Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok

Novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ukladá všetkým povinným subjektom, medzi ktoré patria aj samosprávy, zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle s účinnosťou od 01. 01. 2011.
Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Int.č.faFa došla dňaDodávateľAdresa dodávateľaIČOPopis plneniasuma s DPH (Eur)Identifikácia zmluvy/objednávky /ak relevantné/Poznámka
1.8.1.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 538, 60 €
2.8.1.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 636, 60 €
3.13.1.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 613, 62 €
4.15.1.2015JokrimZdoba78, Sady nad Tor.44108087Zelenina 605, 47 €
5.19.1.2015Milk agroČapajevová 36, Košice17147786Ml. výrobky 261, 40 €
6.19.1.2015RybaJužná trieda 54, Košice17147522Ryby 264, 90 €
7.19.1.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 872, 83 €
8.22.1.2015DUOL.Štúra, Dolny Kubin40169766Potraviny 766, 64 €
9.22.1.2015Milk agroČapajevová 36, Košice17147786Ml. výrobky 397, 24 €
10.22.1.2015JokrimZdoba78, Sady nad Tor.44108087Zelenina 710, 83 €
11.26.1.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 441, 82 €
12.26.1.2015DUOL.Štúra, Dolny Kubin40169766Potraviny 617, 24 €
13.27.1.2015HOOKTotyská 6 Košice36216224Školské ovocie 68, 80 €
14.27.1.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 182, 23 €
15.27.1.2015GoronKrivá 4 Košice36172073Chlieb pečivo 179, 86 €
16.28.1.2015Milk agroČapajevová 36, Košice17147786Ml. výrobky 440, 23 €
17.30.1.2015JokrimZdoba78, Sady nad Tor.44108087Zelenina 648, 62 €
18.3.2.2015Milk agroČapajevová 36, Košice17147786Ml. výrobky 207, 95 €
19.3.2.2015RybaJužná trieda 54, Košice17147522Ryby 164, 11 €
20.4.2.2015GoronKrivá 4 Košice36172073Chlieb pečivo 147, 90 €
21.5.2.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 588, 48 €
22.6.2.2015JokrimZdoba78, Sady nad Tor.44108087Zelenina 881, 26 €
23.9.2.2015Milk agroČapajevová 36, Košice17147786Ml. výrobky 135, 46 €
24.10.2.2015HOOKTotyská 6 Košice36216224Školské ovocie 65, 60 €
25.10.2.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 192, 98 €
26.12.2.2015GoronKrivá 4 Košice36172073Chlieb pečivo 65, 55 €
27.12.2.2015DUOL.Štúra, Dolny Kubin40169766Potraviny 316, 94 €
28.13.2.2015EastfoodJužná trieda 78, Košice45702942Pizza 645, 12 €
29.16.2.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 801, 23 €
30.16.2.2015Milk agroČapajevová 36, Košice17147786Ml. výrobky 63, 47 €
31.18.2.2015RybaJužná trieda 54, Košice17147522Ryby 101, 48 €
32.18.2.2015Milk agroČapajevová 36, Košice17147786Ml. výrobky 162, 70 €
33.20.2.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 552, 75 €
34.20.2.2015JokrimZdoba78, Sady nad Tor.44108087Zelenina 967, 75 €
35.2.3.2015GoronKrivá 4 Košice36172073Chlieb pečivo 74, 00 €
36.2.3.2015Milk agroČapajevová 36, Košice17147786Ml. výrobky 125, 76 €
37.3.3.2015HOOKTotyská 6 Košice36216224Školské ovocie 70, 40 €
38.4.3.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 804, 06 €
39.6.3.2015JokrimZdoba78, Sady nad Tor.44108087Zelenina 693, 78 €
40.9.3.2015DUOL.Štúra, Dolny Kubin40169766Potraviny 682, 04 €
41.9.3.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 645, 82 €
42.11.3.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 174, 24 €
43.11.3.2015EastfoodJužná trieda 54, Košice45702942Paula 213, 84 €
44.12.3.2015RybaJužná trieda 54, Košice17147522Ryby 584, 76 €
45.13.3.2015GoronKrivá 4 Košice36172073Chlieb pečivo 87, 42 €
46.13.3.2015Milk agroČapajevová 36, Košice17147786Ml. výrobky 190, 24 €
47.13.3.2015DUOL.Štúra, Dolny Kubin40169766Potraviny 403, 01 €
48.16.3.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 607, 22 €
49.17.3.2015HOOKTotyská 6 Košice36216224Školské ovocie 70, 40 €
50.17.3.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 340, 18 €
51.18.3.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 442, 63 €
52.18.3.2015JokrimZdoba78, Sady nad Tor.44108087Zelenina 991, 08 €
53.20.3.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 122, 39 €
54.23.3.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 419, 08 €
55.24.3.2015GoronKrivá 4 Košice36172073Chlieb pečivo 69, 48 €
56.25.3.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 358, 51 €
57.30.3.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 76, 46 €
58.30.3.2015HOOKTotyská 6 Košice36216224Školské ovocie 22, 00 €
59.31.3.2015JokrimZdoba78, Sady nad Tor.44108087Zelenina 896, 50 €
60.1.4.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 1 020, 48 €
61.1.4.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 123, 30 €
62.8.4.2015GoronKrivá 4 Košice36172073Chlieb pečivo 87, 69 €
63.9.4.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 307, 56 €
64.9.4.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 396, 71 €
65.9.4.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 128, 14 €
66.13.4.2015JokrimZdoba78, Sady nad Tor.44108087Zelenina 609, 46 €
67.13.4.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 332, 39 €
68.14.4.2015HOOKTotyská 6 Košice36216224Školské ovocie 72, 00 €
69.15.4.2015RybaJužná trieda 54, Košice17147522Ryby 120, 47 €
70.15.4.2015GoronKrivá 4 Košice36172073Chlieb pečivo 71, 50 €
71.16.4.2015DUOL.Štúra, Dolny Kubin40169766Potraviny 604, 09 €
72.17.4.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 248, 82 €
73.20.4.2015JokrimZdoba78, Sady nad Tor.44108087Zelenina 628, 98 €
74.20.4.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 654, 30 €
75.22.4.2015GoronKrivá 4 Košice36172073Chlieb pečivo 57, 01 €
76.22.4.2015DUOL.Štúra, Dolny Kubin40169766Potraviny 168, 55 €
77.22.4.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 81, 60 €
78.22.4.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 356, 86 €
79.27.4.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 582, 28 €
80.28.4.2015HOOKKrivá 4 Košice36172073Školské ovocie 65, 60 €
81.29.4.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 172, 82 €
82.29.4.2015RybaJužná trieda 54, Košice17147522Ryby 108, 49 €
83.29.4.2015EastfoodJužná trieda 78, Košice45702942potraviny 189, 54 €
84.4.5.2015RybaJužná trieda 54, Košice17147522Ryby 258, 05 €
85.4.5.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 177, 66 €
86.4.5.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 596, 79 €
87.4.5.2015JokrimZdoba78, Sady nad Tor.44108087Zelenina 758, 28 €
88.5.5.2015GoronKrivá 4 Košice36172073Chlieb pečivo 157, 24 €
89.5.5.2015DUOL.Štúra, Dolny Kubin40169766Potraviny 566, 76 €
90.6.5.2015InmediaNámestie SNP 11, Zvolen36019208Vajcia 8, 64 €
91.7.5.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 212, 04 €
92.11.5.2015JokrimZdoba78, Sady nad Tor.44108087Zelenina 530, 77 €
93.11.5.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 260, 13 €
94.12.5.2015GoronKrivá 4 Košice36172073Chlieb pečivo 25, 72 €
95.12.5.2015HookTotyská 6 Košice36216224Školské ovocie 22, 50 €
96.13.5.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 540, 89 €
97.13.5.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 518, 76 €
98.13.5.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 84, 38 €
99.18.5.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 674, 25 €
100.18.5.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 83, 34 €
101.19.5.2015DUOL.Štúra, Dolny Kubin40169766Potraviny 422, 75 €
102.20.5.2015RybaJužná trieda 54, Košice17147522Ryby 38, 93 €
103.20.5.2015JokrimZdoba78, Sady nad Tor.44108087Zelenina 633, 48 €
104.22.5.2015GoronKrivá 4 Košice36172073Chlieb pečivo 84, 90 €
105.22.5.2015Milk agroČapajevová 36, Prešova17147522Ml. výrobky 218, 29 €
106.25.5.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 523, 06 €
107.26.5.2015HOOKTotyská 6 Košice36216224Školské ovocie 22, 00 €
108.26.5.2015HOOKTotyská 6 Košice36216224Školské ovocie 41, 25 €
109.27.5.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 325, 96 €
110.27.5.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 269, 62 €
111.28.5.2015DUOL.Štúra, Dolny Kubin40169766Potraviny 652, 52 €
112.29.5.2015JokrimZdoba78, Sady nad Tor.44108087Zelenina 558, 91 €
113.1.6.2015EastfoodJužná trieda 78, Košice45702942Potraviny 532, 80 €
114.1.6.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 144, 67 €
115.3.6.2015GoronKrivá 4 Košice36172073Chlieb pečivo 108, 89 €
116.3.6.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 601, 76 €
117.3.6.2015RybaJužná trieda 54, Košice17147522Ryby 92, 08 €
118.5.6.2015JokrimZdoba78, Sady nad Tor.44108087Zelenina 804, 72 €
119.8.6.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 504, 15 €
120.8.6.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 245, 18 €
121.9.6.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 339, 10 €
122.9.6.2015HookTotyská 6 Košice36216224Školské ovocie 22, 50 €
123.9.6.2015HOOKTotyská 6 Košice36216224Školské ovocie 44, 00 €
124.12.6.2015GoronKrivá 4 Košice36172073Chlieb pečivo 156, 04 €
125.12.6.2015Milk agroČapajervová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 318, 55 €
126.15.6.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 638, 18 €
127.16.6.2015JokrimZdoba78, Sady nad Tor.44108087Zelenina 721, 10 €
128.17.6.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 108, 05 €
129.22.6.2015GoronKrivá 4 Košice36172073Chlieb pečivo 52, 56 €
130.22.6.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 347, 52 €
131.24.6.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 450, 23 €
132.25.6.2015RybaJužná trieda 54, Košice45702942Ryby 272, 11 €
133.26.6.2015JokrimZdoba78, Sady nad Tor.44108087Zelenina 474, 50 €
134.26.6.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 120, 86 €
135.29.6.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 893, 02 €
136.29.6.2015GoronKrivá 4 Košice36172073Chlieb pečivo 36, 47 €
137.30.6.2015JokrimZdoba78, Sady nad Tor.44108087Zelenina 975, 96 €
138.2.7.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 166, 72 €
139.7.7.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 127, 81 €
140.8.9.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 489, 11 €
141.8.9.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 461, 46 €
142.8.9.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 462, 80 €
143.8.9.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 488, 24 €
144.8.9.2015JokrimZdoba78, Sady nad Tor.44108087Zelenina 483, 70 €
145.10.9.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 144, 29 €
146.14.9.2015RybaJužná trieda 54, Košice17147522Ryby 23, 40 €
147.14.9.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 666, 10 €
148.17.9.2015TofakoDružstevná 1189/746995145Chlieb pečivo 32, 51 €
149.17.9.2015JokrimZdoba78, Sady nad Tor.44108087Zelenina 563, 10 €
150.17.9.2015RybaJužná trieda 54, Košice17147522Ryby 90, 22 €
151.17.9.2015RybaJužná trieda 54, Košice17147522Ryby 322, 56 €
152.17.9.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 391, 66 €
153.21.9.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 441, 38 €
154.21.9.2015RybaJužná ntrieda 54, Košice457029432Ryby 89, 10 €
155.21.9.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 109, 18 €
156.21.9.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 303, 76 €
157.23.9.2015TofakoSečovce46995145Chlieb pečivo 32, 46 €
158.23.9.2015JokrimZdoba78, Sady nad Tor.44108087Zelenina 700, 10 €
159.28.9.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 661, 66 €
160.29.9.2015EmatradeKrosnianska 7946954767Školské ovocie 269, 88 €
161.30.9.2015JokrimZdoba78, Sady nad Tor.44108087Zelenina 945, 44 €
162.30.9.2015DUOL.Štúra, Dolny Kubin40169766Potraviny 890, 48 €
163.1.10.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 379, 07 €
164.2.10.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 399, 48 €
165.2.10.2015TofakoDružstevná 1189/746995145Chlieb pečivo 85, 06 €
166.5.10.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 544, 42 €
167.6.10.2015JokrimZdoba78, Sady nad Tor.44108087Zelenina 931, 27 €
168.7.10.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 308, 42 €
169.7.10.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 228, 78 €
170.7.10.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 69, 00 €
171.8.10.2015RybaJužná trieda 54, Košice457029432Ryby 257, 59 €
172.12.10.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 177, 12 €
173.12.10.2015DUOL.Štúra, Dolny Kubin40169766Potraviny 574, 22 €
174.13.10.2015TofakoDružstevná 1189/746995145Chlieb pečivo 81, 02 €
17513.10.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 992, 48 €
176.15.10.2015RybaJužná trieda 54, Košice457029432Ryby 52, 19 €
177.16.10.2015EmatradeKrosnianska 792023670495Školské ovocie 50, 70 €
178.16.10.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 314, 57 €
179.19.10.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 523, 85 €
180.20.10.2015JokrimZdoba78, Sady nad Tor.44108087Zelenina 644, 50 €
181.20.10.2015EmatradeKrosnianska 7946954767Školské ovocie 204, 36 €
182.22.10.2015TofakoDružstevná 1189/746995145Chlieb pečivo 63, 86 €
183.22.10.2015EastfoodJužná trieda 78, Košice2023094722potraviny 532, 80 €
184.22.10.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164potraviny 768, 58 €
185.22.10.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 547, 19 €
186.26.10.2016Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 138, 52 €
187.28.10.2015JokrimZdoba78, Sady nad Tor.44108087Zelenina 600, 08 €
188.30.10.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 270, 62 €
189.2.11.2015TofakoDružstevná 1189/746995145Chlieb pečivo 99, 19 €
190.2.11.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 948, 73 €
191.5.11.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 320, 46 €
192.5.6.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 105, 48 €
193.6.11.2015JokrimZdoba78, Sady nad Tor.44108087Zelenina 576, 59 €
194.9.11.2015RybaJužná trieda 54, Košice457029432Ryby 92, 08 €
195.10.11.2015DUOL.Štúra, Dolny Kubin40169766Potraviny 827, 60 €
196.10.11.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 677, 36 €
197.12.11.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 459, 91 €
198.12.11.2015RybaJužná trieda 54, Košice457029432Ryby 258, 05 €
199.12.11.2015TofakoDružstevná 1189/716995145Chlieb pečivo 156, 89 €
200.12.11.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 247, 60 €
201.19.11.2015JokrimZdoba78, Sady nad Tor.44108087Zelenina 558, 25 €
202.19.11.2015RybaJužna trieda 54, Košice457029432Ryby 15, 60 €
203.23.11.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 417, 58 €
204.23.11.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 101, 30 €
205.16.11.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 478, 34 €
206.18.11.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 251, 78 €
207.18.11.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 466, 60 €
208.18.11.2015AestfoodJužná trieda 78, Košice2023094722Potraviny 197, 38 €
209.24.11.2015TofakoDružstevná 1189/716995145Chlieb pečivo 115, 31 €
210.25.11.2015EmatradeKrosnianska 792023670495Školské ovocie 273, 00 €
211.25.11.2015RybaJužná trieda 54 Košice457029432Ryby 84, 40 €
212.25.11.2015DUOL.Štúra, Dolny Kubin40169766Potraviny 498, 37 €
213.25.11.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 404, 54 €
214.26.11.2015Milk agroČapajevova 36, Prešov17147522Ml. výrobky 128, 32 €
215.30.11.2015JokrimZdoba78, Sady nad Tor.44108087Zelenina 743, 50 €
216.1.12.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 823, 02 €
217.1.12.2015TofakoDružstevná 1189/716995145Chlieb pečivo 28, 60 €
218.3.12.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 368, 52 €
219.4.12.2015EastfoodJužná trieda 78, Košice2023094722Potraviny 599, 04 €
220.7.12.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 603, 47 €
221.7.12.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 100, 12 €
222.8.12.2015EmatradeKrosnianska 792023670495Školské ovocie 87, 72 €
223.9.12.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 196, 56 €
224.11.12.2015JokrimZdoba78, Sady nad Tor.44108087Zelenina 986, 62 €
225.14.12.2015TofakoDružstevná 1189/716995145Chlieb pečivo 124, 51 €
226.15.12.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 594, 20 €
227.9.12.2015PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 196, 56 €
228.17.12.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 250, 86 €
229.17.12.2015RybaJužná trieda 78, Košice457029432Ryby 193, 54 €
230.21.12.2015TofakoDružstevná 1189/716995145Chlieb pečivo 25, 03 €
231.21.12.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 271, 03 €
232.22.12.2015TofakoDružstevná 1189/716995145Chlieb pečivo 18, 71 €
233.22.12.2015JokrimZdoba78, Sady nad Tor.44108087Zelenina 654, 67 €
234.22.12.2015HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 689, 70 €
235.31.12.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 64, 39 €
236.31.12.2015Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 56, 00 €