Zverejňovanie: Rok 2018 - Jedáleň


Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Int.č.fa Fa došla dňa Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO Popis plnenia  Suma s DPH (Eur)  Identifikácia zmluvy/objednávky /ak relevantné/ Poznámka
1. 3.1.2018 Milk - Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky          130,56 € Rámcová dohoda č. 252082015, Obj.č. 697/2017
2. 9.1.2018 DUO Lucenkova 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          742,19 € Prieskum trho Obj.č.1082018,
3. 9.1.2018 Picado Vysokoškolákov 6 Źilina 36397164 Potraviny          480,95 € Rámcová dohoda č.252192017 Obj.č.11/2018,
4. 9.1.2018 Picado Vysokoškolákov 6 Źilina 36397164 Potraviny          803,19 € Rámcová dohoda č.252192017, Obj.č.15/2018,
5. 12.1.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          538,40 € Rámcová dohoda č.252062015 Obj.č.3/2018, 8/2018, 14/2018, 19/2018, 22/2018,
6. 16.1.2018 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo          120,42 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č.1/2018, 9/2018, 6/2018, 12/2018,
7. 16.1.2018 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          542,18 € Rámcová dohoda č.252052015 Obj.č.2/2018, 7/2018, 13/2018, 18/2018,
8. 17.1.2018 Picado Vysokoškolákov 6 Źilina 36397164 Potraviny          499,51 € Rámcová dohoda č.252192017 Obj.č.35/2018,
9. 17.1.2018 Milk - Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky          206,08 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.4/2018, 5/2018,
10. 19.1.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          618,04 € Rámcová dohoda č.252062015 Obj.č. 29/2018, 32/2018, 38/2018, 41/2018,
11. 22.1.2018 Ryba Južná trieda 54 Košice 17147522 Ryby          290,30 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č.46/2018,
12. 22.1.2018 Milk - Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky          329,82 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.17/2018, 21/2018, 25/2018,
13. 23.1.2018 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             57,84 €  Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č. 16/2018, 20/2018, 23/2018, 26/2018, 30/2018, 36/2018, 39/2018 
14. 23.1.2018 Eastfood Južná trieda 78, KE 45702942 Minútka čina             38,21 € Prieskum trhu Obj.č.52/2018,
15. 25.1.2018 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          583,02 € Rámcová dohoda č. 252052015 Obj.č.24/2018, 28/2018, 31/2018, 37/2018, 
16. 25.1.2018 Ryba Južná trieda 54 Košice 17147522 Ryby             82,12 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č.59/2018,
17.  25.1.2018 Picado Vysokoškolákov 6 Źilina 36397164 Potraviny          195,84 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č.60/2018,
18. 25.1.2018 Milk - Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky          210,86 €  Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.27/2018, 40/2018,
19. 30.1.2018 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          415,64 € Rámcová dohoda č.252052015 Obj.č.44/2018, 54/2018, 56/2018, 
20. 30.1.2018 DUO Lucenkova 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          270,55 € Prieskum trhu Obj.č.73/2018,
21. 1.2.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          590,24 € Rámcová dohoda č.252062015 Obj.č.76/2018,68/2018, 63/2018, 58/2018, 51/2018, 
22. 1.2.2018 Ematrade Krosnianska 79 46954767 školské ovocie             31,80 € Kúpna zmluva č.252142015 Obj.č.34/2018, 48/2018, 64/2018, 79/2018, 
23. 1.2.2018 Ematrade Krosnianska 79 46954767 školské ovocie          108,80 € Kúpna zmluva č. 252142015 Obj.č.78/2018, 65/2018, 47/2018, 33/2018, 
24. 1.2.2018 Ryba Južná trieda 54 Košice 17147522 Ryby             74,26 € Rámcová dohoda č.252072015 Obj.č.77/2018,
25. 1.2.2018 Organika Slnečná 3467/8 44555156 Školské mlieko               6,40 € Zmluva č.2015045 Obj.č.71/2018, 
26. 1.2.2018 Milk - Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky          324,23 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.43/2018, 50/2018, 57/2018,
27. 5.2.2018 Ryba Južná trieda 54 Košice 17147522 Ryby             28,06 € Rámcová dohoda č.252072015 Obj.č.87/2018,
28. 6.2.2018 Picado Vysokoškolákov 6 Źilina 36397164 Potraviny          306,88 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č.79/2018, 
29. 7.2.2018 Milk - Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky             61,69 € Rámcová dohoda č.252082015Obj.č.62/2018, 70/2018, 
30. 12.2.2018 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          400,27 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.75/2018, 67/2018, 72/2018,
31. 13.2.2018 Ematrade Krosnianska 79 46954767 Perník          147,60 € Kúpna zmluva č.252142015 Obj.č.96/2018,
32. 13.2.2018 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             78,89 € Rámcová dohoda č.252092015 Obj.č. 42/2018, 49/2018, 53/2018, 55/2018, 61/2018, 66/2018, 69/2018, 74/2018,
33. 14.2.2018 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo               6,40 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č.80/2018, 82/2018, 
34. 14.2.2018 DUO Lucenkova 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          325,67 € Prieskum trhu Obj.č.99/2018, 
35. 14.2.2018 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          688,29 € Rámcová dohoda č.252052015 Obj.č.81/2018, 83/2018, 90/2018, 94/2018,
36.  15.2.2018 Eastfood Južná trieda 78, KE 45702942 Pizza          523,85 € Prieskum trhu Obj.č.101/2018,
37. 23.2.2018 Organika Slnečná 3467/8 44555156 Školské mlieko             14,40 € Ymluva č.2015045 Obj.č.104/2018, 112/2018,
38. 23.2.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          856,75 €  Rámcová dohoda č. 252062015 Obj.č. 86/2018, 91/2018, 95/2018, 98/2018, 105/2018, 110/2018, 114/2018, 117/2018, 122/2018, 125/2018, 
39. 26.2.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina             10,26 € Rámcovám dohoda č 252062015  Obj. č.127/2018,
40. 21.2.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 Školské ovocie             92,43 € Kúpna zmluva č. 252142015 Obj.č.84/2018, 106/2018, 119/2018, 
41. 21.2.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 Školské ovocie             16,20 € Kúpna zmluva č.252142015 Obj.č.85/2018, 107/2018, 118/2018, 
42.  21.2.2018 DUO Lucenková 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          414,12 € Prieskum trhu Obj.č.120/2018, 
43. 21.2.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          102,85 € Prieskum trho 252082015 Obj.č.93/2018,
44, 21.2.2018 Tpfako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo             74,59 € Rámcová dohoda č. 252092015, Obj.č.89/2018, 92/2018, 97/2018, 100/2018, 102/2018, 108/2018, 111/2018,
45. 26.2.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          118,14 € Rámcová dohoda č.252052015 Obj.č.103/2018,  
46. 2.3.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          135,60 € Rámcová dohodač.252052015 Obj.č.124/2018,
47. 5.3.2018 Tofako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo             12,80 € Rámcová dohoda č.252092015 Obj.č.115/2018, 121/2018, 123/2018,
48. 6.3.2018 Hoko Komenského 51 31725856 mäso          606,12 € Rámcová dohoda č. 252052015 Obj.č.109/2018, 113/2018, 116/2018, 126/2018, 
49. 6.3.2018 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          635,24 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č.135/2018, 
50. 7.3.2018 DUO Lucenková 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          890,11 € Prieskum trhu Obj.č.138/2018,
51. 9.3.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 zelenina          324,97 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj.č.131/2018, 139/2018, 143/2018, 
52. 12.3.2018 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby          249,19 € Rámcová dohoda č.252072015 Obj.č.147/2018,
53. 13.3.2018 Tofako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo             42,09 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č.129/2018, 132/2018, 136/2018, 140/2018, 142/2018, 
54. 14.3.2018 Hoko Komenského 51 31725856 mäso          557,86 € Rámcová dohoda č.252052015 Obj.č. 130/2018, 133/2018, 137/2018, 141/2018,
55. 14.3.2018 DUO Lucenková 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          445,20 € Prieskum trhu Obj.č.154/2018,
56. 15.3.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          428,33 € Rámcová dohoda č.252062015 Obj.č.146/2018,150/2018, 153/2018, 156/2018,
57. 15.3.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko             92,60 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.134/2018,
58. 19.3.2018 Hoko Komenského 51 31725856 mäso          404,21 € Rámcová dohoda č.252052015 Obj.č. 145/2018, 152/2018, 161/2018,
59. 20.3.2018 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby             33,66 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č.170/2018,
60. 21.3.2018 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          957,88 € Rámcová dohoda č.252192017 Obj.č. 174/2018, 175/2018, 
61. 22.3.2018 Tofako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo             41,43 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č. 144/2018, 148/2018, 151/2018, 155/2018, 159/2018, 163/2018, 166/2018, 
62. 22.3.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          104,46 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.149/2018,
63. 22.3.2018 Organika Slnečná 3467/8 44555156 školské mlieko               7,20 € Zmluva č. 2015045 Obj.č.179/2018
64. 23.3.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          621,73 € Rámcová dohoda č.252062015 Obj.č. 162/2018, 165/2018, 169/2018, 173/2018, 183/2018, 
65. 23.3.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 ovocie             59,13 € Kúpna zmluva č.252142015 Obj.č.158/2018, 181/2018, 
66. 23.3.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 ovocie               9,74 € Kúpna zmluva č.252142015 Obj.č.157/2018, 182/2018, 
67. 26.3.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          144,95 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.160/2018, 167/2018, 
68. 28.3.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          171,28 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj.č.185/2018, 190/2018,
69. 28.3.2018 DUO Lucenková 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          354,47 € Prieskum trhu Obj.č.193/2018,
70. 28.3.2018 Eastfood Južná trieda 78 45702942 Pizza          536,11 € Prieskum trhu, Obj.č.194/2018
71. 4.4.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko             66,40 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.178/2018,
72. 4.4.2018 Hoko Komenského 51 31725856 mäso       1 040,11 € Rámcová dohoda č.252052015 Obj.č. 164/2018, 168/2018, 172/2018, 177/2018, 184/2018, 189/2018, 191/2018, 
73. 5.4.2018 Tofako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo             56,91 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č. 171/2018, 176/2018, 180/2018, 186/2018, 188/2018, 192/2018, 
74. 6.4.2018 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          429,13 € Rámová dohoda č. 252192017 Obj.č.202/2018, 203/2018, 
75. 6.4.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko             21,12 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č. 187/2018,
76. 10.4.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          520,95 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj.č.196/2018, 199/2018, 
77. 12.4.2018 Tofako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo             69,01 € Rámcová dohoda č.252092015 Obj.č.195/2018, 198/2018, 204/2018, 208/2018, 211/2018,  
78. 12.4.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko             26,06 € Rámcová dohoda č.252082015, Obj.č.200/2018, 
79. 13.4.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 zelenina          198,84 € Rámcová dohoda č.252052018 Obj.č.210/2018, 215/2018, 220/2018, 224/2018, 
80. 16.4.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          323,27 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.205/2018, 209/2018, 213/2018,
81. 17.4.2018 Hoko Komenského 51 31725856 mäso          868,26 € Rámcová dohoda č.252052015 Obj.č. 197/2018, 201/2018, 207/2018, 214/2018, 217/2018, 219/2018, 
82. 18.4.2018 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          676,02 € Rámcová dohoda č.252192017 Obj.č. 236/2018, 237/2018,
83. 18.4.2018 DUO Lucenková 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          648,40 € Prieskum trhu Obj.č.242/2018, 
84. 20.4.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 Zelenina          453,73 € Rámcová dohoda č.252052018 Obj. č. 227/2018, 233/2018, 240/2018, 245/2018, 
85. 20.4.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          256,36 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.222/2018,
86. 24.4.2018 Tofako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo             60,52 € Rámcová dohoda.č.252092015 Obj.č.216/2018, 218/2018, 221/2018, 225/2018, 228/2018, 234/2018, 238/2018, 243/2018,
87. 24.4.2018 Hoko Komenského 51 31725856 mäso          505,83 € Rámcová dohoda č. 252052015 Obj.č.226/2018, 229/2018, 235/2018, 241/2018, 244/2018,
88. 25.4.2018 Ryba južná trieda 54 17147522 Ryby          265,85 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č.258/2018,
89. 26.4.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          176,40 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.232/2018, 239/2018, 
90.  27.4.2018 Organika Slnečná 3467/8 44555156 Mlieko             24,00 € Zmluva č. 252142015 Obj.č.231/2018, 
91. 27.4.2018 Organika Slnečná 3467/8 44555156 Mlieko             14,40 € Ymluva č.2015045 Obj.č.206/2018, 252/2018,
92. 27.4.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 Zelenina          435,12 € Rámcová dohoda č.252052018 Obj.č.249/2018, 261/2018,
93. 30.4.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 Zelenina             62,34 € Rámcová dohoda č.252052018 Obj.e.268/2018,
94.  30.4.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 Vajcia          200,68 € Prieskum trhu Obj.č.212/2018,223/2018,230/2018,247/2018,256/2018,265/2018,267/2018,
95. 2.5.2018 Milk Agro Zdoba 78 17147786 Mlieko          164,38 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.250/2018, 254/2018, 
96. 2.5.2018 Eastfood Južá trieda 78, KE 45702942 Čína             38,21 € Prieskum trhu Obj.č.273/2018,
97. 3.5.2018 Ryba Južá trieda 78, KE 17147522 Ryby             83,16 € Rámcová dohoda č.252072018, Obj.č.271/2018,
98. 3.5.2018 Tofako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo             92,14 € Rámcová dohoda č.252092015 Obj.č.246/2018, 251/2018, 255/2018, 259/2018, 263/2018, 266/2018,
99. 3.5.2018 Hoko Komenského 51 31725856 mäso          481,76 € Rámcová dohoda č. 252052015 Obj.č. 248/2018, 253/2018, 257/2018, 262/2018, 269/2018,
100. 3.5.2018 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          759,25 € Rámcová dohoda č. 252192018, Obj.č.282/2018,
101. 3.5.2018 DUO Lucenková 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          806,95 € Prieskum trhu Obj.č.281/2018,
102. 4.5.2018 Ematrade Krosnianská 79 35540613 Zelenina          141,96 € Rámcová dohodač.252052018 Obj.č.280/2018,
103. 7.5.2018 Milk Agro Čapajevová 36 35540613 Mlieko          260,27 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.260/2018, 264/2018, 270/2018,
104. 11.5.2018 Ematrade Krosnianská 79 35540613 Zelenina          210,78 € Rámcová dohoda č.252052018 Obj.č.286/2018, 292/2018, 296/2018,
105. 11.5.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko             20,78 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.279/2018,
106. 14.5.2018 Tofako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo             50,36 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č.275/2018, 248/2018, 283/2018, 287/2018, 289/2018,
107. 15.5.2018 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          385,90 € Rámcová dohoda č.252192017 Obj.č. 307/2018,
108. 16.5.2018 Hoko Komenského 51 31725856 mäso          890,81 € Rámcová dohoda č.252052015 Obj.č.272/2018, 276/2018, 285/2018, 288/2018, 290/2018, 
109. 17.5.2018 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby          215,98 €  Rámcová dohoda č.252072015 
Obj.č.312/2018,
110. 18.5.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 zelenina          383,69 € Rámcová dohoda č.252052018 Obj.č. 303/2018, 308/2018, 314/2018,
111. 18.5.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          129,01 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.284/2018, 291/2018,
112. 21.5.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          160,14 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.301/2018,
113. 21.5.2018 Bidfood Piešťanská 2321/71 34152199 Mäso          178,45 € Rámcová dohoda č.252062018 Obj.č.318/2018,
114. 22.5.2018 Tofako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo             92,01 € Rámcová dohoda č.252092015 Obj.č.295/2018, 297/2018, 299/2018, 305/2018, 311/2018,
115. 22.5.2018 DUO Lucenková 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          691,44 € Prieskum trhu Obj.č.323/2018,
116. 23.5.2018 Bidfood Piešťanská 2321/71 34152199 mäso          229,86 € Rámcová dohoda č.252062018 Obj.č.325/2018,
117. 25.5.2018 Hoko Komenského 51 31725856 mäso          404,99 € Rámcová dohoda č.252052015 Obj.č. 298/2018, 302/2018, 306/2018, 310/2018, 
118. 25.5.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko             63,59 € Rámcová dohoda.č.252082015 Obj.č.313/2018,
119. 25.5.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 Zelenina          254,46 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č.317/2018, 326/2018, 
120. 29.5.2018 Bidfood Piešťanská 2321/71 34152199 mäso          205,61 € Rámcová dohoda č. 252062018 Obj.č.338/2018,
121. 29.5.2018 Organika Slnečná 3467/8 44555156 Mlieko             18,40 € Zmluva č.2015045 Obj.č.293/2018, 300/2018, 328/2018,
122. 29.5.2018 Organika Slnečná 3467/8 44555156 Mlieko             19,80 € Zmluva č.2015045 Obj.č.332/2018,
123. 29.5.2018 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          363,12 € Rámcová dohoda č.252192017 Obj.č.341/2018,
124. 30.5.2018 DUO Lucenková 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          442,85 € Prieskum trhu Obj.č.343/2018,
125. 30.5.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 Vajcia          290,37 € Prieskum trhu Obj.č. 277/2018, 294/2018, 304/2018, 309/2018, 330/2018, 331/2018, 340/2018,
126. 31.5.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 Zelenina          405,12 € Rámcová dohoda č.252052018, Obj.č.334/2018, 342/2018,
127. 31.5.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          155,16 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.320/2018, 322/2018, 321/2018, 316/2018, 
128. 31.5.2018 Bidfood Piešťanská 2321/71 34152199 mäso             79,80 € Rámcová dohoda č.252062018 Obj.č.346/2018,
129. 4.6.2018 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby          179,80 € Rámcová dohoda č.252072015 Obj.č.353/2018,  
130. 4.6.2018 Eastfood Južná trieda 78 45702942 Pizza          523,85 € Prieskum trhu Obj.č.352/2018,
131. 4.6.2018 Tofako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo             94,01 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č.315/2018, 319/2018, 324/2018, 327/2018, 329/2018, 335/2018, 336/2018, 339/2018, 344/2018, 
132. 5.6.2018 Bidfood Piešťanská 2321/71 34152199 mäso          150,37 €  Rámcová dohoda č.252062018, 
133. 6.6.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          120,06 € Rámcová dohoda č. 252082015 obj.č.333/2018, 337/2018, 345/2018, 
134. 7.6.2018 Bidfood Piešťanská 2321/71 34152199 mäso          109,83 € Rámcová dohoda č.252062018 Obj.č.363/2018,
135. 8.6.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 Zelenina          554,90 € Rámcová dohoda č.252052018 Obj.č.348/2018, 350/2018, 359/2018, 362/2018, 366/2018, 
136. 11.6.2018 DUO Lucenková 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          625,43 € Prieskum trhu Obj.č.368/2018,
137. 11.6.2018 Bidfood Piešťanská 2321/71 34152199 mäso          154,39 € Rámcová dohoda č. 252062018 Obj.č.369/2018,
138. 11.6.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          128,92 € Rámcová dohoda č.252082015, Obj.č.355/2018,
139. 12.6.2018 Bidfood Piešťanská 2321/71 34152199 mäso          117,57 € Rámcová dohoda č.252062018 Obj.č. 374/2018,
140. 12.6.2018 Tofako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo             33,25 € Rámcová dohoda č. 252092018 Obj.č. 347/2018, 349/2018, 354/2018, 357/2018, 360/2018, 365/2018, 
141. 12.6.2018 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          384,05 € Rámcová dohoda č.252192017 Obj.č.381/2018, 
142.  13.6.2018 Bidfood Piešťanská 2321/71 34152199 mäso             13,20 € Rámcová dohoda č. 252062018 Obj.č.380/2018,
143. 13.3.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 zelenina          356,50 € Rámcová dohoda č.252052018 Obj.č.370/2018, 375/2018, 379/2018, 
144. 14.6.2018 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby             64,51 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č.386/2018,
145. 14.6.2018 Bidfood Piešťanská 2321/71 34152199 mäso             49,63 € Rámcová dohoda č. 252062018 Obj.č.384/2018,
146. 14.6.2018 Bidfood Piešťanská 2321/71 34152199 mäso          121,82 € Rámcová dohoda č. 252062018 Obj.č.385/2018,
147. 15.6.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko             68,64 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.361/2018, 364/2018,
148. 15.6.2018 DUO Lucenková 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          281,82 € Prieskum trhu Obj.č.392/2018,
149. 18.6.2018 Bidfood Piešťanská 2321/71 34152199 mäso             75,35 € Rámcová dohoda č. 252062018 Obj.č.391/2018, 
150. 19.6.2018 Bidfood Piešťanská 2321/71 34152199 mäso          162,76 € Rámcová dohoda č. 252062018 Obj.č.395/2018,
151. 20.6.2018 Bidfood Piešťanská 2321/71 34152199 mäso             41,23 € Rámcová dohoda č.252062018 Obj.č.398/2018,
152. 20.6.2018 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby          129,24 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č.397/2018,
153. 21.6.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          385,07 € Rámcová dohoda č.252082018 Obj.č.373/2018, 383/2018, 388/2018,
154. 22.6.2018 Tofako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo             21,48 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č.371/2018, 377/2018, 382/2018, 387/2018, 389/2018, 393/2018,
155. 22.6.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 Zelenina          131,00 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č.400/2018, 405/2018,
156. 25.6.2018 Bidfood Piešťanská 2321/71 34152199 mäso             92,87 € Rámcová dohoda č.252062018 Obj.č.406/2018,
157. 26.6.2018 Bidfood Piešťanská 2321/71 34152199 mäso             58,76 € Rámcová dohoda č.252062018 Obj.č.411/2018,
158. 27.6.2018 Bidfood Piešťanská 2321/71 34152199 mäso          112,89 € Rámcová dohoda č.252062018 Obj.č.415/2018,
159. 27.6.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko             97,56 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.390/2018, 394/2018,
160. 27.6.2018 Tofako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo             57,67 € Rámcová dohoda č.252092015 Obj.č. 399/2018, 402/2018, 408/2018, 412/2018, 
161. 27.6.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko             20,87 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č. 394/2018,
162. 28.6.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 Potraviny          581,79 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj.č. 351/2018, 358/2018, 367/2018, 372/2018, 378/2018, 401/2018, 404/2018, 410/2018,
163. 28.6.2018 Eastfood Južná trieda 78 KE 45702942 Pizza          443,26 € Prieskum trhu Obj.č. 418/2018,
164. 29.6.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 Potraviny          794,20 € Prieskum trhu 2520620158 Obj.č.414/2018, 416/2018, 419/2018,
165. 29.6.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 Zelenina          170,15 € Rámcová dohodač.252052018 Obj.č.407/2018, 409/2018, 413/2018, 417/2018, 
166. 2.7.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          194,42 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.403/2018,
167. 27.8.2018 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          677,64 € Rámcová dohoda č.252192017 Obj.č.422/2018, 
168. 27.8.2018 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          489,06 € Rámcová dohoda č.252192017 Obj.č.421/2018,
169. 27.8.2018 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          703,32 € Rámcová dohoda č.252192017 Obj.č.420/2018,
170. 4.9.2018 DUO Lucenková 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          771,66 € Prieskum trhu Obj.č.426/2018,
171. 7.9.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 Zelenina          381,40 € Rámcová dohoda č.252052018 Obj.č.431/2018, 429/2018, 425/2018,
172. 10.9.2018 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby          258,05 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č.434/2018,
173. 12.9.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko             65,30 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.424/2018,
174. 13.9.2018 Hoko Komenského 51 31725856 mäso          403,50 € Rámcová dohoda č. 252052015 Obj.č.423/2018,427/2018, 428/2018,
175. 14.10.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 Zelenina          228,64 € Rámcová dohoda č.252052018 Obj.č.435/2018, 437/2018, 444/2018, 
176. 17.9.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko             88,48 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.432/2018,
177. 18.9.2018 Hoko Komenského 51 31725856 mäso          437,45 € Rámcová dohoda č.252052015 Obj.č.433/2018, 438/2018, 441/2018,
178. 18.9.2018 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          341,52 € Rámcová dohoda č.252192017 434/2018,
179. 19.9.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 zelenina             70,22 € Kúpna zmluva č.252142015 Obj.č.439/2018, 458/2018,
180. 20.9.2018 Eastfood Južná trieda 78, KE 45702942 Pizza          523,85 € Prieskum trhu, Obj.č.465/2018,
181. 24.9.18 DUO Lucenková 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          701,84 € Prieskum trhu Obj.č.47082018,
182. 24.9.2018 Milk Agro Čapajevová 36 171477522 Mlieko             49,02 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.436/2018,
183. 24.9.2018 Tofako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo             63,76 € Rámcová dohoda č.252092015 Obj.č.446/2018, 450/2018, 454/2018, 462/2018, 
184. 24.9.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 Zelenina          314,12 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č.440/2018, 447/2018, 452/2018, 457/2018, 464/2018, 
185. 25.9.2018 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby             22,44 € Rámcová dohoda č. 252072018 Obj.č.475/2018,
186. 25.9.2018 Hoko Komenského 51 31725856 mäso          400,55 € Rámcová dohoda č. 252052015 Obj.č. 448/2018, 453/2018, 455/2018,
187. 27.9.2018 Milk Agro Čapajevová 36 171477522 Mlieko             78,79 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.449/2018, 460/2018, 
188. 28.9.2018 Organika Slnečná 3467/8 44555156 Mlieko             22,20 € Zmluva č.2015045 Obj.č.461/2018,
189. 28.9.2018 Organika Slnečná 3467/8 44555156 Mlieko               6,30 € Zmluva č.2015145 Obj.č.443/2018,
190. 28.9.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 Zelenina          292,26 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č.469/2018, 474/2018, 479/2018, 483/2018, 486/2018, 
191. 28.9.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 potraviny          337,31 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj.č. 430/2018, 442/2018, 445/2018, 451/2018, 456/2018, 463/2018, 477/2018, 487/2018, 
192. 1.10.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko             65,80 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č. 467/2018, 472/2018,
193. 2.10.2018 Hoko Komenského 51 31725856 mäso          666,53 € Rámcová dohoha č. 252052015 Obj.č.468/2018, 473/2018, 478/2018, 482/2018, 
194. 3.10.2018 Tofako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo             57,16 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č.466/2018, 471/2018, 476/2018, 480/2018, 484/2018,
195. 3.10.2018 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          729,12 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č.507/2018, 
196. 4.10.2018 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby             31,20 € Rámcová dohoda č. 252072015, Obj.č.506/2018,
197. 5.10.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          223,21 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.481/2018, 485/2018, 
198. 5.10.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 Zelenina          442,27 €  Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č.496/2018, 501/2018, 503/2018, 511/2018,
199. 9.10.2018 DUO Lucenková 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          414,53 € Prieskum trhu Obj.č.518/2018,
200. 9.10.2018 DUO Lucenková 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          752,88 € Prieskum trhu Obj.č.517/2018,
201. 10.10.2018 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby             83,16 € Rámcová dohoda č. 3252072015 Obj.č.523/2018,
202. 10.10.2018 Hoko Komenského 51 31725856 mäso          568,24 € Rámcová dohoda č. 252052015 Obj.č.489/2018, 494/2018, 499/2018, 505/2018,
203. 12.10.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 Zelenina          390,36 € Romcová dohoda č. 252052018 Obj.č.515/2018, 521/2018, 529/2018, 
204. 12.10.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087  potraviny          471,20 € Rámcová dohoda.č.252062015 Obj.č.490/2018, 497/2018, 502/2018, 504/2018, 510/2018, 522/2018, 530/2018,
205. 12.10.2018 Tofako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo             73,15 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č.488/2018, 493/2018, 498/2018, 508/2018, 512/2018, 519/2018, 
206. 12.10.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147522 Mlieko          142,02 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č. 492/2018, 509/2018, 
207. 16.10.2018 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          243,12 € Rámcová dohoda č.252192017 Obj.č.542/2018,
208. 17.10.2018 Hoko Komenského 51 31725856 mäso          582,08 € Rámcová dohoda č. 252052015 Obj.č.513/2018, 516/2018, 520/2018, 526/2018 ,
209. 17.10.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 školské ovocie          103,41 € Kúpna zmluva č. 252142015 Obj.č.495/2018, 500/2018, 541/2018, 540/2018, 545/2018,
210. 17.10.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko             25,68 € Romová dohoda č. 252082015 Obj.č.514,2018,
211. 18.10.2018 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby             78,54 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č.554/2018,
212. 22.10.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 Zelenina          302,66 € Rámcová dohodan č.252052018 Obj.č.541/2018, 546/2018, 550/2018, 555/2018, 
213. 22.10.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          113,35 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č. 525/2018, 528/2018, 534/2018,
214. 23.10.2018 Ryba Južná trieda54 17147522 Ryby             44,23 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č. 562/2018,
215. 23.10.2018 Tofako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo          159,11 € Rámcová dohoda č.2520192015 Obj.č. 542/2018, 531/2018, 532/2018, 537/2018, 543/2018, 552/2018, 
216. 25.10.2018 Hoko Komenského 51 31725856 mäso          533,64 € Romcová dohoda č. 252222018 Obj.č.533/2018, 538/2018, 544/2018, 548/2018,
217 25.10.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          393,67 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.536/2018, 554/2018,
218. 26.10.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 Potraviny          390,72 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj.č. 539/2018, 549/2018, 553/2018, 559/2018, 568/2018, 567/2018, 573/2018, 
219. 26.10.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 Zelenina          361,76 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 558/2018, 564/2018, 570/2018, 574/2018,
220. 26.10.2018 DUO Lucenková 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          519,38 € Prieskum trho Obj.č.576/2018,
221. 29.10.2018 Tofako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo             56,44 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č.556/2018, 560/2018, 565/2018, 571/2018, 577/2018, 
222. 29.10.2018 Easrfood Južná trieda 78 2023094722 Pizza          564,14 € Prieskum trhu Obj.č. 578/2018,
223. 29.10.2018 Organika Slnečná 3467/8 44555156 školské mlieko             12,60 € Zmluva č.2015045 Obj.č. 572/2018, 491/2018, 
224. 29.10.2018 Organika Slnečná 3467/8 44555156 Školské mlieko             22,20 € Zmluva č. 2015045 Obj.č.527/2018, 
225. 29.10.2018 Organika Slnečná 3467/8 44555156 Školské mlieko             25,90 € Zmluva č. 2015045, Obj.č.535/2018,
226. 6.11.2018 Hoko Komenského 51 31725856 mäso          988,07 € Rámcová dohoda č. 252552018 Obj.č. 557/2018, 563/2018, 566/2018, 569/2018,
227. 6.11.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko             35,95 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č. 561/2018,
228. 7.11.2018 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          825,79 € Rámcová dohoda č.252192017 Obj.č.591/2018, 
229. 8.11.2018 DUO Lucenková 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          785,59 € Prieskum trhu Obj.č.597/2018
230. 9.11.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 Zelenina          356,47 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 581/2018, 588/2018, 596/2018, 601/2018,
231. 15.11.2018 Tofako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo             26,12 € Rámcová dohoda.č. 252092015 Obj.č. 579/2018, 582/2018, 586/2018, 592/2018, 598/2018, 
232. 15.11.2018 Hoko Komenského 51 31725856 mäso          665,48 € Rámcová dohoda č. 252552018 Obj.č. 580/2018, 584/2018, 589/2018, 594/2018,
233. 15.11.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          322,01 €  Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č. 585/2018, 593/2018, 
234. 16.11.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 Zelenina          442,54 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 605/2018, 610/2018, 615/2018, 620/2018, 
235. 19.11.2018 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby          155,09 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č.626/2018,
236. 19.11.2018 Ematrade  Krosnianská 79 46954767 Školské ovocie          116,28 € Kúpna zmluva č. 252142015 Obj.č. 590/2018,595/2018, 611/2018, 625/2018,
237. 21.11.2018 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          532,04 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č.633/2018,
238. 21.11.2018 DUO Lucenková 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          648,86 € Prieskum trhu Obj.č.635/2018,
239. 22.11.2018 Tofako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo             51,59 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č. 602/2018, 606/2018, 613/2018, 616/2018, 621/2018, 627/2018,
240. 22.11.2018 Hoko Komenského 51 31725856 mäso          607,90 € Rámcová dohoda č. 252222018 Obj.č. 603/2018, 607/2018, 609/2018, 614/2018,
241. 22.11.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          175,10 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č.608/2018, 612/2018,
242. 23.11.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 zelenina          506,63 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 624/2018, 630/2018, 634/2018, 638/2018, 642/2018,
243. 26.11.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          265,45 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č. 619/2018, 629/2018,
244. 27.11.2018 DUO Lucenková 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          275,83 € Prieskum trhu Obj.č.561/2018,
245. 28.11.2018 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby             86,12 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č. 654/2018,
246. 28.11.2018 Hoko Komenského 51 31725856 mäso          447,38 € Rámcová dohoda č. 252222018 Obj. č . 622/2018, 632/2018, 637/2018, 
247. 29.11.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          484,82 € Rámcová dohoda č. 2520620185 Obj.č. 583/2018, 587/2018, 600/2018, 604/2018, 618/2018, 623/2018, 628/2018, 644/2018, 656/2018, 
248. 30.11.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 Zelenina          271,82 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 645/2018, 650/2018, 653/2018, 658/2018, 661/2018,
249. 30.11.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko             69,46 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č. 6141/2018,
250. 30.11.2018 Organika Slnečná 3467/8 44555156 Skolské mlieko             29,80 € Zmluva č. 2015045 Obj.č. 599/2018, 640/2018, 
251. 30.11.2018 Organika Slnečná 3467/8 44555156 Školské mlieko             22,50 € Zmluva č. 2015045 Obj.č. 617/2018,
252. 3.12.2018 Tofako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo             82,30 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj. č. 631/2018,
636/2018, 639/2018, 643/2018, 647/2018, 655/2018, 659/2018,
253. 6.12.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 mlieko          179,17 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.660/2018, 648/2018,
254. 6.12.2018 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Základné potraviny       1 367,89 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č. 677/2018,
255. 7.12.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 Zelenina          404,47 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 664/2018, 669/2018, 673/2018, 682/2018,  
256. 10.12.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 Zelenina             66,95 € Kúpna zmluva č. 252142015 Obj.č. 665/2018, 672/2018, 687/2018, 
257. 11.12.2018 Hoko Komenského 51 31725856 mäso          556,26 € Rámcová dohoda č. 252222018 Obj.č. 646/2018, 649/2018, 652/2018, 657/2018,
258. 12.12.2018 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby          161,28 € Rámcová dohoda č. 2552072015 Obj.č. 693/2018,
259. 11.12.2018 Milk Agro Čapajevova 36 17147786 Mlieko          164,48 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č. 666/2018, 668/2018,
260. 13.12.2018 Tofako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo             83,82 € Rámcová dohoda č. 252092018 Obj.č. 662/2018, 667/2018, 671/2018, 680/2018, 684/2018,
261. 13.12.2018 Organika Slnečná 3467/8 2022731293 školské mlieko             21,90 € Zmluva č.2015045 Obj.č. 678/2018,
262. 14.12.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 Zelenina          223,56 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 686/2018, 690/2018, 694/2018, 698/2018, 702/2018,
263. 17.12.2018 Hoko Komenského 51 31725856 mäso          572,98 € Rámcová dohoda č.252222018
Obj.č. 663/2018, 670/2018, 674/2018, 675/2018,
264. 17.12.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 mlieko             81,94 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.676/2018, 679/2018, 683/2018,
265. 18.12.2018 Hoko Komenského 51 31725856 mäso          460,71 € Rámcová dohoda č. 252222018 Obj.č.685/2018, 689/2018, 695/2018, 697/2018,
266. 19.12.2018 DUO Lucenková 1203/13 DK 51070171 Pochutiny          392,53 € Prieskum trhu Obj.č.715/2018,
267. 20.12.2018 Hoko Komenského 51 31725856 mäso          676,81 € Rámcová dohoda 252222018 Obj.č. 706/2018, 709/2018, 713/2018, 718/2018,
268. 20.12.2018 Ematrade Krosnianská 79 46954767 Zelenina          375,22 € Rámcová dohoda č. 252052018 Obj.č. 707/2018, 710/2018, 714/2018, 720/2018,
269. 20.12.2018 Tofako Družstevná 1189/707801 46995145 Chlieb pečivo             69,62 € Rámcová dohoda č. 252092018 Obj.č. 688/2018, 692/2018, 696/2018, 700/2018, 704/2018, 708/2018, 716/2018, 717/2018,
270. 20.12.2018 Milk Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko          176,35 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č. 699/2018, 701/2018,
271. 21.12.2018 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          119,40 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj.č. 681/2018, 691/2018, 703/2018, 711/2018, 719/2018, 721/2018,