Zverejňovanie: Rok 2018 - Jedáleň


Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Int.č.fa Fa došla dňa Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO Popis plnenia  Suma s DPH (Eur)  Identifikácia zmluvy/objednávky /ak relevantné/ Poznámka
1. 3.1.2018 Milk - Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky          130,56 € Rámcová dohoda č. 252082015, Obj.č. 697/2017
2. 9.1.2018 DUO Lucenkova 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          742,19 € Prieskum trho Obj.č.1082018,
3. 9.1.2018 Picado Vysokoškolákov 6 Źilina 36397164 Potraviny          480,95 € Rámcová dohoda č.252192017 Obj.č.11/2018,
4. 9.1.2018 Picado Vysokoškolákov 6 Źilina 36397164 Potraviny          803,19 € Rámcová dohoda č.252192017, Obj.č.15/2018,
5. 12.1.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          538,40 € Rámcová dohoda č.252062015 Obj.č.3/2018, 8/2018, 14/2018, 19/2018, 22/2018,
6. 16.1.2018 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo          120,42 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č.1/2018, 9/2018, 6/2018, 12/2018,
7. 16.1.2018 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          542,18 € Rámcová dohoda č.252052015 Obj.č.2/2018, 7/2018, 13/2018, 18/2018,
8. 17.1.2018 Picado Vysokoškolákov 6 Źilina 36397164 Potraviny          499,51 € Rámcová dohoda č.252192017 Obj.č.35/2018,
9. 17.1.2018 Milk - Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky          206,08 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.4/2018, 5/2018,
10. 19.1.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          618,04 € Rámcová dohoda č.252062015 Obj.č. 29/2018, 32/2018, 38/2018, 41/2018,
11. 22.1.2018 Ryba Južná trieda 54 Košice 17147522 Ryby          290,30 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č.46/2018,
12. 22.1.2018 Milk - Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky          329,82 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.17/2018, 21/2018, 25/2018,
13. 23.1.2018 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             57,84 €  Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č. 16/2018, 20/2018, 23/2018, 26/2018, 30/2018, 36/2018, 39/2018 
14. 23.1.2018 Eastfood Južná trieda 78, KE 45702942 Minútka čina             38,21 € Prieskum trhu Obj.č.52/2018,
15. 25.1.2018 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          583,02 € Rámcová dohoda č. 252052015 Obj.č.24/2018, 28/2018, 31/2018, 37/2018, 
16. 25.1.2018 Ryba Južná trieda 54 Košice 17147522 Ryby             82,12 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č.59/2018,
17.  25.1.2018 Picado Vysokoškolákov 6 Źilina 36397164 Potraviny          195,84 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č.60/2018,
18. 25.1.2018 Milk - Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky          210,86 €  Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.27/2018, 40/2018,
19. 30.1.2018 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          415,64 € Rámcová dohoda č.252052015 Obj.č.44/2018, 54/2018, 56/2018, 
20. 30.1.2018 DUO Lucenkova 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          270,55 € Prieskum trhu Obj.č.73/2018,
21. 1.2.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          590,24 € Rámcová dohoda č.252062015 Obj.č.76/2018,68/2018, 63/2018, 58/2018, 51/2018, 
22. 1.2.2018 Ematrade Krosnianska 79 46954767 školské ovocie             31,80 € Kúpna zmluva č.252142015 Obj.č.34/2018, 48/2018, 64/2018, 79/2018, 
23. 1.2.2018 Ematrade Krosnianska 79 46954767 školské ovocie          108,80 € Kúpna zmluva č. 252142015 Obj.č.78/2018, 65/2018, 47/2018, 33/2018, 
24. 1.2.2018 Ryba Južná trieda 54 Košice 17147522 Ryby             74,26 € Rámcová dohoda č.252072015 Obj.č.77/2018,
25. 1.2.2018 Organika Slnečná 3467/8 44555156 Školské mlieko               6,40 € Zmluva č.2015045 Obj.č.71/2018, 
26. 1.2.2018 Milk - Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky          324,23 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.43/2018, 50/2018, 57/2018,
27. 5.2.2018 Ryba Južná trieda 54 Košice 17147522 Ryby             28,06 € Rámcová dohoda č.252072015 Obj.č.87/2018,
28. 6.2.2018 Picado Vysokoškolákov 6 Źilina 36397164 Potraviny          306,88 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č.79/2018, 
29. 7.2.2018 Milk - Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky             61,69 € Rámcová dohoda č.252082015Obj.č.62/2018, 70/2018,