Aktivity školy

 • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU - školské kolo

  Koncom novembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 1A, 5., 6. a 7. ročník, jednoznačne zvíťazil Karol Schlosser zo 6.B. V kategórii 1B, 7. a 8. ročník, to bolo tesnejšie. Víťazom sa stal Filip Weinberger z 9.B. Súťažiacim žiakom ďakujeme za účasť. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na okresné kolo, ktoré bude 16.1.2018.

 • TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU

  Koncom novembra sa 9.A trieda zúčastnila v rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku výstavy "Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku". Žiaci si v priestoroch FF UPJŠ prezreli rôzne dobové plagáty, letáky a titulky novín, ktoré sa počas vojny vyskytovali na našom území. Prehliadku mali žiaci doplnenú odborným výkladom pána doc. Martina Pekára z FF UPJŠ, za ktorú mu veľmi pekne ďakujeme.

 • STRIEBRO Z OLYMPIÁDY

  Dňa 29.11.2017 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v Centre voľného času – DOMINO, na ktorom sa zúčastnil aj žiak našej školy – víťaz školského kola OLSJL – FILIP WEINBERGER z IX.B triedy. V silnej konkurencii žiakov z iných škôl získal 2. miesto. Máme veľkú radosť, srdečne gratulujeme a v budúcnosti, Filip,  želáme ešte mnoho takých úspechov.
  Diplom

 • BEDMINTON - okresné a krajské kolo

  Dňa  13.11.2017 sa na ZŠ Belehradská 21 organizovalo okresné kolo v bedmintone žiakov a žiačok. Zúčastnili sa ho dvojčlenné družstvá chlapcov a dievčat základných škôl: ZŠ Belehradská 21, ZŠ Bruselská 18, ZŠ Hroncova 23, ZŠ Nám. L. Novomeského 2, ZŠ Polianska 1,  ZŠ Tomášikova 31,  ZŠ s MŠ Želiarska 4. Našu školu reprezentovali žiačky Elišerová Zuzana a Valentíková Ema a žiaci Peter Radoczi a  Safko Sebastián Jonáš. Po základnej časti v skupinách naše dievčatá žiaľ nepostúpili do pavúka. Čo sa týka chlapcov, tí nie len že postúpili z prvého miesta zo skupiny, ale aj vyhrali semifinále a následne aj finále kedy získali aj krásne medaile, pohár a hlavne  postup na krajské kolo. Našim žiakom gratulujeme za 1. miesto a cenný postup na krajské kolo.
  Hneď o týždeň  dňa 20.11. 2017 sa  v športovej hale SOŠ Železničná  organizovalo krajské kolo  v bedmintone dievčat a chlapcov. Zúčastnili sa ho dvojčlenné družstvá chlapcov a dievčat základných škôl: ZŠ Staničná 13, ZŠ Tomášikova 31, ZŠ Janigova 2, ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spiš. N. Ves, ZŠ Krosnianska 4, ZŠ SNP 121, Rozhanovce, ZŠ Ul. pionierov 1, Rožňava, ZŠ s MŠ F. J. Fugu Vinné 514, Vinné, ZŠ Komenského 1962/8, Trebišov. Po dohode pedagógov a hlavného rozhodcu a následnom nasadení družstiev a vylosovaní nasledovalo slávnostné otvorenie a začiatok turnaja.  Naši žiaci Peter Radoczi a  Safko Sebastián Jonáš sa prebojovali  po  ťažkých ale úspešných zápasoch do semifinále,  kde porazili - ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spiš. N. Ves a postúpili do  finále, kde  sa stretli s minuloročným vicemajstrom Slovenska - ZŠ Staničná 13, KE 4, kde žiaľ, ale po pekných zápasoch prehrali 2:1. Bola to veľká škoda, lebo len krôčik nám chýbal k tomu, aby postúpili  na  školské majstrovstvá Slovenska. Napriek tomu sme  videli naozaj nádherné výmeny s neuveriteľnými koncovkami  v zápasoch, kedy gradovali aj emócie, ktoré sa  prelínali  s miernou nervozitou, ale hlavne športového ducha a zapálenosť pre tento nádherný šport. Napokon sme sa umiestnili na krásnom 2. mieste, čo znamená veľký úspech našej školy a našich žiakov. Týmto sa chceme  ešte raz poďakovať a zablahoželať našim žiakom Petrovi Radoczimu  a  Safkovi Sebastiánovi Jonášovi za krásne medailové 2.miesto v krajskom kole Košice. Víťazom prajeme veľa športového šťastia na ŠM-SR.

 • SVET OKOLO NÁS

  Dňa 15.11.2017 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili vzdelávacieho projektu Svet okolo nás, tentokrát nás cestovatelia zaviedli do juhovýchodnej Ázie, do krajiny nádherných vápencových hôr, dych vyrážajúcich scenérií, tajuplných jaskynných systémov, skvelého jedla a usmievavých ľudí. Vydali sme  sa spoločne na ďalšiu cestu plnú poznania do neobyčajného Vietnamu.
  Vietnam nám predstavili od juhu k severu, od delty Mekongu cez horské oblasti Stredného Vietnamu až po nádherné vápencové veže zátoky Halong. Zaviedli  nás do starobylej cisárskej citadely,  do hlbokých jaskýň vápencového krasu. Mali sme možnosť vidieť plávajúce trhy, vzhliadnuť pohostinnosť etnických menšín Severného Vietnamu a nechať sa zasvätiť do tajov vietnamskej kuchyne. Videoprojekcia sa žiakom veľmi páčila a už teraz sa tešíme na ďalší diel, ktorý bude venovaný Kube.

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ PRE PREDŠKOLÁKOV

  15. novembra 2017 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí pre predškolákov. Program dňa bol zaujímavý a bohatý. Predškoláci sa stretli s vedením školy, pani učiteľkami I. stupňa, učiteľmi telesnej a športovej výchovy. Z aktivít si mohli vybrať hodinu plávania vo výukovom plaveckom bazéne, vyučovanie s lego systémom a i. Veríme, že sa predškolákom a ich rodičom u nás páčilo a že pri malom občerstvení, rozhovoroch a zaujímavej činnosti sa o našej škole veľa dozvedeli a pri najbližšej príležitosti sa k nám opäť veľmi radi vrátia. Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na vás.

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  14. novembra 2017 sa na našej škole  konal Deň otvorených dverí. Všetci záujemcovia o dianie našej školy si mohli prísť pozrieť šikovnosť našich žiakov a pani učiteliek. Stretli sa s aktivitami zameranými nielen na šport, ale aj na cudzie jazyky, rozvíjanie čitateľskej, prírodovednej a matematickej gramotnosti,  záujmovej činnosti na našej škole a i.. Aktivít bolo mnoho, návštevníci boli očarení a my dúfame, že mnohí z nich sa k nám vrátia aj na budúci rok. Ďakujeme všetkým zúčastneným za prezentáciu našej školy.

 • TRETIACI V KOSITE

  V dňoch 13.,14. a 15.novembra 2017 sa naši tretiaci pre veľký úspech opäť s radosťou zúčastnili exkurzie v Kosite. Privítala ich milá lektorka p. Karolyiová, ktorá  nesklamala a pripravila veľa zaujímavých aktivít. Ekologickými hrami a poučnou rozprávkou  upozornila na dôležitosť recyklácie odpadu. Zapojila  aj ich bohatú fantáziu, keď mali vymyslieť špeciálne uzamykateľný kontajner, ktorý následne odprezentovali pred spolužiakmi.  Nápadité výtvory sa   nám všetkým páčili. Tešíme sa o rok znova.

 • OCHUTNÁVKA MINERÁLNYCH VÔD

  V dňoch 2.11. a 3.11.2017 uskutočnil pán učiteľ Mgr. Marián Demo ochutnávku minerálnych vôd. Žiakom 5.A a 5.C triedy bolo predstavené zloženie minerálok ako aj ich liečivé účinky. Súčasťou akcie bola ochutnávka vybraných druhov minerálnych vôd. Cieľom podujatia bolo poukázať na zdravšiu formu pitného režimu v porovnaní so sladenými nápojmi i na jedinečnosť zdrojov minerálnych vôd na Slovensku.

 • STOLNÝ TENIS - okresné kolo

  Dňa 25.10.2017 sa konalo OK v stolnom tenise žiačok na ZŠ Masarykova v Košiciach. Našu školu reprezentovalo družstvo žiačok v tomto zložení: Martina Michaela Rošková /VIII. A/, Tatiana Vajdová /VIII. A/, Zuzana Elischerová /VIII. C/, Viktória Tatranská /IX. C/. Dievčatá sa snažili, nepoľavovali v žiadnom zápase. Hrali sústredene a odhodlane až do poslednej loptičky. Nakoniec vybojovali pekné 3. miesto a odniesli si brondzové medaily a pohár. Ďakujeme za reprezentáciu a srdečne blahoželáme!
  Dňa 26.10.2017 sa na ZŠ Masarykova 19/A konalo OK v stolnom tenise žiakov ZŠ – KE I pre školský rok 2017/2018. Zúčastnili sa ho:  ZŠ Belehradská 21, ZŠ Bruselská 18, ZŠ Masarykova 19/A,  ZŠ Nám. L. Novomeského 2, ZŠ Polianska 1, ZŠ Tomášikova 31. Súťažilo sa v dvoch A a B skupinách po troch tímoch. Do pavúka mohli postúpiť len prví dvaja zo skupiny. V A skupine postúpili školy z 1. miesta - ZŠ Masarykova 19/A a z 2. miesta - ZŠ Bruselská 18. V skupine B  z 1. miesta postúpili naši žiaci a z 2. miesta - ZŠ Belehradská 21. Pavúk bol nasledovný A1:B2 a A2:B1. Postup do finále nám peknou hrou žiaľ znemožnili žiaci zo ZŠ Bruselská 18. Zápas o 3. miesto so  ZŠ Belehradská 21 bol síce s miernou drámou na začiatku, ale v závere  s  jednoznačným víťazstvom našich žiakov.  Finále medzi ZŠ Masarykova 19/A a  ZŠ Bruselská 18 si  1. miesto a postup vybojovala napokon ZŠ Bruselská 18.
  Našim žiakom gratulujeme za pekne medailové a pohárové 3. miesto a víťazom prajeme veľa športového šťastia v ďalšom kole.

 • EXKURZIA NA FEI TUKE

  Dňa 24. októbra 2017 žiaci 8.A s pani učiteľkou RNDr. Helenou Polovičovou sa zúčastnili exkurzie na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Univerzita otvorila svoje priestory  žiakom základných a stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o štúdium na Technickej univerzite. 
  V rámci Dňa otvorených dverí žiaci našej základnej školy navštívili odbornú Katedru teoretickej a priemyselnej elektrotechniky, kde im sprístupnili excelentné laboratóriá a predviedli ukážky svojej činnosti – meracie laboratórium, roboty, 3D tlačiareň. Exkurzia splnila svoj cieľ.

 • NÁVŠTEVA KNIŽNICE

  V mesiaci október  žiaci 8.B spolu s pani učiteľkou Mihokovou navštívili Knižnicu pre deti s mládež mesta  Košice. Oboznámili sa s pojmom ľúbostná poézia. Získali nové vedomosti o básnikoch píšucich verše ľúbostnej poézie a mnohé z nich si aj prečítali. Aktivity spojené s čítaním tejto poézie žiakov zaujali a zanechali aj krásny umelecký zážitok.

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ PRE PREDŠKOLÁKOV

  Ďalšia vydarená spoločná akcia je za nami! V dňoch 25. 26. októbra 2017 sme privítali na Dni otvorených dverí predškolákovMŠ Watsonova 2MŠ Obrancov mieru 16. Pripravili sme pre nich 3 vyučovacie hodiny. Prvá bola matematika a slovenský jazyk, druhá bola hodina prvouky s prvkami CLIL metódy (ANJ) a tretia bola hodina plávania. Všetky tri vyučovacie hodiny sa predškolákom veľmi páčili a my dúfame, že vo februári sa opäť zúčastnia s pani učiteľkami podobnej akcie.

 • JABĹČKOVÝ DEŇ

  Dňa 20.10.2017 sa na našej škole uskutočnil jabĺčkový deň. Žiaci si pochutnávali na chutnom ovocí a rozprávali sa na tému zdravých a nezdravých jedál v rámci programu Boja proti obezite.

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V BOTANICKEJ ZÁHRADE

  Dňa 13.10.2017 sa žiaci 5.B triedy pod vedením pani učiteľky Ivety Hladovej zúčastnili jesennej časti Dňa otvorených dverí v Botanickej záhrade v Košiciach. Žiaci mali možnosť pozrieť si výstavku jesenných plodov a výstavku asi 30 druhov papriky, ktoré boli zaujímavé svojim tvarom, veľkosťou a farbou. Žiakov najviac potešil nákup rôznych druhov rastlín, o ktorých im predávajúci poskytli aj veľmi cenné informácie týkajúce sa pestovania zakúpených rastlín.

 • YESSIJADA - "5 proti 5"

  Aj tento rok v októbri pani učiteľky Bretzová a Keblušková zorganizovali výnimočne obľúbenú súťaž YESSIJADA pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka. Šesťčlenné „rodiny“ súťažili v hre podobnej „5 proti 5“. 200 žiakov našej školy písalo prvých 10 slov, ktoré im napadli k štátom Anglicko, Nemecko, Španielsko a Rusko. Po zosumarizovaní odpovedí boli vytvorené otázky, na ktoré žiaci odpovedali. Minuloročné kolo si môžete pozrieť na youtube.com. Výsledková listina 2. ročníka je nasledovná:
  1. miesto – 6. ročník
  2. miesto – 7. ročník
  3. miesto – 5. ročník

 • NAVŠTÍVILI NÁS PREDŠKOLÁCI

  V dňoch 10.,11.,12. októbra 2017 boli predškoláci s pani učiteľkami z MŠ Watsonova 2, MŠ Park mládeže 4MŠ Obrancov mieru 20 u nás v škole. Ukázali sme im priestory chodieb školy, telocvične a výukového plaveckého bazéna a navštívili sme s nimi aj vyučovacie hodiny u prvákov. Tí im ukázali, čo všetko sa už stihli naučiť počas svojho pôsobenia vo ,,veľkej“ škole. Predškoláci boli veľmi milí, poslušní a nadšení z toho, čo videli. Veľmi pekne ďakujeme pani učiteľkám, že boli ochotné s predškolákmi navštíviť našu školu. Tešíme sa z toho, že aj v budúcnosti sa stretneme a strávime veľa príjemných chvíľ.

 • FENOMÉN IGRÁČEK

  Dňa 12. októbra 2017 sa žiaci 3.B a 3.C zúčastnili v Slovenskom technickom múzeu výstavy - Fenomén Igráček. Výstava poukazuje na súčasnosť, vývoj a históriu výroby tejto hračky. Výstava nadchla našich zvedavých žiakov a tí pri jej návšteve objavili mnoho nových informácií.

 • NÁVŠTEVA KNIŽNICE

  Žiaci 3.A triedy dňa 9.10.2017 nastúpili na Dobrodružnú cestu so spisovateľmi, kde sa budú počas celého roka oboznamovať so spisovateľmi a ich dielami pre deti. Prvá návšteva bola venovaná knihám od  M. Ďuríčkovej. Pútavé aktivity a prístup pani knihovníčky opäť  deťom vyčaril úsmev na tvári.

 • CEZPOĽNÝ BEH - okresné kolo

  Dňa 5. októbra 2017 vo štvrtok sa konalo v rekreačnom areáli Anička  okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok Základných škôl  - KE I pre školský rok 2017/ 2018.  Zúčastnili sa ho: Cirk. ZŠ s MŠ sv. Gorazda Juhoslovanská 2, Gym. M.R.Štef. Nám. L. Novomeského 4,  ZŠ Belehradská 21, ZŠ Bruselská 18, ZŠ Hroncova 23, ZŠ Masarykova 19/A, ZŠ Nám. L. Novomeského 2, ZŠ Park Angelinum 8,  ZŠ Tomášikova 31, ZŠ s MŠ Želiarska 4. Súťažilo sa v trojčlenných družstvách chlapcov a dievčat a hodnotili sa  jednotlivci na základe umiestnenia, družstvá na základe súčtu dosiahnutých umiestnení dvoch najlepších jednotlivcov. V prípade, že dve alebo viac družstiev bude mať rovnaký počet bodov, o poradí rozhodne lepšie umiestnenie tretieho pretekára družstva v celkovom poradí. Po úvodnom príhovore a následnej prehliadke trate s organizátormi sa na štart  postavili ako prvé dievčatá a  potom  chlapci. Organizátori dali povel,  aby sa pripravili a po niekoľkých sekundách bolo odštartované. Očakávania boli veľké, keďže sú to prvé preteky v tomto školskom roku. V cieli sme čakali s napätím, ako to dopadne.
  Následne umiestnenie našich dievčat: Karin Devaldová 9.B na 7. mieste, Alexandra Krafčíková 8.C na 16. mieste a Katarína Sovová na 11. mieste a celkovo za družstvo dievčat  3. miesto. Umiestenie našich chlapcov: Martin Bodnár na 9. miesto, Christian Koch na 5. mieste, Milan Mičieta na 21. mieste a celkovo ako družstvo  na  3. mieste.
  Víťazom gratulujeme a prajeme veľa športového šťastia v ďalšom kole pretekoch.