Zverejňovanie: Rok 2017 - Jedáleň


Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Int.č.fa Fa došla dňa Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO Popis plnenia  suma s DPH (Eur)  Identifikácia zmluvy/objednávky /ak relevantné/ Poznámka
262. 27.12.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky                   193,21 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 709/2016, 714/2016
1. 9.1.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   537,73 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 5/2017
2. 9.1.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   557,05 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 6/2017
3. 11.1.2017 Jokrim  Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   622,19 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 4/2017, 10/2017, 14/2017
4. 12.1.2017 Tofako plus s.r.o. Družstevná 1189, Sečovce 46995145 Chlieb, pečivo                      53,97 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 3/2017, 9/2017
5. 16.1.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                   259,18 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 2/2017, 7/2017, 8/2017
6. 17.1.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                   582,09 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 1/2017, 11/2017, 13/2017, 18/2017, 19/2017
7. 17.1.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   191,52 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 29/2017
8. 17.1.2017 Ryba Košice s.r.o. Južná trieda 54, Košice 17147522 Ryby                   206,78 € Rámcová dohoda č. 252072015  Obj.č. 33/2017
9. 18.1.2017 Ematrade s.r.o. Krosnianska 79, Košice 46954767 Školské ovocie                   156,24 € Kúpna zmluva č. 252142015  Obj.č. 37/2017
10. 20.1.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                   201,24 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 17/2017, 20/2017
11. 23.1.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                   604,83 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 23/2017, 28/2017, 35/2017, 40/2017
12. 24.1.2017 Jokrim  Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   641,05 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 16/2017, 22/2017, 26/2017, 32/2017, 36/2017, 43/2017, 47/2017
13. 24.1.2017 Tofako plus s.r.o. Družstevná 1189, Sečovce 46995145 Chlieb, pečivo                   140,13 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 12/2017, 15/2017, 21/2017, 24/2017, 30/2017, 34/2017, 38/2017, 42/2017
14. 25.1.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   897,81 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 56/2017
15. 25.1.2017 Ematrade s.r.o. Krosnianska 79, Košice 46954767 Školské ovocie                   127,92 € Kúpna zmluva č. 252142015  Obj.č. 27/2017, 48/2017
16. 26.1.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                   161,07 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 25/2017, 31/2017, 39/2017, 41/2017
17. 27.1.2017 Organika s.r.o. Slnečná 3467/8, Piešťany 44555156 Školské mlieko                   129,40 € Zmluva č. 2015045,   Obj.č. 64/2017
18. 31.1.2017 Jokrim  Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   636,19 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 50/2017, 55/2017, 57/2017, 62/2017, 68/2017, 72/2017
19. 31.1.2017 Ematrade s.r.o. Krosnianska 79, Košice 46954767 Školské ovocie                   168,00 € Kúpna zmluva č. 252142015   Obj.č. 73/2017
20. 1.2.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                1 108,20 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 46/2017, 49/2017, 53/2017, 60/2017, 65/2017, 71/2017
21. 3.2.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                   207,24 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 44/2017, 52/2017
22. 6.2.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                   225,91 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 59/2017, 63/2017, 67/2017, 70/2017
23. 6.2.2017 Tofako plus s.r.o. Družstevná 1189, Sečovce 46995145 Chlieb, pečivo                      73,88 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 45/2017, 51/2017, 54/2017, 58/2017, 61/2017, 66/2017, 69/2017
24. 7.2.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   480,74 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 87/2017
25. 7.2.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   302,84 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 88/2017
26. 9.2.2017 Jokrim  Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   567,65 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 76/2017, 80/2017, 84/2017, 91/2017, 94/2017
27. 13.2.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                   605,93 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 75/2017, 77/2017, 85/2017, 86/2017, 90/2017, 95/2017
28. 13.2.2017 Ematrade s.r.o. Krosnianska 79, Košice 46954767 Školské ovocie                   325,44 € Kúpna zmluva č. 252142015  Obj.č. 102/2017
29. 14.2.2017 Tofako plus s.r.o. Družstevná 1189, Sečovce 46995145 Chlieb, pečivo                      34,07 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 74/2017, 78/2017, 82/2017, 89/2017, 92/2017, 97/2017
30. 15.2.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   173,66 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 107/2017
31. 15.2.2017 Ryba Košice s.r.o. Južná trieda 54, Košice 17147522 Ryby                      89,10 € Rámcová dohoda č. 252072015  Obj.č. 111/2017
32. 16.2.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                   372,00 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 79/2017, 83/2017, 93/2017
33. 17.2.2017 Jokrim  Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   455,41 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 100/2017, 106/2017, 109/2017, 114/2017, 117/2017
34. 20.2.2017 Ematrade s.r.o. Krosnianska 79, Košice 46954767 Školské ovocie                   140,58 € Kúpna zmluva č. 252142015  Obj.č. 123/2017
35. 21.2.2017 Ryba Košice s.r.o. Južná trieda 54, Košice 17147522 Ryby                      31,70 € Rámcová dohoda č. 252072015  Obj.č. 124/2017
36. 21.2.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                   598,49 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 98/2017, 103/2017, 108/2017, 118/2017
37. 21.2.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   476,45 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 129/2017
38. 21.2.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   175,74 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 130/2017
39. 22.2.2017 Tofako plus s.r.o. Družstevná 1189, Sečovce 46995145 Chlieb, pečivo                      68,50 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 99/2017, 104/2017, 110/2017, 115/2017, 122/2017
40. 22.2.2017 Eastfood s.r.o. Južná trieda 78, Košice 45702942 Mrazené výrobky                   200,08 € Prieskum trhu
41. 22.2.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                   392,84 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 105/2017
42. 27.2.2017 Ematrade s.r.o. Krosnianska 79, Košice 46954767 Školské ovocie                   238,68 € Kúpna zmluva č. 252142015  Obj.č. 81/2017, 112/2017, 137/2017, 144/2017
43. 27.2.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                   182,58 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 113/2017, 116/2017, 121/2017
44. 28.2.2017 Ryba Košice s.r.o. Južná trieda 54, Košice 17147522 Ryby                   237,07 € Rámcová dohoda č. 252072015  Obj.č. 148/2017
45. 28.2.2017 Organika s.r.o. Slnečná 3467/8, Piešťany 44555156 Školské mlieko                      28,80 € Zmluva č. 2015045  Obj.č. 96/2017, 101/2017
46. 1.3.2017 Jokrim  Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   740,69 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 120/2017, 131/2017, 135/2017, 140/2017, 145/2017
47. 2.3.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                   142,04 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 128/2017, 138/2017
48. 2.3.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                   821,69 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 119/2017, 125/2017, 134/2017, 141/2017, 147/2017
49. 2.3.2017 Tofako plus s.r.o. Družstevná 1189, Sečovce 46995145 Chlieb, pečivo                      61,48 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 127/2017, 132/2017, 136/2017, 139/2017, 143/2017
50. 8.3.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                   168,17 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 142/2017, 146/2017
51. 13.3.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                      40,12 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 156/2017, 155/2017
52. 14.3.2017 Tofako plus s.r.o. Družstevná 1189, Sečovce 46995145 Chlieb, pečivo                      10,63 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 149/2017, 151/2017, 154/2017
53. 15.3.2017 Ryba Košice s.r.o. Južná trieda 54, Košice 17147522 Ryby                   320,00 € Rámcová dohoda č. 252072015  Obj.č. 170/2017
54. 17.3.2017 Jokrim  Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   618,10 €  Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č.164/2017,160/2017,155/2017,153/2017,150/2017
55. 17.3.2017 Duo L. Štúra 2047/21, D.Kubín 40169766 Potraviny                   702,12 € Prieskum trhu. Obj.č.167/2017
56. 13.3.2017 Duo L. Štúra 2047/21, D.Kubín 40169766 Potraviny                   732,94 € Prieskum trhu,  Obj.č. 161/2017
57. 15.3.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   406,56 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 172/2017
58. 15.3.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   251,80 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 173/2017
59. 22.3.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                   777,28 € Rámcová dohoda č. 252052015 Obj. č.152/2017,158/2017,163/2017,168/2017,174/2017,
60. 22.3.2017 Tofako plus s.r.o. Družstevná 1189, Sečovce 46995145 Chlieb, pečivo                      26,53 € Rámcová dohoda č.252092015 Obj.č.159/2017,162/2017,169/2017,175/2017,177/2017, 179/2017
61. 22.3.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                      46,63 € Rámcová dohoda č.252082017 Obj.č.165/2017,
62. 23.3.2017 Eastfood s.r.o. Južná trieda č. 78, Košice 45702942 Potraviny                   632,16 € Prieskum trhu  Obj.č. 191/2017
63. 27.3.2017 Jokrim  Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   852,35 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 171/2017, 178/2017, 182/2017, 187/2017, 189/2017, 194/2017
64. 28.3.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                   170,86 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 176/2017, 180/2017
65. 29.3.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   177,60 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 201/2017
66. 30.3.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                      55,46 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 185/2017
67. 31.3.2017 Ematrade s.r.o. Krosnianska 79, Košice 46954767 Školské ovocie                      83,16 € Kúpna zmluva č. 252142015  Obj.č. 183/2017, 209/2017
68. 3.4.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                   827,47 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 181/2017, 186/2017, 193/2017, 197/2017, 200/2017, 204/2017
69. 3.4.2017 Jokrim  Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   110,18 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 205/2017, 198/2017
70. 3.4.2017 Organika s.r.o. Slnečná 3467/8, Piešťany 44555156 Školské mlieko                      16,00 € Zmluva č. 2015045  Obj.č. 207/2017
71. 3.4.2017 Organika s.r.o. Slnečná 3467/8, Piešťany 44555156 Školské mlieko                      76,80 € Zmluva č. 2015045  Obj.č. 166/2017, 157/2017
72. 3.4.2017 Tofako plus s.r.o. Družstevná 1189, Sečovce 46995145 Chlieb, pečivo                      88,62 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 184/2017, 190/2017, 188/2017, 192/2017, 195/2017, 199/2017, 202/2017, 206/2017
73. 5.4.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   408,36 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 226/2017
74. 5.4.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                      99,36 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 227/2017
75. 5.4.2017 Eastfood s.r.o. Južná trieda č. 78, Košice 45702942 Potraviny                   205,20 € Prieskum trhu  Obj.č. 221/2017
76. 6.4.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   420,14 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 228/2017
77. 6.4.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                   264,68 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 196/2017, 208/2017
78. 7.4.2017 Jokrim  Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   467,53 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 213/2017, 216/2017, 220/2017, 225/2017, 230/2017
79. 12.4.2017 Tofako plus s.r.o. Družstevná 1189, Sečovce 46995145 Chlieb, pečivo                      92,62 € Rámcová dohoda č.252092015, Obj.č.232/2017, 222/2017, 218/2017, 214/2017, 210/2017
80. 12.4.2017 Duo L. Štúra 2047/21, D.Kubín 40169766 Potraviny                   806,26 € Prieskum trhu  Obj.č. 242/2017
81. 18.4.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                   123,56 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 215/2017
82. 19.4.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                   872,69 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 211/2017, 217/2017, 219/2017, 224/2017, 233/2017, 238/2017, 241/2017
83. 19.4.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                   155,72 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 223/2017, 229/2017, 231/2017
84. 19.4.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   291,91 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 246/2017
85. 24.4.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                      43,56 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.236/2017
86. 24.4.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                   391,36 € Rámcová dohoda č.252052015 Obj.č.243/2017, 247/2017, 
87. 24.4.2017 Jokrim  Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   653,85 € Rámcová dohoda č. 252062017 Obj. č. 234/2017, 237/2017, 240/2017, 244/2017, 250/2017,
88. 26.4.2017 Ryba Košice s.r.o. Južná trieda č. 54, Košice 17147522 Ryby                      33,66 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č.261/2017,
89. 26.4.2017 Tofako plus s.r.o. Družstevná 1189, Sečovce 46995145 Chlieb, pečivo                      18,60 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj. č. 235/2017, 239/2017, 245/2017, 248/2017, 
90. 27.4.2017 Ematrade s.r.o. Krosnianska 79, Košice 46954767 Školské ovocie                   128,70 € Kúpna zmluva č.252142015 Obj. č.212/2017, 268/2017, 
91. 28.4.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                   101,72 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.249/2017, 
92. 28.4.2017 Organika s.r.o. Slnečná 3467/8, Piešťany 44555156 Mlieko a výrobky                   122,40 €  Zmluva č.2015045 Obj.č.258/2017, 270/2017, 
93. 2.5.2017 Jokrim  Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   717,69 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj.č.252/2017, 256/2017, 263/2017, 267/2017,
94. 2.5.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                   160,67 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.254/2017, 259/2017, 
95. 3.5.2017 Tofako plus s.r.o. Družstevná 1189, Sečovce 46995145 Chlieb, pečivo                      40,87 € Rámcová dohoda č. 252092015   Obj.č. 251/2017, 253/2017, 257/2017, 262/2017, 264/2017, 269/2017
96. 5.5.2017 Ryba Košice s.r.o. Južná trieda č.54, Košice 17147522 Ryby                   171,86 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č.279/2017, 
97. 5.5.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                   534,09 € Rámcová dohoda č. 252252015 Obj.č.255/2017, 260/2017, 266/2017,
98. 5.5.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   693,80 € Rámcová dohoda č. 252132015 Obj. č. 283/2017,
99. 10.5.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                      95,39 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj. č. 265/2017, 271/2017, 
100. 10.5.2017 Duo L. Štúra 2047/21, D.Kubín 40169766 Potraviny                   515,81 € Prieskum trhu, Obj.č.290/2017, 
101. 12.5.2017 Ryba Košice s.r.o. Južná trieda č.54, Košice 17147522 Ryby                   161,28 € Rámcová dohoda č.252072015 Obj.č.298/2017,
102. 12.5.2017 Jokrim  Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   827,75 € Rámcová dohoda č.252062015 Obj.č.274/2017, 277/2017, 282/2017, 286/2017, 288/2017, 292/2017, 296/2017, 302/2017,
103. 12.5.2017 Tofako plus s.r.o. Družstevná 1189, Sečovce 46995145 Chlieb, pečivo                      56,85 € Rámkcocá dohoda č.252092015 Obj.č. 272/2017, 275/2017, 280/2017, 284/2017, 287/2017, 291/2017,
104. 16.5.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                      46,38 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.285/2017, 
105. 18.5.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   190,94 € Rámcová dohoda č.252132015 Obj.č.314/2017,
106. 18.5.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                   652,80 € Rámcová dohoda č.252052015 Obj.č.273/2017, 276/2017, 281/2017, 289/2017, 293/2017, 295/2017,
107. 24.5.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                   138,70 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č. 301/2017 , 304/2017,
108. 24.5.2017 Tofako plus s.r.o. Družstevná 1189, Sečovce 46995145 Chlieb, pečivo                      54,57 € Rámcová dohoda č.252092015 Obj.č.249/2017, 299/2017, 303/2017, 306/2017, 311/2017, 315/2017, 318/2017, 
109. 24.5.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   467,92 € Rámcová dohoda č. 252132015 Obj.č.328/2017, 
110. 25.5.2017 Jokrim  Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   716,31 € Ramcová dohoda.č.252062015 Obj.č. 305/2017, 309/2017, 312/2017, 317/2017, 327/2017, 334/2017,
111. 25.5.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                   545,86 € Rámcová dohoda.č.252052015 Obj.č.308/2017, 313/2017, 316/2017,
112. 26.5.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                   219,17 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.307/2017, 320/2017,
113. 30.5.2017 Ryba Košice s.r.o. Južná trieda č. 54, Košice 17147522 Ryby                      89,15 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č.346/2017,
114. 30.5.2017 Duo Tatiana Mecková 40169766 Potraviny                   839,88 € Prieskum trhu. Obj.č.347/2017,
115. 30.5.2017 Ematrade s.r.o. Krosnianska 79, Košice 46954767 Školské ovocie                   133,08 € Kúpna zmluva č. 252142015 Obj.č.278/2017, 297/2017, 319/2017, 331/2017, 350/2017,
116. 2.6.2017 Organika s.r.o. Slnečná 3467/8, Piešťany 44555156 Školské mlieko                      76,80 € Zmluva č.2015045 Obj.č.300/2017, 310/2017,
117. 2.6.2017 Jokrim  Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   310,32 € Rámcová dohoda č.252062015 Obj. č.338/2017, 345/2017, 352/2017,355/2017,
118, 2.6.2017 Eastfood s.r.o. Južná trieda č. 72 45702942 Potraviny                   725,76 € Prieskum trho Obj. č. 358/2017,
119. 2.6.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                   290,80 € Ramcová dohoda č. 252082015 Obj.č.322/2017, 325/2017, 332/2017,
120. 2.6.2017 Tofako plus s.r.o. Družstevná 1189, Sečovce 46995145 Chlieb, pečivo                      38,11 € Rámcová dohoda č.252092015 Obj.č.321/2017, 348/2017, 342/2017, 337/2017, 333/2017, 329/2017, 324/2017, 353/2017, 
121. 6.6.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                   841,72 € Rámcová dohoda č. 252052015 Obj.č. 323/2017, 326/2017, 330/2017, 335/2017, 344/2017, 349/2017, 354/2017, 
122. 7.6.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   414,85 € Rámcová dohoda č.252132015 Obj.č.370/2017, 
123. 7.6.2017 Ematrade s.r.o. Krosnianska 79, Košice 46954767 školské ovocie                      17,28 € Kúpna zmluva č.252142015 Obj.č.372/2017,
124.  7.6.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                   294,88 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č. 339/2017, 340/2017, 343/2017, 351/2017, 
125. 12.6.2017 Jokrim  Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   522,71 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj.č.360/2017, 362/2017, 367/2017, 376/2017, 381/2017,
126. 15.6.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                   474,53 € Rámcová dohoda č.252052015 Obj.č.357/2017, 363/2017, 366/2017, 371/2017, 374/2017, 
127. 15.6.2017 Ryba Košice s.r.o. Južná trieda č. 54, Košice 17147522 Ryby                      79,06 € Rámcová dohoda č.252072015 Obj.č.386/2017
128. 15.6.2017 Tofako plus s.r.o. Družstevná 1189, Sečovce 46995145 Chlieb, pečivo                      37,74 € Rámcová dohoda. Č.252092015 Obj.č.356/2017, 359/2017, 361/2017, 369/2017, 373/2017, 377/2017, 
129.  16.6.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                   294,55 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj. č. 365/2017, 368/2017, 375/2017,
130. 16.6.2017 Organika s.r.o. Slnečná 3467/8, Piešťany 44555156 Školské mlieko                      72,00 € Zmluva č, 2015045 Obj.č. 364/2017, 391/2017, 
131. 20.6.2017 Jokrim  Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   628,79 € Ramcová dohoda č.252062015 Obj.č.385/2017, 389/2017, 393/2017, 396/2017, 400/2017,
132. 22.6.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                   488,67 € Ramcová dohoda č.252052015 Obj.č.380/2017, 383/2017, 388/2017,
133. 26.6.2017 Tofako plus s.r.o. Družstevná 1189, Sečovce 46995145 Chlieb, pečivo                      47,87 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj.č.379/2017, 382/2017, 387/2017, 390/2017, 397/2017,
134. 26.6.2017 Jokrim  Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   708,63 € Rámcová dohoda č.252062015 Obj.č.403/2017, 406/2017, 408/2017, 413/2017,
135. 28.6.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                   396,56 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.184/2017, 394/2017, 398/2017,
136. 28.6.2017 Jokrim  Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   678,80 € Rámcová dohoda č.252062015 Obj.č.416/2017, 419/2017, 
137. 29.6.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                   966,72 € Rámcová dohoda č.252052015
139. 29.6.2017 Tofako plus s.r.o. Družstevná 1189, Sečovce 46995145 Chlieb, pečivo                      41,96 €  Rámcová dohoda. Č. 252092015 
Obj.č.401/2017, 404/2017, 407/2017, 411/2017, 414/2017, 417/2017, 421/2017, 
138. 30.6.2017 Jokrim Zdoba78, Sady n/Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   438,46 € Rámcová dohoda č.252062015 Obj.č.422/2017, 423/2017, 
140. 4.7.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                   183,44 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.409/2017, 410/2017,
141. 28.8.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   682,80 € Rámcová dohoda č.252132015 Obj.č.426/2017,
142. 28.8.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   509,88 € Rámcová dohoda č. 252132015 Obj. č.425/2017, 
143. 28.8.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   724,93 € Rámcová dohoda č.252132015 Obj.č.424/2017
144. 8.9.2017 Jokrim Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   560,00 € Rámcová dohoda č. 252062017 Obj.č.437/2017, 434/2017, 432/2017, 429/2017,
145. 13.9.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                      98,16 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.428/2017,
146. 13.9.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                   339,13 € Rámcová dohoda č. 252052015 Obj.č.430/2017, 431/2017, 433/2017,
147. 13.9.2017 Duo Ľ. Štúra 2047/21 D.Kubín 40169766 Potraviny                   819,89 € Prieskum trhu Obj.č.441/2017,
148. 19.9.2017 Tofako plus s.r.o. Družstevná 1189, Sečovce 46995145 Chlieb, pečivo                      24,40 € Rámcová dohoda č.252092015, Obj.č.427/2017,
149. 18.9.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                   603,79 € Rámcová dohoda č. 252052015 Obj.č.438/2017, 440/2017, 443/2017, 449/2017,
150. 19.9.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                   109,44 € Rámcová dohoda č.252082015, Obj.č. 435/2017, 
151. 20.9.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   453,60 € Rámcová dohoda č.252132015 Obj.č.455/2017, 
152. 20.9.2017 Ryba Košice s.r.o. Južná trieda 54, Košice 17147522 Ryby                   290,30 € Rámcová dohoda č.252072015 Obj.č.458/2017, 
153. 20.9.2017 Jokrim Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   689,87 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj.č.459/2017, 452/2017, 447/2017, 444/2017, 442/2017, 439/2017,
154. 27.9.2017 Tofako plus s.r.o. Družstevná 1189, Sečovce 46995145 Chlieb, pečivo                      61,62 € Rámcová dohoda č.252092015 Obj.č.1447/2017, 450/2017, 456/2017, 
155. 28.9.2017 Ematrade s.r.o. Krosnianska 79, Košice 46954767 Školské ovocie                   121,30 € Kúpna zmluva č.252142015 Obj.č.446/2017, 454/2017, 480/2017,
156. 28.9.2017 Ematrade s.r.o. Krosnianska 79, Košice 46954767 Školské ovocie                      18,12 € Kúpna zmluva č. 252142015 Obj. č. 453/2017, 445/2017, 479/2017, 
157. 29.9.2017 Jokrim Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   902,27 € Rámcová dohoda č.252062015 Obj.č.472/2017, 466/2017, 482/2017, 478/2017, 475/2017, 464/2017, 462/2017,
 158. 3.10.2017 Tofako plus s.r.o. Družstevná 1189, Sečovce 46995145 Chlieb, pečivo                      82,53 € Rámcová dohoda č.252092015 Obj.č.460/2017, 463/2017, 470/2017, 473/2017, 476/2017, 481/2017, 
159. 3.10.2017 Eastfood s.r.o. Južná trieda 78, Košice 45702942 Ml. výrobky                   233,70 € Prieskum trhu Obj.č.486/2017, 
160. 3.10.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                   277,79 € Rámcová dohoda č. 252082015, Obj.č. 461/2017, 467/2017,
161. 3.10.2017 Organika s.r.o. Slnečná 3467/8, Piešťany 44555156 Školské mlieko                      21,60 € Zmluva č. 2015045 Obj.č.468/2017, 
162. 3.10.2017 Organika s.r.o. Slnečná 3467/8, Piešťany 44555156 Školské mlieko                      12,80 € Zmluva č. 2015045 Obj.č.468/2017, 
163. 3.10.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                   819,21 € Rámcová dohoda č. 252052015 Obj.č. 477/2017, 474/2017, 471/2017, 465/2017, 457/2017, 451/2017, 
164. 5.10.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   708,18 € Rámcová dohoda č.252132015 Obj.č.495/2017, 
165. 5.10.2017 Jokrim Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   890,38 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj.č.485/2017, 489/2017, 492/2017, 498/2017, 
166. 9.10.2017 Eastfood s.r.o. Južná trieda 78, Košice 45702942 Mrazené výrobky                   797,28 € Prieskum trhu, Obj.č.501/2017, 
167. 9.10.2017 Duo Lucenkova 1203/2017 51070171 Potraviny                   571,13 € Prieskum trhu, Obj.č.502/2017,
168. 11.10.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                   664,98 € Rámcová dohoda č.252052015 Obj.č.484/2017, 488/2017, 491/2017, 499/2017,
169. 11.10.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   382,36 € Rámcová dohoda č. 252132015 Obj.č.510/2017, 
170. 11.10.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   325,30 € Rámcová dohoda č.252132015 Obj.č.511/2017,
171. 13.10.2017 Tofako plus s.r.o. Družstevná 1189, Sečovce 46995145 Chlieb, pečivo                      53,65 € Rámcová dohoda č.252092015 Obj.č.483/2017, 487/2017, 490/2017, 497/2017, 500/2017, 503/2017, 506/2017,
172, 12.10.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                      26,40 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.496/2017,
173. 16.10.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                      84,54 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.507/2017,
174. 16.10.2017 Ryba Košice s.r.o. Južná trieda 54, Košice 17147522 Mrazené výrobky                   367,46 € Rámcová dohoda č.252072015 Obj.č.529/2017,
175. 16.10.2017 Jokrim Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   510,10 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj.č. 530/2017, 525/2017, 521/2017, 514/2017, 508/2017, 504/2017, 
176. 17.10.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Záklané potraviny                   401,04 € Rámcová dohoda č.252132015 Obj.č.534/2017,
177. 18.10.2017 Ryba Košice s.r.o. Južná trieda 54, Košice 17147522 Mrazené výrobky                      97,78 € Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č.541/2017, 
178. 18.10.2017 Inmedia Námestie SNP Zvolen 36019208 Potraviny                      89,40 € Prieskum trhu Obj.č.540/2017,
179. 18.10.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                   589,71 € Rámcová dohoda č.252052015 Obj.č.505/2017, 509/2017, 513/2017, 520/2017,
180. 20.10.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                   296,60 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.518/2017, 524/2017, 
181. 20.10.2017 Jokrim Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   759,24 € Rámcová dohoda č.252062015 Obj.č.547/2017, 544/2017, 537/2017, 533/2017, 
182. 25.10.2017 Tofako plus s.r.o. Družstevná 1189, Sečovce 46995145 Chlieb, pečivo                      45,81 € Rámcová dohoda č.252092015 Obj.č.512/2017, 517/2017, 523/2017, 526/2017, 531/2017, 539/2017, 542/2017, 545/2017,
183. 25.10.2017 Ematrade s.r.o. Krosnianska 79, Košice 46954767 Školské ovocie                      33,34 € Kúpna zmluva č. 252142015 Obj.č.493/2017, 515/2017, 536/2017, 552/2017,
184. 25.10.2017 Ematrade s.r.o. Krosnianska 79, Košice 46954767 školské ovocie                   115,66 € Kúpna zmluva č. 252142015 Obj.č.494/2017, 516/2017, 535/2017, 553/2017,
185. 26.10.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                   452,25 € Rámcová dohoda č. 252052015 Obj.č. 527/2017, 532/2017, 538/2017, 546/2017,
186. 26.10.17 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                      89,22 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.543/2017,
187. 27.10.2017 Jokrim Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   464,91 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj.č. 551/2017, 556/2017, 558/2017, 563/2017, 567/2017,
188. 3.11.2017 Tofako plus s.r.o. Družstevná 1189, Sečovce 46995145 Chlieb, pečivo                      40,60 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.548/2017, 554/2017, 557/2017, 560/2017, 564/2017, 
189. 3.11.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                      61,92 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.550/2017,
190. 3.11.2017 Organika s.r.o. Slnečná 3467/8, Piešťany 44555156 Mlieko a výrobky                      14,40 € Zmluva č.2015045 Obj.č.528/2017, 522/2017, 
191. 3.11.2017 Organika s.r.o. Slnečná 3467/8, Piešťany 44555156 Mlieko a výrobky                      22,20 € Zmluva č.2015045 Obj.č.519/2017,
192. 3.11.2017 Organika s.r.o. Slnečná 3467/8, Piešťany 44555156 Mlieko a výrobky                      21,90 € Zmluva č.2015045 Obj.č.566/2017,  
193. 8.11.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                      37,73 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.561/2017, 565/2017,
194. 8.11.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                   638,05 €  Rámcová dohoda č. 252052015 Obj.č.549/2017, 555/2017,559/2017, 562/2017, 
195. 8.11.2017 Ryba Košice s.r.o. Južná trieda 54, Košice 17147522 Mrazené výrobky                      83,16 € Rámcová dohoda č.252072015 Obj.č.585/2017,
196. 8.11.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   504,06 € Rámcová dohoda č.252132015 Obj. č. 588/2017, 
197. 8.11.2017 Jokrim Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   765,06 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj.č.569/2017, 574/2017, 577/2017, 581/2017, 586/2017,
198. 10.11.2017 Duo Lucenkova 1203/2017 51070171 Potraviny                   834,98 € Prieskum trhu Obj.č.834,98
199. 10.11.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                   107,52 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č. 571/2017,
200. 13.11.2017 Tofako plus s.r.o. Družstevná 1189, Sečovce 46995145 Chlieb, pečivo                      70,41 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.593/2017, 584/2017, 579/2017, 575/2017, 572/2017, 570/2017, 
201. 15.11.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                   735,47 € Rámcová dohoda č. 252052015 Obj.č.587/2017, 580/2017, 578/2017, 568/2017, 
202. 15.11.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   187,20 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č. 603/2017,
203. 20.11.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                   138,30 € Rámcová dohoda č. 252082017 Obj.č.576/2017, 591/2017, 
204. 20.11.2017 Ryba Košice s.r.o. Južná trieda 54, Košice 17147522 Ryby                   224,04 €  Rámcová dohoda č. 252072015 Obj.č.613/2017, 
205. 24.11.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   641,64 € Rámcová dohoda č.252192017 Obj.č.620/2017
206. 24.11.2017 Tofako plus s.r.o. Družstevná 1189, Sečovce 46995145 Chlieb, pečivo                      36,41 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č. 596/2017, 597/2017, 604/2017, 607/2017, 609/2017,
207. 24.11.2017 Jokrim Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   525,61 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj.č. 589/2017,592/2017, 595/2017, 599/2017, 605/2017,612/2017, 619/2017, 625/2017,
208. 24.11.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                   573,54 € Rámcová dohoda č.252052015 Obj.č.608/2017, 606/2017, 600/2017, 594/2017,
209. 24.11.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                      72,86 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.598/2017, 
210. 24.11.2017 Duo Lucenkova 1203/2017 51070171 pochutiny                   316,15 € Prieskum rthu Obj.č.628/2017,
211. 24.11.2017 Ematrade s.r.o. Krosnianska 79, Košice 46954767 ovocie                      66,96 € Kúpna zmluva 252142015 Obj.č.631/2017,
212. 28.11.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                      38,72 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.611/2017, 
213. 28.11.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                   425,76 € Rámcová dohoda č. 252052015 Obj.č.610/2017, 622/2017, 627/2017,
214. 28.11.2017 Ematrade s.r.o. Krosnianska 79, Košice 46954767 ovocie                      40,61 € Kúpna zmluva č.252142015 Obj.č.640/2017, 614/2017, 624/2017, 602/2017, 582/2017, 
215.  28.11.2017 Ematrade s.r.o. Krosnianska 79, Košice 46954767 ovocie                   166,97 € Kúpna zmluva č. 252142015 Obj.č.641/2017, 623/2017, 615/2017, 601/2017, 583/2017,
216. 29.11.2017 Duo Lucenkova 1203/2017 51070171 pochutiny                   402,70 € Prieskum trhu Obj.č.644/2017,
217. 29.11.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   486,25 € Rámcová dohoda č.252192017 Obj.č.645/2017, 
218. 30.11.2017 Organika s.r.o. Slnečná 3467/8, Piešťany 44555156 Mlieko a výrobky                      14,40 € Zmluva č.2015045 Obj.č.573/2017, 630/2017, 
219. 30.11.2017 Organika s.r.o. Slnečná 3467/8, Piešťany 445555156 Mlieko a výrobky                      22,20 € Zmluva č.2015045 Obj.č.617/2017,
220. 30.11.2017 Jokrim Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   481,04 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj.č.632/2017, 635/2017, 638/2017, 649/2017, 
221. 1.12.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                      64,92 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.616/2017,
222. 1.12.2017 Tofako plus s.r.o. Družstevná 1189, Sečovce 46995145 Chlieb, pečivo                      89,12 € Rámcová dohoda č.252092015 Obj.č. 618/2017, 621/2017, 626/2017, 629/2017, 633/2017, 636/2017, 642/2017, 646/2017,
223. 1.12.2017 Ryba Košice s.r.o. Južná trieda 54, Košice 17147522 Ryby                      83,16 € Rámcová dohoda č. 252072015
224. 4.12.2017 Ematrade s.r.o. Krosnianska 79, Košice 46954767 ovocie                      13,76 € Kúpna zmluva č. 252142015 Obj.č. 659/2017,
225. 4.12.2017 Ematrade s.r.o. Krosnianska 79, Košice 46954767 ovocie                        3,60 € Kúpna zmluva č.252142015 Obj.č.659/2017,
226. 5.12.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                   691,82 € Rámcová dohoda č.252052015 Obj.č.634/2017, 639/2017, 643/2017, 648/2017, 
227. 6.12.2017 Jokrim Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   513,13 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj.č.654/2017, 657/2017, 661/2017, 664/2017,
228. 6.12.2017 Eastfood s.r.o. Južná trieda 78, Košice 45702942 Potraviny                   564,14 € Prieskum trho Obj.č.665/2017,
229. 6.12.2017 Picado s.r.o. Vysokoškolákov 6, Žilina 36397164 Potraviny                   443,00 € Rámcová dohoda č. 252192017 Obj.č. 666/2017,
230. 8.12.2017 Duo Lucenkova 1203/2017 51070171 Potraviny                   359,95 € Prieskum trhu Obj.č.667/2017,
231.  8.12.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                   144,17 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.637/2017, 647/2017, 
232. 11.12.2017 Ryba Košice s.r.o. Južná trieda 54, Košice 17147522 Ryby                   161,28 € Rámcová dohoda č.252072015 Obj.č.677/2017,
233. 12.12.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                      49,02 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.651/2017,
234. 12.12.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                   536,48 € Rámcová dohoda č. 252052015 Obj.č.668/2017, 663/2017, 660/2017, 655/2017,
235. 14.12.2017 Ematrade s.r.o. Krosnianska 79, Košice 46954767 ovocie                      15,71 € Kúpna zmluva č.252142015 Obj.č.685/2017,
236. 14.12.2017 Ematrade s.r.o. Krosnianska 79, Košice 46954767 ovocie                        5,71 € Kúpna zmluva č. 252142015 Obj.č.686/2017,
237. 14.12.2017 Tofako plus s.r.o. Lucenkova 1203/2017 46995145 Chlieb, pečivo                      40,99 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.671/2017, 669/2017, 662/2017, 656/2017, 650/2017,
238. 15.12.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                      78,32 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.673/2017, 
239. 15.12.2017 Organika s.r.o. Slnečná 3467/8, Piešťany 44555156 Mlieko a výrobky                      14,40 € Zmluva č.2015045  Obj.č.679/2017,
240. 15.12.2017 Organika s.r.o. Slnečná 3467/8, Piešťany 44555156 Mlieko a výrobky                      22,80 € Zmluva č.2015045 Obj.č.672/2017,
241. 15.12.2017 Ematrade s.r.o. Krosnianska 79, Košice 46954767 Školské ovocie                      34,40 € Kúpna zmluva č.252142015 Obj.č.692/2017,
242. 15.12.2017 Ematrade s.r.o. Krosnianska 79, Košice 46954767 Školské ovocie                        6,24 € Kúpna zmluva č.252142015 Obj.č.693/2017,
243. 19.12.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                   532,02 € Rámcová dohoda č.252052017 Obj.č.676/2017, 681/2017, 683/2017, 688/2017, 
244. 20.12.2017 Tofako plus s.r.o. Lucenkova 1203/2017 46995145 Chlieb, pečivo                      53,88 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č.701/2017, 696/2017, 694/2017, 690/2017,687/2017, 682/2017, 675/2017,
245. 21.12.2017 Milk Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, Prešov 17147786 Mlieko a výrobky                      65,88 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č.678/2017,
246. 21.12.2017 Hoko s.r.o. Komenského 51, Košice 31725856 Mäso a výrobky                   708,61 € Rámcová dohoda č. 252052015 Obj.č.695/2017, 699/2017, 700/2017,
247. 21.12.2017 jokrim Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   629,02 € Rámcová dohoda č.252062015 Obj.č.670/2017, 674/2017, 680/2017, 684/2017, 689/2017, 691/2017,
248. 21.12.2017 jokrim Zdoba 78, Sady n/ Torysou 44108087 Zelenina, ovocie                   491,53 € Rámcová dohoda č.252062015 Obj.č.698/2017, 702/2017,