Aktivity školy

 • EXKURZIA DO PRAHY

  Naši ôsmaci a deviataci mali možnosť spoznávať históriu metropoly Českej republiky - Prahu a to v dňoch od 9. októbra do 12. októbra 2016. Hneď prvý deň začali žiaci prehliadkou Václavského námestia, ďalej nasledovalo Staromestské námestie aj s impozantným Pražským orlojom v celej svojej kráse. Prehliadku ukončila prechádzka po Karlovom moste. Druhý deň sa žiaci premiestnili na Hradčany, kde sa nevedeli nabažiť krásnych budov a výhľadov na Prahu. Plavbou po Vltave a návštevou múzea zakončili ďalší deň exkurzie. Tesne pred odchodom domov stihli aj návštevu jedného z najkrajších hradov - Karlštejn. Po posledných nákupoch suvenírov a dobrom obede sa mohli vydať na cestu do Košíc.

 • STEEL PARK

  Dňa 6. októbra 2016 sme so žiakmi 2.B, 2.C a 4.C navštívili zábavné technické centrum Steel Park. Ľudia z košického akademického sveta chcú touto formou ukázať mladým ľuďom, že svet okolo nás je zaujímavý a je možné sa ho dotknúť.My sme sa pod vedením lektora zábavnou formou zoznámili s matematikou, jej históriou, rozvíjali sme si matematické zručnosti ako pamäťové počítanie a rozvoj logického myslenia. Hoci ten deň nebol príjemný na prechádzky jesennou prírodou, hodiny strávené v zábavnom parku nám vyčarili úsmevy na tvárach.

 • CEZPOĽNÝ BEH - okresné kolo

  V areáli Anička sa konalo 4. októbra 2016 OK v cezpoľnom behu. Hoci bežcom počasie neprialo, slnko sa v cieli usmialo v podobe tvrdo vybojovaného umiestnenia našich žiačok, ktoré ako družstvo skončili z 9 základných škôl na krásnom 2. mieste (K. Devaldová, S. Špakovská, K. Sovová). V chlapčenskej kategórii s veľkým náskokom  zvíťazil v konkurencii žiakov z 8 základných škôl suverénne ako jednotlivec A. Sopira z IX. C a postúpil na krajské kolo, kde nás bude reprezentovať 12. októbra 2016 v Kysaku. Držíme prsty! Družstvo chlapcov súťažilo v zložení: A. Sopira, R. Rahman a Ch. Koch.

 • MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU

  Dňa 2. októbra 2016 hŕstka našich žiakov zažila na vlastnej koži neopakovateľnú atmosféru MMM v podobe   MINIMARATÓNU – U.S. STEEL FAMILY RUN. Na nenáročnej, 4,2 km dlhej trati sa zoznámili s časťou trate, ktorú bežia ozajstní šampióni, vytrvalci. Snáď aj z týchto žiakov vyrastú budúci maratónci...

 • IAAF ATLETIKA HROU A BEH MARATÓNSKYCH NÁDEJÍ

  Dňa 30. septembra 2016 sa uskutočnil už 7. ročník súťaže Atletika hrou. V tejto  zábavnej, atletickej súťaži, ktorá sa koná vždy pred MMM ako sprievodná akcia pre žiakov základných škôl, sa nám opäť podarilo potvrdiť, že máme vynikajúcich športovcov. Desaťčlenné družstvá (5 dievčat, 5 chlapcov) súťažili v netradičných disciplínach - beh cez rebrík, beh cez prekážky, štafetový beh, skoky cik-cak, hod plnou loptou. Na záver sa uskutočníil spoločný beh – Beh maratónskych nádejí. V ťažkej konkurencii košických škôl úžasné 1. miesto pre našu školu svojim zodpovedným prístupom vybojovali tento krát: B. Lažíková, K. Sovová, Z. Elischerová, D. Devaldová, S. Blechová, T. Varga, M. Kecer, Š. Kecer, J. Bugorčík, J. Baločko.
  behu maratónskych nádejí sme boli taktiež úspešní, kde si 3. miesto vybojovala K. Sovová. Srdečne blahoželáme!

 • SLNEČNÁ SÚSTAVA

  Na hodine geografie pod vedením p.uč. Dema žiaci 5.ročníka v rámci tematického celku: Tvar Zeme, naša planéta vo vesmíre, dostali za úlohu vytvoriť model slnečnej sústavy. Všetci žiaci úlohu veľmi dobre zvládli a urobili veľmi vydarené projekty.
  Ďakujeme našim žiakom za ich šikovnosť a tvorivosť.

   

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ÚSTAVNÉHO SÚDU SR

  Dňa 29. septembra 2016 sa trieda VIII.C s učiteľkou predmetu Občianska náuka Ivetou Roškovou zúčastnila akcie Deň otvorených dverí Ústavného súdu SR. Táto udalosť sa konala historicky prvý krát a podľa vyjadrenia žiakov, ktorí sa toho zúčastnili, bola to vydarená akcia. Mali možnosť prezrieť si priestory ústavného súdu, vidieť sudcov, získať informácie o vzniku a doterajšej histórii tohto súdu a byť účastní krstu „Ilustrovanej ústavy Slovenskej republiky“, ktorá bola pri tejto príležitosti vydaná. Zaujímavá pre žiakov bola aj účasť na súťaži o Európskej únii, ktorá sa konala na nádvorí, a ktorej sa väčšina z nich zúčastnila. Okrem hodnotných cien, ktoré vyhrali získali žiaci aj nové vedomosti o Európskej únii a hlavne o fungovaní Ústavného súdu SR, čo bolo hlavným cieľom tejto akcie.

 • NAŠA ŠKOLA A EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

  Dňa 28.9.2016 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili Európskeho dňa jazykov,  ktorý sa konal v našom meste pri Dolnej bráne. V rámci podujatia prebiehali rôzne jazykové aktivity. Súčasťou bol aj kultúrny program, do ktorého prispela naša škola vystúpením žiakov druhého stupňa s divadielkom v nemčine, pod názvom: Ako vznikli ľudia rôznej farby pleti (Wie die Menschen mit den verschiedenen Hautfarben geschaffen wurden). Divadielko nacvičili so žiakmi pani učiteľky nemčiny: Mgr. I.Rošková a Ing. Z.Morosková. S prípravou kostýmov a kulís významne pomohla pani učiteľka Mgr.M.Zavodníková. Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa uskutočnilo niekoľko podujatí aj v priestoroch našej školy. Vo vestibule bola výstava cudzojazyčných kníh a prezentácia vybraných miest ako sú: Londýn, Berlín, Viedeň, Moskva, New York a Barcelona, prístupná nielen pre žiakov, ale aj rodičov. Mladší žiaci si formou rôznych aktivít preskúšali svoje  vedomosti z anglického jazyka. Správnym priraďovaním slov napísaných na ploche kocky vytvárali zmysluplné vety, a tak postupne stavali hada z kociek. Na základe fonetického zápisu jednotlivých písmen poskladali celú abecedu. Svoje vedomosti z geografie si vyskúšali, keď priradzovali obrázky k jednotlivým veľkomestám a výtvarný talent preukázali pri kreslení svojej príšerky podľa počutého opisu. Žiaci druhého stupňa predviedli divadielko v nemčine, báseň v španielčine a pieseň v ruštine. Ing. K.Bretzová a Ing. D.Keblušková pripravili veselú Jazykovú súťaž. Jednoducho napísané: Naša škola žila jazykmi ešte intenzívnejšie ako inokedy.
  Pre našich malých kamarátov z MŠ Obrancov mieru 16 a 20 sa pripravila ukážka, ako sa učia cudzie jazyky na našej škole. Pod vedením pani učiteľky Bretzovej sa 29.9.2016 v MŠ Obrancov mieru 16 žiaci IX.A (Simona Glázerová, Martina Fodorová, Bianka Obšatníková a Marek Čižmár) a VII.C (Katka Sovová, Barbora Lažíková, Zuzana Elischerová a Saška Krafčíková); a 30.9.2016 v MŠ Obrancov mieru 20 žiačky IX.A (Martina Fodorová, Simona Glázerová, Michaela Poradová) a IX.B (Natália Krličková) a VII.C (Ema Jankalová, Laura Zelenáková, Daniela Redaiová a Tara Chromjaková) predviedli predškolákom básničky o častiach tela v angličtine, o troch Číňanoch v nemčine, krátke cvičenie v ruštine a básničku o daždi v španielčine. Spoločne si zacvičili, zaspievali a malí predškoláci pripomenuli našim žiakom, že aj v slovenčine sa dá pekne zacvičiť a zabavili sa pri Oli, oli Janko a pri básničke o žabke. Bola to veľmi milá a príjemná aktivita pre obe strany a dúfame, že si ju o rok zopakujeme.

 • YESSIJADA

  Dňa 29.9.2016 pani učiteľka Bretzová a pani učiteľka Keblušková pripravili pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka súťaž YESSIJADA. Šesťčlenné „rodiny“ súťažili v hre podobnej „5 proti 5“. 200 žiakov našej školy písalo prvých 10 slov, ktoré im napadli k štátom Anglicko, Nemecko, Španielsko a Rusko. Po zosumarizovaní odpovedí boli vytvorené otázky, na ktoré žiaci odpovedali. Výsledková listina je nasledovná:

  1. miesto – 9. ročník
  2. miesto – 7. ročník
  3. miesto – 8. ročník

 • ÚČELOVÉ CVIČENIE

  Dňa 26. septembra 2016 sa uskutočnila príprava z teoretickej časti učiva Ochrana života a zdravia, kde učitelia voľbou vhodných metód a postupov upevňovali a rozširovali vedomosti, zručnosti a návyky žiakov potrebné pre ochranu svojho zdravia , tiež zdravia a života iných ľudí.
  Praktické účelové cvičenia boli realizované dňa 27. septembra 2016 podľa plánu účelového cvičenia. Ráno sa žiaci zhromaždili na školskom dvore a po hlásení sa organizovane presunuli po vyznačenej trase do oblasti areálu Anička a za pomoci triednych učiteľov sa následne podľa rozpisu presúvali na plnenie úloh na troch stanovištiach. Na nich si súťažnou formou preverili svoje vedomosti a zručnosti z učiva Ochrana života a zdravia.   
  Po absolvovaní úloh všetkých tried na stanovištiach sa potom už žiaci mohli občerstviť a oddýchnuť si. Pri nástupe na odchod vedúca ÚC vyhlásila výsledky plnenia úloh na jednotlivých stanovištiach po ročníkoch. Následne sa žiaci organizovane presunuli pod dozorom učiteľov od  9. - 5. ročník do priestorov školy.

  Výsledková listina: 
  5. ročník:  
  1. miesto  5. A  - 12 bodov
  2. miesto  5. B, 5. C  - 11 bodov
  6. ročník:   
  1. miesto   6. A  - 12 bodov
  2. miesto   6. B  - 10 bodov
  7. ročník:   
  1. miesto   7. B, C  - 12 bodov
  2.miesto   7. A  -   9  bodov 
  8. ročník:   
  1. miesto   8. A,B, C  - 12 bodov
  9. ročník:   
  1. miesto   9. B, C  - 12 bodov
  2.miesto    9. A  - 10 bodov
  Tieto výsledky svedčia o tom, ako výborne sú naši žiaci pripravení a akú vysokú úroveň vedomostí majú z obsahového zamerania učiva Ochrana života a zdravia.

 • DIDAKTICKÉ HRY

  Žiaci prvého stupňa sa zúčastnili Didaktických hier v dňoch 26. a 27. septembra 2016. Oboznámili sa s činnosťou civilnej ochrany, spoznávali varovné signály, ukázali si  vybavenie lekárničky, ako aj ošetrovanie poranení. V rámci pohybu a pobytu v prírode si nacvičovali orientáciu v okolí školy a poznávali zeleň na stanovištiach v areály parku Anička. Žiaci 2. ročníka sa oboznámili s činnosťou Colnej správy v Košiciach,  absolvovali inštuktáž a prehliadku Röntgenových inšpekčných systémov. Spoznávali varovné signály, oboznámili sa s detskou ochrannou maskou, s nebezpečenstvom pri zaobchádzaní s el. a plyn. zariadeniami, v rámci zdravotnej výchovy si ukázali vybavenie lekárničky, rozprávali sa o správaní u lekára, a ochrane a prvej pomoci pri zistení kliešťa, uštipnutí zmijou, osou či včelou. V rámci pohybu a pobytu v prírode si nacvičovali správne a bezpečné správanie v prírode, poznávali huby a značenie turistických chodníkov. Tiež sa rozprávali o význame vody a zvieratách voľnej prírody i nebezpečenstve besnoty. K novým vedomostiam prispeli aj pracovníci Civilnej obrany mesta Košice vo forme prednášky a praktických ukážok na školskom dvore.

 • BEZPEČNE DO ŠKOLY

  28. septembra 2016 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili podujatia Bezpečne do školy. Podujatie pripravila MČ Košice  - Sever a Mestská polícia. Príslušník mestskej polície deťom vysvetlil pravidlá bezpečného správania sa chodcov a cyklistov. Deti dostali reflexné nálepky a pásky, ktoré im pani učiteľky pripli na aktovky.

 • KLOBÚK DOLU, PÁN BRUNOVSKÝ

  Naši ôsmaci sa na predmete Výchova umením pod vedením p. uč. Zavodníkovej aspoň na chvíľu preniesli do rozprávky prostredníctvom výstavy - Klobúk dolu, pán Brunovský. Táto výstava približuje dielo jedného z našich najvýznamnejších grafikov, maliarov a zakladateľov Bienále ilustrácií Bratislava. V priestoroch Kulturparku si mali možnosť prezrieť ilustrácie kníh, ale aj bankovky.

 • DOTKNI SA HVIEZD

  13. septembra 2016 sa žiaci III.C triedy pod vedením p. uč. Horváthovej  zúčastnili v rámci  Európskeho týždňa športu výchovno - vzdelávacieho predstavenia  DOTKNI SA HVIEZD.  Žiakom boli predstavené olympijské symboly a hodnoty, stretli sa so športovcami – olympionikmi, ktorí rozprávali o tom, ako sa stali úspešnými športovcami.

 • "24 HODINOVKA V BAZÉNE"

  Dňa 12. septembra 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili jednej z  množstva akcií,  ktoré sa zaslúžili o to, že občania Košíc si titul Európskeho mesta športu zaslúžili. Danou akciou bola 24 hodinová Plavecká štafeta mesta.  Plávali žiaci materských, základných, stredných a vysokých škôl, ale aj bežní obyvatelia mesta Košice. 
  Akcia prekonala všetky svoje maximá od roku 2007 až 2014. Padol aj rekord z roku  2014, kedy sa do štafety zapojilo  1 655 obyvateľov. Celkový výsledok sa zastavil na čísle 1 825  občanov a zaplávali sme spolu  128 650 metrov. V bazéne vládla výborná atmosféra,  o čom svedčili aj vysmiate tváre našich zúčastnených žiakov - plavcov.
  Sme radi, že aj ZŠ Tomášikova 31 prišla podporiť zdravú myšlienku a ukázať, že šport ľudí spája. 

 • FINÁLE DETSKEJ ŠTAFETOVEJ LIGY V DUBNICI NAD VÁHOM

  V slnečnú atletickú sobotu, 10. septembra 2016, sa v rámci finále Atletickej ligy 2016 v Dubnici nad Váhom uskutočnilo finále Detskej štafetovej ligy, v ktorej sme mohli vidieť aj zástupcov žiakov našej školy a ich fantastické výkony  v troch kategóriách: dievčatá 4 x 60  m, chlapci 4 x 60 m a mix štafete (2 chlapci, 2 dievčatá) 4 x 60 m, ročník narodenia 2005 – 2007.
  U dievčat sa celkovo predstavilo 14 štafiet z celého Slovenska, ktoré postúpili z jednotlivých postupových kôl, naša sa v zložení: D. Devaldová, B. Sedláková, D. Hrabovská a L. Terezková umiestnilo na 9. mieste.
  V chlapčenskej kategórii sa z 13 štartujúcich naša štafeta v zostave: J. Bugorčík, M. Sabó, T. Velat a M. Figeľ umiestnila na nepopulárnom 4. mieste.
  V zmiešanej štafete sa pomedzi 11 štartujúcich tímov naša umiestnila na 5. mieste (J. Bugorčík, L. Terezková,T. Velat, D. Devaldová).
  Po finále Detskej štafetovej ligy sa mohli žiaci v rámci projektu Be Active – Európsky týždeň športu dosýta vyblázniť na rôznych stanoviskách v rámci Detskej atletiky. Veľká vďaka patrí nielen zúčastneným žiakom, pani učiteľkám, ktoré ich pripravovali na súťaž, ale aj rodičom, ktorí ich sprevádzali na danú akciu v rámci reprezentácie našej školy.

 • SPARTAKIÁDA 2016

  Opäť medzi prvými. Ešte sme len prvý týždeň v škole a už sme vo víre školských akcií. Dňa 10. septembra 2016 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka našej školy zapojili do Európskeho týždňa športu. Na Hlavnej ulici pri Immaculate zacvičili svoju choreografiu na skladby zo 60. a 70. rokov. Stali sme sa tak spoluúčastníkmi Spartakiády 2016. Sme pyšní na našich ,,tanečníkov“ a ďakujeme im za aktívnu účasť.

 • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2016/2017

  V pondelok 5. septembra 2016 pani riaditeľka slávnostne otvorila nový školský rok 2016/2017. O ôsmej hodine ráno ako prvých slávnostne privítala v telocvični školy  našich prváčikov. Tých okrem jej milých slov  čakal aj kultúrny program, ktorý pripravili  starší žiaci a pasovanie  za žiakov našej školy. Keďže nám počasie neprialo, tak starší žiaci 2. až 9. ročníka boli pani riaditeľkou privítaní v triedach prostredníctvom školského rozhlasu.
  „Nikto sa nestáva múdrym len náhodou." Práve poslaním školy je, aby vedomosti, poznanie a  skúsenosti nevychádzali z náhody, aby žiaci  presne vedeli, čo, kedy a akým spôsobom chcú dosiahnuť.
  Je dôležité, aby žiak, ktorý absolvuje školu,  nebol len nositeľom encyklopedických vedomostí, ale aby vedel vykročiť do života samostatne. Aby dokázal nielen presne popísať život, ale ho aj užitočne, šťastne, s prehľadom, sebavedomím no i  pokorou žil.
  V novom školskom roku si prajme navzájom veľa, plnú náruč zdravia, šťastia, usilovnosti, zdravej ctižiadostivosti a tolerancie!
  Prajme si krásny, úspechmi popretkávaný a splnením túžob a očakávaní naplnený školský rok 2016/2017.