Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok

Novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ukladá všetkým povinným subjektom, medzi ktoré patria aj samosprávy, zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle s účinnosťou od 01. 01. 2011.
Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Číslo zmluvyDátumDodávateľPredmet zmluvyZobraz
2520220138.1.2013Nájomca - Radoslav Kušnírnájom nebytových priestorovZobraziť
25203201318.1.2013Dodávateľ - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciachvykonávanie odborných a laboratórnych vyšetretní a expertízZobraziť
25204201321.1.2013Advokát - JUDr. Vladimír Habiňákposkytovanie právnych služiebZobraziť
25201201325.1.2013Nájomca - Ján Bordášnájom bytuZobraziť
25205201328.1.2013Nájomca - Ján Bordášdohoda - záväzok nájomcu uhradiť alikvotnú časť nájmu a prevádzkových nákldov za faktické užívanie bytuZobraziť
25206201314.1.2013Poskytovateľ - Royal Business Corporation, s.r.o.prenájom a servisná údržba rohožíZobraziť
Dohoda o ukončení zmluvy č. 25217201228.2.2013Nájomca - Školský športový klub JUGOukončenie zmluvy dohodouZobraziť
25207201328.2.2013Nájomca - Školský športový klub JUGOnájom nebytových priestorovZobraziť
2520820133.6.2013Poskytovateľ grantu - Fond zdravia mesta Košice, n.f.poskytnutie grantuZobraziť
25209201319.6.2013Nájomca - MUDr. Judita Horváthovádohoda o urovnaní a uznanie dlhu - k zmluve č. 252252012Zobraziť
25210201319.6.2013Dodávateľ - HOOK, s.r.o.dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre šk. rok 2013/2014Zobraziť
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme č. 25205200528.6.2013Nájomca - Ing. arch. Martin Drahovskýaktualizácia zmluvyZobraziť
Rámcová dohoda č. 3/201324.7.2013Predávajúci - DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.dodanie tovaru - Stravné poukážkyZobraziť
Rámcová dohoda č. 4/201324.7.2013Predávajúci - STREAD - Emília Fürstenzellerovádodanie tovaru - Radiátory s príslušenstvomZobraziť
Rámcová dohoda č. 5/201324.7.2013Dodávateľ - Jozef Bernat NOVOMALuskutočnenie stavebmých prác - Maliarske a natieračské práceZobraziť
Rámcová dohoda č. 6/201324.7.2013Predávajúci - PAPIER SERVIS s.r.o.dodanie tovaru - Čistiace a hygienické potrebyZobraziť
Rámcová dohoda č. 7/201324.7.2013Predávajúci - PAPIER SERVIS s.r.o.dodanie tovaru - Kancelársky materiálZobraziť
Rámcová dohoda č. 2/201331.7.2013Predávajúci - Ing. Rudolf Mudrík - OFFERdodanie tovaru - Školský nábytokZobraziť
Rámcová dohoda č. 1/20137.8.2013Predávajúci - PICADO, s.r.o.dodanie tovaru - základné potraviny pre školskú jedáleňZobraziť
25211201327.8.2013Databanka firiem s.r.o.Počítačové a reklamné službyZobraziť
25215201325.9.2013Nájomca - Ing. Dagmar Prividinájom nebytových priestorovZobraziť
25216201325.9.2013Nájomca - Ing. Patrícia Bukovičovánájom nebytových priestorovZobraziť
25217201325.9.2013Darca - Štátny pedagogický ústavbezplatný prevod hnuteľných vecíZobraziť
25214201325.9.2013Nájomca - ADONAI s.r.o.nájom nebytových priestorovZobraziť
25212201330.9.2013Nájomca - Ing. Martin Paškanájom nebytových priestorovZobraziť
2521820133.10.2013Nájomca - TSM Košice, Mgr. Peter Murckonájom nebytových priestorovZobraziť
2521920137.10.2013Nájomca - ŠŠK JUGO Košicenájom nebytových priestorovZobraziť
25213201310.10.2013Nájomca - Pater Samuelisnájom nebytových priestorovZobraziť
25220201329.10.2013Nájomca - Ing. Dagmar Prividinájom nebytových priestorovZobraziť
25221201329.10.2013Nájomca - Ing. Patrícia Bukovičovánájom nebytových priestorovZobraziť
25223201331.10.2013Nájomca - PIDES, s.r.o.nájom nebytových priestorovZobraziť
2522220138.11.2013Vypožičiavateľ - Mestská časť Košice - Severvýpožička nebytových priestorovZobraziť
25224201322.11.2013Vypožičiavateľ - Mestská časť Košice - Severvýpožička nebytových priestorovZobraziť
25225201325.11.2013Nájomca - PROBYT Plus s.r.o. Košicenájom nebytových priestorovZobraziť
25226201329.11.2013Nájomca - Ing. Patrícia Bukovičovánájom nebytových priestorovZobraziť
25227201329.11.2013Nájomca - Ing. Dagmar Prividinájom nebytových priestorovZobraziť
25228201329.11.2013Darca - Rodičovské združnie pri Základnej školeposkytnutie nepeňažného daruZobraziť
25229201329.11.2013Darca - MUDr. Peter Horváthposkytnutie peňažného daruZobraziť
25230201310.12.2013Darca - Východoslovenská energetika a.s.poskytnutie daru - sponzorský príspevokZobraziť
25231201330.12.2013Darca - Rodičovské združnie pri Základnej školeposkytnutie nepeňažného daruZobraziť
25232201330.12.2013Darca - Rodičovské združnie pri Základnej školeposkytnutie nepeňažného daruZobraziť
25233201331.12.2013Poskytovateľ - Livonec s.r.o. Popradposkytovanie služiebZobraziť
 
 
 
Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Int.č.faFa došla dňaDodávateľAdresa dodávateľaIČOPopis plneniasuma s DPH (Eur)Identifikácia zmluvy/objednávky /ak relevantné/
1/20132.1.2013Slovak Telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469telefón 104,12 €
2/20133.1.2013ILLE - Papier-Service SKLichardova 16, Skalica36226947hygienické potreby 85,73 €
3/20133.1.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 1 810,00 €
4/20137.1.2013AJFA+AVIS, s.r.o.Klemensova 34, Žilina31602436predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 49,50 €
5/20137.1.2013Poradca s.r.o.Pri Celulózke 40, Žilina36371271predplatné "PORADCA 2013" 24,40 €
6/20139.1.2013Slovak Telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469telefón 58,39 €
7/20139.1.2013Slovak Telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469telefón 30,12 €
8/20139.1.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 289,33 €
9/20139.1.2013Dalkia s.r.o.Moldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 8 000,00 €
10/201310.1.2013Komensky, s.r.o.Park Mládeže 1, Košice43908977virtuálna knižnica 16,56 €
11/201310.1.2013VVS, a.s.Komenského 50, Košice36570460vodné, stočné 694,49 €
12/201210.1.2013SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, Bratislava35815256zemný plyn 278,00 €
13/201316.1.2013Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Martina Rázusa 23A, Žilina31592503vyúčtovanie predplatného 2012 11,30 €
14/201317.1.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 566,38 €
15/201317.1.2013Dalkia s.r.o.Moldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 1 543,68 €
16/201318.1.2013Vema, s.r.o.Prievozská 14/A, Bratislava31355374poskytnutie práva používať aktálne verzie 506,40 €
17/201321.1.2013SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, Bratislava35815256zemný plyn-40,94 €
18/201322.1.2013JurisDat - M. MedlenOndavská 8, Bratislava11821973predplatné "ŠKOLA 2013" 22,00 €
19/201330.1.2013Slovak Telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469telefón 103,91 €
20/20134.2.2013ŠJ pri ZŠ Tomášikova 31Tomášikova 31, Košice35540613RN - obedy 01/2013 624,60 €
21/20134.2.2013ŠJ pri ZŠ Tomášikova 31Tomášikova 31, Košice35540613Doplatok k strave 01/2013 173,50 €
22/20135.2.2013SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, Bratislava35815256zemný plyn 269,00 €
23/20135.2.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 1 700,00 €
24/20135.2.2013Dalkia s.r.o.Moldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 3 360,00 €
25/20136.2.2013Patrik Halčišák - HPVŠarišské Bohdanovce 7543433685údržba teplého pultu 235,20 €
26/20136.2.2013VVS, a.s.Komenského 50, Košice36570460vodné, stočné 1 205,39 €
27/20136.2.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 18,00 €
28/20136.2.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 1 361,00 €
29/20136.2.2013Poradca s.r.o.Pri Celulózke 40, Žilina36371271predplatné "PORADCA 2013" 24,40 €
30/20137.2.2013Slovak Telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469telefón 31,78 €
31/20137.2.2013Slovak Telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469telefón 55,16 €
32/20138.2.2013Peter Bujáky - RUPIOSE MINI SERVISBauerova 17, Košice10823221oprava poškodeného vedenia 27,52 €
33/201311.2.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina-16,72 €
34/201313.2.2013ECOCLEAR, s.r.o.Hlinkova 28, Košice44255730umývací a oplachový prostriedok 192,70 €
35/201314.2.2013Dalkia s.r.o.Moldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 7 175,96 €
36/201314.2.2013BPMK, s.r.o.Južné nábrežie 13, Košice44518684oprava potrubia a prečistenie odpadového potrubia 160,38 €
37/201315.2.2013Komensky, s.r.o.Park Mládeže 1, Košice43908977virtuálna knižnica 16,56 €
38/201315.2.2013WAFY chromservis s.r.o.Elektrárenská 1, Bratislava35720590kvapalná reagencia DPD 33,42 €
39/201318.2.2013CM-Bazény s.r.o.Drieňová 1, Košice31650007nastavenie dávkovacej stanice a kalibrácia sondy 39,96 €
40/201326.2.2013Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573chladiaca podložka 48,40 €
41/20131.3.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 1 790,00 €
42/20131.3.2013RÚVZ so sídlom v KošiciachIpeľská 1, Košice00606723rozbor bazénovej vody 56,10 €
43/20131.3.2013ILLE - Papier-Service SKLichardova 16, Skalica36226947hygienické potreby 85,73 €
44/20131.3.2013ŠJ pri ZŠ Tomášikova 31Tomášikova 31, Košice35540613RN - obedy 02/2013 395,10 €
45/20131.3.2013ŠJ pri ZŠ Tomášikova 31Tomášikova 31, Košice35540613Doplatok k strave 02/2013 109,75 €
46/20131.3.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 1 361,00 €
47/20131.3.2013CM-Bazény s.r.o.Drieňová 1, Košice31650007Matica ventilu, oprava 39,56 €
48/20131.3.2013Slovak Telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469telefón 98,22 €
49/20134.3.2013SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, Bratislava35815256zemný plyn 254,00 €
50/20134.3.2013Dalkia s.r.o.Moldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 5 686,00 €
51/20136.3.2013VVS, a.s.Komenského 50, Košice36570460vodné, stočné 815,32 €
52/20137.3.2013Slovak Telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469telefón 55,69 €
53/20137.3.2013Slovak Telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469telefón 23,21 €
54/20137.3.2013ILLE - Papier-Service SKLichardova 16, Skalica36226947hygienické potreby 12,24 €
55/20137.3.2013Ing. Ján Peťko - IPEKOJazmínová 3273/16, Zvolen37549944účasť na seminári 33,00 €
56/20138.3.2013Komensky, s.r.o.Park Mládeže 1, Košice43908977virtuálna knižnica 16,56 €
57/20138.3.2013TINTA-INK s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770renovácia tonerov 59,52 €
58/201311.3.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina-99,07 €
59/201311.3.2013DUMAR - Zlatica KudrecováCyklistická 1, Košice17180392čistiace a hygienické potreby 59,05 €
60/201311.3.2013Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573toner 64,00 €
61/201313.3.2013Dalkia s.r.o.Moldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 12 866,29 €
62/201326.3.2013ASERTÍV - AgentúraTyršovo nábrežie 11, Košice33592675účasť na seminári 40,00 €
63/201321.3.2013DUMAR - Zlatica KudrecováCyklistická 1, Košice17180392balíčky pre deti v HN 431,60 €
64/201322.3.2013Royal Business Corporation s.r.o.Slovenskej jednoty 19, Košice45391611rohože - paušál a výmena 35,86 €
65/201325.3.2013Livonec, s.r.o.Krivá 18, Košice31730671kontrola a oprava haciacich prístrojov 233,40 €
66/201326.3.2013RÚVZ so sídlom v KošiciachIpeľská 1, Košice00606723rozbor bazénovej vody 56,10 €
67/20133.4.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 1 710,00 €
68/20133.4.2013Dalkia s.r.o.Moldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 6 921,00 €
69/20133.4.2013DERATEX-EKO Daniel RepkaPokroku 16, Košice10689877deratizácia 22,80 €
70/20133.4.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 1 361,00 €
71/20133.4.2013Slovak Telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469telefón 55,20 €
72/20133.4.2013Livonec, s.r.o.Krivá 18, Košice31730671technik PO a bezp.služba 143,40 €
73/20134.4.2013MEDISON, s.r.o.Obchodná 16, Košice36679135pracovná zdravot.služba a dohľad nad prac.pros. 223,38 €
74/20134.4.2013ŠJ pri ZŠ Tomášikova 31Tomášikova 31, Košice35540613RN - obedy 03/2013 548,10 €
75/20134.4.2013ŠJ pri ZŠ Tomášikova 31Tomášikova 31, Košice35540613Doplatok k strave 03/2013 152,25 €
76/20135.4.2013VVS, a.s.Komenského 50, Košice36570460vodné, stočné 1 087,02 €
77/20135.4.2013SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, Bratislava35815256zemný plyn 139,00 €
78/20138.4.2013Mesto KošiceTrieda SNP 48/A, Košice00691135komunálny odpad 1 233,54 €
79/20139.4.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina-6,50 €
80/20139.4.2013Slovak Telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469telefón 28,93 €
81/20139.4.2013Slovak Telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469telefón 51,74 €
82/201310.4.2013VAŠA Slovensko, s.r.o.Senný trh 2, Košice35683813stravné poukážky 157,20 €
83/201311.4.2013Štefan SemanZimná 121/12, Malá Ida32562926Maľovanie havrijného stavu zatečených priestorov školy 683,39 €
84/201311.4.2013Royal Business Corporation s.r.o.Slovenskej jednoty 19, Košice45391611rohože - paušál a výmena 42,98 €
85/201311.4.2013Komensky, s.r.o.Park Mládeže 1, Košice43908977virtuálna knižnica 16,56 €
86/201312.4.2013Brenntag SlovakiaJužná trieda 72, Košice31336884Chlórnan sódny, kyselina sírová akumul. tech. 233,93 €
87/201315.4.2013Dalkia s.r.o.Moldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 3 598,02 €
88/201317.4.2013WAFY chromseris, s.r.o.Elektrárenská 1, Bratislava35720590Kvapalná reagencia DPD a PHENOL RED 19,10 €
89/201318.4.2013EKONA SK s.r.o.Madridská 2, Košice46745564seminár Nový zákon o ochrane osob.údajov 35,00 €
90/201325.4.2013ILLE - Papier-Service SKLichardova 16, Skalica36226947hygienické potreby 85,73 €
91/201329.4.2013JUDr. Vladimír HabiňákHviezdoslavova 7, Košice42239800právne služby 390,00 €
92/20132.5.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 1 780,00 €
93/20132.5.2013Dalkia s.r.o.Moldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 4 087,00 €
95/20132.5.2013TINTA-INK s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770renovácia tonerov 36,12 € 22/2013
96/20132.5.2013Royal Business Corporation s.r.o.Slovenskej jednoty 19, Košice45391611rohože - paušál a výmena 42,98 €
97/20132.5.2013Dalkia s.r.o.Moldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo-3 715,30 €
98/20132.5.2013Slovak Telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469telefón 54,98 €
99/20132.5.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 1 361,00 €
100/20132.5.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 18,00 €
101/20132.5.2013ŠJ pri ZŠ Tomášikova 31Tomášikova 31, Košice35540613Doplatok k strave 04/2013 180,75 €
102/20132.5.2013ŠJ pri ZŠ Tomášikova 31Tomášikova 31, Košice35540613RN - obedy 04/2013 650,70 €
103/20133.5.2013Karol Šablatúra - SklenárstvoTolstého 2, Košice10815899výroba izolačného dvojskla 37,50 € 25/2013
104/20136.5.2013RÚVZ so sídlom v KošiciachIpeľská 1, Košice00606723rozbor bazénovej vody 56,10 €
105/20136.5.2013Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573tonery 88,44 € 23/2013
106/20137.5.2013SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, Bratislava35815256zemný plyn 53,00 €
107/20137.5.2013VVS, a.s.Komenského 50, Košice36570460vodné, stočné 1 050,04 €
108/20139.5.2013Slovak Telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469telefón 23,59 €
109/20139.5.2013DUMAR - Zlatica KudrecováCyklistická 1, Košice17180392čistiace a hygienické potreby 127,66 € 26/2013
110/20139.5.2013TINTA-INK s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770renovácia tonerov 88,50 € 28/2013
111/201310.5.2013Slovak Telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469telefón 54,88 €
112/201310.5.2013Komensky, s.r.o.Park Mládeže 1, Košice43908977virtuálna knižnica 16,56 €
113/201310.5.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 38,66 €
114/201313.5.2013Dalkia s.r.o.Moldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 1 052,81 €
115/201313.5.2013Mountfield SK, s.r.o.Severné nábrežie 45, Košice35540613plotové nožnice 115,00 € 29/2013
116/201315.5.2013ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.Čemernianska 50, Vranov nad Topľou44602731Oprava drviča odpadu ŠJ 70,20 € 24/2013
117/201315.5.2013Tibor ILLÉSLomnická 13, Košice10686258čistenie kanalizácie 222,00 €
118/201316.5.2013DUMAR - Zlatica KudrecováCyklistická 1, Košice17180392chloramin 27,56 € 30/2013
119/201320.5.2013Václav Gunár - CHEMCRACOlšovany 6737638751OPaS škrabky v kuchyni 72,00 € 20/2013
120/201322.5.2013BPMK, s.r.o.Južné nábrežie 13, Košice44518684Vypracovanie podkladov pre vyúčtovanie 61,34 €
121/201322.5.2013BPMK, s.r.o.Južné nábrežie 13, Košice44518684Bilancia sporeby a kontrola faktúr 113,62 €
122/201328.5.2013Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573oprava monitora 30,00 €
123/20133.6.2013UNIQA poisťovňa, a.s.Lazaretská 15, Bratislava00653501poistné 654,21 €
124/20133.6.2013Mesto KošiceTrieda SNP 48/A, Košice00691135komunálny odpad 1 233,54 €
125/20133.6.2013Slovak Telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469telefón 65,18 €
126/20133.6.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 1 361,00 €
127/20133.6.2013ŠJ pri ZŠ Tomášikova 31Tomášikova 31, Košice35540613RN - obedy 05/2013 628,20 €
128/20133.6.2013ŠJ pri ZŠ Tomášikova 31Tomášikova 31, Košice35540613Doplatok k strave 05/2013 174,50 €
129/20133.6.2013Dalkia s.r.o.Moldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 3 733,00 €
130/20133.6.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 1 750,00 €
131/20135.6.2013VVS, a.s.Komenského 50, Košice36570460vodné, stočné 1 118,76 €
132/20135.6.2013RÚVZ so sídlom v KošiciachIpeľská 1, Košice00606723rozbor bazénovej vody 56,10 €
133/20137.6.2013SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, Bratislava35815256zemný plyn 23,00 €
134/20137.6.2013Slovak Telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469telefón 58,38 €
135/20137.6.2013Komensky, s.r.o.Park Mládeže 1, Košice43908977virtuálna knižnica 16,56 €
136/20137.6.2013Slovak Telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469telefón 29,90 €
137/201310.6.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina-42,23 €
138/201310.6.2013Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573toner 18,30 €
139/201311.6.2013Royal Business Corporation s.r.o.Slovenskej jednoty 19, Košice45391611rohože - paušál a výmena 46,55 €
140/201311.6.2013BPMK, s.r.o.Južné nábrežie 13, Košice44518684OPaS plynových zariadení a odstránenie závad 195,32 €
141/201312.6.2013Dalkia s.r.o.Moldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 2 009,48 €
142/201313.6.2013SOFT-GL, s.r.o.Belehradská 1, Košice36182214súčasti programu ŠJ4 90,00 €
143/201314.6.2013Bc. Peter Kovács - AZ mediaJ. Fučíka 19, Bánov35202084sada nástenných dopravných značiek 22,90 €
144/201317.6.2013MEDISON, s.r.o.Obchodná 16, Košice36679135pracovná zdravot.služba a dohľad nad prac.pros. 223,38 €
145/201318.6.2013Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573čistenie NB a výmena chladiacej pasty 40,00 €
146/201320.6.2013ILLE - Papier-Service SKLichardova 16, Skalica36226947hygienické potreby 23,88 €
147/201320.6.2013Elektroslužby - K+G, s.r.o.Dubovická roveň 5, Lipany44506821dodávka a montáž kompenzačného rozvádzača 1 554,24 €
148/201320.6.2013RÚVZ so sídlom v KošiciachIpeľská 1, Košice00606723rozbor bazénovej vody 56,10 €
149/201320.6.2013Pavol Šebesta - Marea ProductionNešporova 14, Skalica40479218Kolobežky 101,05 €
150/201321.6.2013ŠEVT a.s.Plynárenská 6, Bratislava31331131eTlačivá licencia 199,00 €
151/201321.6.2013ŠEVT a.s.Plynárenská 6, Bratislava31331131eŠkola licencia 1,00 €
152/201321.6.2013ŠEVT a.s.Plynárenská 6, Bratislava31331131IŽK 21,00 €
153/201321.6.2013VAŠA Slovensko, s.r.o.Senný trh 2, Košice35683813stravné poukážky 1 089,72 €
154/201321.6.2013MAQUITA s.r.o.Soľná 738/36, Nitrianske Pravno36316881Dopravné značky, Semafor 156,30 €
155/201327.6.2013ŠJ pri ZŠ Tomášikova 31Tomášikova 31, Košice35540613Doplatok k strave 06/2013 162,50 €
156/20131.7.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 1 361,00 €
157/20131.7.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 1 740,00 €
158/20131.7.2013Dalkia s.r.o.Moldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 3 733,00 €
159/20131.7.2013ECOCLEAR, s.r.o.Hlinkova 28, Košice44255730umývací a oplachový prostriedok 192,70 € 37/2013
160/20131.7.2013TINTA-INK s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770renovácia tonerov 181,85 € 39/2013
161/20131.7.2013Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573oprava LCD monitora 30,00 € 38/2013
162/20131.7.2013ŠJ pri ZŠ Tomášikova 31Tomášikova 31, Košice35540613RN - obedy 06/2013 585,00 €
163/20131.7.2013ILLE - Papier-Service SKLichardova 16, Skalica36226947hygienické potreby 53,24 €
164/20131.7.2013Slovak Telekom, a.s.Karadžičova 10, Bratislava35763469telefón 58,10 €
165/20132.7.2013Livonec, s.r.o.Krivá 18, Košice31730671technik PO a bezp.služba 143,40 €
166/20133.7.2013SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, Bratislava35815256zemný plyn 21,00 €
167/20133.7.2013VVS, a.s.Komenského 50, Košice36570460vodné, stočné 968,06 €
168/20134.7.2013Livonec, s.r.o.Krivá 18, Košice31730671Odstránenie závad el. zariadenia a blekozvody 1 373,08 € 35/2013
169/20134.7.2013SUGARBOOKS, s.r.o.Mariánska 277, Horné Lefantovce44833865učebnice - RJ 26,00 €
170/20138.7.2013Ján Kováč - REVOP TLAKSERVISDénešova 15, Košice41509323Revízia tlakových nádob 312,00 € 40/2013
171/20138.7.2013Komensky, s.r.o.Park Mládeže 1, Košice43908977virtuálna knižnica 16,56 €
172/201312.7.2013Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 51,46 €
173/201312.7.2013Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 31,15 €
174/201312.7.2013Dalkia s.r.o.Moldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 1 519,06 €
175/201315.7.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina-639,56 €
176/201317.7.2013Royal Business Corporation s.r.o.Slovenskej jednoty 19, Košice45391611rohože - paušál a výmena 42,98 €
177/201317.7.2013JUDr. Vladimír HabiňákKuzmányho 57, Košice42239800právne služby 390,00 €
178/201322.7.2013ŠEVT a.s.Cementárenská 16, Banská Bystrica31331131Tlačivá a formuláre 202,32 €
179/201325.7.2013Učebné pomôcky spol. s r.o.Jegorovova cesta 37, Banská Bystrica31641199sada dopravných značiek 40,80 € 43/2013
180/201326.7.2013CHEMOLAK a.s.Továrenská 7, Smolenice31411851farba na asfalt 20,29 € 41/2013
181/20131.8.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 1 150,00 €
182/20131.8.2013Dalkia s.r.o.Moldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 3 733,00 €
183/20131.8.2013Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 57,36 €
184/20132.8.2013PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308Materiál - na projekt "S Dopravkom na cestách" 15,74 € 44/2013
185/20135.8.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 1 361,00 €
186/20135.8.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 18,00 €
187/20135.8.2013SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, Bratislava35815256zemný plyn 21,00 €
188/20136.8.2013PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308čistiace a hygienické potreby 448,56 € 42/2013
189/20136.8.2013Komensky, s.r.o.Park Mládeže 1, Košice43908977virtuálna knižnica 16,56 €
190/20137.8.2013VVS, a.s.Komenského 50, Košice36570460vodné, stočné 644,12 €
191/20137.8.2013Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 18,95 €
192/20137.8.2013Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 50,99 €
193/20137.8.2013Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573Oprava notebooku 40,00 € 45/2013
194/20138.8.2013PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308čistiace a hygienické potreby 16,64 € 46/2013
195/20139.8.2013VVS, a.s.Komenského 50, Košice36570460 stočné 12,96 €
196/20139.8.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina-1 629,59 €
197/201312.8.2013Dalkia s.r.o.Moldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 747,19 €
198/201327.8.2013Databanka firiem s.r.o.Ventúrska 16, Bratislava44601549počítačové a reklamné služby 300,00 €
199/201328.8.2013Gunár Václav - CHEMCRACOlšovany 67376387511oprava elektroinštalácie 708,00 € 47/2013
200/201330.8.2013Sklenárstvo BETTYJegorovovo námestie 3, Košice35423323zasklenie okien 473,85 € 48/2013
201/201330.8.2013Ján Kováč - REVOP TLAKSERVISDénešova 15, Košice41509323Revízia tlakových nádob 234,00 € 50/2013
202/201330.8.2013Ján Kováč - REVOP TLAKSERVISDénešova 15, Košice41509323Školenie 100,00 € 51/2013
203/201330.8.2013PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308Kancelárske potreby 235,30 € 49/2013
204/20132.9.2013Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 54,98 €
205/20132.9.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 1 361,00 €
206/20132.9.2013Dalkia s.r.o.Moldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 4 087,00 €
207/20132.9.2013Mesto KošiceTrieda SNP 48/A, Košice00691135komunálny odpad 1 233,54 €
208/20132.9.2013bauMax SR, spol. s r.o.Trolejbusová 3, Košice31384978 interiérové dvere biele 29,49 € 52-1/2013
209/20134.9.2013VVS, a.s.Komenského 50, Košice36570460vodné, stočné 520,80 €
210/20135.9.2013Jozef Bernát - NOVOMALIdanská 246/33, Malá Ida10706151Maliarské a natieračské práce 587,50 € 54/2013
211/20135.9.2013PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308Kancelárske potreby 17,86 € 53/2013
212/20135.9.2013SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, Bratislava35815256zemný plyn 43,00 €
213/20139.9.2013Emília Fürstenzellerová - STERADJenisejská 20, Košice32529601Radiátory s príslušenstvom 968,38 € 52/2013
214/20139.9.2013Proeko BA s.r.o.Strmý vŕšok 18, Bratislava35900831seminár 69,00 €
215/20139.9.2013TINTA-INK s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770renovácia tonerov 44,04 € 56/2013
216/20139.9.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina-1 021,98 €
217/20139.9.2013Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 19,91 €
218/20139.9.2013Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 50,56 €
219/201310.9.2013VVS, a.s.Komenského 50, Košice36570460stočné 2,16 €
220/201311.9.2013VVS, a.s.Komenského 50, Košice36570460stočné-9,72 €
221/201311.9.2013Komensky, s.r.o.Park Mládeže 1, Košice43908977virtuálna knižnica 16,56 €
222/201311.9.2013Dalkia s.r.o.Moldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 747,19 €
223/201312.9.2013Brenntag SlovakiaJužná trieda 72, Košice31336884Chlórnan sódny, kyselina sírová akumul. tech., síran hlinitý 233,40 € 55/2013
224/201312.9.2013Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Martina Rázusa 23A, Žilina31592503práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2014 53,21 €
225/201312.9.2013Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Martina Rázusa 23A, Žilina31592503Finančný spravodajca - 2014 19,98 €
226/201318.9.2013DERATEX-EKO Daniel RepkaPokroku 16, Košice10689877deratizácia 22,80 € 61/2013
227/201323.9.2013ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.Čemernianska 50, Vranov nad Topľou44602731oprava plynového kotla 149,64 € 59/2013
228/201324.9.2013Emília Fürstenzellerová - STERADJenisejská 20, Košice32529601Radiátory s príslušenstvom 132,91 € 52/2013
229/201324.9.2013ECOCLEAR, s.r.o.Hlinkova 28, Košice44255730umývací a oplachový prostriedok 192,70 € 62/2013
230/201324.9.2013CM-Bazény s.r.o.Drieňová 1, Košice31650007oprava potrubia - vykurovanie bazénu 92,21 € 58/2013
231/201325.9.2013PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308čistiace a hygienické potreby 253,67 € 63/2013
232/20131.10.2013Dalkia s.r.o.Moldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 6 567,00 €
233/20131.10.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 1 361,00 €
234/20131.10.2013Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 54,98 €
235/20131.10.2013Laverna Slovakia, s.r.o.Baltická 12, Košice46503609Pracovné odvey, pracovná obuv a ochr.pomôcky 272,95 € 65/2013
236/20132.10.2013MEDISON, s.r.o.Obchodná 16, Košice36679135pracovná zdravot.služba a dohľad nad prac.pros. 223,38 €
237/20132.10.2013ŠJ pri ZŠ Tomášikova 31Tomášikova 31, Košice35540613RN - obedy 09/2013 669,60 €
238/20132.10.2013ŠJ pri ZŠ Tomášikova 31Tomášikova 31, Košice35540613Doplatok k strave 09/2013 186,00 €
239/20132.10.2013MEDISTA s.r.o.Maršala Koneva 1, Košice36583561Pracovná zdravotná obuv dámska biela 186,20 € 64/2013
240/20134.10.2013RÚVZ so sídlom v KošiciachIpeľská 1, Košice00606723rozbor bazénovej vody 56,10 €
241/20134.10.2013Livonec, s.r.o.Krivá 18, Košice31730671technik PO a bezp.služba 143,40 €
242/20134.10.2013VVS, a.s.Komenského 50, Košice36570460vodné, stočné 1 205,94 €
243/20137.10.2013Brenntag SlovakiaJužná trieda 72, Košice31336884chémia do bazéna 180,31 € 66/2013
244/20138.10.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 891,00 €
245/20138.10.2013Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573xerografická jednotka 151,60 € 60/2013
246/20139.10.2013TINTA-INK s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770renovácia tonerov 44,04 € 68/2013
247/20139.10.2013JUDr. Vladimír HabiňákKuzmányho 57, Košice42239800právne služby 390,00 €
248/20139.10.2013Dalkia s.r.o.Moldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 1 887,19 €
249/20139.10.2013CM-Bazény s.r.o.Drieňová 1, Košice31650007Nastavenie dávkovacej stanice a kalibrácia 63,11 € 67/2013
250/20139.10.2013Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 22,42 €
251/20139.10.2013Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 63,11 €
252/201310.10.2013ILLE - Papier-Service SKLichardova 16, Skalica36226947hygienické potreby 85,73 €
253/201310.10.2013Komensky, s.r.o.Park Mládeže 1, Košice43908977virtuálna knižnica 16,56 €
254/201310.10.2013Ing. Ivana PitoňákováRosná 1, Košice32524676sada CD 22,00 €
255/201314.10.2013UNIQA poisťovňa, a.s.Lazaretská 15, Bratislava00653501poistné 20,71 €
256/201314.10.2013WAFY chromservis s.r.o.Elektrárenská 1, Bratislava35720590kvapalná reagencia DPD 27,90 € 71/2013
257/201318.10.2013BPMK, s.r.o.Južné nábrežie 13, Košice44518684kúrenárske práce 756,00 € 57/2013
258/201318.10.2013PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308Kancelárske potreby 95,32 € 73/2013
259/201318.10.2013Ing. Ján Peťko - IPEKOJazmínová 3273/16, Zvolen37549944účasť na seminári 33,00 €
260/201322.10.2013MEGGY s.r.o.Staničná 26, Jelenec36535290balíčky pre deti v HN 481,40 € 74/2013
261/201324.10.2013ŠEVT a.s.Plynárenská 6, Bratislava31331131tlačivá bianco 106,80 €
262/201325.10.2013Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573oprava LCD monitorov 144,00 € 72/2013
263/201325.10.2013KOSIT a.s.Rastislavova 98, Košice36205214Odvodz a zneškodnenie odpadu 130,28 € 69/2013
264/201328.10.2013SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, Bratislava35815256zemný plyn-168,55 €
265/20134.11.2013Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 54,98 €
266/20134.11.2013RÚVZ so sídlom v KošiciachIpeľská 1, Košice00606723rozbor bazénovej vody 56,10 €
267/20134.11.2013Dalkia s.r.o.Moldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 8 692,00 €
268/20134.11.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 890,00 €
269/20134.11.2013ŠJ pri ZŠ Tomášikova 31Tomášikova 31, Košice35540613RN za obedy 738,00 €
270/20134.11.2013ŠJ pri ZŠ Tomášikova 31Tomášikova 31, Košice35540613príplatok k strave 205,00 €
271/20134.11.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 1 361,00 €
272/20134.11.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 18,00 €
273/20135.11.2013SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, Bratislava35815256zemný plyn 197,00 €
274/20136.11.2013VVS, a.s.Komenského 50, Košice36570460vodné, stočné 1 100,10 €
275/20137.11.2013Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 53,65 €
276/20137.11.2013Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 20,03 €
277/20137.11.2013TINTA-INK s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770tonery 40,00 € 78/2013
278/20137.11.2013TINTA-INK s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770renovácia tonerov 96,36 € 78/2013
279/20138.11.2013RVC KošiceHlavná 68, Košice31268650seminár - účtovníctvo 33,00 €
280/201312.11.2013CALIUMI, a.s.Boženy Němcovej 8, Bratislava44936311olejové radiátory 143,28 € 82/2013
281/201311.11.2013Komensky, s.r.o.Park Mládeže 1, Košice43908977virtuálna knižnica 16,56 €
282/201312.11.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 1 438,00 €
283/201312.11.2013Dalkia s.r.o.Moldavská cesta 8/A, Košice36179345realizácia ekvitermickej regulácie 319,24 € 70/2013
284/201312.11.2013Dalkia s.r.o.Moldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 2 579,14 €
285/201315.11.2013Emília Fürstenzellerová - STERADJenisejská 20, Košice32529601Radiátory s príslušenstvom 138,78 € 84/2013
286/201319.11.2013WAFY chromservis s.r.o.Elektrárenská 1, Bratislava35720590kvapalná reagencia DPD 10,30 € 85/2013
287/201319.11.2013ILLE - Papier-Service SKLichardova 16, Skalica36226947hygienické potreby 56,92 €
288/201319.11.2013Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573oprava monitora 24,00 € 77/2013
289/201319.11.2013Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573tonery 44,23 € 90/2013
290/201320.11.2013PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308čistiace a hygienické potreby 100,50 € 83/2013
291/201320.11.2013BPMK, s.r.o.Južné nábrežie 13, Košice44518684kúrenárske práce 160,80 € 76/2013
292/201321.11.2013Laverna Slovakia, s.r.o.Baltická 12, Košice46503609Pracovné odvey, pracovná obuv a ochr.pomôcky 70,37 € 92/2013
293/201325.11.2013AMES - Alexander MázikUrbánkova 24, Košice11965461oprava čerpadiel - strojovňa, studňa 84,68 € 80/2013
294/201327.11.2013Tibor ILLÉSLomnická 13, Košice10686258čistenie kanalizácie 150,00 € 75/2013
295/201329.11.2013Pavol VargovčákTokajnícka 8, Košice17252954vodárenské práce - čistenie odpadov 20,00 € 97/2013
296/20132.12.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 1 361,00 €
297/20132.12.2013Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 54,98 €
298/20132.12.2013UNIQA poisťovňa, a.s.Lazaretská 15, Bratislava653501poistné 691,11 €
299/20132.12.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 1 440,00 €
300/20132.12.2013ŠJ pri ZŠ Tomášikova 31Tomášikova 31, Košice35540613príplatok k strave 200,50 €
301/20132.12.2013ŠJ pri ZŠ Tomášikova 31Tomášikova 31, Košice35540613RN za obedy 721,80 €
302/20133.12.2013Brenntag SlovakiaGlejovka 15, Pezinok31336884chémia do bazéna 236,28 € 93/2013
303/20133.12.2013Vema s.r.oPrievozská 14/A, Bratislava31355374reinštalizácia PAM 55,20 €
304/20134.12.2013Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573tonery xerox 27,05 € 94/2013
305/20135.12.2013ILLE - Papier-Service SKLichardova 16, Skalica36226947hygienické potreby 85,73 €
306/20135.12.2013Komensky, s.r.o.Park Mládeže 1, Košice4390897virtuálna knižnica 16,56 €
307/20135.12.2013VVS, a.s.Komenského 50, Košice36570460vodné, stočné 1 056,12 €
308/20135.12.2013alcomplet izolácie, s.r.oLetná 27, Košice36608556oprava strechy 1 194,01 € 81/2013
309/20135.12.2013SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, Bratislava35815256zemný plyn 232,00 €
310/20136.12.2013MEDISON, s.r.o.Obchodná 16, Košice36679135pracovná zdravotná služba 223,38 €
311/20136.12.2013KOSIT a.s.Rastislavova 98, Košice36205214Odvoz a zneškodnenie odpadu 202,76 € 89/2013
312/20136.12.2013TIRPÁK František,Veľká Ida 234, Veľká Ida37642413čistenie a kontrola komínov 31,00 €
313/20139.12.2013Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, Banská Bystrica36631124tlač peňažného poukzov 32,87 € 87/2013
314/20139.12.2013VSE a.s.Mlynská 31, Košice36211222elektrina 402,40 €
315/20139.12.2013Dalkia s.r.o.Moldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 2 798,53 €
316/20139.12.2013Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 30,12 €
317/20139.12.2013Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, Bratislava35763469telefón 59,17 €
318/20139.12.2013ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.Čemernianska 50, Vranov nad Topľou44602731oprava plynového kotla 63,12 € 88/2013
319/201311.12.2013Livonec, s.r.o.Krivá 18, Košice31730671zabezpečenie činnosti technika PO 143,40 €
320/201311.12.2013RÚVZ so sídlom v KošiciachIpeľská 1, Košice606723odber a laboratórny rozbor 56,10 €
321/201312.12.2013Jozef Bernát - NOVOMALIdanská 246/33, Malá Ida10706151Maliarské a natieračské práce 165,80 € 100/2013
322/201312.12.2013Dalkia s.r.o.Moldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 511,88 €
323/201313.12.2013BPMK, s.r.o.Južné nábrežie 13, Košice44518684montáž radiátorov 125,23 € 86/2013
324/201316.12.2013Livonec, s.r.o.Krivá 18, Košice31730671revízia elektrických spotrebičov 310,46 € 95/2013
325/201316.12.2013Gunár Václav - CHEMCRACOlšovany 6737638751demontáž , montáž sušičov oprava svietidiel 280,80 € 101/2013
326/201317.12.2013CAMEO, s.r.o.Študentská 1, Košice31693237PVC schodisková hrana 108,97 € 103/2013
327/201318.12.2013TINTA-INK s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770tonery 57,00 € 104/2013
328/201318.12.2013PIEROT, s.r.o.Štefánikova 29, Praha4921696učebnice - Domáce precvičovanie 40,50 €
329/201318.12.2013Dalkia s.r.o.Moldavská cesta 8/A, Košice36179345teplo 9 755,00 €
330/201318.12.2013Ing. Ivana PitoňákováRosná 1, Košice32524676učebná pomôcka - CD 21,00 €
331/201318.12.2013ŠJ pri ZŠ Tomášikova 31Tomášikova 31, Košice35540613RN za obedy 512,10 €
332/201318.12.2013ŠJ pri ZŠ Tomášikova 31Tomášikova 31, Košice35540613príplatok k strave 142,25 €
333/201318.12.2013B2B Partner s.r.o.Šulekova 2, Bratislava4441367rohože 178,80 € 105/2013
334/201318.12.2013Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573oprava monitora 26,00 € 102/2013
335/201318.12.2013Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573oprava monitora 26,00 € 102/2013
336/201318.12.2013František Buraš - FRAMIul. 26. novembra, Humenné43055656audio technika 341,90 € 109/2013
337/201319.12.2013Ing. Rudolf Mudrík - OFFERStred 457, Turzovka32248466školský nábytok 4 269,24 € 99/2013
338/201319.12.2013ECOCLEAR, s.r.o.Hlinkova 28, Košice44255730umyvacie prostriedky ŠJ 192,70 € 108/201
339/201319.12.2013Dalkia s.r.o.Moldavská cesta 8/A, Košice36179345čerpadlo 149,04 €
340/201320.12.2013Sport 4you s.r.o.Ďurková 9, Nitra44887001florbalová výbava - krúžky 464,80 € 114/2013
341/201320.12.2013Sporteon.sk Vojtech KrapítekPlzeňská 796/8276179583volejbalové lopty - krúžky 231,10 € 116/2013
342/201320.12.2013JUDr. Vladimír HabiňákKuzmányho 57, Košice42239800právne služby 390,00 €
343/201320.12.2013PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308Kancelárske potreby 295,81 € 107/2013
344/201320.12.2013Stores inSPORTline SK s.r.o.Bratislavská 36, Trenčin46259317stolno tenisový stôl - krúžky 215,60 € 113/2013
345/201320.12.2013STERADJenisejská 20, Košice32529601riadiátory a prislušenstvo 729,61 € 111/2013
346/201320.12.2013Datacomp s.r.oTomášikova 37, Košice36212466stolové PC 1 269,00 € 112/2013
347/201320.12.2013DatartZadunajská cesta 10, Bratislava46112766CD prehrávače 111,80 € 115/2013
348/201327.12.2013PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308Kancelárske potreby 226,09 € 106/2013
349/201327.12.2013REUTER s.r.o.Krivá 18, Košice47063386vertikálne žaluzie 275,00 € 110/2013
350/201327.12.2013Datacomp s.r.oTomášikova 37, Košice36212466tlačiareň 185,00 € 118/2013
351/201327.12.2013Ing. Rudolf Mudrík - OFFERStred 457, Turzovka3224846školský nábytok 4 175,64 € 117/2013
352/201327.12.2013Komensky, s.r.o.Park Mládeže 1, Košice43908977virtuálna knižnica 16,56 € 12/2013
353/201330.12.2013CAMEO, s.r.o.Študentská 1, Košice31693237PVC schodová hrana 167,52 € 120/2013
354/201330.12.2013Datakomp s.r.oTomášikova 37, Košice36212466didaktická technika, zdroj 505,20 € 119/2013
355/201330.12.2013REUTER s.r.o.Krivá 18, Košice47063386iterierové dvere 990,00 € 110-1/2013
356/201330.12.2013STERADJenisejská 20, Košice32529601Radiátory s príslušenstvom 730,02 € 121/2013
357/201330.12.2013Sloovak Telekom a.sBajkalská 28, Bratislava35763469telefón 54,98 €
358/201330.12.2013Marek OSIF - MCD StolárstvoByster 123, Sady nad Torysou46265872zostava do zborovne 988,00 € 101-2/2013
359/201330.12.2013Marek OSIF - MCD StolárstvoByster 123, Sady nad Torysou46265872kuch.linka 312,00 € 101-1/2013
 
 
 
Povinne zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Číslo obj.Popis objednaného plneniaIdentifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvouDátum vyhotovenia obj.DodávateľAdresa dodávateľaIČOMeno, priezvisko, funkcia zodpovednej osobyPoznámka
1/2013Vodárenské práce - holender11.1.2013Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13, Košice44518684 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
2/2013Posedenie pri príležitosti dňa učiteľov - 26.3.201315.1.2013TOBI s.r.o.Slovenskej jednoty 10, Košice36176133PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
3/2013Oprava výdajného pultu v ŠJ29.1.2013Patrik Halčišák - HPVŠarišské Bohdanovce 7543433682PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
4/2013Oprava domáceho telefónu v tr.č.2529.1.2013RUPIOSE Mini ServisBauerova 17, Košice10823221PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
5/2013Umývacie a oplachové prostriedky ŠJ30.1.2013ECOCLEAR, s.r.o.Hlinkova 28, Košice44255730PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
6/2013Vodárenské práce - oprava rúry vo WC30.1.2013Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13, Košice44518684 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
7/2013Chladiaca podložka 13.2.2013Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
8/2013Kvapalná reagencia DPD13.2.2013WAFY chromseris, s.r.o.Elektrárenská 1, Bratislava35720590PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
9/2013Toner25.2.2013Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
10/2013Renovácia tonerov5.3.2013TINTA-INK s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
11/2013Deratizácia objektu ZŠ6.3.2013DERATEX-EKO Daniel RepkaČárskeho 7, Košice10689877PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
12/2013Čistiace a hygienické potreby6.3.2013DUMARJužná trieda 48, Košice17180392PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
13/2013Balíčky pre deti v HN18.3.2013DUMARJužná trieda 48, Košice17180392PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
13-1/2013Vypracovanie podkladov pre vyúčtovanie a stanovenie predpoklad. nákladov25.3.2013Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13, Košice44518684 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
13-2/2013Bilancia spotreby tepla, stud.vody, elektriny; komplexná kontrola faktúr3.4.2013Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13, Košice44518684 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
14/2013Chlórnan sódny, kyselina sírová akumul. tech.4.4.2013Brenntag SlovakiaJužná trieda 72, Košice31336884PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
15/2013Kvapalná reagencia DPD a PHENOL RED4.4.2013WAFY chromseris, s.r.o.Elektrárenská 1, Bratislava35720590PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
16/2013Maľovanie havrijného stavu zatečených priestorov školy4.4.2013Štefan SemanZimná 121/12, Malá Ida32562926PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
17/2013Stravné poukážky9.4.2013VAŠA Slovensko, s.r.o.Senný trh 2, Košice35683813PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
18/2013Zabezpečenie priestorov na výročnú poradu18.4.2013CK DeltaLetná 45, Košice17098726PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
19/2013Gumáky25.4.2013Laverna Slovakia, s.r.o.Baltická 12, Košice46503609PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
20/2013OPaS škrabky v kuchyni25.4.2013Václav Gunár - CHEMCRACOlšovany 6737638751PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
21/2013OPaS plynového zariadenia25.4.2013Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13, Košice44518684 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
22/2013Renovácia tonerov26.4.2013TINTA-INK s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
23/2013Toner a náplne tlačiarne29.4.2013Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
24/2013Oprava drviča odpadu ŠJ29.4.2013ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.Čemernianska 50, Vranov nad Topľou44602731PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
25/2013Výroba izoterm skla2.5.2013Karol Šablatúra - SklenárstvoTolstého 2, Košice10815899PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
26/2013Čistiace a hygienické potreby7.5.2013DUMARJužná trieda 48, Košice17180392PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
27/2013Výmena pancierovej hadice na plyn v ŠJ7.5.2013Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13, Košice44518684 PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
28/2013Tonery7.5.2013TINTA-INK s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
29/2013Plotové nožnice13.5.2013Mountfield SK, s.r.o.Severné nábrežie 45, Košice35540613PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
30/2013Chloramin14.5.2013DUMARJužná trieda 48, Košice17180392PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
31/2013Oprava monitora22.5.2013Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
32/2013Kompenzačný rozvádzač3.6.2013Elektroslužby K+G, s.r.o.Dubovická roveň 5, Lipany44506821PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
33/2013Toner5.6.2013Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
33-1/2013Sada nástenných dopravných značiek11.6.2013Bc. Peter Kovács - AZ mediaJ. Fučíka 19, Bánov35202084PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
33-2/2013Kolobežky11.6.2013Pavol Šebesta - Marea ProductionNešporova 14, Skalica40479218PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
33-3/2013Dopravné značky, Semafor11.6.2013MAQUITA s.r.o.Soľná 738/36, Nitrianske Pravno36316881PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
34/2013Súčasti programu ŠJ4 - sanitačný program, prevádzkový poriadok12.6.2013SOFT-GL, s.r.o.Belehradská 1, Košice36182214PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
34-1/2013Čistenie NB, výmena chladiacej pasty13.6.2013Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
35/2013Odstránenie nedostatkov - bleskozvod, el. zariadenia17.6.2013LIVONEC s.r.o.Krivá 18, košice31730671PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
36/2013Stravné poukážky20.6.2013VAŠA Slovensko, s.r.o.Senný trh 2, Košice35683813PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
37/2013Umývacie a oplachové prostriedky ŠJ21.6.2013ECOCLEAR, s.r.o.Hlinkova 28, Košice44255730PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
38/2013Oprava LCD monitora24.6.2013Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
39/2013Tonery25.6.2013TINTA-INK s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
40/2013Revízie tlakových nádob28.6.2013Ján Kováč REVOP-TLAKSERVISDénešova 15, Košice41509323PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
41/2013Farba na VDZ23.7.2013CHEMOLAK a.s.Továrenská 7, Smolenice31411851PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
42/2013Čistiace a hygienické potreby25.7.2013PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
43/2013Sada dopravných značiek25.7.2013Učebné pomôcky spol. s r.o.Jegorovova cesta 37, Banská Bystrica31641199PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
44/2013Kancelárske potreby25.7.2013PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
45/2013Oprava notebooku2.8.2013Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
46/2013Čistiace a hygienické potreby6.8.2013PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
47/2013Oprava elektroinštalácie26.8.2013Gunár Václav - CHEMCRACOlšovany 6737638751PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
48/2013Zasklenie okien26.8.2013Sklenárstvo BETTYTrnková 70, Košice35423323PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
49/2013Kancelársky materiál27.8.2013PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
50/2013Revízie tlakových nádob27.8.2013Ján Kováč REVOP-TLAKSERVISDénešova 15, Košice41509323PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
51/2013Školenie27.8.2013Ján Kováč REVOP-TLAKSERVISDénešova 15, Košice41509323PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
52/2013Radiátory s príslušenstvom28.8.2013Emília Fürstenzellerová - STERADJenisejská 20, Košice32529601PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
52-1/2013Dvere biele - interiérové2.9.2013bauMax SR, spol. s r.o.Trolejbusová 3, Košice31384978PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
53/2013Kancelársly materiál3.9.2013PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
54/2013Maliarske a natieračské práce3.9.2013Jozef Bernat - NOVOMALIdanská 246/33, Malá Ida10706151PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
55/2013Chémia do bazéna5.9.2013Brenntag SlovakiaJužná trieda 72, Košice31336884PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
56/2013Renovácia tonerov5.9.2013TINTA-INK s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
57/2013Kúrenárske práce9.9.2013Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13, Košice44518684PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
58/2013Oprava vykurovacieho potrubia11.9.2013CM-Bazény s.r.o.Drieňová 1, Košice31650007PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
59/2013Oprava plynového kotla11.9.2013ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.Čemernianska 50, Vranov nad Topľou44602731PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
60/2013Výmena xerografickej jednotky16.9.2013Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
61/2013Deratizácia objektu ZŠ16.9.2013DERATEX-EKO Daniel RepkaČárskeho 7, Košice10689877PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
62/2013Umývacie a oplachové prostriedky ŠJ17.9.2013ECOCLEAR, s.r.o.Hlinkova 28, Košice44255730PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
63/2013Čistiace a hygienické potreby17.9.2013PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
64/2013Pracovná zdravotná obuv dámska biela23.9.2013MEDISTA s.r.o.Maršala Koneva 1, Košice36583561PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
65/2013Pracovné odvey, pracovná obuv a ochr.pomôcky23.9.2013Laverna Slovakia, s.r.o.Baltická 12, Košice46503609PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
66/2013Chémia do bazéna30.9.2013Brenntag SlovakiaJužná trieda 72, Košice31336884PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
67/2013Nastavenie dávkovacej stanice a kalibrácia2.10.2013CM-Bazény s.r.o.Drieňová 1, Košice31650007PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
68/2013Renovácia tonerov4.10.2013TINTA-INK s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
69/2013Odvodz a zneškodnenie odpadu7.10.2013KOSIT a.s.Rastislavova 98, Košice36205214PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
70/2013Realizácia ekvitermickej regulácie9.10.2013Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.Moldavská 8/A, Košice36179345PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
71/2013Kvapalná reagencia DPD - úprava vody na bazéne10.10.2013WAFY chromseris, s.r.o.Elektrárenská 1, Bratislava35720590PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
72/2013Oprava LCD monitora14.10.2013Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
73/2013Kancelársly materiál14.10.2013PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
74/2013Balíčky pre deti v HN21.10.2013MEGGY s.r.o.Staničná 26, Jelenec36535290PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
75/2013Čistenie kanalizácie23.10.2013Tibor ILLÉSLomnická 13, Košice10686258PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
76/2013Kúrenárske práce23.10.2013Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13, Košice44518684PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
77/2013Oprava LCD monitora25.10.2013Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
78/2013Tonery5.11.2013TINTA-INK s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
79/2013Oprava domofónu5.11.2013RUPIOSE Mini ServisBauerova 17, Košice10823221PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
80/2013Oprava čerpadiel7.11.2013AMES - Alexander MázikTyršovo nábrežie 10, Košice11965461PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
81/2013Oprava strechy nad vchodom do budovy8.11.2013alcomplet izolácie s.r.o.Letná 27, Košice36608556PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
82/2013Olejové radiátory8.11.2013CALIUMI, a.s.Boženy Němcovej 8, Bratislava44936311PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
83/2013Čistiace a hygienické potreby14.11.2013PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
84/2013Radiátory s príslušenstvom15.11.2013Emília Fürstenzellerová - STERADJenisejská 20, Košice32529601PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
85/2013Kvapalná reagencia DPD15.11.2013WAFY chromseris, s.r.o.Elektrárenská 1, Bratislava35720590PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
86/2013Kúrenárske práce18.11.2013Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13, Košice44518684PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
87/2013Poštové poukazy18.11.2013Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica36631124PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
88/2013Oprava varného kotla18.11.2013ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.Čemernianska 50, Vranov nad Topľou44602731PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
89/2013Odvodz a zneškodnenie odpadu19.11.2013KOSIT a.s.Rastislavova 98, Košice36205214PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
90/2013Náplň do tlačierne18.11.2013Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
91/2013Príručka - Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.201419.11.2013RVC KošiceHlavná 68, Košice31268650PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
92/2013Pracovné odvey a ochr.pomôcky20.11.2013Laverna Slovakia, s.r.o.Baltická 12, Košice46503609PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
93/2013Chémia do bazéna26.11.2013Brenntag SlovakiaJužná trieda 72, Košice31336884PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
94/2013Toner28.11.2013Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
95/2013Revízia el. spotrebičov a el. ručných náradí28.11.2013LIVONEC s.r.o.Krivá 18, košice31730671PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
96/2013Školský nábytok28.11.2013Ing. Rudolf Mudrík - OFFERStred 457, Turzovka32248466PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
97/2013Vodárenské práce - prečistenie odpadov28.11.2013Pavol VargovčákTokajnícka 8, Košice17252954PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
98/2013Darčekové poukážky5.12.2013TESCO Obchodný dom KošiceHlavná 111, Košice31321828PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
99/2013Školský nábytok10.12.2013Ing. Rudolf Mudrík - OFFERStred 457, Turzovka32248466PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
100/2013Maliarske a natieračské práce10.12.2013Jozef Bernat - NOVOMALIdanská 246/33, Malá Ida10706151PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
101/2013Elektroinštalačné práce10.12.2013Gunár Václav - CHEMCRACOlšovany 6737638751PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
101-1/2013Kuch. linka12.12.2013Marek Osif - MCD StolárstvoByster 123, Sady nad Torysou46265872PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
101-2/2013Zostava do zborovne12.12.2013Marek Osif - MCD StolárstvoByster 123, Sady nad Torysou46265872PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
102/2013Oprava lCD monitorov13.12.2013Procesná automatizácia a.s. KošiceStrojárenská 1, Košice31652573PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
103/2013Schodová hrana, páska, lepidlo16.12.2013CAMEO s.r.o.Študentská 1, Košice31693237PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
104/2013Tonery16.12.2013TINTA-INK s.r.o.Furčianska 69, Košice46041770PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
105/2013Rohože16.12.2013B2B Partner s.r.o.Šulekova 2, Bratislava44413467PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
106/2013Kancelársky materiál18.12.2013PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
107/2013Čistiace a hygienické potreby18.12.2013PAPIER SERVIS, s.r.o.Južná trieda 66, Košice36577308PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
108/2013Umývacie a oplachové prostriedky ŠJ18.12.2013ECOCLEAR, s.r.o.Hlinkova 28, Košice44255730PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
109/2013Ozvučovací systém18.12.2013František Buraš - FRAMINižný Hrabovec 31843055656PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
110/2013Vertikálne žalúzie18.12.2013REUTER s.r.o.Krivá 18, Košice47063386PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
110-1/2013Interiérové dvere18.12.2013REUTER s.r.o.Krivá 18, Košice47063386PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
111/2013Radiátory s príslušenstvom19.12.2013Emília Fürstenzellerová - STERADJenisejská 20, Košice32529601PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
112/2013Stolové počítače20.12.2013Datacomp s.r.o.Moldavská cesta 49, Košice36212466PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
113/2013Stôl na stolný tenis20.12.2013inSPORTline s.r.o.Trieda ge. L.Svobodu 6/A, Košice36311723PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
114/2013Florbalové pomôcky20.12.2013Sport4you, s.r.o.Ďurkova 9, Nitra44887001PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
115/2013CD prehrávače20.12.2013Datart International, a.s.Nám.Osloboditeľov 3377/1, Košice46112766PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
116/2013Volejbalové lopty20.12.2013Obchod Sporteon.skMatoušova 1357/8, Praha76479583PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
117/2013Školský nábytok27.12.2013Ing. Rudolf Mudrík - OFFERStred 457, Turzovka32248466PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
118/2013Tlačiareň27.12.2013Datacomp s.r.o.Tomášikova 37, Košice36212466PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
119/2013Vizualizér a záložný zdroj30.12.2013Datacomp s.r.o.Tomášikova 37, Košice36212466PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
120/2013Schodová hrana30.12.2013CAMEO s.r.o.Študentská 1, Košice31693237PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy
121/2013Radiátory s príslušenstvom30.12.2013Emília Fürstenzellerová - STERADJenisejská 20, Košice32529601PaedDr. Renáta Obšatníková riaditeľka školy