Úspechy žiakov
Školský rok: 2016/2017

Meno a  priezvisko Trieda Umiestnenie Názov súťaže
  žiaci a žiačky   1. miesto   Atletika hrou
  Katarína Sovová 7.C 3. miesto   Beh maratónskych nádejí
  Andrej Sopira 9.B 1. miesto   Cezpoľný beh - okresné kolo
  žiačky   2. miesto   Cezpoľný beh - okresné kolo
  žiaci 7.C 3. miesto   Bedminton - okresné kolo
  žiaci   2. miesto   Stolný tenis - okresné kolo
  žiačky   3. miesto   Stolný tenis - okresné kolo
  žiačky   2. miesto   Florbal - okresné kolo
  žiačky   3. miesto   Basketbal - okresné kolo
  žiaci   1. miesto   Basketbal - okresné kolo
  Karin Devaldová 8.C 1. miesto   Chôdza na 1000m - celoslovenské kolo
  Diana Devaldová 6.A 2. miesto   Beh na 60m - celoslovenské kolo
  Diana Devaldová 6.A 2. miesto   Beh na 600m - celoslovenské kolo
  Diana Devaldová 6.A 1. miesto   Minicityrun na 800m
  žiaci a žiačky   1. miesto   Mixvolejbalový turnaj
  žiačky   3. miesto   Volejbal - okresné kolo
  žiaci   1. miesto   Volejbal - okresné kolo
  žiaci   2. miesto   Volejbal - krajské kolo
  družstvo   3. miesto   Mladí záchranári - krajské kolo
  družstvo   2. miesto   Mladí záchranári CO - okresné kolo
  Tomáš Varga   1. miesto   Hľadáme nových olympionikov - krajské kolo - beh na 60m
  Diana Devaldová 6.A 1. miesto   Hľadáme nových olympionikov - krajské kolo - beh na 600m
  Rastislav Tóth 8.A 3. miesto   Skok do diaľky - okresné kolo
  Diana Devaldová 6.A 3. miesto   Skok do diaľky - okresné kolo
  Diana Devaldová 6.A 2. miesto   Beh na 300m - okresné kolo
  Karin Devaldová 8.C 1. miesto   Beh na 800m - okresné kolo
  Katarína Sovová 7.C 2. miesto   Beh na 800m - okresné kolo
  žiaci   3. miesto   Štafeta 4x60m - okresné kolo
  žiačky   1. miesto   Štafeta 4x60m - okresné kolo
  žiačky   1. miesto   Atletika - okresné kolo, postup na krajské kolo
       
  Natália Špirková 3.C 1. miesto   Spev bez hraníc
  Jana Kormanová 4.A 3. miesto   Košice Star - Škola plná talentov
  Jana Kormanová 4.A 2. miesto   Slávik Slovenska
       
  Simona Dučaiová 8.B 3. miesto   MO Z8 - okresné kolo
       
  Michal Figeľ 5.A 1. miesto   Literárne Košice J. Štiavnického
  Barbora Lažíková 7.C 2. miesto   Literárne Košice J. Štiavnického
  Matej Kožiarsky 6.B 1. miesto   Hviezdoslavov Kubín - poézia - okresné kolo
  Victoria Petrllová 8.B 3. miesto   Hviezdoslavov Kubín - próza- okresné kolo
  Michaela Keblušková 4.B 3. miesto   Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas - celoslovenské  kolo
  Matúš Krajcár 6.B 3. miesto   Šaliansky Maťko - okresné kolo
  Angelika Sofia Selepková 9.C 1. miesto   Ruské slovo - celoslovenské kolo
       
  Ondrej Lopatník 5.A 2. miesto   Geografická olympiáda - okresné kolo
       
  družstvo   3. miesto   Dobývanie Košického hradu - Škola plná talentov
       
  Katarína Sovová 7.C 1. miesto   Jesenné aranžovanie
  Klára Čabarová   1. miesto   Letné aranžovanie
       
  Lea Dučaiová 6.A 1. miesto   Bilologická olympiáda, botanika - okresné kolo
  Simona Dučaiová 8.B 1. miesto   Bilologická olympiáda, botanika - krajské kolo
  Simona Dučaiová 8.B 2. miesto   Bilologická olympiáda, botanika - okresné kolo
  Viktória Dobránska 6.B 1. miesto   Bilologická olympiáda, zoológia - okresné kolo
  Simona Dučaiová 8.B 4. miesto   Bilologická olympiáda, botanika - celoslovenské kolo
       

Školský rok: 2015/2016

Meno a  priezvisko Trieda Umiestnenie Názov súťaže
  Petra Čižmárová 9.A 1. miesto   Dielo tvojich rúk
  Terézia Sekačová 9.A 1. miesto   Zimné aranžovanie
  Terézia Sekačová 9.A 1. miesto   Letné aranžovanie
  Kristína Slováková 7.C 2. miesto   Letné aranžovanie
  Zuzana Šterbáková 7.C postup na KK   Letné aranžovanie
  Katarína Sovová 6.C 1. miesto   Letné aranžovanie
  Ema Jankalová 6.C 2. miesto   Letné aranžovanie
  Laura Zelenáková 6.C postup na KK   Letné aranžovanie
  žiačky 4.C 1. miesto   Strašiak v poli
  Zuzana Šterbáková 7.C 1. miesto   Letné aranžovanie - krajské kolo
  Ema Jankalová 6.C 2. miesto   Letné aranžovanie - krajské kolo
  Katarína Sovová 6.C 3. miesto   Letné aranžovanie - krajské kolo
  Alexandra Kobalnická 5.B 1. miesto   Z Košíc do Ria
  Nina Marhefková 6.C 3. miesto   Z Košíc do Ria
  Daniela Mazáčová 6.B 3. miesto   Z Košíc do Ria
  Viktória Sobotová 7.C 3. miesto   Z Košíc do Ria
       
  Boleslav Hrabinský 7.B 1. miesto   Súťaž v hlavolamoch
  Terézia Sekačová 9.A 2. miesto   Súťaž v hlavolamoch
  Pankuch Artur 3.C 3. miesto   Pytagoriáda - obvodné kolo
  Pankuch Artur 3.C 1. miesto   Matematický klokan - celoslovenské kolo
       
 Soňa Špakovská 8.C 1. miesto   Cezpoľný beh - obvodné kolo
  žiačky   2. miesto   Cezpoľný beh - obvodné kolo
  žiaci   2. miesto   Cezpoľný beh - obvodné kolo
  žiačky   2. miesto   Stolný tenis - obvodné kolo
  žiaci   2. miesto   Stolný tenis - obvodné kolo
  žiačky   2. miesto   Florbal - obvodné kolo
  žiaci   2. miesto   Florbal - obvodné kolo
  žiačky   3. miesto   Basketbal - obvodné kolo
  žiaci   1. miesto   Volejbal - obvodné kolo
  žiačky   2. miesto   Volejbal - obvodné kolo
  žiaci a  žiačky   1. miesto   Mixvolejbal - "Zober loptu nie drogy"
  žiaci   4. miesto   Futsal - krajské kolo
  žiaci II. stupňa   1. miesto   Mladí záchranári CO
  Karin Devaldová 7.C 2. miesto   Mini City Run
  žiaci a  žiačky   3. miesto   Atletika hrou
  žiaci a  žiačky   1. miesto   Atletika - obvodné kolo
  žiaci   3. miesto   Hľadáme nových olympinikov
  žiaci a  žiačky   1. miesto   Volejbal - školská olympiáda
  žiaci a  žiačky   3. miesto   Mixbasketbal - školská olympiáda
  staršie žiačky   1. miesto   Detská štafetová liga
  starší žiači a žiačky   1. miesto   Detská štafetová liga
  starší žiači   2. miesto   Detská štafetová liga
  mladšie žiačky   1. miesto   Detská štafetová liga
  mladšie žiačky a žiaci   1. miesto   Detská štafetová liga
  mladší žiači   3. miesto   Detská štafetová liga
       
  Angelika Sofia Selepková 8.B 1. miesto   Ruské slovo - krajské kolo
  Angelika Sofia Selepková 8.B 1. miesto   Ruské slovo - celoslovenské kolo
       
  Matúš Krajcár 5.B 2. miesto   Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo - II. kategória
  Matúš Krajcár 5.B