Zverejňovanie: Rok 2018 - Zmluvy


Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. 
Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Predmet zmluvy Zobraz
252012018 30.1.2018 Nájomca - PIDES, s.r.o. nájom nebytových priestorov Zobraziť
252022018 30.1.2018 Podnik - Slovak Telekom, a.s. poskytovanie verejných služieb - dodatok Zobraziť
252032018 1.2.2018 Objednávateľ - MVSR, Okresný úrad Košice, odbor školstva finančné a organizačné zabezpečenie súťaží Zobraziť
252072018 6.3.2018 Nájomca - PIDES, s.r.o. nájom nebytových priestorov Zobraziť
252042018 7.3.2018 Obstarávateľ - PROMET Trans, spol. s r.o. zmluva o obstaraní zájazdu Zobraziť
252082018 15.3.2018 Umelec - PhDr. Peter Karpinský, PhD vytvorenie, použitie a šírenie umeleckého výkonu  Zobraziť
252052018 6.4.2018 Predávajúci - EMATRADE s.r.o. Rámcová dohoda - "Nákup potravín pre školskú jedáleň - Zelenina, ovocie a orechy" Zobraziť
252092018 6.4.2018 Poskytovateľ - Metodicko-pedagogické centrum Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov Zobraziť
Dohoda o skončení nájmu 9.4.2018 Nájomca - Kanoistický oddiel, TJ Slávia UVL Košice skončenie nájmu založeného zmluvou č. 252282017 Zobraziť