Zverejňovanie: Rok 2019 - Faktúry


Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Int.č.fa Fa došla dňa Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO Popis plnenia  suma s DPH  (Eur)  Identifikácia zmluvy/objednávky /ak relevantné/ Poznámka
1/2019 4.1.2019 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                  11 618,93 € 252192016 záloha za 01/2018 
2/2019 4.1.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky                        342,71 € 1/2019; 252122017
3/2019 10.1.2019 Ing. Jaroslav Baran - AGRO-DEZ Perín 282, Perín-Chym 044 74 40160122 Chémia do bazéna                        274,46 € 2/2019
4/2019 17.1.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 Vodné, stočné                    1 163,77 € Zmluva č. 01/379/2002 30.11.2018-31.12.2018
5/2019 17.1.2019 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    3 576,57 € 252192016 vyúčtovanie za 12/2018
6/2019 17.1.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hovory                          74,94 € Zmluva č. 0273180, 252222015, 252272015, 252022018 12/2018
7/2019 18.1.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                    1 543,60 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 12/2018 o.m.92506
8/2019 18.1.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                          11,65 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za rok 2018, 3 o.m.
9/2019 18.1.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        411,36 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 12/2018, o.m.92514
10/2019 18.1.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        145,21 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 12/2018, o.m.92527
11/2019 18.1.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        422,76 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 12/2018, o.m.92511,92528
12/2019 18.1.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 Zemný plyn                        283,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 01/2019
13/2019 21.1.2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 31592503 Predplatné Finančný spravodajca                          14,90 € vyúčtovanie 2018
14/2019 21.1.2019 O2 Slovakia, s.r.o.  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 Mobilné hovory                          45,14 € 252132014, 252142014 8.12.2018-7.1.2019
15/2019 21.1.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 Zemný plyn -                     681,34 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 vyúčtovanie 2018
16/2019 22.1.2019 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374 aktuálne verzie                        201,60 € Zmluva o využívaní projektu č.  02/102 aktuálne verzie 01/19-03/19
17/2019 22.1.2019 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374 aktuálne verzie                        720,24 € Zmluva o využívaní projektu č.  02/102 aktuálne verzie 01/19-12/19
18/2019 24.1.2019 Kontrakt JMV, s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice 31666744 Čistenie kanalizácie ŠJ                        198,97 € 4/2019
19/2019 4.2.2019 PROMET Trans, spol. s r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 31696651 Lyžiarsky výcvik                    6 896,00 € 5/2019; 252012019
20/2019 4.2.2019 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    3 576,57 € 252192016
21/2019 4.2.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 Zemný plyn                        274,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 2/2019
22/2019 4.2.2019 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 Školské tlačivá - listy bianco                        129,60 € 54/2018
23/2019 4.2.2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723 Rozbor vzorky bazénovej vody                          65,80 € 252332018 10.1.2019
24/2019 4.2.2019 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 príplatok k strave zamestnancov                          66,66 € 1/2019
25/2019 4.2.2019 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 RN za obedy                        727,20 € 1/2019
26/2019 4.2.2019 M.Medlen - JurisDat Ondavská 8, 821 08 Bratislava 11821973 Predplatné časopisu Škola 2019                          25,00 €
27/2019 5.2.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 Vodné, stočné                    1 096,73 € Zmluva č. 01/379/2002 1.1.2019-30.1.2019
28/2019 6.2.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hovory                          71,99 € Zmluva č. 0273180, 252222015, 252272015, 252022018 1/2019
29/2019 7.2.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        232,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 02/2019 - 3 om.
30/2019 7.2.2019 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    4 645,76 € 252192016 vyúčtovanie za 01/2019
31/2019 7.2.2019 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 Renovácia tonerov                          60,00 € 13/2019
32/2019 8.2.2019 CM-Bazény s.r.o. Drieňová 1, 040 01 Košice 31650007 Výmena hadičiek na dávkovacích čerpadlách                           59,52 € 6/2019
33/2019 8.2.2019 FOCUS - computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice 36188778 Tonery                        267,90 € 12/2019
34/2019 11.2.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky                        496,34 € 11/2019; 252122017
35/2019 11.2.2019 Papier Servis Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 Kancelársky materiál                          51,28 € 20/2019
36/2019 13.2.2019 O2 Slovakia, s.r.o.  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 Mobilné hovory                          45,73 € 252132014, 252142014 8.1.2019-7.2.2019
37/2019 13.2.2019 ILLE-Papier-service SK, spol. s r.o. P.O.BOX 20, Lieskovec 856/133, 01841 Dubnica nad Váhom 36226947 Hygienické potreby                          93,53 € zmluva 300593
38/2019 13.2.2019 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 virtuálna knižnica                          16,56 € VK/10/02/026 1/2019
39/2019 13.2.2019 ELELKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Oprava plynového varného kotla                        147,00 € 3/2019
40/2019 13.2.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        443,96 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 1/2019, om.92511,92528
41/2019 14.2.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        143,52 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 1/2019, om.92527
42/2019 14.2.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        445,20 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 1/2019, om.92514
43/2019 14.2.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                    1 543,58 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 1/2019, om.92506
44/2019 14.2.2019 Klimatech Košice, s.r.o. Čermeľská 3, 040 01 Košice 36762393 servis rekuperačnej jednotky                        375,60 € 252112015
45/2019 15.2.2019 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Spraovanie PaM                        300,00 € 252172017 1/2019
46/2019 15.2.2019 DUMAR-SK, s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 47468874 čistiace a hygienické potreby                          54,00 € 17/2019
47/2019 15.2.2019 Livonec SK, s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice 48121347 Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, tlaková skúška pož.hadice                        243,60 € 21/2019
48/2019 18.2.2019 UPJŠ v Košiciach Šrobárova 2, 041 80 Košice 00397768 Stravné - účastníci GEO olympiády                          73,46 € 10/2019
49/2019 25.2.2019 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374 Modul HF0010 do DDS                          66,00 € Zmluva o využívaní projektu č.  02/102; 23/2019 03-12/2019
50/2019 25.2.2019 EKO Servis SK s.r.o. Exnárova 10, 040 01 Košice 47635843 Umývacie a oplachové prostriedky                        210,00 € 18/2019
51/2019 27.2.2019 MANUTAN Slovakia s.r.o. Obchodná 2, 81106 Bratislava 35885815 Skrinky na kľúče                        165,36 € 22/2019
52/2019 27.2.2019 MY DVA Slovakia, s.r.o. Polianky 11, 84101 Bratislava 35937548 Generálny kľúč                          23,88 € 19/2019
53/2019 27.2.2019 Ing. Jaroslav Baran - AGRO-DEZ Perín 282, Perín-Chym 044 74 40160122 Chémia do bazéna                        148,08 € 24/2019
54/2019 28.2.2019 GASTROTECHNIKA plus Slovenská 93, 040 01 Košice 33905690 Servisná prehliadka konvektomatu                        206,93 € 15/2019
55/2019 28.2.2019 DARIEN, s.r.o. Bukovecká 10, 040 12 Košice 36583740 Čistiaci a upratovací prostriedok na telocvične                           75,60 € 9/2019