Zamestnanci školy

RIADITEĽKA ŠKOLY: PaedDr. RENÁTA OBŠATNÍKOVÁ

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY ŠKOLY PRE I. STUPEŇ: PaedDr. NIKOLETA BELIŠOVÁ
ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY ŠKOLY PRE II. STUPEŇ: Mgr. MIROSLAVA HRÍBOVÁ