Aktivity školy

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ PRE BUDÚCICH PRVÁKOV - otvorené hodiny

  V pondelok 20.marca 2017 naša škola organizovala Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov. Pozvanie patrilo na vyučovanie v 1. ročníku na predmety plávanie, matematika, slovenský jazyk a prvouka CLIL metóda. Budúci prváčikovia sa svojou šikovnosťou a bystrosťou priamo zapájali do vyučovacieho procesu. A my len s radosťou konštatujeme, že máme šikovných a usilovných prvákov, ktorí ukázali všetko čo sa naučili od septembra v škole a že sa veľmi tešíme na budúcich prvákov, ktorí sú veľmi šikovní, tvoriví a snaživí. Ďakujeme všetkým pani učiteľkám, ktoré ukázali krásne vyučovacie hodiny, prvákom za ich snahu aj budúcim školákom a ich rodičom za ich návštevu na našej škole.

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ PRE BUDÚCICH PRVÁKOV - plavecký bazén

  V dňoch od 13. marca do 16. marca 2017 prebiehali na našej škole Dni otvorených dverí (DOD) v priestoroch výukového plaveckého bazéna. DOD sa konalo pre všetkých našich budúcich prváčikov a ich rodičov. Ten kto neváhal a prišiel, si mohol vypočuť od p. I. Šuleka (vedúceho referátu športu oddelenia školstva MMK) príhovor, v ktorom informoval o športových úspechoch našej školy nielen v plaveckých, ale aj v iných súťažiach, o šikovnosti našich žiakov, ktorí už niekoľko desiatok rokov pod vedením  pani učiteliek dosahujú výborné výsledky nielen v športe, ale aj iných vedomostných súťažiach organizovaných mestom, krajom aj štátom. Prítomných privítala a na otázky odpovedala aj pani riaditeľka a pani zástupkyne. Pani učiteľky plávania ukázali svoje plavecké úspechy prostredníctvom žiakov našej školy. No a naši budúci prváčikovia si mohli vyskúšať hodiny plávania naživo. Ohlasy celej akcie boli výborné a my sa už tešíme na našich budúcich prvákov.

 • SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS PRVÁKOV DO KNIŽNICE

  Naši prváci sa postupne od prvého dňa statočne pasujú s novými písmenkovými kamarátmi. V druhom polroku sa im už podarilo prečítať niekoľko krátky textov. A práve teraz v marci, kedy má kniha pre nás väčší význam, dostali naši  kamaráti z 1.A, B, C pozvanie do knižnice pre deti a mládež  na Mieri, kde ich čakal slávnostný zápis. Slávnostným zložením sľubu čitateľa a odtlačkom svojho pršteka na pamätný list potvrdili, čo v slávnostnom sľube sľúbili. Z knižnice odchádzali s krásnou záložkou do knihy, svojím prvým preukazom a prvou požičanou knihou. Vďaka tejto krásnej návšteve sa ich čitateľská schopnosť zdokonalí a radosť z prvej prečítanej knihy bude určite nezabudnuteľná, ako pre nich tak aj pre nás učiteľov či rodičov.

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - školské kolo

  Výsledky školského kola v prednese poézie a prózy:
  I. kategória
  Poézia:

  1. Nina Elena Romanová (4.B)
  2. Laura Jestrebská (2.A)
  3. Mária Pástorová (2.B)
  Próza:
  1. Michaela keblušková (4.B)
  2. Viktória Bartková (2.A)
  3. Martin Tomčík (4.B) a Michaela Mišková (4.A)
  II. kategória
  Poézia:

  1. Matej Kožiarsky (6.B)   
  2. Nina Petrovská (6.A)
  3. Ondrej Lopatník (5.A)
  Próza:
  1. Matúš Krajcár (6.B)
  2. Bianka Drotárová (5.C)
  3. Alexandra Holubová (5.C)
  III. kategória
  Poézia:

  1. Martin Železník (8.A)
  2. Simona Dučaiová (8.B)
  3. Alexandra Brutovská (7.B) a Natália Bradáčová (9.B)
  Čestné uznanie: Matúš Eštvaník (8.C)
  Próza:
  1. Victoria Petrillová (8.A)
  2. Lenka Škripková ( 7.B)
  3. Sára Tarnóciová ( 7.A) a Zuzana Nina Marhefková (7.C)

 • OKRESNÉ KOLO VO VOLEJBALE ŽIAČOK

  Dňa 16. marca 2017 sa žiačky našej školy zúčastnili OK vo volejbale žiačok. Počas zápasov sa ich výkon stupňoval a v závere predviedli veľkú schopnosť koncentrácie a súdržnosti, čo sa odrazilo na peknom výsledku. Zo ZŠ Belehradskej si naše družstvo deviatačok a jednej ôsmačky prinieslo bronzové medaile, diplom a pohár za 3. miesto. Blahoželáme žiačkám: Z. Šterbákovej (VIII.C),  D. Děkanovkej (IX.A), M. Fodorovej (IX.A), S. Glázerovej (IX. A), D. Koniarovej (IX.A), B. Obšatníkovej(IX.A), L. Oczeljakovej (IX.A), S. Špakovskej(IX.B), Z. Šucovej (IX.B) a C. Vargovej (IX.A). 

 • KRAJSKÉ KOLO V BASKETBALE ŽIAKOV

  Dňa 14. marca 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola v basketbale v Spišskej Novej Vsi. Po vyrovnaných zápasoch im tesne ušli boje vo finálovej skupine a v konečnom hodnotení obsadili pekné 5.miesto. Školu reprezentovali: A. Sopira, B. Kovalčík, I. Čurila, J. Tomčík, Š. Urban, S. Holub, F. Franko, J. Gajdoš, K. Koch. Všetkým srdečne ďakujeme.

 • V pondelok 13.marca 2017 pán učiteľ Mgr. Marián Demo zorganizoval pre žiakov 8. ročníka odbornú exkurziu v T- Systems Slovakia s.r.o v Košiciach. Počas exkurzie sa žiaci dozvedeli, že spoločnosť bola založená v roku 2006, patrí do globálnej skupiny Deutsche Telekom AG. V súčasnosti má vyše 3900 zamestnancov, čím predstavuje druhého najväčšieho zamestnávateľa na východnom Slovensku. Na exkurzii boli informovaní o oblastiach, ktorým sa spoločnosť venuje a o službách, ktoré poskytuje svojím zákazníkom. Dostali informácie o duálnom vzdelávaní. Žiaci ktorí správne odpovedali na otázky manažérky pre vzdelávanie, boli odmenení zaujímavými darčekmi s logom spoločnosti. Na konci exkurzie sme absolvovali prehliadku priestorov spoločnosti T- Systems Slovakia.

 • "MY FAVOURITE BOOK"

  Dňa 2.3.2017 sa v rámci roka čitateľskej gramotnosti uskutočnila na našej škole anglická súťaž pod názvom „My favourite book“ pod vedením pani učiteliek R. Marcinčákovej a D. Tomkovej. Súťaže sa zúčastnili žiaci štvrtých ročníkov. Víťazi triednych kôl Chiara Hakyová, Nicol Dlugošová zo IV.A, Max Halama, Nina Elena Romanová, Kamila Saloková, Jadrana Jakabová, Roman Kanka zo IV.B, Adam Bučko, Žofia Jurčinová, Filip Korobanič, Natália Kuľková a Karolína Laginová zo IV.C prezentovali v anglickom jazyku knihu, ktorá sa im najviac páčila. Na lepšie podanie a predstavenie obľúbenej knihy si súťažiaci pripravili aj vlastné prezentácie v PowerPointe. Súťaž bola náročná a všetci súťažiaci boli skvelí, avšak zvíťaziť mohli len niektorí. Všetkým gratulujeme!
  1. miesto: Filip Korobanič (IV.C)
  2. miesto: Adam Bučko (IV.C) a Max Halama (IV.B)
  3. miesto: Chiara Hakyová (IV.A) a Nina Romanová (IV.B)     

 • VÝSTAVA ORCHIDEÍ

  Vo štvrtok 2. marca 2017 žiaci 7.C triedy spolu s pánom učiteľom Mgr. Mariánom Demom navštívili výstavu orchideí, ktorá sa konala v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Žiaci na nej mali možnosť vidieť 100 druhov orchideí. Táto výstava žiakom ukázala pestrosť a rôznorodosť orchideí. Žiakom sa výstava veľmi páčila a obohatila ich vedomosti o okrasných rastlinách z predmetu svet práce.

 • SPELLING BEE

  V mesiaci február sa na 2. stupni žiaci zúčastnili hláskovej súťaže v anglickom jazyku "SPELLING BEE". V triednych kolách si precvičili hláskovanie a v školskom kole v dvoch kategóriách si precvičili aj prepis.
  V kategórii 5. - 6. ročník je poradie následovné:
  1. miesto: Lukáš Csontos, 6.B
  2. miesto: Adam Čižmár, 6.B
  3. miesto: Maxima Anna Alžbeta Bednarčíková, 5.C

  V kategórii 7. - 9. ročník je poradie následovné:
  1. miesto: Patrik Krattinger, 8.C
  2. miesto: Bianka Obšatníková, 9.A
  3. miesto: Áron Velat, 7.A

  Za najlepšieho "spellera" v ročníku bol vybraný: 5. ročník - Ondrej Lopatník /5.A/, 6. ročník - Adam Čižmár /6.B/, 7. ročník - Tomáš Sabo /7.A/, 8. ročník - Patrik Krattinger /8.C/, 9. ročník - Rashed Rahman /9.B/. Blahoželáme!

 • EXKURZIA NA SPŠ ELEKTROTECHNICKEJ V KOŠICIACH

  Žiaci 9. ročníka pod vedením RNDr. Heleny Polovičovej a RNDr. Márie Székelyovej v dňoch 22. a 28. februára 2017   v rámci predmetu fyzika sa zúčastnili exkurzie na SPŠ elektrotechnickej v Košiciach. SPŠ elektrotechnická našej základnej škole ponúkla možnosť využitia priestorov Centra odborného vzdelávania pre automatizáciu, elektrotechniku a informačné technológie. Žiakom poskytli realizáciu inovatívnych vyučovacích hodín -  merania pod vedením odborných učiteľov na tému: meranie elektrických veličín (Ohmov zákon) a simulácia vzniku elektromagnetického napätia. Žiakom bol pútavou formou prehĺbený vyučovací proces.

 • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo

  V mesiaci  február 2017 sa na ZŠ Bruselská 18 uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády. Ondrej Lopatník /žiak 5.A triedy/v kategórii G obsadil 
  2. miesto. Srdečne blahoželáme!

 • OKRESNÉ KOLO V BASKETBALE ŽIAKOV

  Opäť prví!
  Dňa 23. februára 2017 sa v telocvični ZŠ Belehradská uskutočnilo OK v basketbale, ktorého sa zúčastnilo aj družstvo našich žiakov. Zo skupiny sme postúpili do finále, kde naši chlapci svojou bojovnosťou prevýšili súperov a z turnaja si odniesli zlaté medaily. Prvým miestom si zabezpečili účasť v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 14.03.2017 v Spišskej Novej Vsi.
  O postup sa zaslúžili: A. Sopira, D. Vaško, I. Čurila, J. Tomčík, M. Čižmár, Š. Urban, S. Holub, F. Franko, J. Gajdoš a M. Železník. Všetkým ďakujeme a držíme palce v ďalšom kole.

 • OKRESNÉ KOLO V BASKETBALE ŽIAČOK

  Dňa 21. februára 2017 sa družstvo žiačok zúčastnilo okresného kola v basketbale. Konkurencia bola veľká, zápasy náročné. Všetky zúčastnené družstvá predviedli vysoko kvalitnú hru.
  Našim dievčatám sa podarilo vybojovať pekné 3. miesto.
  Blahoželáme a ďakujeme žiačkám: R. Belišovej (VIII.B), K. Kobanovej (VII.C), N. Petrovskej (VI.A), B. Obšatníkovej (IX.A), L. Oczeljakovej (XI.A), A. Belišovej (V.B), L. Koľvekovej (V.C).

 • BUBBLE COUPLE V NAŠEJ ŠKOLE

  V piatok 17. februára 2017 sa v našej škole odohrala malá prepadovka. Nie, nenabehlo k nám žiadne komando či dokonca nepriateľská armáda. To len zástupcovia firmy, propagujúcej a ponúkajúcej nápoje Bubbleology, zavítali do IX.B a rozdali všetkým jej žiakom nápoj Bubble tea. A tak ste mohli cez prestávku zazrieť deviatakov s priesvitnými téglikovými pohármi z ktorých trčala slamka, ako si hrdo vykračujú po chodbách a vychutnávajú sladký nápoj.
  Najväčšiu zásluhu na celej akcii má triedna učiteľka IX.B pani Keblušková, ktorá svojím  vytrvalým „bombardovaním“ facebookových stránok spomínanej firmy dosiahla to, že aj zástupcovia našej školy na vlastný jazyk poznali nápoj, ktorý je v súčasnosti „in“. 

 • BUDÚCI PRVÁCI U NÁS V ŠKOLE

  17. februára 2017 sme v našej škole privítali dnešných predškolákov a budúcich prváčikov. Pripravili sme im bohatý výchovnovzdelávací program, v ktorom mohli nielen vidieť, ale sa aj aktívne zúčastniť života v základnej škole, ktorá ich onedlho čaká.  Absolvovali tri vyučovacie hodiny: telesná výchova - plávanie vo výukovom bazéne, slovenský jazyk a iné predmety v lego výučbe a anglický jazyk (CLIL metóda) v prvouke. Predškoláci boli veľmi šikovní, snaživí, disciplinovaní a učenliví. Na záver ich privítala v riaditeľni pani riaditeľka, ktorá im po krátkom príhovore a poďakovaní za úspešný priebeh celej akcie darovala upomienkové predmety v darčekovej taške, ktoré budú potrebovať  ako školáci a preukaz predškoláka, do ktorého každý z nich dostal pečiatku lienky, ktorá charakterizovala ich snahu počas celého dňa.
  Ďakujeme všetkým zúčastneným pani učiteľkám (Mgr. Hríbovej, PaedDr. Huculovej, RNDr. Marcinčákovej, Mgr. Safkovej, Mgr. Kovalčíkovej, Sujovej, Forraiovej a i.), žiačkam 9.ročníka (Obšatníkovej, Fodorovej, Glázerovej, Vargovej,  Kebluškovej, Bradáčovej, Farkašovskej, Glashutnerovej) za prípravu a veľmi úspešný priebeh celej akcie. Veríme, že sa našim predškolákom  u nás páčilo a čoskoro sa uvidíme na ďalšej akcii.

 • EXKURZIA V KOSITE

  Dňa 16. februára 2017 sa žiaci 2.B zúčastnili exkurzie v Kosite. Tvorivé aktivity v podobe hravých cvičení zamerané na podporu environmentálnej výchovy už v najmladšom veku, opäť priniesli veľa zábavy a poučenia. Exkurzia bola doplnená aj  prehliadkou v oddeleniach na triedenie plastu, kovov a papiera.

 • SKÚŠOBNÉ TESTOVANIE T9

  Žiaci 9. ročníka u nás v škole sú veľmi snaživí a túžiaci po dobrom vzdelaní. Preto sa snažia pripraviť sa na T9, ktoré ich čaká v apríli 2017 čo najlepšie. Pod vedením pani učiteliek matematiky  a slovenského jazyka sa  11. februára 2017 zúčastnili skúšobného Testovania T9. Vyskúšali si ako T9 vyzerá v skutočnosti a po vyhodnotení prišli aj na to, kde majú ešte rezervy  a kde musia pridať. Držíme im palce pri ich snahe o čo najlepšie výsledky a želáme im veľa úspechov a tvorivých síl.

 • LYŽIARSKY KURZ

  Vo februári 2017 sa žiaci siedmeho  ročníka zúčastnili  lyžiarskeho  kurzu v lyžiarskom  stredisku SKI Jezersko. Lyžiarsky kurz prebiehal podľa pripraveného plánu.  Vo štvrtok po večeri prebehlo záverečné vyhodnotenie lyžiarskeho  kurzu a odovzdávanie cien víťazom vo vyhlásených súťažiach. Ceny sa odovzdali aj tým, ktorí boli najusilovnejší v udržiavaní čistoty na izbách, správaní sa pri stolovaní, v zapojení sa do kultúrneho programu a iné.
  Za bezproblémový priebeh lyžiarskeho kurzu ďakujeme   Mgr. S. Safkovej, PaedDr. N. Belišovej, Mgr. J. Csontosovej a Mgr. L. Benderovej.  Ku zdarnému a bezpečnému priebehu lyžiarskeho kurzu prispelo aj slušné, veľmi snaživé, dochvíľne a disciplinované správania sa žiakov nielen na kopci, ale i v penzióne.   

 • NÁVŠTEVA DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA

  Vo štvrtok 9. februára 2017 sa naši ôsmaci a deviataci vybrali na kultúrne podujatie do Štátneho divadla v Košiciach. Spolu s pani učiteľkami slovenského jazyka si pozreli predstavenie Zločin a trest od svetoznámeho ruského autora F. M. Dostojevského. V hľadisku trávili dve krásne a pútavé  hodiny naplnené umeleckým slovom a výbornými hereckými výkonmi. Akcia sa všetkým páčila a veľmi sa tešia na ďalšie podujatia tohto charakteru.