Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok

Novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ukladá všetkým povinným subjektom, medzi ktoré patria aj samosprávy, zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle s účinnosťou od 01. 01. 2011.
Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Predmet zmluvy Zobraz
Kolektívna zmluva 2015 7.1.2015 ZO OZ pri ZŠ Tomášikova 31, Košice kolektívna zmluva na rok 2015 Zobraziť
252022015 5.2.2015 Vypožičiavateľ - Mestská časť Košice-Sever výpožička nebytových priestorov na referendum Zobraziť
252012015 16.2.2015 Zhotoviteľ - STAVA IPS s.r.o. Zhotovenie diela: "Oprava budovy bazénu slúžiacemu pre 10 ZŠ" Zobraziť
252032015 17.3.2015 Nájomca - Ing. Dagmar Prividi nájom nebytového priestoru Zobraziť
252042015 10.4.2015 Nájomca - ŠŠK Union Press Košice nájom nebytového priestoru Zobraziť
Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve 2015 27.5.15 ZO OZ pri ZŠ Tomášikova 31, Košice úprava kolektívnej zmluvy na rok 2015 Zobraziť
Dodatok č. 1 k zmluve č. 252282014 9.6.2015 Nájomca - Školský športový klub JUGO Košice aktualizácia zmluvy Zobraziť
252052015 30.6.2015 Predávajúci - HOKO s.r.o. dodanie tovaru "Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky" Zobraziť
252062015 30.6.2015 Predávajúci - Jozef Moňok - JOKRIM dodanie tovaru "Zelenina, ovocie a orechy" Zobraziť
252072015 30.6.2015 Predávajúci - RYBA Košice spol. s r.o. dodanie tovaru "Ryby a mrazené výrobky" Zobraziť
Dodatok č. 2 k zmluve č. 252012013 6.7.2015 Nájomca - Ján Bordáš nájom bytu - aktualizácia zmluvy Zobraziť
Dodatok č. 4 k zmluve č. 252052005 9.7.2015 Nájomca - Ing. arch. Martin Drahovský nájom nebytových priestorov - aktualizácia zmluvy Zobraziť
252082015 31.7.2015 Predávajúci - Milk Agro, spol. s r.o. dodanie tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" Zobraziť
252102015 31.7.2015 Dodávateľ - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach vykonávanie odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz vody Zobraziť
252112015 11.8.2015 Zhotoviteľ - Klimatech Košice, s.r.o. vykonávanie servisnej služby na VZT zariadení Zobraziť
Kúpna zmluva č. Z201519387_Z 13.8.2015 Dodávateľ - Ing. Ján Strapec Oxico zabezpečenie učebníc anglického jazyka pre žiakov 3.-5. ročníka základnej školy Zobraziť
252092015 20.8.2015 Predávajúci - Tofako plus s. r. o. dodanie tovaru "Pekárenské výrobky" Zobraziť
252082015-1 20.8.2015 Zhotoviteľ - alcomplet izolácie s.r.o. vykonanie diela "Oprava strešnej krytiny trakt C" Zobraziť
252122015 25.8.2015 Zhotoviteľ - StavEnergo, s.r.o. vypracovanie Projektovej dokumentácie, Tepelnotechnického posudku a Energeticko-environmentálneho posudku Zobraziť
252142015 2.9.2015 Predávajúci - EMATRADE s.r.o. dodávka ovocia, zeleniny výrobkov z nich - školské ovocie Zobraziť
252132015 18.9.2015 Predávajúci - PICADO, s.r.o. dodávka tovaru "Základné potraviny" Zobraziť
252152015 24.9.2015 Nájomca - ŠŠK JUGO Košice nájom nebytových priestorov Zobraziť
252172015 28.9.2015 Nájomca - ŠŠK JUGO Košice nájom nebytových priestorov Zobraziť
252162015 29.9.2015 Nájomca - ADONAI s.r.o. nájom nebytových priestorov Zobraziť
252182015 9.10.2015 Nájomca - Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode, TSM Košice nájom nebytových priestorov Zobraziť
252192015 2.11.2015 Nájomca - Klub Plávania BLUE BUBBLES nájom nebytových priestorov Zobraziť
252202015 4.11.2015 Mandatár - Livonec, s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb Zobraziť
252212015 4.11.2015 Postupca - Livonec, s.r.o. dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností Zobraziť
252222015 10.11.2015 Podnik - Slovak Telekom, a.s. poskytovanie verejných služieb Zobraziť
252242015 23.11.2015 Poskytovateľ - Národné športové centrum zvýšenie kvalifikácie učiteľov a telesnej a športovej výchovy a bezodplatný prevod majetku štátu Zobraziť
252262015 24.11.2015 Poskytovateľ - Metodicko-pedagogické centrum dodávka didaktických pomôcok Zobraziť
252252015 26.11.2015 Nájomca - Klub Plávania BLUE BUBBLES nájom nebytových priestorov Zobraziť
252272015 1.12.2015 Podnik - Slovak Telekom, a.s. poskytovanie verejných služieb Zobraziť
252232015 8.12.2015 Zhotoviteľ - KISS stavebné práce, s.r.o. zhotovenie diela: "Rekonštrukcia budovy-sanácia a hydroizolácia stien v pavilóne A" Zobraziť
252282015 8.12.2015 Nájomca - PIDES, s.r.o. nájom nebytových priestorov Zobraziť
252292015 8.12.2015 Dodávateľ - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach vykonávanie odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz vody Zobraziť
252302015 8.12.2015 Prevodca - Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky bezodplatný prevod majetku štátu Zobraziť
252312015 15.12.2015 Poskytovateľ - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie bezodplatný prevod majetku štátu Zobraziť
252322015 15.12.2015 Poskytovateľ - Organika s.r.o. zabezpečenie mliečych výrobkov Zobraziť
252332015 21.12.2015 Úrad - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny úprava dohody č. 165/§10/2014/AC (int.č.252312014) Zobraziť
Dodatok č. 3 k zmluve č. 252012013 31.12.2015 Nájomca - Ján Bordáš nájom bytu - aktualizácia zmluvy Zobraziť
Kolektívna zmluva 2016 31.12.2015 ZO OZ pri ZŠ Tomášikova 31, Košice kolektívna zmluva na rok 2016 Zobraziť
 
 
 
Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Int.č.fa Fa došla dňa Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO Popis plnenia suma s DPH (Eur) Identifikácia zmluvy/objednávky /ak relevantné/ Poznámka
1/2015 2.1.2015 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 elektrina 290,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha 01/2015
2/2015 2.1.2015 Dalkia Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 teplo 500,00 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 záloha 01/2015
3/2015 5.1.2015 ILLE Lichardova 16, Skalica 36226947 hygienické potreby 85,73 € Zmluva č. 300593
4/2015 8.1.2015 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava 35763469 telefón 39,97 € Zmluva č. 0273180 hovory ZŠ 12/2014
5/2015 8.1.2015 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava 35763469 telefón 61,08 € Zmluva č. 0273181, č. 0277501 hovory ZŠ a ŠJ 12/2014
6/2015 8.1.2015 VVS Komenského 50, Košice 36570460 vodné, stočné 958,82 € Zmluva č. 01/379/2002 ZŠ + ŠJ 25.11.2014-30.12.2014
7/2015 8.1.2015 VEMA Prievozská 14/A, Bratislava 31355374 licencia 540,00 € aktuálne verzie 01/15-12/15
8/2015 9.1.2015 Komensky Park mládeže 1, Košice 43908977 virtuálna knižnica 16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 12/2014
9/2015 14.1.2015 Dalkia Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 teplo 3 699,04 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 vyúčtovanie 12/2014
10/2015 15.1.2015 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 elektrina 146,25 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie 12/2014 - o.m. 92506
11/2015 16.1.2015 IPEKO Zvolen s.r.o. Jazmínová 3273/16, Zvolen 47405279 seminár 33,00 € Vnútorné predpisy škôl ...
12/2015 19.1.2015 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 elektrina -1 672,03 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za rok 2014 - 6 o.m.
13/2015 20.1.2015 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863 telefón 48,70 € 252132014, 252142014, 252152014,252162014 mobilné hovory 8.12.2014-7.1.2015 + splátka za mobily
14/2015 20.1.2015 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 zemný plyn pre ŠJ 104,78 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 vyúčtovanie za 19.10.-31.12.2014
15/2015 20.1.2015 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23/A, Žilina 31592503 publikácia 48,86 € vyúčtovanie - predplatného za rok 2014
16/2015 21.1.2015 VEMA Prievozská 14/A, Bratislava 31355374 vzdialené pripojenie 4,80 €
17/2015 21.1.2015 M.Medlen - JurisDat Ondavská 8, Bratislava 11821973 časopis ŠKOLA 23,00 € predplatné 2015
18/2015 22.1.2015 Pavol Vargovčák Tokajnícka 8, Košice 17252954 montáž drvičky 50,00 € 3/2015
19/2015 22.1.2015 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 zemný plyn pre ŠJ 258,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 záloha 01/2015
20/2015 26.1.2015 KOSIT a.s. Rastislavova 2258/98, Košice 36205214 prenájom kontajnera a odvoz odpadu 171,12 € 1/2015
21/2015 26.1.2015 TOMIRA s.r.o. Muškátova 495/38, Košice 46933000 bezpečnostný projekt 421,12 € 1-2/2015
22/2015 27.1.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79, Košice 17078202 obhliadka a výpočet spoločenskej hodnoty drevín 25,69 €
23/2015 2.2.2015 ELDO PLUS s.r.o. Olšovany 67 47699540 elektromontážne práce - drvič odpadu 96,00 € 4/2015
24/2015 2.2.2015 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 elektrina 260,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha 02/2015, o.m. 92506
25/2015 4.2.2015 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, Košice 35540613 Príplatok k strave zamestnancov 65,45 € 01/2015
26/2015 4.2.2015 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, Košice 35540613 Režijné náklady za obedy 714,00 € 01/2015
27/2015 4.2.2015 TASR Lamačská cesta 3, Bratislava 31320414 seminár - Aktívne obchodovanie typ O 90,00 €
28/2015 5.2.2015 VEMA Prievozská 14/A, Bratislava 31355374 konzultácie k PaM 21,60 €
29/2015 9.2.2015 VVS Komenského 50, Košice 36570460 vodné, stočné 824,56 € Zmluva č. 01/379/2002 19.12.2014 - 30.1.2015
30/2015 9.2.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 stravné lístky 155,10 € 10/2015
31/2015 10.2.2015 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 zemný plyn pre ŠJ 250,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 záloha 02/2015
32/2015 10.2.2015 Datacomp s.r.o. Tomášikova 37, Košice 36212466 licencia MS Office 2013 75,25 € 8/2015
33/2015 10.2.2015 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava 35763469 telefón 26,48 € Zmluva č. 0273180 hovory ZŠ 01/2015
34/2015 10.2.2015 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava 35763469 telefón 58,06 € Zmluva č. 0273181, č. 0277501 hovory ZŠ a ŠJ 01/2015
35/2015 10.2.2015 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 elektrina 1 093,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha 02/2015, 6 o.m.
36/2015 11.2.2015 Komensky Park mládeže 1, Košice 43908977 virtuálna knižnica 16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 01/2015
37/2015 11.2.2015 Pavol Vargovčák Tokajnícka 8, Košice 17252954 demontáž a montáž radiátorov a ventilov 333,00 € 9/2015
38/2015 11.2.2015 Verlag Dashöfer Železničiarska 13, Bratislava 35730129 predplatné - Škola efektívne 150,04 € na rok 2015
39/2015 11.2.2015 Dalkia Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 teplo 11 377,10 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 vyúčtovanie za 01/2015
40/2015 16.2.2015 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 elektrina 15,32 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 01/2015 - o.m.92506
41/2015 16.2.2015 Dalkia Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 teplo 1 000,00 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 záloha 02/2015
42/2015 17.2.2015 KOSIT a.s. Rastislavova 2258/98, Košice 36205214 odvoz odpadu 57,35 € 1/2015 doúčtovanie k FA č. 20/2015
43/2015 18.2.2015 Procesná automatizácia Strojárenská 1, Košice 31652573 oprava monitora 25,00 € 7/2015
44/2015 23.2.2015 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863 telefón 53,28 € 252132014, 252142014, 252152014,252162014 mobilné hovory 8.1.2015 - 7.2.2015 + splátka za mobily
45/2015 26.2.2015 ILLE Lichardova 16, Skalica 36226947 hygienické potreby 85,73 € Zmluva č. 300593
46/2015 2.3.2015 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 elektrina 310,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 03/2015, o.m. 92506
47/2015 2.3.2015 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 tonery 44,04 € 11/2015
48/2015 2.3.2015 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 tonery 21,00 € 11/2015
49/2015 2.3.2015 Dalkia Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 teplo 2 000,00 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 záloha 03/2015
50/2015 3.3.2015 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, Košice 35540613 Príplatok k strave zamestnancov 46,09 € 02/2015
51/2015 3.3.2015 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, Košice 35540613 Režijné náklady za obedy 502,80 € 02/2015
52/2015 5.3.2015 NÚCV Tomášikova 4, Bratislava 00699438 seminár - Aktuálne zmeny vo výchove a vzdelávaní v ZŠ 20,00 €
53/2015 6.3.2015 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 elektrina 1 068,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 03/2015, 6 o.m.
54/2015 6.3.2015 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 zemný plyn pre ŠJ 235,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 03/2015
55/2015 9.3.2015 Dalkia Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 teplo 9 992,67 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 vyúčtovanie za 02/2015
56/2015 10.3.2015 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava 35763469 telefón 28,73 € Zmluva č. 0273180 hovory ZŠ za 02/2015
57/2015 10.3.2015 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava 35763469 telefón 55,27 € Zmluva č. 0273181, č. 0277501 hovory ZŠ, ŠJ za 02/2015
58/2015 11.3.2015 Ing. Peter Kottáš - PeKo Rumančeková 36, Bratislava 32103883 prenájom web priestoru 42,00 € prenájom web priestoru do 31.3.2016
59/2015 11.3.2015 VVS Komenského 50, Košice 36570460 vodné, stočné 732,73 € Zmluva č. 01/379/2002 29.1.2015-27.2.2015
60/2015 11.3.2015 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 elektrina -12,67 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 02/2015, o.m.92506
61/2015 12.3.2015 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 kancelársky materiál 73,44 € 16/2015
62/2015 12.3.2015 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 balíčky pre deti v HN 431,60 € 13/2015
63/2015 16.3.2015 Komensky Park mládeže 1, Košice 43908977 virtuálna knižnica 16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 02/2015
64/2015 17.3.2015 Print Trade, s.r.o. Čajkovského 8, Lučenec 31585078 diagnostika a oprava projektora 195,10 € 5,6/2015
65/2015 18.3.2015 PRO-TENDER s.r.o. Smetanova 9, Košice 36591084 poradenstvo - VO 180,00 € 252242014 VO - Oprava bazéna slúžiaceho pre 10 ZŠ
66/2015 24.3.2015 KOSIT a.s. Rastislavova 2258/98, Košice 36205214 odvoz odpadu 220,06 € 14/2015
67/2015 24.3.2015 MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, Košice 36679135 pracovná zdravotná služba 223,38 € Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby 1.Q 2015
68/2015 31.3.2015 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863 telefón 47,24 € 252132014, 252142014, 252152014,252162014 mobilné hovory 8.2.-7.3.2015 + splátka za mobily
69/2015 1.4.2015 Pavol Vargovčák Tokajnícka 8, Košice 17252954 Dodávka a montáž bojlera a umýv. Batérie 325,00 € 18/2015
70/2015 1.4.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 stravné lístky 214,50 € 20/2015
71/2015 7.4.2015 Daniel Repka DERATEX-EKO Pokroku 16, Košice 10689877 deratizácia 22,80 € 12/2015
72/2015 7.4.2015 VVS Komenského 50, Košice 36570460 vodné, stočné 931,81 € Zmluva č. 01/379/2002 28.2.2015-30.3.2015 - ZŠ + ŠJ
73/2015 7.4.2015 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 elektrina 260,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 04/2015, o.m.92506
74/2015 7.4.2015 Verlag Dashöfer Železničiarska 13, Bratislava 35730129 predplatné - Škola efektívne 36,11 € na rok 2016
75/2015 7.4.2015 Dalkia Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 teplo 2 000,00 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 záloha za 04/2015
76/2015 8.4.2015 Livonec, s.r.o. Hraničná 13, Poprad 31730671 Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a tlaková skúška požiarnej hadice 99,00 €
77/2015 8.4.2015 Livonec, s.r.o. Hraničná 13, Poprad 31730671 technik PO a bezp.tech.služba 120,00 € 252402014 1.Q 2015
78/2015 8.4.2015 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava 31331131 Licencia Školksá jedáleň + webhosting na 12 mes. 196,00 € 21/2015
79/2015 9.4.2015 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava 35763469 telefón 58,73 € Zmluva č. 0273181, č. 0277501 Hovory ZŠ a ŠJ za 03/2015
80/2015 9.4.2015 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava 35763469 telefón 34,91 € Zmluva č. 0273180 Hovory ZŠ za 03/2015
81/2015 9.4.2015 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 elektrina 1 068,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 04/2015, 6 o.m.
82/2015 9.4.2015 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, Košice 35540613 Príplatok k strave zamestnancov 75,46 € 03/2015
83/2015 9.4.2015 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, Košice 35540613 Režijné náklady za obedy 823,20 € 03/2015
84/2015 10.4.2015 VVS Komenského 50, Košice 36570460 vodné, stočné - € Zmluva č. 01/379/2002 27.2.2015-30.03.2015 - plaváreň
85/2015 13.4.2015 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 zemný plyn pre ŠJ 129,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 04/2015
86/2015 13.4.2015 Dalkia Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 teplo 7 132,23 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 vyúčtovanie za 03/2015
87/2015 13.4.2015 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 elektrina -143,58 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 03/2015, o.m.92506
88/2015 16.4.2015 Komensky Park mládeže 1, Košice 43908977 virtuálna knižnica 16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 03/2015
89/2015 21.4.2015 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863 telefón 34,92 € 252132014, 252142014, 252152014,252162014 mobilné hovory 8.3.-7.4..2015 + splátka za mobily
90/2015 22.4.2015 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 502/10, Košice 47635843 Umývacie a oplachové prostriedky do ŠJ 210,00 € 23/2015
91/2015 23.4.2015 ILLE Lichardova 16, Skalica 36226947 hygienické potreby 85,73 € Zmluva č. 300593
92/2015 27.4.2015 EaCP s.r.o. Kaspická 4, Košice 47894431 stavebný dozor 2 500,00 € 252362014
93/2015 28.4.2015 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 čistiace a hygienické potreby 256,30 € 22/2015
94/2015 28.4.2015 JUDr. Vladimír Habiňák Kuzmányho 57, Košice 42239800 právne služby 390,00 € 252042013 1-3/2015
95/2015 28.4.2015 STAVA IPS s.r.o. Vodárenská 2, Košice 45440026 stavebné práce 100 768,28 € 252012015
96/2015 4.5.2015 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 elektrina 170,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha 05/2015, o.m.92506
97/2015 4.5.2015 Dalkia Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 teplo 911,00 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 záloha 05/2015
98/2015 5.5.2015 Dalkia Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 teplo 1 775,21 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 vyúčtovanie za rok 2014
99/2015 5.5.2015 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 zemný plyn pre ŠJ 49,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 05/2015
100/2015 5.5.2015 ARTAX s.r.o. Hradbová 11, Košice 31719970 autorský dozor k stavbe 600,00 €
101/2015 5.5.2015 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, Košice 35540613 Príplatok k strave zamestnancov 61,27 € 04/2015
102/2015 5.5.2015 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, Košice 35540613 RN za obedy 668,40 € 04/2015
103/2015 6.5.2015 VVS Komenského 50, Košice 36570460 stočné - € Zmluva č. 01/379/2002 plaváreň 31.3.-28.4.2015
104/2015 6.5.2015 VVS Komenského 50, Košice 36570460 vodné, stočné 861,86 € Zmluva č. 01/379/2002 ZŠ+ŠJ 31.3.-28.4.2015
105/2015 7.5.2015 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 elektrina 1 093,00 € záloha za 05/2015, 7 o.m.
106/2015 7.5.2015 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava 35763469 telefón 25,02 € Zmluva č. 0273180 hovory ZŠ 04/2015
107/2015 11.5.2015 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava 35763469 telefón 53,83 € Zmluva č. 0273181, č. 0277501 hovory ZŠ+ŠJ 04/2015
108/2015 12.5.2015 Komensky Park mládeže 1, Košice 43908977 virtuálna knižnica 16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 04/2015
109/2015 13.5.2015 Dalkia Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 teplo 4 767,52 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 vyúčtovanie 04/2015
110/2015 14.5.2015 Procesná automatizácia Strojárenská 1, Košice 31652573 tonery 79,93 € 26/2015
111/2015 14.5.2015 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 elektrina 34,51 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie 04/2015 - o.m.92506
112/2015 18.5.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 stravné lístky 75,90 € 27/2015
113/2015 21.5.2015 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 00653501 poistné 691,11 € Poistná zmluva č. 2617005710 za obdobie 20.6.2015 - 20.12.2015
114/2015 21.5.2015 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863 telefón 34,92 € 252132014, 252142014, 252152014,252162014 mobilné hovory 8.4.-7.5.2015 + splátka za mobily
115/2015 1.6.2015 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 elektrina 230,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 06/2015, o.m. 92506
116/2015 1.6.2015 Mesto Košice Trieda SNP 48/A, Košice 00691135 poplatok za komunálny odpad 1 247,40 € 2. splátka
117/2015 1.6.2015 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, Košice 35540613 Príplatok k strave zamestnancov 57,53 € 05/2015
118/2015 1.6.2015 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, Košice 35540613 RN za obedy 627,60 € 05/2015
119/2015 5.6.2015 JYSK s.r.o. Šoltésovej 502/10, Košice 35974133 kvetináče 137,50 €
120/2015 2.6.2015 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 zemný plyn pre ŠJ 21,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 06/2015
121/2015 3.6.2015 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 kancelársky materiál 202,39 € 29/2015
122/2015 3.6.2015 RVC Košice Hlavná 68, Košice 31268650 pracovné stretnutie - školenie pre ekonómky a účtovníčky 139,00 €
123/2015 4.6.2015 VVS Komenského 50, Košice 36570460 vodné, stočné 927,34 € Zmluva č. 01/379/2002 ZŠ+ŠJ+plaváreň 29.4.-28.5.2015
124/2015 4.6.2015 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 tonery 85,99 € 28/2015
125/2015 4.6.2015 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 tonery 116,28 € 28/2015
126/2015 5.6.2015 Novátor spol. s r.o. Trolejbusová 2, Košice 36575950 kosačka 199,00 €
127/2015 8.6.2015 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 elektrina 1 068,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 06/2015 - 6 o.m.
128/2015 8.6.2015 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava 35763469 telefón 60,30 € Zmluva č. 0273181, č. 0277501 hovory ZŠ+ŠJ 05/2015
129/2015 10.6.2015 Komensky Park mládeže 1, Košice 43908977 virtuálna knižnica 16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 05/2015
130/2015 10.6.2015 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava 35763469 telefón 21,11 € Zmluva č. 0273180 hovory ZŠ 05/2015
131/2015 11.6.2015 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 odborný seminár 69,00 €
132/2015 11.6.2015 Dalkia Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 teplo 4 250,45 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 vyúčtovanie za 05/2015
133/2015 12.6.2015 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 elektrina -108,22 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 06/2015, o.m.92506
134/2015 15.6.2015 Seman Ladislav Zemplínska 25, Košice 32514841 dodávka a montáž bojlera 329,00 € 24/2015
135/2015 15.6.2015 Alžbeta Gluchmanová - BETTY Jegorovovo námestie 3, Košice 35423323 zasklenie okien 201,47 € 30/2015
136/2015 18.6.2015 ILLE Lichardova 16, Skalica 36226947 hygienické potreby 35,82 € Zmluva č. 300593
137/2015 18.6.2015 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 502/10, Košice 47635843 Umývacie prostriedky do ŠJ 143,40 € 31/2015
138/2015 23.6.2015 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863 telefón 39,78 € 252132014, 252142014, 252152014,252162014 mobilné hovory 8.5.-7.6.2015 + splátka za mobily
139/2015 26.6.2015 MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, Košice 36679135 pracovná zdravotná služba 223,38 € Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby 2.Q 2015
140/2015 26.6.2015 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, Košice 35540613 RN za obedy 775,20 € 06/2015
141/2015 26.6.2015 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, Košice 35540613 Príplatok k strave zamestnancov 71,06 € 06/2015
142/2015 29.6.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 stravné lístky 1 164,90 € 34/2015
143/2015 3.7.2015 Livonec, s.r.o. Hraničná 13, Poprad 31730671 technik PO a bezp.tech.služba 120,00 € 252402014 2.Q 2015
144/2015 3.7.2015 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 zemný plyn pre ŠJ 19,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 07/2015
145/2015 7.7.2015 JUDr. Vladimír Habiňák Kuzmányho 57, Košice 42239800 právne služby 390,00 € 252042013 4-6/2015
146/2015 7.7.2015 Komensky Park mládeže 1, Košice 43908977 virtuálna knižnica 16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 06/2015
147/2015 8.7.2015 FAMI plus, s.r.o. Matuškova 2/389, Košice 36595306 dodávka a montáž plastových okien 995,65 € 32/2015
148/2015 8.7.2015 B2B partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava 44413467 pojazdný rebrík s plošinou 5 stupňov 328,44 € 37/2015-2
149/2015 9.7.2015 MOSTPOOLS, s.r.o. Matuškova 18, Košice 45557641 gumené nášľapy na schodíky do bazéna 71,00 € 38/2015
150/2015 9.7.2015 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava 35763469 telefón 21,50 € Zmluva č. 0273180 hovory ZŠ 06/2015
151/2015 9.7.2015 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 elektrina 1 068,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 6 o.m. 07/2015
152/2015 9.7.2015 VVS Komenského 50, Košice 36570460 vodné, stočné 985,12 € Zmluva č. 01/379/2002 29.5.-29.6.2015, ZŠ+ŠJ+plaváreň
153/2015 9.7.2015 Dalkia Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 teplo 5 161,03 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 vyúčtovanie za 06/2015
154/2015 9.7.2015 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava 35763469 telefón 65,24 € Zmluva č. 0273181, č. 0277501 hovory ZŠ a ŠJ 06/2015
155/2015 13.7.2015 Ján Kováč - REVOP TLAKSERVIS Dénešova 15, Košice 41509323 Odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení 469,00 € 39/2015
156/2015 14.7.2015 Branislav Janitor Bukovecká 21, Malá Ida 43082165 Obklad stien v bazénovej hale 5 221,52 € 35/2015
157/2015 16.7.2015 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 elektrina -166,75 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za o.m.92506, 06/2015
158/2015 16.7.2015 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava 31331131 školské tlačivá 269,54 € 78/2014
159/2015 16.7.2015 STAVA IPS s.r.o. Vodárenská 2, Košice 45440026 stavebné práce - doplnenie kazetového stropu v bazénovej hale 2 539,98 € 36/2015
160/2015 20.7.2015 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863 telefón 46,14 € 252132014, 252142014, 252152014,252162014 mobilné hovory 8.6.-7.7.2015+splátka za mobily
161/2015 27.7.2015 VVS Komenského 50, Košice 36570460 práce na vodovode 32,40 € 37/2015-1 zaplombovanie meradla
162/2015 31.7.2015 JYSK s.r.o. Šoltésovej 502/10, Košice 35974133 kvetináče 250,00 €
163/2015 3.8.2015 NOVOMAL - Jozef Bernat Idanská 246/33, Malá Ida 10706151 maliarske a natieračské práce 4 885,00 € 40/2015
164/2015 4.8.2015 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 zemný plyn pre ŠJ 19,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 08/2015
165/2015 4.8.2015 Elektroservis VV, s.r.o. Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 oprava umývačky riadu 69,60 € 33/2015
166/2015 6.8.2015 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava 35763469 telefón 54,04 € Zmluva č. 0273181, č. 0277501 hovory ZŠ a ŠJ 07/2015
167/2015 6.8.2015 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 elektrina 1 093,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 08/2015 - 7 o.m.
168/2015 6.8.2015 VVS Komenského 50, Košice 36570460 vodné, stočné 502,19 € Zmluva č. 01/379/2002 30.6.-30.7.2015, ZŠ+ŠJ
169/2015 10.8.2015 Komensky Park mládeže 1, Košice 43908977 virtuálna knižnica 16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 07/2015
170/2015 10.8.2015 Dalkia Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 teplo 5 161,03 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 záloha za 07/2015
171/2015 10.8.2015 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava 35763469 telefón 18,66 € Zmluva č. 0273180 hovory ZŠ 07/2015
172/2015 10.8.2015 VVS Komenského 50, Košice 36570460 stočné 3,24 € Zmluva č. 01/379/2002 30.6.-30.7.2015, plaváreň
173/2015 13.8.2015 WAFY chromservis s.r.o. Elektrárenská 1, Bratislava 35720590 Servis fotometra 79,20 € 43/2015
174/2015 13.8.2015 WAFY chromservis s.r.o. Elektrárenská 1, Bratislava 35720590 Reagencia DPD - bazén 175,32 € 44/2015
175/2015 14.8.2015 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 elektrina 62,75 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za o.m. 92506, 07/2015
176/2015 17.8.2015 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, Pezinok 31336884 chémia do bazéna 203,26 € 45/2015
177/2015 17.8.2015 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava 31331131 komplexná školská agenda - licecnia 302,33 €
178/2015 24.8.2015 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 čistiace a hygienické potreby 417,59 € 41/2015
179/2015 25.8.2015 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863 telefón 37,74 € 252132014, 252142014, 252152014,252162014 mobilné hovory 8.7.-7.8.2015+splátka za mobily
180/2015 26.8.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 stravné lístky 594,00 € 50/2015
181/2015 26.8.2015 Ing. Ján Strapec OXICO Panónska cesta 6/3819, Bratislava 11667958 knihy AJ pre 3.-5. ročník ZŠ 2 100,00 € Z201519387_Z
182/2015 2.9.2015 Slovenská pošta Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 tlač poštových poukazov 32,87 € 46/2015
183/2015 2.9.2015 MEDIHUM, s.r.o. Bosákova 7, Bratislava 35952580 vyšetrovacie lôžko - plaváreň 185,00 € 52/2015
184/2015 2.9.2015 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 zemný plyn pre ŠJ 40,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 09/2015
185/2015 2.9.2015 Mesto Košice Trieda SNP 48/A, Košice 00691135 poplatok za komunálny odpad 1 247,40 € 3. splátka
186/2015 2.9.2015 VEOLIA (Dalkia) Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 teplo 911,00 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 záloha 09/2015
187/2015 4.9.2015 VVS Komenského 50, Košice 36570460 vodné, stočné 517,92 € Zmluva č. 01/379/2002 31.7.-27.8.2015
188/2015 7.9.2015 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 elektrina 1 068,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha 09/2015 - 6 o.m.
189/2015 7.9.2015 VVS Komenského 50, Košice 36570460 stočné 179,28 € Zmluva č. 01/379/2002 plaváreň 31.7.-27.8.2015
190/2015 7.9.2015 CM-Bazény s.r.o. Drieňová 1, Košice 31650007 oprava čerpadiel a dávkovačov 358,00 € 49/2015
191/2015 7.9.2015 VEOLIA (Dalkia) Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 teplo 5 165,20 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 vyúčtovanie 08/2015
192/2015 7.9.2015 NÚCV Tomášikova 4, Bratislava 00699438 seminár - Aktuálne zmeny v zákone č. 317/2009 20,00 €
193/2015 8.9.2015 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 kancelársky materiál 136,43 € 54/2015
194/2015 9.9.2015 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava 35763469 telefón 55,33 € Zmluva č. 0273181, č. 0277501 hovory ZŠ a ŠJ 08/2015
195/2015 9.9.2015 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava 35763469 telefón 19,50 € Zmluva č. 0273180 hovory ZŠ 08/2015
196/2015 10.9.2015 Seman Ladislav Zemplínska 25, Košice 32514841 dodávka a montáž bojlera - plaváreň 305,64 € 51/2015
197/2015 10.9.2015 Seman Ladislav Zemplínska 25, Košice 32514841 vodárenské práce - oprava ventilov a šrubenia 65,00 € 55/2015
198/2015 10.9.2015 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23/A, Žilina 31592503 Finančný spravodajca - predplatné 2016 26,40 €
199/2015 10.9.2015 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23/A, Žilina 31592503 Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2016 59,16 €
200/2015 11.9.2015 Komensky Park mládeže 1, Košice 43908977 virtuálna knižnica 16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 08/2015
201/2015 11.9.2015 SWISS spol. s r. o. Mečíková 11, Bratislava 35770252 oprava tlačiarne 31,20 € 60/2015
202/2015 14.9.2015 ELDO PLUS s.r.o. Olšovany 67 47699540 elektromontážne práce - výmena poistiek a svietidiel 156,00 € 53/2015
203/2015 14.9.2015 MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, Košice 36679135 pracovná zdravotná služba 297,84 € Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby obdobie 1.7.-31.10.2015
204/2015 14.9.2015 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 elektrina 588,85 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie 08/2015, o.m.92506
205/2015 14.9.2015 Branntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, Pezinok 31336884 chémia do bazéna - súdky -158,40 € vrátené súdky k FA 206/2015
206/2015 14.9.2015 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, Pezinok 31336884 chémia do bazéna 370,15 € 56/2015
207/2015 16.9.2015 Datacomp s.r.o. Tomášikova 37, Košice 36212466 tlačiarne 239,30 € 59/2015 2ks
208/2015 21.9.2015 CM-Bazény s.r.o. Drieňová 1, Košice 31650007 čerpadlo - plaváreň 276,00 € 61/2015
209/2015 25.9.2015 ELEKRO-OPOS, s.r.o. Pod papierňou 1456/34, Bardejov 44034229 oprava bleskozvodu a NN elektroinštalácie 979,24 € 57/2015 porevízna oprava
210/2015 24.9.2015 alcomplet izolácie s.r.o. Letná 27, Košice 36608556 oprava strešnej krytiny trakt C 26 850,91 € ZoD č. 252082015-1
211/2015 24.9.2015 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863 telefón 56,10 € 252132014, 252142014, 252152014,252162014 mobilné hovory 8.8.-7.9.2015 + splátka za mobily
212/2015 25.9.2015 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 tonery 42,84 € 61/2015-1
213/2015 25.9.2015 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 tonery 72,00 € 61/2015-1
214/2015 25.9.2015 B Limited s.r.o. Nováčany 927, Nováčany 47470674 služby VO 528,00 € 47/2015
215/2015 28.9.2015 B2B partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava 44413467 kľúčová schránka 1+1 118,80 € 62/2015
216/2015 29.9.2015 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 toner 25,00 € 63/2015
217/2015 29.9.2015 EaCP s.r.o. Kaspická 4, Košice 47894431 stavebný dozor 537,02 € 47/2015-1
218/2015 30.9.2015 RÚVZ v Košiciach Ipeľská 1, Košice 00606723 rozbor bazénovej vody 65,80 € zmluva č. 252102015
219/2015 1.10.2015 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, Košice 35540613 Režijné náklady za obedy 640,40 € 09/2015
220/2015 1.1.2015 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, Košice 35540613 Príplatok k strave zamestnancov 59,62 € 09/2015
221/2015 2.10.2015 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 elektrina 590,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 10/2015, o.m.92506
222/2015 2.10.2015 VEOLIA (Dalkia) Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 teplo 7 284,00 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 záloha za 10/2015
223/2015 2.10.2015 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 zemný plyn pre ŠJ 124,00 € Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 záloha za 10/2015
224/2015 2.10.2015 E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. Urbánkova 4037/13, Prešov 36670901 Úradná skúška el. zariadení a bleskozvodu 183,60 € 48/2015
225/2015 5.10.2015 RÚVZ v Košiciach Ipeľská 1, Košice 00606723 rozbor bazénovej vody 45,20 € zmluva č. 252102015
226/2015 5.10.2015 CM-Bazény s.r.o. Drieňová 1, Košice 31650007 servis - kontrola dávkovacieho zariadenia - bazén 40,00 €
227/2015 7.10.2015 Livonec, s.r.o. Hraničná 13, Poprad 31730671 technik PO a bezp.tech.služba 120,00 € 252402014 3.Q 2015
228/2015 7.10.2015 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 502/10, Košice 47635843 Umývacie a oplachové prostriedky do ŠJ 210,00 € 66/2015
229/2015 7.10.2015 VVS Komenského 50, Košice 36570460 vodné, stočné 954,04 € Zmluva č. 01/379/2002 28.8.2015-29.9.2015
230/2015 7.10.2015 Miroslav Harčarik Východná 13, Poproč 37640771 Obhliadka výťahu v ŠJ 15,00 € 68/2015
231/2015 8.10.2015 ELITOM s.r.o. Klincová 37/B, Bratislava 45894469 Valec do tlačiarne 143,38 € 70/2015
232/2015 8.10.2015 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava 35763469 telefón 55,32 € Zmluva č. 0273181, č. 0277501 hovory ZŠ a ŠJ 09/2015
233/2015 8.10.2015 VEOLIA (Dalkia) Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 teplo 5 923,04 € Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 vyúčtovanie za 09/2015
234/2015 8.10.2015 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 elektrina 1 068,00 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 10/2015, 6 o.m.
235/2015 8.10.2015 VVS Komenského 50, Košice 36570460 stočné 96,12 € Zmluva č. 01/379/2002 28.8.2015 - 29.9.2015 - plaváreň
236/2015 8.10.2015 JUDr. Vladimír Habiňák Kuzmányho 57, Košice 42239800 právne služby 390,00 € 252042013 7-9/2015
237/2015 8.10.2015 StavEnergo, s.r.o. Budimír 313, Budimír 44563213 vypracovanie projektovej dokumentácie, tepelno-tech. Posudku, enereticko-environment.posudku 10 100,00 € 252122015
238/2015 9.10.2015 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 čistiace a hygienické potreby 168,68 € 65/2015
239/2015 9.10.2015 ILLE Lichardova 16, Skalica 36226947 hygienické potreby 87,46 € Zmluva č. 300593
240/2015 9.10.2015 DD21 s.r.o. Švábska 107, Prešov 43818030 Oprava tlačiarne 611,83 € 69/2015
241/2015 9.10.2015 NÚCV Tomášikova 4, Bratislava 00699438 seminár - Odmeňovanie zamestnancov rezortu školstva 20,00 €
242/2015 9.10.2015 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava 35763469 telefón 28,68 € Zmluva č. 0273180 hovory ZŠ 09/2015
243/2015 12.10.2015 Komensky Park mládeže 1, Košice 43908977 virtuálna knižnica 16,56 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 09/2015
244/2015 12.10.2015 Kontrakt JMV, s.r.o. Krivá 18, Košice 31666744 Čistenie a monitoring kanalizácie a čistenie lapača tukov 776,88 € 64/2015
245/2015 14.10.2015 VSE Mlynská 31, Košice 44483767 elektrina 2 286,66 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčtovanie za 09/2015 - o.m.92506
246/2015 16.10.2015 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 502/10, Košice 47635843 Ecolab-DL do umývačky riadu 30,00 € 70/2015-1
247/2015 21.10.2015 Datacomp s.r.o. Tomášikova 37, Košice 36212466 Tonery 102,19 € 76/2015
248/2015 22.10.2015 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863 telefón 38,36 € Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C mobilné hovory 8.9.-5.7.2015 + splátka za mobily
249/2015 23.10.2015 Daniel Repka DERATEX-EKO Pokroku 16, Košice 10689877 deratizácia 22,80 € 74/2015
250/2015 27.10.2015 Meggy s.r.o. Staničná 26, Jelenec 36535290 balíčky pre deti v HN 282,20 € 73/2015
251/2015 27.10.2015 Rada ZO OZ Polianska 1, Košice 42104220 školenie 85,00 €
252/2015 28.10.2015 ELDO PLUS s.r.o. Olšovany 67 47699540 Oprava - výmena vypínača, výmena ističa 162,00 € 67/2015
253/2015 29.10.2015 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, Pezinok 31336884 chémia do bazéna 134,62 € 72/2015
254/2015 30.10.2015 RÚVZ v Košiciach Ipeľská 1, Košice 00606723 rozbor bazénovej vody 65,80 € 252102015
255/2015 02.11.2015 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, Košice 35540613 Príplatok k strave 68,09 10/2015
256/2015 02.11.2015 ŠJ pri ZŠ Tomášikova Tomášikova 31, Košice 35540613 RN za obedy 742,80 10/2015
257/2015 02.11.2015 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Zemný plyn pre ŠJ 205,00 Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 11/2015
258/2015 02.11.2015 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina 2 290,00 Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha za 11/2015,o.m.92506
259/2015 02.11.2015 VEOLIA (Dalkia) Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 Teplo 12 748,00 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 záloha 11/2015
260/2015 04.11.2015 Elektroservis VV, s.r.o. Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 Oprava drvičky odpadu 99,60 71/2015
261/2015 06.11.2015 Livonec, s.r.o. Hraničná 13, Poprad 31730671 Technik PO a bez.tech.sl. 40,00 252402014 10/2015
262/2015 06.11.2015 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Hovory 59,32 Zmluva č. 0273181, č. 0277501 ZŠ+ŠJ 10/2015
263/2015 06.11.2015 VVS Komenského 50, Košice 36570460 Vodné,stočné 1 122,48 Zmluva č. 01/379/2002 30.9.-29.10.2015
264/2015 06.11.2015 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava 31331131 Listy bianco 120,60 78/2014
265/2015 09.11.2015 Michlovský spol. s r.o. Letná 796/9,921 01 Piešťany 36230537 Vyjadrenie k existencii PTZ 12,00
266/2015 09.11.2015 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Hovory 20,76 Zmluva č. 0273180 ZŠ 10/2015
267/2015 09.11.2015 VEOLIA (Dalkia) Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 Teplo 3 258,17 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 vyúčt. 1.10.-31.10.2015
268/2015 10.11.2015 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina 1 093,00 Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha 11/2015, 7 o.m.
269/2015 11.11.2015 Komensky Park mládeže 1, Košice 43908977 Virtuálna knižnica 16,56 Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 10/2015
270/2015 12.11.2015 CM-Bazény s.r.o. Drieňová 1, Košice 31650007 Oprava dávkovača bazén 50,38 79/2015
271/2015 16.11.2015 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 Renovácia tonerov 36,00 81/2015
272/2015 16.11.2015 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 Tonery 120,00 81/2015
273/2015 16.11.2015 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina 2 157,74 Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčt. 10/2015,o.m.92506
274/2015 19.11.2015 Laverna Slovakia, s.r.o. Baltická 12, 040 12 Košice 46503609 OOPP 519,20 77/2015
275/2015 19.11.2015 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863 Mob.hovory 50,13 252132014, 252142014, 252152014,252162014 8.10.-7.11.+spl
276/2015 19.11.2015 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 00653501 Poistenie 691,11 Poistná zmluva č. 2617005710 20.12.2015-20.06.2016
277/2015 19.11.2015 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 00653501 Poistné 97,60 Poistná zmluva č. 2507001217 1.12.2015 - 1.12.2016
278/2015 20.11.2015 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 Kancelársky materiál 104,22 80/2015
279/2015 24.11.2015 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 Čistiace prostriedky 11,78 83/2015
280/2015 25.11.2015 Asociácia správcov registratúr M.R.Štefánika 310, 972 71 Nováky 37922190 Seminár 39,00
281/2015 25.11.2015 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 Čistiace prostriedky 100,68 83/2015
282/2015 26.11.2015 Seman Ladislav Zemplínska 25, Košice 32514841 Výmena radiátorov 360,00 80/2015-1
283/2015 30.11.2015 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 502/10, Košice 47635843 Čistiace a umývacie prostr. 210,00 83/2015
284/2015 01.12.2015 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 elektrina 2 750,00 Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C Záloha za 12/2015, o.m.92506
285/2015 01.12.2015 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 elektrina 297,00 Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C Záloha za 12/2015, o.m.92514
286/2015 01.12.2015 VEOLIA (Dalkia) Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 Teplo 11 000,00 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 záloha 12/2015
287/2015 01.12.2015 ŠJ pri ZŠ Tomášikova 31 Tomášikova 31, Košice 35540613 RN za obedy 675,60 11/2015
288/2015 01.12.2015 ŠJ pri ZŠ Tomášikova 31 Tomášikova 31, Košice 35540613 Príplatok k strave 61,93 11/2015
289/2015 02.12.2015 RÚVZ so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, Košice 00653501 Rozbor vzorky bazén.vody 65,80 252102015 11.11.2015
290/2015 02.12.2015 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Zemný plyn pre ŠJ 242,00 Zmluva o dodávke plynu ev.č.806079 12/2015
291/2015 03.12.2015 Ille - Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica 36226947 Hygienické potreby 87,46 Zmluva č. 300593
292/2015 04.12.2015 MARSANN IT, s.r.o. Einsteinova 23, Bratislava 43821987 Mobilný teleféon Lenovo 199,00 94/2015
293/2015 04.12.2015 EaCP s.r.o. Kaspická 4, Košice 47894431 Stavebný dozor k Oprave dažď.kana 182,12 90/2015
294/2015 04.12.2015 KONTRAKT JMV, s.r.o. Krivá 18, Košice 31666744 Čistenie kanalizácie 157,88 92/2015
295/2015 04.12.2015 VVS Komenského 50, Košice 36570460 Vodné, stočné 922,86 Zmluva č. 01/379/2002 30.10.-27.11.2015
296/2015 07.12.2015 KONTRAKT JMV, s.r.o. Krivá 18, Košice 31666744 Oprava dažďovej kanalizácie 9 106,20 87/2015
297/2015 07.12.2015 VVS Komenského 50, Košice 36570460 Stočné 105,84 Zmluva č. 01/379/2002 30.10.-27.11.2015 plaváreň
298/2015 07.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Hovory 53,51 Zmluva č. 0273181, č. 0277501 ZŠ a ŠJ 11/2015
299/2015 07.12.2015 Východoslovenská distribučná Mlynská 31, Košice 36599361 Vytýčenie káblových vedení 59,04 86/2015
300/2015 08.12.2015 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 502/10, Košice 47635843 Oprava umývačky riadu ŠJ 70,01 91/2015
301/2015 09.12.2015 Datacomp s.r.o. Tomášikova 37, Košice 36212466 Počítače a licencie 1 057,51 95/2015
302/2015 09.12.2015 Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, Pezinok 31336884 Chémia do bazéna 206,14 89/2015
303/2015 09.12.2015 KOMENSKY, s.r.o. Park mládeže 1, Košice 43908977 Virtuálna knižnica 16,56 Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/02/026 11/2015
304/2015 09.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Hovory 33,65 Zmluva č. 0273180 ZŠ 11/2015
305/2015 10.12.2015 VEOLIA (Dalkia) Moldavská cesta 8/A, Košice 36179345 Teplo 746,61 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 63/2006 vyúčtovanie 11/2015
306/2015 10.12.2015 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina 744,00 Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C záloha 12/2015, 5 o.m.
307/2015 10.12.2015 Správa mestskej zelene v KE Rastislavova79, Košice 17078202 Výrub a orez stromov 562,04 84/2015
308/2015 11.12.2015 Tirpák František ml. Kechnec 233 37642413 Čistenie a kontrola komínov 31,00
309/2015 11.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Vytýčenie trasy kábla 28,80 85/2015
310/2015 11.12.2015 Livonec, s.r.o. Krivá 18, Košice 31730671 Technik PO a tech.sl. 120,00 252022015,252212015 4.Q 2015
311/2015 14.12.2015 Tibor ILLÉS Lomnická 13, Košice 10686258 Čistenie kanalizácie 185,00 17/2015
312/2015 14.12.2015 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina 0,38 Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčt. 1-11/2015,o.m.92514
313/2015 14.12.2015 KLIMAVEX a.s. Mánesova 11/1883, Košice 46074201 Oprava sušičov Easy Dry 84,04 93/2015
314/2015 15.12.2015 KISS stavebné práce, s.r.o. Hlavná 332/25, Moldava nad Bodvou 46443541 Rekonštrukcia budovy - suterén 33 347,52 252232015
315/2015 16.12.2015 EaCP s.r.o. Kaspická 4, Košice 47894431 Stav.dozor-rekonšt. budovy suterén 700,00 72/2015-1
316/2015 16.12.2015 VSE Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrina 924,21 Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C vyúčt.11/2015,o.m.92506
317/2015 16.12.2015 ELEKTRO-OPOS, s.r.o. Pod papierňou 1456/34, Bardejov 44034229 OPaOS el.spotrebičov,el.n 261,34 78/2015
318/2015 18.12.2015 JUDr. Vladimír Habiňák Kuzmányho 57, Košice 42239800 Právne služby 390,00 252042015 10-12/2015
319/2015 18.12.2015 Seman Ladislav Zemplínska 25, Košice 32514841 Výmena radiátorov 196,00 99/2015
320/2015 18.12.2015 ŠJ pri ZŠ Tomášikova 31 Tomášikova 31, Košice 35540613 Príplatok k strave 49,28 12/2015
321/2015 18.12.2015 ŠJ pri ZŠ Tomášikova 31 Tomášikova 31, Košice 35540613 RN za obedy 537,60 12/2015
322/2015 21.12.2015 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 502/10, Košice 47635843 Oprava gastro zariadení 67,00 99/2015-1
323/2015 21.12.2015 B2B Partner Šulekova 2, Bratislava 44413467 Regály na šanóny +príslušenstvo 1 195,68 98/2015
324/2015 22.12.2015 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863 Mob.hovory 27,11 252132014, 252142014 8.11.-7.12.2015
325/2015 22.12.2015 Emília Furstenzellerová STERAD Jenisejská 20, Košice 32529601 Radiátory 2 100,47 100/2015
326/2015 29.12.2015 RÚVZ so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, Košice 00653501 Rozbor vzorky bazén vody 56,10 252102015 14.12.2015
327/2015 30.12.2015 ELEKTRO-OPOS, s.r.o. Pod papierňou 1456/34, Bardejov 44034229 Výmena svietidiel v tried 2 473,72 101/2015
328/2015 30.12.2015 PAPIER SERVIS, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 Čistiace potreby 187,19 103/2015
329/2015 30.12.2015 PAPIER SERVIS, s.r.o. Južná trieda 66, Košice 36577308 Kancelársky materiál 199,88 102/2015
330/2015 30.12.2015 Štefan Seman Zimná 121/12, Malá Ida 32562926 Stavebné práce vysprávky 560,00 101/2015-1
 
 
 
Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Číslo obj. Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Dátum vyhotovenia obj. Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO Meno, priezvisko, funkcia zodpovednej osoby Poznámka
1/2015 Prenájom VOK, odvoz a zneškodnenie odpadu 8.1.2015 KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice 36205214 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
1-2/2015 Vypracovanie bezpečnostného projektu 14.1.2015 TOMIRA s.r.o. Muškátova 495/38, Košice 46933000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
2/2015 Objednávka účebníc 16.1.2015 MŠVVaŠ SR Stromová 1, Bratislava PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
3/2015 Montáž drvičky v ŠJ 19.1.2015 Pavol Vargovčák Tokajnícka 8, Košice 17252954 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
4/2015 Elektroinštalačné práce 20.1.2015 ELDO PLUS s.r.o. Olšovany 67, Olšovany 47699540 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
5/2015 Diagnostika poruchy projektora 27.1.2015 Print Trade, s.r.o. Čajkovského 8, Lučenec 31585078 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
6/2015 Oprava projektora 6.2.2015 Print Trade, s.r.o. Čajkovského 8, Lučenec 31585078 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
7/2015 Oprava monitora 6.2.2015 Procesná automatizácia, a.s. Strojárenská 1, Košice 31652573 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
8/2015 Licencia MS Office Standard 2013 6.2.2015 DATACOMP s.r.o. Tomášikova 37, Košice 36212466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
9/2015 Demontáž radiátorov, montáž radiátorov a ventilov 6.2.2015 Pavol Vargovčák Tokajnícka 8, Košice 17252954 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
10/2015 Stravné poukážky 6.2.2015 DOXX - Stravné poukážky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina
11/2015 Tonery 26.2.2015 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
12/2015 Deratizácia 5.3.2015 DERATEX-EKO Daniel Repka Čárskeho 7, Košice 10689877 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
13/2015 Balíčky pre HN 5.3.2015 Papier Servis Južná trieda 66, Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
14/2015 Prenájom VOK, odvoz a zneškodnenie odpadu 6.3.2015 KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice 36205214 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
15/2015 Predĺženie prenájmu web priestoru o rok 10.3.2015 Ing. Peter Kottáš - PeKo Rumačeková 36, Bratislava 32103883 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
16/2015 Kancelársky materiál 11.3.2015 Papier Servis Južná trieda 66, Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
17/2015 Čistenie kanalizácie - ŠJ 12.3.2015 Tibor ILLÉS Lomnická 13, Košice 10686258 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
18/2015 Vodárenské práce a dodávka a montáž bojlera 24.3.2015 Pavol Vargovčák Tokajnícka 8, Košice 17252954 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
19/2015 Cateringové služby - Deň učiteľov 24.3.2015 HS Servis s.r.o. Košice Trieda SNP 88, Košice 36575046 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
20/2015 Stravné poukážky 31.3.2015 DOXX - Stravné poukážky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
21/2015 Program Jedáleň + web hosting na 12 mesiacov 1.4.2015 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
22/2015 Čistiace a hygienické potreby 13.4.2015 Papier Servis Južná trieda 66, Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
23/2015 Umývacie a oplachové prostriedky 13.4.2015 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, Košice 47635843 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
24/2015 Dodávka a montáž bojléra 80l do ŠJ 29.4.2015 Pavol Vargovčák Tokajnícka 8, Košice 17252954 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
25/2015 Čistenie kanalizácie - škola 30.4.2015 Tibor ILLÉS Lomnická 13, Košice 10686258 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
26/2015 Tonery 5.5.2015 Procesná automatizácia, a.s. Strojárenská 1, Košice 31652573 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
27/2015 Stravné poukážky 18.5.2015 DOXX - Stravné poukážky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
27-1/2015 Vypracovanie vyúčtovania 27.5.2015 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, Košice 44518684 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
28/2015 Tonery 2.6.2015 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
29/2015 Kancelársky materiál 2.6.2015 Papier Servis Južná trieda 66, Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
30/2015 Zasklenie okien 2.6.2015 Sklenárstvo BETTY Trnková 70, Košice 35423323 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
31/2015 Umývacie prostriedky 8.6.2015 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, Košice 47635843 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
32/2015 Okná 10.6.2015 FAMI plus, s.r.o. Matuškova 2/389, Košice 36595306 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
33/2015 Oprava umývačky riadu v ŠJ 17.6.2015 Elektroservis VV, s.r.o. Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
34/2015 Stravné poukážky 26.6.2015 DOXX - Stravné poukážky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
35/2015 Obklad stien v bazénovej hale 29.6.2015 Branislav Janitor Bukovecká 21, Malá Ida 43082165 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
36/2015 Doplnenie kazetového stropu v bazénovej hale 1.7.2015 STAVA IPS, s.r.o. Vodárenská 2, Košice 45440026 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
37/2015 Oprava CD prehrávača 2.7.2015 T.V.A Servis s.r.o. Južná trieda 48/D, Košice 36203092 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
37/2015-1 Zaplombovanie meradla 7.7.2015 VVS Komenského 50, Košice 36570460 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
37/2015-2 Pojazdný rebrík s plošinou 8.7.2015 B2B partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava 44413467 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
38/2015 Gumové nášľapy na schodíky do bazéna 8.7.2015 MOSTPOOLS, s.r.o. Matuškova 18, Košice 45557641 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
39/2015 Odborná prehliadka tlakových nádob, skúška tesnoti tlakových nádob a odborná prehliadka plynových zariadení 9.7.2015 Ján Kováč - REVOP TLAKSERVIS Dénešova 15, Košice 41509323 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
40/2015 Maliarske a natieračské práce 16.7.2015 Jozef Bernat - NOVOMAL Idanská 246/33, Malá Ida 10706151 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
41/2015 Čistiace a hygienické potreby 4.8.2015 Papier Servis Južná trieda 66, Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
42/2015 Vysokotlakový čistič 5.8.2015 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislava 35950226 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
43/2015 Čistenie a kalibrácia fotometra 5.8.2015 WAFY chromservis s.r.o. Elektrárenská 1, Bratislava 35720590 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
44/2015 Reagencia DPD 6.8.2015 WAFY chromservis s.r.o. Elektrárenská 1, Bratislava 35720590 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
45/2015 Chémia do bazéna 7.8.2015 Brenntag Slovakia s.r.o. Južná trieda 72, Košice 31336884 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
46/2015 Tlač poštových poukazov 11.8.2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Bratislava 36631124 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
47/2015 Služby verejného obstarávania 11.8.2015 B Limited s.r.o. Nováčany 927, Nováčany 47470674 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
47/2015-1 Výkon stavebného dozoru - "Oprava strešnej krytiny trakt C" 17.8.2015 EaCP s.r.o. Kaspická 4, Košice 47894431 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
48/2015 Úradná skúška el. zariadení a bleskozvodu 24.8.2015 E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. Urbánkova 4037/13, Prešov 36670901 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
49/2015 Oprava čerpadla a dávkovačov - bazén 24.8.2015 CM-Bazény s.r.o. Drieňová 1, Košice 31650007 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
50/2015 Stravné poukážky 25.8.2015 DOXX - Stravné poukážky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
51/2015 Dodávka a montáž bojléra 120l -plaváreň 25.8.2015 Ladislav Seman Zemplínska 25, Košice 32514841 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
52/2015 Vyšetrovacie lôžko - na plaváreň 28.8.2015 MEDIHUM, s.r.o. Bosákova 7, Bratislava 35952580 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
53/2015 Elektroinštalačné práce v strojovni 2.9.2015 ELDO PLUS s.r.o. Olšovany 67, Olšovany 47699540 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
54/2015 Kancelársky materiál 3.9.2015 Papier Servis Južná trieda 66, Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
55/2015 VOdárenské práce -oprava ventilu a šrubenia 7.9.2015 Ladislav Seman Zemplínska 25, Košice 32514841 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
56/2015 Chémia do bazéna 7.9.2015 Brenntag Slovakia s.r.o. Južná trieda 72, Košice 31336884 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
57/2015 Oprava bleskozvodného zariadenia a NN elektroinštalácie 8.9.2015 ELEKTRO-OPOS, s.r.o. Pod papierňou 1465/34, Bardejov 44034229 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
58/2015 Diagnostika poruchy tlačiarne 10.9.2015 SWISS spol. s r.o. Mečíkova 11, Bratislava 35770252 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
59/2015 Tlačiane Samsung 10.9.2015 DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
60/2015 Oprava tlačiarne 11.9.2015 SWISS spol. s r.o. Mečíkova 11, Bratislava 35770252 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
61/2015 Dodávka a montáž čerpadla 11.9.2015 CM - Bazény s.r.o. Drieňová 1, Košice 31650007 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
61/2015-1 Renovácia tonerov, toner 24.9.2015 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
62/2015 Skrinka na kľúče 24.9.2015 B2B partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava 44413467 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
63/2015 Renovácia toneru 28.9.2015 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
64/2015 Čistenie a monitoring kanalizácie a čistenie lapača tukov 29.9.2015 Kontrakt JMV, s.r.o. Krivá 18, Košice 31666744 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
65/2015 Čistiace a hygienické potreby 30.9.2015 Papier Servis Južná trieda 66, Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
66/2015 Umývacie a oplachové prostriedky 30.9.2015 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, Košice 47635843 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
67/2015 Elektroinštalačné práce v ŠJ 6.10.2015 ELDO PLUS s.r.o. Olšovany 67, Olšovany 47699540 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
68/2015 Obhliadka výťahu v ŠJ 6.10.2015 Miroslav Harčarik Východná 13, Poproč 37640771 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
69/2015 Oprava tlačiarne 6.10.2015 DD21 s.r.o. Švábska 107, Prešov 43818030 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
70/2015 Valec do tlačiarne 8.10.2015 ELITOM s.r.o. Klincová 37/B, Bratislava 45894469 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
70/2015-1 Ecolab-DL do umývačky riadu 8.10.2015 EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, Košice 47635843 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
71/2015 Oprava drvičky odpadu v ŠJ 12.10.2015 Elektroservis VV, s.r.o. Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
72/2015 Chémia do bazéna 14.10.2015 Brenntag Slovakia s.r.o. Južná trieda 72, Košice 31336884 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
72/2015-1 Výkon stavebného dozoru - "Rekonštrukcia budovy" 14.10.2015 EaCP s.r.o. Kaspická 4, Košice 47894431 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
73/2015 Balíčky pre deti v HN 15.10.2015 MEGGY s.r.o. Staničná 26, Jelenec 36535290 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
74/2015 Deratizácia 16.10.2015 DERATEX-EKO Daniel Repka Čárskeho 7, Košice 10689877 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
75/2015 Elektroinštalačné práce 16.10.2015 ELDO PLUS s.r.o. Olšovany 67, Olšovany 47699540 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
76/2015 Toner Samsung 19.10.2015 DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
77/2015 OOPP 20.10.2015 LAVERNA Slovakia, s.r.o. Baltická 12, Košice 46503609 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
78/2015 OPaOS el.spotrebičov a el. ručných náradí 2.11.2015 ELEKTRO-OPOS, s.r.o. Pod papierňou 1465/34, Bardejov 44034229 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
79/2015 Oprava dávkovača - bazén 2.11.2015 CM-Bazény s.r.o. Drieňová 1, Košice 31650007 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
80/2015 Kancelársky materiál 10.11.2015 Papier Servis Južná trieda 66, Košice 36577308 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
80/2015-1 Výmena radiátorov 10.11.2015 Ladislav Seman Zemplínska 25, Košice 32514841 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
81/2015 Renovácia tonerov, toner 12.11.2015 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, Košice 46041770 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
82/2015