Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok

Novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ukladá všetkým povinným subjektom, medzi ktoré patria aj samosprávy, zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle s účinnosťou od 01. 01. 2011.
Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Int.č.faFa došla dňaDodávateľAdresa dodávateľaIČOPopis plneniasuma s DPH (Eur)Identifikácia zmluvy/objednávky /ak relevantné/Poznámka
1.7.1.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 441,62 €
2.7.1.2014PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 831,66 €
3.7.1.2014PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 831,14 €
4.13.1.2014RybaJužná trieda 54, Košice17147522Ryby 224,58 €
5.14.1.2014HookToryská 6, Košice36216224Školské ovocie 90,00 €
6.17.1.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 143,75 €
7.17.1.2014HumennéPoľná 1, Humenné31651577Škol. Mlieko 19,19 €
8.17.1.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 462,31 €
9.20.1.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 636,13 €
10.20.1.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 664,22 €
11.21.1.2014HookToryská 6, Košice36216224Školské ovocie 90,00 €
12.21.1.2014RybaJužná trieda 54, Košice17147522Ryby 271,24 €
13.22.1.2014PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 586,46 €
14.22.1.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 300,74 €
15.23.1.2014GoronKrivá 4, Košice36172073Chlieb a výrobky 118,04 €
16.27.1.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 496,83 €
17.27.1.2014HumennéPoľná 1, Humenné31651577Škol. Mlieko 19,90 €
18.27.1.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 215,81 €
19.28.1.2014HookKomenského 51, Košice31725856Školské ovocie 94,50 €
20.29.1.2014PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 359,20 €
21.31.1.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 713,28 €
22.31.1.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 448,50 €
23.5.2.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 629,46 €
24.5.2.2014PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 589,33 €
25.7.2.2014HumennéPoľná 1, Humenné31651577Škol. Mlieko 98,68 €
26.7.2.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 339,32 €
27.11.2.2014HookToryská 6, Košice36216224Školské ovocie 88,00 €
28.12.2.2014RybaJužná trieda 54, Košice17147522Ryby 104,64 €
29.12.2.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 741,94 €
30.13.2.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 106,07 €
31.13.2.2014DUOL.Štúra 2047/21 D. Kubin1021346205Čok. Výrobky 915,64 €
32.14.2.2014GoronKrivá 4, Košice36172073Chlieb a výrobky 129,32 €
33.14.2.2014EastfoodNové Zámky2023094722Pizza 340,70 €
34.17.2.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 985,22 €
35.17.2.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 300,38 €
36.18.2.2014RybaJužná trieda 54, Košice17147522Ryby 124,70 €
37.18.2.2014HookToryská 6, Košice36216224Školské ovocie 88,00 €
38.19.2.2014PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 302,50 €
39.21.2.2014GoronKrivá 4, Košice36172073Chlieb a výrobky 27,92 €
40.21.2.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 104,99 €
41.24.2.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 672,32 €
42.25.2.2014HookToryská 6, Košice36216224Školské ovocie 90,00 €
43.25.2.2014Prvá cateringováHolubiho 122020048140Minutka čina 38,28 €
44.28.2.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 974,71 €
45.28.2.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 593,95 €
46.28.2.2014HumennéPoľná 1, Humenné31651577Škol. Mlieko 126,59 €
47.3.3.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 117,89 €
48.5.3.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 170,21 €
49.10.3.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 270,30 €
50.10.3.2014HumennéPoľná 1, Humenné31651577Ml. výrobky 16,00 €
51.10.3.2014GoronKrivá 4, Košice36172073Chlieb a výrobky 60,31 €
52.10.3.2014GoronKrivá 4, Košice36172073Chlieb a výrobky 76,31 €
53.11.3.2014HookToryská 6, Košice36216224Školské ovocie 88,00 €
54.12.3.2014PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 769,97 €
55.13.3.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 530,40 €
56.14.3.2014GoronKrivá 4, Košice36172073Chlieb a výrobky 6,56 €
57.19.3.2014PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 325,97 €
58.19.3.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 656,76 €
59.19.3.2014RybaJužná trieda 54, Košice17147522Ryby 98,10 €
60.19.3.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147522Ml. výrobky 203,69 €
61.19.3.2014HookToryská 6, Košice36216224Školské ovocie 88,00 €
62.21.3.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 734,42 €
63.21.3.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 203,81 €
64.21.3.2014RybaJužná trieda 54, Košice17147522Ryby 241,86 €
65.25.3.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 553,47 €
66.25.3.2014GoronKrivá 4, Košice36172073Chlieb a výrobky 69,56 €
67.26.3.2014PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 189,31 €
68.27.3.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 940,09 €
69.27.3.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 191,62 €
70.31.3.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 672,44 €
71.31.3.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 323,95 €
72.1.4.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 240,23 €
73.1.4.2014HookToryská 6, Košice36216224Školské ovocie 88,00 €
74.2.4.2014PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 459,47 €
75.3.4.2014GoronKrivá 4, Košice36172073Chlieb a výrobky 48,26 €
76.7.4.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 360,26 €
77.7.4.2014RybaJužná trieda 54, Košice17147786Ryby 20,02 €
78.7.4.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 744,28 €
79.7.4.2014HumennéPoľná 1, Humenné31651577Ml. výrobky 16,00 €
80.7.4.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 237,08 €
81.9.4.2014PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 258,72 €
82.14.4.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 590,06 €
83.14.4.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 204,83 €
84.15.4.2014GoronKrivá 4, Košice36172073Chlieb a výrobky 185,76 €
85.15.4.2014HookToryská 6, Košice36216224Śkolské ovocie 88,00 €
86.16.4.2014HumennéPoľná 1, Humenné31651577Ml. výrobky 114,20 €
87.23.4.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 228,16 €
88.23.4.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 1 028,83 €
89.23.4.2014PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 760,33 €
91.24.4.2014RybaJužná trieda 54, Košice17147522Ryby 26,69 €
90.24.4.2014GoronKrivá 4, Košice36172073Chlieb a výrobky 64,90 €
92.24.4.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 357,36 €
93.28.4.2014RybaJužná trieda 54, Košice17147522Ryby 104,62 €
94.28.4.2014HookToryská 6, Košice36216224Školské ovocie 86,00 €
95.29.4.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 903,00 €
96.5.5.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 642,71 €
97.5.5.2014GoronKrivá 4, Košice36172073Chlieb a výrobky 50,88 €
98.5.5.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 165,56 €
99.7.5.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 394,12 €
100.7.5.2014PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 802,92 €
101.12.5.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 444,05 €
102.12.5.2014RybaJužná trieda 54, Košice17147522Ryby 177,50 €
103.12.5.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 79,92 €
104.13.5.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 989,64 €
105.13.5.2014GoronKrivá 4, Košice36172073Chlieb a výrobky 72,86 €
106.15.5.2014PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 160,54 €
107.16.5.2014HumennéPoľná 1, Humenné31651577Ml. výrobky 60,78 €
108.16.5.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 412,73 €
109.19.5.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 518,80 €
110.19.5.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 453,48 €
111.22.5.2014GoronKrivá 4, Košice36172073Chlieb a výrobky 78,32 €
112.22.5.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 206,92 €
113.22.5.2014DUOL.Štúra 2047/21 D. Kubin40169766Potraviny 943,18 €
114.23.5.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 608,17 €
115.26.5.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 541,38 €
116.28.5.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 282,02 €
117.28.5.2014PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 706,92 €
118.29.5.2014DUOL.Štúra 2047/21 D. Kubin40169766Potraviny 411,78 €
119.30.5.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 403,50 €
120.2.6.2014EastfoodNové Zámky45702942Pizza 516,10 €
121.3.6.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 144,04 €
122.3.6.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 597,42 €
123.4.6.2014GoronKrivá 4, Košice36172073Chlieb a výrobky 53,55 €
124.4.6.2014RybaJužná trieda 54, Košice17147522Ryby 104,36 €
125.4.6.2014PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 220,72 €
126.6.6.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 591,53 €
127.6.6.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 300,46 €
128.9.6.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 350,22 €
129.11.6.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 448,87 €
130.11.6.2014PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 75,60 €
131.12.6.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 239,82 €
132.13.6.2014GoronKrivá 4, Košice36172073Chlieb a výrobky 59,68 €
133.16.6.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 552,74 €
134.17.6.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 114,41 €
135.19.6.2014RybaJužná trieda 54, Košice17147522Ryby 177,07 €
136.20.6.2014RybaJužná trieda 54, Košice17147522Ryby 100,74 €
137.23.6.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 636,37 €
138.23.6.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 66,42 €
139.25.6.2014GoronKrivá 4, Košice361725856Chlieb a výrobky 98,64 €
140.24.6.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 919,56 €
141.27.6.2014GoronKrivá 4, Košice36172073Chlieb a výrobky 36,12 €
142.27.6.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 969,76 €
143.27.6.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 535,46 €
144.27.6.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 195,67 €
145.3.7.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 99,86 €
146.9.7.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 136,19 €
147.8.9.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 338,31 €
148.8.9.2014PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 798,82 €
149.8.9.2014PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 667,90 €
150.9.9.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 661,00 €
151.9.9.2014PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 204,24 €
152.12.9.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 226,48 €
153.16.9.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 562,99 €
154.16.9.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 676,77 €
155.17.9.2014HookToryská 6, Košice36216224Školské ovocie 72,00 €
156.17.9.2014PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 59,90 €
157.18.9.2014PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 198,72 €
158.18.9.2014PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 909,88 €
159.19.9.2014RybaJužná trieda 54, Košice17147786Ryby 362,80 €
160.19.9.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 184,60 €
161.22.9.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 437,24 €
162.22.9.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 83,45 €
163.23.9.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 672,71 €
164.25.9.2014HookToryská 6, Košice36216224Školské ovocie 72,00 €
165.25.9.2014GoronKrivá 4, Košice361725856Chlieb a výrobky 49,54 €
166.26.9.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 419,30 €
167.26.9.2014HumennéPoľná 1, Humenné31651577Školské mlieko 87,98 €
168.29.9.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 583,22 €
169.30.9.2014HookToryská 6, Košice36216224Školské ovocie 72,00 €
170.30.9.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 773,68 €
171.1.10.2014RybaJužná trieda 54, Košice17147786Ryby 159,04 €
172.1.10.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 338,00 €
173.6.10.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 215,17 €
174.6.10.2014GoronKrivá 4, Košice361725856Chlieb a výrobky 176,10 €
175.7.10.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 556,33 €
176.7.10.2014HookToryská 6, Košice36216224Školské ovocie 72,00 €
177.7.10.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 343,74 €
178.7.10.2014PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 494,04 €
179.21.10.2014HookToryská 6, Košice36216224Školské ovocie 72,00 €
180.21.10.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 205,40 €
181.21.10.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 100,68 €
182.21.10.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 507,64 €
183.21.10.2014HumennéPoľná 1, Humenné31651577Školské mlieko 142,31 €
184.21.10.2014GoronKrivá 4, Košice361725856Chlieb a výrobky 102,61 €
185.21.10.2014RybaJužná trieda 54, Košice17147786Ryby 366,73 €
186.21.10.2014HookToryská 6, Košice36216224Školské ovocie 70,40 €
187.23.10.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 808,26 €
188.23.10.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 775,33 €
189.23.10.2014HookToryská 6, Košice36216224Školské ovocie 72,00 €
190.23.10.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 409,83 €
191.23.10.2014GoronKrivá 4, Košice361725856Chlieb a výrobky 52,07 €
192.23.10.2014PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 195,36 €
193.24.10.2014EastfoodJužná trieda 54, Košice2023094722Potraviny 645,12 €
194.24.10.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 114,06 €
195.27.10.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 589,77 €
196.27.10.2014Prvá cateringováHplubiho 12, Košice2020048140Potraviny 211,20 €
197.27.10.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 292,06 €
198.27.10.2014HumennéPoľná 1, Humenné31651577Školské mlieko 19,99 €
199.28.10.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 814,80 €
200.28.10.2014HookToryská 6, Košice36216224Školské ovocie 70,40 €
201.3.11.2014RybaJužná trieda 54, Košice17147786Ryby 111,24 €
202.3.11.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 433,52 €
203.4.11.2014HookToryská 6, Košice36216224Školské ovocie 72,00 €
204.5.11.2014GoronKrivá 4, Košice361725856Chlieb a výrobky 62,66 €
205.5.11.2014PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 820,36 €
206.6.11.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 140,76 €
207.6.11.2014DUOL.Štúra 2047/21 D. Kubin1021346205Potraviny 659,28 €
208.7.11.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 695,74 €
209.7.11.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 20,95 €
210.10.11.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 679,24 €
211.11.11.2014HookToryská 6, Košice36216224Školské ovocie 72,00 €
212.12.11.2014DUOL.Štúra 2047/21 D. Kubin1021346205Potraviny 867,77 €
213.14.11.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 188,02 €
214.18.11.2014GoronKrivá 4, Košice361725856Chlieb a výrobky 83,35 €
215.18.11.2014HookToryská 6, Košice36216224Školské ovocie 72,00 €
216.19.11.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 775,70 €
217.19.11.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 29,80 €
218.19.11.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 563,88 €
219.21.11.2014PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 730,56 €
220.21.11.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 744,41 €
221.21.11.2014HumennéPoľná 1, Humenné31651577Školské mlieko 16,79 €
222.24.11.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 494,98 €
223.25.11.2014PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 212,81 €
224.25.11.2014HookKrivá 4, Košice361725856Školské ovocie 70,40 €
225.26.11.2014RybaJužná trieda 54, Košice17147786Ryby 124,00 €
226.26.11.2014GoronKrivá 4, Košice361725856Chlieb a výrobky 67,52 €
227.27.11.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 155,71 €
228.27.11.2014HumennéPoľná 1, Humenné31651577školsé mlieko 19,99 €
229.28.11.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 476,29 €
230.1.12.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 510,67 €
231.2.12.2014HookToryská 6, Košice36216224Školské ovocie 70,40 €
232.3.12.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 141,23 €
233.3.12.2014PicadoVysokoškolákov 6, Žilina36397164Potraviny 431,46 €
234.5.12.2014EastfoodJužná trieda 54, Košice45702942Potraviny 532,80 €
235.5.12.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 306,44 €
236.5.12.2014GoronKrivá 4, Košice361725856Chlieb a výrobky 40,58 €
237.5.12.2014HumennéPoľná 1, Humenné31651577Školské mlieko 16,00 €
238.8.12.2014RybaJužná trieda 54, Košice17147786Ryby 187,70 €
239.8.12.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 534,55 €
240.9.12.2014HookToryská 6, Košice36216224Školské ovocie 68,80 €
241.9.12.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 685,98 €
242.12.12.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 17,17 €
243.16.12.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 545,90 €
244.16.12.2014hookToryská 6, Košice36216224Školské ovocie 64,00 €
245.16.12.2014RybaJužná trieda 54, Košice17147786Ryby 83,29 €
246.16.12.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 713,08 €
247.16.12.2014HumennéPoľná 1, Humenné316725856Školské mlieko 19,19 €
248.17.12.2014GoronKrivá 4, Košice361725856Chlieb a výrobky 121,11 €
249.17.12.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 328,13 €
250.18.12.2014HokoKomenského 51, Košice31725856Mäso a výrobky 600,08 €
251.19.12.2014GoronKrivá 4, Košice361725856Chlieb a výrobky 39,16 €
252.19.12.2014JokrimZdoba 78, Sady nad Tor. 44108087Zelenina 711,38 €
253.30.12.2014HumennéPoľná 1, Humenné316725856Školské mlieko 19,99 €
254.30.12.2014Milk agroČapajevová 36, Prešov17147786Ml. výrobky 138,17 €