Zverejňovanie: Rok 2017 - Zmluvy


Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. 
Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Predmet zmluvy Zobraz
252012017 10.1.2017 Dodávateľ - RÚVZ so sídlom v Košiciach Odbery a laboratórne skúšky vzoriek bazénovej vody Zobraziť
Dodatok č. 1 k zmluve 252282016 12.1.2017 Poskytovateľ - SAAIC Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zmena prílohy k zmluve Zobraziť
252022017 24.1.2017 Nájomca - TJ Slávia UVLaF, Oddiel kanoistiky UVLF, Košice nájom nebytových priestorov Zobraziť
252032017 1.2.2017 Poskytovateľ - PROMET Trans, spol. s r.o. obstaranie zájazdu "Lyžiarsky kurz pre žiakov základnej školy" Zobraziť
252042017 1.3.2017 Objednávateľ - MVSR, Okresný úrad Košice, odbor školstva finančné a organizačné zabezpečenie súťaže: krajské kolo súťaže "Geografická olympiáda" Zobraziť
252052017 17.3.2017 Veriteľ-Rodičovské združenie pri Základnej škole na Tomášikovej 31 v Košiciach pôžička Zobraziť
252062017 12.4.2017 Poskytovateľ - Stredisko služieb škole Zabezpečenie služieb verejného obstarávania Zobraziť
252072017 27.4.2017 Obstarávateľ - PROMET Trans, spol. s r.o. Obstaranie zájazdu "Škola v prírode pre žiakov základnej školy" Zobraziť
252082017 31.5.2017 Poskytovateľ grantu - Fond zdravia mesta Košice, n.f. poskytnutie grantu Zobraziť
252092017 6.6.2017 Zhotoviteľ - JAROPOL, s.r.o. vykonanie diela - Oprava kanalizácie a výmena lapača tukov Zobraziť
Dodatok č. 5 k zmluve 252012013 23.6.2017 Nájomca - Ján Bordáš aktualizácia zmluvy Zobraziť
Dodatok č. 6 k zmluve 252052005 27.6.2017 Nájomca - Ing. arch. Martin Drahovský aktualizácia zmluvy Zobraziť
252102017 27.6.2017 Spoločnosť - NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. úprava práv a povinností pri DDS Zobraziť
252112017 3.7.2017 Poskytovateľ - Nadácia Volkswagen Slovakia poskytnutie grantu Zobraziť
252122017 10.7.2017 Dodávateľ - DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. dodanie stravných poukážok Zobraziť
252132017 20.7.2017 Dodávateľ - Slovak Telekom, a.s. poskytovanie verejných služieb Zobraziť
252142017 21.7.2017 Dodávateľ - Slovak Telekom, a.s. poskytovanie verejných služieb Zobraziť
252152017 1.8.2017 Dodávateľ - Slovak Telekom, a.s. poskytovanie verejných služieb Zobraziť
252162017 18.8.2017 Zhotoviteľ -Brolstav, s.r.o. vykonanie diela - Oprava sociálnych zariadení  Zobraziť
252182017 31.8.2017 Predávajúci - EMATRADE s.r.o. dodávka školského ovocia Zobraziť
252202017 21.9.2017 Poskytovateľ - Organika s.r.o. dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom Zobraziť
252212017 29.9.2017 Nájomca - ŠŠK JUGO Košice nájom nebytových priestorov Zobraziť
252222017 29.9.2017 Nájomca - Ing. Dagmar Prividi nájom nebytových priestorov Zobraziť
252232017 29.9.2017 Nájomca - Klub plávania BLUE BUBBLES nájom nebytových priestorov Zobraziť
252242017 29.9.2017 Nájomca - ADONAI s.r.o. nájom nebytových priestorov Zobraziť
252252017 29.9.2017 Nájomca - RS sport CLUB nájom nebytových priestorov Zobraziť
252292017 29.9.2017 Nájomca - Mgr. Zuzana Mimovičová nájom nebytových priestorov Zobraziť
252262017 3.10.2017 Nájomca - FK Košice - Barca nájom nebytových priestorov Zobraziť
252272017 3.10.2017 Nájomca - FK Košice - Barca nájom nebytových priestorov Zobraziť
252172017 6.10.2017 Poskytovateľ - Stredisko služieb škole poskytovanie služieb v oblasti mzdovej a personálnej agendy Zobraziť
252282017 18.10.2017 Nájomca - Kanoistický oddiel, TJ Slávia UVL Košice nájom nebytových priestorov Zobraziť