Úspechy žiakov
Školský rok: 2018/2019

Meno a  priezvisko Trieda Umiestnenie Názov súťaže
  Diana Devaldová 8.A 1. miesto   Hľadáme nových olympionikov - MS
  Diana Devaldová 8.A 3. miesto   Cezpoľný beh - okresné kolo
  žiačky   3. miesto   Cezpoľný beh - okresné kolo

Školský rok: 2017/2018

Meno a  priezvisko Trieda Umiestnenie Názov súťaže
  Filip Weinberger 9.B 2. miesto   Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - okresné kolo
  Matúš Krajcár 7.B 2. miesto   Šaliansky Maťko - okresné kolo
  Matúš Krajcár 7.B 2. miesto   Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo, 3. kategória - próza
  Sára Tarnóciová 8.A 2. miesto   Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo, 3. kategória - poézia
  Ondrej Lopatník 6.A 3. miesto   Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo, 2. kategória - próza
  Richard Holler 8.C 2. miesto   Olympiáda z anglického jazyka - okresné kolo
  Sára Tarnóciová 8.A 3. miesto   English is cool
  Samuel Giret 7.A 1. miesto   Olympiáda z nemeckého jazyka - okresné kolo
  Samuel Giret 7.A 2. miesto   Olympiáda z nemeckého jazyka - krajské kolo
       
  Zuzana Podolinská 5.B 1. miesto   Matematická olympiáda - okresné kolo
  Artur Pankuch 5.C 1. miesto   Pytagoriáda - okresné kolo
  Artur Pankuch 5.C 3. miesto   Matematická olympiáda - okresné kolo
       
  Simona Dučaiová 9.A 1. miesto   Biolologická olympiáda, botanika - krajské kolo
  Simona Dučaiová 9.A 1. miesto   Biolologická olympiáda, botanika - okresné kolo
  Lea Dučaiová 7.A 2. miesto   Biolologická olympiáda, botanika - okresné kolo
  Viktória Dobránska 7.B 1. miesto   Biolologická olympiáda, zoológia - okresné kolo
  Artur Pankuch 5.C 1. - 4. miesto   Botanikiáda - regionálne kolo
  Simona Dučaiová 9.A 5. miesto   Biolologická olympiáda, botanika - celoštátne kolo
       
  Lukáš Mihok 9.B 3. miesto   Junior admin - krajské kolo
  Lea Dučaiová 7.A 1. miesto   Vesmír očami detí - okresné kolo
       
  Filip Weinberger 9.B 1. miesto   Atletika - okresné kolo - skok do výšky
  Diana Devaldová 7.A 1. miesto   Atletika - okresné kolo - beh na 60 m
  Atletika - okresné kolo - beh na 300 m
  Martin Bodnár 9.A 2. miesto   Atletika - okresné kolo - beh na 1000 m
  Karin Devaldová 9.B 3. miesto   Atletika - okresné kolo - beh  na 800 m
  Liliana Terezková   3. miesto   Atletika - okresné kolo - skok do výšky, skok do diaľky
  družstvo dievčat   2. miesto   Atletika - okresné kolo - 4x60 m
  družstvo dievčat   1. miesto   Atletika - okresné kolo
  družstvo chlapcov   1. miesto   Atletika - okresné kolo
  žiaci   2. miesto   Malý fubal - okresné kolo
  Diana Devaldová 7.A 1. miesto   Hľadáme nových olympionikov - krajské kolo - beh na 60 m
  Hľadáme nových olympionikov - krajské kolo - beh na 600 m
  žiaci   3. miesto   Futbal Cup
  žiaci   1. miesto   Florbal - Zober loptu, nie drogy
  družstvo chlapcov   3. miesto   Mladí záchranári CO - krajské kolo
  družstvo chlapcov   3. miesto   Hádzaná - okresné kolo
  družstvo chlapcov   1. miesto   Volejbal - okresné kolo
  družstvo dievčat   3. miesto   Volejbal - okresné kolo
  družstvo dievčat a chlapcov   1. miesto   Atletika hrou
  Diana Devaldová 7.A 1. miesto   Beh maratónskych nádejí
  žiaci   1. miesto   Severská jazda
  žiačky   3. miesto   Cezpoľný beh - okresné kolo
  žiaci   3. miesto   Cezpoľný beh - okresné kolo
  žiačky   3. miesto   Stolný tenis - okresné kolo
  žiaci   1. miesto   Bedminton - okresné kolo
  žiaci   2. miesto   Bedminton - krajské kolo
  Alexander Boháč 8.B 1. miesto   Športová streľba - okresné kolo
  Tomáš Turzák 9.B 3. miesto   Športová streľba - okresné kolo
  Sebastián J. Safko   1. miesto   Športová streľba - okresné kolo
  Tobias K. Safko   2. miesto   Športová streľba - okresné kolo
  Michal Novák   3. miesto   Športová streľba - okresné kolo
  starší žiaci   3. miesto   Športová streľba - okresné kolo
  mladší žiaci   1. miesto   Športová streľba - okresné kolo

Školský rok: 2016/2017

Meno a  priezvisko Trieda Umiestnenie Názov súťaže
  žiaci a žiačky   1. miesto   Atletika hrou
  Katarína Sovová 7.C 3. miesto   Beh maratónskych nádejí
  Andrej Sopira 9.B 1. miesto   Cezpoľný beh - okresné kolo
  žiačky   2. miesto   Cezpoľný beh - okresné kolo
  žiaci 7.C 3. miesto   Bedminton - okresné kolo
  žiaci   2. miesto   Stolný tenis - okresné kolo
  žiačky   3. miesto   Stolný tenis - okresné kolo
  žiačky   2. miesto   Florbal - okresné kolo
  žiačky   3. miesto   Basketbal - okresné kolo
  žiaci   1. miesto   Basketbal - okresné kolo
  Karin Devaldová 8.C 1. miesto   Chôdza na 1000m - celoslovenské kolo
  Diana Devaldová 6.A 2. miesto   Beh na 60m - celoslovenské kolo
  Diana Devaldová 6.A 2. miesto   Beh na 600m - celoslovenské kolo
  Diana Devaldová 6.A 1. miesto   Minicityrun na 800m
  žiaci a žiačky   1. miesto   Mixvolejbalový turnaj
  žiačky   3. miesto   Volejbal - okresné kolo
  žiaci   1. miesto   Volejbal - okresné kolo
  žiaci   2. miesto   Volejbal - krajské kolo
  družstvo   3. miesto   Mladí záchranári - krajské kolo
  družstvo   2. miesto   Mladí záchranári CO - okresné kolo
  Tomáš Varga   1. miesto   Hľadáme nových olympionikov - krajské kolo - beh na 60m
  Diana Devaldová 6.A 1. miesto   Hľadáme nových olympionikov - krajské kolo - beh na 600m
  Rastislav Tóth 8.A 3. miesto   Skok do diaľky - okresné kolo
  Diana Devaldová 6.A 3. miesto   Skok do diaľky - okresné kolo
  Diana Devaldová 6.A 2. miesto   Beh na 300m - okresné kolo
  Karin Devaldová 8.C 1. miesto   Beh na 800m - okresné kolo
  Katarína Sovová 7.C 2. miesto   Beh na 800m - okresné kolo
  žiaci   3. miesto   Štafeta 4x60m - okresné kolo
  žiačky   1. miesto   Štafeta 4x60m - okresné kolo
  žiačky   1. miesto   Atletika - okresné kolo, postup na krajské kolo
       
  Natália Špirková 3.C 1. miesto   Spev bez hraníc
  Jana Kormanová 4.A 3. miesto   Košice Star - Škola plná talentov
  Jana Kormanová 4.A 2. miesto   Slávik Slovenska
       
  Simona Dučaiová 8.B 3. miesto   MO Z8 - okresné kolo
       
  Michal Figeľ 5.A 1. miesto   Literárne Košice J. Štiavnického
  Barbora Lažíková 7.C 2. miesto   Literárne Košice J. Štiavnického
  Matej Kožiarsky 6.B 1. miesto   Hviezdoslavov Kubín - poézia - okresné kolo
  Victoria Petrllová 8.B 3. miesto   Hviezdoslavov Kubín - próza- okresné kolo
  Michaela Keblušková 4.B 3. miesto   Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas - celoslovenské  kolo
  Matúš Krajcár 6.B 3. miesto   Šaliansky Maťko - okresné kolo
  Angelika Sofia Selepková 9.C 1. miesto   Ruské slovo - celoslovenské kolo
       
  Ondrej Lopatník 5.A 2. miesto   Geografická olympiáda - okresné kolo
       
  družstvo   3. miesto   Dobývanie Košického hradu - Škola plná talentov
       
  Katarína Sovová 7.C 1. miesto   Jesenné aranžovanie
  Klára Čabarová   1. miesto   Letné aranžovanie
       
  Lea Dučaiová 6.A 1. miesto   Bilologická olympiáda, botanika - okresné kolo
  Simona Dučaiová 8.B 1. miesto   Bilologická olympiáda, botanika - krajské kolo
  Simona Dučaiová 8.B 2. miesto   Bilologická olympiáda, botanika - okresné kolo
  Viktória Dobránska 6.B 1. miesto   Bilologická olympiáda, zoológia - okresné kolo
  Simona Dučaiová 8.B 4. miesto   Bilologická olympiáda, botanika - celoslovenské kolo