Zverejňovanie: Rok 2019 - Faktúry


Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Int.č.fa Fa došla dňa Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO Popis plnenia  suma s DPH  (Eur)  Identifikácia zmluvy/objednávky /ak relevantné/ Poznámka
1/2019 4.1.2019 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                  11 618,93 € 252192016 záloha za 01/2018 
2/2019 4.1.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky                        342,71 € 1/2019; 252122017
3/2019 10.1.2019 Ing. Jaroslav Baran - AGRO-DEZ Perín 282, Perín-Chym 044 74 40160122 Chémia do bazéna                        274,46 € 2/2019
4/2019 17.1.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 Vodné, stočné                    1 163,77 € Zmluva č. 01/379/2002 30.11.2018-31.12.2018
5/2019 17.1.2019 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    3 576,57 € 252192016 vyúčtovanie za 12/2018
6/2019 17.1.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hovory                          74,94 € Zmluva č. 0273180, 252222015, 252272015, 252022018 12/2018
7/2019 18.1.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                    1 543,60 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 12/2018 o.m.92506
8/2019 18.1.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                          11,65 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za rok 2018, 3 o.m.
9/2019 18.1.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        411,36 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 12/2018, o.m.92514
10/2019 18.1.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        145,21 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 12/2018, o.m.92527
11/2019 18.1.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        422,76 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 12/2018, o.m.92511,92528
12/2019 18.1.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 Zemný plyn                        283,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 01/2019
13/2019 21.1.2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 31592503 Predplatné Finančný spravodajca                          14,90 € vyúčtovanie 2018
14/2019 21.1.2019 O2 Slovakia, s.r.o.  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 Mobilné hovory                          45,14 € 252132014, 252142014 8.12.2018-7.1.2019
15/2019 21.1.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 Zemný plyn -                     681,34 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 vyúčtovanie 2018
16/2019 22.1.2019 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374 aktuálne verzie                        201,60 € Zmluva o využívaní projektu č.  02/102 aktuálne verzie 01/19-03/19
17/2019 22.1.2019 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374 aktuálne verzie                        720,24 € Zmluva o využívaní projektu č.  02/102 aktuálne verzie 01/19-12/19
18/2019 24.1.2019 Kontrakt JMV, s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice 31666744 Čistenie kanalizácie ŠJ                        198,97 € 4/2019
19/2019 4.2.2019 PROMET Trans, spol. s r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 31696651 Lyžiarsky výcvik                    6 896,00 € 5/2019; 252012019
20/2019 4.2.2019 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    3 576,57 € 252192016
21/2019 4.2.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 Zemný plyn                        274,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 2/2019
22/2019 4.2.2019 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 Školské tlačivá - listy bianco                        129,60 € 54/2018
23/2019 4.2.2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723 Rozbor vzorky bazénovej vody                          65,80 € 252332018 10.1.2019
24/2019 4.2.2019 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 príplatok k strave zamestnancov                          66,66 € 1/2019
25/2019 4.2.2019 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 RN za obedy                        727,20 € 1/2019
26/2019 4.2.2019 M.Medlen - JurisDat Ondavská 8, 821 08 Bratislava 11821973 Predplatné časopisu Škola 2019                          25,00 €
27/2019 5.2.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 Vodné, stočné                    1 096,73 € Zmluva č. 01/379/2002 1.1.2019-30.1.2019
28/2019 6.2.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hovory                          71,99 € Zmluva č. 0273180, 252222015, 252272015, 252022018 1/2019
29/2019 7.2.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        232,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 02/2019 - 3 om.
30/2019 7.2.2019 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    4 645,76 € 252192016 vyúčtovanie za 01/2019
31/2019 7.2.2019 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 Renovácia tonerov                          60,00 € 13/2019
32/2019 8.2.2019 CM-Bazény s.r.o. Drieňová 1, 040 01 Košice 31650007 Výmena hadičiek na dávkovacích čerpadlách                           59,52 € 6/2019
33/2019 8.2.2019 FOCUS - computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice 36188778 Tonery                        267,90 € 12/2019
34/2019 11.2.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky                        496,34 € 11/2019; 252122017
35/2019 11.2.2019 Papier Servis Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 Kancelársky materiál                          51,28 € 20/2019
36/2019 13.2.2019 O2 Slovakia, s.r.o.  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 Mobilné hovory                          45,73 € 252132014, 252142014 8.1.2019-7.2.2019
37/2019 13.2.2019 ILLE-Papier-service SK, spol. s r.o. P.O.BOX 20, Lieskovec 856/133, 01841 Dubnica nad Váhom 36226947 Hygienické potreby                          93,53 € zmluva 300593
38/2019 13.2.2019 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 virtuálna knižnica                          16,56 € VK/10/02/026 1/2019
39/2019 13.2.2019 ELELKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Oprava plynového varného kotla                        147,00 € 3/2019
40/2019 13.2.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        443,96 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 1/2019, om.92511,92528
41/2019 14.2.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        143,52 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 1/2019, om.92527
42/2019 14.2.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        445,20 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 1/2019, om.92514
43/2019 14.2.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                    1 543,58 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 1/2019, om.92506
44/2019 14.2.2019 Klimatech Košice, s.r.o. Čermeľská 3, 040 01 Košice 36762393 servis rekuperačnej jednotky                        375,60 € 252112015
45/2019 15.2.2019 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Spraovanie PaM                        300,00 € 252172017 1/2019
46/2019 15.2.2019 DUMAR-SK, s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 47468874 čistiace a hygienické potreby                          54,00 € 17/2019
47/2019 15.2.2019 Livonec SK, s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice 48121347 Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, tlaková skúška pož.hadice                        243,60 € 21/2019
48/2019 18.2.2019 UPJŠ v Košiciach Šrobárova 2, 041 80 Košice 00397768 Stravné - účastníci GEO olympiády                          73,46 € 10/2019
49/2019 25.2.2019 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374 Modul HF0010 do DDS                          66,00 € Zmluva o využívaní projektu č.  02/102; 23/2019 03-12/2019
50/2019 25.2.2019 EKO Servis SK s.r.o. Exnárova 10, 040 01 Košice 47635843 Umývacie a oplachové prostriedky                        210,00 € 18/2019
51/2019 27.2.2019 MANUTAN Slovakia s.r.o. Obchodná 2, 81106 Bratislava 35885815 Skrinky na kľúče                        165,36 € 22/2019
52/2019 27.2.2019 MY DVA Slovakia, s.r.o. Polianky 11, 84101 Bratislava 35937548 Generálny kľúč                          23,88 € 19/2019
53/2019 27.2.2019 Ing. Jaroslav Baran - AGRO-DEZ Perín 282, Perín-Chym 044 74 40160122 Chémia do bazéna                        148,08 € 24/2019
54/2019 28.2.2019 GASTROTECHNIKA plus Slovenská 93, 040 01 Košice 33905690 Servisná prehliadka konvektomatu                        206,93 € 15/2019
55/2019 28.2.2019 DARIEN, s.r.o. Bukovecká 10, 040 12 Košice 36583740 Čistiaci a upratovací prostriedok na telocvične                           75,60 € 9/2019
56/2019 4.3.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 Zemný plyn                        258,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 3/2019
57/2019 4.3.2019 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                  10 059,73 € 252192016 záloha 3/2019
58/2019 5.3.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky                        291,50 € 29/2019; 252122017
59/2019 6.3.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 Vodné, stočné                        941,29 € Zmluva č. 01/379/2002 31.1.2019-27.2.2019
60/2019 6.3.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hovory                          69,38 € Zmluva č. 0273180, 252222015, 252272015, 252022018 2/2019
61/2019 6.3.2019 Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus Slovenská 93, 040 01 Košice 33905690 Umývací prostriedok do konvektomatu                          64,80 € 26/2019
62/2019 6.3.2019 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 81106 Bratislava 44413467 viacúčelová skriňa                        242,40 € 32/2019
63/2019 7.3.2019 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 virtuálna knižnica                          16,56 € VK/10/02/026 2/2019
64/2019 7.3.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        206,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 3/2019, 2 om.
65/2019 7.3.2019 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    2 586,01 € 252192016 vyúčtovanie za 2/2019
66/2019 7.3.2019 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 príplatok k strave zamestnancov                          50,49 € 2/2019
67/2019 7.3.2019 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 RN za obedy                        550,80 € 2/2019
68/2019 7.3.2019 MEGGY s.r.o. Staničná 26, 95173 Jelenec 36535290 Balíčky pre deti v HN                         282,20 € 30/2019
69/2019 8.3.2019 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Spraovanie PaM                        300,00 € 252172017 2/2019
70/2019 8.3.2019 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 služby vo VO                        350,00 € 7/2019; 252062017 Výmena okien
71/2019 8.3.2019 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 služby vo VO                        350,00 € 8/2019; 252062017 Výmena podláh
72/2019 8.3.2019 Papier Servis Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 Kancelársky materiál                          66,86 € 31/2019
73/2019 11.3.2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723 Rozbor vzorky bazénovej vody                          65,80 € 252332018 25.2.2019
74/2019 12.3.2019 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 ŠJ - webhosting                           27,00 € 15.4.2019-14.4.2020
75/2019 13.3.2019 O2 Slovakia, s.r.o.  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 Mobilné hovory                          40,72 € 252132014, 252142014 8.2.2019-7.3.2019
76/2019 14.3.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        132,34 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 2/2019, om.92527
77/2019 14.3.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                    1 375,45 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 2/2019, om.92506
78/2019 14.3.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        471,35 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 2/2019, om.92511,92528
79/2019 14.3.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        312,89 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 2/2019, om.92514
80/2019 18.3.2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Tlač poštových poukazov                          73,69 € 25/2019
81/2019 22.3.2019 LAVACOM s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava 51881713 Vitríny                        486,00 € 35/2019
82/2019 25.3.2019 Ing. Jaroslav Baran - AGRO-DEZ Perín 282, Perín-Chym 044 74 40160122 Chémia do bazéna                        176,23 € 36/2019
83/2019 29.3.2019 OBLOK s.r.o. Starosaská 11, 052 01 Spišská Nová Ves 36213977 Výmena pôvocných okien                    8 388,00 € 252052019
84/2019 29.3.2019 INTREND spol. s r.o. Seňa 162, 044 58 Seňa 36173045 Výmena podláh                    7 202,87 € 28/2019
85/2019 1.4.2019 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    7 720,93 € 252192016 záloha za 4/2019
86/2019 2.4.2019 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 RN za obedy                        802,80 € 3/2019
87/2019 2.4.2019 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 príplatok k strave zamestnancov                          73,59 € 3/2019
88/2019 2.4.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky                        397,86 € 41/2019; 252122017
89/2019 3.4.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 Vodné, stočné                    1 240,87 € Zmluva č. 01/379/2002 28.2.2019-28.3.2019
90/2019 3.4.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 Zemný plyn                        142,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 4/2019
91/2019 3.4.2019 Livonec SK, s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice 48121347 Technik PO a bezp.tech.sl. 1.Q 2019                        180,00 € 252202015
92/2019 4.4.2019 Papier Servis Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 Kancelársky materiál                        195,56 € 40/2019
93/2019 4.4.2019 Daniel Repka - DERATEX-EKO Pokroku 16, 040 11 Košice 10689877 deratizácia                          48,00 € 33/2019
94/2019 4.4.2019 JUDr. Vladimír Habiňák Brezová 10, 040 01 Košice 42239800 právne služby                        390,00 € 252042013
95/2019 4.4.2019 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Spraovanie PaM                        300,00 € 252172017 3/2019
96/2019 4.4.2019 DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice 36212466 toney                        108,60 € 42/2019
97/2019 5.4.2019 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 virtuálna knižnica                          16,56 € VK/10/02/026 3/2019
98/2019 5.4.2019 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    2 038,07 € 252192016 vyúčtovanie za 3/2019
99/2019 5.4.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        206,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 4/2019, 2 om.
100/2019 8.4.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hovory                          78,50 € Zmluva č. 0273180, 252222015, 252272015, 252022018 3/2019
101/2019 8.4.2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723 Rozbor vzorky bazénovej vody                          65,80 € 252332018 21.3.2019
102/2019 8.4.2019 FOCUS - computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice 36188778 Tonery                        178,80 € 47/2019
103/2019 10.4.2019 Laverna Slovakia Baltická 12, 040 12 Košice 46503609 OOPP                          40,70 € 46/2019
104/2019 10.4.2019 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 odborný dozor stavebných prác                        500,00 € 16/2019; 252062017 Výmena pôvodných okien
105/2019 11.4.2019 Projector services s.r.o. Dúhová 6, 044 42 Rozhanovce 50443330 Oprava projektorov                        340,00 € 49/2019
106/2019 11.4.2019 DUMAR-SK, s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 47468874 čistiace a hygienické potreby                        221,44 € 45/2019
107/2019 11.4.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                    1 526,54 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 3/2019, o.m.92506
108/2019 11.4.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        318,61 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 3/2019, o.m.92514
109/2019 11.4.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        137,12 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 3/2019, o.m.92527
110/2019 11.4.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        431,59 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 3/2019, o.m.92511,92528
111/2019 12.4.2019 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 stravné GEO olympiáda                        130,97 €
112/2019 15.4.2019 Mária Mudríková - KENT Stred 457, 02354 Turzovka 34590404 pracovná doska                          69,00 € 34/2019
113/2019 16.4.2019 O2 Slovakia, s.r.o.  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 Mobilné hovory                          60,54 € 252132014, 252142014
114/2019 17.4.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79, 040 01 Košice 170078202 čistiace práce po výrube                          35,92 € 37/2019
115/2019 23.4.2019 CUBS plus, s.r.o. Masarykova 21, 040 01 Košice 46943404 poskytnuté práce - zodpovedná osoba GDPR                        104,40 € 252182018 01-03/2019
116/2019 24.4.2019 EKO Servis SK s.r.o. Exnárova 10, 040 01 Košice 47635843 Umývacie a oplachové prostriedky                        237,60 € 44/2019,48/2019
117/2019 26.4.2019 ILLE-Papier-service SK, spol. s r.o. P.O.BOX 20, Lieskovec 856/133, 01841 Dubnica nad Váhom 36226947 Hygienické potreby                          90,89 € zmluva 300593
118/2019 26.4.2019 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    4 168,67 € 252192016 vyúčtovanie za rok 2018
119/2019 29.4.2019 LAVACOM s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava 51881713 Vitríny                        486,00 € 51/2019