Zverejňovanie: Rok 2019 - Zmluvy


Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. 
Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Predmet zmluvy Zobraz
252012019 11.1.2019 Obstarávateľ - PROMET Trans zmluva o obstaraní zájazdu Zobraziť
252022019 11.1.2019 Nájomca - Školský športový klub JUGO Košice nájom nebytových priestorov Zobraziť
252032019 11.1.2019 Nájomca - Mgr. Marián Kuzma nájom nebytových priestorov Zobraziť
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve 31.1.2019 ZO OZ pri ZŠ Tomášikova 31, Košice úprava zmluvy Zobraziť
252042019 5.2.2019 Objednávateľ - MVSR, Okresný úrad Košice, odbor školstva finančné a organizačné zabezpečenie súťaží Zobraziť
252052019 7.3.2019 Zhotoviteľ - OBLOK s.r.o. vykonanie diela "Výmena pôvodných okien" Zobraziť
252062019 15.3.2019 Vypožičiavateľ - Mestská časť Košice - Sever výpožička nebytových priestorov Zobraziť
252072019 26.3.2019 Vypožičiavateľ - Mestská časť Košice - Sever výpožička nebytových priestorov Zobraziť
Dodatok č. 1 ku Rámcovej dohode č. 252052018 29.3.2019 Predávajúci - EMATRADE s.r.o. zmena opisu predmetu zákazky Zobraziť