Zverejňovanie: Rok 2018 - Zmluvy


Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. 
Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Predmet zmluvy Zobraz
252012018 30.1.2018 Nájomca - PIDES, s.r.o. nájom nebytových priestorov Zobraziť
252022018 30.1.2018 Podnik - Slovak Telekom, a.s. poskytovanie verejných služieb - dodatok Zobraziť
252032018 1.2.2018 Objednávateľ - MVSR, Okresný úrad Košice, odbor školstva finančné a organizačné zabezpečenie súťaží Zobraziť
252072018 6.3.2018 Nájomca - PIDES, s.r.o. nájom nebytových priestorov Zobraziť
252042018 7.3.2018 Obstarávateľ - PROMET Trans, spol. s r.o. zmluva o obstaraní zájazdu Zobraziť
252082018 15.3.2018 Umelec - PhDr. Peter Karpinský, PhD vytvorenie, použitie a šírenie umeleckého výkonu  Zobraziť
252052018 6.4.2018 Predávajúci - EMATRADE s.r.o. Rámcová dohoda - "Nákup potravín pre školskú jedáleň - Zelenina, ovocie a orechy" Zobraziť
252092018 6.4.2018 Poskytovateľ - Metodicko-pedagogické centrum Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov Zobraziť
Dohoda o skončení nájmu 9.4.2018 Nájomca - Kanoistický oddiel, TJ Slávia UVL Košice skončenie nájmu založeného zmluvou č. 252282017 Zobraziť
252102018 7.5.2018 Obstarávateľ - PROMET Trans, spol. s r.o. zmluva o obstaraní zájazdu Zobraziť
252112018 9.5.2018 Darca - Rodičovské združenie pri Základnej škole poskytnutie nepeňažného daru Zobraziť
252062018 16.5.2018 Predávajúci - Bidfood Slovakia s.r.o. dodanie tovarov: "Nákup potravín pre školskú jedáleň - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky" Zobraziť
252132018 21.5.2018 Zhotoviteľ - Proneco, s.r.o. vypracovanie "Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia ÚK v telocvičniach" Zobraziť
Dodatok č. 3 k zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 252232017 30.5.2018 Nájomca - Klub Plávania BLUE BUBBLES aktualizácia zmluvy Zobraziť
252122018 4.6.2018 Zhotoviteľ - OBLOK s.r.o. vykonanie diela "Výmena okien v telocvičniach" Zobraziť
Dodatok č. 2 k zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 252292017 4.6.2018 Nájomca - Mgr. Zuzana Mimovičová aktualizácia zmluvy Zobraziť
252142018 5.6.2018 Nájomca - Atletický klub Slávia Technická Univerzita Košice dohoda o urovnaní  Zobraziť
Dodatok č. 7 k zmluve o nájme bytu č. 252012013 5.6.2018 Nájomca - Ján Bordáš aktualizácia zmluvy Zobraziť
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme č. 252052005 5.6.2018 Nájomca - Ing. arch. Martin Drahovský aktualizácia zmluvy Zobraziť
252152018 13.6.2018 Nájomca - FK Košice-Barca dohoda o urovnaní  Zobraziť
252162018 13.6.2018 Nájomca - FK Košice-Barca dohoda o urovnaní  Zobraziť
252172018 21.6.2018 Zhotoviteľ - CUBS plus, s.r.o. zmluva o dielo - vstupný audit a vypracovanie dokumentácie Zobraziť
252182018 21.6.2018 Poskytovateľ - CUBS plus, s.r.o. zmluva o poskytovaní služieb Zobraziť
252192018 13.7.2018 Sprostredkovateľ - Lomtec.com a.s. zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov Zobraziť
252202018 16.7.2018 Poskytovateľ - KOMENSKY, s.r.o. zmeny a doplnky Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 Zobraziť
252212018 13.8.2018 Zhotoviteľ - Stavo-dom SK s.r.o. vykonanie diela "Rekonštrukcia ÚK v telocvičniach" Zobraziť
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve  31.8.2018 ZO OZ pri ZŠ Tomášikova 31, Košice úprava zmluvy Zobraziť
252222018 23.10.2018 Predávajúci - HOKO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky" Zobraziť
252242018 29.10.2018 Zhotoviteľ - Darien, s.r.o. Výmena palubovky a obkladu v telocvičniach Zobraziť
252252018 5.11.2018 Nájomca - RS sport CLUB nájom nebytových priestorov Zobraziť
252262018 5.11.2018 Nájomca - Športový klub plávania Košice o.z. nájom nebytových priestorov Zobraziť
252272018 5.11.2018 Nájomca - Športový klub Family Gym nájom nebytových priestorov Zobraziť
252282018 5.11.2018 Nájomca - Občianske združenie DELPHINUS – podpora talentovaných nájom nebytových priestorov Zobraziť
252232018 7.11.2018 Vypožičiavateľ - Mestská časť Košice - Sever výpožička nebytových priestorov Zobraziť
252292018 8.11.2018 Nájomca - Kanoistický oddiel, TJ Slávia UVL Košice nájom nebytových priestorov Zobraziť
252302018 22.11.2018 Zhotoviteľ - FAMI plus s.r.o. Vykonanie diela - Výmena okien Zobraziť
252312018 22.11.2018 Nájomca - PIDES, s.r.o. nájom nebytových priestorov Zobraziť
252332018 5.12.2018 Dodávateľ - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Vykonávanie odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz Zobraziť
252322018 18.12.2018 Nájomca - Ján Bordáš Nájom služobného bytu Zobraziť
252342018 28.12.2018 Prevádzkovateľ - Východoslovenská distribučná, a.s. pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy Zobraziť
252352018 31.12.2018 Poskytovateľ - Lomtec.com a.s. poskynutie služby s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanieinformačného systému Active Registratúra Zobraziť