Zverejňovanie: Rok 2017 - Objednávky


Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Číslo obj. Popis objednaného plnenia  Celková hodnota v € (s DPH)  Identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Dátum vyhotovenia obj. Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO Meno, priezvisko, funkcia zodpovednej osoby Poznámka
1/2017 Regulácia a nastavenie VZT jednotky                  306,00 € 252112015 9.1.2017 KLIMATECH Košice Čermeľská 3, Košice 36762393 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy  
1/2017-1 Čistenie kanalizácie -ŠJ               1 860,00 € 13.1.2017 Kontrakt JMV, s.r.o. Krivá 18,  Košice 31666744 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy havarijná situácia
2/2017 Zimná údržba - odpratávanie snehu                  126,00 € 19.1.2017 K&C Group s.r.o. Krivá 21, Košice 45639761 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
3/2017 Servis bazénovej technológie - pretekanie na tesnení                  100,00 € 23.1.2017 CM-Bazény s.r.o. Drieňová 1, Košice 31650007 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
4/2017 Valec do tlačiarne                  187,75 € 24.1.2017 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
5/2017 Reagencia - na meranie chlóru, Phenol red                    49,80 € 25.1.2017 WAFY chromservis, s.r.o. Elektrárenská 1, Bratislava 35720590 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
6/2017 Chémia do bazéna                  143,04 € 31.1.2017 Brenntag Slovakia Južná trieda 72, Košice 31336884 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
7/2017 Stravné lístky                  428,00 € 31.1.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy LA/45-2016
8/2017 Oprava vodoinštalácie v bazénovom okruhu                  126,00 € 8.2.2017 CM-Bazény s.r.o. Drieňová 1, Košice 31650007 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
9/2017 Skartácia vyradených dokumentov 0,00 € 9.2.2017 Jana Mikulášková Mierová 21, Bratislava 47359200 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
10/2017 Vypracovanie projektovej dokumentácie                  960,00 € 9.2.2017 AIP projekt, s.r.o. Letná 10, Košice 50172441 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
11/2017 Toner Xerox 5020                    28,25 € 24.2.2017 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
12/2017 Renovácia tonerov                    87,00 € 24.2.2017 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
13/2017 Stravné lístky                  416,00 € 28.2.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy LA/45-2016
14/2017 Kancelárske potreby                  101,77 € 2.3.2017 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy PT - Kancelársky materiál
14/2017-1 Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarných hadíc                    97,20 € 2.3.2017 Livonec SK, s.r.o., OZ Košice Krivá 18, 040 01 Košice 48121347 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
15/2017 Balíčky pre deti v HN                  232,40 € 3.3.2017 MEGGY s.r.o. Staničná 26, 951 73 Jelenec 36535290 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
16/2017 Potápačské plutvy                    76,76 € 252322016 3.3.2017 Patrisio s.r.o. Na Hlinkách 193, 66461 Opatovice, ČR 04181026 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
17/2017 Tréningová plavecká dráha                  614,46 € 252322016 3.3.2017 ARONET, s.r.o. Na Příkopě 1/6, BEROUN 26601 26446031 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
18/2017 Tonery                    87,00 € 13.3.2017 Procesná automatizácia, a.s. Strojárenská 1, 040 01 Košice 31652573 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
19/2017 Umývacie a oplachové prostriedky                  210,00 € 13.3.2017 EKO Servid SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 47635843 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
20/2017 Stupienok víťazov                  211,50 € 252322016 15.3.2017 PESMENPOL spol. s r.o. Železničiarska 16, 080 01 Prešov 36507881 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
21/2017 Stravné - GEO olympiáda                  135,40 € 252042017 16.3.2017 Študentské domovy a jedálne UPJŠ  Medická 6, 040 11 Košice 00397768 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
22/2017 Atletické pomôcky                  383,10 € 252322016 17.3.2017 PROagility s.r.o. Kpt. Weinholda 18/30, 972 43 Zemianske Kostoľany 46347372 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
23/2017 Prekážková dráha                  107,36 € 252322016 17.3.2017 Krimar s.r.o. Hálkova 1456/11, 736 01 Havířov 28626249 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
24/2017 Štartovacie bloky                  201,30 € 252322016 17.3.2017 Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA Malachovská 17, 974 05 Banská Bystrica 45932212 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
25/2017 Čistenie kanalizácie -ŠJ                  256,85 € 17.3.2017 Kontrakt JMV, s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice 31666744 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
25/2017-1 Oprava umývačky riadu                    42,00 € 17.3.2017 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 47635843 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
26/2017 Pracovná porada s občerstvením               1 200,00 € 20.3.2017 MONAS, s.r.o. Rastislavova 80, Košice 36474371 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
27/2017 Chémia do bazéna                  238,54 € 24.3.2017 Brenntag Slovakia Južná trieda 72, Košice 31336884 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
28/2017 Deratizácia                    22,80 € 24.3.2017 Daniel Repka - DERATEX-EKO Čárskeho 7, 040 01 Košice 10689877 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
29/2017 Medaily, emblémy                  202,40 € 252322016 24.3.2017 Martin Adamčík - MAAD Obecná 22, 044 10 Geča 41452534 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
30/2017 Kalibrácia teplomerov v ŠJ                  130,00 € 28.3.2017 Ing. Ivan Leško - GAROMA Sofijská 2442/8 04013 Košice 14383730 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
31/2017 Batohy, tričká, lopty                  672,75 € 252322016 29.3.2017 Decathlon SK s.r.o. Ružinov II. 18292, 821 04 Bratislava 47658827 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
32/2017 Oprava varného kotla v ŠJ                    35,00 € 29.3.2017 Ján Kováč - REVOP TLAKSERVIS Dénešova 15, 040 23 Košice 41509323 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
33/2017 Oprava vypínacieho gombíka na práčke                    30,00 € 31.3.2017 Stein servis s.r.o. Talinská 2, 040 12 Košice 50140990 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
34/2017 Výmena poškodeného krídla plastového okna                  150,00 € 31.3.2017 FAMI plus s.r.o. Matuškova 2, 040 01 Košice 36595306 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
35/2017 Stravné lístky                  492,00 € 5.4.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy LA/45-2016
36/2017 Kruhy, balančné podložky                  196,83 € 6.4.2017 Krimar s.r.o. Hálkova 1456/11, 736 01 Havířov 28626249 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
37/2017 Oprava vodoinštalácie pretechnológiu bazéna                    90,00 € 7.4.2017 CM-Bazény s.r.o. Drieňová 1, Košice 31650007 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
38/2017 Banner, diplomy, tabuľa s logom                    97,13 € 10.4.2017 COPYVAIT, s.r.o. Zupkova 29, 040 22 Košice 45382981 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
39/2017 Školské tlačivá na šk.rok 2017/2018                  400,00 € 10.4.2017 ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
40/2017 Lízatká                    56,99 € 10.4.2017 Tatiana Meckova - DUO Ľ. Štúra 2047/21, 026 01 Dolný Kubín 40169766 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
41/2017 Spracovanie súťažných podkladov a procesu VO                  800,00 € 252062017 18.4.2017 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
42/2017 Ceny na športovú olympiádau a pomôcky                  241,95 € 18.4.2017 Decathlon SK s.r.o. Ružinov II. 18292, 821 04 Bratislava 47658827 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
43/2017 Oprava čerpadla ohrevu                     50,00 € 19.4.2017 CM-Bazény s.r.o. Drieňová 1, Košice 31650007 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
44/2017 Medaily, emblémy                    13,20 € 19.4.2017 Martin Adamčík - MAAD Obecná 22, 044 10 Geča 41452534 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
45/2017 Výmena prasknutého skla                     96,00 € 24.4.2017 FAMI plus s.r.o. Matuškova 2, 040 01 Košice 36595306 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
46/2017 Spracovanie súťažných podkladov a procesu VO a výkon stavebného dozoru               1 000,00 € 252062017 24.4.2017 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
47/2017 Stravné lístky                  380,00 € 2.5.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy LA/45-2016
48/2017 Chémia do bazéna                  137,42 € 5.5.2017 Brenntag Slovakia Južná trieda 72, Košice 31336884 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
49/2017 Renovácia tonerov                    60,00 € 11.5.2017 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
50/2017 Vypracovanie vyúčtovania  pre nájomcov                    65,00 € 12.5.2017 BPMK, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
51/2017 Čistiace a hygienické potreby                  362,40 € 16.5.2017 DUMAR-SK s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 47468874 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy PT- Čistiace a hygienické potreby
52/2017 Kancelárske potreby                  154,48 € 16.5.2017 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy PT - Kancelársky materiál
53/2017 Stravné lístky                  432,00 € 31.5.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy LA/45-2016
54/2017 Oprava umývačky riadu                  250,00 € 5.6.2017 EKO Servid SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 47635843 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
55/2017 Oprava elektroinštalácie                   350,00 € 6.6.2017 ELDO PLUS s.r.o. Olšovany 67, 044 19 Olšovany 47699540 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
56/2017 Kurz pre získanie odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pre pracovníkov krytých bazénov                    40,00 € 7.6.2017 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice - mesto Komenského 19, 040 01 Košice 00416193 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
57/2017 Vytýčenie plynárenských zaraidení                           -   7.6.2017 SPP-distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 35910739 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
58/2017 Tonery, valec                  297,56 € 7.6.2017 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
59/2017 Chémia do bazéna                    68,71 € 8.6.2017 Brenntag Slovakia Južná trieda 72, 040 01 Košice 31336884 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
60/2017 Autobusová doprava                   233,64 € 12.6.2017 PROMET Trans spol. s r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 31696651 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
61/2017 Výjazdová predgogická rada - občertsvenie a prenájom priestorov               2 057,00 € 12.6.2017 Slovamír Rusňák Obchodná 70/22, 076 15 Veľaty 37541137 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
62/2017 Umývacie a oplachové prostriedky                  210,00 € 15.6.2017 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 47635843 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
63/2017 Oprava tlačiarne                     30,00 € 16.6.2017 ML SERVIS SK, spol. s r.o. Vodárenská 2, 040 01 Košice 46725326 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
64/2017 Spracovanie súťažných podkladov a procesu VO a výkon stavebného dozoru                  850,00 € 252062017 26.6.2017 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
65/2017 Prvouka pre druhákov - pracovná učebnica                  194,70 € 29.6.2017 AITEC, s.r.o. Slovinská 12, 821 04 Bratislava 43829171 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
66/2017 OP tlakových nádob a plynových zariadení                  613,00 € 30.6.2017 Ján Kováč - REVOP TLAKSERVIS Dénešova 15, 040 23 Košice 41509323 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
67/2017 Spracovanie mzdového účtovníctva a personálnej agendy za obdobie 06/2017                  300,00 € 3.7.2017 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
68/2017 Oprava plynového horáka na varnom kotli                  100,00 € 4.7.2017 Ján Kováč - REVOP TLAKSERVIS Dénešova 15, 040 23 Košice 41509323 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
69/2017 Dodávka škrabky zemiakov                1 476,00 € 6.7.2017 CORTEC s.r.o. Magnezitárska 2/A, 040 13 Košice 45584168 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy PT - Škrabka zemiakov
70/2017 Servis a kalibrácia fotometra a reagencia DPD                  259,29 € 6.7.2017 WAFY chromservis, s.r.o. Elektrárenská 1, Bratislava 35720590 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
71/2017 Oprava škárovania a dlažby - bazén               1 513,80 € 6.7.2017 Branislav Janitor Bukovecká 21, 044 20 Malá Ida 43082165 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy PT - Škárovanie - bazén
72/2017 Čistenie kanalizácie -ZŠ                  360,00 € 6.7.2017 Kontrakt JMV, s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice 31666744 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
73/2017 Čistiace a hygienické potreby                  324,00 € 3.8.2017 DUMAR-SK s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 47468874 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy PT- Čistiace a hygienické potreby
74/2017 Spracovanie mzdového účtovníctva a personálnej agendy za obdobie 07/2017                  300,00 € 3.8.2017 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
75/2017 Hliníkové schodíky 1x7                    38,80 € 7.8.2017 Internet Mall Slovakia Galvaniho 6, Bratislava 35950226 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
76/2017 Rohože                  166,80 € 7.8.2017 B2B Partner Šulekova 2, Bratislava 44413467 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
77/2017 Vysávač                  118,00 € 7.8.2017 Tibor Rábek - TIBI Domoviny 704, Horá Kráľová 14106230 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
78/2017 Čistiace a hygienické potreby                    35,28 € 8.8.2017 DUMAR-SK s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 47468874 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy PT- Čistiace a hygienické potreby
79/2017 Chémia do bazéna                  307,25 € 10.8.2017 Brenntag Slovakia Južná trieda 72, Košice 31336884 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
80/2017 Stravné lístky                  532,00 € 252122017 25.8.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
81/2017 Oprava dávkovacej stanice                    94,00 € 25.8.2017 CM-Bazény s.r.o. Drieňová 1, Košice 31650007 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
82/2017 Kancelárske potreby                  142,27 € 30.8.2017 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy PT - Kancelársky materiál
83/2017 Čistiace a hygienické potreby                    25,25 € 30.8.2017 DUMAR-SK s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 47468874 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy PT- Čistiace a hygienické potreby
84/2017 Tonery                  228,49 € 30.8.2017 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
85/2017 Renovácia tonerov                    90,00 € 30.8.2017 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
86/2017 Spracovanie PaM                  300,00 € 4.9.2017 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
87/2017 Chémia do bazéna                  307,25 € 6.9.2017 Brenntag Slovakia Južná trieda 72, Košice 31336884 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
88/2017 OOPP                  618,09 € 6.9.2017 Laverna Slovakia, s.r.o. Baltická 12, 040 12 Košice 46503609 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
89/2017 Stravné lístky                  784,00 € 252122017 6.9.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
90/2017 Oprava plynového ohrievača vody v ŠJ                    60,00 € 7.9.2017 Ján Kováč - REVOP TLAKSERVIS Dénešova 15, 040 23 Košice 41509323 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
91/2017 Príprava technickej špecifikácie zákazky                  300,00 € 7.9.2017 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
92/2017 Oprava domofónov v ŠKD                    96,00 € 8.9.2017 Peter Bujáky RUPIOSE MINI SERVIS Gelnická 2500/122, 040 11 Košice 10823221 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
93/2017 Toner, valce do tlačiarne                  117,66 € 13.9.2017 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
94/2017 Laminovačka                    26,90 € 13.9.2017 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
95/2017 Výmena 2 odvzdušňovacích ventilov-plaváreň                    20,00 € 18.9.2017 Veolia Energia Slovensko, a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
96/2017 Oprava varného kotla v ŠJ - ventil a oprava režónuv ŠJ - špirála                  314,40 € 18.9.2017 Elektroservis VV, s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
97/2017 Valec do tlačiarne, tonery                  157,16 € 25.9.2017 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
98/2017 OOPP                    49,94 € 25.9.2017 Laverna Slovakia, s.r.o. Baltická 12, 040 12 Košice 46503609 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
99/2017 Kancelárske potreby                    72,10 € 25.9.2017 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy PT - Kancelársky materiál
100/2017 Bedmintonový balík YONEX                    99,90 € 25.9.2017 Slovenský zväz bedmontonu  Slovenská 19, Prešov 30811546 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
101/2017 Stravné lístky                  488,00 € 252122017 3.10.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
102/2017 Toner                    52,90 € 3.10.2017 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
103/2017 Čistiace a hygienické potreby                  190,20 € 3.10.2017 DUMAR-SK s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 47468874 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy PT- Čistiace a hygienické potreby
104/2017 Umývacie a oplachové prostriedky                  210,00 € 3.10.2017 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 47635843 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
105/2017 Balíčky pre deti v HN                  265,60 € 4.10.2017 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
106/2017 Spracovanie PaM                  300,00 € 4.10.2017 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
107/2017 NN prípojka pre konvektomat v ŠJ + revízia                  350,00 € 17.10.2017 ELEKTRO-OPOS, s.r.o. Pod papierňou 1465/34, 085 01 Bardejov 44034229 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
107/2017 - 1 Oprava plyn. Kotla KG 150 v ŠJ                  114,00 € 17.10.2017 Elektroservis VV, s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
108/2017 Kurenárske práce - demontáž a montáž radiátorov a oprava na ležatom potrubí ústredného kúrenia                  400,00 € 18.10.2017 Ladislav Seman Zemplínska 25, 040 01 Košice 32514841 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
109/2017 Chémia do bazéna                  206,14 € 20.10.2017 Brenntag Slovakia Južná trieda 72, 040 01 Košice 31336884 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
110/2017 Renovácia tonerov                    75,00 € 26.10.2017 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
111/2017 Oprava dlažby - bazén                  100,00 € 26.10.2017 Branislav Janitor Bukovecká 21, 044 20 Malá Ida 43082165 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
112/2017 Stravné lístky                  492,00 € 252122017 31.10.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
113/2017 Príprava pre konvektomat                  120,00 € 10.11.2017 Pavol Vargovčák Tokajnícka 8, 040 22 Košice 17252954 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
114/2017 Výmena svietidiel v triedach a na chodbe               4 866,52 € 13.11.2017 ELEKTRO-OPOS, s.r.o. Pod papierňou 1465/34, 085 01 Bardejov 44034229 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
115/2017 OPaS elektroinštalácie, bleskozvodov a revízia el.spotrebičov a el.ručného náradia               4 635,13 € 14.11.2017 ELEKTRO-OPOS, s.r.o. Pod papierňou 1465/34, 085 01 Bardejov 44034229 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
116/2017 Nádoby na odpad                  254,00 € 21.11.2017 EKOREKLAMA s.r.o. 925 09 Košúty 470 46711864 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
117/2017 Kancelárske potreby                  169,88 € 21.11.2017 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy PT - Kancelársky materiál
118/2017 Chémia do bazéna                  274,85 € 24.11.2017 Brenntag Slovakia Južná trieda 72, Košice 31336884 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
119/2017 Odstránenie nedostatkov - bleskozvod               2 786,71 € 24.11.2017 ELEKTRO-OPOS, s.r.o. Pod papierňou 1465/34, 085 01 Bardejov 44034229 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
120/2017 Výkopové práce                  120,00 € 27.11.2017 GERGAS s.r.o. Alšavská 8, Košice 47462876 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
120/2017-1 Deratizácia                    24,00 € 28.11.2017 DERATEX-EKO Daniel Repka Čárskeho 7, 040 01 Košice 10689877 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
121/2017 Školský nábytok               9 897,36 € 30.11.2017 Ing.Rudolf Mudrík - OFFER Stred 457, 023 54 Turzovka 32248466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy LA 245/2017
122/2017 Stravné lístky                  460,00 € 252122017 30.11.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
123/2017 Tlač poštových poukazov                    88,07 € 4.12.2017 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
124/2017 Odstránenie nedostatkov - elektroinštalácia                  690,43 € 5.12.2017 ELEKTRO-OPOS, s.r.o. Pod papierňou 1465/34, 085 01 Bardejov 44034229 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
125/2017 Tabletová soľ do zmäkčovača vody                    20,40 € 6.12.2017 Ing. Martina Kováč - GASTROTECHNIKA PLUS Slovenská 93, 040 01 Košice 33905690 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
126/2017 Oprava podláh v triedach            17 805,00 € 11.12.2017 DOMOS Slovakia, s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 36590487 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy LA 251/2017
127/2017 Diagnostika poruchy ozvučovacieho systému + doprava                    17,00 € 11.12.2017 HDT SK, s.r.o. Borekova 37, 821 06 Bratislava 35884088 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
128/2017 Benefitové poukážky               1 260,00 € 11.12.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
129/2017 Kúrenárske práce a dodávka radiátorov                  516,27 € 11.12.2017 Pavol Vargovčák Tokajnícka 8, 040 22 Košice 17252954 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
130/2017 Kancelársky nábytok               4 870,38 € 14.12.2017 Anna Tabaková - DREV-TABO 09435 Čaklov 536 37351371 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
131/2017 Zriadenie služby správa registratúry a elektr.podaní                  720,00 € Zmluva o poskytovaní služieb č. 252362017  14.12.2017 Lomtec.com a.s. Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava 35795174 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
132/2017 Renovácia tonerov                    60,00 € 19.12.2017 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
133/2017 Tonery, valec, USB kľúče, ext.disk                  475,78 € 19.12.2017 Datacomp s.r.o. Modlavská cesta 49, 040 11 Košice 36212466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
134/2017 Čistiace a hygienické potreby                  370,62 € 19.12.2017 DUMAR-SK s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 47468874 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy PT- Čistiace a hygienické potreby
135/2017 Umývacie a oplachové prostriedky                  210,00 € 19.12.2017 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 47635843 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
136/2017 Kancelárske potreby                  332,19 € 19.12.2017 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy PT - Kancelársky materiál
137/2017 Polymaidová rohož                    92,40 € 19.12.2017 B2B Partner Šulekova 2, Bratislava 44413467 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
138/2017 Bazénový vysávač               1 572,00 € 21.12.2017 CM-Bazény s.r.o. Drieňová 1, Košice 31650007 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
139/2017 Notebook, počítače               4 500,38 € 22.12.2017 Datacomp s.r.o. Modlavská cesta 49, 040 11 Košice 36212466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
140/2017 Maliarske a natieračské práce               4 866,50 € 22.12.2017 Štefan Seman Zimná 121/12, 044 20 Malá Ida 32562926 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
141/2017 Čítačka kódov                  637,00 € 22.12.2017 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice 36212466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
142/2017 Modul na čiarové kódy pre majetok                  201,60 € 22.12.2017 VEMA, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
143/2017 Tlačiareň čiarových kódov a príslušenstvo                  475,40 € 22.12.2017 BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. 29.augusta 12, 908 51 Holíč 36232807 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
144/2017 Kancelárske stoličky               2 004,00 € 22.12.2017 B2B Partner Šulekova 2, Bratislava 44413467 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
145/2017 Pohovka                  299,00 € 27.12.2017 ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava 35909790 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
146/2017 Stoličky, Polica, pracovné lampy                  274,57 € 27.12.2017 KIKA Nábytok Slovensko s.r.o. Moldavská cesta 34, 040 11 Košice 35883103 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
147/2017 Plávajúca podlaha a príslušenstvo               1 160,98 € 27.12.2017 Merkury Market Slovakia, s.r.o. Duklianska 11, 08001 Prešov 36501891 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
148/2017 Svietidlá                  305,52 € 27.12.2017 ELEKTRO J.M.P., s.r.o. Kľušovská Zábava 243, 086 22 Kľušov 48154091 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy