Aktivity školy

 • OCHUTNÁVKA MINERÁLNYCH VÔD

  V dňoch 2.11. a 3.11.2017 uskutočnil pán učiteľ Mgr. Marián Demo ochutnávku minerálnych vôd. Žiakom 5.A a 5.C triedy bolo predstavené zloženie minerálok ako aj ich liečivé účinky. Súčasťou akcie bola ochutnávka vybraných druhov minerálnych vôd. Cieľom podujatia bolo poukázať na zdravšiu formu pitného režimu v porovnaní so sladenými nápojmi i na jedinečnosť zdrojov minerálnych vôd na Slovensku.

 • STOLNÝ TENIS - okresné kolo

  Dňa 25.10.2017 sa konalo OK v stolnom tenise žiačok na ZŠ Masarykova v Košiciach. Našu školu reprezentovalo družstvo žiačok v tomto zložení: Martina Michaela Rošková /VIII. A/, Tatiana Vajdová /VIII. A/, Zuzana Elischerová /VIII. C/, Viktória Tatranská /IX. C/. Dievčatá sa snažili, nepoľavovali v žiadnom zápase. Hrali sústredene a odhodlane až do poslednej loptičky. Nakoniec vybojovali pekné 3. miesto a odniesli si brondzové medaily a pohár. Ďakujeme za reprezentáciu a srdečne blahoželáme!
  Dňa 26.10.2017 sa na ZŠ Masarykova 19/A konalo OK v stolnom tenise žiakov ZŠ – KE I pre školský rok 2017/2018. Zúčastnili sa ho:  ZŠ Belehradská 21, ZŠ Bruselská 18, ZŠ Masarykova 19/A,  ZŠ Nám. L. Novomeského 2, ZŠ Polianska 1, ZŠ Tomášikova 31. Súťažilo sa v dvoch A a B skupinách po troch tímoch. Do pavúka mohli postúpiť len prví dvaja zo skupiny. V A skupine postúpili školy z 1. miesta - ZŠ Masarykova 19/A a z 2. miesta - ZŠ Bruselská 18. V skupine B  z 1. miesta postúpili naši žiaci a z 2. miesta - ZŠ Belehradská 21. Pavúk bol nasledovný A1:B2 a A2:B1. Postup do finále nám peknou hrou žiaľ znemožnili žiaci zo ZŠ Bruselská 18. Zápas o 3. miesto so  ZŠ Belehradská 21 bol síce s miernou drámou na začiatku, ale v závere  s  jednoznačným víťazstvom našich žiakov.  Finále medzi ZŠ Masarykova 19/A a  ZŠ Bruselská 18 si  1. miesto a postup vybojovala napokon ZŠ Bruselská 18.
  Našim žiakom gratulujeme za pekne medailové a pohárové 3. miesto a víťazom prajeme veľa športového šťastia v ďalšom kole.

 • EXKURZIA NA FEI TUKE

  Dňa 24. októbra 2017 žiaci 8.A s pani učiteľkou RNDr. Helenou Polovičovou sa zúčastnili exkurzie na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Univerzita otvorila svoje priestory  žiakom základných a stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o štúdium na Technickej univerzite. 
  V rámci Dňa otvorených dverí žiaci našej základnej školy navštívili odbornú Katedru teoretickej a priemyselnej elektrotechniky, kde im sprístupnili excelentné laboratóriá a predviedli ukážky svojej činnosti – meracie laboratórium, roboty, 3D tlačiareň. Exkurzia splnila svoj cieľ.

 • NÁVŠTEVA KNIŽNICE

  V mesiaci október  žiaci 8.B spolu s pani učiteľkou Mihokovou navštívili Knižnicu pre deti s mládež mesta  Košice. Oboznámili sa s pojmom ľúbostná poézia. Získali nové vedomosti o básnikoch píšucich verše ľúbostnej poézie a mnohé z nich si aj prečítali. Aktivity spojené s čítaním tejto poézie žiakov zaujali a zanechali aj krásny umelecký zážitok.

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ PRE PREDŠKOLÁKOV

  Ďalšia vydarená spoločná akcia je za nami! V dňoch 25. 26. októbra 2017 sme privítali na Dni otvorených dverí predškolákovMŠ Watsonova 2MŠ Obrancov mieru 16. Pripravili sme pre nich 3 vyučovacie hodiny. Prvá bola matematika a slovenský jazyk, druhá bola hodina prvouky s prvkami CLIL metódy (ANJ) a tretia bola hodina plávania. Všetky tri vyučovacie hodiny sa predškolákom veľmi páčili a my dúfame, že vo februári sa opäť zúčastnia s pani učiteľkami podobnej akcie.

 • JABĹČKOVÝ DEŇ

  Dňa 20.10.2017 sa na našej škole uskutočnil jabĺčkový deň. Žiaci si pochutnávali na chutnom ovocí a rozprávali sa na tému zdravých a nezdravých jedál v rámci programu Boja proti obezite.

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V BOTANICKEJ ZÁHRADE

  Dňa 13.10.2017 sa žiaci 5.B triedy pod vedením pani učiteľky Ivety Hladovej zúčastnili jesennej časti Dňa otvorených dverí v Botanickej záhrade v Košiciach. Žiaci mali možnosť pozrieť si výstavku jesenných plodov a výstavku asi 30 druhov papriky, ktoré boli zaujímavé svojim tvarom, veľkosťou a farbou. Žiakov najviac potešil nákup rôznych druhov rastlín, o ktorých im predávajúci poskytli aj veľmi cenné informácie týkajúce sa pestovania zakúpených rastlín.

 • YESSIJADA - "5 proti 5"

  Aj tento rok v októbri pani učiteľky Bretzová a Keblušková zorganizovali výnimočne obľúbenú súťaž YESSIJADA pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka. Šesťčlenné „rodiny“ súťažili v hre podobnej „5 proti 5“. 200 žiakov našej školy písalo prvých 10 slov, ktoré im napadli k štátom Anglicko, Nemecko, Španielsko a Rusko. Po zosumarizovaní odpovedí boli vytvorené otázky, na ktoré žiaci odpovedali. Minuloročné kolo si môžete pozrieť na youtube.com. Výsledková listina 2. ročníka je nasledovná:
  1. miesto – 6. ročník
  2. miesto – 7. ročník
  3. miesto – 5. ročník

 • NAVŠTÍVILI NÁS PREDŠKOLÁCI

  V dňoch 10.,11.,12. októbra 2017 boli predškoláci s pani učiteľkami z MŠ Watsonova 2, MŠ Park mládeže 4MŠ Obrancov mieru 20 u nás v škole. Ukázali sme im priestory chodieb školy, telocvične a výukového plaveckého bazéna a navštívili sme s nimi aj vyučovacie hodiny u prvákov. Tí im ukázali, čo všetko sa už stihli naučiť počas svojho pôsobenia vo ,,veľkej“ škole. Predškoláci boli veľmi milí, poslušní a nadšení z toho, čo videli. Veľmi pekne ďakujeme pani učiteľkám, že boli ochotné s predškolákmi navštíviť našu školu. Tešíme sa z toho, že aj v budúcnosti sa stretneme a strávime veľa príjemných chvíľ.

 • FENOMÉN IGRÁČEK

  Dňa 12. októbra 2017 sa žiaci 3.B a 3.C zúčastnili v Slovenskom technickom múzeu výstavy - Fenomén Igráček. Výstava poukazuje na súčasnosť, vývoj a históriu výroby tejto hračky. Výstava nadchla našich zvedavých žiakov a tí pri jej návšteve objavili mnoho nových informácií.

 • NÁVŠTEVA KNIŽNICE

  Žiaci 3.A triedy dňa 9.10.2017 nastúpili na Dobrodružnú cestu so spisovateľmi, kde sa budú počas celého roka oboznamovať so spisovateľmi a ich dielami pre deti. Prvá návšteva bola venovaná knihám od  M. Ďuríčkovej. Pútavé aktivity a prístup pani knihovníčky opäť  deťom vyčaril úsmev na tvári.

 • CEZPOĽNÝ BEH - okresné kolo

  Dňa 5. októbra 2017 vo štvrtok sa konalo v rekreačnom areáli Anička  okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok Základných škôl  - KE I pre školský rok 2017/ 2018.  Zúčastnili sa ho: Cirk. ZŠ s MŠ sv. Gorazda Juhoslovanská 2, Gym. M.R.Štef. Nám. L. Novomeského 4,  ZŠ Belehradská 21, ZŠ Bruselská 18, ZŠ Hroncova 23, ZŠ Masarykova 19/A, ZŠ Nám. L. Novomeského 2, ZŠ Park Angelinum 8,  ZŠ Tomášikova 31, ZŠ s MŠ Želiarska 4. Súťažilo sa v trojčlenných družstvách chlapcov a dievčat a hodnotili sa  jednotlivci na základe umiestnenia, družstvá na základe súčtu dosiahnutých umiestnení dvoch najlepších jednotlivcov. V prípade, že dve alebo viac družstiev bude mať rovnaký počet bodov, o poradí rozhodne lepšie umiestnenie tretieho pretekára družstva v celkovom poradí. Po úvodnom príhovore a následnej prehliadke trate s organizátormi sa na štart  postavili ako prvé dievčatá a  potom  chlapci. Organizátori dali povel,  aby sa pripravili a po niekoľkých sekundách bolo odštartované. Očakávania boli veľké, keďže sú to prvé preteky v tomto školskom roku. V cieli sme čakali s napätím, ako to dopadne.
  Následne umiestnenie našich dievčat: Karin Devaldová 9.B na 7. mieste, Alexandra Krafčíková 8.C na 16. mieste a Katarína Sovová na 11. mieste a celkovo za družstvo dievčat  3. miesto. Umiestenie našich chlapcov: Martin Bodnár na 9. miesto, Christian Koch na 5. mieste, Milan Mičieta na 21. mieste a celkovo ako družstvo  na  3. mieste.
  Víťazom gratulujeme a prajeme veľa športového šťastia v ďalšom kole pretekoch.

 • ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

  Aj v tomto školskom roku sme zapojili žiakov I. stupňa do česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“, ktorého cieľom je rozvíjať čitateľské zručnosti detí  a podporovať ich záujem o čítanie. Naši žiaci s radosťou vytvárali na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania záložky do kníh rôznymi technikami, ktoré sme zaslali našej družobnej škole v Českej republike – základnej škole s poľským vyučovacím jazykom v Českom Tešíme. Tešíme sa a s radosťou očakávame balík so záložkami, ktoré pre nás vyrobili kamaráti z Čiech.

 • ZBER PAPIERA

  V termíne od 3.10. do 6.10.2017 prebiehal v našej škole zber papiera. Žiaci I. stupňa priniesli 1880,95 kg papiera. Žiaci II. stupňa nazbierali 1548,55 kg papiera. Spolu sa nám podarilo nazbierať 3429,50 kg papiera. Najviac papiera doniesli títo žiaci: Tamara Bretzová (1.A), Adam Valica (3.B), Alex Margitan (1.A), Viliam Gutray (5.C), Oliver Lešo (5.C) a Kamila Saloková (5.B). Všetkým žiakom, ktorí sa zberu zúčastnili, ďakujeme.
  Výsledková listina.

 • SEVERSKÁ JAZDA 2017

  Ďalšia úspešná akcia je za nami. Tentokrát sme sa zúčastnili súťaže pre žiakov ZŠ na MČ Sever na šliapacích kárach, kde sme si zmerali svoje sily v odvahe, vytrvalosti, rýchlosti  a  zručnosti. Areálom MÚ MČ Košice - Sever sa niesla dobrá nálada, súťaživosť a menšia rivalita medzi žiakmi všetkých zúčastnených škôl. Ďakujeme za účasť našim žiakom, ktorí s vysokým súťaživým  nasadením a energiou vybojovali 1. miesto (B. Kovalčik, M. Hilgner, M. Baločko, M. Fedák, S. Safko, T. Safko, M. Varga, T. Varga, M. Kecer, Š. Kecer). Gratulujeme!
  Celkové poradie:
  1. miesto - ZŠ Tomášikova
  2. miesto -  ZŠ Hroncova
  3. miesto - ZŠ Polianska

 • JUNIVERZITA 2017

  Dňa 2. októbra 2017 o 14:00 hod. bol na SPŠE na Komenského 44 v Košiciach za prítomnosti vedúceho odboru školstva Košického samosprávneho kraja Ing. Štefana Kandráča , vedúcej správy referátu škôl a školských zariadení RNDr. Viery Juríkovej a riaditeľa SPŠE na Komenského 44 v Košiciach Ing. Štefana Krištína slávnostne otvorený projekt JUNIVERZITY 2017. Hosťami slávnostného otvorenia bola aj naša pani riaditeľka a naši dvaja deviataci P. Krattinger a P. Ékes.
  V kurze „Vládca robotov“ pod odborným vedením Ing. Pavla Nemsilu sa účastníci na prvom stretnutí kurzu so záujmom zoznámili s LEGO robotmi a všetci si dokázali postaviť svojho robota, ktorého budú na ďalších dvoch stretnutiach programovať.

 • BEZPEČNOSŤ DETÍ

  Koncom mesiaca september našich najmladších školákov - prvákov navštívil príslušník Mestskej polície Košice Sever v spolupráci s Mestskou časťou Košice - Sever, ktorí sa rozhodli zvýšiť bezpečnosť detí. Deti sa zúčastnili besedy, získali informácie týkajúce sa správania chodcov, využívanie prechodu pre chodcov, dôležitosť nosenia reflexných prvkov, prezreli si pomôcky a v závere im boli rozdané reflexné pásiky, prívesky a maľovanky. Beseda bola pre žiakov zaujímavá a užitočná.

 • EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV

  Pod týmto lákavým a tak trochu tajomným názvom sa skrýva festival vedy na Slovensku.  Jej 11. ročník sa uskutočnil  29.9.2017 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade a, samozrejme, aj v Košiciach.
  V našom meste bolo miesto jeho konania  OC Optima a nechýbali na ňom ani zvedaví  zástupcovia  našej školy, konkrétne  žiaci  9. tried. Počas akcie si mohli nielen prezrieť, ale aj na vlastnej koži vyskúšať výsledky  práce vedcov v odborov, ako sú matematika, fyzika, chémia, biológia, informatika, psychológia, medicína a mnohé ďalšie.
  Naši deviataci sa určite nenudili, pretože pripravených bolo  66 vedeckých stánkov a prezentácií. A možno práve vďaka tomuto podujatiu raz spomedzi nich vzíde budúci slávny vedec, možno aj nositeľ Nobelovej ceny. Dajme sa prekvapiť...

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ÚSTAVNÉHO SÚDU SR

  29. septembra 2017 sa žiaci  8.A, 8.B, 8.C spolu s triednymi učiteľmi zúčastnili Dňa otvorených dverí Ústavného súdu SR v Košiciach. Oboznámili sa s činnosťou Ústavného súdu SR a prezreli si jeho priestory, ktoré sú inak verejnosti nedostupné. Žiakov zaujala pojednávacia miestnosť, v ktorej sa uskutočňujú verejné zasadnutia senátov a pléna ÚS, Sieň nezávislosti, v ktorej prebiehajú neverejné zasadnutia, či kanceláriu predsedníčky ÚS. Mohli  si vyskúšať talár ústavného sudcu a vidieť aj diela známych umelcov umiestnené v priestoroch súdu.

 • "BOCIAN NÁŠ SUSED"

  Naša škola - žiaci 1. stupeňa sa zapojili do výtvarnej súťaže "Bocian náš sused". Je to celoslovenský ekovýchovný program, "Prekonajme spolu rekord". Hlavným organizátorom je Východoslovenské múzeum v spolupráci s jednotlivými správami chránených území  Štátnej ochrany prírody. Program podporuje Lichtenštajnská Nádácia CICONIA. Výtvarné práce sme zaslali v počte 138 ks. Práce budú vystavené v múzeu do konca roka 2017.