Zverejňovanie: Rok 2018 - Objednávky


Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Číslo obj. Popis objednaného plnenia  Celková hodnota v € (s DPH)  Identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Dátum vyhotovenia obj. Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO Meno, priezvisko, funkcia zodpovednej osoby Poznámka
1/2018 Vykonanie rozúčtovania tepla pre školnícky byt - 2017                    21,80 € 4.1.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy  
2/2018 Kancelárske potreby                    10,26 € 4.1.2018 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy PT - Kancelársky materiál
3/2018 Stravné lístky                  356,00 € 252122017 4.1.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
4/2018 OOPP                    41,39 € 8.1.2018 Laverna Slovakia, s.r.o. Baltická 12, 040 12 Košice 46503609 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
5/2018 Kurenárske práce                  600,00 € 22.1.2018 Pavol Vargovčák Tokajnícka 8, 040 22 Košice 17252954 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
6/2018 Knihy                   292,06 € 252282016 23.1.2018 IKAR, a.s. Miletičova 23, 821 09 Bratislava 00678856 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy Erasmus+
7/2018 Chémia do bazéna                  241,90 € 31.1.2018 Brenntag Slovakia Južná trieda 72, 040 01 Košice 31336884 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
8/2018 Stravné lístky                  500,00 € 252122017 2.2.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
9/2018 Stravné - obedy pre účastníkov GEO olympiády                    82,50 € 252032018 5.2.2018 Študentské domovy a jedálne UPJŠ Medická 6, 040 11 Košice 00397768 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy GEO Olympiáda - krajské kolko SŠ
10/2018 Oprava drvičky 115,20 € 5.2.2018 Elektroservis VV, s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
11/2018 Čistenie kanalizácie                  600,00 € 12.2.2018 Kontrakt JMV, s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice 31666744 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
12/2018 Oprava podláh            14 684,76 € 16.2.2018 DOMOS Slovakia, s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 36590487 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy LA 15/2018
13/2018 Tonery                    97,55 € 20.2.2018 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice 36212466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
14/2018 Prenájom priestorov a občerstvenie na pracovnú poradu               1 200,00 € 21.2.2018 Koliba Zlatá podkova Sídlisko KVP Grunt II. 3140, 040 23 Košice 36210757 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
14/2018-1 Sada gumičiek                    32,64 € 21.2.2018 Elektroservis VV, s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
15/2018 Stravné lístky                  384,00 € 252122017 5.3.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
16/2018 Oragnizačné a technické zabezpečenie zájazdu - Lyžiarsky kurz pre žiakov II.stupňa ZŠ               5 550,00 € 252042018 6.3.2018 PROMET Trans, spol. s r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 31696651 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
17/2018 Maliarske a natieračské práce                  350,00 € 6.3.2018 Štefan Seman Zimná 121/12, 044 20 Malá Ida 32562926 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
18/2018 Balíčky pre deti v HN                  215,80 € 14.3.2018 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
19/2018 OOPP                    42,54 € 15.3.2018 Laverna Slovakia, s.r.o. Baltická 12, 040 12 Košice 46503609 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy zrušená
20/2018 Kancelárske potreby                  142,20 € 19.3.2018 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy PT - Kancelársky materiál
21/2018 Diagnostika poruchy sušičov Easy Dry                    36,00 € 19.3.2018 Klimavex a.s. Mánesova 11, 040 01 Košice 46074201 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy zrušená
22/2018 Chémia do bazéna                  205,58 € 27.3.2018 Brenntag Slovakia Južná trieda 72, 040 01 Košice 31336884 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
23/2018 Elektroinštalačné práce                  402,66 € 27.3.2018 Elektro-Opos, s.r.o. Pod papierňou 1465/34, 085 01 Bardejov 44034229 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
24/2018 Nové sušiče Easy Dry auto                  254,35 € 4.4.2018 Klimavex a.s. Mánesova 11, 040 01 Košice 46074201 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
25/2018 Stravné lístky                  384,00 € 252122017 4.4.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
26/2018 Oprava domofónov - ŠKD                    32,40 € 5.4.2018 Peter Bujáky - RUPIOSE MINI SERVIS Galnická 2500/122, 040 11 Košice - Pereš 10823221 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
27/2018 OOPP                    42,54 € 6.4.2018 Laverna Slovakia, s.r.o. Baltická 12, 040 12 Košice 46503609 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
28/2018 Výmena batérií - plaváreň                  650,00 € 6.4.2018 Pavol Vargovčák Tokajnícka 8, 040 22 Košice 17252954 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
29/2018 Umývacie a oplachové prostriedky                  210,00 € 10.4.2018 EKO Servis SK s.r.o. Šltésovej 10, 040 01 Košice 47635843 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
30/2018 Kancelárske potreby                    56,18 € 10.4.2018 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy PT - Kancelársky materiál
31/2018 Toner Xerox                    32,15 € 10.4.2018 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice 36212466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
32/2018 Renovácia tonerov                  105,00 € 16.4.2018 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, 040 14 Košice 46041770 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
33/2018 Čistiace a hygienické potreby                  294,18 € 16.4.2018 DUMAR-SK s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 47468874 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy PT- Čistiace a hygienické potreby
34/2018 Prvotné overenie určených meradiel po oprave                    27,00 € 16.4.2018 Slovenská legálna metrológia, n. o.
Hviezdoslavova 31, 974 01  Banská Bystrica 37 954 521 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
35/2018 Kontrola a oprava vážiacich zariadení                    46,50 € 16.4.2018 Ing. Štefan Savko ELSCALES
Komenského 63, 040 01 Košice 33696292 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
36/2018 Oprava XEROX tlačiarne - HDD                  404,40 € 16.4.2018 DD21 s.r.o Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
37/2018 Spracovanie súťažných podkladov a procesu VO - "Výmena okien v telocvičniach"                  350,00 € 252062017 20.4.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
38/2018 Spracovanie súťažných podkladov a procesu VO - Vypracovanie projektovej dokumentácie k zákazke "Rekonštrukcia ÚK a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti "                  200,00 € 252062017 23.4.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
39/2018 Odborný dozor stavebných prác "Výmena okien v telocvičniach"                  500,00 € 252062017 23.4.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
40/2018 Čistenie kanalizácie                  156,00 € 27.4.2018 Kontrakt JMV, s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice 31666744 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
41/2018 Stravné lístky                  428,00 € 252122017 2.5.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
42/2018 Vypracovanie vyúčtovania za 2017 a predpokladaných prev.nákladov pre dlhodobých nájomcov                    65,00 € 3.5.2018 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13,  042 19 Košice 44518684 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
43/2018 Počítač, monitor, tlačiareň                  509,86 € 7.5.2018 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice 36212466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
44/2018 Oplachové prostriedky do umývačky                    66,60 € 11.5.2018 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 47635843 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
45/2018 Chémia do bazéna                  206,03 € 15.5.2018 Brenntag Slovakia Južná trieda 72, 040 01 Košice 31336884 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
46/2018 Spracovanie súťažných podkladov a procesu VO - "Oprava kanalizácie" - II. etapa                  350,00 € 252062017 21.5.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
47/2018 Školenie Acitve registratúra                  120,00 € 22.5.2018 Lomtec.com Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava 35795174 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
48/2018 Oprava vodovod.potrubia, WC, sifónu, brány                  150,00 € 22.5.2018 Pavol Vargovčák Tokajnícka 8, 040 22 Košice 17252954 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
49/2018 Tonery                  189,00 € 29.5.2018 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice 36188778 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
50/2018 Kancelárske potreby                    91,44 € 29.5.2018 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy PT - Kancelársky materiál
51/2018 Stravné lístky                  392,00 € 252122017 4.6.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
52/2018 Valce do tlačiarní                    89,81 € 5.6.2018 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice 36188778 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
53/2018 Diagnostika poruchy sušičov Easy Dry                    36,00 € 5.6.2018 Klimavex a.s. Mánesova 11, 040 01 Košice 46074201 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
54/2018 Školské tlačivá na šk.rok 2018/2019                  400,00 € 5.6.2018 ŠEVT a.s. Cementárenská vesta 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
55/2018 Umývacie a oplachové prostriedky                  210,00 € 6.6.2018 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 47635843 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
56/2018 Oprava tlačiarne                    30,00 € 8.6.2018 ML SERVIS SK, s.r.o. Vodárenská 2, 040 01 Košice 46725326 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
57/2018 Prenájom a preprava VOK na odpad                  249,72 € 11.6.2018 KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
58/2018 Tonery                    95,30 € 19.6.2018 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice 36188778 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
59/2018 Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob a plynových zariadení                  601,32 € 21.6.2018 Nina Kováčová, NIKO-TLAK SERVIS Dénešova 15, 04023 Košice 32483201 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
60/2018 Čistiace a hygienické potreby                  442,50 € 26.6.2018 DUMAR-SK s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 47468874 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy PT- Čistiace a hygienické potreby
61/2018 Oprava vodovod.potrubia ŠJ                    82,00 € 29.6.2018 Pavol Vargovčák Tokajnícka 8, 040 22 Košice 17252954 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
62/2018 Servis a kalibrácia fotometra                  176,10 € 29.6.2018 WAFY chromservis, s.r.o. Kosatcová 13, 841 07 Bratislava 35720590 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
63/2018 Čistenie kanalizácie ZŠ a lapača tukov ŠJ                  929,39 € 29.6.2018 Kontrakt JMV, s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice 31666744 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
64/2018 Stravné lístky                  504,00 € 252122017 2.7.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
65/2018 Tabuľa 3 krídlová bez mechanizmu                  336,00 € 3.7.2018 Ing. Rudolf Mudrík - OFFER Stred 457, 023 54 Turzovka 32248466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
66/2018 Oprava dlažby v ŠJ a oprava strešnej krytiny                  504,00 € 4.7.2018 KLAMPKOL spol. s r.o. Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 47552689 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
67/2018 Spracovanie súťažných podkladov a procesu VO - "Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti"                  350,00 € 252062017 11.7.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
68/2018 Odborný dozor stavebných prác "Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti"                  500,00 € 252062017 11.7.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
69/2018 Pokládka nových rozvodov a stúpacieho vedenia, výmena modulu elek.vrátnika                  716,74 € 12.7.2018 Peter Bujáky - RUPIOSE MINI SERVIS Galnická 2500/122, 040 11 Košice - Pereš 10823221 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
70/2018 Deratizácia                    72,00 € 13.7.2018 Deratex EKO Daniel Repka Čárskeho 7, 040 01 Košice 10689877 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
71/2018 Vyčistenie a údržba tlačiarne XEROX WC 5020                    48,00 € 6.8.2018 ML SERVIS SK, s.r.o. Vodárenská 2, 040 01 Košice 10774556 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
72/2018 Chémia do bazéna                  274,70 € 27.8.2018 Brenntag Slovakia Južná trieda 72, 040 01 Košice 31336884 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
73/2018 Prvouka - pre 2. ročník                  201,30 € 27.8.2018 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96, 040 11 Košice 45258767 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
74/2018 Mriežka na žľab                    94,50 € 27.8.2018 MOSTPOOLS, s.r.o. Matuškova 18, 040 01 Košice 45557641 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
75/2018 Tonery                    50,00 € 27.8.2018 ML SERVIS SK, s.r.o. Vodárenská 2, 040 01 Košice 46725326 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
76/2018 Kancelárske potreby                  157,39 € 28.8.2018 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy PT - Kancelársky materiál
77/2018 Oprava strešnej krytiny - nad sprchami v plavárni                  360,00 € 30.8.2018 KLAMPKOL spol. s r.o. Trieda SNP 3, 040 11 Košice 47552689 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
78/2018 Pohovka a tabuetka                  201,00 € 4.9.2018 MIRJAN sp. Z o.o.sp.k. Leka Mroczenska 102,  63-604 Baranów 146850432 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
79/2018 Stravné lístky                  872,00 € 252122017 4.9.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
80/2018 OOPP                  407,94 € 4.9.2018 Laverna Slovakia, s.r.o. Baltická 12, 040 12 Košice 46503609 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
81/2018 Určenie PHZ - palubovka                  150,00 € 252062017 6.9.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
82/2018 Elektroinštalačné práce - oprava hl.vypínača ŠJ                  150,00 € 7.9.2018 Elektro-Opos, s.r.o. Pod papierňou 1465/34, 085 01 Bardejov 44034229 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
83/2018 Kúrenárske práce - dodávka a výmena radiátorov                  525,00 € 10.9.2018 Pavol Vargovčák Tokajnícka 8, 040 22 Košice 17252954 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
84/2018 OOPP                    14,92 € 10.9.2018 Laverna Slovakia, s.r.o. Baltická 12, 040 12 Košice 46503609 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
85/2018 Tonery Samsung                  174,31 € 10.9.2018 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice 36188778 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
86/2018 Spracovanie súťažných podkladov a procesu VO -Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky                  250,00 € 252062017 14.9.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
87/2018 Chémia do bazéna                  206,03 € 18.9.2018 Brenntag Slovakia Južná trieda 72, 040 01 Košice 31336884 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
87/2018-1 Oprava kopírky                    55,44 € 18.9.2018 ML SERVIS SK, s.r.o. Vodárenská 2, 040 01 Košice 46725326 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
88/2018 Stravné lístky                  360,00 € 252122017 1.10.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
89/2018 Spracovanie súťažných podkladov a procesu VO - "Výmena polubovky a obkladu v telocvičniach"                  400,00 € 252062017 1.10.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
90/2018 Odborný dozor stavebných prác "Výmena palubovky a obkladu v telocvičniach"                  500,00 € 252062017 1.10.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
91/2018 Protišmykové podložky - schodíky bazén                    48,00 € 1.10.2018 MOSTPOOLS, s.r.o. Matuškova 18, 040 01 Košice 45557641 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
92/2018 Určenie PHZ - Oprava strešnej krytiny                  150,00 € 252062017 2.10.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
93/2018 Chémia do bazéna                  133,82 € 2.10.2018 Brenntag Slovakia Južná trieda 72, 040 01 Košice 31336884 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
94/2018 Oprava umývačky riaadu ŠJ                  112,80 € 2.10.2018 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 47635843 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
95/2018 Umývacie a oplachové prostriedky                  210,00 € 4.10.2018 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 47635843 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
96/2018 Tonery                  197,71 € 4.10.2018 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice 36188778 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
97/2018 Schodisková rudla                  201,60 € 4.10.2018 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
98/2018 Kancelárske potreby                  215,40 € 4.10.2018 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy PT - Kancelársky materiál
99/2018 Kopírka s príslušenstvom a inštaláciou                  353,40 € 4.10.2018 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice 36188778 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
100/2018 Pohovky                  350,00 € 10.10.2018 MIRJAN sp. Z o.o.sp.k. Leka Mroczenska 102,  63-604 Baranów 146850432 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
101/2018 Balíčky pre deti v HN                  265,60 € 10.10.2018 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
102/2018 Kanelársky nábytok               1 357,00 € 10.10.2018 INSGRAF s.r.o. Murgašova 27, 927 01 Šaľa 47078839 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
103/2018 Čistiace a hygienické potreby                  281,82 € 11.10.2018 DUMAR-SK s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 47468874 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy PT- Čistiace a hygienické potreby
104/2018 Maliarske a natieračské práce               4 539,60 € 12.10.2018 NOVOMAL Jozef Bernat Idanská 33/246, Malá Ida 044 20 10706151 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
105/2018 Kniha                    31,30 € 18.10.2018 RVC Senica n.o. M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica 37986635 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
106/2018 Tabletová soľ 25 kg                     20,40 € 19.10.2018 Ing. Martin Kováč GASTROTECHNIKA Slovenská 93, 040 01 Košice 1 33905690 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
107/2018 Oprava vodovodného potrubia v strojovni                    51,00 € 22.10.2018 Pavol Vargovčák Tokajnícka 8, 040 22 Košice 17252954 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
108/2018 Deratizácia                    48,00 € 24.10.2018 Deratex EKO Daniel Repka Čárskeho 7, 040 01 Košice 10689877 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
109/2018 Generálny kľúč                    30,00 € 25.10.2018 ABAmet, s.r.o. Mierové nám. 4, 924 01 Galanta 47966947 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
110/2018 Toner                    68,80 € 25.10.2018 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice 36188778 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
111/2018 Kancelárske potreby                  213,09 € 26.10.2018 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
112/2018 Dodávka a montáž dverí so zárubňou                  532,44 € 26.10.2018 BARKON s.r.o. Kukorelliho 2, 085 01 Bardejov 47317787 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
113/2018 Stravné lístky                  388,00 € 252122017 29.10.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
114/2018 Spracovanie súťažných podkladov a procesu VO pre zákazku - Realizácia čiastočnej výmeny okien                  350,00 € 252062017 5.11.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
115/2018 Určenie PHZ - Realizácia čiastočnej výmeny okien                  150,00 € 252062017 5.11.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
116/2018 Odborný dozor stavebných prác k zákazke - Realizácia čiastočnej výmeny okien                  500,00 € 252062017 5.11.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
117/2018 Oprava umývačky riadu ŠJ                    56,40 € 8.11.2018 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 47635843 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
118/2018 Oprava tlačiarne                    25,00 € 12.11.2018 ML SERVIS SK, s.r.o. Vodárenská 2, 040 01 Košice 10774556 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
120/2018 Výmena svietidiel               4 785,85 € 15.11.2018 Elektro-Opos, s.r.o. Pod papierňou 1465/34, 085 01 Bardejov 44034229 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
121/2018 OPaS elektroinštalácie, el.spotrebičov, el.ručného náradia, el.strojov               1 539,64 € 15.11.2018 Elektro-Opos, s.r.o. Pod papierňou 1465/34, 085 01 Bardejov 44034229 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
122/2018 Určenie PHZ - Oprava sociálnych zariadení                  150,00 € 15.11.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
123/2018 Určenie PHZ - Oprava strešných zvodov                  150,00 € 15.11.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
124/2018 Určenie PHZ - Výmena podláh v triedach                  150,00 € 15.11.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
125/2018 Určenie PHZ - Výmena pôvodných okien                  150,00 € 15.11.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
126/2018 Chémia do bazéna                  239,48 € 19.11.2018 Brenntag Slovakia Južná trieda 72, 040 01 Košice 31336884 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
127/2018 Dodávka a montáž plastových dverí                2 603,35 € 20.11.2018 FAMI plus s.r.o. Matuškova 2/389, 040 01 Košice 36595306 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
128/2018 Kancelárske potreby                  138,24 € 20.11.2018 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
129/2018 Renovácia tonerov                    75,00 € 23.11.2018 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, 040 14 Košice 46041770 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
130/2018 Tonery                  180,61 € 23.11.2018 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice 36188778 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
131/2018 Oprava fotometra                    46,32 € 23.11.2018 WAFY chromservis, s.r.o. Kosatcová 13, 841 07 Bratislava 35720590 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
132/2018 Kancelárske potreby                    20,64 € 26.11.2018 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
133/2018 Stravné lístky                  424,00 € 30.11.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
134/2018 Spracovanie súťažných podkladov a procesu VO pre zákazku - Šatníkové skrinky                  150,00 € 252062017 30.11.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
135/2018 Benefitové poukážky               1 260,00 € 30.11.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
136/2018 Umývacie a oplachové prostriedky                  210,00 € 6.12.2018 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 47635843 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
137/2018 Montáž hlavného ističa na o.m.92532 a revízia                  150,00 € 6.12.2018 Elektro-Opos, s.r.o. Pod papierňou 1465/34, 085 01 Bardejov 44034229 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
138/2018 Výročná pracovná porada s občerstvením                  616,00 € 10.12.2018 Reštaurácia TOBI Slovenskej jednoty 10, 040 01 Košice 36176133 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
139/2018 Výrob stromu                  250,00 € 10.12.2018 Marián Špak Opátka 55, 044 65 Košice-okolie 45558981 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
140/2018 Šatníkové skrinky               9 281,29 € 17.12.2018 MY DVA Slovakia, s.r.o. Polianky 11, 841 01 Bratislava 35937548 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy LA 228/2018
141/2018 Školský nábytok               3 805,68 € 17.12.2018 Ing. Rudolf Mudrík - OFFER Stred 457, 023 54 Turzovka 32248466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
142/2018 Digitálny fotoaparát s objektívom                  840,18 € 19.12.2018 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, 81109 Bratislava 36562939 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
143/2018 Reproduktor                   100,28 € 19.12.2018 J&M - Group, s.r.o. Letná 47, 052 01 Spišská Nová Ves 36598364 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
144/2018 Vizualizér                  190,00 € 20.12.2018 PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 prešov 44685173 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
145/2018 Počítače, monitory, notebook, CD prehrávače               2 257,40 € 21.12.2018 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice 36212466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
146/2018 Kancelárske potreby                  173,95 € 27.12.2018 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
147/2018 Čistiace a hygienické potreby                  129,84 € 27.12.2018 DUMAR-SK s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 47468874 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
148/2018 Tonery                  120,40 € 27.12.2018 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice 36188778 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy