Zverejňovanie: Rok 2016 - Jedáleň


Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Int.č.fa Fa došla dňa Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO Popis plnenia  suma s DPH (Eur)  Identifikácia zmluvy/objednávky /ak relevantné/ Poznámka
1. 11.1.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          633,07 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj. č. 5/2016
2. 11.1.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          746,35 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj. č. 10/2016
3. 14.1.2016 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby             61,86 € Rámcová dohoda č. 252072015  Obj. č. 18/2016
4. 14.1.2016 DUO L.Štura 2047/21 40169766 Potraviny          979,06 € Objednávka č. 19/2016
5. 18.1.2016 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          773,99 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj. č. 1/2016, 12/2016, 17/2016, 22/2016
6. 19.1.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          546,62 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj. č. 4/2016, 8/2016, 13/2016, 14/2016
7. 19.1.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky               8,10 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj. č. 8/2016, 13/2016  
8. 19.1.2015 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          322,91 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj. č. 30/2016
9. 20.1.2016 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby             87,30 € Rámcová dohoda č. 252072015  Obj. č. 29/2016
10. 21.1.2015 Eastfood Južná trieda 78 45702942 Ml. výrobok          201,96 € Objednávka č. 36/2016
11. 21.1.2015 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          447,16 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj. č. 2/2016, 7/2016, 16/2016
12. 22.1.2016 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             77,23 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj. č. 3/2016, 6/2016, 11/2016, 15/2016, 20/2016, 23/2016, 25/2016, 28/2016
13. 26.1.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          454,55 € Rámcová dohoda č. 252052015 Obj. č. 26/2016, 31/2016
14. 26.1.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          132,86 € Rámcová dohoda č. 252052015 Obj. č.31/2016, 26/2016, 31/2016
15. 26.1.2016 Ematrade Krosnianska 79 46954767 Školské ovocie          135,72 € Kúpna zmluva č. 252142015  Obj. č. 32/2016, 49/2016
16. 27.1.2016 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby             92,08 € Rámcová dohoda č. 252072015  Obj. č. 52/2016
17. 27.1.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky             90,06 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj. č. 24/2016
18. 28.1.2016 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          696,17 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj. č. 27/2016, 33/2016, 38/2016, 42/2016, 48/2016, 55/2016
19. 2.2.2016 Organika s.r.o. Slnečná 8 44555156 Školské mlieko          126,19 € Zmluva č. 2015045 Obj. č. 40/2016, 58/2016
20. 2.2.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147522 Mlieko a výrobky          131,54 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj. č. 34/2016, 44/2016
21. 2.2.2016 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby          265,85 € Rámcová dohoda č. 252072015  Obj. č. 63/2016
22. 3.2.2016 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             55,74 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj. č. 34/2016, 37/2016, 43/2016, 45/2016, 51/2016, 54/2016, 56/2016
23. 4.2.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky             36,80 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj. č. 50/2016, 53/2016
24. 4.2.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          550,38 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj. č. 41/2016, 47/2016, 53/2016
25. 5.2.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147522 Mlieko a výrobky             58,26 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 46/2016, 57/2016
26. 8.2.2016 Ematrade Krosnianska 79 46954767 Školské ovocie             84,72 € Kúpna zmluva č. 252142015  Obj. č. 60/2016, 78/2016
27. 8.2.2016 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          683,31 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 64/2016, 66/2016, 69/2016, 71/2016, 76/2016
28. 9.2.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          121,32 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj. č. 59/2016
29. 9.2.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          224,72 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 67/2016
30. 9.2.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          315,72 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj. č. 85/2016
31. 12.2.2016 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          540,96 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj. č. 87/2016, 91/2016, 93/2016
32. 12.2.2016 Eastfood Južná trieda 78 45702942 Potraviny          505,44 € Obj. č. 94/2016
33. 12.2.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147522 Mlieko a výrobky          140,89 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj. č. 62/2016, 72/2016
34. 12.2.2016 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             51,46 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj. č. 61/2016, 65/2016, 68/2016, 70/2016, 74/2016, 81/2016, 86/2016
35. 23.2.2016 DUO L.Štura 2047/21 40169766 Potraviny          851,40 € Obj.č. 99/2016
36. 23.2.2016 DUO L.Štura 2047/21 40169766 Potraviny          244,52 € Obj. č. 99/2016
37. 23.2.2016 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby             89,10 € Rámcová dohoda č. 252072015  Obj.č. 97/2016
38. 23.2.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147522 Mlieko a výrobky          129,64 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 75/2016, 82/2016
39. 23.2.2016 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo               6,48 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 88/2016, 92/2016
40. 23.2.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky             33,66 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 89/2016
41. 23.2.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          340,76 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 76/2016, 90/2016
42. 23.2.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky             73,06 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 83/2016
43. 23.2.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          317,83 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 653/2016
44. 24.2.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          445,44 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 652/2016
45. 25.2.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          324,60 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj. č. 110/2016
46. 25.2.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          469,25 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 109/2016
47. 1.3.2016 Tofako Družstevna 1189/7 4699514 Chlieb, pečivo          160,46 € Rámcová dohoda č. 252092015 Obj. č. 96/2016, 102/2016, 106/2016, 106/2016, 111/2016, 115/2016
48. 1.3.2016 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          543,04 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj. č. 98/2016, 104/2016, 107/2016, 107/2016, 112/2016
49. 1.3.2016 Organika s.r.o. Slnečná 8 44555156 Školské mlieko          180,60 € Zmluva č. 2015045 Obj. č. 100/2016, 80/2016
50. 1.3.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          139,97 € Rámcová dohoda č. 252132015 Obj.č. 123/2016
51. 3.3.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          739,98 € Rámcová dohoda č. 252052015 Obj. č. 95/2016, 106/2016, 105/2016, 114/2016
52. 3.3.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky             42,84 € Rámcová dohoda č. 252052015 Obj. č. 105/2016
53. 3.3.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147522 Mlieko a výrobky          205,66 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj. č. 101/2016, 108/2016
54. 7.3.2016 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          756,62 € Rámcová dohoda č. 252062015 Obj. č. 120/2016, 128/2016, 131/2016, 134/2016
55. 11.3.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          113,07 € Rámcová dohoda č. 252082015 Obj.č. 113/2016, 116/2016
56. 11.3.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          967,72 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 121/2016, 124/2016, 124/2016, 133/2016, 137/2016, 144/2016
57. 11.3.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky             94,77 € Rámcová dohoda č. 252052015 Obj. č. 121/2016, 140/2016
58. 10.3.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          101,31 € Rámcová dohoda č.252082015 Obj.č. 118/2016, 129/2016
59. 14.3.2016 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             71,59 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 117/2016, 125/2016, 125/2016, 130/2016, 132/2016, 135/2016
60. 15.3.2016 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          385,38 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj. č. 141/2016, 143/2016, 147/2016, 150/2016, 154/2016
61. 15.3.2016 Ematrade Krosnianska 79 46954767 Školské ovocie          153,24 € Kúpna zmluva č. 252142015  Obj.č. 138/2016, 152/2016, 122/2016
62. 16.3.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          615,30 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 159/2016
63. 17.3.2016 Eastfood južná trieda  78 45702942 Potraviny          245,10 € Obj.č. 162/2016
64. 17.3.2016 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby          315,68 € Rámcová dohoda č. 252072015  Obj.č. 161/2016
65. 17.3.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          192,11 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 136/2016, 145/2016
66. 21.3.2016 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             60,04 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 146/2016, 148/2016, 151/2016, 157/2016, 164/2016
67. 21.3.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky             82,89 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 156/2016
68. 21.3.2016 DUO L.Štura 2047/21 40169766 Potraviny          643,78 € Obj. č. 171/2016
69. 23.3.2016 HOKO Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          360,61 € Rámcová dohoda č. 252052016  Obj.č. 149/2016, 163/2016
70. 23.3.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          236,51 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 149/2016, 158/2016, 153/2016
71. 30.3.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky             60,57 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 166/2016
72. 31.3.2016 Jokrim Družstevna 1189/7 44108087 Zelenina          806,77 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 160/2016, 165/2016, 170/2016, 175/2016, 176/2016, 181/2016, 185/2016
73. 31.3.2016 Organika s.r.o. Slnečná 8, Piešťany 44555156 Školské mlieko             35,90 € Zmluva č. 2015045  Obj.č. 119/2016, 155/2016, 172/2016
74. 1.4.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          332,93 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 167/2016, 178/2016, 179/2016
75. 1.4.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          241,88 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 178/2016, 183/2016
76. 1.4.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky             52,47 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 169/2016, 174/2016
77. 1.4.2016 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             33,24 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 168/2016, 173/2016, 177/2016, 180/2016, 184/2016
78. 4.4.2016 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby          112,57 € Rámcová dohoda č. 252072015  Obj.č. 191/2016
79. 31.3.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          185,33 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 182/2016
80. 6.4.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          423,41 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 200/2016
81. 6.4.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          761,76 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 200/2016
82. 7.4.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny             95,43 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 186/2016
83. 8.4.2016 Ematrade Krosnianska 79 46954767 Školské ovocie          120,96 € Kúpna zmluva č 252142015  Obj.č. 205/2016
84. 11.4.2016 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          521,83 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 188/2016, 192/2016, 195/2016, 197/2016, 203/2016, 212/2016
85. 11.4.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          127,91 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 196/2016, 189/2016
86. 12.4.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          147,86 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 217/2016
87. 13.4.2016 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             49,18 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 187/2016, 190/2016, 198/2016, 202/2016, 204/2016
88. 13.4.2016 DUO L.Štura 2047/21 40169766 Potraviny          731,86 € Obj.č. 221/2016
89. 14.4.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          318,07 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 193/2016, 194/2016
90. 14.4.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          261,62 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 199/2016, 193/2016, 201/2016
91. 15.4.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          221,28 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 207/2016
92. 18.4.2016 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          621,33 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 214/2016, 220/2016, 220/2016, 224/2016, 229/2016, 234/2016
93. 19.4.2016 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby          112,86 € Rámcová dohoda č. 252072015  Obj.č. 237/2016
94. 20.4.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          682,89 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 209/2016, 216/2016, 218/2016, 223/2016
95. 20.4.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky             37,83 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 216/2016, 218/2016
96. 21.4.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          357,07 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 210/2016, 215/2016, 225/2016, 228/2016
97. 22.4.2016 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             57,83 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 208/2016, 213/2016, 219/2016, 222/2016, 226/2016, 231/2016, 240/2016, 242/2016
98. 26.4.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          317,57 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 260/2016
99. 26.4.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          952,03 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 260/2016
100. 26.4.2016 Eastfood Južná trieda 78 45702942 Potraviny          184,68 € Obj.č. 259/2016
101. 26.4.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          598,72 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 230/2016, 235/2016, 244/2016
102. 26.4.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky             45,08 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 235/2016, 241/2015
103. 27.4.2016 Ematrade Krosnianska 79 46954767 Školské ovocie          124,08 € Kúpna zmluva č. 252142015  Obj.č. 205/2016, 211/2016, 232/2016, 261/2016
104. 27.4.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          142,53 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 233/2016, 239/2016
105. 29.4.2016 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             58,90 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 271/2016, 266/2016, 263/2016, 258/2016, 254/2016, 248/2016, 245/2016
106. 29.4.2016 Eastfood Južná trieda 78 45702942 Potraviny          522,72 € Obj.č. 269/2016
107. 29.4.2016 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          727,56 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 270/2016, 268/2016, 264/2016, 255/2016, 251/2016, 247/2016, 243/2016, 236/2016
108. 29.4.2016 Organika s.r.o. Slnečná 8, Piešťany 44555156 Školské mlieko          156,60 € Zmluva č. 2015045  Obj.č. 249/2016, 238/2016, 227/2016
109. 2.5.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          171,31 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 246/2016, 250/2016, 253/2016
110. 4.5.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          328,93 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 252/2016, 262/2016, 265/2016
111. 4.5.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky             75,59 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 256/2016, 262/2016
112. 5.5.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          393,55 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 287/2016
113. 5.5.2016 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby               3,90 € Rámcová dohoda č. 252072015  Obj.č. 284/2016
114. 5.5.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          145,26 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 257/2016, 267/2016
115. 9.5.2016 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          406,26 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 275/2016, 282/2016, 290/2016, 293/2016
116. 11.5.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          507,54 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 283/2016, 280/2016, 278/2016, 273/2016, 273/2016
117. 11.5.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          647,51 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 304/2016
118. 11.5.2016 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby          267,79 € Rámcová dohoda č. 252072015  Obj.č. 303/2016
119. 12.5.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          242,42 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 274/2016, 276/2016, 285/2016
120. 12.5.2016 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             18,36 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 297/2016, 295/2016, 288/2016, 286/2016, 281/2016, 279/2016
121. 16.5.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          152,55 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 289/2016, 294/2016, 298/2016
122. 19.5.2016 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          755,00 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 326/2016, 317/2016, 313/2016, 310/2016, 308/2016, 302/2016, 299/2016
123. 19.5.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          447,68 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 305/2016, 301/2016, 296/2016, 291/2016
124. 19.5.2016 DUO L.Štura 2047/21 40169766 Potraviny          817,67 € Obj.č. 327/2016
125. 20.5.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          129,06 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 307/2016
126. 23.5.2016 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby             14,03 € Rámcová dohoda č. 252072015  Obj.č. 331/2016
127. 24.5.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          656,13 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 323/2016, 321/2016, 316/2016, 312/2016
128. 24.5.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          748,58 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 339/2016
129. 25.5.2016 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             82,72 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 328/2016, 324/2016, 322/2016, 318/2016, 314/2016, 309/2016, 306/2016, 300/2016
130. 26.5.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          235,71 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 330/2016, 325/2016, 320/2016, 315/2016
131. 30.5.2016 Ematrade Krosnianska 79 46954767 Školské ovocie          110,88 € Kúpna zmluva č 252142015  Obj.č. 343/2016, 311/2016, 292/2016, 272/2016
132. 31.5.2016 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          992,86 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 329/2016, 333/2016, 338/2016, 341/2016, 348/2016, 350/2016, 356/2016
133. 1.6.2016 Organika s.r.o. Slnečná 8, Piešťany 44555156 Školské mlieko             88,80 € Zmluva č. 2015045  Obj.č. 277/2016, 319/2016, 336/2016
134. 1.6.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky             93,27 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 335/2016
135. 2.6.2016 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             23,24 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 334/2016, 342/2016, 345/2016, 347/2016, 352/2016, 354/2016
136. 2.6.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          927,21 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 332/2016, 337/2016, 340/2016, 344/2016, 349/2016, 355/2016
137. 3.6.2016 Ematrade Krosnianska 79 46954767 Školské ovocie             19,20 € Kúpna zmluva č. 252142015  Obj.č. 364/2016
138. 3.6.2016 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby             42,41 € Rámcová dohoda č. 252072015  Obj.č. 366/2016
139. 6.6.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          186,94 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 346/2016, 351/2016, 353/2016
140. 7.6.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          226,39 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 376/2016
141. 7.6.2016 Ematrade Krosnianska 79 46954767 Školské ovocie          126,36 € Kúpna zmluva č. 252142015  Obj.č. 369/2016
142. 9.6.2016 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          586,10 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 358/2016, 361/2016, 367/2016, 374/2016, 378/2016, 383/2016, 387/2016
143. 10.6.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky             50,35 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 363/2016
144. 13.6.2016 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             69,53 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj. č. 359/2016, 362/2016, 365/2016, 373/2016, 375/2016, 382/2016, 385/2016, 388/2016
145. 15.6.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          245,33 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 371/2016, 379/2016, 386/2016
146. 15.6.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          736,88 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 357/2016, 360/2016, 370/2016, 377/2016, 381/2016, 384/2016
147. 15.6.2016 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby             77,22 € Rámcová dohoda č. 252072015  Obj.č. 399/2016
148. 17.6.2016 Ematrade Krosnianska 79 46954767 Školské ovocie          108,54 € Kúpna zmluva č. 252142015  Obj.č. 406/2016
149. 20.6.2016 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          630,76 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 389/2016, 390/2016, 397/2016, 402/2016, 404/2016, 408/2016
150. 22.6.2016 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             23,46 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 391/2016, 398/2016, 400/2016, 403/2016, 411/2016
151. 22.6.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky             58,41 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 393/2016, 395/2016
152. 22.6.2016 Organika s.r.o. Slnečná 8, Piešťany 44555156 Školské mlieko          178,20 € Zmluva č. 2015045  Obj.č. 368/2016, 372/2016, 380/2016, 410/2016
153. 24.6.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          572,53 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 392/2016, 394/2016, 396/2016, 401/2016
154. 27.6.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky             52,10 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 405/2016, 409/2016, 409/2016
155. 30.6.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          893,84 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 407/2016, 412/2016, 416/2016, 419/2016, 423/2016, 427/2016, 432/2016
156. 30.6.2016 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          468,80 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 415/2016, 418/2016, 422/2016, 424/2016, 430/2016
157. 30.6.2016 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          838,39 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 433/2016
158. 30.6.2016 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          263,33 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 434/2016
159. 1.7.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          318,09 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 414/2016, 421/2016
160. 4.7.2016 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             46,33 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 413/2016, 417/2016, 420/2016, 426/2016, 428/2016, 431/2016
161. 8.7.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky             43,79 € Rámcová dohoda č. 252082016  Obj.č. 425/2016, 429/2016
162. 12.9.2016 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          842,13 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 435/2016, 439/2016, 442/2016, 445/2016, 449/2016, 453/2016
163. 5.9.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          604,16 € Rámcová dohoda č. 252132016  Obj.č. 436/2016
164. 5.9.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          612,61 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 436/2016
165. 5.9.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          649,31 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 436/2016
166. 12.9.2016 Eastfood Južná trieda 78 45702942 Potraviny          133,56 € Obj.č. 454/2016
167. 13.9.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          189,00 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 456/2016
168. 8.9.2016 Inmedia Námestie SNP 11 36019208 Potraviny          107,70 € Obj.č. 446/2016
169. 14.9.2016 Inmedia Námestie SNP 11 36019208 Potraviny             37,56 € Obj.č. 461/2016
170. 14.9.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          323,40 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 443/2016, 441/2016, 437/2016
171. 14.9.2016 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby          206,78 € Rámcová dohoda č. 252072015  Obj.č. 463/2016
172. 19.9.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          185,25 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 440/2016, 444/2016, 447/2016
173. 19.9.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          780,47 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 450/2016, 458/2016, 460/2016, 464/2016
174. 20.9.2016 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             25,83 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 438/2016
175. 21.9.2016 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          446,97 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj. 457/2016, 457/2016, 462/2016, 466/2016, 467/2016, 473/2016, 477/2016
176. 21.9.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          996,84 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 479/2016
177. 22.9.2016 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             32,59 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 455/2016, 469/2016, 474/2016
178. 22.9.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          277,64 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 447/2016, 452/2016, 459/2016
179. 26.9.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          187,87 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 465/2016, 470/2016, 471/2016
180. 27.9.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          524,34 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 468/2016, 472/2016, 475/2016, 483/2016
181. 29.9.2016 Ematrade Krosnianska 79 46954767 Školské ovocie          176,40 € Kúpna zmluva č. 252142015  Obj.č. 502/2016
182. 30.9.2016 Ematrade Krosnianska 79 46954767 Školské ovocie             87,72 € Kúpna zmluva č. 252142015  Obj.č. 478/2016, 206/2016
183. 30.9.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          672,87 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 489/2016, 492/2016, 496/2016, 498/2016
184. 30.9.2016 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          720,55 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 482/2016, 490/2016, 491/2016, 497/2016, 500/2016, 505/2016
185. 30.9.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          122,62 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 481/2016, 484/2016
186. 3.10.2016 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby             92,08 € Rámcová dohoda č. 252072015  Obj.č. 511/2016
187. 3.10.2016 Ematrade Krosnianska 79 46954767 Školské ovocie          166,32 € Kúpna zmluva č. 252142015  Obj.č. 512/2016 
188. 4.10.2016 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             89,18 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 476/2016, 480/2016, 485/2016, 487/2016, 493/2016, 495/2016, 499/2016, 503/2016
189. 5.10.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          808,88 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 520/2016
190. 6.10.2016 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby             59,50 € Rámcová dohoda č. 252072015  Obj.č. 525/2016
191. 6.10.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          309,21 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 488/2016, 494/2016, 501/2016, 504/2016
192. 10.10.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          623,04 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 510/2016, 517/2016, 523/2016
193. 11.10.2016 Ematrade Krosnianska 79 46954767 Školské ovocie          139,32 € Kúpna zmluva č. 252142015  Obj.č. 536/2016
194. 12.10.2016 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             35,52 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 508/2016, 513/2016, 516/2016, 521/2016, 526/2016, 529/2016
195. 12.10.2016 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          616,85 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 507/2016, 518/2016, 524/2016, 528/2016, 533/2016, 539/2016
196. 12.10.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          215,59 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 509/2016, 515/2016
197. 13.10.2016 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby          314,40 € Rámcová dohoda č. 252072015  Obj.č. 544/2016
198. 14.10.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          519,96 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 547/2016
199. 17.10.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          539,13 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 527/2016, 534/2016, 537/2016, 540/2016
200. 17.10.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          265,95 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 522/2016, 522/2016, 530/2016
201. 18.10.2016 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby             90,22 € Rámcová dohoda č. 252072015  Obj.č. 558/2016
202. 18.10.2016 Eastfood Južná trieda 78 45702942 Potraviny          210,30 € Obj.č. 557/2016
203. 19.10.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          535,45 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 562/2016
204. 21.10.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          112,41 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 532/2016, 542/2016
205. 21.10.2016 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          967,04 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 534/2016, 546/2016, 551/2016, 555/2016, 561/2016, 566/2016, 570/2016
206. 21.10.2016 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             61,11 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 535/2016, 538/2016, 541/2016, 545/2016, 549/2016, 553/2016, 559/2016, 564/2016
207. 24.10.2016 Ematrade Krosnianska 79 46954767 Školské ovocie          218,28 € Kúpna zmluva č. 252142015  Obj.č. 512/2016, 519/2016, 536/2016, 552/2016, 575/2016
208. 24.10.2016 Ematrade Krosnianska 79 46954767 Školské ovocie          232,82 € Kúpna zmluva č. 252142015  Obj.č. 575/2016
209. 25.10.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          482,29 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 548/2016, 556/2016, 560/2016, 563/2016
210. 26.10.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          520,74 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 581/2016
211. 27.10.2016 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          525,29 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 574/2016, 577/2016, 580/2016, 585/2016
212. 27.10.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          659,91 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 573/2016, 578/2016, 579/2016, 584/2016
213. 27.10.2016 Organika s.r.o. Slnečná 8, Piešťany 44555156 Školské mlieko             40,00 € Zmluva č. 2015045  Obj.č. 448/2016, 451/2016, 486/2016
214. 27.10.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          228,07 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 550/2016, 554/2016, 565/2016
215. 2.11.2016 Organika s.r.o. Slnečná 8, Piešťany 44555156 Školské mlieko             99,20 € Zmluva č. 2015045  Obj.č. 514/2016, 531/2016, 568/2016
216. 2.11.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          501,83 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 567/2016, 571/2016
217. 3.11.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          352,42 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 593/2016
218. 4.11.2016 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             45,26 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 569/2016, 572/2016, 576/2016, 583/2016
219. 7.11.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky             74,88 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 582/2016
220. 9.11.2016 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          606,76 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 588/2016, 592/2016, 594/2016, 599/2016, 605/2016
221. 10.11.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          167,05 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 595/2016, 589/2016
222. 14.11.2016 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             53,27 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 587/2016, 591/2016, 596/2016, 597/2016, 601/2016, 603/2016, 607/2016
223. 14.11.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky       1 003,36 € Kúpna zmluva č. 252052015  Obj.č. 586/2016, 590/2016, 598/2016, 604/2016, 606/2016
224. 14.11.2016 Ematrade Krosnianska 79 46954767 Školské ovocie             91,20 € Kúpna zmluva č. 2015045  Obj.č. 618/2016
225. 15.11.2016 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby          225,79 € Rámcová dohoda č. 252072015  Obj.č. 623/2016
226. 15.11.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          792,88 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 624/2016
227. 15.11.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          333,70 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 624/2016
228. 18.11.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          302,79 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 602/2016, 608/2016
229. 21.11.2016 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          610,68 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 609/2016, 613/2016, 616/2016, 621/2016, 626/2016, 627/2016, 631/2016
230. 21.11.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          390,15 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 617/2016, 622/2016
231. 22.11.2016 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             24,57 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 612/2016, 614/2016, 619/2016, 625/2016, 628/2016
232. 22.11.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          196,99 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 640/2016
233. 23.11.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          272,62 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 611/2016, 615/2016, 620/2016
234. 28.11.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky             59,88 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 629/2016
235. 29.11.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          613,08 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 630/2016, 635/2016, 641/2016, 643/2016, 650/2016
236. 29.11.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          428,28 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 663/2016
237. 29.11.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny          538,08 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 662/2016
238. 29.11.2016 Organika s.r.o. Slnečná 8, Piešťany 44555156 Školské mlieko          144,90 € Zmluva č. 2015045  Obj.č. 610/2016, 648/2016
239. 30.11.2016 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          621,44 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 636/2016, 646/2016, 651/2016, 657/2016, 660/2016, 667/2016
240. 30.11.2016 Ematrade Krosnianska 79 46954767 Školské ovocie          211,26 € Kúpna zmluva č. 252142015  Obj.č. 600/2016, 618/2016, 634/2016, 666/2016
241. 1.12.2016 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             81,88 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 632/2016, 637/2016, 642/2016, 644/2016, 647/2016, 655/2016, 658/2016, 665/2016
242. 1.12.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          484,85 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 633/2016, 638/2016, 639/2016, 645/2016, 649/2016
243. 5.12.2016 Ematrade Krosnianska 79 46954767 Školské ovocie             96,44 € Kúpna zmluva č. 252142015  Obj.č. 677/2016
244. 5.12.2016 Ematrade Krosnianska 79 46954767 Školské ovocie             20,64 € Kúpna zmluva č. 252142015  Obj.č. 676/2016
245. 6.12.2016 Eastfood Južná trieda 78 45702942 Potraviny          552,96 € Obj.č. 681/2016
246. 6.12.2016 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby          263,90 € Rámcová dohoda č. 252072015  Obj.č. 682/2016
247. 6.12.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          501,04 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 654/2016, 661/2016, 664/2016
248. 7.12.2016 Picado Vysokoškolákov 6 36397164 Potraviny             77,30 € Rámcová dohoda č. 252132015  Obj.č. 685/2016
249. 7.12.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          168,85 € Rámcová dohoda č. 252082016  Obj.č. 656/2016, 659/2016
250. 9.12.2016 Ematrade Krosnianska 79 46954767 Školské ovocie          170,10 € Kúpna zmluva č. 252142015  Obj.č. 693/2016
251. 12.12.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky          449,92 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 668/2016, 674/2016, 678/2016, 688/2016
252. 12.12.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          114,82 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj. č. 670/2016, 675/2016
253. 13.12.2016 Ryba Južná trieda 54 17147522 Ryby             86,14 € Rámcová dohoda č. 252072015  Obj.č. 700/2016
254. 13.12.2016 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             81,31 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 669/2016, 671/2016, 673/2016, 679/2016, 683/2016, 687/2016, 690/2016
255. 16.12.2016 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          906,20 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 672/2016, 684/2016, 689/2016, 692/2016, 696/2016, 701/2016, 704/2016, 710/2016
256. 16.12.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky          191,37 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj.č. 680/2016, 686/2016, 691/2016
257. 20.12.2016 Ematrade Krosnianska 79 46954767 Školské ovocie          115,44 € Kúpna zmluva č. 252142015  Obj.č. 717/2016
258. 21.12.2016 Tofako Družstevna 1189/7 46995145 Chlieb, pečivo             33,27 € Rámcová dohoda č. 252092015  Obj.č. 694/2016, 699/2016, 702/2016, 705/2016, 708/2016, 712/2016, 718/2016
259. 22.12.2016 Jokrim Zdoba 78 44108087 Zelenina          816,50 € Rámcová dohoda č. 252062015  Obj.č. 713/2016, 716/2016, 719/2016
260. 22.12.2016 Hoko Komenského 51 31725856 Mäso a výrobky       1 147,07 € Rámcová dohoda č. 252052015  Obj.č. 695/2016, 697/2016, 703/2016, 707/2016, 711/2016, 715/2016, 
261. 27.12.2016 Milk - Agro Čapajevová 36 17147786 Mlieko a výrobky             96,65 € Rámcová dohoda č. 252082015  Obj. č. 698/2016, 706/2016