Zverejňovanie: Rok 2018 - Faktúry


Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Int.č.fa Fa došla dňa Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO Popis plnenia  suma s DPH  (Eur)  Identifikácia zmluvy/objednávky /ak relevantné/ Poznámka
1/2018 3.1.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina            140,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C Záloha za 01/2018 - o.m.92527
2/2018 3.1.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina            530,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C Záloha za 01/2018 - o.m.92514
3/2018 3.1.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina        1 590,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C Záloha za 01/2018 - o.m.92506
4/2018 3.1.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo        7 680,28 € 252192016 záloha za 01/2018 (2.splátka)
5/2018 5.1.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky            350,59 € 3/2018; 252122017
6/2018 9.1.2018 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 Kancelárske potreby              10,26 € 2/2018
7/2018 12.1.2018 Laverna Slovakia, s.r.o. Baltická 12, 040 12 Košice 46503609 OOPP              41,39 € 4/2018
8/2018 17.1.2018 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 31592503 Finančný spravodajca 2017                7,45 €
9/2018 17.1.2018 O2 Slovakia, s.r.o.  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 Mobilné hovory              44,92 € 252132014, 252142014 8.12.2017-7.1.2018
10/2018 17.1.2018 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 Virtuálna knižnica              16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 12/2017
11/2018 17.1.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina -              6,07 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C Vyúčtovanie za 12/2017, o.m.92527
12/2018 17.1.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hovory              69,40 € Zmluva č. 0273180, 252222015, 252272015, 252022018 1/2018
13/2018 17.1.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina            396,90 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C Vyúčtovanie za 12/2017, o.m.92511, 92528
14/2018 17.1.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina            119,94 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C Vyúčtovanie za 12/2017, o.m.92514
15/2018 17.1.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina                8,84 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C Vyúčtovanie za 12/2017, o.m.92506
16/2018 17.1.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina            241,88 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C Vyúčtovanie za 01-12/2017, o.m.92519, 92523, 92532
17/2018 18.1.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo        2 800,24 € 252192016 Vyúčtovanie za 12/2017
18/2018 18.1.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 Vodné, stočné            934,88 € Zmluva č. 01/379/2002 30.11.2017-22.12.2017
19/2018 19.1.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 Zemný plyn            283,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 01/2018
20/2018 22.1.2018 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374 aktuálne verzie            701,28 € Zmluva o využívaní projektu č.  02/102 01/18-12/18
21/2018 23.1.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 Zemný plyn -         691,48 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 vyúčtovanie za 01/2017-12/2017
22/2018 25.1.2018 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947 Hygienické potreby              87,46 € Zmluva č. 300593
23/2018 1.2.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina            440,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C Záloha za 02/2018, o.m.92514
24/2018 1.2.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina        1 400,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C Záloha za 02/2018, o.m.92506
25/2018 1.2.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina            360,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C Záloha za 02/2018, o.m.92528
26/2018 1.2.2018 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 Režijné náklady            716,40 € 01/2018
27/2018 1.2.2018 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, 040 01 Košice 35540613 Príplatok k strave zamstnancov              65,67 € 01/2018
28/2018 1.2.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo        9 738,80 € 252192016 záloha za 02/2018
29/2018 2.2.2018 Pavol Vargovčák Tokajnícka 8, 040 22 Košice 17252954 Kurenárske práce            541,00 € 5/2018
30/2018 5.2.2018 M.Medlen - JurisDat Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 11821973 Predplatné časopisu ŠKOLA 2018              25,00 €
31/2018 5.2.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 Zemný plyn            274,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 02/2018
32/2018 5.2.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 Vodné, stočné        1 300,40 € Zmluva č. 01/379/2002 23.12.2017-30.01.2018
33/2018 6.2.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky            350,59 € 8/2018; 252122017
34/2018 7.2.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hovory              70,08 € Zmluva č. 0273180, 252222015, 252272015, 252022018 02/2018
35/2018 8.2.2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 36179345 Teplo        3 102,43 € 252192016 vyúčtovanie za 01/2018
36/2018 8.2.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina            223,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 02/2018, o.m.92519,92523,92532
37/2018 12.2.2018 Brenntag Slovakia, s.r.o. Glejovka 15, 902 03 Pezinok 31336884 Chémia do bazéna            438,70 € 7/2018
38/2018 12.2.2018 Klimatech Košice, s.r.o. Čermeľská 3, 040 01 Košice 36762393 Údržba VZT jednotky            375,60 € 252112015
39/2018 12.2.2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723 Rozbor vzorky bazénovej vody              65,80 € 252362017
40/2018 14.2.2018 Elektroservis VV, s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Oprava drvičky v ŠJ            115,20 € 10/2018
41/2018 15.2.2018 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Študentské jedálne Šrobárova 2, 041 80 Košice - Medická 6, 040 11 Košice 00397769 Stravné - GEO olympiáda SŠ              63,72 € 9/2018; 252032018
42/2018 15.2.2018 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 Virtuálna knižnica              16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 01/2018
43/2018 15.2.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina -           45,92 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 01/2018, o.m.92506
44/2018 15.2.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina -           31,60 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 01/2018, o.m.92514
45/2018 15.2.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina -              1,38 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 01/2018, o.m.92527
46/2018 15.2.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina            436,57 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 01/2018, o.m.92511, 92528
47/2018 16.2.2018 O2 Slovakia, s.r.o.  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 Mobilné hovory              44,92 € 252132014, 252142014 8.1.2018-7.2.2018
48/2018 20.2.2018 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice 36212466 Tonery              97,55 € 13/2018
49/2018 22.2.2018 Kontrakt JMV, s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice 31666744 Čistenie kanalizácie             589,03 € 11/2018