Zverejňovanie: Rok 2018 - Faktúry


Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Int.č.fa Fa došla dňa Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO Popis plnenia  suma s DPH  (Eur)  Identifikácia zmluvy/objednávky /ak relevantné/ Poznámka
1/2018 3.1.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        140,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C Záloha za 01/2018 - o.m.92527
2/2018 3.1.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        530,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C Záloha za 01/2018 - o.m.92514
3/2018 3.1.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                    1 590,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C Záloha za 01/2018 - o.m.92506
4/2018 3.1.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    7 680,28 € 252192016 záloha za 01/2018 (2.splátka)
5/2018 5.1.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky                        350,59 € 3/2018; 252122017
6/2018 9.1.2018 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 Kancelárske potreby                          10,26 € 2/2018
7/2018 12.1.2018 Laverna Slovakia, s.r.o. Baltická 12, 040 12 Košice 46503609 OOPP                          41,39 € 4/2018
8/2018 17.1.2018 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 31592503 Finančný spravodajca 2017                            7,45 €
9/2018 17.1.2018 O2 Slovakia, s.r.o.  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 Mobilné hovory                          44,92 € 252132014, 252142014 8.12.2017-7.1.2018
10/2018 17.1.2018 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 Virtuálna knižnica                          16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 12/2017
11/2018 17.1.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina -                          6,07 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C Vyúčtovanie za 12/2017, o.m.92527
12/2018 17.1.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hovory                          69,40 € Zmluva č. 0273180, 252222015, 252272015, 252022018 1/2018
13/2018 17.1.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        396,90 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C Vyúčtovanie za 12/2017, o.m.92511, 92528
14/2018 17.1.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        119,94 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C Vyúčtovanie za 12/2017, o.m.92514
15/2018 17.1.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                            8,84 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C Vyúčtovanie za 12/2017, o.m.92506
16/2018 17.1.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        241,88 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C Vyúčtovanie za 01-12/2017, o.m.92519, 92523, 92532
17/2018 18.1.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    2 800,24 € 252192016 Vyúčtovanie za 12/2017
18/2018 18.1.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 Vodné, stočné                        934,88 € Zmluva č. 01/379/2002 30.11.2017-22.12.2017
19/2018 19.1.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 Zemný plyn                        283,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 01/2018
20/2018 22.1.2018 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374 aktuálne verzie                        701,28 € Zmluva o využívaní projektu č.  02/102 01/18-12/18
21/2018 23.1.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 Zemný plyn -                     691,48 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 vyúčtovanie za 01/2017-12/2017
22/2018 25.1.2018 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947 Hygienické potreby                          87,46 € Zmluva č. 300593
23/2018 1.2.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        440,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C Záloha za 02/2018, o.m.92514
24/2018 1.2.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                    1 400,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C Záloha za 02/2018, o.m.92506
25/2018 1.2.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        360,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C Záloha za 02/2018, o.m.92528
26/2018 1.2.2018 ŠJ pri ZŠ Tomášikova 10.7.1905 35540613 Režijné náklady                        716,40 € 01/2018
27/2018 1.2.2018 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 Príplatok k strave zamstnancov                          65,67 € 01/2018
28/2018 1.2.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    9 738,80 € 252192016 záloha za 02/2018
29/2018 2.2.2018 Pavol Vargovčák Tokajnícka 8, 040 22 Košice 17252954 Kurenárske práce                        541,00 € 5/2018
30/2018 5.2.2018 M.Medlen - JurisDat Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 11821973 Predplatné časopisu ŠKOLA 2018                          25,00 €
31/2018 5.2.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 Zemný plyn                        274,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 02/2018
32/2018 5.2.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 Vodné, stočné                    1 300,40 € Zmluva č. 01/379/2002 23.12.2017-30.01.2018
33/2018 6.2.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky                        350,59 € 8/2018; 252122017
34/2018 7.2.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hovory                          70,08 € Zmluva č. 0273180, 252222015, 252272015, 252022018 02/2018
35/2018 8.2.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    3 102,43 € 252192016 vyúčtovanie za 01/2018
36/2018 8.2.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        223,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 02/2018, o.m.92519,92523,92532
37/2018 12.2.2018 Brenntag Slovakia, s.r.o. Glejovka 15, 902 03 Pezinok 31336884 Chémia do bazéna                        438,70 € 7/2018
38/2018 12.2.2018 Klimatech Košice, s.r.o. Čermeľská 3, 040 01 Košice 36762393 Údržba VZT jednotky                        375,60 € 252112015
39/2018 12.2.2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723 Rozbor vzorky bazénovej vody                          65,80 € 252362017
40/2018 14.2.2018 Elektroservis VV, s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Oprava drvičky v ŠJ                        115,20 € 10/2018
41/2018 15.2.2018 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Študentské jedálne Šrobárova 2, 041 80 Košice - Medická 6, 040 11 Košice 00397769 Stravné - GEO olympiáda SŠ                          63,72 € 9/2018; 252032018
42/2018 15.2.2018 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 Virtuálna knižnica                          16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 01/2018
43/2018 15.2.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina -                       45,92 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 01/2018, o.m.92506
44/2018 15.2.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina -                       31,60 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 01/2018, o.m.92514
45/2018 15.2.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina -                          1,38 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 01/2018, o.m.92527
46/2018 15.2.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        436,57 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 01/2018, o.m.92511, 92528
47/2018 16.2.2018 O2 Slovakia, s.r.o.  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 Mobilné hovory                          44,92 € 252132014, 252142014 8.1.2018-7.2.2018
48/2018 20.2.2018 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice 36212466 Tonery                          97,55 € 13/2018
49/2018 22.2.2018 Kontrakt JMV, s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice 31666744 Čistenie kanalizácie                         589,03 € 11/2018
50/2018 1.3.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 35540419 Spracovanie PaM                        300,00 € 252172017 01/2018
51/2018 1.3.2018 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 Príplatok k strave zamstnancov                          42,57 € 2/2018
52/2018 1.3.2018 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 Režijné náklady                        464,40 € 2/2018
53/2018 1.3.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        440,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 03/2018 - o.m. 92511, 92528
54/2018 1.3.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        140,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 03/2018 - o.m. 92527
55/2018 1.3.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        500,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 03/2018 - o.m. 92514
56/2018 1.3.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                    1 540,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 03/2018 - o.m. 92506
57/2018 1.3.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    9 394,99 € 252192016 záloha za 03/2018
58/2018 2.3.2018 Elektroservis VV, s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 sada gumičiek do ventilu                          32,64 € 14/2018-1
59/2018 2.3.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 Zemný plyn                        258,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 03/2018
60/2018 5.3.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 Vodné, stočné                        982,25 € Zmluva č. 01/379/2002 31.1.2018-27.2.2018
61/2018 7.3.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky                        378,16 € 15/2018; 252122017
62/2018 7.3.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hovory                          70,68 € Zmluva č. 0273180, 252222015, 252272015, 252022018 03/2018
63/2018 7.3.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        198,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 03/2018, 2 o.m.
64/2018 7.3.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    3 966,81 € 252192016 vyúčtovanie 02/2018
65/2018 8.3.2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723 Rozbor vzorky bazénovej vody                          65,80 € 252362017 rozbor vody dňa 21.2.2018
66/2018 12.3.2018 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 ŠJ webhosting                           30,00 € 15.4.2018-14.4.2019
67/2018 12.3.2018 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 Virtuálna knižnica                          16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 02/2018
68/2018 12.3.2018 DOMOS Slovakia s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 36590487 oprava podláh                  14 684,76 € 12/2018
69/2018 13.3.2018 Štefan Seman Zimná 121/12, 044 20 Malá Ida 32562926 maliarske a natieračské práce                        350,00 € 17/2018
70/2018 14.3.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina -                       34,84 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 02/2018, o.m. 92511, 92528
71/2018 14.3.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        131,60 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 02/2018, o.m. 92527
72/2018 14.3.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina -                     101,32 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 02/2018, o.m. 92514
73/2018 14.3.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina -                       59,90 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 02/2018, o.m. 92506
74/2018 15.3.2018 Richard Roško Kežmarská 40, 040 11 Košice 50511190 Počítačové služby                          33,72 €
75/2018 15.3.2018 O2 Slovakia, s.r.o.  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 Mobilné hovory                          43,01 € 252132014, 252142014 8.2.2018 - 7.3.2018
76/2018 16.3.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 35540419 Spracovanie PaM                        300,00 € 252172017 02/2018
77/2018 20.3.2018 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 Kancelárske potreby                        142,20 € 20/2018
78/2018 20.3.2018 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 Balíčky pre deti v HN                        215,80 € 18/2018
79/2018 22.3.2018 Brenntag Slovakia, s.r.o. Glejovka 15, 902 03 Pezinok 31336884 Chémia do bazéna -                     196,80 € 7/2018 k FA int.č. 37/2018
80/2018 23.3.2018 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947 Hygienické potreby                          88,70 € Zmluva č. 300593
81/2018 26.3.2018 PROMET Trans, spol. s r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 31696651 Lyžiarsky výcvik                     5 550,00 € 16/2018, 252042018
82/2018 3.4.2018 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 Režijné náklady                        697,20 € 03/2018
83/2018 3.4.2018 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 Príplatok k strave zamstnancov                          63,91 € 03/2018
84/2018 3.4.2018 ELEKTRO-OPOS, s.r.o. Pod papierňou 1465/34, Bardejov 44034229 Elektromontážne práce - oprava svietidiel                        402,00 € 23/2018
85/2018 3.4.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                    1 440,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 04/2018, o.m.92506
86/2018 3.4.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        360,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 04/2018, o.m.92514
87/2018 3.4.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        140,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 04/2018, o.m.92527
88/2018 3.4.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        350,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 04/2018, o.m.92511,92528
89/2018 3.4.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    7 332,06 € 252192016 záloha za 04/2018
90/2018 4.4.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 Zemný plyn                        142,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 04/2018
91/2018 5.4.2018 Livonec Krivá 18, 040 01 Košice 48121347 technik PO a bezp.tech.služba                        180,00 € 252202015,252212015 1. Q 2018
92/2018 5.4.2018 JUDr. Vladimír Habiňák Kuzmányho 57, 040 01 Košice 42239800 právne služby                        390,00 € 252042013 1-3/2018
93/2018 6.4.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 Vodné, stočné                    1 122,97 € Zmluva č. 01/379/2002 28.2.2018-28.3.2018
94/2018 6.4.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky                        378,16 € 25/2018; 252122017
95/2018 6.4.2018 KLIMAVEX a.s. Mánesova 11/1883, 040 01 Košice 46074201 Sušiče vlasov Easy Dry Auto                        254,35 € 24/2018
96/2018 9.4.2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723 Rozbor vzorky bazénovej vody                          65,80 € 252362017 21.3.2018 - rozbor
97/2018 9.4.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 35540419 Spracovanie PaM                        300,00 € 252172017 03/2018
98/2018 9.4.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        198,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 04/2018, 2 o.m.
99/2018 9.4.2018 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 Virtuálna knižnica                          16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 03/2018
100/2018 9.4.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hovory                          73,10 € Zmluva č. 0273180, 252222015, 252272015, 252022018 03/2018
101/2018 9.4.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    4 330,71 € 252192016 vyúčtovanie za 03/2018
102/2018 10.4.2018 Brenntag Slovakia, s.r.o. Glejovka 15, 902 03 Pezinok 31336884 Chémia do bazéna                        205,58 € 22/2018
103/2018 12.4.2018 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 Kancelárske potreby                          56,08 € 30/2018
104/2018 12.4.2018 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 stravné - GEO olympiáda ZŠ                          72,15 €
105/2018 13.4.2018 O2 Slovakia, s.r.o.  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 Mobilné hovory                          48,62 € 252132014, 252142014 8.3.2018-7.4.2018
106/2018 18.4.2018 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 renovácia tonerov                        105,00 € 32/2018
107/2018 18.4.2018 Laverna Slovakia, s.r.o. Baltická 12, 040 12 Košice 46503609 OOPP                          41,66 € 27/2018
108/2018 19.4.2018 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 502/10, 040 01 Košice 47635843 umývacie a oplachové prostriedky                        210,00 € 29/2018
109/2018 20.4.2018 DUMAR-SK s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 47468874 čistiace a hygienické potreby                        294,18 € 33/2018
110/2018 20.4.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina -                       36,86 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 03/2018, o.m. 92506
111/2018 20.4.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina -                       78,64 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 03/2018, o.m. 92511,92528
112/2018 20.4.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina -                          7,20 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 03/2018, o.m. 92527
113/2018 20.4.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina -                     187,50 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 03/2018, o.m. 92514
114/2018 23.4.2018 Pavol Vargovčák Tokajnícka 8, 040 22 Košice 17252954 Oprava batérií na plavárni a WC                        647,00 € 28/2018
115/2018 23.4.2018 DD21 s.r.o. Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 Oprava tlačiarne Xerox - HDD                        404,40 € 36/2018
116/2018 27.4.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo -                     767,36 € 252192016 vyúčtovanie za rok 2017
117/2018 30.4.2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723 Rozbor vzorky bazénovej vody                          65,80 € 252362017 18.4.2018
118/2018 2.5.2018 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 Príplatok k strave zamstnancov                          65,45 € 04/2018
119/2018 2.5.2018 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 Režijné náklady                        714,00 € 04/2018
120/2018 2.5.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                    1 500,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 05/2018, o.m. 92506
121/2018 2.5.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        360,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 05/2018, za 2 o.m. 92528, 92511
122/2018 2.5.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        130,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 05/2018, o.m. 92527
123/2018 2.5.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        310,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 05/2018, o.m. 92514
124/2018 2.5.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    4 581,48 € 252192016 záloha za 05/2018
125/2018 2.5.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 Zemný plyn                          54,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 05/2018
126/2018 2.5.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 Vodné, stočné                    1 190,86 € Zmluva č. 01/379/2002 29.3.2018 - 27.4.2018
127/2018 4.5.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky                        421,49 € 41/2018; 252122017
128/2018 7.5.2018 Kontrakt JMV, s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice 31666744 Čistenie kanalizácie                         152,94 € 40/2018
129/2018 7.5.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                        855,60 € 252192016 vyúčtovanie za 04/2018
130/2018 7.5.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        223,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 05/2018, za 3 o.m.
131/2018 7.5.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hovory                          69,38 € Zmluva č. 0273180, 252222015, 252272015, 252022018 04/2018
132/2018 9.5.2018 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 Virtuálna knižnica                          16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 04/2018
133/2018 10.5.2018 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice 36212466 PC, monitor, tlačiareň                        509,86 € 43/2018
134/2018 10.5.2018 Ing. Štefan Savko ELSCALES Komenského 63, 040 01 Košice 33696292 oprava a kontrola vážiacich zariadení v ŠJ                          46,50 € 35/2018
135/2018 14.5.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                          20,05 € 1/2018
136/2018 14.5.2018 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 overenie vážiacich zariadení v ŠJ                          27,00 € 34/2018
137/2018 15.5.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 35540419 Spracovanie PaM                        300,00 € 252172017 04/2018
138/2018 15.5.2018 O2 Slovakia, s.r.o.  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 Mobilné hovory                          51,90 € 252132014, 252142014 8.4.2018 - 7.5.2018
139/2018 16.5.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina -                     148,04 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 04/2018, o.m. 92514
140/2018 16.5.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina -                       97,78 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 04/2018, o.m. 92506
141/2018 16.5.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina -                          3,06 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 04/2018, o.m. 92527
142/2018 16.5.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina -                       12,92 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 04/2018, 2 o.m. 92511, 92528
143/2018 17.5.2018 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947 Hygienické potreby                          80,80 € Zmluva č. 300593
144/2018 23.5.2018 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 502/10, 040 01 Košice 47635843 umývacie a oplachové prostriedky                          66,60 € 44/2018
145/2018 28.5.2018 Brenntag Slovakia, s.r.o. Glejovka 15, 902 03 Pezinok 31336884 Chémia do bazéna                        206,03 € 45/2018
146/2018 25.5.2018 PROMET Trans, spol. s r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 31696651 Škola v prírode                    5 600,00 € 252042018
147/2018 25.5.2018 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 00653501 poistné                        691,11 € 2617005710 20.6.2018-20.12.2018
148/2018 29.5.2018 Pavol Vargovčák Tokajnícka 8, 040 22 Košice 17252954 oprava vodovod.potrubia, sifónu, WC a brány                        147,00 € 48/2018
149/2018 30.5.2018 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice 36188778 Tonery                        189,00 € 49/2018
150/2018 1.6.2018 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 Príplatok k strave zamstnancov                          67,32 € 5/2018
151/2018 1.6.2018 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 Režijné náklady                        734,40 € 5/2018
152/2018 1.6.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    4 237,67 € 252192016 záloha za 6/2018
153/2018 1.6.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        210,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 06/2018, o.m. 92514
154/2018 1.6.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                    1 340,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 06/2018, o.m. 92506
155/2018 1.6.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        140,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 06/2018, o.m. 92527
156/2018 1.6.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        220,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 06/2018, o.m. 92511, 92528
157/2018 4.6.2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723 Rozbor vzorky bazénovej vody                          65,80 € 252362017 14.5.2018
158/2018 4.6.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 Vodné, stočné                    1 327,21 € Zmluva č. 01/379/2002 28.4.2018-30.5.2018
159/2018 4.6.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 Zemný plyn                          23,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 6/2018
160/2018 5.6.2018 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 Kancelárske potreby                          91,44 € 50/2018
161/2018 6.6.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky                        386,04 € 51/2018; 252122017
162/2018 6.6.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hovory                          71,99 € Zmluva č. 0273180, 252222015, 252272015, 252022018 5/2018
163/2018 6.6.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    2 454,82 € 252192016 vyúčtovanie za 05/2018
164/2018 6.6.2018 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice 36188778 Valce do tlačiarne                          89,80 € 52/2018
165/2018 7.6.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        198,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 06/2018, 2 o.m.
166/2018 7.6.2018 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 Virtuálna knižnica                          16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 5/2018
167/2018 12.6.2018 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Služby energetického manažmentu                          33,29 € 42/2018
168/2018 12.6.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 35540419 Spracovanie PaM                        300,00 € 252172017 5/2018
169/2018 12.6.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 35540419 Služby vo verejnom obstarávaní                        550,00 € 252062017, 37/2018, 38/2018
170/2018 12.6.2018 ML SERVIS SK, s.r.o. Vodárenská 2, 040 01 Košice 46725326 Oprava tlačiarne                          30,00 € 56/2018
171/2018 13.6.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina -                     122,44 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 05/2018, om.92514
172/2018 13.6.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                            6,30 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 05/2018, om.92527
173/2018 13.6.2016 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                          89,36 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 05/2018, om.92511, 92528
174/2018 13.6.2018 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131 Školské tlačivá                        176,59 € 54/2018
175/2018 14.6.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina -                     103,84 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 05/2018, om.92506
176/2018 15.6.2018 O2 Slovakia, s.r.o.  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 Mobilné hovory                          45,01 € 252132014, 252142014 8.5.2018-7.6.2018
177/2018 18.6.2018 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 502/10, 040 01 Košice 47635843 umývacie a oplachové prostriedky                        210,00 € 55/2018
178/2018 19.6.2018 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice 36188778 Tonery                          95,30 € 58/2018
179/2018 20.6.2018 Richard Roško Kežmarská 40, 040 11 Košice 50511190 Počítačové služby                          19,44 €
180/2018 20.6.2018 PRONECO, s.r.o. Matúša Čáka Trenčianskeho 19, Rozhanovce 45358141 Projekt rekonštrukcia vykurovania telocviční                    1 380,00 € 252132018
181/2018 26.6.2018 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131 Bianco tlačivá                          42,00 €
182/2018 27.6.2018 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 Príplatok k strave zamstnancov                          72,38 € 6/2018
183/2018 27.6.2018 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 Režijné náklady                        789,60 € 6/2018
184/2018 29.6.2018 LOMTEC.com a.s. Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava  35795174 školenie Actvie Registratúra                        120,00 € 47/2018
185/2018 2.7.2018 Livonec Krivá 18, 040 01 Košice 48121347 technik PO a bezp.tech.služba                        180,00 € 252202015,252212015 2.Q 2018
186/2018 2.7.2018 Pavol Vargovčák Tokajnícka 8, 040 22 Košice 17252954 výmena kanalizačného potrubia - ŠJ                          82,00 € 61/2018
187/2018 2.7.2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723 Rozbor vzorky bazénovej vody                          65,80 € 252362017 14.6.2018
188/2018 2.7.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    4 237,67 € 252192016 záloha za 07/2018
189/2018 2.7.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        350,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 07/2018, 2 o.m. - 92511, 92528
190/2018 2.7.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        140,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 07/2018, o.m. 92527
191/2018 2.7.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        190,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 07/2018, o.m. 92514
192/2018 2.7.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                    1 400,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 07/2018, o.m. 92506
193/2018 3.7.2018 JUDr. Vladimír Habiňák Kuzmányho 57, 040 01 Košice 42239800 právne služby                        390,00 € 252042013 4-6/2018
194/2018 3.7.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 Zemný plyn                          21,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 07/2018
195/2018 3.7.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky                        496,34 € 64/2018; 252122017
196/2018 4.7.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 Vodné, stočné                    1 106,88 € Zmluva č. 01/379/2002 31.5.2018-28.6.2018
197/2018 6.7.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    2 485,35 € 252192016 vyúčtovanie za 06/2018
198/2018 6.7.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hovory                          71,99 € Zmluva č. 0273180, 252222015, 252272015, 252022018 6/2018
199/2018 6.7.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        198,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 07/2018, 2 o.m.
200/2018 6.7.2018 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 Virtuálna knižnica                          16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 6/2018
201/2018 9.7.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 35540419 Spracovanie PaM                        300,00 € 252172017 6/2018
202/2018 9.7.2018 DUMAR-SK s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 47468874 čistiace a hygienické potreby                        442,50 € 60/2018
203/2018 11.7.2018 KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 odvoz a zneškodnenie odpadu, prenájom kontajnera 424,61 € 57/2018
204/2018 12.7.2018 CUBS plus, s.r.o. Masarykova 21, 040 01 Košice 46943404 Poskytovanie funkcie zodpovednej osoby - GDPR 34,80 € 252182018
205/2018 16.7.2018 KLAMPKOL spol. s r.o. Trieda SNP 3, 040 11 Košice 47552689 Údžbárske práce - oprava dlažby v ŠJ a orpava strešnej krytiny 504,00 € 66/2018
206/2018 16.7.2018 O2 Slovakia, s.r.o.  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 Mobilné hovory                          46,16 € 252132014, 252142014 8.6.2018-7.7.2018
207/2018 16.7.2018 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus                          18,00 € Dodatok č. DBK/18/06/0669 k zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 12.7.2018-12.7.2019
208/2018 16.7.2018 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131 Školské tlačivá                        151,22 € 54/2018
209/2018 17.7.2018 OBLOK s.r.o. Starosaská 11, 052 01 Spišská Nová Ves 36213977 Výmena okien v telocvičniach 15 504,00 € 252122018
210/2018 17.7.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina -                     225,81 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 06/2018, o.m.92506
211/2018 17.7.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        112,34 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 06/2018, o.m.92511,92528
212/2018 17.7.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina -                          2,29 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 06/2018, o.m.92527
213/2018 17.7.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina -                       21,74 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 06/2018, o.m.92514
214/2018 20.7.2018 Daniel Repka, DERATEX-EKO Pokroku 16, 040 11 Košice 10689877 Represívna deratizácia 60,00 € 70/2018
215/2018 1.8.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    4 237,67 € 252192016 záloha za 8/2018
216/2018 1.8.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        190,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 8/2018, om. 92514
217/2018 1.8.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        140,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 8/2018, om. 92527
218/2018 1.8.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                    1 150,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 8/2018, om. 92506
219/2018 1.8.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        240,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 8/2018, om. 92528
220/2018 1.8.2018 WAFY chrmoservis s.r.o. Kosatcová 13, 841 07 Bratislava 35720590 Servis a kalibrácia fotometra                          59,40 € 62/2018
221/2018 1.8.2018 Kontrakt JMV, s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice 31666744 Čistenie kanalizácie a lapača tukov                        929,39 € 63/2018
222/2018 2.8.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 35540419 Služby vo verejnom obstarávaní                        500,00 € 252062017, 39/2018 Odborný dozor - Výmena okien v telocvičniach
223/2018 3.8.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 Vodné, stočné                        498,40 € Zmluva č. 01/379/2002 29.6.2018-30.7.2018
224/2018 3.8.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 Zemný plyn                          21,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 8/2018
225/2018 3.8.2018 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 Komplexná školská agenda 302,33 € 1.10.2018-30.9.2019
226/2018 6.8.2018 WAFY chrmoservis s.r.o. Kosatcová 13, 841 07 Bratislava 35720590 Reagencia - bazén                          87,78 € 62/2018
227/2018 6.8.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    1 608,32 € 252192016 vyúčtovanie za 7/2018
228/2018 8.8.2018 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 Virtuálna knižnica                          16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 7/2018
229/2018 8.8.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        223,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 8/2018, 3 om.
230/2018 8.8.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hovory                          69,38 € Zmluva č. 0273180, 252222015, 252272015, 252022018 ZŠ + ŠJ 7/2018
231/2018 9.8.2018 ML SERVIS SK, s.r.o. Vodárenská 2, 040 01 Košice 46725326 Servisné práce - oprava kopírky XEROX 48,00 € 71/2018
232/2018 10.8.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 35540419 Spracovanie PaM                        300,00 € 252172017 6/2018
233/2018 16.8.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina -                     221,13 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C Vyúčtovanie za 7/2018, om. 92511, 92528
234/2018 16.8.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                            8,60 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C Vyúčtovanie za 7/2018, om. 92527
235/2018 16.8.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina -                       76,24 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C Vyúčtovanie za 7/2018, om. 92514
236/2018 16.8.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina -                  1 296,51 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C Vyúčtovanie za 7/2018, om. 92506
237/2018 24.8.2018 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 31592503 Finančný spravodajca 2019                          26,40 €
238/2018 24.8.2018 O2 Slovakia, s.r.o.  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 Mobilné hovory                          37,22 € 252132014, 252142014 8.7.2018 - 7.8.2018
239/2018 28.8.2018 NIKO TLAK SERVIS Dénešova 15, 040 23 Košice 32483201 OP tlak.a plyn.zariadení                        601,32 € 59/2018
240/2018 3.9.2018 KLAMPKOL spol. s r.o. Trieda SNP 3, 040 11 Košice 47552689 Pokrývačské práce - oprava strešnej krytiny                        360,00 € 77/2018
241/2018 4.9.2018 ML SERVIS SK, s.r.o. Vodárenská 2, 040 01 Košice 46725326 Tonery                          50,00 € 75/2018
242/2018 4.9.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 Zemný plyn                          44,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 09/2018
243/2018 5.9.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 Vodné, stočné                        617,95 € Zmluva č. 01/379/2002 31.7.2018-30.8.2018
244/2018 5.9.2018 Brenntag Slovakia, s.r.o. Glejovka 15, 902 03 Pezinok 31336884 Chémia do bazéna                        274,46 € 72/2018
245/2018 5.9.2018 Mostpools, s.r.o. Matuškova 18, 040 11 Košice 45557641 Bazénový žľab                          94,50 € 74/2018
246/2018 5.9.2018 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 Kancelárske potreby                        150,67 € 76/2018
247/2018 5.9.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    4 581,48 € 252192016 záloha za teplo 9/2018
248/2018 6.9.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        198,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 09/2018, 2 om.
249/2018 6.9.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hovory                          71,99 € Zmluva č. 0273180, 252222015, 252272015, 252022018 8/2018
250/2018 6.9.2018 Ing. Rudolf Mudrík - OFFER Stred 457, 02354 Turzovka 32248466 školská tabuľa                        336,00 € 65/2018
251/2018 6.9.2018 Laverna Slovakia, s.r.o. Baltická 12, 040 12 Košice 46503609 OOPP 368,66 € 80/2018
252/2018 6.9.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky                        858,75 € 79/2018; 252122017
253/2018 7.9.2018 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 Virtuálna knižnica                          16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 8/2018
254/2018 7.9.2018 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947 Hygienické potreby                          90,89 € Zmluva č. 300593
255/2018 10.9.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    1 724,84 € 252192016 vyúčtovanie za teplo 8/2018
256/2018 10.9.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 35540419 Spracovanie PaM                        300,00 € 252172017 8/2018
257/2018 10.9.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 35540419 Služby vo verejnom obstarávaní                        350,00 € 252062017, 67/2018 Rekonštrukcia ÚK v telocvičniach
258/2018 12.9.2018 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice 36188778 Tonery                        174,30 € 85/2018
259/2018 12.9.2018 TAKTIK-vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96, 040 11 Košice 45258767 Prvouka - 2.ročník                        201,30 € 73/2018
260/2018 14.9.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                            8,90 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 08/2018, om. 92527
261/2018 14.9.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina -                       65,75 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 08/2018, om. 92511,92528
262/2018 14.9.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina -                       65,46 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 08/2018, om. 92514
263/2018 14.9.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina -                  1 000,18 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 08/2018, om. 92506
264/2018 14.9.2018 Peter Bujáky - Rupiose Mini Servis Gelnická 2500/122, 040 11 Košice - Pereš 10823221 Odstránenie zvodu v rozvode DDZ                          32,40 €
265/2018 14.9.2018 Peter Bujáky - Rupiose Mini Servis Gelnická 2500/122, 040 11 Košice - Pereš 10823221 Pokládka nových rozvodov a výmena modulu vrátnika                        716,74 € 69/2018
266/2018 17.9.2018 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 Kancelárske potreby                            9,58 € 76/2018
267/2018 17.9.2018 ELEKTRO-OPOS, s.r.o. Pod papierňou 1465/34, Bardejov 44034229 Elektroinštalačné práce - oprava hl.vypínača, hl.prívodu ŠJ                        150,00 € 82/2018
268/2018 17.9.2018 Laverna Slovakia, s.r.o. Baltická 12, 040 12 Košice 46503609 OOPP                          13,43 € 84/2018
269/2018 18.9.2018 O2 Slovakia, s.r.o.  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 Mobilné hovory                          52,37 € 252132014, 252142014 8.8.2018-7.9.2018
270/2018 18.9.2018 Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 31348262 Manažment školy v praxi                          72,00 € predplatné 9/2018-12/2019
271/2018 20.9.2018 Pavol Vargovčák Tokajnícka 8, 040 22 Košice 17252954 Kúrenárske práce                        469,21 € 83/2018
272/2018 25.9.2018 Richard Roško Kežmarská 40, 040 11 Košice 50511190 Počítačové služby                          19,44 €
273/2018 28.9.2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723 Rozbor vzorky bazénovej vody                          65,80 € 252362017 11.9.2018
274/2018 1.10.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    6 988,24 € 252192016 záloha za 10/2018
275/2018 1.10.2018 Brenntag Slovakia, s.r.o. Glejovka 15, 902 03 Pezinok 31336884 Chémia do bazéna                        205,85 € 87/2018
276/2018 2.10.2018 Novitech Partner s.r.o. Moyzesova 58, 040 01 Košice 36203360 Prenájom auly na prednášku pre zamestnancov                          70,00 €
277/2018 2.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 Zemný plyn                        136,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 10/2018
278/2018 2.10.2018 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 Príplatok k strave zamstnancov 60,83 € 9/2018
279/2018 2.10.2018 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 Režijné náklady                        663,60 € 9/2018
280/2018 3.10.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky                        354,53 € 88/2018; 252122017
281/2018 3.10.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 Vodné, stočné                    1 624,25 € Zmluva č. 01/379/2002
282/2018 3.10.2018 Livonec Krivá 18, 040 01 Košice 48121347 technik PO a bezp.tech.služba                        180,00 € 252202015,252212015 3. Q 2018
283/2018 3.10.2018 ML SERVIS SK, s.r.o. Vodárenská 2, 040 01 Košice 46725326 Oprava kopírky XEROX                          55,44 € 87/2018-1
284/2018 3.10.2018 Mostpools, s.r.o. Matuškova 18, 040 11 Košice 45557641 Protišmykové podložky na schodíky do bazéna                          48,00 € 91/2018
285/2018 4.10.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        198,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 10/2018, 2 om.
286/2018 5.10.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hovory                          71,99 € Zmluva č. 0273180, 252222015, 252272015, 252022018 9/2018
287/2018 5.10.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    2 596,82 € 252192016 vyúčtovanie za 9/2018
288/2018 5.10.2018 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice 36188778 Kopírka s príslušenstvom a inštaláciou                        353,40 € 99/2018
289/2018 5.10.2018 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice 36188778 tonery                        197,70 € 96/2018
290/2018 8.10.2018 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 81106 Bratislava 44413467 Schodisková rudla 201,60 € 97/2018
291/2018 8.10.2018 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 Virtuálna knižnica                          16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 9/2018
292/2018 8.10.2018 JUDr. Vladimír Habiňák Kuzmányho 57, 040 01 Košice 42239800 právne služby                        390,00 € 252042013 7-9/2018
293/2018 9.10.2018 Brenntag Slovakia, s.r.o. Glejovka 15, 902 03 Pezinok 31336884 Chémia do bazéna 133,82 € 93/2018
294/2018 11.10.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 35540419 Služby vo verejnom obstarávaní                        150,00 € 252062017, 81/2018 Určenie PHZ - Výmena palubovky a obkladu v telocvičniach
295/2018 11.10.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 35540419 Spracovanie PaM                        300,00 € 252172017 9/2018
296/2018 11.10.2018 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 Kancelárske potreby                        215,28 € 98/2018
297/2018 11.10.2018 CUBS plus, s.r.o. Masarykova 21, 040 01 Košice 46943404 Poskytovanie funkcie zodpovednej osoby - GDPR                        104,40 € 252182018 07-09/2018
298/2018 12.10.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        133,27 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 9/2018, o.m.92527
299/2018 12.10.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        299,76 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 9/2018, o.m.92511, 92528
300/2018 12.10.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        197,21 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 9/2018, o.m.92514
301/2018 12.10.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                    1 189,27 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 9/2018, o.m.92506
302/2018 12.10.2018 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 502/10, 040 01 Košice 47635843 umývacie a oplachové prostriedky                        210,00 € 95/2018
303/2018 12.10.2018 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 502/10, 040 01 Košice 47635843 Servis umývačky riadu                        112,80 € 94/2018
304/2018 15.10.2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723 Rozbor vzorky bazénovej vody                          65,80 € 252362017 28.9.2018
305/2018 15.10.2018 O2 Slovakia, s.r.o.  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 Mobilné hovory                          38,91 € 252132014, 252142014 8.9.2018-7.10.2018
306/2018 17.10.2018 Portál Slovakia - PaedDr. Čabiňáková Horská 810, Horný Slavkov, 059 91 Veľký Slavkov 35463066 Vedenie seminára                        200,00 €
307/2018 18.10.2018 DUMAR-SK s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 47468874 čistiace a hygienické potreby                        281,82 € 103/2018
308/2018 19.10.2018 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica 37986635 Kniha                           31,30 € 108/2018
309/2018 22.10.2018 NOVOMAL Jozef Bernat Idanská 33/246, 044 20 Malá Ida 10706151 maliarske a natieračské práce                    4 539,60 € 104/2018
310/2018 23.10.2018 GASTRO TECHNIKA plus Slovenská 93, 040 01 Košice 33905690 Tabletová soľ                          20,40 € 106/2018
311/2018 25.10.2018 Pavol Vargovčák Tokajnícka 8, 040 22 Košice 17252954 Oprava vodovod.potrubia v strojovni                          51,00 € 107/2018
312/2018 29.10.2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723 Rozbor vzorky bazénovej vody                          65,80 € 252362017 16.10.2018
313/2018 5.11.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky                        382,10 € 113/2018; 252122017
314/2018 5.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 Zemný plyn                        225,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 11/2018
315/2018 5.11.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    9 051,17 € 252192016 Záloha za 11/2018
316/2018 5.11.2018 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 Príplatok k strave zamstnancov 77,33 € 10/2018
317/2018 5.11.2018 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 Režijné náklady                        843,60 € 10/2018
318/2018 5.11.2018 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947 Hygienické potreby                          93,53 € Zmluva č. 300593
319/2018 5.11.2018 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice 36188778 Tonery                          68,80 € 110/2018
320/2018 5.11.2018 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 Kancelárske potreby                        265,60 € 101/2018
321/2018 5.11.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 Vodné, stočné                    1 365,80 € Zmluva č. 01/379/2002 28.9.2018-29.10.2018
322/2018 7.11.2018 Daniel Repka, DERATEX-EKO Pokroku 16, 040 11 Košice 10689877 deratizácia - jeseň 2018 42,00 € 108/2018
323/2018 7.11.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hovory                          70,68 € Zmluva č. 0273180, 252222015, 252272015, 252022018 10/2018
324/2018 7.11.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        223,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 3 o.m. za 10/2018
325/2018 7.11.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    1 367,54 € 252192016 vyúčtovanie za 10/2018
326/2018 7.11.2018 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 Virtuálna knižnica                          16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 10/2018
327/2018 8.11.2018 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 Kancelárske potreby                        205,18 € 111/2018
328/2018 12.11.2018 Klimatech Košice, s.r.o. Čermeľská 3, 040 01 Košice 36762393 Servis rekuperačnej jednotky                        375,60 € 252112015
329/2018 13.11.2018 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 502/10, 040 01 Košice 47635843 Oprava umývačky riadu ŠJ                          56,40 € 117/2018
330/2018 15.11.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        145,07 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 10/2018, o.m. 92527
331/2018 15.11.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        402,22 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 10/2018, o.m. 92528, 92511
332/2018 15.11.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                    1 393,10 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 10/2018, o.m. 92506
333/2018 15.11.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 35540419 Služby vo verejnom obstarávaní                        250,00 € 252062017, 86/2018 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
334/2018 15.11.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 35540419 Spracovanie PaM                        300,00 € 252172017 10/2018
335/2018 15.11.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 35540419 Služby vo verejnom obstarávaní                        400,00 € 252062017, 89/2018 Výmena palubovky a obkladu v telocvičniach
336/2018 15.11.2018 O2 Slovakia, s.r.o.  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 Mobilné hovory                          52,94 € 252132014, 252142014 8.10.2018-7.11.2018
337/2018 15.11.2018 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 00653501 poistné                          49,64 € 4220034490 1.12.2018-1.12.2019
338/2018 15.11.2018 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 00653501 poistné                        691,11 € 2617005710 20.12.2018-20.6.2019
339/2018 15.11.2018 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 00653501 poistné                          97,60 € 2507001217 1.12.2018-1.12.2019
340/2018 16.11.2018 ML SERVIS SK, s.r.o. Vodárenská 2, 040 01 Košice 46725326 oprava tlačiarne                          25,00 € 118/2018
341/2018 16.11.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        339,32 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 10/2018, o.m.92514
342/2018 20.11.2018 Stavo-dom SK s.r.o. Miletičova 1, 821 08 Bratislava 47429399 Stavebné práce                  24 267,68 € 252212018 Rekonštrukcia ÚK v telocvičniach
343/2018 22.11.2018 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 Kancelárske potreby                        138,24 € 128/2018
344/2018 23.11.2018 Pavol Vargovčák Tokajnícka 8, 040 22 Košice 17252954 Kúrenárske práce                    1 082,00 € 119/2018
345/2018 23.11.2018 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 renovácia tonerov                          75,00 € 129/2018
346/2018 26.11.2018 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice 36188778 Tonery 180,61 € 130/2018
347/2018 27.11.2018 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 Kancelárske potreby                          20,64 € 132/2018
348/2018 29.11.2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723 Rozbor vzorky bazénovej vody                          65,80 € 252362017 13.11.2018
349/2018 3.12.2018 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 Príplatok k strave zamstnancov 74,14 € 11/2018
350/2018 3.12.2018 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 Režijné náklady                        843,60 € 11/2018
351/2018 3.12.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                  10 082,63 € 252192016 záloha za 12/2018
352/2018 3.12.2018 Tirpák František Kechnec 233, 04458 Kechnec 37642413 revízia komína 31,00 €
353/2018 4.12.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky                        417,56 € 133/2018; 252122017
354/2018 4.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 Zemný plyn                        265,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 12/2018
355/2018 4.12.2018 WAFY chrmoservis s.r.o. Kosatcová 13, 841 07 Bratislava 35720590 Oprava fotometra 39,60 € 131/2018
356/2018 5.12.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 Vodné, stočné                    1 254,56 € Zmluva č. 01/379/2002 30.10.2018-29.11.2018
357/2018 5.12.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718 Kniha                           15,00 €
358/2018 6.12.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hovory                          69,67 € Zmluva č. 0273180, 252222015, 252272015, 252022018 11/2018
359/2018 6.12.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo                    2 329,31 € 252192016 vyúčtovanie za 11/2018
360/2018 7.12.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 35540419 Odborný dozor stavebných prác                        500,00 € 252062017, 68/2018 Rekonštrukcia ÚK v telocvičniach
361/2018 7.12.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 35540419 Služby vo verejnom obstarávaní                        150,00 € 252062017, 115/2018 PHZ - Výmena okien
362/2018 7.12.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 35540419 Služby vo verejnom obstarávaní                        350,00 € 252062017, 114/2018 Výmena okien
363/2018 7.12.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 35540419 Spracovanie PaM                        300,00 € 252172017 11/2018
364/2018 7.12.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 35540419 Spracovanie PaM                        300,00 € 252172017 12/2018
365/2018 7.12.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        198,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 12/2018, 2 o.m.
366/2018 7.12.2018 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 Virtuálna knižnica                          16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 11/2018
367/2018 7.12.2018 Brenntag Slovakia, s.r.o. Glejovka 15, 902 03 Pezinok 31336884 Chémia do bazéna                        235,46 € 126/2018
368/2018 10.12.2018 CUBS plus, s.r.o. Masarykova 21, 040 01 Košice 46943404 Poskytovanie funkcie zodpovednej osoby - GDPR                        104,40 € 252182018 10-12/2018
369/2018 13.12.2018 ELEKTRO-OPOS, s.r.o. Pod papierňou 1465/34, Bardejov 44034229 Elektromontážne práce - montáž hlavného ističa                        150,00 € 137/2018
370/2018 13.12.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        144,22 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 11/2018, o.m.92527
371/2018 13.12.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        514,70 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 11/2018, o.m.92511, 92528
372/2018 13.12.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                        417,16 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 11/2018, o.m.92514
373/2018 13.12.2018 Livonec Krivá 18, 040 01 Košice 48121347 technik PO a bezp.tech.služba                        180,00 € 252202015,252212015 4. Q 2018
374/2018 14.12.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                    1 487,27 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 11/2018, o.m.92506
375/2018 14.12.2018 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 502/10, 040 01 Košice 47635843 umývacie a oplachové prostriedky                        210,00 € 136/2018
376/2018 14.12.2018 Marián Špak Opátka 55, 04465 Košice - okolie 45558981 výrub stromu                        250,00 € 139/2018
377/2018 18.12.2018 O2 Slovakia, s.r.o.  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 Mobilné hovory                          49,20 € 252132014, 252142014 8.11.2018-7.12.2018
378/2018 18.12.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 35540419 Služby vo verejnom obstarávaní                        150,00 € 252062017, 134/2018 Šatníkové skrinky
379/2018 18.12.2018 ELEKTRO-OPOS, s.r.o. Pod papierňou 1465/34, Bardejov 44034229 OPaOS elelktroinštalácie a el.náradie a spotrebiče                    1 539,64 € 121/2018
380/2018 19.12.2018 BARKON s.r.o. Kukorelliho 2, 08501 Bardejov 47317787 Dodávka a montáž dverí - interiér                        532,44 € 112/2018
381/2018 19.12.2018 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 Režijné náklady                        558,00 € 12/2018
382/2018 19.12.2018 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 Príplatok k strave zamstnancov                          51,15 € 12/2018
383/2018 19.12.2018 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 Virtuálna knižnica                          16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 12/2018
384/2018 19.12.2018 FAMI plus, s.r.o. Matuškova 2/389, 040 11 Košice 36595306 Dodávka a montáž plastových okien                  19 842,68 € 252302018
385/2018 20.12.2018 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947 Hygienické potreby                          93,53 € Zmluva č. 300593
386/2018 20.12.2018 Ing. Rudolf Mudrík - OFFER Stred 457, 02354 Turzovka 32248466 školský nábytok                    3 805,68 € 141/2018
387/2018 20.12.2018 ELEKTRO-OPOS, s.r.o. Pod papierňou 1465/34, Bardejov 44034229 Výmena svietidiel                    4 785,85 € 120/2018
388/2018 20.12.2018 PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 08006 Prešov 44685173 vizualizér                        190,00 € 144/2018
389/2018 21.12.2018 MY DVA Slovakia, s.r.o. Polianky 11, 84101 Bratislava 35937548 šatníkové skrinky                    9 281,29 € 140/2018
390/2018 21.12.2018 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, 81109 Bratislava 36562939 fotoaparát + objektív                        840,18 € 142/2018
391/2018 21.12.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 35540419 Odborný dozor stavebných prác                        500,00 € 252062017, 116/2018 Výmena okien
392/2018 21.12.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 35540419 Služby vo verejnom obstarávaní                        750,00 € 252062017, 92/2018, 125/2018, 124/2018, 123/2018, 122/2018 Výmena podláh, Oprava strešných zvodov, oprava strechy, výmena okien, oprava sociálnych zariadení
393/2018 27.12.2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723 Rozbor vzorky bazénovej vody                          65,80 € 252362017 11.12.2018
394/2018 27.12.2018 Richard Roško Kežmarská 40, 040 11 Košice 50511190 Počítačové služby                          19,44 €
395/2018 27.12.2018 INSGRAF s.r.o. Murgašova 27, 927 01 Šaľa 47078839 Kancelársky nábytok                    1 357,00 € 102/2018
396/2018 27.12.2018 ABAmet, s.r.o. Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 47966947 centrálny kľúč                          30,00 € 109/2018
397/2018 27.12.2018 JUDr. Vladimír Habiňák Kuzmányho 57, 040 01 Košice 42239800 právne služby                        390,00 € 252042013 10-12/2018
398/2018 27.12.2018 FAMI plus, s.r.o. Matuškova 2/389, 040 11 Košice 36595306 Dvere - exteriér                    2 603,35 € 127/2018
399/2018 27.12.2018 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 Zvýšenie rezervovanej kapacity                        240,50 €
400/2018 28.12.2018 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice 36188778 Tonery                        120,40 € 148/2018
401/2018 28.12.2018 DUMAR-SK s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 47468874 čistiace a hygienické potreby                        129,84 € 147/2018
402/2018 28.12.2018 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice 36212466 PC, monitory, notebook, CD prehrávače                    2 257,40 € 145/2018
403/2018 28.12.2018 LOMTEC.com a.s. Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava  35795174 Služby - Active Registratúra 2019 600,00 € 252352018
404/2018 28.12.2018 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 Kancelársky materiál                        173,95 € 146/2018
405/2018 31.12.2018 Darien, s.r.o. Bukovecká 10, 040 12 Košice 36583740 Stavebné práce                  68 124,00 € 252242018 Výmena palubovky a obkladu v telocvičniach
406/2018 31.12.2018 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 35540419 Odborný dozor stavebných prác                        500,00 € 252062017, 90/2018 Výmena palubovky a obkladu v telocvičniach