Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok

Novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ukladá všetkým povinným subjektom, medzi ktoré patria aj samosprávy, zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle s účinnosťou od 01. 01. 2011.
Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Číslo zmluvyDátumDodávateľPredmet zmluvyZobraz
2520020147.1.2014Poskytovateľ - MČ Košice - Severposkytnutie finančného príspevkuZobraziť
25201201410.1.2014Nájomca - Ing. Dagmar Prividinájom nebytových priestorovZobraziť
Dodatok č. 1 k zmluve 25219201321.1.2014Nájomca - ŠŠK JUGO Košiceúprava znenia článkuZobraziť
25202201423.1.2014Nájomca - Milk Agro, s.r.o.nájom nebytových priestorovZobraziť
25203201424.1.2014Nájomca - Bukovičovánájom nebytových priestorovZobraziť
25205201431.1.2014Nájomca - Športový klub ČH Hornetsnájom nebytových priestorovZobraziť
Dohoda o ukončení zmluvy č. 2520320144.2.2014Nájomca - Bukovičováukončenie zmluvyZobraziť
2520420145.2.2014Nájomca - Športový klub polície Košice, oddiel plávanianájom nebytových priestorovZobraziť
Dohoda o ukončení zmluvy č. 2520520147.2.2014Nájomca - Športový klub ČH Hornetsukončenie zmluvyZobraziť
25206201418.2.2014Nájomca - KPŠ Akademik Košice - Staré mestonájom nebytových priestorovZobraziť
25207201419.2.2014Darca - Štátny pedagogický ústavdodatok č. 1 k darovacej zmluve č. KE-35540613Zobraziť
25208201427.2.2014Dodávateľ - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciachvykonávanie odborných a laboratórnych vyšetrní a expertízZobraziť
25209201411.3.2014Vypožičiavateľ - Mestská časť Košice - Severvýpožička nebytových priestorov - na prezidentské voľbyZobraziť
Dodatok č. 1 k zmluve 25204201413.3.2014Nájomca - Športový klub polície Košice, oddiel plávaniaaktualizácia zmluvy - úprava doby a výšky nájmuZobraziť
25210201428.3.2014Vypožičiavateľ - Mestská časť Košice - Severvýpožička nebytových priestorov - na prezidentské voľby, 2. koloZobraziť
2521120141.4.2014Veriteľ - Rodičovské združenie pri Základnehj škole na Tomášikovej 31 v Košiciachpôžička - na ComeniusZobraziť
25212201428.4.2014Poskytovateľ - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológieúčasť v národnom projekteZobraziť
2521320146.5.2014Poskytovateľ - Telefónica Slovakia, s.r.o.poskytovanie verejných služiebZobraziť
2521420146.5.2014Poskytovateľ - Telefónica Slovakia, s.r.o.poskytovanie verejných služiebZobraziť
2521520146.5.2014Poskytovateľ - Telefónica Slovakia, s.r.o.zmluva o pôžičkeZobraziť
2521620146.5.2014Poskytovateľ - Telefónica Slovakia, s.r.o.zmluva o pôžičkeZobraziť
2521720147.5.2014Poskytovateľ - Metodicko-pedagogické centrumúčasť na projekteZobraziť
25217-2201413.5.2014Poskytovateľ - Mgr. Mária Sarkováposkytovanie služieb výučby slovenského jazykaZobraziť
25218201423.5.2014Vypožičiavateľ - Mestská časť Košice - Severvýpožička nebytových priestorov - na voľby do Európskeho parlamentuZobraziť
25219201423.5.2014Poskytovateľ grantu - Fond zdravia mesta Košice, n.f.poskytnutie grantuZobraziť
Dodatok č. 1 k zmluve 25201201311.6.2014Nájomca - Ján Bordášaktualizácia zmluvyZobraziť
Dodatok č. 3 k zmluve 25205200511.6.2014Nájomca - Ing.arch. Martin Drahovskýaktualizácia zmluvyZobraziť
25220201418.6.2014Nájomca - Peter Samuelis dohoda o urovnaní a uznanie dlhu k zmluve č. 252132013Zobraziť
25221201419.6.2014Darca - Rodičovské združenie pri ZŠposkytnutie nepeňažného daruZobraziť
25222201419.6.2014Dodávateľ - HOOK, s.r.o.dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre šk. rok 2014/2015Zobraziť
2522320142.7.2014Požičiavateľ - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRvýpožička technikyZobraziť
25224201411.7.2014Mandatár - PRO-TENDER s.r.o.mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania Zobraziť
25225201414.7.2014Zhotoviteľ - ARTAX s.r.o.zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Oprava bazéna slúžiaceho pre 10 ZŠ"Zobraziť
2522620145.9.2014Nájomca - Ing. Dagmar Prividinájom nekrytej športovej plochyZobraziť
25227201418.9.2014Nájomca - Milk Agro, s.r.o.nájom nebytových priestorovZobraziť
25228201422.9.2014Nájomca - ŠŠK JUGO Košicenájom nebytových priestorovZobraziť
25230201424.9.2014Zhotoviteľ - SPOLU, spol. s r.o.zmluva o dielo - Spracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov - Bezpečnostný projektZobraziť
25229201426.9.2014Nájomca - Ing. Dagmar Prividinájom nebytových priestorovZobraziť
2523120148.10.2014Úrad - Úrad práce sociálnych vecí a rodinyrealizácia pracovnej činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úradZobraziť
25232201412.11.2014Vypožičiavateľ - Mestská časť Košice - Severvýpožička nebytových priestorov - na voľby do orgánov samosprývy obcíZobraziť
25233201415.12.2014Požičiavateľ - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRvýpožička technikyZobraziť
25234201415.12.2014Úrad - Úrad práce sociálnych vecí a rodinyúprava dohody č. 165/§10/2014/AC (int.č.252312014)Zobraziť
25236201419.12.2014Poskytovatľ - EaCP s.r.o.výkon stavebného dozoru k realizácii stavby "Oprava budovy bazénu slúžiacemu pre 10 ZŠ"Zobraziť
25235201422.12.2014Nájomca - Ing. Dagmar Prividinájom nebytových priestorovZobraziť
25237201422.12.2014Poskytovateľ - MČ Košice - Severposkytnutie finančného príspevkuZobraziť
25238201430.12.2014Darca - Rodičovské združenie pri ZŠposkytnutie nepeňažného daruZobraziť
25239201431.12.2014Darca - Rodičovské združenie pri ZŠposkytnutie nepeňažného daruZobraziť
25240201431.12.2014Poskytovateľ - LIVONEC s.r.o. Popradčinnosť zameraná na OPP a BOZPZobraziť
Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Int.č.faFa došla dňaDodávateľAdresa dodávateľaIČOPopis plneniasuma s DPH (Eur)Identifikácia zmluvy/objednávky /ak relevantné/Poznámka
1/20147.1.2014SPPMlynské nivy 44/a, Bratislava35815256zemný plyn 247,00 € 1/2014
2/20147.1.2014VVSKomenského 50, Košice36570460vodné, stočné 746,28 € 28.11.-18.12.2013
3/20149.1.2014Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 59,65 € 12/2013
4/20149.1.2014Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 29,11 € 1/2014
5/20149.1.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina-160,36 € vyúčtovanie za 12/2013, o.m.92506
6/201413.1.2014Pavol VargovčákTokajnícka 8, Košice17252954oprava kanalizačného potrubia 105,00 € 2/2014
7/201414.1.2014DalkiaMoldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 4 708,88 € vyúčtovane za 12/2013
8/201416.1.2014TINTA-INK s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770tonery 105,00 € 3/2014
9/201416.1.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina-1 054,58 € vysporiadanie za rok 2013 (7 o.m.)
10/201420.1.2014Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Martina Rázusa 23/A31592503predplatné 14,21 € vyúčtovanie za rok 2013
11/201420.1.2014WAFY chromservis s.r.o.Elektrárenská 1, Bratislava35720590DPD reagecia zelená 19,10 € 4/2014
12/201421.1.2014VEMA, s.r.o.Prievozská 14/A, Bratislava31355374aktuálne verzie - 2014 512,40 €
13/201422.1.2014WAFY chromservis s.r.o.Elektrárenská 1, Bratislava35720590DPD reagecia modrá 17,60 € 6/2014
14/201423.1.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina 1 340,00 € záloha za 01/2014, o.m. 92506
15/201414.1.2014CM - Bazény s.r.o.Drieňová 1, Košice31650007servis bazénovej technológie 34,00 €
16/201424.1.2014CM - Bazény s.r.o.Drieňová 1, Košice31650007ložisko, tesniaci segement, orpava čerpadla 104,89 €
17/201427.1.2014Procesná automatizáciaStrojárenská 1, Košice31652573oprava PC - zdroj 31,99 € 1/2014
18/201430.1.2014ILLELichardova 6, Skalica36226947hygienické potreby 85,73 €
19/201430.1.2014Alza.cz a.s.Jateční 33, Praha27082440Držiak na TV, kábel HDMI, USB 39,76 € 8/2014
20/201430.1.2014ELEKTROSPED, a.s.Pestovateľská 13, Bratislava35765038televízor Luxtronic LTV 3937 267,40 € 7/2014
21/20143.2.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina 1 160,00 € záloha za 02/2014, o.m. 92506
22/20143.2.2014Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 54,98 € mobilné hovory 22.12.2013-21.01.2014
23/20144.2.2014ŠJ pri ZŠ TomášikovaTomášikova 31, Košice35540613príplatok k strave zamestnancov 81,29 € 01/2014
24/20144.2.2014ŠJ pri ZŠ TomášikovaTomášikova 31, Košice35540613RN za obedy 886,80 € 01/2014
25/20144.2.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina 1 258,00 € záloha za 02/2014, 6 o.m.
26/20144.2.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina 19,00 € záloha za 01-02/2014, o.m.92519
27/20145.2.2014Papier Servis, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308kancelárske potreby 43,48 € 9/2014
28/20146.2.2014Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 27,76 € hovory ZŠ 01/2014
29/20146.2.2014Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 53,52 € hovory ZŠ a ŠJ 01/2014
30/20146.2.2014VVSKomenského 50, Košice36570460vodné, stočné 1 262,34 € 19.12.2013 - 30.01.2014
31/201410.2.2014SPPMlynské nivy 44/a, Bratislava35815256zemný plyn 239,00 € 02/2014
32/201411.2.2014PhDr. Eva Timková ASERTÍV - AgentúraTyršovo nábr. 11, Košice33592675seminár VO 60,00 €
33/201412.2.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina-261,68 € vyúčtovanie za 01/2014, o.m. 92506
34/201412.2.2014DalkiaMoldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 12 316,33 € vyúčtovanie za 01/2014
35/201417.2.2014Pavol VargovčákTokajnícka 8, Košice17252954oprava vodovod. prípojky ku kotlu v ŠJ 70,00 €
36/201417.2.2014Komensky, s.r.o.Park Mládeže 1, Košice43908977virtuálna knižnica 16,56 € 01/2014
37/201418.2.2014Brenntag Slovakia s.r.o.Južná trieda 72, Košice31336884chémia do bazéna 239,09 €
38/201419.2.2014Procesná automatizáciaStrojárenská 1, Košice31652573oprava PC - ventilátor 10,00 €
39/201425.2.2014AJFA + AVIS, s.r.o.Klemensova 34, Košice31602436Publikácie 2014 - Čo má vedieť mzdová účtovníčka 49,50 €
40/20143.3.2014Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 54,98 € mobilné hovory 22.1.2014-21.2.2014
41/20143.3.2014Tibor ILLESLomnická 13, Košice10686258Čistenie kanalizácie - odmastňovača 150,00 € 13/2014
42/20143.3.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina 1 258,00 € záloha za 03/2014 - 6 o.m.
43/20143.3.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina 1 070,00 € záloha za 03/2014 - o.m. 92506
44/20143.3.2014JurisDat - M.MedlenPredplatné časopisu Škola 201411821973predplatné 22,00 € časopis ŠKOLA
45/20145.3.2014VVSKomenského 50, Košice36570460vodné, stočné 892,49 € 31.1.-28.2.2014, ZŠ a ŠJ
46/20145.3.2014VEMA, s.r.o.Prievozská 14/A, Bratislava31355374modul EU0012 na prevod do RIS.SAM 86,40 € 12/2014
47/20146.3.2014SPPMlynské nivy 44/a, Bratislava35815256zemný plyn 226,00 € 03/2014
48/201410.3.2014WAFY chromservis s.r.o.Elektrárenská 1, Bratislava35720590DPD reagecia červená, Phenolred 19,10 € 14/2014
49/201410.3.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina-58,64 € vyúčtovanie za 02/2014, o.m. 92506
50/201410.3.2014Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 55,72 € hovory ZŠ a ŠJ 02/2014
51/201410.3.2014Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 23,18 € hovory ZŠ 02/2014
52/201410.3.2014VVSKomenského 50, Košice36570460 stočné 45,36 € 31.1.-28.2.2014, plaváreň
53/201410.3.2014ŠJ pri ZŠ TomášikovaTomášikova 31, Košice35540613príplatok k strave zamestnancov 80,63 € 02/2014
54/201410.3.2014ŠJ pri ZŠ TomášikovaTomášikova 31, Košice35540613RN za obedy 879,60 € 02/2014
55/201411.3.2014Ing. Peter Kottáš - PeKoRumančeková 36, Bratislava32103883prenájom web priestoru 42,00 € do 31.3.2015
56/201412.3.2014Komensky, s.r.o.Park Mládeže 1, Košice43908977virtuálna knižnica 16,56 € 02/2014
57/201413.3.2014RVC KošiceHlavná 68, Košice31268650Seminár - účtovníctvo 33,00 €
58/201413.3.2014DalkaMoldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 10 783,10 € vyúčtovanie za 02/2014
59/201417.3.2014Papier Servis, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308čistiace a hygienické potreby 23,38 € 17/2014
60/201417.3.2014Papier Servis, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308kancelárske potreby 48,96 € 18/2014
61/201420.3.2014MEGGY s.r.o.Staničná 26, Jelenec36535290balíčky pre deti v HN 381,80 € 19/2014
62/201421.3.2014Medison, s.r.o.Obchodná 16, Košice36679135Pracovná zdravotná služba 223,38 € 1.Q 2014
63/201424.3.2014Livonec, s.r.o.Krivá 18, Košice31730671kontrola hasiacich prístrojov 99,00 €
64/201427.3.2014NÚCVTomášikova 4, Bratislava00699438seminár VO 20,00 €
65/201426.3.2014Rybička s.r.o.Haanova 44/2600, Bratislava46184821plavecké dosky a monobloky 135,00 € 23/2014
66/201428.3.2014ILLELichardova 6, Skalica36226947hygienické potreby 88,18 €
67/201428.3.2014Jozef Bernat - NOVOMALIdanská 246/33, Malá Ida10706151Maliarske a natieračské práce 1 231,50 € 20/2014
68/20141.4.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina 1 180,00 € záloha za 04/2014, o.m. 92506
69/20141.4.2014Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 57,95 € mobilné hovory 22.2.2014 - 21.3.2014
70/20141.4.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina 1 258,00 € záloha za 04/2014, 6 o.m.
71/20141.4.2014DalkiaMoldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo-732,71 € Preplatok - vyúčtovanie za r. 2013
72/20141.4.2014TINTA-INK s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770tonery 59,52 € 25/2014
73/20142.4.2014ŠJ pri ZŠ TomášikovaTomášikova 31, Košice35540613príplatok k strave zamestnancov 64,68 € za 03/2014
74/20142.4.2014ŠJ pri ZŠ TomášikovaTomášikova 31, Košice35540613RN za obedy 705,60 € za 03/2014
75/20142.4.2014Daniel Repka - DERATEX-EKOPokroku 16, Košice10689877Deratizácia a dezinsekcia 58,80 € 15/2014
76/20142.4.2014RVC KošiceHlavná 68, Košice31268650Publikácia - účtovné súvsťažnosti 23,00 € 91/2013
77/20142.4.2014Livonec, s.r.o.Krivá 18, Košice31730671Činnosť PO a bezp.-tech.služba 120,00 € za 1.Q 2014
78/20142.4.2014CM - Bazény s.r.o.Drieňová 1, Košice31650007servis dávkovacej stanice 34,00 € 22/2014
79/20143.4.2014VVSKomenského 50, Košice36570460vodné, stočné 888,85 € 28.2.2014 - 28.3.2014 (ZŠ a ŠJ)
80/20143.4.2014VVSKomenského 50, Košice36570460 stočné 125,28 € 1.3.2014 - 28.3.2014 (plaváreň)
81/20144.4.2014RÚVZ v KošiciachIpeľská 1, Košice00606723rozbor vzoriek bazénovej vody 56,10 € 03/2014
82/20147.4.2014ILLELichardova 6, Skalica36226947hygienické potreby 4,90 €
83/20148.4.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina 163,83 € vyúčtovanie za 03/2014, o.m. 92506
84/20148.4.2014VEMA, s.r.o.Prievozská 14/A, Bratislava31355374Inštalácia V4 72,00 €
85/20148.4.2014Komensky, s.r.o.Park Mládeže 1, Košice43908977virtuálna knižnica 16,56 € 03/2014
86/20148.4.2014Mesto KošiceTrieda SNP 48/A, Košice00691135poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 233,54 € 1.splátka
87/20149.4.2014SPPMlynské nivy 44/a, Bratislava35815256zemný plyn 124,00 € 04/2014
88/20149.4.2014Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 52,97 € hovory ZŠ a ŠJ 03/2014
89/20149.4.2014Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 25,99 € hovory ZŠ 03/2014
90/20149.4.2014DalkiaMoldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 10 248,40 € teplo - vyúčtovanie za 03/2014
91/201410.4.2014WAFY chromservis s.r.o.Elektrárenská 1, Bratislava35720590DPD reagecia modrá 28,14 € 26/2014
92/201410.4.2014Ing. Ivan Leško GAROMASofijská 8, Košice14383730kalibrácia teplomerov 141,60 € 21/2014
93/201411.4.2014DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, Košice36391000stravné lístky 171,60 € 27/2014
94/201414.4.2014TRAMONTO s.r.o.Textilná 1, Košice46794859čistenie kanalizácie 126,94 €
95/201415.4.2014JUDr. Vladimír HabiňákKuzmányho 57, Košice42239800právne služby 01-03/2014 390,00 €
96/201415.4.2014Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o.Železničiarska 13, Bratislava35730129škola efektívne - predplatné 44,52 € 1. splátka
97/201423.4.2014Pavol VargovčákTokajnícka 8, Košice17252954Prečistenie a oprava kanalizačného potrubia 70,00 € 30/2014
98/201423.4.2014NÚCVTomášikova 4, Bratislava00699438seminár - zákon o ochrane osobných údajov 20,00 €
99/201424.4.2014Brenntag Slovakia s.r.o.Južná trieda 72, Košice31336884chémia do bazéna 274,85 € 29/2014
100/201429.4.2014Papier Servis, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308čistiace a hygienické potreby 94,87 € 32/2014
101/20142.5.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina 1 230,00 € záloha za 05/2014, o.m.92506
102/20142.5.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina 19,00 € záloha za 03-05/2014, o.m.92519
103/20442.5.2014Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 54,98 € Mobilné hovory 22.3.2014-21.04.2014
104/20142.5.2014ECOCLEAR, s.r.o.Branisková 12, Košice44255730umývacie a oplachové prostriedky 192,70 € 33/2014
105/20142.5.2014RÚVZ v KošiciachIpeľská 1, Košice00606723rozbor vzoriek bazénovej vody 56,10 € 04/2014
106/20145.5.2014Procesná automatizáciaStrojárenská 1, Košice31652573oprava monitorov 52,00 € 28/2014
107/20146.5.2014ŠJ pri ZŠ TomášikovaTomášikova 31, Košice35540613príplatok k strave zamestnancov 78,43 € 04/2014
108/20146.5.2014ŠJ pri ZŠ TomášikovaTomášikova 31, Košice35540613RN za obedy 855,60 € 04/2014
109/20147.5.2014SPPMlynské nivy 44/a, Bratislava35815256zemný plyn 46,00 € 05/2014
110/20147.5.2014Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 61,85 € hovory ZŠ a ŠJ za 04/2014
111/20147.5.2014Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 22,30 € hovory ZŠ 04/2014
112/20149.5.2014VVSKomenského 50, Košice36570460vodné, stočné 946,15 € 29.3.2014 - 29.04.2014
113/20149.5.2014TINTA-INK s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770toner 33,00 € 34/2014
114/20149.5.2014TINTA-INK s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770renovácia tonerov 96,36 € 34/2014
115/201412.5.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina 1 258,00 € záloha za 05/2014, 6 o.m.
116/201412.5.2014TINTA-INK s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770toner 22,00 € 34/2014
117/201414.5.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina 115,27 € vyúčtovanie za 04/2014, o.m.92506
118/201415.5.2014Komensky, s.r.o.Park Mládeže 1, Košice43908977virtuálna knižnica 16,56 € 04/2014
119/201415.5.2014DalkiaMoldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 8 541,88 € vyúčtovanie za 04/2014
120/201415.5.2014NÚCVTomášikova 4, Bratislava00699438seminár - zákon o správnom konaní 40,00 €
121/201415.5.2014Asociácia správcov registratúryM.R. Štefánika 310, Nováky37922190seminár - Správa registratúry 39,00 €
122/201421.5.2014Telefónica Slovakia, s.r.o.Einsteinova 24, Bratislava35848863Mobilné hovory 3,85 € 8.4.2014 - 7.5.2014
123/201421.5.2014Procesná automatizáciaStrojárenská 1, Košice31652573oprava PC 72,00 € 28/2014
124/201422.5.2014ILLELichardova 6, Skalica36226947hygienické potreby 75,01 €
125/201422.5.2014DalkiaMoldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 1 000,00 € záloha 05/2014
126/201423.5.2014Papier Servis, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308kancelárske potreby 87,25 € 35/2014
127/201427.5.2014RÚVZ v KošiciachIpeľská 1, Košice00606723rozbor vzoriek bazénovej vody 56,10 € 05/2014
128/201427.5.2014Papier Servis, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308čistiace a hygienické potreby 11,78 € 36/2014
129/20142.6.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina 1 300,00 € záloha 06/2014, o.m.92506
130/20142.6.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina 1 258,00 € záloha 06/2014, 6 o.m.
131/20142.6.2014UNIQA poisťovňa, a.s.Lazaretská 15, Bratislava00653501poistné 691,11 € za obd. 20.06.-20.12.2014
132/20142.6.2014Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 39,76 € mobilné hovory 22.4.-21.05.2014
133/20142.6.2014Mesto KošiceTrieda SNP 48/A, Košice00691135poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 233,54 € 2.splátka
134/20142.6.2014Tibor ILLESLomnická 13, Košice10686258Čistenie kanalizácie 78,00 € kuchyňa
135/20143.6.2014ŠJ pri ZŠ TomášikovaTomášikova 31, Košice35540613príplatok k strave zamestnancov 79,86 € 05/2014
136/20143.6.2014ŠJ pri ZŠ TomášikovaTomášikova 31, Košice35540613RN za obedy 871,20 € 05/2014
137/20145.6.2014VVSKomenského 50, Košice36570460vodné, stočné 1 028,99 € 30.04.-28.05.2014
138/20146.6.2014SPPMlynské nivy 44/a, Bratislava35815256zemný plyn 20,00 € 06/2014
139/20149.6.2014Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 24,41 € hovory ZŠ 05/2014
140/20149.6.2014Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 57,31 € hovory ZŠ a ŠJ 05/2014
141/20149.6.2014Komensky, s.r.o.Park Mládeže 1, Košice43908977virtuálna knižnica 16,56 € 05/2014
142/201410.6.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina 105,36 € vyúčtovanie za 05/2014, o.m.92506
143/201411.6.2014DalkiaMoldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 5 212,92 € vyúčtovanie za 05/2014
144/201411.6.2014Ing. Štefan Savko ELSCALESKomenského 63, Košice33696292Úradné overenie a oprava vážiacich zaraidení 135,50 € 37/2014
145/201417.6.2014Elektroservis VV, s.r.o.Čemernianska 50, Vranov nad Topľou44602731Oprava varného kotla v ŠJ 112,80 € 31/2014
146/201417.6.2014Procesná automatizáciaStrojárenská 1, Košice31652573oprava PC 32,40 € 39/2014
147/201423.6.2014bauMax SR, spol. s r.o.Trolejbusová 3, Košice31384978záhranícky tovar na realizáciu projektu 104,24 €
148/201419.6.2014Medison, s.r.o.Obchodná 16, Košice36679135Pracovná zdravotná služba 223,38 € 2.Q 2014
149/201423.6.2014Brenntag Slovakia s.r.o.Južná trieda 72, Košice31336884chémia do bazéna 32,95 € 38/2014
150/201423.6.2014O2 Slovakia, s.r.o.Einsteinova 24, Bratislava35848863Mobilné hovory + splátka za mobily 51,44 €
151/201423.6.2014DalkiaMoldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 1 000,00 € záloha 06/2014
152/201426.6.2014Procesná automatizáciaStrojárenská 1, Košice31652573tonery 74,00 € 41/2014
153/201427.6.2014ŠJ pri ZŠ TomášikovaTomášikova 31, Košice35540613príplatok k strave zamestnancov 74,69 € 06/2014
154/201427.6.2014ŠJ pri ZŠ TomášikovaTomášikova 31, Košice35540613RN za obedy 814,80 € 06/2014
155/20141.7.2014DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, Košice36391000stravné lístky 1 498,20 € 42/2014
156/20141.7.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina 1 220,00 € záloha za 07/2014, o.m.92506
157/20143.7.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina 1 258,00 € záloha za 07/2014, 6 o.m.
158/20143.7.2014Livonec, s.r.o.Krivá 18, Košice31730671Činnosť PO a bezp.-tech.služba 120,00 € 2.Q 2014
159/20144.7.2014Ševt a.s.Cementárenská 6, Bratislava31331131tlačivá a formuláre na šk.r. 2014/2015 278,12 € 5/2014
160/20144.7.2014VVSKomenského 50, Košice36570460vodné, stočné 972,22 € 29.5.-26.6.2014
161/20148.7.2014Komensky, s.r.o.Park Mládeže 1, Košice43908977virtuálna knižnica 16,56 € 06/2014
162/20148.7.2014SPPMlynské nivy 44/a, Bratislava35815256zemný plyn 19,00 € 07/2014
163/20149.7.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina-154,01 € vyúčtovanie za 06/2014, o.m.92506
164/20149.7.2014RÚVZ v KošiciachIpeľská 1, Košice00606723rozbor vzoriek bazénovej vody 56,10 € 06/2014
165/20149.7.2014Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 55,14 € ZŠ a ŠJ 06/2014
166/20149.7.2014Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 24,59 € ZŠ 06/2014
167/201410.7.2014DalkiaMoldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 3 733,00 € záloha 07/2014
168/201414.7.2014DalkiaMoldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 4 735,60 € vyúčtovanie za 06/2014
169/201414.7.2014Ján Kováč - REVOP TLAKSERVISDénešova 15, Košice41509323Odborná prehliadka plynových zariadení 133,00 € 43/2014
170/201414.7.2014Ján Kováč - REVOP TLAKSERVISDénešova 15, Košice41509323Odborná prehliadka a skúška tesnosti tlakových nádob 336,00 € 44/2014
171/201414.7.2014Papier Servis, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308čistiace a hygienické potreby 301,90 € 45/2014
172/201418.7.2014JUDr. Vladimír HabiňákKuzmányho 57, Košice42239800právne služby 04-06/2014 390,00 €
173/201421.7.2014Ševt a.s.Cementárenská 6, Bratislava31331131Licencia Komplexná školská agenda 302,33 € ročná splátka
174/201428.7.2014O2 Slovakia, s.r.o.Einsteinova 24, Bratislava35848863Mobilné hovory + splátka za mobily 48,81 € 8.6.-7.7.2014
175/20141.8.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina 1 090,00 € záloha 08/2014, o.m. 92506
176/20141.8.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina 19,00 € záloha 08/2014, o.m. 92519
177/20141.8.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina 1 258,00 € záloha 08/2014, 6 o.m.
178/20141.8.2014DalkiaMoldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 3 733,00 € záloha 08/2014
179/20145.8.2014PRO-TENDER s.r.o.Smetanova 9, Košice36591084obstarávanie služieb 300,00 € vypracovanie projektovej dokumentácie A
180/20146.8.2014Jozef Bernat - NOVOMALIdanská 246/33, Malá Ida10706151Maliarske a natieračské práce 1 550,93 € 46/2014
181/20148.8.2014Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 55,13 € hovory ZŠ a ŠJ za 07/2014
182/20148.8.2014VVSKomenského 50, Košice36570460vodné, stočné 684,59 € za obdobie 27.6.-31.7.2014
183/20148.8.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina-1 177,02 € vyúčtovanie za 07/2014, o.m. 92506
184/20148.8.2014SPPMlynské nivy 44/a, Bratislava35815256zemný plyn 19,00 € za obdobie 08/2014
185/201411.8.2014DalkiaMoldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 767,80 € vyúčtovanie za 07/2014
186/201411.8.2014Komensky, s.r.o.Park Mládeže 1, Košice43908977virtuálna knižnica 16,56 € 07/2014
187/201411.8.2014Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 21,70 € hovory ZŠ za 07/2014
188/201413.8.2014Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Martina Rázusa 23/A31592503predplatné 19,98 € finančný spravodajca
189/201421.8.2014O2 Slovakia, s.r.o.Einsteinova 24, Bratislava35848863Mobilné hovory + splátka za mobily 49,68 € mobilné hovory za obd. 8.7.-7.8.2014
190/201422.8.2014HORNBACH- Baumarkt SK spol. s r.o.Moldavská cesta 22, Košice35838949dvere interiérové 293,45 € 52/2014objednávka zrušená 28.8.2014
191/201427.8.2014Procesná automatizáciaStrojárenská 1, Košice31652573oprava monitorov 120,00 € 49/2014
192/20142.9.2014Mesto KošiceTrieda SNP 48/A, Košice00691135poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 233,54 € 3.splátka
193/20142.9.2014DalkiaMoldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 4 087,00 € záloha za 09/2014
194/20142.9.2014Tibor ILLESLomnická 13, Košice10686258Čistenie kanalizácie 150,00 € lapač tukov v ŠJ
195/20142.9.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina 1 258,00 € záloha za 09/2014 - 6 o.m.
196/20143.9.2014Livonec, s.r.o.Krivá 18, Košice31730671odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie 629,30 € 50/2014
197/20144.9.2014Laverna Slovakia, s.r.o.Baltická 12, Košice46503609OOPP 384,64 € 55/2014
198/20145.9.2014VVSKomenského 50, Košice36570460vodné, stočné 421,43 € za obdobie 1.8.-27.8.2014
199/20145.9.2014SPPMlynské nivy 44/a, Bratislava35815256zemný plyn 39,00 € za obdobie 1.9.-18.10.2014
200/20148.9.2014Alžbeta Gluchmanová - BETTYJegorovovo námestie 3, Košice35423323zasklenie okna 31,42 € 47/2014
201/20148.9.2014Papier Servis, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308kancelárske potreby 203,39 € 53/2014
202/20148.9.2014Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 50,74 € hovory ZŠ a ŠJ za 08/2014
203/20148.9.2014DalkiaMoldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 767,80 € vyúčtovanie za 08/2014
204/20148.9.2014Komensky, s.r.o.Park Mládeže 1, Košice43908977virtuálna knižnica 16,56 € za 08/2014
205/201410.9.2014Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 20,23 € hovory ZŠ za 08/2014
206/201411.9.2014ILLELichardova 6, Skalica36226947hygienické potreby 85,73 €
207/201416.9.2014Mgr. Mária SarkováZupkova 27, Košice46430504kurz slovenského jazyka pre zahraničných žiakov 480,00 € zmluva č.25217-22014
208/201416.9.2014Ing. Rudolf Mudrík - OFFERStred 457, Turzovka32248466školský nábytok 4 262,04 € 51/2014
209/201416.9.2014Datart International, a.s.Zadunajská cesta 10, Bratislava46112766práčka Whirlpool AWO/C 6304 245,00 € 57/2014
210/201418.9.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina-1 039,20 € vyúčtovanie za 08/2014, o.m.92506
211/201418.9.2014Marketworld s.r.o.Ul. I. Madácha 2792/4, Komárno46395334CD prehrávače 119,00 € 58/2014
212/201418.9.2014Laverna Slovakia, s.r.o.Baltická 12, Košice46503609OOPP 80,68 € 55/2014
213/201419.9.2014O2 Slovakia, s.r.o.Einsteinova 24, Bratislava35848863Mobilné hovory + splátka za mobily 48,61 € za obdobie 8.8.-7.9.2014
214/201419.9.2014Peter Bujáky - RUPIOSE MINI SERVISGelnická 2500/122, Košice10823221Prekládka aparátu, zapojenie domofónov v ŠKD 44,84 € 56/2014
215/201422.9.2014ARTAX s.r.o.Hradbová 11, Košice31719970vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie IČ pre povolenie stavby 5 400,00 € zmluva č. 252252014
216/201422.9.2014NÚCVTomášikova 4, Bratislava00699438seminár -vedenie ekonomickej agendy a finančná kontrola v praxi školy 20,00 €
217/201424.9.2014Medison, s.r.o.Obchodná 16, Košice36679135Pracovná zdravotná služba 223,38 € 3.Q 2014
218/201424.9.2014ŠAFI-ROLL, Šofranko IvanBukurešťská 29, Košice33905479vertikálne žalúzie 266,00 € 60/2014
219/201429.9.2014Papier Servis, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308čistiace a hygienické potreby 223,39 € 62/2014
220/20141.10.2014Kosit a.s.Rastislavova 2258/98, Košice36205214Odvoz a zneškodnenie odpadu 128,35 € 54/2014
221/20141.10.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina 1 258,00 € záloha 10/2014 - 6 o.m.
222/20141.10.2014B2BpartnerŠulekova 2, Bratislava 44413467Podložky na hladké podlahy 216,00 € 65/2014
223/20142.10.2014ŠJ pri ZŠ TomášikovaTomášikova 31, Košice35540613príplatok k strave zamestnancov 78,65 € 09/2014
224/20142.10.2014ŠJ pri ZŠ TomášikovaTomášikova 31, Košice35540613RN za obedy 858,00 € 09/2014
225/20146.10.2014Livonec, s.r.o.Krivá 18, Košice31730671Technik PO a bezp.tech.služba 120,00 € 3.Q 2014
226/20146.10.2014VVSKomenského 50, Košice36570460vodné, stočné 959,15 € 28.8.-29.9.2014 šj+škola
227/20147.10.2014ECOCLEAR, s.r.o.Branisková 12, Košice44255730umývacie a oplachové prostriedky 192,70 € 63/2014
228/20148.10.2014Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 51,66 € hovory ZŠ a ŠJ za 09/2014
229/20148.10.2014VVSKomenského 50, Košice36570460 stočné - € plaváreň 28.8.-30.9.2014
230/20149.10.2014TINTA-INK s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770renovácia tonerov 108,72 € 68/2014
231/20149.10.2014Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 29,52 € Hovory ZŠ 09/2014
232/20149.10.2014Mgr. Mária SarkováZupkova 27, Košice46430504kurz slovenského jazyka pre zahraničných žiakov 128,00 € zmluva č.25217-2201409/2014
233/201410.10.2014ZMOSBezručova 9, Bratislava00584614seminár - Elektronické trhovisko 12,00 €
234/201413.10.2014DalkiaMoldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 413,80 € vyúčtovanie za 09/2014
235/201413.10.2014Marián Ondrejka - WtradeMikuláša Dohnányho 817/1A, Žilina34933336valec + toner Xerox 163,36 € 64/2014
236/201414.10.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina 60,38 € vyúčtovanie 09/2014
237/201414.10.2014JUDr. Vladimír HabiňákKuzmányho 57, Košice42239800právne služby 07-09/2014 390,00 €
238/201416.10.2014Marián Ondrejka - WtradeMikuláša Dohnányho 817/1A, Žilina34933336valec Xerox 119,86 € 64/2014
239/201417.10.2014Komensky, s.r.o.Park Mládeže 1, Košice43908977virtuálna knižnica 16,56 € virtuálna knižnica 09/2014
240/201417.10.2014Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Martina Rázusa 23/A31592503predplatné 59,87 € Publikácia práca, mzdy a odmeňvanie
241/201421.10.2014DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, Košice36391000stravné lístky 254,10 € 73/2014
242/201421.10.2014DalkiaMoldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 5 000,00 € záloha za 10/2014
243/201421.10.2014ŠAFI-ROLL, Šofranko IvanBukurešťská 29, Košice33905479Montáž a demontáž vertikálnych žalúzií 222,00 € 67/2014
244/201423.10.2014O2 Slovakia, s.r.o.Einsteinova 24, Bratislava35848863Mobilné hovory + splátka za mobily 53,86 € 8.9.-7.10.2014
245/201423.10.2014Pavol VargovčákTokajnícka 8, Košice17252954Demontáž a montáž radiátorov a ventilov 495,00 € 69/2014
246/201423.10.2014MEGGY s.r.o.Staničná 26, Jelenec36535290balíčky pre deti v HN 415,00 € 71/2014
247/201428.10.2014SPPMlynské nivy 44/a, Bratislava35815256zemný plyn 5,62 € vyúčtovanie za 19.10.2013-18.10.2014
248/201428.10.2014Jozef Bernat - NOVOMALIdanská 246/33, Malá Ida10706151Maliarske a natieračské práce 3 203,90 € 70/2014
249/201429.10.2014PRO-TENDER s.r.o.Smetanova 9, Košice36591084obstarávanie služieb 900,00 € 252242014
250/201430.10.2014Livonec, s.r.o.Krivá 18, Košice31730671Odstránenie nedostatkov po OPaS elektroinštalácie 1 774,04 € 72/2014
251/201430.10.2014TINTA-INK s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770toner 20,00 € 77/2014
252/20144.11.2014NÚ CŽVTomášikova 4, Bratislava00699438seminár - zákon č. 204/2014 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 20,00 €
253/20144.11.2014Daniel Repka - DERATEX-EKOPokroku 16, Košice10689877Deratizácia a dezinsekcia 22,80 € 66/2014
254/20144.11.2014ŠJ pri ZŠ TomášikovaTomášikova 31, Košice35540613príplatok k strave zamestnancov 81,62 € 10/2014
255/20144.11.2014ŠJ pri ZŠ TomášikovaTomášikova 31, Košice35540613RN za obedy 890,40 € 10/2014
256/20145.11.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina 1 258,00 € záloha 11/2014, 6 o.m.
257/20145.11.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina 19,00 € záloha 9-11/2014, o.m.92519
258/20146.11.2014ILLELichardova 6, Skalica36226947hygienické potreby 86,95 €
259/20146.11.2014VVSKomenského 50, Košice36570460vodné, stočné 1 023,78 € ŠJ+ZŠ za obd. 30.9.2014-31.10.2014
260/20146.11.2014Papier Servis, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308kancelárske potreby 114,50 € 79/2014
261/20146.11.2014SPPMlynské nivy 44/a, Bratislava35815256zemný plyn 148,00 €
262/20147.11.2014Ševt a.s.Plynárenská 6, Bratislava31331131bianco tlačivá 111,00 € 5/2014
263/20147.11.2014Mgr. Mária SarkováZupkova 27, Košice46430504kurz slovenského jazyka pre zahraničných žiakov 128,00 € zmluva č.25217-2201410/2014
264/20147.11.2014NÚ CŽVTomášikova 4, Bratislava00699438Seminár - Odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy zamestnancov v školstve 40,00 €
265/201412.11.2014Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 24,38 € hovory ZŠ 10/2014
266/201412.11.2014VVSKomenského 50, Košice36570460 stočné - € plaváreň 1.10.2014-31.10.2014
267/201412.11.2014Komensky, s.r.o.Park Mládeže 1, Košice43908977virtuálna knižnica 16,56 € 10/2014
268/201412.11.2014VVSKomenského 50, Košice36570460 stočné-2,16 € plaváreň 27.6.2014-31.7.2014
269/201412.11.2014Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 60,95 € hovory ZŠ a ŠJ 10/2014
270/201412.11.2014DalkiaMoldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 2 190,95 € Vyúčtovanie za 10/2014
271/201414.11.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina 136,42 € Vyúčtovanie za 10/2014, o.m. 92506
272/201414.11.2014DalkiaMoldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 7 000,00 € záloha za 11/2014
273/201421.11.2014Papier Servis, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308čistiace a hygienické potreby 11,80 € 82/2014
274/201421.11.2014Pavol VargovčákTokajnícka 8, Košice17252954Demontáž a montáž radiátorov a ventilov 195,00 € 74/2014
275/201421.11.2014EKO Servis SK s.r.o.Šoltésovej 502/10, Košice47635843umývacie a oplachové prostriedky 175,00 € 81/2014
276/201424.11.2014Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, Banská Bystrica36631124tlač poštových peň.poukazov 97,67 € 75/2014
277/201427.11.2014Papier Servis, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308čistiace a hygienické potreby 20,69 € 84/2014
278/201427.11.2014O2 Slovakia, s.r.o.Einsteinova 24, Bratislava35848863Mobilné hovory + splátka za mobily 47,18 € 8.10.2014 - 7.11.2014
279/201427.11.2014UNIQA poisťovňa, a.s.Lazaretská 15, Bratislava00653501poistné 691,11 € 20.12.2014 - 20.6.2015
280/201427.11.2014Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o.Železničiarska 13, Bratislava35730129škola efektívne - predplatné 68,85 € 2.splátka
281/201428.11.2014VVSKomenského 50, Košice36570460vodné, stočné 665,74 € ZŠ + ŠJ za 1.11.2014 - 24.11.2014
282/20141.12.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina 140,00 € záloha 12/2014, o.m.92506
283/20141.12.2014DalkiaMoldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 7 000,00 € záloha 12/2014
284/20142.12.2014ŠJ pri ZŠ TomášikovaTomášikova 31, Košice35540613príplatok k strave zamestnancov 76,01 € 11/2014
285/20142.12.2014ŠJ pri ZŠ TomášikovaTomášikova 31, Košice35540613RN za obedy 829,20 € 11/2014
286/20142.12.2014DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, Košice36391000stravné lístky 283,80 € 86/2014
287/20143.12.2014Mgr. Mária SarkováZupkova 27, Košice46430504kurz slovenského jazyka pre zahraničných žiakov 128,00 € 11/2014
288/20144.12.2014VVSKomenského 50, Košice36570460 stočné - € plaváreň 1.11.-26.11.2014
289/20145.12.2014SPPMlynské nivy 44/a, Bratislava35815256zemný plyn 174,00 € 12/2014
290/20145.12.2014Tibor ILLESLomnická 13, Košice10686258Čistenie kanalizácie - odmastňovača 222,00 € 80/2014
291/20148.12.2014Komensky, s.r.o.Park Mládeže 1, Košice43908977virtuálna knižnica 16,56 € 11/2014
292/20148.12.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina 1 258,00 € záloha 12/2014, 6 o.m.
293/20149.12.2014Tirpák FrantišekKechnec 233, 044 58 Seňa37642416čistenie komínov 31,00 €
294/20149.12.2014Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 61,96 € ZŠ a ŠJ 11/2014
295/201410.12.2014Pavol VargovčákTokajnícka 8, Košice17252954Demontáž a montáž radiátorov a ventilov 186,00 € 89/2014
296/201410.12.2014Livonec, s.r.o.Krivá 18, Košice31730671OPaS bleskozvodov a el.spotrebičov 567,72 € 85/2014
297/201410.12.2014Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 27,43 € ZŠ 11/2014
298/201410.12.2014DalkiaMoldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 3 133,87 € vyúčtovanie 11/2014
299/201412.12.2014Mgr. Mária SarkováZupkova 27, Košice46430504kurz slovenského jazyka pre zahraničných žiakov 32,00 € 12/2014
300/201415.12.2014Pavol VargovčákTokajnícka 8, Košice17252954oprava vodovodného potrubia 54,00 € 90/2014
301/201415.12.2014Medison, s.r.o.Obchodná 16, Košice36679135Pracovná zdravotná služba 223,38 € 4.Q 2014
302/201415.12.2014Julie Nagyová - ITS (Atinet)Gudernova 24, Košice37263196stolové počítače 676,18 € 92/2014
303/201416.12.2014B2BpartnerŠulekova 2, Bratislava 44413467Podložky na hladké podlahy 216,00 € 94/2014
304/201416.12.2014Livonec, s.r.o.Krivá 18, Košice31730671Technik PO a bezp.tech.služba 120,00 € 4. Q 2014
305/201417.12.2014VSEMlynská 31, Košice36211222elektrina 283,97 € vyúčtovanie 11/2014, o.m.92506
306/201417.12.2014PRO-TENDER s.r.o.Smetanova 9, Košice36591084obstarávanie služieb 300,00 € Mand.zmluva č. 252242014obstaranie staveb. dozoru
307/201417.12.2014Emília Fürstenzeller - STERADJenisejská 20, Košice32529601radiátory s príslušenstvom 800,16 € 99/2014
308/201417.12.2014Papier Servis, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308kancelárske potreby 86,66 € 97/2014
309/201418.12.2014ŠJ pri ZŠ TomášikovaTomášikova 31, Košice35540613príplatok k strave zamestnancov 52,25 € 12/2014
310/201418.12.2014ŠJ pri ZŠ TomášikovaTomášikova 31, Košice35540613RN za obedy 570,00 € 12/2014
311/201418.12.2014Merkury Market SlovakiaPri Prachárni 15, Košice36501891plávajúca podlaha + materiál 359,98 € 100/2014
312/201419.12.2014TINTA-INK s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770toner 73,80 € 98/2014
313/201419.12.2014EKO Servis SK s.r.o.Šoltésovej 502/10, Košice47635843umývacie a oplachové prostriedky 175,00 € 95/2014
314/201419.12.2014JUDr. Vladimír HabiňákKuzmányho 57, Košice42239800právne služby 10-12/2014 390,00 €
315/201419.12.2014Markt bauMax Košice IMoldavská cesta 24, Košice31384978režijný materiál 105,60 € 102/2014
316/201419.12.2014Farby Kušnír, s.r.o.Kavečianska cesta 1B, Košice47564831maliarsky materiál 216,79 € 103/2014
317/201422.12.2014Datacomp s.r.o.Tomášikova 37, Košice36212466Licencie MS Office Standard 2013 207,00 € 93/2014
318/201422.12.2014O2 Slovakia, s.r.o.Einsteinova 24, Bratislava35848863Mobilné hovory + splátka za mobily 51,68 € 8.11.-7.12.2014
319/201429.12.2014ELDO PLUS s.r.o.Olšovany 67, Olšovany47699540výmena svietidiel 2 098,08 € 101/2014
320/201429.12.2014Papier Servis, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308čistiace a hygienické potreby 193,40 € 96/2014
321/201429.12.2014TINTA-INK s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770tonery 84,50 € 104/2014
322/201429.12.2014Ing. Rudolf Mudrík - OFFERStred 457, Turzovka32248466školský nábytok 5 366,28 € 88/2014
323/201429.12.2014VVSKomenského 50, Košice36570460 stočné - € plaváreň 27.11.-18.12.2014
324/201429.12.2014Procesná automatizáciaStrojárenská 1, Košice31652573oprava monitora 25,00 € 91/2014
325/201429.12.2014FAMI plus, s.r.o.Matuškova 2/389, Košice36595306výmena okien 9 621,00 € 87/2014
326/201429.12.2014Papier Servis, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308kancelárske potreby 100,67 € 105/2014
327/201430.12.2014PRO-TENDER s.r.o.Smetanova 9, Košice36591084obstarávanie služieb 720,00 € Mand.zmluva č. 252242014postup VO podľa bodu 4.2. zákazka C
328/201430.12.2014DECODOM, spol. s r.o.Pílska 7, Topoľčany36305073Fabiano 3 kreslo - 2x 469,80 € 106/2014
329/201430.12.2014Papier Servis, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308kancelárske potreby 48,96 € 107/2014
Povinne zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Číslo obj.Popis objednaného plneniaIdentifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvouDátum vyhotovenia obj.DodávateľAdresa dodávateľaIČOMeno, priezvisko, funkcia zodpovednej osobyPoznámka
1/2014Oprava počítača8.1.2014Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
2/2014Oprava kanalizačného potrubia10.1.2014Pavol VargovčákTokajnícka 8, Košice17252954PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
3/2014Tonery13.1.2014TINTA-INK, s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
4/2014DPD reagecia zelená17.1.2014WAFY chromservis, s.r.o.Elektrárenská 1, Bratislava35720590PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
5/2014Školské tlačivá na šk.r.2014/201517.1.2014ŠEVT a.s.Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica31331131PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
6/2014DPD reagecia modrá20.1.2014WAFY chromservis, s.r.o.Elektrárenská 1, Bratislava35720590PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
7/2014Televízor30.1.2014Elektrosped, a.s.Pestovateľská 13, Bratislava35765038PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
8/2014Držiak na televízor, kábel HDMI, USB30.1.2014ALZA.czJateční 33a, Praha27082440PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
9/2014Kancelársky materiál4.2.2014PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
10/2014Chémia do bazéna11.2.2014Brenntag SlovakiaJužná trieda 72, Košice31336884PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
11/2014Oprava kuchynského robota 12.2.2014Elektroservis VV, s.r.o.Čemernianska 50, Vranov nad Topľou44602731PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
12/2014Modul EU0012 na export do RIS.SAM24.2.2014VEMA, s.r.o.Prievozská 14/A, Bratislava31355374PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
13/2014Čistenie odmastňovača27.2.2014Tibor ILLÉŠLomnická 13, Košice10686258PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
14/2014Reagencia DPD, Phenolred6.3.2014WAFY chromservis, s.r.o.Elektrárenská 1, Bratislava35720590PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
15/2014Deratizácia a dezinsekcia11.3.2014DERATEX-EKO Daniel RepkaČárskeho 7, Košice10689877PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
16/2014Predĺženie prenájmu web priestoru11.3.2014Ing. Peter Kottáš - PeKoRumančeková 36, Bratislava32103883PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
17/2014Čistiace a hygienické potreby12.3.2014PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
18/2014Kancelársky materiál12.3.2014PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
19/2014Balíčky pre deti v HN18.3.2014Meggy s.r.o.Staničná 26, Jelenec36535290PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
20/2014Maliarske a natieračské práce18.3.2014Jozef Bernat - NOVOMALIdanská 246/33, Malá Ida10706151PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
21/2014Kalibrácia teplomerov v ŠJ25.3.2014Ing. Ivan Leško - GAROMAPopradská 58/B, Košice14383730PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
22/2014Oprava dávkovacej stanice25.3.2014CM - Bazény s.r.o.Drieňová 1, Košice31650007PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
23/2014Plavecké dosky, monobloky - osmičky26.3.2014Rybička s.r.o.Haanova 44/2600, Bratislava46184821PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
24/2014Cateringové služby - Deň učiteľov26.3.2014Študentské kluby, s.r.o.Jedlíková 5, Košice36602434PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
25/2014Renovácia tonerov31.3.2014TINTA-INK, s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
26/2014Reagencia DPD3.4.2014WAFY chromservis, s.r.o.Elektrárenská 1, Bratislava35720590PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
27/2014Stravné poukážky10.4.2014DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, Žilina36391000PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
28/2014Oprava PC a monitorov14.4.2014Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
29/2014Chlórnan sodný, kyselina sírová14.4.2014Brenntag SlovakiaJužná trieda 72, Košice31336884PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
30/2014Čistenie a oprava kanalizačného potrubia16.4.2014Pavol VargovčákTokajnícka 8, Košice17252954PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
31/2014Oprava varného kotla 150 l v ŠJ23.4.2014Elektroservis VV, s.r.o.Čemernianska 50, Vranov nad Topľou44602731PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
32/2014Čistiace a hygienické potreby24.4.2014PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
33/2014Umývacie a oplachové prostriedky24.4.2014ECOCLEAR, s.r.o.Hlinkova 28, Košice44255730PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
34/2014Tonery6.5.2014TINTA-INK, s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
34/2014Tonery6.5.2014TINTA-INK, s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
35/2014Kancelársky materiál19.5.2014PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
36/2014Čistiace a hygienické potreby19.5.2014PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
37/2014Ciachovanie váha v ŠJ26.5.2014Ing. Štefan Savko ELSCALESKomenského 63, Košice33696292PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
38/2014Chlórnan sodný13.6.2014Brenntag SlovakiaJužná trieda 72, Košice31336884PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
39/2014Oprava PC13.6.2014Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
40/2014Koberce18.6.2014Merkury Market Slovakia s.r.o.Duklianska 11, Prešov36501891PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
41/2014Tonery24.6.2014Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
42/2014Stravné poukážky26.6.2014DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, Žilina36391000PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
43/2014Odborná prehliadka plynového zariadenia3.7.2014REVOP-TLAK Servis, Ján KováčDénešova 15, Košice41509323PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
44/2014Odborná prehliadka a skúška tesnosti tlakových nádob3.7.2014REVOP-TLAK Servis, Ján KováčDénešova 15, Košice41509323PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
45/2014Čistiace a hygienické potreby4.7.2014PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
46/2014Maliarske a natieračské práce5.8.2014Jozef Bernat - NOVOMALIdanská 246/33, Malá Ida10706151PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
47/2014Zasklenie okna12.8.2014Sklenárstvo Alžbeta Gluchmanová - BETTYTrnková 70, Košice35423323PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
48/2014Interiérové dvere12.8.2014HORNBACH- Baumarkt SK spol. s r.o.Moldavská cesta 22, Košice35838949PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
49/2014Oprava monitorov12.8.2014Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
50/2014Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie, bleskozvodov a revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia15.8.2014LIVONEC, s.r.o.Krivá 18, Košice31730671PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
51/2014Školský nábytok15.8.2014Ing. Rudolf Mudrík - OFFERStred 457, Turzovka32248466PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
52/2014Interiérové dvere22.8.2014HORNBACH- Baumarkt SK spol. s r.o.Moldavská cesta 22, Košice35838949PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školyPoložka č. 1 v objednávke zrušená dňa 28.8.2014
53/2014Kancelársky materiál27.8.2014PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
54/2014Prenájom VKK, odvoz a zneškodnenie odpadu28.8.2014Kosit a.s.Rastislavova 98, Košice36205214PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
55/2014OOPP3.9.2014LAVERNA SLOVAKIA, s.r.o.Baltická 12, Košice46503609PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
56/2014Príprava zvončekových okruhov - domofóny v ŠKD12.9.2014Peter Bujáky RUPIOSE MINI SERVISGelnická 2500/122, Košice10823221PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
57/2014Práčka 16.9.2014DATART INTERNATIONAL, a.s.Zadunajská cesta 10, Bratislava46112766PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
58/2014CD prehrávače Philips AZ42016.9.2014Marketworld s.r.o.ul.I. Madácha 2792/4, Komárno46395334PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
59/2014CD prehrávač Philips AZ78016.9.2014OKAY Slovakia, spol. s r.o.Krajná 86, Bratislava35825979PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
60/2014Vertikálne žalúzie19.9.2014Ivan Šofranko, ŠAFI-ROLLBukurešťská 29, Košice33905479PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
61/2014Zapojenie pevnej linky24.9.2014Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, Bratislava35763469PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
62/2014Čistiace a hygienické potreby26.9.2014PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
63/2014Umývacie a oplachové prostriedky1.10.2014ECOCLEAR, s.r.o.Hlinkova 28, Košice44255730PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
64/2014Valce to XEROXU1.10.2014WtradeMikuláša Dohnányho 817/1A, Žilina34933336PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
65/2014Podložky na hladké podlahy1.10.2014B2B Partner s.r.o.Šulekova 2, Bratislava44413467PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
66/2014Deratizácia3.10.2014DERATEX-EKO Daniel RepkaČárskeho 7, Košice10689877PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
67/2014Demontáž a montáž vertikálnych žalúzií6.10.2014Ivan Šofranko, ŠAFI-ROLLBukurešťská 29, Košice33905479PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
68/2014Renovácia tonerov7.10.2014TINTA-INK, s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
69/2014Kúrenárske práce - montáž a demontáž radiátorov8.10.2014Pavol VargovčákTokajnícka 8, Košice17252954PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
70/2014Maliarske a natieračské práce8.10.2014Jozef Bernat - NOVOMALIdanská 246/33, Malá Ida10706151PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
71/2014Balíčky pre deti v HN10.10.2014Meggy s.r.o.Staničná 26, Jelenec36535290PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
72/2014Odstránenie nedostatkov zistených pri OPaS elektroinštalácie15.10.2014LIVONEC, s.r.o.Krivá 18, Košice31730671PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
73/2014Stravné poukážky20.10.2014DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, Žilina36391000PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
74/2014Kúrenárske práce - montáž a demontáž radiátorov23.10.2014Pavol VargovčákTokajnícka 8, Košice17252954PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
75/2014Tlač poštových peňažných poukazov na účet23.10.2014Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, Banská Bystrica36631124PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
76/2014Svietidlo IP65 Prima 36W28.10.2014KONEX ELEKTRO spol. s r.o.Rastislavova 7, Košice31680569PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
77/2014Toner28.10.2014TINTA-INK, s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
78/2014Školské tlačivá na šk.r.2015/20163.11.2014ŠEVT a.s.Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica31331131PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
79/2014Kancelársky materiál4.11.2014PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
80/2014Čistenie kanalizácie6.11.2014Tibor ILLÉŠLomnická 13, Košice10686258PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
81/2014Umývacie a oplachové prostriedky11.11.2014EKO Servis SK s.r.o.Šoltésovej 10, Košice47635843PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
82/2014Čistiace a hygienické potreby11.11.2014PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
83/2014Darčekové poukážky 19.11.2014DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, Žilina36391000PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
84/2014Čistiace a hygienické potreby21.11.2014PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
85/2014Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie, bleskozvodov a revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia27.11.2014LIVONEC, s.r.o.Krivá 18, Košice31730671PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
86/2014Stravné poukážky2.12.2014DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, Žilina36391000PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
87/2014Výmena okien s budove ZŠ Tomášikova 315.12.2014FAMI plus s.r.o.Matuškova 2, Košice36595306PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
88/2014Školský nábytok5.12.2014Ing. Rudolf Mudrík - OFFERStred 457, Turzovka32248466PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
89/2014Demontáž a montáž radiátorov a ventilov5.12.2014Pavol VargovčákTokajnícka 8, Košice17252954PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
90/2014Oprava vodovodného potrubia12.12.2014Pavol VargovčákTokajnícka 8, Košice17252954PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
91/2014Oprava monitora15.12.2014Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
92/2014Stolový počítač15.12.2014Julie Nagyová - ITS (Atinet)Gudernova 24, Košice37263196PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
93/2014Licencie MS Office Standard 201315.12.2014Datacomp s.r.o.Tomášikova 37, Košice36212466PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
94/2014Podložky na hladké podlahy15.12.2014B2B Partner s.r.o.Šulekova 2, Bratislava44413467PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
95/2014Umývacie a oplachové prostriedky15.12.2014EKO Servis SK s.r.o.Šoltésovej 10, Košice47635843PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
96/2014Čistiace a hygienické potreby17.12.2014PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
97/2014Kancelársky materiál17.12.2014PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
98/2014Renovácia tonerov17.12.2014TINTA-INK, s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
99/2014Radiátory s príslušenstvom17.12.2014Emília Fürstenzeller - STERADJenisejská 20, Košice32529601PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
100/2014Plávajúca podlaha + materiál18.12.2014Merkury Market SlovakiaPri Prachárni 15, Košice36501891PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
101/2014Výmena svietidiel19.12.2014ELDO PLUS s.r.o.Olšovany 67, Olšovany47699540PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
102/2014Režijný materiál19.12.2014Markt bauMax Košice IMoldavská cesta 24, Košice31384978PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
103/2014Maliarsky materiál19.12.2014Farby Kušnír, s.r.o.Kavečianska cesta 1B, Košice47564831PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
104/2014Tonery22.12.2014TINTA-INK, s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
105/2014Kancelársky materiál29.12.2014PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
106/2014Fabiano 3 kreslo - 2x30.12.2014DECODOM, spol. s r.o.Pílska 7, Topoľčany36305073PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
107/2014Kancelársky materiál30.12.2014PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy