Zverejňovanie: Rok 2016 - Zmluvy


Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. 
Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Predmet zmluvy Zobraz
252012016 12.1.2016 Nájomca - Klub Plávania BLUE BUBBLES nájom nebytových priestorov  Zobraziť
252022016 22.1.2016 Nájomca - PIDES, s.r.o. nájom nebytových priestorov  Zobraziť
252032016 27.1.2016 Poskytovateľ - PROMET Trans, spol. s r.o. obstaranie zájazdu Zobraziť
252042016 3.2.2016 Nájomca - Klub Plávania BLUE BUBBLES nájom nebytových priestorov  Zobraziť
252052016 8.2.2016 Nájomca - Občianske združenie Super Deti nájom nebytových priestorov  Zobraziť
252062016 9.2.2016 Darca - Rodičovské združenie pri Základnej škole poskytnutie nepeňažného daru Zobraziť
252082016 16.2.2016 Objednávateľ - MVSR, OÚ Košice, odbor školstva Finančné a organizačné zabezpečenie súťaží Zobraziť
252072016 22.2.2016 Vypožičiavateľ - Mestská časť Košice - Sever výpožička nebytových priestorov na voľby Zobraziť
252092016 29.2.2016 Darca - Rodičovské združenie pri Základnej škole poskytnutie nepeňažného daru Zobraziť
252102016 29.2.2016 Darca - Richard Roško poskytnutie nepeňažného daru Zobraziť
252112016 29.2.2016 Nájomca - FC CROW Futbalová škola nájom nebytových priestorov  Zobraziť
252122016 2.3.2016 Nájomca - Klub Plávania BLUE BUBBLES nájom nebytových priestorov  Zobraziť
252132016 7.3.2016 Predávajúci - PhDr. Jana Géciová dodanie knižnej publikácie Zobraziť
252142016 31.3.2016 Nájomca - PIDES, s.r.o. nájom nebytových priestorov  Zobraziť
Dodatok č. 1 k zmluve č. 252122016 14.4.2016 Nájomca - Klub Plávania BLUE BUBBLES nájom nebytových priestorov  Zobraziť
252152016 27.4.2016 Poskytovateľ - PROMET Trans, spol. s r.o. obstaranie zájazdu Zobraziť
252162016 13.5.2016 Darca - Ing. Marta Kochová dar Zobraziť
252172016 7.6.2016 Poskytovateľ grantu - Fond zdravia Mesta Košice, n. f. poskytnutie grantu na projekt "Tomášikov minimaratón" Zobraziť
252182016 7.6.2016 Dodávateľ - Slovak Ventures s.r.o. učebnice anglického jazyka pre 6.-9. ročník Zobraziť
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu č. 252012013 8.7.2016 Nájomca - Ján Bordáš aktualizácia zmluvy Zobraziť
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme č. 252052005 18.7.2016 Nájomca - Ing. arch. Martin Drahovský aktualizácia zmluvy Zobraziť
252192016 2.8.2016 Dodávateľ - Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. zmluva o dodávke a odbere tepla č. 43/22/2016 Zobraziť
252202016 5.9.2016 Predávajúci - EMTRADE s.r.o. školské ovocie Zobraziť
252212016 27.9.2016 Nájomca - PIDES, s.r.o. nájom nebytových priestorov  Zobraziť
252222016 27.9.2016 Nájomca - Mgr. Zuzana Mimovičová nájom nebytových priestorov  Zobraziť
252232016 3.10.2016 Nájomca - Ing. Dagmar Prividi nájom nebytových priestorov  Zobraziť
252242016 3.10.2016 Nájomca - Klub Plávania BLUE BUBBLES nájom nebytových priestorov  Zobraziť
252262016 3.10.2016 Nájomca - Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode TSM Košice nájom nebytových priestorov  Zobraziť
252272016 3.10.2016 Nájomca - Školský športový klub JUGO Košice nájom nebytových priestorov  Zobraziť
252282016 3.10.2016 Poskytovateľ - SAAIC Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu poskytnutie grantu Zobraziť
252252016 4.10.2016 Nájomca - ADONAI s.r.o. nájom nebytových priestorov  Zobraziť
252292016 10.10.2016 Dodávateľ - Východoslovenská energetika a.s. Objdnávka programu Biznis k Zmluve o združenej dodávke elektriny Zobraziť
252302016 13.10.2016 Dodávateľ - Daffer spol. s r.o. Zabezpečenie vybavenia telocvične základnej školy Zobraziť
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2016 30.11.2016 ZO OZ pri ZŠ Tomášikova 31, Košice úprava kolektívnej zmluvy na rok 2016 Zobraziť
252312016 1.12.2016 Nájomca - RIVI s.r.o. nájom nebytových priestorov  Zobraziť
252322016 5.12.2016 Poskytovateľ grantu - ČSOB nadácia poskytnutie grantu na projekt "Školská športová olympiáda" Zobraziť
Dodatok č. 1 k zmluve č. 252222016 19.12.2016 Nájomca - Mgr. Zuzana Mimovičová aktualizácia zmluvy Zobraziť
Dodatok č. 1 k zmluve č. 252232016 22.12.2016 Nájomca - Ing. Dagmar Prividi aktualizácia zmluvy Zobraziť
Kolektívna zmluva 2017-2021 31.12.2016 ZO OZ pri ZŠ Tomášikova 31, Košice kolektívna zmluva 2017-2021 Zobraziť