Aktivity školy

 • NÁVŠTEVA KNIŽNICE

  11. februára 2019 sa žiaci 3.B triedy zúčastnili besedy v knižnici pre mládež. Témou besedy boli rozprávky spisovateľa H. CH. Andersena. Pani knihovníčka Renáta Hlivková pripravila podujatie, ktoré deti zaujímalo. Veľa sa dozvedeli o živote a rozprávkach svetoznámeho dánskeho  spisovateľa. V závere si s radosťou vypožičali jeho knihy, aby si ich doma prečítali.

 • AKTIVITY ŽIACKEHO PARLAMENTU

  I.
  V novom kalendárnom roku 2019 sa náš žiacky parlament rozhodol uskutočniť školské kolo súťaže o najobľúbenejšieho učiteľa školy s názvom Zlatý Amos. Zapojili sa do neho všetci žiaci 2. – 9. ročníka.  Keďže prvé kolo prinieslo nečakane tesné výsledky a rovnaký počet hlasov mali dokonca traja učitelia, muselo sa uskutočniť aj 2. kolo ankety. A výsledok? Rozdiely v počte hlasov boli znovu dosť malé, ale teraz už bolo definitívne rozhodnuté, že víťazkou sa stala p. učiteľka Natália Sušková pred p. učiteľkou Monikou Antušovou a pánom učiteľom Róbertom Štefkom.
  Žiacky parlament víťazom srdečne blahoželá a všetkým pedagógom i hlasujúcim žiakom ďakuje za účasť v ankete.
  II.
  14. február je v kalendári spojený s Valentínom. A náš žiacky parlament v tento deň každoročne organizuje valentínsku  poštu. Do schránky vo vestibule školy mali možnosť všetci, ktorí chceli písomnou formou pozdraviť svojich kamarátov či prvé lásky, žiakov či pedagógov, vhodiť svoje odkazy.
  No a 14. februára členovia žiackeho parlamentu odkazy odovzdali adresátom a tým určite ešte spríjemnili tento sympatický deň.

 • MEDAILA PRE DOBRÉHO ČLOVEKA

  Poviedka z učebnice Literatúry pre 7. ročník s názvom O medailách a pomaranči inšpirovala učiteľov a žiakov k vytvoreniu projektu, ktorého cieľom bolo vytvoriť medailu z ľubovoľného materiálu.
  V rámci prezentácie jednotliví žiaci vysvetlili, komu a z akého dôvodu by medailu darovali. Na hodinách literárnej výchovy sme mali možnosť vidieť medaily z papiera, dreva, skla, z viečok na poháre, z umelej i tvarovacej hmoty, ba dokonca aj upečené z koláčového cesta.  Žiaci ich venovali svojim rodičom i prarodičom, kamarátom i pani učiteľkám, olympijskému  víťazovi i svojmu súrodencovi.
  Najkrajšie medaily sú vystavené na školskej nástenke a dokazujú originalitu a šikovnosť našich siedmakov.

 • KVÍZ K 170. VÝROČIU NARODENIA P. O. HVIEZDOSLAVA

  V utorok 12. februára 2019 sa uskutočnil medzitriedny kvíz žiakov 7. a 8. ročníka venovaný výročiu nášho najvýznamnejšieho básnika. V príjemnej a súťaživej atmosfére si 3-členné družstvá mohli preveriť svoje vedomosti z osobného, rodinného, spoločenského i literárneho života Pavla Országha Hviezdoslava.
  Prvenstvo si vybojovali zástupcovia 8.B triedy, na druhom mieste skončilo družstvo 8.A triedy a tretiu priečku obsadila trojica súťažiacich zo 7.B.  Sladká odmena  však čakala na všetkých. A vedomosti, ktoré vďaka kvízu súťažiaci získali, určite v budúcnosti zužitkujú. 

 • VŠETKOVEDKO

  Aj v tomto školskom roku sme zapojili našich žiakov do celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO, v ktorej naši druháci, tretiaci a štvrtáci  súťažili o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Každý  súťažiaci získal diplom s titulom VŠETKOVEDKO alebo VŠETKOVEDKOV UČEŇ. Víťazom sa stal a diplom VŠETKOVEDKO  ŠKOLY získal Adamko Belko z 2.A triedy.
  Najúspešnejší žiaci:
  2. ročník: Adam Belko /2.A/, Adam Fedák /2.A/, Tamara Bretzová /2.A/
  3. ročník: Oliver Široký /3.C/, Amália Bucková /3.A/, Lucia Fodorová 3.A/
  Víťazom srdečne blahoželáme !

 • PROJEKTY Z VLASTIVEDY

  V mesiaci  február sa žiaci tretieho ročníka na hodinách vlastivedy učili o časovej priamke. Po prebratí učiva využili získané vedomosti a vytvorili krásne projekty na rôzne témy: Časová priamka môjho života, Časová priamka vynálezov, Časová priamka vývoja áut, Časová priamka mojej rodiny, Časová priamka rastu fazule....  Každá práca bola originálna, plná tvorivosti a fantázie. Projekty si môžete pozrieť na  nástenkách na druhom poschodí.

 • NAŠA PEER SKUPINA

  Dňa 14.2.2019 predbehli aktivity rovesníckej skupiny v prvom a štvrtom oddelení školského klubu detí. Žiakom sa veľmi páčilo edukatívne a zároveň zábavné popoludnie s rovesníkmi.

 • SÚŤAŽ S ČASOPISOM GATE

  V tomto školskom roku sa naši žiaci 8.B, 9.A a 9.B zapojili do celoslovenskej súťaže s časopisom Gate. V mesiacoch december a január posielali riešenia súťažných úloh do redakcie. V každom kole boli ocenení traja súťažiaci. Nám sa podarilo uspieť a v decembri vecnú cenu vyhral Aleš Kiš z 9.B a v januári Barbora Beneová z 9.A a Alex Boháč z 9.B. Srdečne blahoželáme.

 • SIEDMACI NA LYŽOVAČKE

  V dňoch 14. - 18. januára 2019 sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili základného lyžiarskeho  výcviku v lyžiarskom stredisku SKI  Malinô Brdo. Výcviku sa zúčastnilo 32 siedmakov. Výcvik prebiehal pod vedením Mgr. S. Safkovej, PaedDr. Belišovej a Mgr. R. Štefka. Žiaci zvládli jazdu na  lyžiach na rôzne náročných zjazdovkách, získali a upevnili si správne lyžiarske návyky. Aj keď občas jazdy žiakov sprevádzal nejaký ten pád, je potrebné  povedať, že na svahu sa nikomu nič vážne nestalo.  Poďakovanie patrí pani zdravotníčke, Mgr. L. Benderovej, ktorá sa počas týchto dní permanentne a starostlivo starala o zdravotný stav žiakov. Ku zdarnému a bezpečnému priebehu lyžiarskeho výcviku prispelo aj slušné, veľmi snaživé, dochvíľne a disciplinované správania sa žiakov nielen na kopci, ale i v hoteli.  Pochváliť musím hlavne siedmakov, ktorí nás veľmi milo prekvapili ako kolektív.  Opäť sa potvrdilo, že lyžiarsky kurz na 2. stupni ostáva vydarenou tradíciou  zimných mesiacov našej školy a tohoroční šiestaci sa môžu  už teraz  tešiť na budúcu zimu.  

 • SNEHOVÉ STAVBY

  Pani zima nám poslala riadnu nádielku, tak ju deti v ŠKD rady využili tvorivo na snehové stavby...

 • PROJEKTY Z PRÍRODOVEDY

  V mesiaci január žiaci IV.B a IV.C na hodinách prírodovedy pátrali po neživej prírode a prírodných javoch. Venovali sa jednoduchým zariadeniam, ktoré človek vymyslel na uľahčenie práce pri posúvaní a zdvíhaní ťažkých predmetov. Táto téma ich natoľko zaujala, že si vytvorili funkčné modely jednoduchých strojov: naklonená rovina, páka, kladka, ozubené koleso.

 • NO NAME NA NAŠEJ ŠKOLE

  V utorok 18.12.2018 sa žiaci siedmych ročníkov tešili hlavne na druhú vyučovaciu hodinu. Dôvod bol jednoduchý, ale zároveň aj mimoriadny. Zavítali medzi nich dvaja členovia skupiny NO NAME –  spevák a textár Igor Timko a klávesový hráč a hudobný skladateľ Zoltán Šallai. Prišli, aby v rámci učebných osnov venovaných  slovenskej populárnej piesni predstavili svoju tvorbu osobne.
  Hodina ubehla ako voda – najprv sa chlapci a dievčatá dozvedeli vďaka Igorovi Timkovi, aká dôležitá je v piesni jej textová časť, potom hudobníci odpovedali na otázky žiakov i pedagógov a napokon zaznela aj známa pieseň ČÍM TO JE, ktorá bola nádherným vyvrcholením tejto úžasnej akcie.
  Členovia skupiny nezabudli ani na malé predvianočné darčeky  pre siedmakov. Všetci – hostia besedy, žiaci i učitelia odchádzali z akcie so skvelými pocitmi.
  Ďakujeme za návštevu, NO NAME.

 • PROJEKTY Z PRÍRODOVEDY

  Žiaci III. B triedy si po prebratí učiva o tráviacej sústave človeka vytvorili projekty, kde danú tému využitím vedomostí, internetu i encyklopédií veľmi pekne spracovali. Každý projekt bol výsledkom ich tvorivosti, fantázie a chuti zapojiť sa do prezentovania svojej práce pred kolektívom triedy.

 • LYŽOVAČKA NA JAHODNEJ

  18. - 20.decembera 2018 sa naši tretiaci a štvrtáci zúčastnili lyžiarskeho kurzu v neďalekom lyžiarskom stredisku Jahodná. Snehová nádielka bola bohatá, a tak sme sa dosýta vylyžovali.

 • PÓLA RADÍ DEŤOM

  V dňoch 11. - 12. 12. 2018 našich prvákov navštívila pani kpt. JUDr. Beáta Zelenáková z Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach v rámci preventívneho projektu  „Póla radí deťom“. Deti si hravou a zábavnou formou zopakovali svetelné zariadenia, dopravné značky, čo všetko má mať bicykel a cyklista, aby sa mohol stať účastníkom cestnej premávky a čo potrebuje policajt na vykonávanie svojej služby. Modelovými  situáciami si vyskúšali, ako predchádzať únosu detí, či už vonku alebo keď zostanú samé doma. Všetky témy mali možnosť vypracovať v pracovnom zošite: Póla radí deťom, ktorý dostal každý prváčik. Každá dobrá odpoveď bola odmenená vecným darom. Krásne a akčné dve vyučovacie hodiny nám zostávajú v mysli vďaka zážitkovému prevedeniu. Keďže u detí darčekov nikdy nie je dosť, zvlášť tých, ktoré sú užitočné, každý prváčik dostal náučné pexeso, aby sme sa mohli bezpečne presúvať po cestách praktickou ozdobou nám budú reflexné vesty a triedu nám zdobí osvedčenie o absolvovaní tohto preventívneho projektu „Póla radí deťom.“

 • VIANOČNÉ BESIEDKY

  Blížiace sa vianočné sviatky si tretiaci zo 7. oddelenia ŠKD 13.12.2018 spríjemnili pekným vystúpením pre rodičov a triedne pani učiteľky. Deti sa predstavili pestrým programom moderných piesní s tematikou zimy ako aj klasickými koledami. Každý žiačik predniesol básničku. Odmenou im bol potlesk rodičov a pre všetkých pripravené malé občerstvenie.

 • PYTAGORIÁDA

  V dňoch 12. a 13. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády,  ktorej sa zúčastnilo vyše sto žiakov tretieho až ôsmeho ročníka.  Pytagoriáda  je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť  a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Cieľom tejto súťaže je motivovať záujem žiakov pre matematiku a podchycovať potenciálne talenty. Najúspešnejší žiaci, ktorí si hravo poradili s pätnástimi úlohami:
  Kategória P3
  1. Michal Šterbák /3.B/, 2. Dávid Kostura /3.A/, 3. Ella Jurková /3.A/, 4. Veronika Dobránska /3.A/, 5. Livia Anne Behrend /3.A/   
  Kategória P4
  1. Jakub Végso /4.B/, 2. Viktória Bugorčíková /4.C/, 3. Bystrík Zachar /4.B/, 3. Lívia Moravcová /4.C/, 4. Mária Pástorová /4.B/, 4. Soňa Molčányiová /4.A/, 5. Martina Sovová /4.A/, 5. Filip Vandlik /4.C/, 6. Ema Lengeňová /4.C/, 7. Luca Ondro /4.A/, 7. Hana Pšenicová /4.A/
  Kategória P5
  1. Tomáš Hanzel /5.B/, 2. Jakub Michna /5.B/, 3. Dominika Zvalená /5.B/
  Kategória P6
  1. Karolína Kostičová, 2. Jadrana Jakabová, 3. Karolína Laginová, 4. Michaela Mišková
  Kategória P7
  1. Damián Vološiny /7.C/, 2. Timothy Velat /7.B/, 3. Ondrej Lopatník /7.A/, 4. Alex Bosák /7.B/, 5. Bianka Drotárová /7.C/
  Kategória P8
  1. Lea Dučaiová, 2. Mediene Four, 3. Adam Čižmár, 4. Matej Fedák, 5. Lukáš Csontos, 6. Martin Musl, 7. Sofia Blechová
  Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

 • WORK SHOP O ANIMÁCII

  11.12.2018 sa žiaci 2.A a 2.B zúčastnili work shopu o animácii v kine Úsmev. Po teoretickej úvodnej časti im boli premietnuté večerníčky a nakoniec si sami zhotovovali postavičky z rozprávok.

 • LEKTORKA Z AUSTRÁLIE NA ZŠ TOMÁŠIKOVEJ

  Od pondelka 10.12.2018 do piatka 14.12.2018 prebiehal na našej škole kurz anglického jazyka pre prihlásených žiakov s pani lektorkou Beverley z Austrálie. Zábavnou, no neštandardnou formou boli žiaci v kontakte s angličtinou.

 • VIANOČNÁ BESIEDKA

  Vianočné sviatky sa nezadržateľne blížia. Aj žiaci III. oddelenia ŠKD sa ich už nevedia dočkať. Dňa 10. decembra 2018 si pozvali svojich najbližších na vianočné vystúpenie, na ktoré sa usilovne a s radosťou pripravovali. Predviedli básničky a pesničky ako najlepšie vedeli. Rodičia sa s láskou pozerali na svoje šikovné ratolesti.Na záver si  spoločne pochutili na voňavom vianočnom pečive.