Zverejňovanie: Rok 2019 - Jedáleň


Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Int.č.fa Fa došla dňa Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO Popis plnenia  suma s DPH  (Eur)  Identifikácia zmluvy/objednávky /ak relevantné/ Poznámka
1 2.1.2019 Milk Agro Čapajevová 36  17147786 Mlieko          173,48 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.705/2018, 712/2018,
2 7.1.2019 Ryba Južná trieda 54  17147522 Ryby             46,57 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č. 1/2019,
3 11.1.2019 Eastfood Južná trieda 78 45702942 Minutka čína             38,21 € Prieskum trhu Obj.č.16/2019,
4 11.1.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina          452,88 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 2/2019, 8/2019, 11/2019, 17/2019,
5 11.1.2019 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          457,78 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č. 18/2019,
6 11.1.2019 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          485,29 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č.25/2019,
7 14.1.2019 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso          591,22 € Rámcová dohoda č. 252222018 Obj.č. 3/2019, 7/2019, 10/2019
8. 15.1.2019 Tofako Družstevná 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             29,10 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č. 4/2019, 6/2019, 12/2019,
9. 15.1.2019 Ryba Južná trieda 54  17147522 Ryby             69,60 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č. 30/2019,
10. 16.1.2019 Ryba Južná trieda 54  17147522 Ryby             83,16 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č. 32/2019,
11. 16.1.2019 DUO Lucenková 1203/13 51070171 Pochutiny          588,58 € Prieskum trhu Obj.č. 36/2019,
12. 17.1.2019 DUO Lucenková 1203/13 51070171 Pochutiny          404,03 € Prieskum trhu Obj.č. 40/2019,
13. 17.1.2019 Milk Agro Čapajevová 36  17147786 Mlieko          110,44 €  Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.5/2019, 
14. 21.1.2019 Ryba Južná trieda  54 17147522 Ryby          203,74 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj. č. 48/2019,
15. 21.1.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina          116,05 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 24/2019, 28/2019, 34/2019,
16. 21.1.2019 Milk Agro Čapajevová 36  17147786 Mlieko          265,63 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č. 15/2019, 19/2019, 27/2019,
17. 22.1.2019 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          351,47 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č. 52/2019,
18. 22.1.2019 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          192,00 € Rámcová dohoda ťč. 252192017 Obj.č. 53/2019, 
19. 23.1.2019 Tofako Družstevná 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             57,48 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj. č. 14/2019, 20/2019, 26/2019, 31/2019, 37/2019, 41/2019, 
20. 24.1.2019 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso          530,41 € Rámcová dohoda č. 252222018 Obj.č. 21/2019, 29/2019, 33/2019, 39/2019
21. 25.1.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina          419,54 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 47/2019, 56/2019, 60/2019, 62/2019,
22. 25.1.2019 Milk Agro Čapajevová 36  17147786 Mlieko             36,96 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č. 42/2019,
23. 29.1.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Školské ovocie             59,04 € Kúpna zmluva č. 252142015 Obj.č. 23/2019, 68/2019, 71/2019,
24. 29.1.2019 Jokrim Zdoba 78 44108087 Potraviny          347,39 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj.č. 9/2019, 13/2019, 22/2019, 35/2019, 38/2019, 58/2019, 65/2019,73/2019
25. 30.1.2019 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso          471,18 € Rámcová dohoda č. 252222018 Obj.č. 46/2019, 49/2019, 55/2019, 59/2019,
26. 30.1.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina          392,80 €  Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 66/2019, 72/2019, 76/2019,
27. 31.1.2019 Organika Slnečná 3467/8 44555156 Školské mlieko             21,60 € Zmluva č.2015045 Obj.č.43/2019,
28. 31.1.2019 Eastfood Južná trieda 78 45702942 Pizza          564,14 € Prieskum trhu Obj.č.78/2019,
29. 31.1.2019 DUO Lucenková 1203/13 51070171 Pochutiny          766,20 € Prieskum trhu Obj.č. 79/2019,
30. 31.1.2019 Milk Agro Čapajevová 36  17147786 Mlieko          188,99 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj. č. 45/2019, 51/2019, 63/2019
31. 4.2.2019 Tofako Družstevná 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             67,62 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č. 44/2019, 50/2019, 54/2019, 57/2019, 61/2019, 64/2019, 69/2019, 74/2019, 77/2019,
32. 6.2.2019 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Základné potraviny          915,28 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č. 92/2019,
33. 6.2.2019 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso          518,20 € Rámcová dohoda č. 252222018 Obj.č. 67/2019, 70/2019, 75/2019, 
34. 6.2.2019 DUO Lucenková 1203/13 51070171 Pochutiny          671,15 € Prieskum trhu Obj.č. 93/2019,
35. 8.2.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina          390,07 € Rámcová dohoda č.252052018 Obj.č. 83/2019, 85/2019, 90/2019, 99/2019,
36. 12.2.2019 Milk Agro Čapajevová 36  17147786 Mlieko             64,30 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.87/2019,
37. 14.2.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Perník          140,40 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č.115/2019,
38. 14.2.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina             13,02 € Kúpna zmluva č. 252142015 Obj.č. 111/2019,
39. 14.2.2019 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso          623,21 € Rámcová dohoda č. 252222018 Obj.č. 82/2019, 84/2019, 89/2019, 96/2019, 
40. 14.2.2019 Tofako Družstevná 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             70,27 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č. 81/2019, 86/2019, 88/2019, 94/2019, 97/2019,
41. 15.2.2019 Milk Agro Čapajevová 36  17147786 Mlieko          105,74 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č. 95/2019, 98/2019, 
42. 15.2.2019 Ematrade s.r.o. Krosnianská 79 46954767 Zelenina          132,90 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 101/2019, 108/2019, 110/2019, 118/2019,