Aktivity školy

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ PRE PREDŠKOLÁKOV

  Ďalšia vydarená spoločná akcia je za nami! V dňoch 25. 26. októbra 2017 sme privítali na Dni otvorených dverí predškolákovMŠ Watsonova 2MŠ Obrancov mieru 16. Pripravili sme pre nich 3 vyučovacie hodiny. Prvá bola matematika a slovenský jazyk, druhá bola hodina prvouky s prvkami CLIL metódy (ANJ) a tretia bola hodina plávania. Všetky tri vyučovacie hodiny sa predškolákom veľmi páčili a my dúfame, že vo februári sa opäť zúčastnia s pani učiteľkami podobnej akcie.

 • JABĹČKOVÝ DEŇ

  Dňa 20.10.2017 sa na našej škole uskutočnil jabĺčkový deň. Žiaci si pochutnávali na chutnom ovocí a rozprávali sa na tému zdravých a nezdravých jedál v rámci programu Boja proti obezite.

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V BOTANICKEJ ZÁHRADE

  Dňa 13.10.2017 sa žiaci 5.B triedy pod vedením pani učiteľky Ivety Hladovej zúčastnili jesennej časti Dňa otvorených dverí v Botanickej záhrade v Košiciach. Žiaci mali možnosť pozrieť si výstavku jesenných plodov a výstavku asi 30 druhov papriky, ktoré boli zaujímavé svojim tvarom, veľkosťou a farbou. Žiakov najviac potešil nákup rôznych druhov rastlín, o ktorých im predávajúci poskytli aj veľmi cenné informácie týkajúce sa pestovania zakúpených rastlín.

 • YESSIJADA - "5 proti 5"

  Aj tento rok v októbri pani učiteľky Bretzová a Keblušková zorganizovali výnimočne obľúbenú súťaž YESSIJADA pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka. Šesťčlenné „rodiny“ súťažili v hre podobnej „5 proti 5“. 200 žiakov našej školy písalo prvých 10 slov, ktoré im napadli k štátom Anglicko, Nemecko, Španielsko a Rusko. Po zosumarizovaní odpovedí boli vytvorené otázky, na ktoré žiaci odpovedali. Minuloročné kolo si môžete pozrieť na youtube.com. Výsledková listina 2. ročníka je nasledovná:
  1. miesto – 6. ročník
  2. miesto – 7. ročník
  3. miesto – 5. ročník

 • NAVŠTÍVILI NÁS PREDŠKOLÁCI

  V dňoch 10.,11.,12. októbra 2017 boli predškoláci s pani učiteľkami z MŠ Watsonova 2, MŠ Park mládeže 4MŠ Obrancov mieru 20 u nás v škole. Ukázali sme im priestory chodieb školy, telocvične a výukového plaveckého bazéna a navštívili sme s nimi aj vyučovacie hodiny u prvákov. Tí im ukázali, čo všetko sa už stihli naučiť počas svojho pôsobenia vo ,,veľkej“ škole. Predškoláci boli veľmi milí, poslušní a nadšení z toho, čo videli. Veľmi pekne ďakujeme pani učiteľkám, že boli ochotné s predškolákmi navštíviť našu školu. Tešíme sa z toho, že aj v budúcnosti sa stretneme a strávime veľa príjemných chvíľ.

 • FENOMÉN IGRÁČEK

  Dňa 12. októbra 2017 sa žiaci 3.B a 3.C zúčastnili v Slovenskom technickom múzeu výstavy - Fenomén Igráček. Výstava poukazuje na súčasnosť, vývoj a históriu výroby tejto hračky. Výstava nadchla našich zvedavých žiakov a tí pri jej návšteve objavili mnoho nových informácií.

 • NÁVŠTEVA KNIŽNICE

  Žiaci 3.A triedy dňa 9.10.2017 nastúpili na Dobrodružnú cestu so spisovateľmi, kde sa budú počas celého roka oboznamovať so spisovateľmi a ich dielami pre deti. Prvá návšteva bola venovaná knihám od  M. Ďuríčkovej. Pútavé aktivity a prístup pani knihovníčky opäť  deťom vyčaril úsmev na tvári.

 • CEZPOĽNÝ BEH - okresné kolo

  Dňa 5. októbra 2017 vo štvrtok sa konalo v rekreačnom areáli Anička  okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok Základných škôl  - KE I pre školský rok 2017/ 2018.  Zúčastnili sa ho: Cirk. ZŠ s MŠ sv. Gorazda Juhoslovanská 2, Gym. M.R.Štef. Nám. L. Novomeského 4,  ZŠ Belehradská 21, ZŠ Bruselská 18, ZŠ Hroncova 23, ZŠ Masarykova 19/A, ZŠ Nám. L. Novomeského 2, ZŠ Park Angelinum 8,  ZŠ Tomášikova 31, ZŠ s MŠ Želiarska 4. Súťažilo sa v trojčlenných družstvách chlapcov a dievčat a hodnotili sa  jednotlivci na základe umiestnenia, družstvá na základe súčtu dosiahnutých umiestnení dvoch najlepších jednotlivcov. V prípade, že dve alebo viac družstiev bude mať rovnaký počet bodov, o poradí rozhodne lepšie umiestnenie tretieho pretekára družstva v celkovom poradí. Po úvodnom príhovore a následnej prehliadke trate s organizátormi sa na štart  postavili ako prvé dievčatá a  potom  chlapci. Organizátori dali povel,  aby sa pripravili a po niekoľkých sekundách bolo odštartované. Očakávania boli veľké, keďže sú to prvé preteky v tomto školskom roku. V cieli sme čakali s napätím, ako to dopadne.
  Následne umiestnenie našich dievčat: Karin Devaldová 9.B na 7. mieste, Alexandra Krafčíková 8.C na 16. mieste a Katarína Sovová na 11. mieste a celkovo za družstvo dievčat  3. miesto. Umiestenie našich chlapcov: Martin Bodnár na 9. miesto, Christian Koch na 5. mieste, Milan Mičieta na 21. mieste a celkovo ako družstvo  na  3. mieste.
  Víťazom gratulujeme a prajeme veľa športového šťastia v ďalšom kole pretekoch.

 • ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

  Aj v tomto školskom roku sme zapojili žiakov I. stupňa do česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“, ktorého cieľom je rozvíjať čitateľské zručnosti detí  a podporovať ich záujem o čítanie. Naši žiaci s radosťou vytvárali na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania záložky do kníh rôznymi technikami, ktoré sme zaslali našej družobnej škole v Českej republike – základnej škole s poľským vyučovacím jazykom v Českom Tešíme. Tešíme sa a s radosťou očakávame balík so záložkami, ktoré pre nás vyrobili kamaráti z Čiech.

 • ZBER PAPIERA

  V termíne od 3.10. do 6.10.2017 prebiehal v našej škole zber papiera. Žiaci I. stupňa priniesli 1880,95 kg papiera. Žiaci II. stupňa nazbierali 1548,55 kg papiera. Spolu sa nám podarilo nazbierať 3429,50 kg papiera. Najviac papiera doniesli títo žiaci: Tamara Bretzová (1.A), Adam Valica (3.B), Alex Margitan (1.A), Viliam Gutray (5.C), Oliver Lešo (5.C) a Kamila Saloková (5.B). Všetkým žiakom, ktorí sa zberu zúčastnili, ďakujeme.
  Výsledková listina.

 • SEVERSKÁ JAZDA 2017

  Ďalšia úspešná akcia je za nami. Tentokrát sme sa zúčastnili súťaže pre žiakov ZŠ na MČ Sever na šliapacích kárach, kde sme si zmerali svoje sily v odvahe, vytrvalosti, rýchlosti  a  zručnosti. Areálom MÚ MČ Košice - Sever sa niesla dobrá nálada, súťaživosť a menšia rivalita medzi žiakmi všetkých zúčastnených škôl. Ďakujeme za účasť našim žiakom, ktorí s vysokým súťaživým  nasadením a energiou vybojovali 1. miesto (B. Kovalčik, M. Hilgner, M. Baločko, M. Fedák, S. Safko, T. Safko, M. Varga, T. Varga, M. Kecer, Š. Kecer). Gratulujeme!
  Celkové poradie:
  1. miesto - ZŠ Tomášikova
  2. miesto -  ZŠ Hroncova
  3. miesto - ZŠ Polianska

 • JUNIVERZITA 2017

  Dňa 2. októbra 2017 o 14:00 hod. bol na SPŠE na Komenského 44 v Košiciach za prítomnosti vedúceho odboru školstva Košického samosprávneho kraja Ing. Štefana Kandráča , vedúcej správy referátu škôl a školských zariadení RNDr. Viery Juríkovej a riaditeľa SPŠE na Komenského 44 v Košiciach Ing. Štefana Krištína slávnostne otvorený projekt JUNIVERZITY 2017. Hosťami slávnostného otvorenia bola aj naša pani riaditeľka a naši dvaja deviataci P. Krattinger a P. Ékes.
  V kurze „Vládca robotov“ pod odborným vedením Ing. Pavla Nemsilu sa účastníci na prvom stretnutí kurzu so záujmom zoznámili s LEGO robotmi a všetci si dokázali postaviť svojho robota, ktorého budú na ďalších dvoch stretnutiach programovať.

 • BEZPEČNOSŤ DETÍ

  Koncom mesiaca september našich najmladších školákov - prvákov navštívil príslušník Mestskej polície Košice Sever v spolupráci s Mestskou časťou Košice - Sever, ktorí sa rozhodli zvýšiť bezpečnosť detí. Deti sa zúčastnili besedy, získali informácie týkajúce sa správania chodcov, využívanie prechodu pre chodcov, dôležitosť nosenia reflexných prvkov, prezreli si pomôcky a v závere im boli rozdané reflexné pásiky, prívesky a maľovanky. Beseda bola pre žiakov zaujímavá a užitočná.

 • EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV

  Pod týmto lákavým a tak trochu tajomným názvom sa skrýva festival vedy na Slovensku.  Jej 11. ročník sa uskutočnil  29.9.2017 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade a, samozrejme, aj v Košiciach.
  V našom meste bolo miesto jeho konania  OC Optima a nechýbali na ňom ani zvedaví  zástupcovia  našej školy, konkrétne  žiaci  9. tried. Počas akcie si mohli nielen prezrieť, ale aj na vlastnej koži vyskúšať výsledky  práce vedcov v odborov, ako sú matematika, fyzika, chémia, biológia, informatika, psychológia, medicína a mnohé ďalšie.
  Naši deviataci sa určite nenudili, pretože pripravených bolo  66 vedeckých stánkov a prezentácií. A možno práve vďaka tomuto podujatiu raz spomedzi nich vzíde budúci slávny vedec, možno aj nositeľ Nobelovej ceny. Dajme sa prekvapiť...

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ÚSTAVNÉHO SÚDU SR

  29. septembra 2017 sa žiaci  8.A, 8.B, 8.C spolu s triednymi učiteľmi zúčastnili Dňa otvorených dverí Ústavného súdu SR v Košiciach. Oboznámili sa s činnosťou Ústavného súdu SR a prezreli si jeho priestory, ktoré sú inak verejnosti nedostupné. Žiakov zaujala pojednávacia miestnosť, v ktorej sa uskutočňujú verejné zasadnutia senátov a pléna ÚS, Sieň nezávislosti, v ktorej prebiehajú neverejné zasadnutia, či kanceláriu predsedníčky ÚS. Mohli  si vyskúšať talár ústavného sudcu a vidieť aj diela známych umelcov umiestnené v priestoroch súdu.

 • "BOCIAN NÁŠ SUSED"

  Naša škola - žiaci 1. stupeňa sa zapojili do výtvarnej súťaže "Bocian náš sused". Je to celoslovenský ekovýchovný program, "Prekonajme spolu rekord". Hlavným organizátorom je Východoslovenské múzeum v spolupráci s jednotlivými správami chránených území  Štátnej ochrany prírody. Program podporuje Lichtenštajnská Nádácia CICONIA. Výtvarné práce sme zaslali v počte 138 ks. Práce budú vystavené v múzeu do konca roka 2017.

 • IAAF ATLETIKA HROU A BEH MARATÓNSKYCH NÁDEJÍ

  Dňa 29.09.2017 sa už po niekoľkýkrát uskutočnila súťaž Atletika hrou. V tejto zábavnej, atletickej súťaži, ktorá sa koná vždy pred MMM ako sprievodná akcia pre žiakov základných škôl, sa nám opäť podarilo potvrdiť, že máme vynikajúcich športovcov. Desaťčlenné družstvá (5 dievčat, 5 chlapcov) súťažili v netradičných disciplínach - beh cez rebrík, beh cez prekážky, štafetový beh, skoky cik-cak, hod plnou loptou. Na záver sa uskutočnil spoločný beh – Beh maratónskych nádejí. Svojim zodpovedným prístupom v náročnej konkurencii košických škôl vybojovali opäť úžasné 1. miesto pre našu školu títo žiaci: S. Blechová (7.A), D. Devaldová (7.A), D. Hrabovská (7.B), K. Čičáková (6.C), L. Terezlková (6.A), J. Bugorčík (7.A), J. Baločko (7.B), S. Safko (7.B), T. Velat (6.B), M. Sabó (6.A).
  V Behu maratónskych nádejí sme boli taktiež úspešní, kde si 1. miesto vybehala naša úspešná atlétka D. Devaldová4. miesto náš nádejný bežec M. Sabó.
  Srdečne blahoželáme!

 • ÚČELOVÉ CVIČENIE

  Posledný septembrový týždeň sa počas dvoch dní konalo na našej škole pre žiakov II.  stupňa účelové cvičenie. Dňa 27.9.2017 sa uskutočnila príprava z teoretickej časti učiva Ochrana života a zdravia, kde učitelia voľbou vhodných metód a postupov upevňovali a rozširovali vedomosti, zručnosti a návyky žiakov potrebné pre ochranu svojho zdravia, tiež zdravia a života iných ľudí, z učiva pri vzniku a priebehu mimoriadnej situácie, poznatky o tom, ako postupovať pri záchrane ľudského života a taktiež zásady správania sa v prírode.  Nasledujúci deň si v športovom areáli Anička tieto získané vedomosti overili prakticky.

  Výsledková listina:
  5. ročník 
  1. miesto - 5. A, B, C  - 12 bodov
  6. ročník:  
  1. miesto - 6. A, B - 11 bodov
  2. miesto - 6. C - 10 bodov
  7. ročník:
  1. miesto - 7. B - 12 bodov
  2. miesto - 7. A - 11  bodov     
  8. ročník:   
  1. miesto - 8. A - 11 bodov
  2. miesto - 8. C - 10 bodov
  3. miesto - 8. B - 8 bodov
  9. ročník:   
  1. miesto - 9. B, C - 12 bodov
  2. miesto - 9. A - 11 bodov
  Úspešnosť po ročníkoch:
  1. miesto - piaty ročník
  2. miesto - deviaty ročník
  3. miesto - siedmy ročník
  4. miesto - šiesty ročník
  5. miesto - ôsmy ročník

  Tieto výsledky svedčia o tom, ako výborne sú naši žiaci pripravení a akú vysokú úroveň vedomostí majú z obsahového zamerania učiva Ochrana života a zdravia.

 • DIDAKTICKÉ HRY

  V dňoch 27. a 28. septembra 2017 sa na našej škole uskutočnili didaktické hry. V stredu v rámci teoretickej prípravy sa naši žiaci 1. a 2. ročníka stretli na školskom dvore s pracovníkmi civilnej obrany, mestskej polície a záchrannej služby. Naše stretnutie sa začalo krásnou ukážkou psovoda, kde sme mali možnosť vidieť zásah pri zatýkaní zločincov pomocou psa v rôznych podobách a situáciách. Pracovník záchrannej služby nám ukázal ako postupovať pri nájdení osoby v bezvedomí, ako poskytnúť prvú pomoc osobe pri zástave srdca a čo je hlavnou výbavou záchranárskej tašky. Pracovníci civilnej obrany nás v krátkosti oboznámili  s improvizovanou chemickou ochranou, s celkovou náplňou ich práce, s dôležitosťou telefónnych čísel jednotlivých zložiek, varovnými signálmi a ako postupovať pri evakuácii . Pracovníci mestskej polície overili naše vedomosti z dopravy, ukázali, že aj autíčko môže mať papučku a vyskúšali sme si ako policajt riadi dopravu na cestách.  Na všetkých stanovištiach si žiaci vyskúšali jednotlivé činnosti na vlastnej koži. Veď zážitkové učenie je najlepší učiteľ. Raz zažiť, či skúsiť si na vlastnej koži je viac, ako sto krát vidieť či počuť. Všetkým členom za úžasný prístup a nádherné ukážky patrí od nás malých aj veľkých obrovské ĎAKUJEME. Vo štvrtok sme si naše získané vedomosti z predchádzajúceho dňa upevnili v zábavných úlohách a pohybových súťažiach v krásnom prírodnom prostredí  Anička.
  V rámci didaktických hier sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili dňa 28.9. 2017 prehliadky Colného úradu. Pán riaditeľ milo privítal všetkých žiakov a previedol nás vnútornými priestormi budovy. Navštívili sme kancelárie, vnútorné chodby vyzdobené modelmi vojenskej techniky, zasadačku, posilňovňu, kaplnku, dokonca nás zaviedol aj do svojej kancelárie. Druhú časť prehliadky tvorili vonkajšie priestory, kde nám boli k dispozícii ďalší prívetiví zamestnanci. Tí sa žiakom naplno venovali a predvádzali ako vycvičený pes dokáže nájsť zakázané exempláre, drogy, či peňažnú hotovosť. Okamžite sa stal miláčikom všetkých detí. V neposlednom rade žiakov tiež veľmi zaujali služobné špeciálne technicky zabezpečené vozidlá, zbrane, či výsledky ich práce vo forme vystavených ukážok zhabaného tovaru.

 • "PLÁVA CELÁ ŠKOLA, RODINA, ..."

  Ani naša škola si nenechala újsť príležitosť zúčastniť sa na treťom ročníku Európskeho týždňa športu, ktorý sa koná na Slovensku  od 23. do 30. septembra 2017 pod iniciatívou Európskej komisie.
  Dňa 26. septembra sme zorganizovali na našom výukovom bazéne športové podujatie „Pláva celá škola, rodina, ...“.  V doobedňajších hodinách mali naši žiaci druhého až deviateho ročníka možnosť si prísť zaplávať voľným plaveckým spôsobom. V popoludňajších hodinách bol sprístupnený bazén zasa pre rodičov, súrodencov, starých rodičov našich žiakov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov našej školy. Spolu sme sa snažili vytvoriť rekord v počte preplávaných kilometrov. Akcia mala veľký úspech, veď spolu sa zapojilo 249 plavcov a preplávalo sa 70km (doobedu 49 km a poobede 21 km). 
  Veríme, že aj týmto podujatím sme pomohli k šíreniu a vyznávaniu zdravého športového štýlu v duchu hesla #BeActive.