Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok

Novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ukladá všetkým povinným subjektom, medzi ktoré patria aj samosprávy, zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle s účinnosťou od 01. 01. 2011.
Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Int.č.faFa došla dňaDodávateľAdresa dodávateľaIČOPopis plneniasuma s DPH (Eur)Identifikácia zmluvy/objednávky /ak relevantné/
1.7.1.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 529,37 €
2.8.1.2013HOOKToryská 6, Košice36216224školské ovocie 22,50 €
3.9.1.2013PICADOVysokoškolákov 6, Žilina36397164potraviny 961,43 €
4.9.1.2013PICADOVysokoškolákov 6, Žilina36397164potraviny 883,61 €
5.14.1.2013DUOL.Štúra, Dolný Kubín40169766potraviny 246,54 €
6.14.1.2013DUOL.Štúra, Dolný Kubín40169766potraviny 710,41 €
7.14.1.2013GORONKrivá 4, Košice36172073chlieb, pečivo 26,22 €
8.14.1.2013HOKOKomenského 51, Košice31725856mäso, údeniny 358,86 €
9.14.1.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 270,79 €
10.15.1.2013HOOKToryská 6, Košice36216224školské ovocie 96,60 €
11.17.1.2013MILK - AGROĆapajevova 36, Prešov17147786mlieko, ml. výrobky 197,23 €
12.21.1.2013HOKOKomenského 51, Košice31725856mäso, údeniny 711,71 €
13.21.1.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 681,95 €
14.22.1.2013HOOKToryská 6, Košice36216224školské ovocie 84,00 €
15.22.1.2013MILK - AGROČapajevova 36, Košice17147786mlieko, ml. výrobky 103,14 €
16.23.1.2013GORONKrivá 4, Košice36172073chlieb, pečivo 118,21 €
17.24.1.2013HUM. MLIEKAREŃPoľná 1, Humenné31651577školské mlieko 17,59 €
18.25.1.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 379,21 €
19.28.1.2013HOKOKomenského 51, Košice31725856mäso, údeniny 600,91 €
20.28.1.2013MILK - AGROČapajevova 36, Košice17147786mlieko, ml. výrobky 116,81 €
21.29.1.2013RYBAJužná trieda 54, Košice17147522 ryby a výr. z rýb 259,14 €
22.30.1.2013PICADOVysokoškolákov 6, Žilina36397164potraviny 521,64 €
23.30.1.2013HOOKToryská 6, Košice31725856školské ovocie 86,00 €
24.31.1.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 431,46 €
25.6.2.2013HOKOKomenského 51, Košice31725856mäso, údeniny 369,91 €
26.6.2.2013GORONKrivá 4, Košice36172073chlieb, pečivo 61,60 €
27.6.2.2013MILK - AGROĆapajevova 36, Prešov17147786mlieko, ml. výrobky 307,61 €
28.8.2.2013DUOL.Štúra, Dolný Kubín40169766potraviny 263,09 €
29.11.2.2013HOKOKomenského 51, Košice31725856mäso, údeniny 383,64 €
30.12.2.2013RYBAJužná trieda 54, Košice17147522ryby a výr. z rýb 252,43 €
31.12.2.2013HOOKToryská 6, Košice36216224školské ovocie 84,00 €
32.12.2.2013MILK - AGROČapajevova 36, Košice17147786mlieko, ml. výrobky 313,62 €
33.13.2.2013GORONKrivá 4, Košice36172073chlieb, pečivo 24,90 €
34.13.2.2013DUOL.Štúra, Dolný Kubín40169766potraviny 214,74 €
35.15.2.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 892,74 €
36.19.2.2013MILK - AGROČapajevova 36, Košice17147786mlieko, ml. výrobky 68,89 €
37.25.2.2013MILK - AGROČapajevova 36, Košice17147786mlieko, ml. výrobky 87,53 €
38.25.2.2013HOKOKomenského 51, Košice31725856mäso, údeniny 418,11 €
39.26.2.2013HOOKToryská 6, Košice36216224školské ovocie 82,00 €
40.26.2.2013PICADOVysokoškolákov 6, Žilina36397164potraviny 816,64 €
41.26.2.2013PICADOVysokoškolákov 6, Žilina36397164potraviny 488,20 €
42.27.2.2013GORONKrivá 4, Košice36172073chlieb, pečivo 29,48 €
43.27.2.2013RYBAJužná trieda 54, Košice17147786ryby a výr. z rýb 111,23 €
44.28.2.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 745,42 €
45.4.3.2013HOKOKomenského 51, Košice31725856mäso, údeniny 528,42 €
46.4.3.2013MILK - AGROČapajevova 36, Košice17147786mlieko, ml. výrobky 135,95 €
47.5.3.2013HOOKToryská 6, Košice36216224školské ovocie 86,00 €
48.6.3.2013GORONKrivá 4, Košice36172073chlieb, pečivo 31,20 €
49.6.3.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 517,90 €
50.7.3.2013HUM. MLIEKAREŃPoľná 1, Humenné31651577školské mlieko 96,61 €
51.7.3.2013MILK - AGROČapajevova 36, Košice17147786mlieko, ml. výrobky 296,84 €
52.8.3.2013DUOL.Štúra, Dolný Kubín1310180potraviny 181,90 €
53.12.3.2013HOKOKomenského 51, Košice31725856mäso, údeniny 556,87 €
54.12.3.2013HOOKToryská 6, Košice36216224školské ovocie 86,00 €
55.13.3.2013MILK - AGROČapajevova 36, Košice17147786mlieko, ml. výrobky 166,10 €
56.14.3.2013GORONKrivá 4, Košice361725856chlieb, pečivo 35,39 €
57.14.3.2013PICADOVysokoškolákov 6, Žilina36397164potraviny 198,43 €
58.14.3.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 925,72 €
59.14.3.2013HUM. MLIEKAREŃPoľná 1, Humenné31651577školské mlieko 16,00 €
60.15.3.2013DUOĽ.Štúra,Dolný Kubín40169766potraviny 600,86 €
61.18.3.2013HOKOKomenského 51, Košice36216224mäso, údeniny 391,35 €
62.19.3.2013MILK - AGROČapajevova 36, Košice17147786mlieko, ml. výrobky 323,59 €
63.19.3.2013PICADOVysokoškolákov 6, Žilina36397164potraviny 242,46 €
64.19.3.2013HOOKToryská 6, Košice36216224školské ovocie 67,50 €
65.20.3.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 434,47 €
66.25.3.2013HOKOKomenského 51, Košice36216224mäso, údeniny 581,63 €
67.25.3.2013MILK - AGROČapajevova 36, Košice17147786mlieko, ml. výrobky 382,96 €
68.25.3.2013GORONKrivá 4, Košice361725856chlieb, pečivo 159,34 €
69.26.3.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 345,60 €
70.27.3.2013HOKOKomenského 51, Košice36216224mäso, údeniny 208,25 €
71.3.4.2013GORONKrivá 4, Košice361725856chlieb, pečivo 35,81 €
72.3.4.2013HUM. MLIEKAREŃPoľná 1, Humenné31651577školské mlieko 16,00 €
73.3.4.2013MILK - AGROČapajevova 36, Košice17147786mlieko, ml. výrobky 65,86 €
74.3.4.2013RYBAJužná trieda 54, Košice17147522ryby a výr. z rýb 114,95 €
75.3.4.2013PICADOVysokoškolákov 6, Žilina36397164potraviny 950,10 €
76.8.4.2013HOKOKomenského 51, Košice36216224mäso, údeniny 359,27 €
77.8.4.2013DUOĽ.Štúra,Dolný Kubín1310180potraviny 459,68 €
78.9.4.2013HOOKToryská 6, Košice36216224školské ovocie 88,00 €
79.9.4.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 716,63 €
80.12.4.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 600,14 €
81.12.4.2013DUOĽ.Štúra,Dolný Kubín1310180potraviny 281,56 €
82.15.4.2013HOKOKomenského 51, Košice36216224mäso, údeniny 688,76 €
83.15.4.2013GORONKrivá 4, Košice361725856chlieb, pečivo 89,12 €
84.15.4.2013MILK - AGROČapajevova 36, Košice17147522mlieko, ml. výrobky 277,79 €
85.16.4.2013HOOKToryská 6, Košice36216224školské ovocie 86,00 €
86.16.4.2013PICADOVysokoškolákov 6, Žilina36397164potraviny 445,60 €
87.18.4.2013RYBAJužná trieda 54, Košice17147522ryby a výr. z rýb 221,71 €
88.19.4.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 517,99 €
89.22.4.2013HOKOKomenského 51, Košice36216224mäso, údeniny 430,54 €
90.22.4.2013MILK - AGROČapajevova 36, Košice17147786mlieko, ml. výrobky 102,76 €
91.23.4.2013GORONKrivá 4, Košice361725856chlieb, pečivo 35,86 €
92.23.4.2013HOOKToryská 6, Košice36216224školské ovocie 88,00 €
93.24.4.2013RYBAJužná trieda 54, Košice17147522ryby a výr. z rýb 107,53 €
94.24.4.2013PICADOVysokoškolákov 6, Žilina36397164potraviny 198,72 €
95.26.4.2013MILK - AGROĆapajevova 36, Prešov17147786mlieko, ml. výrobky 156,52 €
96.26.4.2013HUM. MLIEKAREŃPoľná 1, Humenné31651577školské mlieko 16,00 €
97.29.4.2013DUOĽ.Štúra,Dolný Kubín1310180potraviny 318,94 €
98.29.4.2013HOKOKomenského 51, Košice36216224mäso, údeniny 652,16 €
99.30.4.2013HOOKToryská 6, Košice36216224školské ovocie 64,50 €
100.30.4.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 858,85 €
101.30.4.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 344,70 €
102.2.5.2013HOKOKomenského 51, Košice36216224mäso, údeniny 328,50 €
103.2.5.2013RYBAJužná trieda 54, Košice17147522ryby a výr. z rýb 40,03 €
104.3.5.2013GORONKrivá 4, Košice361725856chlieb, pečivo 88,63 €
105.6.5.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 989,15 €
106.6.5.2013DUOĽ.Štúra,Dolný Kubín1310180potraviny 426,35 €
107.7.5.2013HOOKToryská 6, Košice36216224školské ovocie 88,00 €
108.7.5.2013MILK - AGROČapajevova 36, Košice17147786mlieko, ml. výrobky 52,88 €
109.9.5.2013HUM. MLIEKAREŃPoľná 1, Humenné31651577školské mlieko 126,38 €
110.13.5.2013HOKOKomenského 51, Košice36216224mäso, údeniny 826,77 €
111.14.5.2013GORONKrivá 4, Košice361725856chlieb, pečivo 80,14 €
112.15.5.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 609,20 €
113.15.5.2013HOOKToryská 6, Košice36216224školské ovocie 21,50 €
114.15.5.2013PICADOVysokoškolákov 6, Žilina36397164potraviny 709,61 €
115.20.5.2013HOKOKomenského 51, Košice36216224mäso, údeniny 553,72 €
116.20.5.2013MILK - AGROČapajevova 36, Košice17147786mlieko, ml. výrobky 173,03 €
117.20.5.2013HUM. MLIEKAREŃPoľná 1, Humenné31651577školské mlieko 16,00 €
118.21.5.2013HOOKToryská 6, Košice36216224školské ovocie 80,00 €
119.22.5.2013GORONKrivá 4, Košice361725856chlieb, pečivo 34,46 €
120.22.5.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 668,20 €
121.24.5.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 560,44 €
122.27.5.2013MILK - AGROĆapajevova 36, Prešov17147786mlieko, ml. výrobky 145,67 €
123.27.5.2013HUM. MLIEKAREŃPoľná 1, Humenné31651577školské mlieko 12,79 €
124.27.5.2013HOKOKomenského 51, Košice36216224mäso, údeniny 429,71 €
125.28.5.2013HOOKToryská 6, Košice36216224školské ovocie 78,00 €
126.28.5.2013RYBAJužná trieda 54, Košice17147522ryby a výr. z rýb 253,38 €
127.30.5.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 437,98 €
128.30.5.2013VASPORuská Nová Ves32915969pizza 645,12 €
129.3.6.2013DUOĽ.Štúra,Dolný Kubín1310180potraviny 288,30 €
130.4.6.2013GORONKrivá 4, Košice361725856chlieb, pečivo 45,68 €
131.4.6.2013HOKOKomenského 51, Košice36216224mäso, údeniny 383,27 €
132.5.6.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 649,54 €
133.6.6.2013HUM. MLIEKAREŃPoľná 1, Humenné31651577školské mlieko 27,19 €
134.7.6.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 520,81 €
135.7.6.2013MILK - AGROČapajevova 36, Košice17147786mlieko, ml. výrobky 282,58 €
136.10.6.2013HOKOKomenského 51, Košice36216224mäso, údeniny 601,96 €
137.12.6.2013GORONKrivá 4, Košice361725856chlieb, pečivo 73,38 €
138.12.6.2013RYBAJužná trieda 54, Košice17147522ryby a výr. z rýb 103,82 €
139.12.6.2013MILK - AGROČapajevova 36, Košice17147786mlieko, ml. výrobky 202,10 €
140.12.6.2013DUOĽ.Štúra,Dolný Kubín1310180potraviny 294,36 €
141.17.6.2013HUM. MLIEKAREŃPoľná 1, Humenné31651577školské mlieko 16,00 €
142.17.6.2013HOKOKomenského 51, Košice36216224mäso, údeniny 562,95 €
143.17.6.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 707,65 €
144.17.6.2013MILK - AGROČapajevova 36, Košice17147786mlieko, ml. výrobky 191,28 €
145.20.6.2013DUOĽ.Štúra,Dolný Kubín1310180potraviny 279,83 €
146.21.6.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 497,98 €
147.24.6.2013MILK - AGROKomenského 51, Košice36216224mäso, údeniny 569,55 €
148.25.6.2013GORONKrivá 4, Košice361725856chlieb, pečivo 55,39 €
149.27.6.2013HUM. MLIEKAREŃPoľná 1, Humenné31651577školsé mlieko 82,80 €
150.28.6.2013GORONKrivá 4, Košice361725856chlieb, pečivo 14,62 €
151.28.6.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 930,77 €
152.28.6.2013HOKOKomenského 51, Košice36216224mäso, údeniny 570,96 €
153.4.7.2013MILK - AGROČapajevova 36, Košice33141351mlieko, ml. výrobky 149,20 €
154.9.7.2013MILK - AGROČapajevova 36, Košice33981351mlieko, ml. výrobky 252,66 €
155.3.9.2013PICADOVysokoškolákov 6, Žilina36397164potraviny 693,66 €
156.3.9.2013PICADOVysokoškolákov 6, Žilina36397164potraviny 709,67 €
157.6.9.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 667,28 €
158.6.9.2013RYBAJužná trieda 54, Košice17147522ryby a výr. z rýb 105,58 €
159.10.9.2013HOOKToryská 6, Košice2021691716školské ovocie 94,50 €
160.10.9.2013PICADOVysokoškolákov 6, Žilina36397164potraviny 1 003,07 €
161.10.9.2013HOKOKomenského 51, Košice36216224mäso, údeniny 504,66 €
162.12.9.2013RYBAJužná trieda 54, Košice17147522ryby a výr. z rýb 201,10 €
163.12.9.2013MILK - AGROČapajevova 36, Košice33141351mlieko, ml. výrobky 203,47 €
164.13.9.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 407,51 €
165.16.9.2013GORONKrivá 4, Košice361725856chlieb, pečivo 34,67 €
166.16.9.2013HOKOKomenského 51, Košice36216224mäso, údeniny 357,51 €
167.17.9.2013HOOKToryská 6, Košice2021691716školské ovocie 92,40 €
168.17.9.2013MILK - AGROčapajevova 36, Prešov33981351mlieko, ml. výrobky 210,67 €
169.18.9.2013RYBAJužná trieda 54, Košice17147522ryby a výr. z rýb 100,76 €
170.20.9.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 688,10 €
171.23.9.2013HOKOKomenského 51, Košice36216224mäso, údeniny 608,53 €
172.23.9.2013MILK - AGROčapajevova 36, Prešov33141351mlieko, ml. výrobky 281,46 €
173.24.9.2013HOOKToryská 6, Košice2021691716školské ovocie 86,00 €
174.24.9.2013GORONKrivá 4, Košice361725856chlieb, pečivo 43,73 €
175.25.9.2013PICADOVysokoškolákov 6, Žilina36397164potraviny 577,48 €
176.26.9.2013RYBAJužná trieda 54, Košice17147522ryby a výr. z rýb 86,18 €
177.27.9.2013HUM. MLIEKAREŃPoľná 1, Humenné31651577školské mlieko 71,99 €
178.27.9.2013MILK - AGROČapajevová 36,Prešov33141351mlieko, ml. výrobky 364,87 €
179.30.9.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 586,74 €
180.30.9.2013HOKOKomenského 51, Košice36216224mäso, údeniny 930,64 €
181.1.10.2013PICADOVysokoškolákov 6, Žilina36397164potraviny 613,99 €
182.1.10.2013HOOKToryská 6, Košice2021691716školské ovocie 61,50 €
183.2.10.2013GORONKrivá 4, Košice361725856chlieb, pečivo 76,80 €
184.2.10.2013MILK - AGROČapajevová 36,Prešov33141351mlieko, ml. výrobky 86,63 €
185.7.10.2013HOKOKomenského 51, Košice36216224mäso, údeniny 329,40 €
186.7.10.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 796,63 €
187.7.10.2013HUM. MLIEKAREŃPoľná 1, Humenné31651577školské mlieko 121,18 €
188.7.10.2013MILK - AGROČapajevová 36,Prešov33141351mlieko, ml. výrobky 407,63 €
189.8.10.2013RYBAJužná trieda 54, Košice17147522ryby a výr. z rýb 40,03 €
190.8.10.2013HOOKToryská 6, Košice2021691716školské ovocie 99,00 €
191.9.10.2013PICADOVysokoškolákov 6, Žilina36397164potraviny 383,81 €
192.11.10.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 386,62 €
193.11.10.2013RYBAJužná trieda 54, Košice17147522ryby a výr. z rýb 196,51 €
194.11.10.2013MILK - AGROČapajevová 36,Prešov33141351mlieko, ml. výrobky 311,76 €
195.14.10.2013HOKOKomenského 51, Košice36216224mäso, údeniny 527,02 €
196.15.10.2013PICADOVysokoškolákov 6, Žilina36397164potraviny 589,30 €
197.15.10.2013HOOKToryská 6, Košice2021691716školské ovocie 90,00 €
198.15.10.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 826,40 €
199.16.10.2013GORONKrivá 4, Košice361725856chlieb, pečivo 199,78 €
200.16.10.2013HUM. MLIEKAREŃPoľná 1, Humenné31651577školské mlieko 100,51 €
201.17.10.2013MILK - AGROČapajevová 36,Prešov33141351mlieko, ml. výrobky 478,54 €
202.21.10.2013HOKOKomenského 51, Košice36216224mäso, údeniny 642,02 €
203.22.10.2013HOOKToryská 6, Košice2021691716školské ovocie 94,50 €
204.22.10.2013MILK - AGROĆapajevova 36, Prešov33141351mlieko, ml. výrobky 149,00 €
205.31.10.2013PICADOVysokoškolákov 6, Žilina36397164potraviny 582,11 €
206.31.10.2013GORONKrivá 4, Košice361725856chlieb, pečivo 62,81 €
207.31.10.2013PICADOVysokoškolákov 6, Žilina36397164potraviny 356,40 €
208.31.10.2013HOKOKomenského 51, Košice36216224mäso, údeniny 664,03 €
209.31.10.2013HOKOKomenského 51, Košice36216224mäso, údeniny 399,60 €
210.31.10.2013HUM. MLIEKAREŃPoľná 1, Humenné31651577školské mlieko 28,79 €
211.31.10.2013MILK - AGROČapajevová 36,Prešov33141351mlieko, ml. výrobky 436,22 €
212.31.10.2013MILK - AGROČapajevová 36,Prešov33141351mlieko, ml. výrobky 123,08 €
213.5.11.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 571,66 €
214.5.11.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 511,84 €
215.5.11.2013MILK - AGROČapajevová 36,Prešov33141351mlieko, ml. výrobky 436,22 €
216.5.11.2013HOOKToryská 6, Košice2021691716školské ovocie 98,70 €
217.6.11.2013GORONKrivá 4, Košice361725856chlieb, pečivo 60,05 €
218.7.11.2013MILK - AGROČapajevová 36,Prešov33141351mlieko, ml. výrobky 87,29 €
219.8.11.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 501,79 €
220.11.11.2013HOKOKomenského 51, Košice36216224mäso, údeniny 582,90 €
221.11.11.2013HUM. MLIEKAREŃPoľná 1, Humenné31651577školské mlieko 106,02 €
222.12.11.2013HOOKToryská 6, Košice2021691716školské ovocie 90,00 €
223.12.11.2013MILK - AGROČapajevová 36,Prešov33141351mlieko, ml. výrobky 225,89 €
224.13.11.2013GORONKrivá 4, Košice361725856chlieb, pečivo 82,26 €
225.13.11.2013PICADOVysokoškolákov 6, Žilina36397164potraviny 768,08 €
226.15.11.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 554,81 €
227.19.11.2013HokoKomenského 51, Košice36216224mäso, údeniny 555,05 €
228.19.11.2013HUM. MLIEKAREŃPoľná 1, Humenné31651577školské mlieko 17,59 €
229.19.11.2013MILK - AGROČapajevová 36,Prešov33141351mlieko, ml. výrobky 118,86 €
230.19.11.2013HOOKToryská 6, Košice2021691716školské ovocie 20,50 €
231.20.11.2013PICADOVysokoškolákov 6, Žilina36397164potraviny 314,09 €
232.20.11.2013RYBAJužná trieda 54, Košice2020463258ryby a výr. z rýb 95,04 €
233.21.11.2013RYBAJužná trieda 54, Košice2020463258ryby a výr. z rýb 229,82 €
234.22.11.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 532,15 €
235.22.11.2013MILK - AGROČapajevová 36,Prešov33141351mlieko, ml. výrobky 605,44 €
236.25.11.2013HOKOKomenského 51, Košice36216224mäso, údeniny 534,91 €
237.25.11.2013GORONKrivá 4, Košice361725856chlieb, pečivo 111,96 €
238.26.11.2013PICADOVysokoškolákov 6, Žilina36397164potraviny 393,36 €
239.26.11.2013HOOKToryská 6, Košice2021691716školské ovocie 88,00 €
240.26.11.2013PICADOVysokoškolákov 6, Žilina36397164potraviny 431,46 €
241.27.11.2013MILK - AGROČapajevová 36,Prešov33141351mlieko, ml. výrobky 200,41 €
242.28.11.2013HUM. MLIEKAREŃPoľná 1, Humenné31651577školské mlieko 127,98 €
243.29.11.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 724,37 €
244.29.11.2013MILK - AGROČapajevová 36,Prešov33141351mlieko, ml. výrobky 127,60 €
245.2.12.2013HOKOKomenského 51, Košice36216224mäso, údeniny 487,71 €
246.3.12.2013HOOKToryská 6, Košice2021691716školské ovocie 88,00 €
247.4.12.2013PICADOVysokoškolákov 6, Žilina36397164potraviny 190,82 €
248.6.12.2013GORONKrivá 4, Košice361725856chlieb, pečivo 65,70 €
249.6.12.2013FEGAFROSTTehelňa 675/236475939pizza 645,12 €
250.6.12.2013MILK - AGROČapajevová 36,Prešov33141351mlieko, ml. výrobky 554,50 €
251.9.12.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 494,28 €
252.9.12.2013RYBAJužná trieda 54, Košice2020463258ryby a výr. z rýb 67,60 €
253.9.12.2013HOKOKomenského 51, Košice36216224mäso, údeniny 594,86 €
254.10.12.2013HOOKToryská 6, Košice2021691716školské ovocie 90,30 €
255.12.12.2013MILK - AGROČapajevová 36,Prešov33141351mlieko, ml. výrobky 394,96 €
256.17.12.2013MILK - AGROČspajevová 36, Prešov33141351mlieko, ml. výrobky 64,21 €
257.17.12.2013GORONKrivá 4, Košice361725856chlieb, pečivo 121,25 €
258.20.12.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 684,22 €
259.20.12.2013JOKRIMZdoba 78, Sady n/ Torysou44108087zelenina 402,40 €
260.20.12.2013GORONKrivá 4, Košice361725856chlieb, pečivo 73,48 €
261.30.12.2013MILK - AGROČapajevová 36,Prešov33141351mlieko, ml. výrobky 252,66 €
262.31.12.2013MILK - AGROĆapajevova 36, Prešov33141351mlieko, ml. výrobky 351,79 €