Aktivity školy

 • IAAF ATLETIKA HROU A BEH MARATÓNSKYCH NÁDEJÍ

  Dňa 29.09.2017 sa už po niekoľkýkrát uskutočnila súťaž Atletika hrou. V tejto zábavnej, atletickej súťaži, ktorá sa koná vždy pred MMM ako sprievodná akcia pre žiakov základných škôl, sa nám opäť podarilo potvrdiť, že máme vynikajúcich športovcov. Desaťčlenné družstvá (5 dievčat, 5 chlapcov) súťažili v netradičných disciplínach - beh cez rebrík, beh cez prekážky, štafetový beh, skoky cik-cak, hod plnou loptou. Na záver sa uskutočnil spoločný beh – Beh maratónskych nádejí. Svojim zodpovedným prístupom v náročnej konkurencii košických škôl vybojovali opäť úžasné 1. miesto pre našu školu títo žiaci: S. Blechová (7.A), D. Devaldová (7.A), D. Hrabovská (7.B), K. Čičáková (6.C), L. Terezlková (6.A), J. Bugorčík (7.A), J. Baločko (7.B), S. Safko (7.B), T. Velat (6.B), M. Sabó (6.A).
  V Behu maratónskych nádejí sme boli taktiež úspešní, kde si 1. miesto vybehala naša úspešná atlétka D. Devaldová4. miesto náš nádejný bežec M. Sabó.
  Srdečne blahoželáme!

 • ÚČELOVÉ CVIČENIE

  Posledný septembrový týždeň sa počas dvoch dní konalo na našej škole pre žiakov II.  stupňa účelové cvičenie. Dňa 27.9.2017 sa uskutočnila príprava z teoretickej časti učiva Ochrana života a zdravia, kde učitelia voľbou vhodných metód a postupov upevňovali a rozširovali vedomosti, zručnosti a návyky žiakov potrebné pre ochranu svojho zdravia, tiež zdravia a života iných ľudí, z učiva pri vzniku a priebehu mimoriadnej situácie, poznatky o tom, ako postupovať pri záchrane ľudského života a taktiež zásady správania sa v prírode.  Nasledujúci deň si v športovom areáli Anička tieto získané vedomosti overili prakticky.

  Výsledková listina:
  5. ročník 
  1. miesto - 5. A, B, C  - 12 bodov
  6. ročník:  
  1. miesto - 6. A, B - 11 bodov
  2. miesto - 6. C - 10 bodov
  7. ročník:
  1. miesto - 7. B - 12 bodov
  2. miesto - 7. A - 11  bodov     
  8. ročník:   
  1. miesto - 8. A - 11 bodov
  2. miesto - 8. C - 10 bodov
  3. miesto - 8. B - 8 bodov
  9. ročník:   
  1. miesto - 9. B, C - 12 bodov
  2. miesto - 9. A - 11 bodov
  Úspešnosť po ročníkoch:
  1. miesto - piaty ročník
  2. miesto - deviaty ročník
  3. miesto - siedmy ročník
  4. miesto - šiesty ročník
  5. miesto - ôsmy ročník

  Tieto výsledky svedčia o tom, ako výborne sú naši žiaci pripravení a akú vysokú úroveň vedomostí majú z obsahového zamerania učiva Ochrana života a zdravia.

 • DIDAKTICKÉ HRY

  V dňoch 27. a 28. septembra 2017 sa na našej škole uskutočnili didaktické hry. V stredu v rámci teoretickej prípravy sa naši žiaci 1. a 2. ročníka stretli na školskom dvore s pracovníkmi civilnej obrany, mestskej polície a záchrannej služby. Naše stretnutie sa začalo krásnou ukážkou psovoda, kde sme mali možnosť vidieť zásah pri zatýkaní zločincov pomocou psa v rôznych podobách a situáciách. Pracovník záchrannej služby nám ukázal ako postupovať pri nájdení osoby v bezvedomí, ako poskytnúť prvú pomoc osobe pri zástave srdca a čo je hlavnou výbavou záchranárskej tašky. Pracovníci civilnej obrany nás v krátkosti oboznámili  s improvizovanou chemickou ochranou, s celkovou náplňou ich práce, s dôležitosťou telefónnych čísel jednotlivých zložiek, varovnými signálmi a ako postupovať pri evakuácii . Pracovníci mestskej polície overili naše vedomosti z dopravy, ukázali, že aj autíčko môže mať papučku a vyskúšali sme si ako policajt riadi dopravu na cestách.  Na všetkých stanovištiach si žiaci vyskúšali jednotlivé činnosti na vlastnej koži. Veď zážitkové učenie je najlepší učiteľ. Raz zažiť, či skúsiť si na vlastnej koži je viac, ako sto krát vidieť či počuť. Všetkým členom za úžasný prístup a nádherné ukážky patrí od nás malých aj veľkých obrovské ĎAKUJEME. Vo štvrtok sme si naše získané vedomosti z predchádzajúceho dňa upevnili v zábavných úlohách a pohybových súťažiach v krásnom prírodnom prostredí  Anička.
  V rámci didaktických hier sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili dňa 28.9. 2017 prehliadky Colného úradu. Pán riaditeľ milo privítal všetkých žiakov a previedol nás vnútornými priestormi budovy. Navštívili sme kancelárie, vnútorné chodby vyzdobené modelmi vojenskej techniky, zasadačku, posilňovňu, kaplnku, dokonca nás zaviedol aj do svojej kancelárie. Druhú časť prehliadky tvorili vonkajšie priestory, kde nám boli k dispozícii ďalší prívetiví zamestnanci. Tí sa žiakom naplno venovali a predvádzali ako vycvičený pes dokáže nájsť zakázané exempláre, drogy, či peňažnú hotovosť. Okamžite sa stal miláčikom všetkých detí. V neposlednom rade žiakov tiež veľmi zaujali služobné špeciálne technicky zabezpečené vozidlá, zbrane, či výsledky ich práce vo forme vystavených ukážok zhabaného tovaru.

 • "PLÁVA CELÁ ŠKOLA, RODINA, ..."

  Ani naša škola si nenechala újsť príležitosť zúčastniť sa na treťom ročníku Európskeho týždňa športu, ktorý sa koná na Slovensku  od 23. do 30. septembra 2017 pod iniciatívou Európskej komisie.
  Dňa 26. septembra sme zorganizovali na našom výukovom bazéne športové podujatie „Pláva celá škola, rodina, ...“.  V doobedňajších hodinách mali naši žiaci druhého až deviateho ročníka možnosť si prísť zaplávať voľným plaveckým spôsobom. V popoludňajších hodinách bol sprístupnený bazén zasa pre rodičov, súrodencov, starých rodičov našich žiakov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov našej školy. Spolu sme sa snažili vytvoriť rekord v počte preplávaných kilometrov. Akcia mala veľký úspech, veď spolu sa zapojilo 249 plavcov a preplávalo sa 70km (doobedu 49 km a poobede 21 km). 
  Veríme, že aj týmto podujatím sme pomohli k šíreniu a vyznávaniu zdravého športového štýlu v duchu hesla #BeActive.

 • NÁVŠTEVA KNIŽNICE

  22. september 2017 - prvý jesenný deň patril Márii Ďuríčkovej. Presnejšie III. B, ktorá sa bližšie oboznamovala s osobnosťou a dielami tejto obľúbenej detskej spisovateľky v knižnici. Pani knihovníčka Hlivková opäť nesklamala, svojim zaujímavým rozprávaním rozžiarila detské očká  a prebudila v nich zvedavosť aj túžbu spoznať a prečítať si jej knižky. Žiaci sa osobne spoznali s Guľkom Bombuľkom a každý z nich si svojho Guľka aj odniesol domov ako spomienku na toto pútavé stretnutie.

 • HĽADÁME NOVÝCH OLYMPIONIKOV 2017

  Celoslovenská postupová súťaž „Hľadáme nových olympionikov“ pozná svojich tohtoročných víťazov.
  V sobotu 9.9.2017 sa v rámci Finále Atletickej ligy konalo v Dubnici nad Váhom finále 18.ročníka súťaže „Hľadáme nových olympionikov 2017“. Spolu 27 najúspešnejších žiakov a žiačok v každej disciplíne (60 m, 600 m žiačky a 60 m, 1000 m žiaci) si v krajských súťažiach vybojovalo postup na celoslovenské finále a tým sa zaradili medzi najrýchlejších spomedzi viac ako 3000 účastníkov aktuálneho ročníka. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci: Tomáš Varga v behu na 60m a Diana Devaldová v behu na 600 m. Dianke pretek nevyšiel podľa predstáv a očakávaní, no Tomáš si vybojoval v obrovskej konkurencii šprintérov krásne 5. miesto.
  Pre finalistov 18. ročníka súťaže mali organizátori pripravený celodenný program, ktorého súčasťou bola aj spoločná beseda s patrónmi súťaže Jánom Volkom a Jozefom Repčíkom. Beseda bola na programe pred finálovými súbojmi a súťažiaci mali možnosť získať cenné podpisy a fotky našich úspešných slovenských reprezentantov. Samozrejme túto možnosť využili a mnoho tričiek a atletických tretier zaplnili podpisy Jána Volka a Jozefa Repčíka. Obom zúčastneným pretekárom ďakujeme za reprezentáciu školy,  blahoželáme k ich výkonom a veríme, že z nich vyrastú šikovní atléti a budeme o nich ešte počuť.
  Výsledky finálového dňa: http://atletikasvk.sk/Content/results/2017/9/VYS1321.pdf

 • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018

  V pondelok 4. septembra 2017 pani riaditeľka slávnostne otvorila školský rok 2017/2018.
  Všetkým zamestnancom, žiakom a ich rodičom zaželala veľa úspechov, aby školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme  zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Aby sme v našej škole vždy našli človeka, ktorý nás podporí, pomôže, vysvetlí nám, čo nepochopíme, podá nám pomocnú ruku. Aby naša škola tak ako doteraz, fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine.
  Ďakujeme hosťom z Rady školy, ktorí prijali pozvanie na slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 a všetkým žiakom, ktorí vystupovali v kultúrnom programe školy.
  Všetkým prajeme zdravý, pohodový a úspešný školský rok.