Aktivity školy

 • METODICKÝ DEŇ NA NAŠEJ ŠKOLE

  Dňa 2.2.2017 sa na ZŠ Tomášikova 31 v Košiciach uskutočnil Celomestský metodický deň organizovaný Magistrátom mesta Košice, oddelením školstva Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Správu z metodického dňa si môžete prečítať na stránke našej školy.
  Súvisiaci obrázok Správa z metodického dňa
   

 • NAŠA ŠKOLA OPÄŤ V SLOVENSKOM ROZHLASE

  Naša škola opäť v slovenskom rozhlase! Dnešný deň 31. január 2017 je pre všetkých žiakov výnimočný, pretože si dnes zo školy odnesú svoje polročné hodnotenia v podobe výpisu vysvedčenia. Niektorí sú so svojou polročnou prácou veľmi spokojní, iní menej. Želáme všetkým žiakom príjemné polročné prázdniny a veľa úspechov v II. polroku školského roka 2016/2017. Na tému "Polročné vysvedčenia a hodnotenia žiakov" sa dnes naše pani učiteľky  - Mgr. J. Csontosová a PaedDr. S. Mihoková zúčastnili v Slovenskom rozhlase besedy. Beseda bola veľmi úspešná a vy si ju môžete vypočuť v archíve Slovenského rozhlasu.
   

 • ŠALIANSKY MAŤKO

  Vo štvrtok 26.januára 2017 sa v CVČ Domino uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže v prednese ľudových povestí Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentoval v 3. kategórii (žiaci 6. – 7. ročníka)  Matúš Krajcár, žiak VI. B. Svojej úlohy sa zmocnil veľmi dobre a po minuloročnom 2. mieste si v silnej konkurencii vybojoval  symbolický „bronz“. Matúšovi blahoželáme a prajeme mu ďalšie úspechy v jeho recitátorskej kariére.

 • SOPKY NA HODINÁCH GEOGRAFIE

  Naši piataci sa na hodinách geografie učili o sopkách a nadobudnuté vedomosti pretavili do 3D modelov sopiek. Vydarené práce žiakov pán učiteľ Marián Demo vystavil vo vestibule našej školy  a môžete si ich tiež pozrieť vo fotoalbume na našej webovej stránke.
   

 • ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC DO AK ELÁN BRATISLAVA

  Dňa 16.12.2016 sa  žiačky Karin a Diana Devaldové  zúčastnili celoslovenskej atletickej súťaže, kde reprezentovali našu školu. Obom dievčatám sa skvele darilo a v ťažkej konkurencii vybojovali vynikajúce umiestnenia:
  Karinka Devaldová z 8.C - 1. miesto v chôdzi na 1000m (osobný rekord)
  Dianka Devaldová zo 6.A -  2. miesto v behu na 60m (osobný rekord) a  2. miesto v behu na 600m 
  Obom sestrám ďakujeme za reprezentáciu a srdečne blahoželáme!

 • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - školské kolo

  Dňa 12. decembra 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. Do súťaže sa zapojilo 19 žiakov.
  Úspešnými riešiteľmi olympiády sa stali títo žiaci:
  Kategória G - 5. ročník: Ondrej Lopatník (5.A), Lea Franková (5.A), Monika Sitášová (5.A), Zuzana Pástorová (5.B), Maxima Bednarčíková (5.C), Branislav Petrenko (5.B), Bianka Drotárová (5.C)
  Kategória F - 6. a 7. ročník: Áron Velat (7.A), Katarína Sovová (7.C), Sebastián Safko (6.B)
  Kategória E - 8. a 9. ročník: Marek Čižmár (9.A), Patrik Krattinger (8.C), Bianka Obšatníková (9.A).
  Všetkým riešiteľom školského kola Geografickej olympiády ďakujeme za účasť a prajeme mnoho ďalších úspechov.
   

 • LYŽIARSKY VÝCVIK NA JAHODNEJ

  Aj túto zimu sa v decembri 19. až 21. naši tretiaci a štvrtáci zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku Jahodná. Niektorí sa s lyžovaním len zoznamovali, iní si svoju techniku lyžovania zdokonaľovali. Posledný deň všetci predviedli svoju jazdu zručnosti, z ktorej mali radosť nielen deti ale aj pani učiteľky.

 • MIXVOLEJBALOVÝ TURNAJ

  Dňa 15.12.2016 sa na našej škole uskutočnil Mixvolejbalový turnaj žiakov a žiačok. Zúčastnili sa ho žiaci zo ZŠ Tomášikova 31, ZŠ Bruselská, ZŠ Belehradská a ZŠ L. Novomeského. Naši chlapci a dievčatá vybojovali 1. miesto a tak putovný pohár do ďalšieho ročníka ostáva opäť na našej škole.
  Na úspechu sa podieľali: Igor Čurila, Filip Franko, Samuel Holub, Daniel Vaško, Zuzana Šucová, Zuzana Šterbáková, Daniel Halás, Rashid Rahman, Michal Duplinský, Štefan Urban, Soňa Špakovská, Laura Oczeljaková. Ďakujeme.

 • CHRISTMAS STAR

  Dňa 15.12.2016 sa uskutočnila anglická súťaž v recitácii vianočných básní a spievaní vianočných piesní pod názvom "Christmas Star". Do súťaže sa zapojilo 30 žiakov z I. stupňa (2. - 4. ročník), ktorí mali chuť a odvahu pred publikom ukázať svoj talent. Najúspešnejší z každých ročníkov boli odmenení vecnou cenou. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme!

 • NÁVŠTEVA KNIŽNICE

  V utorok 13. decembra 2016 naši prváčikovia z I.A triedy navštívili knižnicu pre deti, kde vďaka našej tete knihovníčke zažili krásnu hodinku, v rámci ktorej sa dozvedeli veľa zaujímavosti o zvykoch na Luciu. Zahrali sa, zasúťažili si a do školy odchádzali s pocitom radosti ...

 • PYTAGORIÁDA - školské kolo

  Dňa 7.12.2016 a 8.12.2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády pre žiakov 3. - 8. ročníka. A tu sú naši úspešní riešitelia:
  3. ročník: Daniel Sitáš (3.A)
  4. ročník: Zuzana Podolinská (4.B), Artur Pankuch (4.C)
  5. ročník: Ondrej Lopatník (5.A), Lea Franková (5.A), Bianka Drotárová (5.C)
  6. ročník: Lea Dučaiová (6.A), Matej Fedák (6.B), Matej Kožiarsky (6.B), Adam Čižmár (6.B), Lukáš Csontos (6.B), Teo Varga (6.B)
  7. ročník: Áron Velat (7.A), Ján Marhefka (7.C)
  8. ročník: Boleslav Hrabinský (8.B), Simona Dučaiová (8.B)

 • KURZ KORČUĽOVANIA

  V mesiacoch október a november, tak ako po minulé roky, aj tento školský rok sa žiaci štvrtého až siedmeho ročníka zúčastnili kurzu korčuľovania. Prebiehal v neďalekej Crow aréne. Korčuľovanie je jedným zo spôsobov, ako si zlepšiť kondíciu, navyše sa otužovať, vyhnúť sa sezónnym ochoreniam a ešte pritom zažiť kopu zábavy. Je základom pre dva najpopulárnejšie zimné športy a to hokej a krasokorčuľovanie.  Dúfame, že sa nám to spoločne podarilo!    

 • ŠIESTACI V STEEL PARKU

  Žiaci VI. A a VI.B triedy spolu s pani učiteľkami Mgr. Stelou Safkovou a RNDr. Helenou Polovičovou sa v mesiaci november 2016 zúčastnili exkurzie v rámci predmetu fyzika v STEEL PARKU. Zábavné technické centrum, ktoré je výsledkom spolupráce spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o., TU v Košiciach, UPJŠ a SAV, ponúklo  aktívne hranie s vyše 5O exponátmi, demonštrujúcich príbeh ocele a študenti PF UPJŠ v Košiciach zábavnou formou ukázali žiakom rôzne pokusy z fyziky.

 • PETER KARPINSKÝ NA NAŠEJ ŠKOLE

  29. novembra 2016 našu školu navštívil spisovateľ a jazykovedec Peter Karpinský, autor literatúry pre deti a mládež, šéfredaktor časopisu Zips a v neposlednom rade aj režisér. Žiaci štvrtého, piateho a šiesteho ročníka sa aktívne zapojili do debaty so spisovateľom. Okrem otázok typu: Kedy začal písať, či sú jeho príbehy pravdivé, ako dlho mu trvá napísať knihu,...autor nezabudol porozprávať aj svoje zážitky so školských lavíc. Súčasťou spoločného stretnutia bolo autorské čítanie z knihy Rozprávky z Múzea záhad a tajomstiev. Na záver pán Karpinský predstavil ešte jedno svoje dielko, časopis Zips - literárny zábavník pre dievčatá a chlapcov. Pán spisovateľ odchádzal s dobrým pocitom a prísľubom, že príde predstaviť aj ďalšie knihy, ktoré sú zatiaľ len v jeho plánoch.

 • OLYMPIJSKÉ FESTIVALY SLOVENSKA

  Prví v kraji! Žiaci našej školy sa opäť úspešne zapojili do ďalšieho športového projektu pod názvom  Olympijské festivaly Slovenska  pod tradičným heslom „RÝCHLEJŠIE, VYŠŠIE, SILNEJŠIE, ČESTNE A V PRIATEĽSTVE“.  Zmyslom  a cieľom projektu bolo podnietiť  zodpovedných k tomu, aby výraznejším spôsobom vytvárali podmienky  pre športovanie  detí a mládeže, propagovali šport ako cestu k zdraviu a harmonickému rozvoju, k telesnej zdatnosti a psychickej  odolnosti, vyhlásenými športovými a olympijskými aktivitami  získať  deti a mládež pre pravidelné športovanie a formovať v nich  trvalý  vzťah k tejto činnosti, vyhľadávať   talenty a postupne ich zaradiť do prípravy  pre výkonnostný  vrcholový  šport, spájať šport  s kultúrou,  výchovou  a vzdelávaním.
  V rámci projektu na našej škole  žiaci na hodinách telesnej a športovej výchovy v spolupráci s pani učiteľkou informatickej výchovy  natočili športové videá, ktoré boli vyhodnotené a my sme získali titul najlepšia základná škola v Košickom kraji. Blahoželáme!
  http://www.milujemsport.olympic.sk/aktuality?skola=484
  http://www.milujemsport.olympic.sk/aktuality/olympijske-festivaly/olympijske-festivaly-slovenska-2016---prvy-triumf-nitrianskeho-kraja

 • DOMAĽUJ SVOJHO SMAJLÍKA ...

  Asi tak by sa dala nazvať aktivita, ktorú pre všetkých žiakov našej školy pripravili učitelia v rámci Roka čitateľskej gramotnosti.
  O čo ide?
  Každá trieda má na viditeľnom mieste tabuľku s nedomaľovanými smajlíkmi a každý žiak má v tabuľke svoje meno.
  Na hodinách čítania, literatúry, cudzích jazykov, etickej výchovy či iného predmetu sa žiaci venujú nielen čítaniu a rozboru rôznych textov, ale zároveň sa stávajú ich hodnotiteľmi, akýmisi literárnymi kritikmi. Spôsob je veľmi jednoduchý – domaľujú „bezústemu“ smajlíkovi úsmev, rovnú čiaru alebo zachmúrený výraz podľa toho, ako sa žiakom jednotlivé texty páčia. Možno sa takto rodia nielen noví čitatelia, ale aj umeleckí tvorcovia či kritici. Držíme im pritom palce!
  Ukážka aktivity

 • VÝSTAVA MINERÁLOV

  Dňa 28. novembra 2016 v Deliusovom (baníckom) pavilóne v areáli Technickej univerzity sa žiaci 8. A spolu s pani učiteľkou Ivetou Hladovou zúčastnili Výstavy minerálov, skamenelín a ozdobných predmetov, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti jubilejnej 65. BARBORY. Táto výstava bola spojená aj s predajom, žiaci sa teda mohli oboznámiť s veľkým množstvom krásnych, rôznofarebných minerálov, ale zároveň mali aj možnosť vybrať si pre seba a svojich najbližších originálne mikulášske alebo vianočné darčeky. Výstava sa žiakom veľmi páčila a preto sa tejto výstavy určite zúčastnime aj v ďalšom školskom roku.

 • FLORBAL ŽIAČOK - okresné kolo

  Dňa 22. 11.2016 sa žiačky našej školy zúčastnili OK vo florbale žiačok. Dievčatá statočne bojovali v každom zápase a vyhrávali. Vo finále so ZŠ Belehradskou ich delil 1 gól od víťazstva. Aj napriek tomu im gratulujeme ku krásnemu 2. miestu.
  Ďakujeme za reprezentáciu školy:  Radke Belišovej (VIII.B), Zuzke Elišerovej (VII.C), Bianke Obšatníkovej (IX.A), Laure Oczeljakovej (IX.A),  Zuzke Šucovej (IX.B), Viki Tatranskej (VIII.C), Viki Urbanovej ( VIII.A) a Tani Vajdovej (VII.A).

 • POHNI KOSTROU!

  Opäť prvenstvo! Naša Základná škola Tomášikova 31 sa zapojila do projektu ,,Pohni kostrou! Povedz áno športu.“ podporeného Národným športovým centrom, ktorého cieľom bola propagácia športu a aktívneho pohybu medzi deťmi a mladými ľuďmi. Naši žiaci pod vedením pani učiteliek S. Safkovej, D. Kebluškovej a P. Kovalčíkovej natočili v rámci daného projektu video pod názvom ,,Tomkáči majú radi vodu“, ktorým sa v regióne Východné Slovensko  umiestnili na prvom mieste. Veľmi sa z prvenstva tešíme a ďakujeme pani učiteľkám a žiakom (Rošková, Marhefková, Lažíková, Krafčíková, Jurčina, Giret, Safko S., Safko T., Devaldová K., Devaldová D., Pástorová) za výbornú reprezentáciu našej školy. http://www.pohnikostrou.sk/

 • ČISTÉ RUČIČKY

  Dňa 16.11.2016 navštívili našich najmenších – PRVÁKOV študentky z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s krásnym projektom ČISTÉ RUČIČKY. Prihovorili  sa nám spolu s pánom doktorom  Maxom a jeho pomocníkmi,  pútavo  nám porozprávali o čistote rúk, tela, vláskov, zúbkov, nechtov, našich izieb a životného  prostredia.  Oboznámili nás so  správnym stravovaním  a dôležitosti vitamínov pre naše telíčko. Dozvedeli sme sa, kde na rúčkach sa nachádza najviac nečistôt a ako ich správne umyť. V malých skupinkách sme si dezinfekčným mydielkom vyskúšali správnu techniku  umývania rúk. Naše krásne a veľmi poučné stretnutie sme zakončili náučnou pesničkou od Mira Jaroša – Čisté rúčky. Ako darček si každý prváčik odnášal pexeso, balíček hroznového cukru, voňavé a čisté rúčky a samozrejme nezabudnuteľný zážitok s doktorom Maxom a jeho pomocníkmi.