Zverejňovanie: Rok 2018 - Objednávky


Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Číslo obj. Popis objednaného plnenia  Celková hodnota v € (s DPH)  Identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Dátum vyhotovenia obj. Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO Meno, priezvisko, funkcia zodpovednej osoby Poznámka
1/2018 Vykonanie rozúčtovania tepla pre školnícky byt - 2017                    21,80 € 4.1.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy  
2/2018 Kancelárske potreby                    10,26 € 4.1.2018 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy PT - Kancelársky materiál
3/2018 Stravné lístky                  356,00 € 252122017 4.1.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
4/2018 OOPP                    41,39 € 8.1.2018 Laverna Slovakia, s.r.o. Baltická 12, 040 12 Košice 46503609 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
5/2018 Kurenárske práce                  600,00 € 22.1.2018 Pavol Vargovčák Tokajnícka 8, 040 22 Košice 17252954 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
6/2018 Knihy                   292,06 € 252282016 23.1.2018 IKAR, a.s. Miletičova 23, 821 09 Bratislava 00678856 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy Erasmus+
7/2018 Chémia do bazéna                  241,90 € 31.1.2018 Brenntag Slovakia Južná trieda 72, 040 01 Košice 31336884 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
8/2018 Stravné lístky                  500,00 € 252122017 2.2.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
9/2018 Stravné - obedy pre účastníkov GEO olympiády                    82,50 € 252032018 5.2.2018 Študentské domovy a jedálne UPJŠ Medická 6, 040 11 Košice 00397768 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy GEO Olympiáda - krajské kolko SŠ
10/2018 Oprava drvičky 115,20 € 5.2.2018 Elektroservis VV, s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
11/2018 Čistenie kanalizácie                  600,00 € 12.2.2018 Kontrakt JMV, s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice 31666744 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
12/2018 Oprava podláh            14 684,76 € 16.2.2018 DOMOS Slovakia, s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 36590487 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy LA 15/2018
13/2018 Tonery                    97,55 € 20.2.2018 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice 36212466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
14/2018 Prenájom priestorov a občerstvenie na pracovnú poradu               1 200,00 € 21.2.2018 Koliba Zlatá podkova Sídlisko KVP Grunt II. 3140, 040 23 Košice 36210757 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
14/2018-1 Sada gumičiek                    32,64 € 21.2.2018 Elektroservis VV, s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
15/2018 Stravné lístky                  384,00 € 252122017 5.3.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
16/2018 Oragnizačné a technické zabezpečenie zájazdu - Lyžiarsky kurz pre žiakov II.stupňa ZŠ               5 550,00 € 252042018 6.3.2018 PROMET Trans, spol. s r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 31696651 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
17/2018 Maliarske a natieračské práce                  350,00 € 6.3.2018 Štefan Seman Zimná 121/12, 044 20 Malá Ida 32562926 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy