Aktivity školy

 • STOLNÝ TENIS - OKRESNÉ KOLO

  Dňa 9. a 10.11.2016 sa konalo OK v stolnom tenise žiačok a žiakov na ZŠ Masarykova. Našu školu reprezentovali:
  družstvo žiačok: Bianka Obšatníková  /IX. B/
                            Martina Michaela Rošková /VII. A/
                            Tatiana Vajdová  /VII. A/
                            Zuzana Elischerová /VII. C/
  družstvo chlapcov: Samuel Holub /IX. C/
                                 Daniel Kuruc /VII. A/
                                 Sebastián Safko /VI. B/
  Umiestnenie: družstvo dievčat - 3. miesto, družstvo chlapcov - 2. miesto
  Ďakujeme za reprezentáciu a srdečne blahoželáme!

 • DEVIATACI NA FAKULTE ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY TU V KOŠICIACH

  Dňa 7. novembra 2016 sa žiaci  9.A a 9.B s pani učiteľkami RNDr. Helenou Polovičovou a RNDr. Máriou Székelyovou zúčastnili exkurzie z fyziky na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, ktorá zorganizovala Deň otvorených dverí.  Navštívili  Katedru teoretickej a priemyselnej elektrotechniky. Žiakom boli sprístupnené excelentné laboratóriá a pracovníci katedry im pútavou formou zabezpečili kontakt s aplikáciou vedy a výskumu. Toto podujatie bolo pre našich žiakov zdrojom poučenia a zábavy.

 • BESEDA V KNIŽNICI

  Dňa 7.11.2016 sa triedy 9.A a 9.B  v rámci ruského jazyka zúčastnili  besedy v mestskej knižnici pre mládež pod vedením p. uč. Grüllingovej. Témou bol „Život a dielo M. J. Lermontova“. Knihovníčka pripravila veľmi pútavú besedu, kde podrobne rozobrala život a dielo Lermontova. Prečítala  v spolupráci so žiakmi úryvky z diel. Žiaci odchádzali spokojní a obohatení o ďalšie vedomosti.

 • TVOJA SPRÁVNA VOĽBA

  Dňa 4.11.2016 sa naši piataci zúčastnili projektu „Tvoja správna voľba“, ktorý organizoval Policajný zbor v Košiciach v priestoroch Kulturparku. Členovia zboru si pre našich  žiakov pripravili 3 interaktívne tvorivé dielne, pri ktorých im názorne ukázali a zároveň vysvetlili ako negatívne vplýva na človeka alkohol, tabak a drogy. Žiaci mohli vidieť kufrík so skutočnými vzorkami drog, zafajčené pľúca fajčiara, zrkadlo, ktoré im ukázalo, ako vidí opitý človek. Na záver si každý mohol vyskúšať okuliare, ktoré demonštrovali, ako vidí človek, ak má v sebe 1,8‰ alkoholu. Žiakom sa tieto aktivity nesmierne páčili, čo zhodnotili aj v záverečnej ankete. Členovia policajného zboru vylosovali niekoľko anketných lístkov a žiakov odmenili vecnými cenami.

 • ZOO KOŠICE

  Výstava 30 sezón ZOO, ktorú žiaci 7.B spolu s pani učiteľkou  I. Hladovou navštívili 20.októbra 2016, ich inšpirovala k zorganizovaniu exkurzie do ZOO Košice, ktorá sa uskutočnila 27. októbra 2016. Zoologická záhrada Košice je zoologická záhrada rozkladajúca sa na ploche 288 ha v prírodnom prostredí mestskej časti Kavečany. Zoo je areálom aj výstavnou plochou najväčšia zoo na Slovensku, kde možno  momentálne obdivovať 232 druhov zvierat a živočíchov z 5 kontinentov v celkovom počte 1297 jedincov. Pri vchode do ZOO je vybudované exotárium a minivivárium. V jeho priestoroch žiaci mohli pozorovať anakondu paraguajskú, gekončíka nočného, kožnatku čínsku, leguána zeleného, užovku amurskú, veľhada kráľovského a ďalšie zaujímavé plazy. V priestoroch exotária sú chované aj malé opičky tamaríny pinčie a lemury, ktoré svojím pohybovým prejavom  zaujali žiakov. Žiaci obdivovali  aj bieleho tigra, veselé tulene, jelene, kapybary, obrovského zubra, medveďa, kone, kozy, kozorožce, lamy, mačiaky, psíka medvedíkovitého, tajomného rysa, nervóznu levicu, priateľskú ťavu, roztomilé surikaty, ale aj zástupcov dravcov, sov, vodného vtáctva, okrasnej hydiny, papagájov, aj pôvodných druhov hospodárskych zvierat. Bola to veľmi poučná a zaujímavá exkurzia, určite budeme zoo navštevovať častejšie.

 • OLYMPIÁDA V SJL PRE ŽIAKOV 8. A 9. ROČNÍKA

  V dňoch 24. a 25. októbra 2016 sa uskutočnilo školské kolo OSJL pre ôsmakov a deviatakov. V prvom kole sa zúčastnilo 35 žiakov. Do druhého  kola postúpili 5 žiaci. Výsledky prvého a druhého kola určili víťaza a ďalšie umiestnenia:   
  1. miesto: Simona Dučaiová ( VIII.B)
  2. miesto: Soňa Špakovská ( IX.B)
  3. miesto: Bianka Obšatníková (IX.A)
  4. miesto: Nikola Cinkaničová (VIII.C), Patrik Krattinger ( VIII.C)
  V okresnom kole OSJL dňa 15.11.2016 našu školu bude reprezentovať Simona Dučaiová z VIII.B triedy. Držíme jej prsty.

 • 30 SEZÓN ZOO KOŠICE

  Dňa 20. októbra 2016 žiaci 7.B s pani učiteľkou I. Hladovou navštívili výstavu 30 sezón košickej ZOO vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Výstava prezentuje 30-ročnú históriu Zoologickej záhrady v Košiciach. Na ploche 120 štvorcových metrov je predstavený jej vznik a vývoj. Žiaci mohli vidieť, ako to bolo. Desiatky fotografií a dobových materiálov odkrývajú doteraz neznáme fakty o komplikovanom budovaní najväčšej ZOO strednej Európy. Priestor dostala osobnosť svetovej zoológie Ing. Josef Vágner, CSc., ktorý zásadným spôsobom ovplyvnil jej existenciu. Výstava bola obohatená o živé exponáty, ale aj o kostrové zostatky zvierat a dermoplasty.  Žiakom sa výstava veľmi páčila, ale ešte viac sa tešia na exkurziu do ZOO.

 • OKRESNÉ KOLO V BEDMINTONE

  Na ZŠ Belehradskej sa dňa 19.10.2016 uskutočnilo OK v bedmintone žiakov a žiačok. Našu školu reprezentovali:
  družstvo žiakov - P. Radoczi (VII. A), S. Safko (VI.B)
  družstvo žiačok -  D. Koniarová (IX. A), Z. Šucová (IX. B)
  Chlapčenské družstvo, ako najmladšie v konkurencii družstiev ZŠ okresu KE I, si vybojovalo pekné 3. miesto. Veríme, že nám vyrastajú budúci šampióni.

 • STRAŠIAK V POLI

  Súťaž "Strašiak v poli" prebehla v centre voľného času DOMINO v popoludnajších hodinách. Zúčastnil sa jeden tím pod vedením p. uč. Nagyovej a Labancovej. Súťažilo päťčlenné družstvo dievčat 4.A triedy. Dievčatá si vopred pripravili strašiakovú hlavu a oblečenie, ktoré chceli použiť na jeho stvárnenie. Na mieste dostali kríž, ktorý mali výtvarne previesť do strašiakovej podoby. Súťaž bola vyhodnotená prvým, druhým a tretím miestom.  Tím našej školy získal diplom za tvorivosť a sladkú odmenu.

 • JESENNÉ ARANŽOVANIE

  Ani tento rok sme nemohli vynechať našu obľúbenú súťaž v aranžovaní, kde naša žiačka Katarína Sovová zo 7.C triedy, pod vedením p. učiteľky M. Zavodníkovej získala 1. miesto. Jej originálny jesenný strašiak "straší" vo vestibule našej školy. Blahoželáme!

 • "ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS"

  Dňa 19.10.2016 Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote usporiadalo XI. ročník celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej rozprávky "Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas". Michaela  Keblušková, žiačka 4.B, získala 3. miesto. Srdečne blahoželáme!!!

 • PROJEKTY Z FYZIKY

  Dňa 19.10.2016 žiaci VIII. C triedy  na hodine fyziky prezentovali svoje praktické úlohy, ktoré si pripravili ako domácu úlohu na tému: Skúmanie vlastností svetla, zdroje svetla, rozklad svetla a skladanie farebných svetelných lúčov. Viac vo fotoalbume  školy.

 • ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

  Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do 7. ročníka medzinárodného projektu medzi slovenskými a českými školami pod názvom „Záložka do knihy spája školy – Čítam, čítaš, čítame“, ktorého cieľom je  podporovať  záľubu v čítaní kníh a rozvíjať priateľstvá. Pre veľký záujem zo strany slovenských škôl  nám bola pridelená  partnerská základná škola v Trnavskom kraji v Suchej nad Parnou. Žiaci I. stupňa na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania vyrábali záložky rôznymi technikami, ktoré sme zaslali našim kamarátom do obce Suchá nad Parnou. S veľkou  radosťou očakávame balík záložiek od našich nových kamarátov.

 • SPEV BEZ HRANÍC

  17. októbra 2016 sa v Radničnej sále uskutočnil 10. ročník celomestskej speváckej súťaže Spev bez hraníc 2016, ktorý zaznamenal  rekordnú účasť - 185 spevákov od 4 do 85 rokov! Atmosféra bola perfektná, výkony vynikajúce. Našu školu reprezentovali 3 žiačky: Natália Špirková z 3.C, Janka Kormanová zo 4.A a Michaela Mišková zo 4.A triedy v I. a II. súťažnej kategórii. Na súťaži ich sprevádzala p. uč. Nagyová. Výsledky boli fantastické. Natálka Špirková získala 1. miesto s piesňou Unikát a Miška Mišková cenu poroty s piesňou Pesnička. Absolútni víťazi boli pozvaní na Galaprogram večer o 17.00 hod. na 20.10.2016 v Radničnej sále, kde im budú odovzdané ocenenia a kde  zaspievajú svoje víťazné piesne a spolu s hudobným hosťom Dorotou Tóthovou zaspievajú na záver pieseň Unikát od Márie Čírovej. Všetkým súťažiacim srdečne ďakujeme za účasť.

 • PETER BLACK 3

  Dňa 11.10.2016 sa žiaci 7. – 9. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Peter Black 3 v Historickej radnici. Keďže predstavenie bolo v anglickom jazyku, žiaci sa mohli presvedčiť o úrovni svojich jazykových zručností. Väčšina z nich s radosťou zistila, že svetový jazyk číslo jeden ovládajú veľmi dobre. Za všetko hovorí veta jedného z nás: „Ja som sa tu prišla vyspať a celkom ma to bavilo.“

 • EXKURZIA DO PRAHY

  Naši ôsmaci a deviataci mali možnosť spoznávať históriu metropoly Českej republiky - Prahu a to v dňoch od 9. októbra do 12. októbra 2016. Hneď prvý deň začali žiaci prehliadkou Václavského námestia, ďalej nasledovalo Staromestské námestie aj s impozantným Pražským orlojom v celej svojej kráse. Prehliadku ukončila prechádzka po Karlovom moste. Druhý deň sa žiaci premiestnili na Hradčany, kde sa nevedeli nabažiť krásnych budov a výhľadov na Prahu. Plavbou po Vltave a návštevou múzea zakončili ďalší deň exkurzie. Tesne pred odchodom domov stihli aj návštevu jedného z najkrajších hradov - Karlštejn. Po posledných nákupoch suvenírov a dobrom obede sa mohli vydať na cestu do Košíc.

 • STEEL PARK

  Dňa 6. októbra 2016 sme so žiakmi 2.B, 2.C a 4.C navštívili zábavné technické centrum Steel Park. Ľudia z košického akademického sveta chcú touto formou ukázať mladým ľuďom, že svet okolo nás je zaujímavý a je možné sa ho dotknúť.My sme sa pod vedením lektora zábavnou formou zoznámili s matematikou, jej históriou, rozvíjali sme si matematické zručnosti ako pamäťové počítanie a rozvoj logického myslenia. Hoci ten deň nebol príjemný na prechádzky jesennou prírodou, hodiny strávené v zábavnom parku nám vyčarili úsmevy na tvárach.

 • CEZPOĽNÝ BEH - okresné kolo

  V areáli Anička sa konalo 4. októbra 2016 OK v cezpoľnom behu. Hoci bežcom počasie neprialo, slnko sa v cieli usmialo v podobe tvrdo vybojovaného umiestnenia našich žiačok, ktoré ako družstvo skončili z 9 základných škôl na krásnom 2. mieste (K. Devaldová, S. Špakovská, K. Sovová). V chlapčenskej kategórii s veľkým náskokom  zvíťazil v konkurencii žiakov z 8 základných škôl suverénne ako jednotlivec A. Sopira z IX. C a postúpil na krajské kolo, kde nás bude reprezentovať 12. októbra 2016 v Kysaku. Držíme prsty! Družstvo chlapcov súťažilo v zložení: A. Sopira, R. Rahman a Ch. Koch.

 • MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU

  Dňa 2. októbra 2016 hŕstka našich žiakov zažila na vlastnej koži neopakovateľnú atmosféru MMM v podobe   MINIMARATÓNU – U.S. STEEL FAMILY RUN. Na nenáročnej, 4,2 km dlhej trati sa zoznámili s časťou trate, ktorú bežia ozajstní šampióni, vytrvalci. Snáď aj z týchto žiakov vyrastú budúci maratónci...

 • IAAF ATLETIKA HROU A BEH MARATÓNSKYCH NÁDEJÍ

  Dňa 30. septembra 2016 sa uskutočnil už 7. ročník súťaže Atletika hrou. V tejto  zábavnej, atletickej súťaži, ktorá sa koná vždy pred MMM ako sprievodná akcia pre žiakov základných škôl, sa nám opäť podarilo potvrdiť, že máme vynikajúcich športovcov. Desaťčlenné družstvá (5 dievčat, 5 chlapcov) súťažili v netradičných disciplínach - beh cez rebrík, beh cez prekážky, štafetový beh, skoky cik-cak, hod plnou loptou. Na záver sa uskutočníil spoločný beh – Beh maratónskych nádejí. V ťažkej konkurencii košických škôl úžasné 1. miesto pre našu školu svojim zodpovedným prístupom vybojovali tento krát: B. Lažíková, K. Sovová, Z. Elischerová, D. Devaldová, S. Blechová, T. Varga, M. Kecer, Š. Kecer, J. Bugorčík, J. Baločko.
  behu maratónskych nádejí sme boli taktiež úspešní, kde si 3. miesto vybojovala K. Sovová. Srdečne blahoželáme!