Aktivity školy

 • ZLATO Z MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY

  Dňa 24.1.2018 sa uskutočnil 67.ročník okresného kola Matematickej olympiády v kategóriách Z5Z9. V kategórii  Z5 našu školu reprezentovali: Zuzana Podolinská (V.B), Artur Pankuch (V.C), Matej Šimko (V.B) a Filip Korobanič (V.C). V kategórii Z9 nás reprezentovali: Simona Dučaiová (IX.A) a Radka Belišová (IX.A). Žiačka Zuzana Podolinská sa umiestnila vo svojej kategórii na krásnom 1. mieste a žiak Artur Pankuch na peknom 3. mieste.
  Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a umiestneným srdečne blahoželáme.

 • ŠALIANSKY MAŤKO

  Dňa 25.1.2018 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentoval žiak 7.B triedy Matúš Krajcár, ktorý získal pekné 2. miesto. Matúšovi gratulujeme a želáme ďalšie také úspechy v tejto aktivite.

 • ZLATO Z OLYMPIÁDY Z NEMECKÉHO JAZYKA

  Dňa 18.1.2018 sa konalo v CVČ Domino na Popradskej ulici v Košiciach okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka. Zúčastnili sa ho traja žiaci našej školy v kategóriách 1A - Lea Dučaiová a Samuel Giret z triedy VII.A a 1B - Simona Dučaiová z triedy IX.A. Žiačky Lea Dučaiová a Simona Dučaiová sa umiestnili vo svojej kategórii na peknom 4. mieste, žiak Samuel Giret sa vo svojej kategórii stal víťazom a postupuje do krajského kola. Držíme mu palce.

 • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU - okresné kolo

  Dňa 16.1.2018 sa uskutočnil 28. ročník okresného kola Olympiády v anglickom jazyku. Naša škola mala zastúpenie v obidvoch kategóriách. V kategórii 1A (5. – 7. ročník) našu školu reprezentoval Karol Schlosser zo VI.B, ktorý obsadil 7. miesto. V kategórii 1B (8. a 9. ročník) nás reprezentoval Richard Holler z VIII.C, ktorý obsadil vynikajúce 2. miesto. Obom srdečne blahoželáme.

 • NÁVŠTEVA DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA

  V dňoch 12.13.12.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia v Historickej radnici. Hra The Heroes bola určená pre žiakov 6. – 9. ročníka, a The Bold Rabbit pre žiakov 3. – 5. ročníka. Žiaci si hravou formou precvičili angličtinu a zároveň si mohli uvedomiť dôležitosť vzájomnej pomoci.

 • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - školské kolo

  V decembri prebehol na našej škole 46. ročník školského kola Geografickej olympiády. Do súťaže sa zapojilo spolu 15 žiakov.
  Úspešnými riešiteľmi sa stali títo žiaci:
  Kategória G - 5.ročník: Ján Javor (V.B), Michaela Keblušková (V.B), Kamila Saloková (V.B), Filip Korobanič (V.C), Janka Kormanová (V.A)
  Kategória F - 6. a 7.ročník: Ondrej Lopatník (VI.A), Michal Baločko (VII.B), Matej Fedák (VII.B), Monika Sitášová (VI.A), Bianka Drotárová (VI.C)
  Kategória E - 8. a 9.ročník: Patrik Krattinger (IX.C), Filip Weinberger (IX.C),  Áron Velat (VIII.A)
  Všetkým riešiteľom školského kola GO ďakujeme za účasť a prajeme mnoho ďalších úspechov.

 • NÁVŠTEVA PLANETÁRIA

  Žiaci 5.C a 5.A triedy v dňoch 8.12.2017 a 12.12.2017 v rámci predmetu geografia navštívili  s pánom učiteľom Mgr. Mariánom Demom planetárium v STM v Košiciach. Touto  návštevou si žiaci upevnili a prehĺbili vedomosti o vesmíre, Slnečnej sústave, súhvezdiach, kométach a dejinách astronómie.

 • EXKURZIA NA SPŠ STROJNÍCKEJ V KOŠICIACH

  V dňoch 7.11., 16.11., 30.11. a 7.12.2017 sa triedy 5.B a 5.C pod vedením pána učiteľa Mgr. Mariána Dema a trieda 5.A pod vedením pani učiteľky Mgr. Lýdie Benderovej zúčastnili exkurzie na SPŠ strojníckej v Košiciach. Žiaci navštívili sústružnícku dielňu, kde si vyskúšali prácu na sústruhu, učebňu s CNC strojom a zámočnícku dielňu. V strojárskej dielni videli  prácu s drevom. V kováčskej dielni im bolo predvedené ohýbanie kovov. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila, preto sa tešia na ďalšie návštevy SPŠ strojníckej, kde si sami budú môcť vyrobiť rôzne výrobky z dreva.

 • KORČULIARSKY KURZ - II. stupeň

  Zima ešte nezačala, ale žiaci 5. - 8. ročníka od októbra do polovice decembra už úspešne absolvovali korčuliarsky kurz. Pravidelne, v blízkej Crow aréne na Kavečianskej ceste,  nacvičovali a zdokonaľovali pod vedením učiteľov telesnej a športovej výchovy Mgr. S. Safkovej a Mgr. R. Štefka zručnosti, zamerané na zvládnutie a uplatnenie bezpečnej jazdy vpred, so schopnosťou primerane reagovať zmenou smeru, zrýchlením, spomalením, zastavením. Výborne zvládli prípravu na hokej, krasokorčuľovanie, či rýchlokorčuľovanie. Spoločne môžme zhodnotiť, že naši žiaci sú pripravení a tešia sa na prichádzajúcu korčuliarsku zimnú sezónu.

 • CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM, beseda so spisovateľom P. Karpinským

  Dňa 7. decembra 2017 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili akcie Celé Slovensko číta deťom. Sprievodným podujatím bolo stretnutie so spisovateľom Petrom Karpinským v Domove sociálnych služieb v DOMKU, kde boli našimi spoločníkmi aj jeho klienti. Tí nás potešili hudobným programom v podobe vianočných piesní, ktoré sme si spoločne zaspievali. Aj naši žiaci predviedli prítomným pieseň o nádeji a láske, z knihy P. Karpinského  Kde asi rozprávka býva, ktorá ho príjemne prekvapila.
  Vďaka veselým i zvedavým otázkam a vtipným reakciám spisovateľa vládla v DOMKU  uvoľnená a príjemná atmosféra. Žiaci sa na túto besedu  tešili a dlho pripravovali. Zhotovili spisovateľovi darček vo forme trička.  Bolo zdobené ilustráciami  z knihy Sedem dní v pivnici, ktorú si spoločne čítali s triednou učiteľkou. Kniha sa žiakom natoľko zapáčila, že im ju rodičia kúpili a pán spisovateľ podpísal na besede. Dúfame, že toto stretnutie bolo inšpiráciou do ďalšieho tvorivého písania a ukázalo, že jeho práca má zmysel. Týmto podujatím sme zároveň zahájili  vzájomnú spoluprácu s  milými mladými ľuďmi.

 • ŠPORTOVÁ STREĽBA - OKRESNÉ KOLO

  V pondelok, 4. decembra 2017, sa 8 žiakov našej školy zúčastnilo okresného kola postupovej súťaže na M SR škôl v športovej streľbe zo vzduchových zbraní. Zastúpenie sme mali v oboch kategóriach. Starší žiaci a žiačky: P. Krattinger, T. Turzák, A. Boháč, K. Devaldová, K. Sovová. Mladší žiaci: S. Safko, T. Safko, M. Novák. Súťažilo sa podľa súťažného poriadku SSZ, platných pravidiel športovej streľby ISSF s úpravami pre národné disciplíny platné v SSZ. Strieľalo sa zo zalamovacej vzduchovej pušky N a kal. 4,5 mm,  30 rán v ľahu VzPu  na terč 8 x 5,5 cm na vzdialenosť 10 m.
  Veľmi nás teší, že naša výprava strelcov pod vedením p. uč. Safkovej bola opäť úspešná. Svedčia o tom umiestnenia:
  kategória starších žiakov - jednotlivci: 1. miesto - Alexander Boháč, 3. miesto - Tomáš Turzák
  kategória starších žiakov - družstiev :  3. miesto - A. Boháč, T. Turzák, P. Krattinger
  kategória mladších žiakov - jednotlivci:   1. miesto - Sebastián Jonáš Safko, 2. miesto - Tobias Kryštof Safko, 3. miesto - Michal Novák
  kategória mladších  žiakov - družstiev:    1. miesto - S. Safko, T. Safko, M. Novák
  Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy, umiestneným blahoželáme a postupujúcim víťazom držíme prsty na krajskom kole.

 • OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU - školské kolo

  Dňa 4.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v ruskom jazyku.
  Vyhodnotenie:
  1. miesto
  si rozdelili žiaci s rovnakým počtom bodov: Aleš Šestina z 9.A a Peter Ékes z 9.B
  2. miesto - Emma Marettová z 9.A
  3. miesto - Matúš Solvar z 9.B

  Všetkým srdečne blahoželáme!

 • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU - školské kolo

  Koncom novembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 1A, 5., 6. a 7. ročník, jednoznačne zvíťazil Karol Schlosser zo 6.B. V kategórii 1B, 7. a 8. ročník, to bolo tesnejšie. Víťazom sa stal Filip Weinberger z 9.B. Súťažiacim žiakom ďakujeme za účasť. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na okresné kolo, ktoré bude 16.1.2018.

 • TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU

  Koncom novembra sa 9.A trieda zúčastnila v rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku výstavy "Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku". Žiaci si v priestoroch FF UPJŠ prezreli rôzne dobové plagáty, letáky a titulky novín, ktoré sa počas vojny vyskytovali na našom území. Prehliadku mali žiaci doplnenú odborným výkladom pána doc. Martina Pekára z FF UPJŠ, za ktorú mu veľmi pekne ďakujeme.

 • STRIEBRO Z OLYMPIÁDY

  Dňa 29.11.2017 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v Centre voľného času – DOMINO, na ktorom sa zúčastnil aj žiak našej školy – víťaz školského kola OLSJL – FILIP WEINBERGER z IX.B triedy. V silnej konkurencii žiakov z iných škôl získal 2. miesto. Máme veľkú radosť, srdečne gratulujeme a v budúcnosti, Filip,  želáme ešte mnoho takých úspechov.
  Diplom

 • BEDMINTON - okresné a krajské kolo

  Dňa  13.11.2017 sa na ZŠ Belehradská 21 organizovalo okresné kolo v bedmintone žiakov a žiačok. Zúčastnili sa ho dvojčlenné družstvá chlapcov a dievčat základných škôl: ZŠ Belehradská 21, ZŠ Bruselská 18, ZŠ Hroncova 23, ZŠ Nám. L. Novomeského 2, ZŠ Polianska 1,  ZŠ Tomášikova 31,  ZŠ s MŠ Želiarska 4. Našu školu reprezentovali žiačky Elišerová Zuzana a Valentíková Ema a žiaci Peter Radoczi a  Safko Sebastián Jonáš. Po základnej časti v skupinách naše dievčatá žiaľ nepostúpili do pavúka. Čo sa týka chlapcov, tí nie len že postúpili z prvého miesta zo skupiny, ale aj vyhrali semifinále a následne aj finále kedy získali aj krásne medaile, pohár a hlavne  postup na krajské kolo. Našim žiakom gratulujeme za 1. miesto a cenný postup na krajské kolo.
  Hneď o týždeň  dňa 20.11. 2017 sa  v športovej hale SOŠ Železničná  organizovalo krajské kolo  v bedmintone dievčat a chlapcov. Zúčastnili sa ho dvojčlenné družstvá chlapcov a dievčat základných škôl: ZŠ Staničná 13, ZŠ Tomášikova 31, ZŠ Janigova 2, ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spiš. N. Ves, ZŠ Krosnianska 4, ZŠ SNP 121, Rozhanovce, ZŠ Ul. pionierov 1, Rožňava, ZŠ s MŠ F. J. Fugu Vinné 514, Vinné, ZŠ Komenského 1962/8, Trebišov. Po dohode pedagógov a hlavného rozhodcu a následnom nasadení družstiev a vylosovaní nasledovalo slávnostné otvorenie a začiatok turnaja.  Naši žiaci Peter Radoczi a  Safko Sebastián Jonáš sa prebojovali  po  ťažkých ale úspešných zápasoch do semifinále,  kde porazili - ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spiš. N. Ves a postúpili do  finále, kde  sa stretli s minuloročným vicemajstrom Slovenska - ZŠ Staničná 13, KE 4, kde žiaľ, ale po pekných zápasoch prehrali 2:1. Bola to veľká škoda, lebo len krôčik nám chýbal k tomu, aby postúpili  na  školské majstrovstvá Slovenska. Napriek tomu sme  videli naozaj nádherné výmeny s neuveriteľnými koncovkami  v zápasoch, kedy gradovali aj emócie, ktoré sa  prelínali  s miernou nervozitou, ale hlavne športového ducha a zapálenosť pre tento nádherný šport. Napokon sme sa umiestnili na krásnom 2. mieste, čo znamená veľký úspech našej školy a našich žiakov. Týmto sa chceme  ešte raz poďakovať a zablahoželať našim žiakom Petrovi Radoczimu  a  Safkovi Sebastiánovi Jonášovi za krásne medailové 2.miesto v krajskom kole Košice. Víťazom prajeme veľa športového šťastia na ŠM-SR.

 • SVET OKOLO NÁS

  Dňa 15.11.2017 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili vzdelávacieho projektu Svet okolo nás, tentokrát nás cestovatelia zaviedli do juhovýchodnej Ázie, do krajiny nádherných vápencových hôr, dych vyrážajúcich scenérií, tajuplných jaskynných systémov, skvelého jedla a usmievavých ľudí. Vydali sme  sa spoločne na ďalšiu cestu plnú poznania do neobyčajného Vietnamu.
  Vietnam nám predstavili od juhu k severu, od delty Mekongu cez horské oblasti Stredného Vietnamu až po nádherné vápencové veže zátoky Halong. Zaviedli  nás do starobylej cisárskej citadely,  do hlbokých jaskýň vápencového krasu. Mali sme možnosť vidieť plávajúce trhy, vzhliadnuť pohostinnosť etnických menšín Severného Vietnamu a nechať sa zasvätiť do tajov vietnamskej kuchyne. Videoprojekcia sa žiakom veľmi páčila a už teraz sa tešíme na ďalší diel, ktorý bude venovaný Kube.

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ PRE PREDŠKOLÁKOV

  15. novembra 2017 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí pre predškolákov. Program dňa bol zaujímavý a bohatý. Predškoláci sa stretli s vedením školy, pani učiteľkami I. stupňa, učiteľmi telesnej a športovej výchovy. Z aktivít si mohli vybrať hodinu plávania vo výukovom plaveckom bazéne, vyučovanie s lego systémom a i. Veríme, že sa predškolákom a ich rodičom u nás páčilo a že pri malom občerstvení, rozhovoroch a zaujímavej činnosti sa o našej škole veľa dozvedeli a pri najbližšej príležitosti sa k nám opäť veľmi radi vrátia. Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na vás.

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  14. novembra 2017 sa na našej škole  konal Deň otvorených dverí. Všetci záujemcovia o dianie našej školy si mohli prísť pozrieť šikovnosť našich žiakov a pani učiteliek. Stretli sa s aktivitami zameranými nielen na šport, ale aj na cudzie jazyky, rozvíjanie čitateľskej, prírodovednej a matematickej gramotnosti,  záujmovej činnosti na našej škole a i.. Aktivít bolo mnoho, návštevníci boli očarení a my dúfame, že mnohí z nich sa k nám vrátia aj na budúci rok. Ďakujeme všetkým zúčastneným za prezentáciu našej školy.

 • TRETIACI V KOSITE

  V dňoch 13.,14. a 15.novembra 2017 sa naši tretiaci pre veľký úspech opäť s radosťou zúčastnili exkurzie v Kosite. Privítala ich milá lektorka p. Karolyiová, ktorá  nesklamala a pripravila veľa zaujímavých aktivít. Ekologickými hrami a poučnou rozprávkou  upozornila na dôležitosť recyklácie odpadu. Zapojila  aj ich bohatú fantáziu, keď mali vymyslieť špeciálne uzamykateľný kontajner, ktorý následne odprezentovali pred spolužiakmi.  Nápadité výtvory sa   nám všetkým páčili. Tešíme sa o rok znova.