ                    48,00 € 7.3.2019 DERATEX-EKO Daniel Repka Čárskeho 7, 040 01 Košice 10689877 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
34/2019 Dosky na školské lavice                    69,60 € 8.3.2019 Ing. Rudolf Mudrík - OFFER Stred 457, 023 54 Turzovka 32248466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
35/2019 Vitríny 486,00 € 19.3.2019 LAVACOM s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava 51881713 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
36/2019 Chémia do bazéna                  176,23 € 22.3.2019 Ing. Jaroslav Baran, Agro-dez Perín 282, 044 74 Perín-Chym 40160122 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
37/2019 Čistiace práce po výrube                    42,00 € 22.3.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79, 040 01 Košice 17078202 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
38/2019 Prenájom priestorov a občerstvenie na pracovnú poradu                1 125,00 € 25.3.2019 GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. Vodná 8, 040 01 Košice 36599956 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
39/2019 Nástenné poličky zelené                    34,46 € 25.3.2019 4home, a.s. Hvězdoslavova 1073/33, Nusle, 140 00 Praha 4 27465616 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
40/2019 Kancelárske potreby                  197,42 € 28.3.2019 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
41/2019 Stravné lístky                  404,00 € 1.4.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
42/2019 Tonery                  108,60 € 2.4.2019 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice 36212466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
43/2019 Diagnostika poruchy projektorov                     70,00 € 2.4.2019 Projector services s.r.o. Dúhová 6, 04 442 Rozhanovce 50443330 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
44/2019 Umývacie a oplachové prostriedky do umývačky riadu - ŠJ                  210,00 € 4.4.2019 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 47635843 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
45/2019 Čistiace a hygienické potreby                  221,44 € 5.4.2019 DUMAR-SK s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 47468874 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy PT- Čistiace a hygienické potreby
46/2019 OOPP                    41,54 € 5.4.2019 LAVERNA SLOVAKIA, s.r.o. Baltická 12, 040 12 Košice 46503609 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
47/2019 Tonery                  178,81 € 5.4.2019 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice 36188778 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
48/2019 Oprava umývačky riadu ŠJ                    36,00 € 8.4.2019 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 47635843 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
49/2019 Oprava projektorov                  340,00 € 8.4.2019 Projector services s.r.o. Dúhová 6, 04 442 Rozhanovce 50443330 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
50/2019 Vykonanie rozúčtovania tepla pre školnícky byt za rok 2018                    21,80 € 24.4.2019 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
51/2019 Vitríny                  486,00 € 26.4.2019 LAVACOM s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava 51881713 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
52/2019 Stravné lístky                  312,00 € 252122017 30.4.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
53/2019 Spracovanie súťažných podkladov a procesu VO - Ryby a mrazené výrobky                  150,00 € 252062017 9.5.2019 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
54/2019 Spracovanie súťažných podkladov a procesu VO - Pekárenské výrobky                  150,00 € 252062017 9.5.2019 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
55/2019 Spracovanie súťažných podkladov a procesu VO - Mlieko a mliečne výrobky                  150,00 € 252062017 9.5.2019 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
56/2019 Vypracovanie vyúčtovania za rok 2018 pre nájomcov a výpočet predpokladaných prevádzkových nákladov na rok 2019                    65,00 € 9.5.2019 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
57/2019 Renovácia tonerov                    75,00 € 16.5.2019 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, 040 14 Košice 46041770 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
58/2019 Chémia do bazéna                  137,23 € 16.5.2019 Ing. Jaroslav Baran, Agro-dez Perín 282, 044 74 Perín-Chym 40160122 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
59/2019 Kancelárske potreby                  162,98 € 16.5.2019 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
60/2019 Organizačné a technické zabezpečenie Školy v prírode pre žiakov I.stupňa základnej školy               7 860,00 € 252092019 17.5.2019 PROMET Trans, spol. s r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 31696651 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
61/2019 Maliarske a natieračské práce               5 513,00 € 20.5.2019 Štefan Seman Zimná 12/121, 055 22 Malá Ida 32562926 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy LA 50/2019