Zverejňovanie: Rok 2019 - Objednávky


Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Číslo obj. Popis objednaného plnenia  Celková hodnota v € (s DPH)  Identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Dátum vyhotovenia obj. Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO Meno, priezvisko, funkcia zodpovednej osoby Poznámka
1/2019 Stravné lístky                  348,00 € 252122017 3.1.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy  
2/2019 Chémia do bazéna                  274,46 € 7.1.2019 Ing. Jaroslav Baran, Agro-dez Perín 282, 044 74 Perín-Chym 40160122 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
3/2019 Oprava kotla v ŠJ                  147,00 € 7.1.2019 Elektroservis VV s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
4/2019 Čistenie kanalizácie - ŠJ                  199,20 € 9.1.2019 Kontrakt JMV, s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice 31666744 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
5/2019 Organizačné a technické zabezpečenie Lyžiarskeho kurzu pre žiakov II. stupňa               7 106,00 € 252012019 11.1.2019 PROMET Trans, spol. s r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 31696651 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
6/2019 Výmena hadičiek na dávkovacích čerpadlách                    60,00 € 4.2.2019 CM-Bazény s.r.o. Drieňová 1, 040 22 Košice 31650007 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
7/2019 Spracovanie súťažných podkladov a procesu VO - Výmena okien                  350,00 € 252062017 4.2.2019 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
8/2019 Spracovanie súťažných podkladov a procesu VO - Výmena podláh                  350,00 € 252062017 4.2.2019 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
9/2019 Čistiace a upratovacie prostriedky                    75,60 € 4.2.2019 Darien, s.r.o. Bukovecká 10, 040 12 Košice 36583740 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
10/2019 Stravné - obed pre účastníkov GEO olympiády                    79,20 € 252042019 5.2.2019 Študentské domovy a jedálne UPJŠ Medická 6, 040 11 Košice 00397768 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy GEO Olympiáda - krajské kolko SŠ
11/2019 Stravné lístky                  504,00 € 252122017 6.2.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
12/2019 Valce a tonery do tlačiarne                  267,91 € 7.2.2019 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice 36188778 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
13/2019 Renovácia tonerov                    60,00 € 7.2.2019 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, 040 14 Košice 46041770 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
14/2019 Školské tlačivá na šk.rok 2018/2019                  400,00 € 11.2.2019 ŠEVT a.s. Cementárenská vesta 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
15/2019 Servisná prehliadka konvektomatu                  206,93 € 11.2.2019 GASTROTECHNIKA plus Slovenská 93, 040 01 Košice 1 33905690 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
16/2019 Odborný dozor stavebných prác - Výmena okien                  500,00 € 252062017 11.2.2019 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
17/2019 Čistiace a hygienické potreby                    54,00 € 11.2.2019 DUMAR-SK s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 47468874 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy PT- Čistiace a hygienické potreby
18/2019 Umývacie a oplachové prostriedky do umývačky riadu - ŠJ                  210,00 € 11.2.2019 EKO Servis SK s.r.o. Šltésovej 10, 040 01 Košice 47635843 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
19/2019 Generálny kľúč                    23,88 € 11.2.2019 MY DVA Slovakia, s.r.o. Polianky 11, 841 01 Bratislava 35937548 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
20/2019 Kancelárske potreby                    51,28 € 11.2.2019 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
21/2019 Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov                  243,60 € 11.2.2019 LIVONEC SK, s.r.o. OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice 48121347 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
22/2019 Skrinky na kľúče                  165,36 € 12.2.2019 MANUTAN Slovakia s.r.o. Obchodná 507/2, Bratislava 811 06 35885815 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
23/2019 Modul HF0010 -Vema DDS                    72,00 € 19.2.2019 VEMA, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
24/2019 Chémia do bazéna                  148,08 € 25.2.2019 Ing. Jaroslav Baran, Agro-dez Perín 282, 044 74 Perín-Chym 40160122 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
25/2019 Tlač poštových poukazov                    73,69 € 26.2.2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 36631124 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
26/2019 Umývací prostriedok na konvektomat                    64,80 € 26.2.2019 GASTROTECHNIKA plus Slovenská 93, 040 01 Košice 1 33905690 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
27/2019 Vysielačky                    38,40 € 27.2.2019 ANICO Slovakia s.r.o. Tr. SNP 341/92, 040 11 Košice 46644245 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
28/2019 Výmena podláh v triedach               7 202,87 € 28.2.2019 Intrend spol. s r.o. Seňa 162, 04458 Seňa 36173045 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy LA 22/2019
29/2019 Stravné lístky                  296,00 € 252122017 4.3.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
30/2019 Balíčky pre deti v HN                  282,20 € 5.3.2019 MEGGY s.r.o. Staničná 26, 951 73 Jelenec 36535290 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
31/2019 Kancelárske potreby                    66,87 € 5.3.2019 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
32/2019 Viacúčelová skriňa                  242,40 € 6.3.2019 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
33/2019 Deratizácia objektu ZŠ                    48,00 € 7.3.2019 DERATEX-EKO Daniel Repka Čárskeho 7, 040 01 Košice 10689877 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
34/2019 Dosky na školské lavice                    69,60 € 8.3.2019 Ing. Rudolf Mudrík - OFFER Stred 457, 023 54 Turzovka 32248466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy