Aktivity školy

 • ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

  Aj v tomto školskom roku sme zapojili žiakov I. stupňa do česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“, ktorého cieľom je rozvíjať čitateľské zručnosti detí  a podporovať ich záujem o čítanie. Naši žiaci s radosťou vytvárali na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania záložky do kníh rôznymi technikami, ktoré sme zaslali našej družobnej škole v Českej republike – základnej škole s poľským vyučovacím jazykom v Českom Tešíme. Tešíme sa a s radosťou očakávame balík so záložkami, ktoré pre nás vyrobili kamaráti z Čiech.

 • ZBER PAPIERA

  V termíne od 3.10. do 6.10.2017 prebiehal v našej škole zber papiera. Žiaci I. stupňa priniesli 1880,95 kg papiera. Žiaci II. stupňa nazbierali 1548,55 kg papiera. Spolu sa nám podarilo nazbierať 3429,50 kg papiera. Najviac papiera doniesli títo žiaci: Tamara Bretzová (1.A), Adam Valica (3.B), Alex Margitan (1.A), Viliam Gutray (5.C), Oliver Lešo (5.C) a Kamila Saloková (5.B). Všetkým žiakom, ktorí sa zberu zúčastnili, ďakujeme.
  Výsledková listina.

 • SEVERSKÁ JAZDA 2017

  Ďalšia úspešná akcia je za nami. Tentokrát sme sa zúčastnili súťaže pre žiakov ZŠ na MČ Sever na šliapacích kárach, kde sme si zmerali svoje sily v odvahe, vytrvalosti, rýchlosti  a  zručnosti. Areálom MÚ MČ Košice - Sever sa niesla dobrá nálada, súťaživosť a menšia rivalita medzi žiakmi všetkých zúčastnených škôl. Ďakujeme za účasť našim žiakom, ktorí s vysokým súťaživým  nasadením a energiou vybojovali 1. miesto (B. Kovalčik, M. Hilgner, M. Baločko, M. Fedák, S. Safko, T. Safko, M. Varga, T. Varga, M. Kecer, Š. Kecer). Gratulujeme!
  Celkové poradie:
  1. miesto - ZŠ Tomášikova
  2. miesto -  ZŠ Hroncova
  3. miesto - ZŠ Polianska

 • JUNIVERZITA 2017

  Dňa 2. októbra 2017 o 14:00 hod. bol na SPŠE na Komenského 44 v Košiciach za prítomnosti vedúceho odboru školstva Košického samosprávneho kraja Ing. Štefana Kandráča , vedúcej správy referátu škôl a školských zariadení RNDr. Viery Juríkovej a riaditeľa SPŠE na Komenského 44 v Košiciach Ing. Štefana Krištína slávnostne otvorený projekt JUNIVERZITY 2017. Hosťami slávnostného otvorenia bola aj naša pani riaditeľka a naši dvaja deviataci P. Krattinger a P. Ékes.
  V kurze „Vládca robotov“ pod odborným vedením Ing. Pavla Nemsilu sa účastníci na prvom stretnutí kurzu so záujmom zoznámili s LEGO robotmi a všetci si dokázali postaviť svojho robota, ktorého budú na ďalších dvoch stretnutiach programovať.

 • BEZPEČNOSŤ DETÍ

  Koncom mesiaca september našich najmladších školákov - prvákov navštívil príslušník Mestskej polície Košice Sever v spolupráci s Mestskou časťou Košice - Sever, ktorí sa rozhodli zvýšiť bezpečnosť detí. Deti sa zúčastnili besedy, získali informácie týkajúce sa správania chodcov, využívanie prechodu pre chodcov, dôležitosť nosenia reflexných prvkov, prezreli si pomôcky a v závere im boli rozdané reflexné pásiky, prívesky a maľovanky. Beseda bola pre žiakov zaujímavá a užitočná.

 • EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV

  Pod týmto lákavým a tak trochu tajomným názvom sa skrýva festival vedy na Slovensku.  Jej 11. ročník sa uskutočnil  29.9.2017 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade a, samozrejme, aj v Košiciach.
  V našom meste bolo miesto jeho konania  OC Optima a nechýbali na ňom ani zvedaví  zástupcovia  našej školy, konkrétne  žiaci  9. tried. Počas akcie si mohli nielen prezrieť, ale aj na vlastnej koži vyskúšať výsledky  práce vedcov v odborov, ako sú matematika, fyzika, chémia, biológia, informatika, psychológia, medicína a mnohé ďalšie.
  Naši deviataci sa určite nenudili, pretože pripravených bolo  66 vedeckých stánkov a prezentácií. A možno práve vďaka tomuto podujatiu raz spomedzi nich vzíde budúci slávny vedec, možno aj nositeľ Nobelovej ceny. Dajme sa prekvapiť...

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ÚSTAVNÉHO SÚDU SR

  29. septembra 2017 sa žiaci  8.A, 8.B, 8.C spolu s triednymi učiteľmi zúčastnili Dňa otvorených dverí Ústavného súdu SR v Košiciach. Oboznámili sa s činnosťou Ústavného súdu SR a prezreli si jeho priestory, ktoré sú inak verejnosti nedostupné. Žiakov zaujala pojednávacia miestnosť, v ktorej sa uskutočňujú verejné zasadnutia senátov a pléna ÚS, Sieň nezávislosti, v ktorej prebiehajú neverejné zasadnutia, či kanceláriu predsedníčky ÚS. Mohli  si vyskúšať talár ústavného sudcu a vidieť aj diela známych umelcov umiestnené v priestoroch súdu.

 • "BOCIAN NÁŠ SUSED"

  Naša škola - žiaci 1. stupeňa sa zapojili do výtvarnej súťaže "Bocian náš sused". Je to celoslovenský ekovýchovný program, "Prekonajme spolu rekord". Hlavným organizátorom je Východoslovenské múzeum v spolupráci s jednotlivými správami chránených území  Štátnej ochrany prírody. Program podporuje Lichtenštajnská Nádácia CICONIA. Výtvarné práce sme zaslali v počte 138 ks. Práce budú vystavené v múzeu do konca roka 2017.

 • IAAF ATLETIKA HROU A BEH MARATÓNSKYCH NÁDEJÍ

  Dňa 29.09.2017 sa už po niekoľkýkrát uskutočnila súťaž Atletika hrou. V tejto zábavnej, atletickej súťaži, ktorá sa koná vždy pred MMM ako sprievodná akcia pre žiakov základných škôl, sa nám opäť podarilo potvrdiť, že máme vynikajúcich športovcov. Desaťčlenné družstvá (5 dievčat, 5 chlapcov) súťažili v netradičných disciplínach - beh cez rebrík, beh cez prekážky, štafetový beh, skoky cik-cak, hod plnou loptou. Na záver sa uskutočnil spoločný beh – Beh maratónskych nádejí. Svojim zodpovedným prístupom v náročnej konkurencii košických škôl vybojovali opäť úžasné 1. miesto pre našu školu títo žiaci: S. Blechová (7.A), D. Devaldová (7.A), D. Hrabovská (7.B), K. Čičáková (6.C), L. Terezlková (6.A), J. Bugorčík (7.A), J. Baločko (7.B), S. Safko (7.B), T. Velat (6.B), M. Sabó (6.A).
  V Behu maratónskych nádejí sme boli taktiež úspešní, kde si 1. miesto vybehala naša úspešná atlétka D. Devaldová4. miesto náš nádejný bežec M. Sabó.
  Srdečne blahoželáme!

 • ÚČELOVÉ CVIČENIE

  Posledný septembrový týždeň sa počas dvoch dní konalo na našej škole pre žiakov II.  stupňa účelové cvičenie. Dňa 27.9.2017 sa uskutočnila príprava z teoretickej časti učiva Ochrana života a zdravia, kde učitelia voľbou vhodných metód a postupov upevňovali a rozširovali vedomosti, zručnosti a návyky žiakov potrebné pre ochranu svojho zdravia, tiež zdravia a života iných ľudí, z učiva pri vzniku a priebehu mimoriadnej situácie, poznatky o tom, ako postupovať pri záchrane ľudského života a taktiež zásady správania sa v prírode.  Nasledujúci deň si v športovom areáli Anička tieto získané vedomosti overili prakticky.

  Výsledková listina:
  5. ročník 
  1. miesto - 5. A, B, C  - 12 bodov
  6. ročník:  
  1. miesto - 6. A, B - 11 bodov
  2. miesto - 6. C - 10 bodov
  7. ročník:
  1. miesto - 7. B - 12 bodov
  2. miesto - 7. A - 11  bodov     
  8. ročník:   
  1. miesto - 8. A - 11 bodov
  2. miesto - 8. C - 10 bodov
  3. miesto - 8. B - 8 bodov
  9. ročník:   
  1. miesto - 9. B, C - 12 bodov
  2. miesto - 9. A - 11 bodov
  Úspešnosť po ročníkoch:
  1. miesto - piaty ročník
  2. miesto - deviaty ročník
  3. miesto - siedmy ročník
  4. miesto - šiesty ročník
  5. miesto - ôsmy ročník

  Tieto výsledky svedčia o tom, ako výborne sú naši žiaci pripravení a akú vysokú úroveň vedomostí majú z obsahového zamerania učiva Ochrana života a zdravia.

 • DIDAKTICKÉ HRY

  V dňoch 27. a 28. septembra 2017 sa na našej škole uskutočnili didaktické hry. V stredu v rámci teoretickej prípravy sa naši žiaci 1. a 2. ročníka stretli na školskom dvore s pracovníkmi civilnej obrany, mestskej polície a záchrannej služby. Naše stretnutie sa začalo krásnou ukážkou psovoda, kde sme mali možnosť vidieť zásah pri zatýkaní zločincov pomocou psa v rôznych podobách a situáciách. Pracovník záchrannej služby nám ukázal ako postupovať pri nájdení osoby v bezvedomí, ako poskytnúť prvú pomoc osobe pri zástave srdca a čo je hlavnou výbavou záchranárskej tašky. Pracovníci civilnej obrany nás v krátkosti oboznámili  s improvizovanou chemickou ochranou, s celkovou náplňou ich práce, s dôležitosťou telefónnych čísel jednotlivých zložiek, varovnými signálmi a ako postupovať pri evakuácii . Pracovníci mestskej polície overili naše vedomosti z dopravy, ukázali, že aj autíčko môže mať papučku a vyskúšali sme si ako policajt riadi dopravu na cestách.  Na všetkých stanovištiach si žiaci vyskúšali jednotlivé činnosti na vlastnej koži. Veď zážitkové učenie je najlepší učiteľ. Raz zažiť, či skúsiť si na vlastnej koži je viac, ako sto krát vidieť či počuť. Všetkým členom za úžasný prístup a nádherné ukážky patrí od nás malých aj veľkých obrovské ĎAKUJEME. Vo štvrtok sme si naše získané vedomosti z predchádzajúceho dňa upevnili v zábavných úlohách a pohybových súťažiach v krásnom prírodnom prostredí  Anička.
  V rámci didaktických hier sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili dňa 28.9. 2017 prehliadky Colného úradu. Pán riaditeľ milo privítal všetkých žiakov a previedol nás vnútornými priestormi budovy. Navštívili sme kancelárie, vnútorné chodby vyzdobené modelmi vojenskej techniky, zasadačku, posilňovňu, kaplnku, dokonca nás zaviedol aj do svojej kancelárie. Druhú časť prehliadky tvorili vonkajšie priestory, kde nám boli k dispozícii ďalší prívetiví zamestnanci. Tí sa žiakom naplno venovali a predvádzali ako vycvičený pes dokáže nájsť zakázané exempláre, drogy, či peňažnú hotovosť. Okamžite sa stal miláčikom všetkých detí. V neposlednom rade žiakov tiež veľmi zaujali služobné špeciálne technicky zabezpečené vozidlá, zbrane, či výsledky ich práce vo forme vystavených ukážok zhabaného tovaru.

 • "PLÁVA CELÁ ŠKOLA, RODINA, ..."

  Ani naša škola si nenechala újsť príležitosť zúčastniť sa na treťom ročníku Európskeho týždňa športu, ktorý sa koná na Slovensku  od 23. do 30. septembra 2017 pod iniciatívou Európskej komisie.
  Dňa 26. septembra sme zorganizovali na našom výukovom bazéne športové podujatie „Pláva celá škola, rodina, ...“.  V doobedňajších hodinách mali naši žiaci druhého až deviateho ročníka možnosť si prísť zaplávať voľným plaveckým spôsobom. V popoludňajších hodinách bol sprístupnený bazén zasa pre rodičov, súrodencov, starých rodičov našich žiakov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov našej školy. Spolu sme sa snažili vytvoriť rekord v počte preplávaných kilometrov. Akcia mala veľký úspech, veď spolu sa zapojilo 249 plavcov a preplávalo sa 70km (doobedu 49 km a poobede 21 km). 
  Veríme, že aj týmto podujatím sme pomohli k šíreniu a vyznávaniu zdravého športového štýlu v duchu hesla #BeActive.

 • NÁVŠTEVA KNIŽNICE

  22. september 2017 - prvý jesenný deň patril Márii Ďuríčkovej. Presnejšie III. B, ktorá sa bližšie oboznamovala s osobnosťou a dielami tejto obľúbenej detskej spisovateľky v knižnici. Pani knihovníčka Hlivková opäť nesklamala, svojim zaujímavým rozprávaním rozžiarila detské očká  a prebudila v nich zvedavosť aj túžbu spoznať a prečítať si jej knižky. Žiaci sa osobne spoznali s Guľkom Bombuľkom a každý z nich si svojho Guľka aj odniesol domov ako spomienku na toto pútavé stretnutie.

 • HĽADÁME NOVÝCH OLYMPIONIKOV 2017

  Celoslovenská postupová súťaž „Hľadáme nových olympionikov“ pozná svojich tohtoročných víťazov.
  V sobotu 9.9.2017 sa v rámci Finále Atletickej ligy konalo v Dubnici nad Váhom finále 18.ročníka súťaže „Hľadáme nových olympionikov 2017“. Spolu 27 najúspešnejších žiakov a žiačok v každej disciplíne (60 m, 600 m žiačky a 60 m, 1000 m žiaci) si v krajských súťažiach vybojovalo postup na celoslovenské finále a tým sa zaradili medzi najrýchlejších spomedzi viac ako 3000 účastníkov aktuálneho ročníka. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci: Tomáš Varga v behu na 60m a Diana Devaldová v behu na 600 m. Dianke pretek nevyšiel podľa predstáv a očakávaní, no Tomáš si vybojoval v obrovskej konkurencii šprintérov krásne 5. miesto.
  Pre finalistov 18. ročníka súťaže mali organizátori pripravený celodenný program, ktorého súčasťou bola aj spoločná beseda s patrónmi súťaže Jánom Volkom a Jozefom Repčíkom. Beseda bola na programe pred finálovými súbojmi a súťažiaci mali možnosť získať cenné podpisy a fotky našich úspešných slovenských reprezentantov. Samozrejme túto možnosť využili a mnoho tričiek a atletických tretier zaplnili podpisy Jána Volka a Jozefa Repčíka. Obom zúčastneným pretekárom ďakujeme za reprezentáciu školy,  blahoželáme k ich výkonom a veríme, že z nich vyrastú šikovní atléti a budeme o nich ešte počuť.
  Výsledky finálového dňa: http://atletikasvk.sk/Content/results/2017/9/VYS1321.pdf

 • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018

  V pondelok 4. septembra 2017 pani riaditeľka slávnostne otvorila školský rok 2017/2018.
  Všetkým zamestnancom, žiakom a ich rodičom zaželala veľa úspechov, aby školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme  zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Aby sme v našej škole vždy našli človeka, ktorý nás podporí, pomôže, vysvetlí nám, čo nepochopíme, podá nám pomocnú ruku. Aby naša škola tak ako doteraz, fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine.
  Ďakujeme hosťom z Rady školy, ktorí prijali pozvanie na slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 a všetkým žiakom, ktorí vystupovali v kultúrnom programe školy.
  Všetkým prajeme zdravý, pohodový a úspešný školský rok.