Zverejňovanie: Rok 2018 - Jedáleň


Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Int.č.fa Fa došla dňa Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO Popis plnenia  Suma s DPH (Eur)  Identifikácia zmluvy/objednávky /ak relevantné/ Poznámka
1. 3.1.2018 Milk - Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky          130,56 € Rámcová dohoda č. 252082015, Obj.č. 697/2017
2. 9.1.2018 DUO Lucenkova 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          742,19 € Prieskum trho Obj.č.1082018,
3. 9.1.2018 Picado Vysokoškolákov 6 Źilina 36397164 Potraviny          480,95 € Rámcová dohoda č.252192017 Obj.č.11/2018,
4. 9.1.2018 Picado Vysokoškolákov 6 Źilina 36397164 Potraviny          803,19 € Rámcová dohoda č.252192017, Obj.č.15/2018,
5. 12.1.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          538,40 € Rámcová dohoda č.252062015 Obj.č.3/2018, 8/2018, 14/2018, 19/2018, 22/2018,
6. 16.1.2018 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo          120,42 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č.1/2018, 9/2018, 6/2018, 12/2018,
7. 16.1.2018 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          542,18 € Rámcová dohoda č.252052015 Obj.č.2/2018, 7/2018, 13/2018, 18/2018,
8. 17.1.2018 Picado Vysokoškolákov 6 Źilina 36397164 Potraviny          499,51 € Rámcová dohoda č.252192017 Obj.č.35/2018,
9. 17.1.2018 Milk - Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky          206,08 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.4/2018, 5/2018,
10. 19.1.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          618,04 € Rámcová dohoda č.252062015 Obj.č. 29/2018, 32/2018, 38/2018, 41/2018,
11. 22.1.2018 Ryba Južná trieda 54 Košice 17147522 Ryby          290,30 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č.46/2018,
12. 22.1.2018 Milk - Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky          329,82 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.17/2018, 21/2018, 25/2018,
13. 23.1.2018 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             57,84 €  Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č. 16/2018, 20/2018, 23/2018, 26/2018, 30/2018, 36/2018, 39/2018 
14. 23.1.2018 Eastfood Južná trieda 78, KE 45702942 Minútka čina             38,21 € Prieskum trhu Obj.č.52/2018,
15. 25.1.2018 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          583,02 € Rámcová dohoda č. 252052015 Obj.č.24/2018, 28/2018, 31/2018, 37/2018, 
16. 25.1.2018 Ryba Južná trieda 54 Košice 17147522 Ryby             82,12 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č.59/2018,
17.  25.1.2018 Picado Vysokoškolákov 6 Źilina 36397164 Potraviny          195,84 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č.60/2018,
18. 25.1.2018 Milk - Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky          210,86 €  Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.27/2018, 40/2018,
19. 30.1.2018 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          415,64 € Rámcová dohoda č.252052015 Obj.č.44/2018, 54/2018, 56/2018, 
20. 30.1.2018 DUO Lucenkova 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          270,55 € Prieskum trhu Obj.č.73/2018,
21. 1.2.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          590,24 € Rámcová dohoda č.252062015 Obj.č.76/2018,68/2018, 63/2018, 58/2018, 51/2018, 
22. 1.2.2018 Ematrade Krosnianska 79 46954767 školské ovocie             31,80 € Kúpna zmluva č.252142015 Obj.č.34/2018, 48/2018, 64/2018, 79/2018, 
23. 1.2.2018 Ematrade Krosnianska 79 46954767 školské ovocie          108,80 € Kúpna zmluva č. 252142015 Obj.č.78/2018, 65/2018, 47/2018, 33/2018, 
24. 1.2.2018 Ryba Južná trieda 54 Košice 17147522 Ryby             74,26 € Rámcová dohoda č.252072015 Obj.č.77/2018,
25. 1.2.2018 Organika Slnečná 3467/8 44555156 Školské mlieko               6,40 € Zmluva č.2015045 Obj.č.71/2018, 
26. 1.2.2018 Milk - Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky          324,23 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.43/2018, 50/2018, 57/2018,
27. 5.2.2018 Ryba Južná trieda 54 Košice 17147522 Ryby             28,06 € Rámcová dohoda č.252072015 Obj.č.87/2018,
28. 6.2.2018 Picado Vysokoškolákov 6 Źilina 36397164 Potraviny          306,88 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č.79/2018, 
29. 7.2.2018 Milk - Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky             61,69 € Rámcová dohoda č.252082015Obj.č.62/2018, 70/2018, 
30. 12.2.2018 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          400,27 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.75/2018, 67/2018, 72/2018,
31. 13.2.2018 Ematrade Krosnianska 79 46954767 Perník          147,60 € Kúpna zmluva č.252142015 Obj.č.96/2018,
32. 13.2.2018 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             78,89 € Rámcová dohoda č.252092015 Obj.č. 42/2018, 49/2018, 53/2018, 55/2018, 61/2018, 66/2018, 69/2018, 74/2018,
33. 14.2.2018 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo               6,40 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č.80/2018, 82/2018, 
34. 14.2.2018 DUO Lucenkova 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          325,67 € Prieskum trhu Obj.č.99/2018, 
35. 14.2.2018 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          688,29 € Rámcová dohoda č.252052015 Obj.č.81/2018, 83/2018, 90/2018, 94/2018,
36.  15.2.2018 Eastfood Južná trieda 78, KE 45702942 Pizza          523,85 € Prieskum trhu Obj.č.101/2018,
37. 23.2.2018 Organika Slnečná 3467/8 44555156 Školské mlieko             14,40 € Ymluva č.2015045 Obj.č.104/2018, 112/2018,
38. 23.2.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          856,75 €  Rámcová dohoda č. 252062015 Obj.č. 86/2018, 91/2018, 95/2018, 98/2018, 105/2018, 110/2018, 114/2018, 117/2018, 122/2018, 125/2018, 
39. 26.2.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina             10,26 € Rámcovám dohoda č 252062015  Obj. č.127/2018,
40. 21.2.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 Školské ovocie             92,43 € Kúpna zmluva č. 252142015 Obj.č.84/2018, 106/2018, 119/2018, 
41. 21.2.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 Školské ovocie             16,20 € Kúpna zmluva č.252142015 Obj.č.85/2018, 107/2018, 118/2018, 
42.  21.2.2018 DUO Lucenková 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          414,12 € Prieskum trhu Obj.č.120/2018, 
43. 21.2.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          102,85 € Prieskum trho 252082015 Obj.č.93/2018,
44, 21.2.2018 Tpfako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo             74,59 € Rámcová dohoda č. 252092015, Obj.č.89/2018, 92/2018, 97/2018, 100/2018, 102/2018, 108/2018, 111/2018,
45. 26.2.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          118,14 € Rámcová dohoda č.252052015 Obj.č.103/2018,  
46. 2.3.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          135,60 € Rámcová dohodač.252052015 Obj.č.124/2018,
47. 5.3.2018 Tofako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo             12,80 € Rámcová dohoda č.252092015 Obj.č.115/2018, 121/2018, 123/2018,
48. 6.3.2018 Hoko Komenského 51 31725856 mäso          606,12 € Rámcová dohoda č. 252052015 Obj.č.109/2018, 113/2018, 116/2018, 126/2018, 
49. 6.3.2018 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          635,24 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č.135/2018, 
50. 7.3.2018 DUO Lucenková 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          890,11 € Prieskum trhu Obj.č.138/2018,
51. 9.3.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 zelenina          324,97 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj.č.131/2018, 139/2018, 143/2018, 
52. 12.3.2018 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby          249,19 € Rámcová dohoda č.252072015 Obj.č.147/2018,
53. 13.3.2018 Tofako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo             42,09 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č.129/2018, 132/2018, 136/2018, 140/2018, 142/2018, 
54. 14.3.2018 Hoko Komenského 51 31725856 mäso          557,86 € Rámcová dohoda č.252052015 Obj.č. 130/2018, 133/2018, 137/2018, 141/2018,
55. 14.3.2018 DUO Lucenková 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          445,20 € Prieskum trhu Obj.č.154/2018,
56. 15.3.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          428,33 € Rámcová dohoda č.252062015 Obj.č.146/2018,150/2018, 153/2018, 156/2018,
57. 15.3.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko             92,60 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.134/2018,
58. 19.3.2018 Hoko Komenského 51 31725856 mäso          404,21 € Rámcová dohoda č.252052015 Obj.č. 145/2018, 152/2018, 161/2018,
59. 20.3.2018 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby             33,66 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č.170/2018,
60. 21.3.2018 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          957,88 € Rámcová dohoda č.252192017 Obj.č. 174/2018, 175/2018, 
61. 22.3.2018 Tofako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo             41,43 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č. 144/2018, 148/2018, 151/2018, 155/2018, 159/2018, 163/2018, 166/2018, 
62. 22.3.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          104,46 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.149/2018,
63. 22.3.2018 Organika Slnečná 3467/8 44555156 školské mlieko               7,20 € Zmluva č. 2015045 Obj.č.179/2018
64. 23.3.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          621,73 € Rámcová dohoda č.252062015 Obj.č. 162/2018, 165/2018, 169/2018, 173/2018, 183/2018, 
65. 23.3.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 ovocie             59,13 € Kúpna zmluva č.252142015 Obj.č.158/2018, 181/2018, 
66. 23.3.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 ovocie               9,74 € Kúpna zmluva č.252142015 Obj.č.157/2018, 182/2018, 
67. 26.3.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          144,95 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.160/2018, 167/2018, 
68. 28.3.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          171,28 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj.č.185/2018, 190/2018,
69. 28.3.2018 DUO Lucenková 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          354,47 € Prieskum trhu Obj.č.193/2018,
70. 28.3.2018 Eastfood Južná trieda 78 45702942 Pizza          536,11 € Prieskum trhu, Obj.č.194/2018
71. 4.4.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko             66,40 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.178/2018,
72. 4.4.2018 Hoko Komenského 51 31725856 mäso       1 040,11 € Rámcová dohoda č.252052015 Obj.č. 164/2018, 168/2018, 172/2018, 177/2018, 184/2018, 189/2018, 191/2018, 
73. 5.4.2018 Tofako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo             56,91 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č. 171/2018, 176/2018, 180/2018, 186/2018, 188/2018, 192/2018, 
74. 6.4.2018 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          429,13 € Rámová dohoda č. 252192017 Obj.č.202/2018, 203/2018, 
75. 6.4.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko             21,12 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č. 187/2018,
76. 10.4.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          520,95 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj.č.196/2018, 199/2018, 
77. 12.4.2018 Tofako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo             69,01 € Rámcová dohoda č.252092015 Obj.č.195/2018, 198/2018, 204/2018, 208/2018, 211/2018,  
78. 12.4.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko             26,06 € Rámcová dohoda č.252082015, Obj.č.200/2018, 
79. 13.4.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 zelenina          198,84 € Rámcová dohoda č.252052018 Obj.č.210/2018, 215/2018, 220/2018, 224/2018, 
80. 16.4.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          323,27 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.205/2018, 209/2018, 213/2018,
81. 17.4.2018 Hoko Komenského 51 31725856 mäso          868,26 € Rámcová dohoda č.252052015 Obj.č. 197/2018, 201/2018, 207/2018, 214/2018, 217/2018, 219/2018, 
82. 18.4.2018 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          676,02 € Rámcová dohoda č.252192017 Obj.č. 236/2018, 237/2018,
83. 18.4.2018 DUO Lucenková 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          648,40 € Prieskum trhu Obj.č.242/2018, 
84. 20.4.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 Zelenina          453,73 € Rámcová dohoda č.252052018 Obj. č. 227/2018, 233/2018, 240/2018, 245/2018, 
85. 20.4.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          256,36 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.222/2018,
86. 24.4.2018 Tofako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo             60,52 € Rámcová dohoda.č.252092015 Obj.č.216/2018, 218/2018, 221/2018, 225/2018, 228/2018, 234/2018, 238/2018, 243/2018,
87. 24.4.2018 Hoko Komenského 51 31725856 mäso          505,83 € Rámcová dohoda č. 252052015 Obj.č.226/2018, 229/2018, 235/2018, 241/2018, 244/2018,