Zverejňovanie: Rok 2016 - Objednávky


Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Číslo obj. Popis objednaného plnenia  Celková hodnota v € (s DPH)  Identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Dátum vyhotovenia obj. Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO Meno, priezvisko, funkcia zodpovednej osoby Poznámka
1/2016 Kúrenárske práce                  107,00 € 21.1.2016 Ladislav Seman  Zemplínska 25, Košice 32514841 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy  
2/2016 Toner Samsung                  101,21 € 22.1.2016 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
3/2016 Chémia do bazéna                  239,02 € 26.1.2016 Brenntag Slovakia Južná trieda 72, Košice 31336884 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
4/2016 Doprava žiakov na LVK               1 080,00 € 252032016 27.1.2016 PROMET Trans spol. s r.o. Južná trieda 48, Košice 31696651 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
5/2016 Diagnostika poruchy projektora EPSON                    15,00 € 28.1.2016 Print Trade, s.r.o. Čajkovského 8, 984 01 Lučenec 31585078 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
6/2016 Kúrenárske práce                  108,00 € 2.2.2016 Ladislav Seman  Zemplínska 25, Košice 32514841 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
7/2016 Toney                    81,30 € 4.2.2016 Procesná automatizácia, a.s. Strojárenská 1, Košice 31652573 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
8/2016 Umývacie a oplachové prostriedky                  210,00 € 8.2.2016 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 47635843 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
9/2016 Oprava projektora EPSON                  203,66 € 12.2.2016 Print Trade, s.r.o. Čajkovského 8, 984 01 Lučenec 31585078 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
10/2016 Stravné lístky                  293,70 € 18.2.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy LA/45-2016
11/2016 Kúrenárske práce                  603,00 € 22.2.2016 Ladislav Seman  Zemplínska 25, Košice 32514841 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
12/2016 Valec to tlačiarne                     39,85 € 29.2.2016 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
13/2016 Opava pevnej linky                    39,90 € 1.3.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
14/2016 Deratizácia                    22,80 € 1.3.2016 DERATEX-EKO Daniel Repka Čárskeho 7, Košice 10689877 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
15/2016 Kniha                    11,80 € 1.3.2016 PhDr. Jana Géciová Mudroňova 29, Košice PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
16/2016 Balíčky pre deti v HN                  265,60 € 7.3.2016 MEGGY s.r.o. Staničná 26, Jelenec 36535290 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
17/2016 Čistenie kanalizácie - ŠJ                  429,00 € 7.3.2016 Kontrakt JMV, s.r.o. Krivá 18, Košice 31666744 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
18/2016 Stravné pre účastníkov GEO olympiády                    92,40 € 9.3.2016 Študentské domovy a jedálne UPJŠ Medická 6, Košice 00397768 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
18/2016 - 1 Pracovná porada s občerstvením               1 200,00 € 9.3.2016 BEŇĎO s.r.o. Nováčany 927, Košice 47511885 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
18/2016 - 2 Školská jedáleň - webhosting na 12 mesiacov                    30,00 € 15.3.2016 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava 31331131 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
19/2016 Kancelársky materiál                    44,27 € Rámcová dohoda č. 7/2013 16.3.2016 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
20/2016 Chémia do bazéna                  173,18 € 18.3.2016 Brenntag Slovakia Južná trieda 72, Košice 31336884 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
21/2016 Tonery                  148,80 € 31.3.2016 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
22/2016 Čistenie kanalizácie - ZŠ                    96,00 € 1.4.2016 PROFI-KANAL s.r.o. Južná trieda 82, Košice 44656068 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
23/2016 Čistiace a hygienické potreby                  294,94 € Rámcová dohoda č. 6/2013 4.4.2016 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
24/2016 Stravné lístky                  198,00 € 5.4.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy LA/45-2016
25/2016 Toner                  101,21 € 7.4.2016 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
26/2016 Umývacie a oplachové prostriedky                  210,00 € 15.4.2016 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 47635843 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
27/2016 Kancelársky materiál                  117,96 € Rámcová dohoda č. 7/2013 18.4.2016 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
28/2016 Prvotné overenie meradiel                    34,98 € 26.4.2016 Slovenská legálna metrológia, n.n. Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica 37954521 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
29/2016 Kontrola a oprava vážiaich zariadení                    46,50 € 26.4.2016 Ing. Štefan Savko ELSCALES Komenského 63, Košice 33696292 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
30/2016 Výmena ventilu - bazén                    48,00 € 27.4.2016 CM-Bazény s.r.o. Drieňová 1, Košice 31650007 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
31/2016 Stravné lístky                    72,60 € 2.5.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy LA/45-2016
32/2016 Chémia do bazéna                  239,02 € 3.5.2016 Brenntag Slovakia Južná trieda 72, Košice 31336884 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
33/2016 Vypracovanie výčtovania pre dlhodobých nájomcov                    65,00 € 9.5.2016 BPMK, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, Košice 44518684 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
34/2016 Oprava metličiek do šľahača - ŠJ                    48,00 € 10.5.2016 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 47635843 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
35/2016 Tonery                   123,60 € 13.5.2016 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
36/2016 Kancelársky materiál                    38,88 € Rámcová dohoda č. 7/2013 19.5.2016 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
37/2016 Tonery - renovácia                    84,00 € 23.5.2016 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
38/2016 Diagnostika poruchy projektora EPSON                    15,00 € 27.5.2016 Print Trade, s.r.o. Čajkovského 8, 984 01 Lučenec 31585078 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
39/2016 Tlačiareň Samsung                  109,75 € 30.5.2016 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
40/2016 Projektor                  300,00 € 7.6.2016 Print Trade, s.r.o. Čajkovského 8, 984 01 Lučenec 31585078 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
41/2016 Stravné lístky                  198,00 € 9.6.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy LA/45-2016
42/2016 Zasklenie dverí                    34,62 € 9.6.2016 Sklenárstvo Alžbeta Gluchmanová BETTY Trnková 70, Košice 35423323 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
43/2016 Elektroinštalačné práce                  300,00 € 9.6.2016 ELDO PLUS s.r.o. Ošlovany 67 47699540 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
44/2016 Diagnostika poruchy sušičov Easy Dry                    32,40 € 14.6.2016 KLIMAVEX a.s. Mánesova 11, Košice 46074201 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
45/2016 Kancelársky materiál                    21,00 € Rámcová dohoda č. 7/2013 20.6.2016 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
46/2016 Chémia do bazéna                    32,95 € 20.6.2016 Brenntag Slovakia Južná trieda 72, Košice 31336884 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
47/2016 Oprava ohrievacieho pultu v ŠJ                    80,00 € 21.6.2016 Elektroservis VV, s.r.o. Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
48/2016 Autobus na dopravu zamestnancov                  150,00 € 22.6.2016 PROMET Trans spol. s r.o. Južná trieda 48, Košice 31696651 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
49/2016 Občerstvenie a prenájom priestorov na výjazdovú pedagogickú radu                  888,00 € 22.6.2016 Tenisový klub s.r.o. Košice Pri jazdiarni 1, Košice 31671454 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
50/2016 Zasklenie okna                    19,01 € 23.6.2016 Sklenárstvo Alžbeta Gluchmanová BETTY Trnková 70, Košice 35423323 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
51/2016 Tonery                  103,30 € 23.6.2016 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
52/2016 Revízie tlakových a plynových zariadení, školenie - obsluha zaraidení                  712,00 € 27.6.2016 Ján Kováč - REVOP TLAKSERVIS Dénešova 15, Košice 41509323 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
53/2016 Kancelársky materiál                    69,48 € Rámcová dohoda č. 7/2013 27.6.2016 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
54/2016 Čistenie kanalizácie, lapača tukov, oprava potrubia                  852,00 € 28.6.2016 Kontrakt JMV, s.r.o. Krivá 18, Košice 31666744 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
55/2016 Stravné lístky                  141,90 € 1.7.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy LA/45-2016
56/2016 Odstránrnie nedostatkov zistených pri revízii plynových zariadení                  100,00 € 1.7.2016 Ján Kováč - REVOP TLAKSERVIS Dénešova 15, Košice 41509323 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
57/2016 Kúrenárske práce                  360,00 € 1.7.2016 Ladislav Seman  Zemplínska 25, Košice 32514841 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
58/2016 Oprava sušiča Easy Dry, sučiš Easy Dry                  146,20 € 4.7.2016 KLIMAVEX a.s. Mánesova 11, Košice 46074201 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
58-1/2016 Vyhľadávanie porúch na vodovodnom potrubí                  100,00 € 4.7.2016 VVS, a.s. Komenského 50 Košice 36570460 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
59/2016 Osadenie merania odberu tepla pre školský byt                  522,00 € 7.7.2016 Veolia Energia Slovensko, a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
60/2016 Osadenie ventilu v šachte pred vodomer                    80,00 € 8.7.2016 VVS, a.s. Komenského 50 Košice 36570460 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
61/2016 Preskúšanie vodomera - škola                    81,08 € 8.7.2016 VVS, a.s. Komenského 50 Košice 36570460 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
62/2016 Čistiace a hygienické potreby                  540,05 € Rámcová dohoda č. 6/2013 8.7.2016 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
63/2016 Stravné lístky                  528,00 € 2.8.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy LA/45-2016
64/2016 Kancelársky materiál                    42,26 € Rámcová dohoda č. 7/2013 8.8.2016 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
65/2016 Čistiace a hygienické potreby                    43,17 € Rámcová dohoda č. 6/2013 8.8.2016 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
66/2016 Servis a kalibrácia fotometra                    92,22 € 8.8.2016 WAFY chromservis, s.r.o. Elektrárenská 1, Bratislava 35720590 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
67/2016 Montáž radiátorov a spätnej klapky                  238,00 € 9.8.2016 Ladislav Seman  Zemplínska 25, Košice 32514841 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
68/2016 Chémia do bazéna                  301,01 € 9.8.2016 Brenntag Slovakia Južná trieda 72, Košice 31336884 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
69/2016 Školský nábytok               1 543,68 € 9.8.2016 Ing. Rudolf Mudrík - OFFER Stred 457, Turzovka 32248466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
70/2016 Maliarske a natieračské práce                  712,60 € Rámcová dohoda č. 5/2013 9.8.2016 Jozef Bernát - Novomal Idanská 246/33, Malá Ida 10706151 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
71/2016 Tonery                    81,00 € 2.9.2016 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
72/2016 Kancelársky materiál                  125,42 € Rámcová dohoda č. 7/2013 2.9.2016 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
73/2016 Zapojenie domofónu a spojazdnenie domofónu                  100,00 € 2.9.2016 Peter Bujáky RUPIOSE MINI SERVIS Gelnická 2500/122, Košice - Pereš 10823221 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
74/2016 Umývacie a oplachové prostriedky                  210,00 € 2.9.2016 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 47635843 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
75/2016 Ochranné odvey a pomôcky                  300,45 € 2.9.2016 Laverna Slovakia, s.r.o. Baltická 12, Košice 46503609 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
76/2016 Prvouka pre druhákov                  194,04 € 5.9.2016 AITEC, s.r.o. Slovinská 12, Bratislava 43829171 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
77/2016 Čistiace a hygienické potreby                  282,73 € Rámcová dohoda č. 6/2013 5.9.2016 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
78/2016 Tlač poštových poukazov                    81,34 € 6.9.2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
79/2016 Preprava a prenájom VKK, triedenie a zneškodnenie odpadu                  140,40 € 6.9.2016 Kosit a.s. Rastislavova 98, Košice 36205214 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
80/2016 Notebook, valec do tlačiarne, MS Office licencia, Eset licencia                  720,56 € 8.9.2016 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
81/2016 Toner                    29,94 € 9.9.2016 Procesná automatizácia, a.s. Strojárenská 1, Košice 31652573 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
82/2016 Sitko,tesnenie, veko predfiltra na MD - na bazénové čerpadlá                  180,00 € 12.9.2016 CM-Bazény s.r.o. Drieňová 1, Košice 31650007 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
83/2016 Toner                  113,81 € 14.9.2016 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
84/2016 Monitor k PC                  111,85 € 20.9.2016 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
85/2016 Vykonanie rozúčtovania tepla pre školnícky byt za obd.10-12/2016                    21,80 € 20.9.2016 Veolia Energia Východné Slovensko, a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
86/2016 Stravné lístky                  805,20 € 22.9.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy LA/45-2016
87/2016 Chémia do bazéna                  175,99 € 22.9.2016 Brenntag Slovakia Južná trieda 72, Košice 31336884 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
88/2016 Reagencia do fotometra - bazén                    46,02 € 22.9.2016 WAFY chromservis, s.r.o. Elektrárenská 1, Bratislava 35720590 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
89/2016 Zabezpečenie služieb verejného obstarávania                  432,00 € 22.9.2016 B Limited s.r.o. Nováčany 927, 044 21 Nováčany 47470674 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
90/2016 Plošinová váha                  113,00 € 27.9.2016 BRUTTO s.r.o. Trnavská cesta 912, Sereď 44533870 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
91/2016 Kancelársky materiál                  108,78 € Rámcová dohoda č. 7/2013 29.9.2016 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
92/2016 Balíčky pre deti v HN                  215,80 € 4.10.2016 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
93/2016 Dodávka a montáž filtračného čerpadla na bazéne               1 180,00 € 10.10.2016 CM-Bazény s.r.o. Drieňová 1, Košice 31650007 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
94/2016 Výmena zátky v potrubí - bazén                    30,00 € 18.10.2016 CM-Bazény s.r.o. Drieňová 1, Košice 31650007 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
94/2016-1 Oprava ohrievacieho pultu v ŠJ                    84,00 € 18.10.2016 Elektroservis VV, s.r.o. Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
95/2016 Kúrenárske práce                  315,00 € 20.10.2016 Ladislav Seman  Zemplínska 25, Košice 32514841 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
96/2016 Deratizácia                    22,80 € 20.10.2016 DERATEX-EKO Daniel Repka Čárskeho 7, Košice 10689877 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
96/2016-1 Servis bazénovej technológie                    42,00 € 25.10.2016 CM-Bazény s.r.o. Drieňová 1, Košice 31650007 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
97/2016 Renovácia tonerov                    75,00 € 28.10.2016 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
98/2016 Náhradná výsadba stromov                  718,40 € 28.10.2016 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79, Košice 17078202 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
99/2016 Hĺbenie jám pre výsadbu drevín                  170,00 € 2.11.2016 GERGAS s.r.o. Alšavská 8, Košice 47462876 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
100/2016 Oprava bojlera v ŠJ                    60,00 € 14.11.2016 Ján Kováč - REVOP TLAKSERVIS Dénešova 15, Košice 41509323 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
101/2016 Chémia do bazéna                  274,85 € 15.11.2016 Brenntag Slovakia Južná trieda 72, Košice 31336884 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
102/2016 Valec to tlačiarne                     41,70 € 16.11.2016 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
103/2016 Stravné lístky                  422,40 € 29.11.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
104/2016 Umývacie a oplachové prostriedky                  210,00 € 29.11.2016 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 47635843 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
104/2016-1 Oprava umývačky riadu a bojlera v ŠJ                    30,00 € 29.11.2016 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 47635843 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
105/2016 Benefitové poukážky               1 320,00 € 5.12.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
106/2016 Revízia el. zariadení a el. inštalácie                  687,07 € 5.12.2016 ELEKTRO-OPOS, s.r.o. Pod papierňou 1465/34, 085 01 Bardejov 44034229 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
107/2016 Výmena hladinového spínača                    72,00 € 8.12.2016 CM-Bazény s.r.o. Drieňová 1, Košice 31650007 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
108/2016 Oprava drvičky odpadu v ŠJ                  780,00 € 13.12.2016 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 47635843 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
109/2016 Chémia do bazéna                  208,94 € 19.12.2016 Brenntag Slovakia Južná trieda 72, Košice 31336884 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
110/2016 Kúrenárske práce                  272,00 € 19.12.2016 Ladislav Seman  Zemplínska 25, Košice 32514841 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
111/2016 Zabezpečenie služieb verejného obstarávania                  441,60 € 19.12.2016 B Limited s.r.o. Nováčany 927 47470674 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
112/2016 Čistiace a hygienické potreby                  900,92 € 20.12.2016 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
113/2016 Kancelársky materiál                  343,76 € 20.12.2016 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
114/2016 Maliarske a natieračské práce               2 500,00 € 20.12.2016 Jozef Bernát - Novomal Idanská 246/33, Malá Ida 10706151 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
115/2016 Toner Samsung                  170,71 € 20.12.2016 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
116/2016 Renovácia tonerov                    48,00 € 20.12.2016 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
117/2016 CD - Interaktívne čítanie, CD - Tajomstvo písaných písmen                    31,20 € 21.12.2016 AITEC, s.r.o. Slovinská 12, Bratislava 43829171 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
118/2016 CD -Matematika, Penové kocky                  143,00 € 21.12.2016 Stiefel Eurocart s.r.o. Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava 31360513 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
119/2016 Padák s držadlami                    74,70 € 21.12.2016 MAQUITA s.r.o. Soľná 738/36, Nitrianske Pravno 36316881 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
120/2016 Kompresor                     86,00 € 22.12.2016 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, Bratislava 35950226 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
121/2016 Rádiomagnetofón                  124,80 € 22.12.2016 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
122/2016 Knihy                  182,77 € 22.12.2016 Panta Rhei, s.r.o. Kúpeľná 2, Veľký Meder 31443923 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
123/2016 Výmena svietidiel               4 875,05 € 27.12.2016 ELEKTRO-OPOS, s.r.o. Pod papierňou 1465/34, 085 01 Bardejov 44034229 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
124/2016 Učebné pomôcky na AJ                    46,89 € 27.12.2016 MAQUITA s.r.o. Soľná 738/36, Nitrianske Pravno 36316881 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy