Dokumenty

Zápis do 1. ročníka

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky dieťa do základnej školy, ktoré do 31.8.2018 dovŕši šiesty rok veku, ako aj dieťa, ktorému bol odložený začiatok školskej dochádzky.

Zákonných zástupcov, ktorí prídu spolu s dieťaťom na Zápis do 1. ročníka prosíme, aby si so sebou doniesli občiansky preukaz, kartu poistenca dieťaťa, rodný list dieťaťa.


Ostatné dokumenty vypíšete pri zápise príp. si ich budete môcť nájsť na stránke školy (prihláška, zápisný lístok do ŠKD) 
Kontakt: 
www.zstomke.sk, zstomke31@gmail.com, 055/633 18 03

Tešíme sa na Vás!