Dokumenty

Žiacky parlament

V šk. roku 2019/2020 bude žiacky parlament pracovať v tomto zložení:

Trieda Meno a priezvisko
5.A   Hana Pšenicová
5.B   Mária Pástorová
5.C   Laura Jestrebská
6.A   Simona Lea Dunajská
6.B   Bibiána Pástorová
6.C   Lea Klimeková
7.A   Šahin Chovanec
7.B   Ján Javor
7.C   Adam Bučko
8.A   Bianka Drotárová
8.B   Ema Vajdová
9.A   Lucia Begányiová
9.B   Daniela Hrabovská