Zverejňovanie: Rok 2016 - Faktúry


Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Int.č.fa Fa došla dňa Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO Popis plnenia  suma s DPH  (Eur)  Identifikácia zmluvy/objednávky /ak relevantné/ Poznámka
1/2016 07.01.2016 KOMENSKY, s.r.o. Park mládeže 1, Košice 43908977 Virtuálna knižnica               16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 12/2015
2/2016 07.01.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Hovory               20,39 € Zmluva č. 0273180 ZŠ 12/2015
3/2016 07.01.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Hovory               54,19 € 252222015, 252272015 ZŠ a ŠJ 12/2015
4/2016 07.01.2016 VEMA, s.r.o. Plynárenská 7/C, Bratislava 31355374 Predĺženie licencie             546,00 € Zmluva o využívaní projektu č. 02/102, obj.8/2012 na 01/16-12/16
5/2016 07.01.2016 VVS Komenského 50, Košice 36570460 Vodné, stočné            851,98 € Zmluva č. 01/379/2002  28.11.2015-22.12.2015
6/2016 07.01.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina        3 320,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C  záloha 1/2016,o.m.92506
7/2016 07.01.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina              297,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha 1/2016,o.m.92514
8/2016 07.01.2016 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 Teplo             500,00 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006  záloha 1/2016
9/2016 12.01.2016 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 Teplo        3 504,14 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006  vyúčtovanie za 12/2015
10/2016 15.01.2016 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Zemný plyn pre ŠJ             284,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 01/2016
11/2016 15.01.2016 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Zemný plyn pre ŠJ             110,27 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 vyúčt.roka 2015
12/2016 18.01.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina             565,61 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčt. 12/2015,o.m.92506
13/2016 18.01.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina            157,42 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C  vyúč. 12/2015,o.m.92514
14/2016 21.01.2016 Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Predplatné  - Finančný spravodaj              12,46 € Vyúčtovanie 2015
15/2016 21.01.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863 Mobilné hovory 8.12.2015-7.1.2016              31,45 € 252132014, 252142014  8.12.2015-7.1.2016
16/2016 21.01.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina               97,70 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie 2015,6 o.m.
17/2016 25.01.2016 Datacomp s.r.o. Tomášikova 37, Košice 36212466 Tonery             101,21 € 0,00 Samsung
18/2016 26.01.2016 JurisDat - M. Medlen Ondavská 8, Bratislava 11821973 Predplatné časopis ŠKOLA2016              23,00 €
19/2016 28.01.2016 Ille - Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica 36226947 Hygienické potreby              87,46 € Zmluva č. 300593
20/2016 29.01.2016 Seman Ladislav Zemplínska 25, Košice 32514841 Dodávka a montáž čerpada            107,00 € 0,00
21/2016 1.2.2016 VEMA, s.r.o. Plynárenská 7/C, Bratislava 31355374 Bankový modul HB0063              20,40 €
22/2016 1.2.2016 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok 31336884 Chémia do bazéna            239,02 € 3/2016
23/2016 2.2.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina          3 100,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha2/2016,o.m.92506
24/2016 2.2.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina              430,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha 122016,o.m.92514
25/2016 2.2.2016 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 Teplo            200,00 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 záloha 2/2016
26/2016 2.2.2016 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Zemný plyn pre ŠJ             275,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 02/2016
27/2016 3.2.2016 ŠJ pri ZŠ Tomášikova  Tomášikova 31, Košice 35540613 Príplatok k strave               48,62 € 01/2016
28/2016 3.2.2016 ŠJ pri ZŠ Tomášikova  Tomášikova 31, Košice 35540613 RN za obedy            530,40 € 01/2016
29/2016 8.2.2016 Seman Ladislav Zemplínska 25, Košice 32514841 Montáž a výmena radiátorov            108,00 € 6/2016
30/2016 8.2.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Hovory               52,90 € 252222015, 252272015 ZŠ + ŠJ -  01/2016
31/2016 8.2.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Hovory               20,39 € Zmluva č. 0273180   - 01/2016
32/2016 8.2.2016 VVS Komenského 50, Košice 36570460 Vodné, stočné        1 063,94 € Zmluva č. 01/379/2002 23.12.2015 - 28.01.2016
33/2016 8.2.2016 PROMET Trans, s.r.o. Južná trieda 48, Košice 31696651 Lyžiarsky výcvik      10 728,00 € 4/2016; 252032016
34/2016 8.2.2016 Procesná automatizácia a.s.  Košice Strojárenská 1, Košice 31652573 Tonery               81,30 € 7/2016
35/2016 9.2.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina              781,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 02/2016, 6 o.m.
36/2016 11.2.2016 RÚVZ v Košiciach Ipeľská 1, Košice 00606723 Rozbor vzorky bazénovej vody              65,80 € 252292015 19.1.2016
37/2016 11.2.2016 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 Teplo      15 327,78 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 vyúčtovanie 01/2016
38/2016 15.2.2016 KOMENSKY, s.r.o. Park mládeže 1, Košice 43908977 Virtuálna knižnica               16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 01/2016
39/2016 16.2.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina              295,02 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 01/2016, o.m. 92506
40/2016 16.2.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina              132,44 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 01/2016, o.m. 92514
41/2016 19.2.2016 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 502/10, Košice 47635843 čistiace a oplachové prostriedky do umývačky v ŠJ            210,00 € 8/2016
42/2016 22.2.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.  Kálov 356, Žilina 36391000 Stravné lístky            293,70 € 10/2016
43/2016 22.2.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863 Mobilné hovory               33,85 € 252132014, 252142014 8.1.2016-7.2.2016
44/2016 22.2.2016 Klimatech Košice, s.r.o.  Čermeľská 3, Košice 36762393 Údržba VZT jednotky            375,60 € 252112015
45/2016 1.3.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina          3 620,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 03/2016 - o.m.92506
46/2016 1.3.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina              430,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 03/2016 - o.m.92514
47/2016 1.3.2016 Print Trade, s.r.o.  Čajkovského 8, Lučenec 31585078 diagnostika a oprava projektora EPSON            203,66 € 5/2016, 9/2016
48/2016 1.3.2016 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 Teplo            200,00 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 záloha 03/2016
49/2016 1.3.2016 ŠJ pri ZŠ Tomášikova  Tomášikova 31, Košice 35540613 Príplatok k strave               48,07 € 02/2016
50/2016 1.3.2016 ŠJ pri ZŠ Tomášikova  Tomášikova 31, Košice 35540613 RN za obedy            524,40 € 02/2016
51/2016 2.3.2016 Seman Ladislav Zemplínska 25, Košice 32514841 Výmena radiátorov            603,00 € 11/2016
52/2016 7.3.2016 VVS Komenského 50, Košice 36570460 Stočné              46,44 € Zmluva č. 01/379/2002 29.01.2016 - 29.02.2016, plaváreň
53/2016 7.3.2016 VVS Komenského 50, Košice 36570460 Vodné, stočné            901,10 € Zmluva č. 01/379/2002 29.01.2016 - 29.02.2016, ZŠ + ŠJ
54/2016 7.3.2016 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Zemný plyn pre ŠJ             260,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 03/2016
55/2016 7.3.2016 Datacomp s.r.o. Tomášikova 37, Košice 36212466 Valec do tlačiarne Samsung              39,85 € 12/2016
56/2016 7.3.2016 CM-Bazény s.r.o. Drieňova 1, Košice 31650007 Montáž zátky do potrubia a spustenie technológie bazéna              54,00 €
57/2016 7.3.2016 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 Teplo      12 542,30 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 vyúčtovanie 02/2016
58/2016 8.3.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Hovory               52,90 € 252222015, 252272015 ZŠ + ŠJ - 02/2016
59/2016 8.3.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Hovory               20,39 € Zmluva č. 0273180 ZŠ 02/2016
60/2016 9.3.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina              755,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha 03/2016, 5 o.m.
61/2016 9.3.2016 RVC Košice Hlavná 68, Košice 31268650 Seminár               33,00 € Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO v roku 2016
62/2016 9.3.2016 RVC Košice Hlavná 68, Košice 31268650 Seminár               33,00 € Formulár vzájomných vzťahov
63/2016 14.3.2016 RÚVZ v Košiciach Ipeľská 1, Košice 00606723 Rozbor vzorky bazénovej vody              65,80 € 252292015 23.2.2016
64/2016 14.3.2016 KOMENSKY, s.r.o. Park mládeže 1, Košice 43908977 Virtuálna knižnica               16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 02/2016
65/2016 14.3.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina   -           21,24 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 02/2016, o.m. 92506
66/2016 14.3.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina   -           94,72 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 02/2016, o.m. 92514
67/2016 14.3.2016 KONTRAKT JMV, s.r.o. Krivá 18, Košice 31666744 čistenie kanalizácie            428,86 € 17/2016 ŠJ
68/2016 17.3.2016 MEGGY s.r.o. Staničná 26, Jelenec 36535290 Balíčky pre deti v HN            265,60 € 16/2016
69/2016 18.3.2016 Študentské domovy a jedálne UPJŠ  Medická 6, Košice 00397768 Stravné - GEO olympiáda              81,65 € 18/2016
70/2016 21.3.2016 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava 31331131 školská jedáleň webhosting 12 mesiacov              30,00 € 18/2016-2
71/2016 21.3.2016 Daniek Repka DERATEX-EKO Pokroku 16, Košice 10689877 Deratuzácia - jar 2016              22,80 € 14/2016
72/2016 23.3.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863 Mobilné hovory               28,73 € 252132014, 252142014 08.02.2016 - 07.03.2016
73/2016 29.3.2016 RAABE Heydukova 12-14, Bratislava 35908718 Dokumentácia základnej školy              80,55 €
74/2016 29.3.2016 Papier Servis  Južná trieda 66, Košice 36577308 Kancelársky materiál              44,27 € 19/2016
75/2016 30.3.2016 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok 31336884 Chémia do bazéna            173,18 € 20/2016
76/2016 1.4.2016 Ille - Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica 36226947 Hygienické potreby              87,46 € Zmluva č. 300593
77/2016 1.4.2016 ŠJ pri ZŠ Tomášikova  Tomášikova 31, Košice 35540613 Príplatok k strave               58,52 € 03/2016
78/2016 1.4.2016 ŠJ pri ZŠ Tomášikova  Tomášikova 31, Košice 35540613 RN za obedy            638,40 € 03/2016
79/2016 1.4.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina              350,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha 04/2016 o.m. 92514
80/2016 1.4.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina          3 180,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha 04/2016 o.m. 92506
81/2016 1.4.2016 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 Teplo            200,00 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 záloha 04/2016
82/2016 2.4.2016 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Zemný plyn pre ŠJ             142,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 04/2016
83/2016 5.4.2016 Livonec SK, s.r.o. Krivá 18, Košice 48121347 Technik PO a bezp.tech. služba za 1.Q 2016            180,00 € 252202015
84/2016 5.4.2016 JUDr. Habiňák Vladimír Kuzmányho 57, Košice 42239800 právne služby            390,00 € 252042013 01-03/2016
85/2016 5.4.2016 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 Tonery               48,00 € 21/2016
86/2016 5.4.2016 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 Tonery             100,80 € 21/2016
87/2016 6.4.2016 PROFI-KANAL s.r.o. Južná trieda 82, Košice 44656068 čistenie kanalizácie              96,00 € 22/2016
88/2016 6.4.2016 VVS Komenského 50, Košice 36570460 Vodné, stočné        1 097,28 € Zmluva č. 01/379/2002 01.03.2016 - 30.03.2016
89/2016 6.4.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.  Kálov 356, Žilina 36391000 Stravné lístky            198,00 € 24/2016
90/2016 7.4.2016 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 Teplo      12 537,41 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 vyúčtovanie za 03/2016
91/2016 7.4.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina              755,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 04/2016 za 5 o.m.
92/2016 7.4.2016 RÚVZ v Košiciach Ipeľská 1, Košice 00606723 Rozbor vzorky bazénovej vody              65,80 € 252292015
93/2016 8.4.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Hovory               22,48 € Zmluva č. 0273180 ZŠ 03/2016
94/2016 8.4.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Hovory               51,60 € 252222015, 252272015 ZŠ a ŠJ 03/2016
95/2016 11.4.2016 Livonec SK, s.r.o. Krivá 18, Košice 48121347 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov            114,00 €
96/2016 11.4.2016 KOMENSKY, s.r.o. Park mládeže 1, Košice 43908977 Virtuálna knižnica               16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 03/2016
97/2016 12.4.2016 Datacomp s.r.o. Tomášikova 37, Košice 36212466 Tonery             101,21 € 25/2016
98/2016 15.4.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina   -         165,36 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 03/2016, o.m.92506
99/2016 15.4.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina   -         102,47 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 03/2016, o.m.92514
100/2016 20.4.2016 Papier Servis  Južná trieda 66, Košice 36577308 Čistiace a hygienické potreby             292,04 € 23/2016
101/2016 20.4.2016 ŠJ pri ZŠ Tomášikova  Tomášikova 31, Košice 35540613 Stravné - GEO olympiáda            141,42 €
102/2016 21.4.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863 Mobilné hovory               30,80 € 252132014, 252142014 08.03.2016 - 07.04.2016
103/2016 28.4.2016 Papier Servis  Južná trieda 66, Košice 36577308 Kancelársky materiál            117,96 € 27/2016
104/2016 28.4.2016 RÚVZ v Košiciach Ipeľská 1, Košice 00606723 Rozbor vzorky bazénovej vody              65,80 € 252292015 13.4.2016
105/2016 29.4.2016 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 502/10, Košice 47635843 čistiace a oplachové prostriedky do umývačky v ŠJ            210,00 € 26/2016
106/2016 2.5.2016 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Zemný plyn pre ŠJ               55,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 05/2016
107/2016 2.5.2016 ŠJ pri ZŠ Tomášikova  Tomášikova 31, Košice 35540613 RN za obedy            736,80 € 04/2016
108/2016 2.5.2016 ŠJ pri ZŠ Tomášikova  Tomášikova 31, Košice 35540613 Príplatok k strave               67,54 € 04/2016
109/2016 2.5.2016 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 Teplo            525,59 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 vyúčtovanie 2015
110/2016 2.5.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina          3 450,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha 05/2016, o.m.92506
111/2016 2.5.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina              330,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha 05/2016, o.m.92514
112/2016 2.5.2016 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 Teplo            200,00 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 záloha 05/2016
113/2016 3.5.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.  Kálov 356, Žilina 36391000 Stravné lístky              72,60 € 31/2016
114/2016 5.5.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina              781,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha 05/2016, 6 o.m.
115/2016 6.5.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Hovory               55,50 € 252222015, 252272015 hovory ZŠ a ŠJ - 04/2016
116/2016 6.5.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Hovory               20,39 € Zmluva č. 0273180 hovory ZŠ - 04/2016
117/2016 6.5.2016 VVS Komenského 50, Košice 36570460 Vodné, stočné        1 099,38 € Zmluva č. 01/379/2002 31.3.2016-28.4.2016, ZŠ+ŠJ+plaváreň
118/2016 9.5.2016 KOMENSKY, s.r.o. Park mládeže 1, Košice 43908977 Virtuálna knižnica               16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 04/2016
119/2016 9.5.2016 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 Teplo        8 244,75 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 vyúčtovanie 04/2016
120/2016 11.5.2016 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok 31336884 Chémia do bazéna            215,98 € 32/2016
121/2016 13.5.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina   -           65,26 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie 04/2016, o.m.92514
122/2016 13.5.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina                68,62 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie 04/2016, o.m.92506
123/2016 13.5.2016 CM-Bazény s.r.o. Drieňova 1, Košice 31650007 Vstrekovací ventil - bazén              47,98 € 30/2016
124/2016 17.5.2016 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 Tonery             123,60 € 35/2016
125/2016 17.5.2016 Ing. Štefan Savko ELSCALES Komenského 63, Košice 33696292 Oprava a kontrola vážiaich zariadení              46,50 € 29/2016
126/2016 17.5.2016 PROMET Trans, s.r.o. Južná trieda 48, Košice 31696651 Škola v prírode        4 656,00 € 252152016
127/2016 19.5.2016 Ille - Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica 36226947 Hygienické potreby              76,52 € Zmluva č. 300593
128/2016 23.5.2016 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica 37954521 Prvotné overenie - váhy a závažia v ŠJ              29,16 € 28/2016
129/2016 24.5.2016 Papier Servis  Južná trieda 66, Košice 36577308 Kancelársky materiál              38,88 € 36/2016
130/2016 25.5.2016 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 Tonery               84,00 € 37/2016
131/2016 25.5.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863 Mobilné hovory               33,92 € 252132014, 252142014 mobilné hovory 8.4.2016-7.5.2016
132/2016 25.5.2016 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislvava 00653501 poistné            691,11 € Poistná zmluva č. 2617005710 za obdobie 20.6.2016-20.12.2016
133/2016 31.5.2016 RAABE Heydukova 12-14, Bratislava 35908718 Dokumentácia základnej školy              46,00 €
134/2016 1.6.2016 ŠJ pri ZŠ Tomášikova  Tomášikova 31, Košice 35540613 Príplatok k strave               63,58 € 05/2016
135/2016 1.6.2016 ŠJ pri ZŠ Tomášikova  Tomášikova 31, Košice 35540613 RN za obedy            693,60 € 05/2016
136/2016 1.6.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina              280,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha 06/2016, o.m.92514
137/2016 1.6.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina          3 250,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha 06/2016, o.m.92506
138/2016 1.6.2016 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 Teplo        2 000,00 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 záloha 06/2016
139/2016 1.6.2016 Datacomp s.r.o. Tomášikova 37, Košice 36212466 Tlačiareň            109,75 € 39/2016
140/2016 2.6.2016 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Zemný plyn pre ŠJ               23,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 záloha 06/2016
141/2016 3.6.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, Košice 44518684 Vypracovanie vyúčtovania prev. nákladov pre nájomcov 2015 a predpokladu na rok 2016              55,54 € 33/2016
142/2016 3.6.2016 RÚVZ v Košiciach Ipeľská 1, Košice 00606723 Rozbor vzorky bazénovej vody              65,80 € 252292015 12.5.2016
143/2016 6.6.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina              755,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 06/2016, 5 o.m.
144/2016 6.6.2016 VVS Komenského 50, Košice 36570460 Vodné, stočné        1 145,65 € Zmluva č. 01/379/2002 29.4.2016-30.5.2016
145/2016 8.6.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Hovory               21,70 € Zmluva č. 0273180 hovory ZŠ 05/2016
146/2016 8.6.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Hovory               51,60 € 252222015, 252272015 hovory ZŠ + ŠJ 05/2016
147/2016 8.6.2016 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 Teplo        7 041,36 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 vyúčtovanie za 05/2016
148/2016 9.6.2016 Print Trade, s.r.o.  Čajkovského 8, Lučenec 31585078 projektor            300,00 € 40/2016
149/2016 9.6.2016 KOMENSKY, s.r.o. Park mládeže 1, Košice 43908977 Virtuálna knižnica               16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 05/2016
150/2016 10.6.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.  Kálov 356, Žilina 36391000 Stravné lístky            198,00 €
151/2016 13.6.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina   -         155,16 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 05/2016 za o.m.92506
152/2016 13.6.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina   -           36,38 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 05/2016 za o.m.92514
153/2016 14.6.2016 Alžbeta Gluchmanová - BETTY Trnková 70, Košická Nová Ves 35423323 zasklenie dverí              34,62 € 42/2016
154/2016 17.6.2016 ELDO PLUS s.r.o. Olšovany 67, Olšovany 47699540 elektroinštalačné práce            300,00 € 43/2016
155/2016 17.6.2016 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 502/10, Košice 47635843 Oprava metličiek do šľahača v ŠJ              48,00 € 34/2016
156/2016 20.6.2016 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica  31331131 Dokumentácia základnej školy            268,02 € 82/2015
157/2016 21.6.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863 Mobilné hovory              29,64 € 252132014, 252142014 8.5.2016-7.6.2016
158/2016 27.6.2016 Datacomp s.r.o. Tomášikova 37, Košice 36212466 Tonery             103,30 € 51/2016
159/2016 27.6.2016 Slovak Ventures s.r.o. Kasalova 6, Nitra 31441432 učebnice AJ pre 6.-9. ročník        2 714,53 € Z201612791_Z
160/2016 28.6.2016 ŠJ pri ZŠ Tomášikova  Tomášikova 31, Košice 35540613 Príplatok k strave               61,49 € 06/2016
161/2016 28.6.2016 ŠJ pri ZŠ Tomášikova  Tomášikova 31, Košice 35540613 RN za obedy            670,80 € 06/2016
162/2016 29.6.2016 Papier Servis  Južná trieda 66, Košice 36577308 Kancelársky materiál              69,48 € 53/2016
163/2016 30.6.2016 Livonec SK, s.r.o. Krivá 18, Košice 48121347 Technik PO a bezp.tech. služba za 2.Q 2016            180,00 € 252202015
164/2016 1.7.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina              290,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 07/2016, o.m.92514
165/2016 1.7.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina          3 290,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 07/2016, o.m.92506
166/2016 1.7.2016 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 Teplo        4 115,12 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 záloha za 07/2016
167/2016 4.7.2016 Ján Kováč - REVOP TLAKSERVIS Dénešová 15, 040 23 Košice 41509323 OP VTZ plynových a tlakových            712,00 € 52/2016
168/2016 4.7.2016 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Zemný plyn pre ŠJ               21,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 07/2016
169/2016 6.7.2016 RÚVZ v Košiciach Ipeľská 1, Košice 00606723 Rozbor vzorky bazénovej vody              65,80 € 252292015 08.06.2016
170/2016 6.7.2016 Alžbeta Gluchmanová - BETTY Trnková 70, Košická Nová Ves 35423323 zasklenie dverí              19,01 € 50/2016
171/2016 7.7.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.  Kálov 356, Žilina 36391000 Stravné lístky            141,90 € 55/2016
172/2016 7.7.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Hovory               20,95 € Zmluva č. 0273180 Hovory ZŠ 06/2016
173/2016 7.7.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Hovory               54,52 € 252222015, 252272015 Hovory ZŠ + ŠJ 06/2016
174/2016 7.7.2016 Ján Kováč - REVOP TLAKSERVIS Dénešová 15, 040 23 Košice 41509323 Odstránenie nedostatkov zistených pri revízii              84,00 € 56/2016
175/2016 8.7.2016 Seman Ladislav Zemplínska 25, Košice 32514841 Výmena radiátorov, výmena potrubia            360,00 € 57/2016
176/2016 8.7.2016 VVS Komenského 50, Košice 36570460 Vodné, stočné        1 143,97 € Zmluva č. 01/379/2002 31.05.2016-28.06.2016
177/2016 8.7.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina              755,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 07/2016, 5 o.m.
178/2016 8.7.2016 KONTRAKT JMV, s.r.o. Krivá 18, Košice 31666744 čistenie kanalizácie            846,92 € 54/2016
179/2016 8.7.2016 KLIMAVEX a.s. Mánesova 11/1883, Košice 46074201 oprava sušiča Easy Dry              19,02 € 58/2016
180/2016 8.7.2016 KLIMAVEX a.s. Mánesova 11/1883, Košice 46074201 oprava sušiča Easy Dry            127,18 € 58/2016
181/2016 11.7.2016 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 Teplo        4 535,54 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 vyúčtovanie 06/2016
182/2016 11.7.2016 KOMENSKY, s.r.o. Park mládeže 1, Košice 43908977 Virtuálna knižnica               16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 06/2016
183/2016 11.7.2016 JUDr. Habiňák Vladimír Kuzmányho 57, Košice 42239800 právne služby            390,00 € 252042013 04-06/2016
184/2016 14.7.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina   -         182,80 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 06/2016, o.m.92506
185/2016 14.7.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina   -           50,97 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 06/2016, o.m.92514
186/2016 18.7.2016 Papier Servis  Južná trieda 66, Košice 36577308 čistiace potreby            540,04 € 62/2016
187/2016 19.7.2016 VVS Komenského 50, Košice 36570460 vyhľadávanie porúch na podzemnom potrubí              93,88 € 58-1/2016
188/2016 25.7.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863 Mobilné hovory              33,64 € 252132014, 252142014  8.6.2016-7.7.2016
189/2016 25.7.2016 VVS Komenského 50, Košice 36570460 Vodné, stočné            327,42 € Zmluva č. 01/379/2002 29.06.2016-17.07.2016
190/2016 29.7.2016 VVS Komenského 50, Košice 36570460 ventil a vsuvka na vodomeri              77,66 € 60/2016
191/2016 2.8.2016 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Zemný plyn pre ŠJ               21,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 08/2016
192/2016 2.8.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina          3 170,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 08/2016, o.m. 92506
193/2016 2.8.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina              240,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 08/2016, o.m. 92514
194/2016 2.8.2016 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 Teplo        4 115,12 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006, 252192016 záloha za 08/2016
195/2016 3.8.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.  Kálov 356, Žilina 36391000 Stravné lístky            528,00 € 63/2016
196/2016 5.8.2016 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 Teplo        1 371,71 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006, 252192016 vyúčtovanie za 07/2016
197/2016 5.8.2016 VVS Komenského 50, Košice 36570460 Vodné, stočné            128,00 € Zmluva č. 01/379/2002 18.7.2016-28.7.2016
198/2016 5.8.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina              781,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 08/2016 - 6 o.m.
199/2016 5.8.2016 Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 verejná správa - ročný prístup              84,00 €
200/2016 8.8.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Hovory               20,39 € Zmluva č. 0273180 hovory ZŠ 07/2016
201/2016 8.8.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Hovory               49,00 € 252222015, 252272015 hovory ZŠ a ŠJ 07/2016
202/2016 8.8.2016 KOMENSKY, s.r.o. Park mládeže 1, Košice 43908977 Virtuálna knižnica               16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 07/2016
203/2016 9.8.2016 Papier Servis  Južná trieda 66, Košice 36577308 Kancelársky materiál              42,26 € 64/2016
204/2016 15.8.2016 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava 31331131 Komplexná školská agenda - 3.platba            302,33 €
205/2016 15.8.2016 Papier Servis  Južná trieda 66, Košice 36577308 Čistiace a hygienické potreby               43,16 € 65/2016
206/2016 15.8.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina   -         145,83 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 07/2016 - o.m.92514
207/2016 15.8.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina   -      3 091,39 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 07/2016 - o.m.92506
208/2016 18.8.2016 Ing. Rudolf Mudrík - OFFER Stred 457, Turzovka 32248466 školský nábytok        1 543,68 € 69/2016
209/2016 22.8.2016 WAFY chromservis s.r.o. Elektrárenská 1, Bratislava 35720590 Servis a kalibrácia fotometra              87,27 € 66/2016
210/2016 22.8.2016 VVS Komenského 50, Košice 36570460 preskúšanie vodomera              81,08 € 61/2016
211/2016 23.8.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863 Mobilné hovory              35,60 € 252132014, 252142014 8.7.2016-.7.8.2016
212/2016 26.8.2016 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok 31336884 Chémia do bazéna            277,49 € 68/2016
213/2016 31.8.2016 Seman Ladislav Zemplínska 25, Košice 32514841 montáž radiátorov a spätnej klapky            238,00 € 67/2016
214/2016 2.9.2016 Jozef Bernát - Novomal Idanská 33/246, Malá Ida 10706151 maliarske a natieračské práce            712,60 € 70/2016
215/2016 2.9.2016 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Zemný plyn pre ŠJ               44,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 09/2016
216/2016 5.9.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina              140,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 09/2016, o.m.92514
217/2016 5.9.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina              190,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 09/2016, o.m.92506
218/2016 5.9.2016 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 Teplo        4 414,84 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006, 252192016 záloha za 09/2016
219/2016 5.9.2016 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 Tonery               24,00 € 71/2016
220/2016 7.9.2016 VVS Komenského 50, Košice 36570460 Vodné, stočné            485,16 € Zmluva č. 01/379/2002 29.7.2016-25.8.2016
221/2016 7.9.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Hovory               49,00 € 252222015, 252272015 ZŠ a ŠJ za 08/2016
222/2016 7.9.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Hovory               20,68 € Zmluva č. 0273180 ZŠ 08/2016
223/2016 8.9.2016 Ille - Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica 36226947 Hygienické potreby              87,46 € Zmluva č. 300593
224/2016 8.9.2016 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 Teplo        1 469,66 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006, 252192016 vyúčtovanie 08/2016
225/2016 8.9.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina              755,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha 09/2016 - 5 o.m.
226/2016 12.9.2016 AITEC, s.r.o. Slovinská 12, Bratislava 43829171 Prvouka pre druhákov            194,04 € 76/2016
227/2016 12.9.2016 Procesná automatizácia a.s.  Košice Strojárenská 1, Košice 31652573 Toner              29,94 € 81/2016
228/2016 12.9.2016 CM-Bazény s.r.o. Drieňova 1, Košice 31650007 kontrola, nastavenie a spustenie bazénovej technológie              72,00 €
229/2016 13.9.2016 Laverna Slovakia, s.r.o. Baltická 12, Košice 46503609 OOPP            245,52 € 75/2016
230/2016 13.9.2016 Laverna Slovakia, s.r.o. Baltická 12, Košice 46503609 OOPP              53,02 € 75/2016
231/2016 14.9.2016 Papier Servis  Južná trieda 66, Košice 36577308 Čistiace a hygienické potreby             282,73 € 77/2016
232/2016 14.9.2016 Papier Servis  Južná trieda 66, Košice 36577308 Kancelársky materiál            125,42 € 72/2016
233/2016 14.9.2016 KOMENSKY, s.r.o. Park mládeže 1, Košice 43908977 Virtuálna knižnica               16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 08/2016
234/2016 14.9.2016 Peter Bujáky - RUPIOSE MINI SERVIS Gelnická 2500/122, Košice 10823221 prepojenie zvončekov - ŠKD              35,46 € 73/2016
235/2016 19.9.2016 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 502/10, Košice 47635843 umývacie a oplachové prostriedky do umývačky ŠJ            210,00 € 74/2016
236/2016 19.9.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina   -      2 946,39 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 08/2016 za o.m.92506
237/2016 19.9.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina   -           81,58 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 08/2016 za o.m.92514
238/2016 20.9.2016 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36212466 Notebook, valec, MS Office-licencia, Eset-licencia            720,56 € 80/2016
239/2016 20.9.2016 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36212466 Toner            113,81 € 83/2016
240/2016 21.9.2016 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 Tonery               28,50 € 71/2016
241/2016 22.9.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863 Mobilné hovory              36,71 € 252132014, 252142014 8.8.2016-7.9.2016
242/2016 22.9.2016 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 Tonery               28,50 € 71/2016
243/2016 23.9.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.  Kálov 356, Žilina 36391000 Stravné lístky            805,20 € 86/2016
244/2016 23.9.2016 RÚVZ v Košiciach Ipeľská 1, Košice 00606723 Rozbor vzorky bazénovej vody              65,80 € 252292015
245/2016 23.9.2016 WAFY chromservis s.r.o. Elektrárenská 1, Bratislava 35720590 Servis a kalibrácia fotometra -           87,27 € dobropis - oprava k dokladu 2160174 (FA209/2016)
246/2016 23.9.2016 WAFY chromservis s.r.o. Elektrárenská 1, Bratislava 35720590 Servis a kalibrácia fotometra              92,22 € 66/2016
247/2016 26.9.2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 Tlač poštových poukazov              79,67 € 78/2016
248/2016 26.9.2016 CM-Bazény s.r.o. Drieňova 1, Košice 31650007 Sitko, tesnenie a veko predfiltra MD - k čerpadlám na bazéne            180,00 € 82/2016
249/2016 26.9.2016 WAFY chromservis s.r.o. Elektrárenská 1, Bratislava 35720590 reagencia DPD              46,02 € 88/2016
250/2016 27.9.2016 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36212466 Monitor k PC            111,85 € 84/2016
251/2016 28.9.2016 BRUTTO s.r.o. Trnavská cesta 912, Sereď 44533870 Váha            102,10 € 90/2016
252/2016 28.9.2016 Klimatech Košice, s.r.o.  Čermeľská 3, Košice 36762393 Údržba VZT jednotky            375,60 € 252112015
253/2016 29.9.2016 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 Osadenie merania odberu tepla pre školský byt a PRVN            522,00 € 59/2016
254/2016 3.10.2016 ŠJ pri ZŠ Tomášikova  Tomášikova 31, Košice 35540613 RN za obedy            678,00 € 09/2016
255/2016 3.10.2016 ŠJ pri ZŠ Tomášikova  Tomášikova 31, Košice 35540613 Príplatok k strave               62,15 € 09/2016
256/2016 3.10.2016 Papier Servis  Južná trieda 66, Košice 36577308 Kancelársky materiál            108,78 € 91/2016
257/2016 3.10.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina              160,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 10/2016, o.m.92514
258/2016 3.10.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina              220,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 10/2016, o.m.92506
259/2016 3.10.2016 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 Teplo        6 512,88 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006, 252192016 záloha za 10/2016
260/2016 3.10.2016 B Limited s.r.o. Nováčany 927, 044 21 Nováčany 47470674 Zabezpečenie služieb verejného obstarávania            432,00 € 89/2016
261/2016 4.10.2016 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Zemný plyn pre ŠJ             137,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 10/2016
262/2016 4.10.2016 SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1, Košice 36182214 Aktualizácia a servis k programu SVP - ŠJ              39,24 €
263/2016 5.10.2016 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok 31336884 Chémia do bazéna            144,07 € 87/2016
264/2016 6.10.2016 Livonec SK, s.r.o. Krivá 18, Košice 48121347 Technik PO a bezp.tech. služba za 3.Q 2016            180,00 € 252202015
265/2016 6.10.2016 VVS Komenského 50, Košice 36570460 Vodné, stočné        1 338,37 € Zmluva č. 01/379/2002 26.8.2016-28.9.2016
266/2016 7.10.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Hovory               51,60 € 252222015, 252272015 ZŠ a ŠJ za 09/2016
267/2016 7.10.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Hovory               20,69 € Zmluva č. 0273180 ZŠ 09/2016
268/2016 11.10.2016 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 Teplo        2 680,96 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006, 252192016 vyúčtovanie za 09/2016
269/2016 11.10.2016 KOMENSKY, s.r.o. Park mládeže 1, Košice 43908977 Virtuálna knižnica               16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 09/2016
270/2016 12.10.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina   -           86,58 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 01-09/2016, o.m.92527
271/2016 12.10.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina              592,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 10/2016, za 4 o.m.
272/2016 13.10.2016 JUDr. Habiňák Vladimír Kuzmányho 57, Košice 42239800 právne služby            390,00 € 252042013 07-09/2016
273/2016 13.10.2016 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Seminár - Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu              59,00 €
274/2016 17.10.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina                95,34 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 09/2016, o.m.92514
275/2016 17.10.2016 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina          1 753,98 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 09/2016, o.m.92506
276/2016 20.10.2016 Kosit a.s. Rastislavova 98, Košice 36205214 Preprava a prenájom VKK, triedenie a zneškodnenie odpadu            139,97 € 79/2016
277/2016 21.10.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863 Mobilné hovory              34,04 € 252132014, 252142014 8.9.2016-7.10.2016
278/2016 24.10.2016 Elektroservis VV, s.r.o. Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 Oprava ohrievacieho pultu v ŠJ               83,40 € 94/2016-1 
279/2016 25.10.2016 Papier Servis  Južná trieda 66, Košice 36577308 Balíčky pre deti v HN            215,80 € 92/2016
280/2016 26.10.2016 CM-Bazény s.r.o. Drieňová 1, Košice  31650007 Dodávka a montáž filtračného čerpadla na bazéne -2ks        1 179,98 € 93/2016
281/2016 27.10.2016 Daffer spol. s r. o Včelárska 1, 97101 Prievidza 36320439  Zabezpečenie vybavenia telocvične základnej školy        3 595,00 € 252302016
282/2016 2.11.2016 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 Tonery               75,00 € 97/2016
283/2016 2.11.2016 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 Teplo        8 311,20 € Zmluva č. 63/2006,č.43/22/2016 záloha 11/2016
284/2016 2.11.2016 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina              240,00 € zmluva č. 5100134990C záloha za 11/2016, o.m.92514
285/2016 2.11.2016 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina        1 940,00 € zmluva č. 5100134990C záloha za 11/2016, o.m.92506
286/2016 2.11.2016 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Zemný plyn pre ŠJ             226,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 11/2016
287/2016 2.11.2016 KOMENSKY, s.r.o. Park mládeže 1, Košice 43908977 Virtuálna knižnica               16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 10/2016
288/2016 2.11.2016 ŠJ pri ZŠ Tomášikova  Tomášikova 31, Košice 35540613 Príplatok k strave               66,66 € 10/2016
289/2016 2.11.2016 ŠJ pri ZŠ Tomášikova  Tomášikova 31, Košice 35540613 RN za obedy            727,20 € 10/2016
290/2016 3.11.2016 Ille - Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica 36226947 Hygienické potreby              89,95 € Zmluva č. 300593
291/2016 7.11.2016 RÚVZ v Košiciach Ipeľská 1, Košice 00606723 Rozbor vzorky bazénovej vody              65,80 € 252292015
292/2016 7.11.2016 VVS Komenského 50, Košice 36570460 Vodné, stočné        1 115,45 € Zmluva č. 01/379/2002 29.9.2016-28.10.2016
293/2016 7.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Hovory               51,60 € 252222015, 252272015 ZŠ+ŠJ 10/2016
294/2016 7.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Hovory               20,39 € Zmluva č. 0273180 ZŠ 10/2016
295/2016 7.11.2016 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina            618,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 10/2016, 5 o.m.
296/2016 7.11.2016 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 Teplo        4 081,07 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006, 252192016 vyúčtovanie 10/2016
297/2016 7.11.2016 Daniel Repka DERATEX-EKO Pokroku 16, Košice 10689877 Deratizácia - jeseň 2016              22,80 € 96/2016
298/2016 9.11.2016 CM-Bazény s.r.o. Drieňová 1, Košice  31650007 Servis bazénovej technológie              72,00 € 94/2016, 96/2016-1
299/2016 11.11.2016 Seman Ladislav Zemplínska 25, Košice 32514841 Montáž radiátorov            313,00 € 95/2016
300/2016 14.11.2016 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica  31331131 Listy bianco s vodotlačou, podtlačou            115,20 € 82/2015
301/2016 16.11.2016 Ján Kováč - REVOP TLAKSERVIS Dénešová 15, 040 23 Košice 41509323 Oprava bojlera - výmena tepelnej sondy              60,00 € 100/2016
302/2016 18.11.2016 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina        1 105,95 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie 10/2016, o.m.92506
303/2016 18.11.2016 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina            303,34 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie 10/2016, o.m.92514
304/2016 18.11.2016 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina            144,78 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie 10/2016, o.m.92527
305/2016 21.11.2016 Datacomp s.r.o. Tomášikova 37, Košice 36212466 Valec do tlačiarne Samsung              41,70 € 102/2016
306/2016 22.11.2016 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 00653501 Poistné               49,64 € 4220034490
307/2016 22.11.2016 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 00653501 Poistné             691,11 € 2617005710
308/2016 22.11.2016 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 00653501 Poistné               97,60 € 2507001217
309/2016 22.11.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863 Mobilné hovory              43,87 € 252132014, 252142014 8.10.2016-7.11.2016
310/2016 24.11.2016 GERGAS s.r.o. Alšavská 8, Košice 47462876 Hĺbenie jám na výsadbu drevín            141,67 € 99/2016
311/2016 28.11.2016 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok 31336884 Chémia do bazéna            244,13 € 101/2016
312/2016 29.11.2016 Tirpák František Kechnec 233, Kechnec 37642413 Kominárske práce              31,00 €
313/2016 30.11.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.  Kálov 356, Žilina 36391000 Stravné lístky            422,40 € 103/2016
314/2016 1.12.2016 ŠJ pri ZŠ Tomášikova  Tomášikova 31, Košice 35540613 Príplatok k strave               68,75 € 11/2016
315/2016 1.12.2016 ŠJ pri ZŠ Tomášikova  Tomášikova 31, Košice 35540613 RN za obedy            750,00 € 11/2016
316/2016 1.12.2016 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 Teplo        9 210,36 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006, 252192016 záloha za 12/2016
317/2016 1.12.2016 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina        1 170,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 12/2016, o.m.92506
318/2016 1.12.2016 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina            130,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 12/2016, o.m.92527
319/2016 1.12.2016 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina            420,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 12/2016, o.m. 92514
320/2016 1.12.2016 RÚVZ v Košiciach Ipeľská 1, Košice 00606723 Rozbor vzorky bazénovej vody              65,80 € 252292015 rozbor vody 14.12.2016
321/2016 2.12.2016 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Zemný plyn pre ŠJ             266,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 12/2016
322/2016 7.12.2016 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina            592,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 12/2016, 4 o.m.
323/2016 7.12.2016 VVS Komenského 50, Košice 36570460 Vodné, stočné        1 284,74 € Zmluva č. 01/379/2002 29.10.2016-29.11.2016
324/2016 7.12.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Hovory               49,00 € 252222015, 252272015 ZŠ a ŠJ za 11/2016
325/2016 7.12.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Hovory               20,86 € Zmluva č. 0273180 ZŠ 11/2016
326/2016 8.12.2016 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 Teplo        4 598,74 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006, 252192016 vyúčtovanie za 11/2016
327/2016 12.12.2016 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79, Košice 17078202 Náhradná výsadba            718,39 € 98/2016
328/2016 12.12.2016 KOMENSKY, s.r.o. Park mládeže 1, Košice 43908977 Virtuálna knižnica               16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 11/2016
329/2016 12.12.2016 Livonec SK, s.r.o. Krivá 18, Košice 48121347 Technik PO a bezp.tech.sl.a prac.sl.            180,00 € 252202015,252212015 4. Q 2016
330/2016 12.12.2016 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 502/10, Košice 47635843 umývacie a oplachové prostriedky do umývačky ŠJ a oprava umývačky riadu            240,00 € 104/2016, 104/2016-1
331/2016 14.12.2016 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina -         585,57 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 11/2016, o.m. 92506
332/2016 14.12.2016 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina            127,57 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 11/2016, o.m. 92527
333/2016 14.12.2016 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina            211,94 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 11/2016, o.m. 92514
334/2016 19.12.2016 Richard Roško Kežmarská 40, Košice 50511190 Počítačové služby              70,48 €
335/2016 19.12.2016 CM-Bazény s.r.o. Drieňová 1, Košice  31650007 Servis bazénovej technológie              72,00 € 107/2016
336/2016 20.12.2016 ŠJ pri ZŠ Tomášikova  Tomášikova 31, Košice 35540613 Príplatok k strave               53,24 € 12/2016
337/2016 20.12.2016 ŠJ pri ZŠ Tomášikova  Tomášikova 31, Košice 35540613 RN za obedy            580,80 € 12/2016
338/2016 21.12.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863 Mobilné hovory              27,16 € 252132014, 252142014 8.11.2016-7.12.2016
339/2016 21.12.2016 Elektro-Opos, s.r.o. Pod papierňou 1465/34, Bardejov 44034229 OPaOS el.spotrebičov, nádaradia, elektroinštalácie            687,00 € 106/2016
340/2016 21.12.2016 AITEC, s.r.o. Slovinská 12, Bratislava 43829171 Výúčbové CD              31,20 € 117/2016
341/2016 21.12.2016 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok 31336884 Chémia do bazéna            175,82 € 109/2016
342/2016 22.12.2016 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 renovácia tonerov              48,00 € 116/2016
343/2016 22.12.2016 Datacomp s.r.o. Tomášikova 37, Košice 36212466 Tonery             170,71 € 115/2016
344/2016 22.12.2016 Stiefel Eurocart s.r.o. Ružinovská 1/A, Bratislava 31360513 Výučbové CD a učebné pomôcky             143,00 € 118/2016
345/2016 22.12.2016 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, Bratislava 35950226 Kompresor              86,00 € 120/2016
346/2016 22.12.2016 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 rádiomagnetofón            124,80 € 121/2016
347/2016 22.12.2016 Panta Rhei, s.r.o. Kúpeľná 2, Veľký Meder 31443923 Knihy - učebné pomôcky            182,77 € 122/2016
348/2016 22.12.2016 Maquita s.r.o Soľná 738/36, Nitrianske Pravno 36316881 Učebné pomôcky              74,70 € 119/2016
349/2016 27.12.2016 Papier Servis  Južná trieda 66, Košice 36577308 Kancelársky materiál            343,76 € 113/2016
350/2016 27.12.2016 Papier Servis  Južná trieda 66, Košice 36577308 Čistiace a hygienické potreby             900,92 € 112/2016
351/2016 27.12.2016 RÚVZ v Košiciach Ipeľská 1, Košice 00606723 Rozbor vzorky bazénovej vody              65,80 € 252292015 13.12.2016
352/2016 27.12.2016 B Limited s.r.o. Nováčany 927, 044 21 Nováčany 47470674 Zabezpečenie služieb verejného obstarávania            441,60 € 111/2016
353/2016 28.12.2016 Elektro-Opos, s.r.o. Pod papierňou 1465/34, Bardejov 44034229 Výmena svietidiel        4 875,05 € 123/2016
354/2016 28.12.2016 JUDr. Habiňák Vladimír Kuzmányho 57, Košice 42239800 právne služby            390,00 € 252042013 10-12/2016
355/2016 28.12.2016 Seman Ladislav Zemplínska 25, Košice 32514841 Výmena radiátorov            272,00 € 110/2016
356/2016 28.12.2016 Novomal - Jozef Bernat Idanská 33/246, Malá Ida 10706151 maliarske a natieračské práce        2 500,00 € 114/2016
357/2016 28.12.2016 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 502/10, Košice 47635843 Oprava drvičky odpadu ŠJ            780,00 € 108/2016
358/2016 28.12.2016 Maquita s.r.o Soľná 738/36, Nitrianske Pravno 36316881 Učebné pomôcky              46,89 € 124/2016
359/2016 29.12.2016 Ille - Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica 36226947 Hygienické potreby              87,46 € Zmluva č. 300593