Zverejňovanie: Rok 2019 - Jedáleň


Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Int.č.fa Fa došla dňa Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO Popis plnenia  suma s DPH  (Eur)  Identifikácia zmluvy/objednávky /ak relevantné/ Poznámka
1 2.1.2019 Milk Agro Čapajevová 36  17147786 Mlieko          173,48 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.705/2018, 712/2018,
2 7.1.2019 Ryba Južná trieda 54  17147522 Ryby             46,57 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č. 1/2019,
3 11.1.2019 Eastfood Južná trieda 78 45702942 Minutka čína             38,21 € Prieskum trhu Obj.č.16/2019,
4 11.1.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina          452,88 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 2/2019, 8/2019, 11/2019, 17/2019,
5 11.1.2019 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          457,78 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č. 18/2019,
6 11.1.2019 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          485,29 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č.25/2019,
7 14.1.2019 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso          591,22 € Rámcová dohoda č. 252222018 Obj.č. 3/2019, 7/2019, 10/2019
8. 15.1.2019 Tofako Družstevná 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             29,10 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č. 4/2019, 6/2019, 12/2019,
9. 15.1.2019 Ryba Južná trieda 54  17147522 Ryby             69,60 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č. 30/2019,
10. 16.1.2019 Ryba Južná trieda 54  17147522 Ryby             83,16 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č. 32/2019,
11. 16.1.2019 DUO Lucenková 1203/13 51070171 Pochutiny          588,58 € Prieskum trhu Obj.č. 36/2019,
12. 17.1.2019 DUO Lucenková 1203/13 51070171 Pochutiny          404,03 € Prieskum trhu Obj.č. 40/2019,
13. 17.1.2019 Milk Agro Čapajevová 36  17147786 Mlieko          110,44 €  Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.5/2019, 
14. 21.1.2019 Ryba Južná trieda  54 17147522 Ryby          203,74 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj. č. 48/2019,
15. 21.1.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina          116,05 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 24/2019, 28/2019, 34/2019,
16. 21.1.2019 Milk Agro Čapajevová 36  17147786 Mlieko          265,63 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č. 15/2019, 19/2019, 27/2019,
17. 22.1.2019 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          351,47 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č. 52/2019,
18. 22.1.2019 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          192,00 € Rámcová dohoda ťč. 252192017 Obj.č. 53/2019, 
19. 23.1.2019 Tofako Družstevná 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             57,48 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj. č. 14/2019, 20/2019, 26/2019, 31/2019, 37/2019, 41/2019, 
20. 24.1.2019 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso          530,41 € Rámcová dohoda č. 252222018 Obj.č. 21/2019, 29/2019, 33/2019, 39/2019
21. 25.1.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina          419,54 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 47/2019, 56/2019, 60/2019, 62/2019,
22. 25.1.2019 Milk Agro Čapajevová 36  17147786 Mlieko             36,96 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č. 42/2019,
23. 29.1.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Školské ovocie             59,04 € Kúpna zmluva č. 252142015 Obj.č. 23/2019, 68/2019, 71/2019,
24. 29.1.2019 Jokrim Zdoba 78 44108087 Potraviny          347,39 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj.č. 9/2019, 13/2019, 22/2019, 35/2019, 38/2019, 58/2019, 65/2019,73/2019
25. 30.1.2019 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso          471,18 € Rámcová dohoda č. 252222018 Obj.č. 46/2019, 49/2019, 55/2019, 59/2019,
26. 30.1.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina          392,80 €  Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 66/2019, 72/2019, 76/2019,
27. 31.1.2019 Organika Slnečná 3467/8 44555156 Školské mlieko             21,60 € Zmluva č.2015045 Obj.č.43/2019,
28. 31.1.2019 Eastfood Južná trieda 78 45702942 Pizza          564,14 € Prieskum trhu Obj.č.78/2019,
29. 31.1.2019 DUO Lucenková 1203/13 51070171 Pochutiny          766,20 € Prieskum trhu Obj.č. 79/2019,
30. 31.1.2019 Milk Agro Čapajevová 36  17147786 Mlieko          188,99 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj. č. 45/2019, 51/2019, 63/2019
31. 4.2.2019 Tofako Družstevná 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             67,62 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č. 44/2019, 50/2019, 54/2019, 57/2019, 61/2019, 64/2019, 69/2019, 74/2019, 77/2019,
32. 6.2.2019 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Základné potraviny          915,28 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č. 92/2019,
33. 6.2.2019 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso          518,20 € Rámcová dohoda č. 252222018 Obj.č. 67/2019, 70/2019, 75/2019, 
34. 6.2.2019 DUO Lucenková 1203/13 51070171 Pochutiny          671,15 € Prieskum trhu Obj.č. 93/2019,
35. 8.2.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina          390,07 € Rámcová dohoda č.252052018 Obj.č. 83/2019, 85/2019, 90/2019, 99/2019,
36. 12.2.2019 Milk Agro Čapajevová 36  17147786 Mlieko             64,30 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.87/2019,
37. 14.2.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Perník          140,40 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č.115/2019,
38. 14.2.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina             13,02 € Kúpna zmluva č. 252142015 Obj.č. 111/2019,
39. 14.2.2019 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso          623,21 € Rámcová dohoda č. 252222018 Obj.č. 82/2019, 84/2019, 89/2019, 96/2019, 
40. 14.2.2019 Tofako Družstevná 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             70,27 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č. 81/2019, 86/2019, 88/2019, 94/2019, 97/2019,
41. 15.2.2019 Milk Agro Čapajevová 36  17147786 Mlieko          105,74 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č. 95/2019, 98/2019, 
42. 15.2.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina          132,90 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 101/2019, 108/2019, 110/2019, 118/2019,
43. 25.2.2019 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso          376,47 € Rámcová dohoda č. 252222018 Obj.č. 102/2019, 106/2019, 109/2019, 114/2019,
44. 25.2.2019 Tofako Družstevná 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             36,96 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj. č. 100/2019, 107/2019, 112/2019, 116/2019,
45. 26.2.2019 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Základné potraviny          350,16 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č. 128/2019,
46. 26.2.2019 Jokrim Zdoba 78 44108087 Potraviny          485,17 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj.č.80/2019, 91/2019, 103/2019, 113/2019, 121/2019, 125/2019,
47. 27.2.2019 Ryba Južná trieda 54  17147522 Ryby          288,65 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č. 132/2019,
48. 27.2.2019 Jokrim Zdoba 78 44108087 Potraviny          115,52 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj. č. 130/2019,
49. 27.2.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina          398,34 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 122/2019, 126/2019, 131/2019, 
50. 27.2.2019 Milk Agro Čapajevová 36  6591951 Mlieko          178,61 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č. 105/2019, 117/2019,
51. 28.2.2019 Jokrim Zdoba 78 44108087 Pochutiny          189,00 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj.č. 135/2019,
52. 28.2.2019 Organika Slnečná 3467/8 44555156 školské mlieko             21,60 € Zmluva č. 2015045 Obj.č. 104/2019,
53. 1.3.2019 Tofako Družstevná 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             55,75 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č. 119/2019, 123/2019, 127/2019, 133/2019,
54. 5.3.2019 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso          275,01 € Rámcová dohoda č. 252222018 Obj.č. 120/2019, 124/2019, 129/2019,
55. 5.3.2019 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Zakladné potraviny          333,79 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č. 148/2019, 149/2019,
56. 5.3.2019 Ryba Južná trieda 54  17147522 Ryby             78,54 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č. 150/2019,
57. 7.3.2019 Milk Agro Čapajevová 36  17147786 Mlieko          105,04 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č. 134/2019,
58. 7.3.2019 DUO Lucenková 1203/13 51070171 Pochutiny          646,75 € Prieskum trhu Obj.č. 159/2019,
59. 8.3.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46995145 Zelenina          626,81 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č.138/2019, 141/2018, 147/2019, 152/2019, 157/2019, 162/2019,
60. 11.3.2019 Milk Agro Čapajevová 36  17147786 Mlieko          143,70 € Rámcová dohoda č . 252082015 Obj.č. 142/2019, 145/2019,
61. 13.3.2019 Tofako Družstevná 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             32,96 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č. 137/2019, 139/2019, 151/2019, 158/2019, 160/2019,
62. 15.3.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina          243,26 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 168/2019, 173/2019, 180/2019,
63. 15.3.2019 DUO Lucenková 1203/13 51070171 Pochutiny          421,86 € Prieskum trhu Obj.č. 181/2019,
64. 19.3.2019 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso          491,52 € Rámcová dohoda č. 252222018 Obj.č. 140/2019, 143/2019, 155/2019
65. 20.3.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Školské ovocie             69,59 € Kúpna zmluva č.252142015 Obj. č. 146/2019, 153/2019, 192/2019,
66. 21.3.2019 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Základné potraviny          707,65 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č. 197/2019,
67. 21.3.2019 Ryba Južná trieda 54  17147522 Ryby          225,79 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č. 196/2019, 
68. 21.3.2019 Milk Agro Čapajevová 36  17147786 Mlieko          329,08 €  Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.165/2019, 169/2019, 175/2019, 178/2019, 
69. 21.3.2019 Tofako Družstevná 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo          203,89 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č. 163/2019, 166/2019, 170/2019, 174/2019, 177/2019, 182/2019, 185/2019,189/2019, 
70. 22.3.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina          287,05 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 184/2019, 188/2019, 191/2019, 201/2019,
71. 26.3.2019 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso          561,09 € Rámcová dohoda č. 252222018 Obj.č. 164/2019, 167/2019, 171/2019, 176/2019,
72. 26.3.2019 Ryba Južná trieda 54  17147522 Ryby          108,16 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č. 211/2019, 
73. 26.3.2019 DUO Lucenková 1203/13 51070171 Pochutiny          391,03 € Prieskum trhu Obj.č. 212/2019,
74. 26.3.2019 Organika Slnečná 3467/8 44555156 Šjkolské mlieko             29,00 € Zmluva č.2015045 Obj.č. 136/2019, 179/2019, 
75. 26.3.2019 Organika Slnečná 3467/8 44555156 Školské mlieko             22,20 € Zmluva č. 2015045 Obj.č. 199/2019, 
76. 28.3.2019 Milk Agro Čapajevová 36  17147786 Mlieko          318,60 € Rámcová dohoda č. 252082016 Obj.č. 183/2019, 186/2019,
77. 28.3.2019 Jokrim Zdoba 78 44108087 Potraviny          648,11 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj.č. 144/2019, 154/2019, 156/2019, 161/2019, 172/2019, 195/2019, 202/2019, 219/2019, 218/2019,
78. 28.3.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina          448,00 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 206/2018, 210/2019, 217/2019,
79. 1.4.2019 Tofako Družstevná 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             54,75 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č. 194/2019, 198/2019, 203/2019, 207/2019, 214/2019, 215/2019,
80, 1.4.2019 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso          522,15 € Rámcová dohoda č. 252222018
Obj.č.187/2019, 190/2019, 193/2019,
81. 1.4.2019 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 mlieko             78,78 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č. 200/2019,
82. 2.4.2019 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Základné potraviny             99,36 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č.229/2019,
83. 2.4.2019 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Základné potraviny          369,00 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č. 228/2019, 
84. 2.4.2019 Picado Vysokoškolákov 6 36397164  Základné potraviny          594,02 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č.234/2019,
85. 5.4.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina          399,52 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 222/2019, 226/2019, 232/2019, 236/2019, 240/2019,
86. 5.4.2019 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          185,18 €  Rámcová dohoda 252082015, Obj.č. 208/2019, 216/2019,
87. 9.4.2019 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso          520,77 € Rámcová dohoda č.252222018 Obj.č. 219/2019, 213/2019, 209/2019, 204/2019,
88. 9.4.2019 Ryba Južná trieda 54  17147522 Ryby             52,62 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č. 247/2019,
89. 10.4.2019 Eastfood Južná trieda 78 45702942 Minutka čína             41,59 € Prieskum trhu Obj.č. 254/2019,
90. 10.4.2019 DUO Lucenková 1203/13 51070171 Pochutiny          661,75 € Prieskum trhu Obj.č. 257/2019,
91. 11.4.2019 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          414,41 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č. 220/2019,237/2019, 241/2019,
92. 12.4.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina          612,86 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 245/2019, 251/2019, 256/2019, 263/2019,
93. 16.4.2019 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso          777,61 € Rámcová dohoda č. 252222018 Obj.č.221/2019, 227/2019, 231/2019, 235/2019, 244/2019,
94. 16.4.2019 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Základné potraviny             41,40 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č. 273/2019,
95. 16.4.2019 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Základné potraviny             34,85 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č. 272/2019, 
96. 16.4.2019 Tofako Družstevná 1189/7 46995445 Chlieb, pečivo             71,26 € Rámcová dohoda č. 252092015 obj.č. 224/2019, 230/2019, 238/2019, 239/2018, 243/2019, 249/2019, 253/2019,
97. 17.4.2019 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko             79,44 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č. 252/2019,
98. 24.4.2019 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko             58,25 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č. 266/2019, 261/2019
99. 24.4.2019 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Základné potraviny          521,35 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č. 277/2019,
100. 26.4.2019 Ryba Južná trieda 54  17147522 Ryby          206,78 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č.283/2019,
101. 26.4.2019 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso          814,31 € Rámcová dohoda č. 252222018 Obj.č. 248/2019, 255/2019, 259/2019, 265/2019, 267/2019, 270/2019,
102. 29.4.2019 Jokrim Zdoba 78 44108087 Potraviny          599,97 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj.č.225/2019, 246/2019, 250/2019, 264/2019,275/2019, 279/2019,288/2019, 
103. 30.4.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina          579,46 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 269/2019, 276/2019, 280/2019, 282/2019, 286/2019, 292/2019, 
104. 30.4.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina             61,53 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 223/2019, 233/2019, 289/2019
105. 29.4.2019 Organika Slnečná 3467/8 44555156 Školské mlieko               6,30 € Zmluva č. 2015045,                          Obj.č. 242/2019
106. 29.4.2019 Organika Slnečná 3467/8 44555156 Školské mlieko             13,20 € Zmluva č. 2015045,                          Obj.č. 260/2019
107. 29.4.2019 Organika Slnečná 3467/8 44555156 Školské mlieko             22,20 € Zmluva č. 2015045,                          Obj.č. 281/2019
108. 6.5.2019 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso          412,24 € Rámcová dohoda č. 252222018 Obj.č. 274/2019, 278/2019, 285/2019, 
109. 6.5.2019 Tofako Družstevná 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             46,39 € Rámcova dohoda č.2522015, Obj.25/2019, 262/2019, 268/2019, 271/2019
110. 6.5.2019 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          166,18 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č. 284/2019, 290/2019,
111. 7.5.2019 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Základné potraviny          288,83 € Rámcová dohoda č. 252192017,  Obj. č.: 309/2019, 
112. 7.5.2019 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Základné potraviny             69,12 € Rámcová dohoda č. 252192017  Obj.č. 308/2019
113. 10.5.2019 Tofako Družstevná 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             50,73 € Rámcová dohoda č. 252092019  Obj.č. 291/2019, 287/2019
114. 10.5.2019 Jokrim Zdoba 78 44108087 Potraviny          398,51 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č.: 298/2019, 303/2019, 306/2019, 312/2019, 316/2019
115. 13.5.2019 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          161,78 € Rámcová dohoda č. 252082015   Obj.č. 297/2019, 295/2019
116. 13.5.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina          201,83 € Rámcová dohoda č. 252052018  Obj.č. 299/2019, 302/2019, 307/2019, 313/2019, 315/2019
117. 17.5.2019 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso          582,98 € Rámcová dohoda č.252222018 Obj.č. 297/2019, 301/2019, 305/2019, 311/2019
118. 17.5.2019 Milk Agro Čapajevova 36 171408087 Mlieko             75,88 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č. 317/2019
119. 21.5.2019 Jokrim Zdoba 78 44108087 Potraviny          633,72 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj.č. 314/2019, 324/2019, 331/2019, 335/2019, 339/2019, 343/2019
120. 21.5.2019 Ryba Južná trieda 54  17147522 Ryby             22,44 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č. 347/2019
121. 21.5.2019 Tofako Družstevná 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             30,48 € Rámcová dohoda č.252092015 Obj.č. 293/2019, 296/2019, 300/2019, 304/2019, 310/2019
122. 22.5.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina          471,18 € Rámcová dohoda č.252052018 Obj.č. 321/2019, 326/2019, 330/2019, 334/2019
123. 22.5.2019 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso          460,28 € Rámcová dohoda č. 252222018 Obj.č. 318/2019, 323/2019, 328/2019, 333/2019
124. 22.5.2019 Milk Agro Čapajevova 36 171408087 Mlieko             52,56 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č. 320/2019
125. 14.5.2019 Ryba Južná trieda 54  17147522 Ryby             79,80 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č. 332/2019
126. 27.5.2019 Milk Agro Čapajevova 36 171408087 Mlieko          115,47 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č. 337/2019
127. 22.5.2019 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          615,74 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č. 349/2019
128. 24.5.2019 Jokrim Zdoba 78 44108087 Potraviny             64,50 € Rámcová dohoda č 252062015 Obj.č. 350/2019, 374/2019
129. 24.5.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina          392,44 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 356/2019, 353/2019, 342/2019
130. 24.5.2019 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso          420,94 € Rámcová dohoda č. 252222018 Obj.č. 341/2019, 346/2019, 348/2019, 351/2019
131. 27.5.2019 Ryba Južná trieda 54  17147522 Ryby          133,66 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č. 360/2019
132. 28.5.2019 Jokrim Zdoba 78 44108087 Potraviny             16,33 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj.č. 363/2019
133. 28.5.2019 Tofako Družstevná 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             28,98 €  Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č. 319/2019, 327/2019, 329/2019, 336/2019, 340/2019 
134. 30.5.2019 Milk Agro Čapajevova 36 171408087 Mlieko          149,08 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č. 354/2019
135. 30.5.2019 Ryba Južná trieda 54  17147522 Ryby             98,78 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č. 370/2019
136. 30.5.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina          545,36 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 373/2019, 367/2019, 362/2019
137. 30.5.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina          101,25 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 372/2019, 368/2019, 325/2019, 322/2019
138. 3.6.2019 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso          487,87 € Rámcová dohoda č. 252222018 Obj.č. 359/2019, 365/2019
139. 5.6.2019 Tofako Družstevná 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             64,60 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č. 369/2019, 364/2019, 352/2019, 358/2019, 344/2019
140. 6.6.2019 Milk Agro Čapajevova 36 17147786 Mlieko          252,28 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č. 371/2019, 366/2019, 361/2019
141. 6.6.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina          313,24 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 378/2019, 380/2019, 385/2019, 390/2019
142. 7.6.2019 Organika Slnečná 3467/8 44555156 školské mlieko             19,20 € Zmluva č. 2015045 Obj.č. 338/2019
143. 10.6.2019 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          576,97 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č. 384/2019
144. 11.6.2019 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso          714,75 € Rámcová dohoda č. 252222018 Obj.č. 376/2019, 379/2019, 387/2019, 389/2019
145. 12.6.2019 Milk Agro Čapajevova 36 17147786 Mlieko          169,33 € Prieskum trhu Obj.č. 383/2019
146. 12.6.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina          203,11 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 381/2019, 386/2019, 396/2019, 404/2019
147. 13.6.2019 Tofako Družstevná 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             33,94 € Prieskum trhu Obj.č. 377/2019, 382/2019, 388/2019, 391/2019, 398/2019
148. 13.6.2019 Jokrim Zdoba 78 44108087 Potraviny          153,92 € Prieskum trhu Obj.č. 409/2019, 392/2019, 375/2019
149. 14.6.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina          450,22 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 410/2019, 408/2019, 403/2019, 402/2019, 395/2019
150. 14.6.2019 Ryba Južná trieda 54  17147522 Ryby          312,90 € Prieskum trhu Obj.č. 405/2019
151. 17.6.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina             14,40 € Rámcová dohoda č.252052018 Obj.č. 416/2019
152. 17.6.2019 Milk Agro Čapajevova 36 17147786 Mlieko          413,17 € Prieskum trhu Obj.č. 397/2019, 393/2019
153. 18.6.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina             33,48 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 421/2019
154. 18.6.2019 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso          388,74 € Rámcová dohoda č. 252222018 Obj.č. 394/2019, 399/2019, 407/2019
155. 19.6.2019 Organika Slnečná 3467/8 44555156 školské mlieko             12,20 € Zmluva č. 2015045 Obj.č. 357/2019
156. 20.6.2019 Milk Agro Čapajevova 36 17147786 Mlieko          433,95 € Prieskum trhu Obj.č. 401/2019, 411/2019
157. 21.6.2019 Jokrim Zdoba 78 44108087 Potraviny          461,25 € Pieskum trhu Obj.č. 415/2019, 424/2019, 426/2019
158. 21.6.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina          536,47 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 414/2019, 420/2019, 425/2019, 430/2019
159. 24.6.2019 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso          494,40 € Rámcová dohoda č. 252222018 Obj.č. 412/2019, 418/2019, 423/2019
160. 24.6.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina             18,71 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 434/2019
161. 26.6.2019 Tofako Družstevná 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo          112,87 € Prieskum trhu Obj.č. 400/2019, 406/2019, 413/2019, 419/2019, 422/2019
162. 27.6.2019 Tofako Družstevná 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             34,57 € Prieskum trhu Obj.č. 431/2019, 437/2019, 444/2019
163. 27.6.2019 Milk Agro Čapajevova 36 17147786 Mlieko          136,39 € Prieskum trhu Obj.č. 417/2019
164. 27.6.2019 Jokrim Zdoba 78 44108087 Potraviny          385,02 € Prieskum trhu Obj.č. 427/2019, 438/2019, 443/2019, 447/2019
165. 27.6.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina          276,10 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 433/2019, 440/2019, 442/2019, 445/2019
166. 28.6.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina          419,40 € Rámocvá dohoda č. 252052018 Obj.č. 448/2019
167. 28.6.2019 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso          548,14 € Rámcová dohoda č. 252222018 Obj.č. 432/2019, 439/2019, 441/2019, 446/2019
168. 1.7.2019 Milk Agro Čapajevova 36 17147786 Mlieko          160,59 € Prieskum trhu Obj.č. 428/2019, 435/2019, 436/2019