Aktivity školy

 • NÁŠ ÚSPECH V LITERÁRNEJ SÚŤAŽI ŠUMENIE

  Jubilejný 10. ročník literárnej súťaže Šumenie pre žiakov základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v Košickom a v Prešovskom kraji sa konal aj s účasťou žiakov našej školy.
  Atraktívna téma vzťahu človeka a psa zaujala v rámci východného Slovenska takmer 300 nádejných spisovateľov. Je dobré, že sa medzi nimi nestratil náš zástupca – Michal Figeľ zo 7.A triedy. Svojím humorným príbehom o chlapcovi a čivave zaujal porotcov a dosiahol výborný  výsledok – 3. miesto. Zároveň dokázal, že aj na našej škole máme popri iných  nadaných žiakoch aj literárne talenty.

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

  Rok 2019 sa nesie v znamení 170. výročia narodenia velikána slovenskej literatúry P. O. Hviezdoslava, podľa ktorého je pomenovaná  aj najstaršia  a  najvýznamnejšia súťaž v umeleckom prednese. Preto sa v školách rôznych typov aj v tomto školskom roku organizovali a organizujú recitačné stretnutia, ktorých víťazi budú ďalej pokračovať v okresných, krajských súťažiach a tí najlepší aj v celoslovenskom kole tejto  oslavy umeleckého  slova.

  Aj naši žiaci  absolvovali triedne kolá a ich víťazi aj školské kolo HK, ktoré sa konali v marci 2019. Talent a nadanie v umeleckom  prednese ukázali najprv v školskom kole, na ktorom sa zúčastnilo 27 žiakov z 5.-8.ročníka. Súťažili v dvoch kategóriách  poézie a prózy.
  Výsledky:       
  II. kategória - poézia     
  1. Natália Kuľková  /VI.C /
  2. Tomáš Hanzel  /V. B /
  3. Viktória Viziová  /V. B
  III. kategória - poézia     
  1. Ondrej Lopatník /VII.A /
  2. Jasmína Eštvaníková /VII.C /
  3. Matej Kožiarský  /VIII.B /
  II. kategória  - próza     
  1. Tamara Liptáková /V. A /
  2. Martin Tomčík  /VI. B /
  3. Michaela Keblušková /VI. B /                    
  III. kategória - próza        
  1. Matúš Krajcár  /VIII.B /
   
  Dňa 5.4.2019 víťazi jednotlivých kategórií našu školu reprezentovali v okresnej súťaži HK. Žiak VII.A triedy Ondrej Lopatník získal v tretej kategórii v poézii 2. miesto s návrhom na postup do krajského kola súťaže HK v Michalovciach  - Metamorfózy slova. Všetkým súťažiacim ďakujeme, Ondrejovi Lopatníkovi  gratulujeme a v krajskom kole prajeme veľa úspechov.

 • NEZVYČAJNÉ PRACOVNÉ VYUČOVANIE

  Hodiny pracovného vyučovania majú tretiaci veľmi radi. Vyrábajú na nich rôzne výrobky z papiera a odpadového materiálu, naučili sa vyšívať a tento týždeň sa venovali stolovaniu a príprave nezvyčajných obložených chlebíčkov. A že boli veľmi šikovní, si môžete pozrieť vo fotoalbume školy. Na záver si  žiaci na nich s radosťou pochutnali....

 • BRICKLANDIA

  Dňa 27. marca 2019 sme boli s deťmi na výstave Lega v Bricklandii. Bolo naozaj super. Deti nechceli odísť, hrali by sa až do teraz.

 • PROJEKTY Z PRÍRODOVEDY

  V mesiaci marec  žiaci tretieho ročníka prebádali na hodinách prírodovedy živočíšnu ríšu, aby sa oboznámili so životným prostredím cicavcov, vtákov, plazov, obojživelníkov a rýb. Získané vedomosti využili pri tvorbe nádherných projektov, v ktorých prezentovali zaujímavosti zo života vybraných  živočíchov. Projekty si môžete prezrieť na chodbách školy.

 • SLOVO BEZ HRANÍC

  V dňoch 25.  a 26. marca 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili 23. ročníka celomestskej recitačnej súťaže SLOVO BEZ HRANÍC, ktorú každoročne organizuje mestská časť Košice – Staré mesto. Na miestnom úrade v  priestoroch Sobášnej siene sa zišli najlepší recitátori, aby ukázali svoje kvality.  Našu školu reprezentovali títo žiaci: Lívia Anne Behrend z 3. A  triedy v anglickom jazyku, Filip Škára z 3.A v slovenskom jazyku, Anna  Šiškina zo  4.C v ruskom jazyku  a Amin Alfitorey Mousa zo 4.A v arabskom jazyku.  Filipko Škára obsadil krásne tretie miesto. SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

 • KUBA - DVE TVÁRE SLOBODY

  Dejiskom  vzdelávacieho projektu Svet okolo nás, ktorého sa 25.03.2019 zúčastnili naši ôsmaci spolu s p. uč. Ivetou Hladovou a Natáliou Suškovou bol tentokrát Mexický záliv, karibský ráj, najväčší ostrov Veľkých Antíl, krajina s bohatou a pohnutou históriou, krajina kontrastov a farieb,  jedna z posledných bášt komunizmu ... Kuba.
  Prostredníctvom filmu sme Kubu  prešli krížom krážom, od hlavného mesta Havany cez malebnú oblasť Viñales až po mesto revolucionárov Santiago de Cuba. Vydali  sme sa na tabakovú plantáž,  pozreli  sa na ručnú výrobu svetoznámych kubánskych cigár, potopili sa do priezračných vôd Karibského mora v zátoke Sviní, prezreli si koralové útesy zblízka, preskúmali pestrú kubánsku krajinu sformovanú zmesou sopečnej aktivity a tektonického posunu litosférických dosiek, zažili jedinečnú atmosféru energického a farebného karnevalu a tiež sme boli svedkami kladenia vajec morských korytnačiek.
  Tento diel o Kube bol pre žiakov veľmi zaujímavý, čoho dôkazom bolo aj množstvo zvedavých otázok pre cestovateľov, ktorí tento film natočili a sprevádzali ho svojimi slovnými vstupmi počas celého programu. Už teraz sa tešíme na ďalší diel, ktorý bude venovaný Iránu.

 • NAŠA PEER SKUPINA

  25.3.2019 pokračoval rovesnícky program stretnutím členov rovesníckych skupín s MUDr. Danicou Caisovou, ktorá pôsobí ako súdny znalec a predseda Slovenskej Sexuologickej spoločnosti. Workshop s MUDr. Caisovou bol zameraný  na tému: Medicínske aspekty prevencie užívania drog z pohľadu psychiatra.
  Pani doktorka priblížila žiakom riziká zneužívania legálnej drogy – alkoholu. Zdôraznila, že nakoľko je alkohol legálnou a najčastejšie  zneužívanou drogou  závislosť na alkohole sa môže v budúcnosti týkať každého. Doktorka Caisová  predstavila žiakom osobnostné parametre, ktoré sú najčastejším dôvodom toho, že sa človek rozhodne riešiť problémy alkoholom. Sprostredkovala svoje skúsenosti s mladistvými narkomanmi z návštevy Amsterdamu, kde sa utvrdila v tom, že toľko diskutovaná legalizácia mäkkých drog by bola v našom štáte chybou. Rovesníci sa dozvedeli o zdravotných aj psychických rizikách, ktoré súvisia s nadmernou konzumáciou alkoholu. Žiaci dostali dôležité informácie v ľahko pochopiteľnom vydaní od fundovaného experta a je už len na nich ako ich budú ďalej odovzdávať pri svojich aktivitách mladším spolužiakom a ako ich pretavia do svojho vlastného života.

 • OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU - krajské kolo

  Dňa 25.marca 2019 sa v Michalovciach uskutočnilo krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Našu školu reprezentovala Sofia Blechová z 8.A a v kategórii A2 sa umiestnila na 4. mieste. Srdečne blahoželáme k úspešnému výsledku! 

 • DNI ENERGIÍ 2019

  Do 9. ročníka podujatia ,,Dni energií 2019“pre žiakov základných škôl 8. ročníka, ktoré sa uskutočnilo 20. marca 2019 v spoločenskej miestnosti SPŠ elektrotechnickej (SPŠE) v Košiciach sa zapojilo 160 ,,šetričov“ energií – žiakov a ich pedagógov zo siedmych  základných škôl v Košiciach.
  Naši žiaci si na tomto podujatí zvýšili ekologické povedomie netradičným spôsobom, spoznali a dozvedeli sa novinky o výrobe elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a získali tipy, pomocou ktorých sa ich domácnosť stane šetrnou k životnému prostrediu. Mali možnosť prezentovať svoje vlastné technické projekty a grafické práce, ktoré si na podujatie pripravili a priniesli.
  Matej Kožiarský a Michal Novák z 8.B triedy vyhrali krásne prvé miesto v hlavnej kategórií súťaže, do ktorej sa zapojili prezentáciou o novinkách v obnoviteľných zdrojoch energie a radách ako ušetriť elektrickú energiu v škole aj domácnosti. Svoju prezentáciu obohatili aj funkčným modelom domčeka. Za pomoc pri konštruovaní domčeka ďakujeme ockovi Michala Nováka, ktorý nám veľmi pomohol.
  Žiaci Alan Leško, Markus Hilgner a Nina Čipkalová z 8.A triedy vytvorili animáciu na tému Šetrenie energie. Za ich úžasnú prácu im ďakujeme a vážime si čas, ktorý tejto práci venovali.

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ŠROBÁROVA

  Dňa 13.3.2019 sa naši deviataci zúčastnili DOD na Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach. Na vlastnej koži si vyskúšali hodinu informatiky a matematiky. Obidve hodiny uplynuli veľmi rýchlo, pretože boli veľmi pútavé a pre našich deviatakov aj obohacujúce. Na informatike sa zoznámili s programovaním aj robotikou. Na matematike sa  pohrali s číslami a vyskúšali si hľadať kritické body v rôznych hrách. Zažili sme spolu atmosféru tejto školy a možno sa aj niekto z deviatakov rozhodol  pre štúdium na tejto škole.

 • MATEMATICKÝ KLOKAN

  Dnes 21.3.2019 bolo do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže na svete "Matematický klokan" zapojených 72 329 žiakov na 1488 školách a medzi ne patrila aj naša škola. Súťaž vznikla v roku 1991 vo Francúzsku. Tvorcovia jej dali názov po austrálskom národnom zvieratku. Inšpirovali sa podobnou súťažou, ktorá vznikla v Austrálii. Oficiálnym usporiadateľom súťaže je Asociácia KSF ( lokan bez hraníc). Združuje už viac ako 65 krajín z Európy,Ázie,Ameriky a Afriky. Našu školu reprezentovalo 88 súťažiacich.

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

  Dňa 18.3.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín - 1. stupeň - v knižnici pre deti a mládež. A tu sú jeho výsledky:
  Poézia:
  1. miesto - Veronika Viziová /3.A/
  2. miesto - Tamara Bretzová /2.A/
  3. miesto - Ema Holcer /2.B/
  4. miesto - Mária Pásztorová /4.B/
  Próza:
  1. miesto - Viktória Bartková /4.A/
  2. miesto - Martina Bácskaiová /2.A/
  3. miesto - Filip Ždila /3.A/

 • CHLAPCI ÚSPEŠNÍ AJ VO VOLEJBALE

  Dňa 18. marca 2019 sa na ZŠ L. Novomeského 2v Košiciach  organizovalo okresné kolo vo volejbale žiakov ZŠ – KE I.  Žiaci si verili a  chceli obhájiť prvenstvo z minulého roka, ktoré sa žiaľ po ťažkých zápasoch nepodarilo vybojovať. Napriek tomu sa umiestnili na peknom 3. mieste a získali medaily a pohár.
  Všetkým žiakom, ale i žiačkám, ktorí sa zodpovedne a obetavo pripravovali na okresné kolá vo volejbale patrí veľká vďaka a pochvala za vzornú reprezentáciu našej školy.

 • FUTSALISTI ZÍSKALI BRONZ

  V marci 2019 sa na ZŠ Bruselskej organizovala súťaž vo Futsale žiakov ZŠ – okresné kolo ZŠ Košice I. Žiaci našej školy sa po vyrovnaných zápasoch umiestnili na 3. mieste  a získali nielen krásne medaily, ale i pohár.
  Našim žiakom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

 • ZÁPIS PRVÁKOV DO KNIŽNICE

  Naši prváci sa postupne od prvého dňa statočne pasujú s novými písmenkovými kamarátmi. V druhom polroku sa im už podarilo prečítať niekoľko krátkych textov. A práve teraz v marci, kedy má kniha pre nás väčší význam, dostali naši  kamaráti z  1.A,B,C pozvanie do knižnice pre deti a mládež  na Mieri, kde ich čakal SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS. Slávnostným zložením sľubu čitateľa a odtlačkom svojho pršteka na pamätný list potvrdili, čo v slávnostnom sľube sľúbili. Z knižnice odchádzali s krásnou záložkou do knihy, so svojím prvým preukazom a prvou požičanou knihou. Veríme, že vďaka tejto krásnej návšteve sa ich čitateľská schopnosť zdokonalí a radosť z prvej prečítanej knihy bude určite nezabudnuteľná  ako pre nich,  tak aj pre nás učiteľov, či rodičov.

 • ZÁKLADNÝ PLAVECKÝ VÝCVIK

  V mesiacoch február – apríl 2019 absolvuje takmer päťdesiat našich tretiakov základný plavecký výcvik. Každý deň počas štyroch týždňov môžu žiaci zdokonaľovať svoje plavecké schopnosti v bazéne našej školy, rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a posilňovať svoje zdravie. Najväčšiu radosť majú všetci zo skupinových hier vo vode a cvičení zameraných na potápanie – výlov predmetov. V závere plaveckého výcviku dokážu žiaci preplávať minimálne 50 metrov ľubovoľným plaveckým spôsobom a sú odmenení MOKRÝM VYSVEDČENÍM.

 • NAŠA PEER SKUPINA

  Dňa 19.03.2019 sa žiaci našej školy prihlásení do Rovesníckeho programu prevencie užívania drog zúčastnili v CVČ Filia workshopu na tému: Medicínske aspekty prevencie užívania drog a AIDS s Prof. MUDr. Pavlom Jarčuškom, PhD. z Kliniky pre infekčné choroby. Prof. Jarčuška veľmi pútavou a zároveň žiakom prístupnou formou informoval o nástrahách infekčných ochorení, ktoré prináša život. Žiaci sa dozvedeli ako im bezpečne predísť a poznať základné pravidlá prevencie nevyhnutné pre budúcnosť a ich ďalší život. Rovesníci následne absolvovali workshop s MUDr. Silviou Farkašovou – súdnou lekárkou z Ústavu súdneho lekárstva UPJŠ v Košiciach. MUDr. Farkašová oboznámila žiakov so základným delením drog, druhmi drogových závislostí, vplyvom drog na ľudský organizmus a centrálnu nervovú sústavu. Súdna lekárka priblížila žiakom prácu toxikológa, vysvetlila ako prebieha analýza biologického materiálu s použitím najmodernejšej techniky a zároveň predviedla ukážky testov a rôzne druhy testerov na drogy. V rámci diskusie sa žiaci dozvedeli od lekárov odpovede aj na mnohé otázky, ktoré ich zaujímali.

 • ORCHIDEY - SKVOSTY V RÍŠI RASTLÍN

  Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripravila výstavu Orchidey – skvosty v ríši rastlín, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci VI.C triedy spolu s pani učiteľkou Ivetou Hladovou. Žiaci mali možnosť 11. marca 2019  obdivovať viac ako tisíc kusov tropických a subtropických druhov a kultivarov spomínaných rastlín v expozičných skleníkoch.Na deviatom ročníku výstavy nechýbali  kultivary rodov lišajovec, vanda, cymbídium, dendróbium a črievičkovec (Paphilopedilum). Do čeľade vstavačovité, teda medzi orchidey, patrí približne 28-tisíc botanických druhov. Prví predchodcovia dnešných orchideí sa na Zemi objavili pravdepodobne už pred viac ako 80 miliónmi rokov. Pomerne ľahko podliehajú vývojovým zmenám a rýchlo sa medzi sebou krížia, preto sú jednotlivé rody a druhy orchideí tak variabilné. Navyše, šľachteniu a kríženiu orchideí sa venujú aj pestovatelia už vyše 100 rokov a dnes poznáme viac ako 100-tisíc krížencov týchto ozdobných rastlín. Žiakom sa vystavované orchidey veľmi páčili, zaujali ich svojim rozličnými tvarmi a bohatou pestrofarebnosťou.

 • DOD PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁČIKOV

  Dňa 13. marca 2019 v poobedňajších hodinách naša škola organizovala Deň otvorených dverí pre budúcich prváčikov a ich rodičov. Podujatie bolo veľmi vydarené, prítomní rodičia sa porozprávali s vedením školy a pani učiteľkami, zoznámili sa s chodom školy, videli svoje detičky pri tvorivých dielňach a v neposlednom rade navštívili výukový plavecký bazén, kde boli informovaní od p. riaditeľky a  p. Sabola o plávaní v budúcom školskom roku. Dovidenia a tešíme sa na Vás pri Zápise.