Aktivity školy

 • DOBÝVANIE KOŠICKÉHO HRADU

  Dňa 21.4.2017 sa naša škola zapojila do súťaže "Dobývanie Košického hradu" vrámci projektu "Škola plná talentov". Naše družstvo tvorili: Patrik Krattinger a Tomáš Turzák z 8.C triedy, Milan Iľko, Katka Sovová a Zuzka Elischerová zo 7.C triedy. Po zvládnutí piatich súťažných disciplín naše družstvo obsadilo 3. miesto. 

 • VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s.

  Dňa 21.4.2017 žiaci šiesteho ročníka v rámci predmetu fyzika sa zúčastnili pod vedením Mgr. S. Safkovej a RNDr. H.Polovičovej exkurzie v spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.) -  energetická spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je distribúcia elektriny vlastnou distribučnou sústavou až  ku konečnému spotrebiteľovi, ktorá vznikla v novembri 2005. Na území východného Slovenska vlastní distribučnú sústavu s dĺžkou takmer 21 000 kilometrov. Elektrinu distribuuje do viac ako 600 000 odberných miest.
  Žiakom boli poskytnuté prevažne technické informácie súvisiace s distribučnou sústavou, jej prevádzkou a samotnou distribúciou elektriny,  podmienky na umiestnenie a zapojenie merania elektriny odberných miest napájaných z distribučnej siete v zásobovacej oblasti VSD.

 • ZBER PAPIERA

  V mesiaci apríl prebiehal v našej škole jarný zber papiera. Žiaci I. stupňa priniesli 1984,88 kg papiera. Žiaci II. stupňa nazbierali 2493,26 kg papiera. Spolu sa nám podarilo nazbierať 4478,14 kg papiera. Najviac papiera doniesli títo žiaci: Dominika Tarasseková (2.B), Peter Bretz (3.A), Adela Belišová (5.B) a Radka Belišová (8.B). Všetkým žiakom, ktorí sa zberu zúčastnili ďakujeme.

 • TOMÁŠIKOVA PLUTVIČKA

  Obhájili sme prvenstvo! V priestoroch plaveckého bazéna našej školy sa dňa 20. apríla 2017 v spolupráci s mestskou časťou Sever uskutočnil II. ročník plaveckej súťaže pod názvom Tomášikova plutvička. Z pozvaných škôl prišli na súťaž zástupcovia štyroch škôl – Tomášikova, L. Novomeského, Park Angelinum, Hroncova. Plaveckú súťaž slávnostne otvorila pani riaditeľka v spolupráci s vedúcim oddelenia športu MMK pánom Mgr. I. Šulekom a zástupcom mestskej  časti Sever. Plavecká súťaž bola veľmi úspešná (1. miesto Tomášikova, 2. miesto L. Novomeského, 3.miesto Park Angelinum a 4.miesto Hroncova), žiaci veľmi súťaživí a disciplinovaní. Opäť sa potvrdilo, že šport spája ľudí a upevňuje priateľské vzťahy. Tešíme sa na tretí ročník Tomášikovej plutvičky v školskom roku 2017/2018.
  Výsledková listina - Tomášikova plutvička 2017
  Výsledková listina - Tomášikova plutvička - ZŠ Tomášikova

 • NÁVŠTEVA KNIŽNICE

  12. apríla 2017 žiaci  7.B spolu s p. uč. Mihokovou navštívili knižnicu pre deti  a mládež. Zažili zaujímavú hodinu a dozvedeli sa nové informácie o westerne.  Zapojili sa do rôznych aktivít, ktoré boli pre nich veľmi poučné i zábavné.

 • ÚSPEŠNÍ AJ V ZAHRANIČÍ

  Dňa 11. apríla 2017 sa konala v blízkom prostredí jazera obce Mályi v Maďarsku súťaž mladých záchranárov na úrovni župy Borsod - Abaújhéj - Zemplén. Na základe minuloročných tradícií bolo aj tento rok pozvané jedno štvorčlenné družstvo zo Slovenska. Keďže regionálne kolo CO mladých záchranárov vyhralo minulý školský rok práve naše družstvo zo ZŠ Tomášikova 31, Slovensko dnes reprezentovali pod vedením p. uč. Mgr. S. Safkovej žiaci našej školy v zložení: J. Kapráľ, D. Vaško, R. Belišová a S. Špakovská. Počas celého dopoludnia žiaci absolvovali 9 stanovíšť, kde si vyskúšali nielen teoretické vedomosti, ale hlavne iné, atraktívne disciplíny z oblasti Ochrany života a zdravia. Zaujal ich hlavne transport na motorovom člne, jazda zručnosti na bicykli, či vrecovanie pri záplavách. Nakoniec si zo súťaže odniesli pekné 3. miesto. Spokojní, mierne unavení, no obohatení o mnohé vedomosti, zručnosti a skúsenosti sa poobede vrátili domov. Ďakujeme odboru krízového riadenia Okresného úradu v Košiciach a župe Borsod -  Abaújhéj - Zemplén v Maďarsku, že naši žiaci mohli takýto skvelý deň zažiť.

 • KRAJSKÉ KOLO VO VOLEJBALE ŽIAKOV

  Dňa  06.04.2017 sa konalo v Strážskom Krajské kolo vo volejbale žiakov, ktorého sa už po niekoľko rokov zúčastňuje aj družstvo našich žiakov. V silnej konkurencii deviatich najlepších nám len o vlások uniklo prvenstvo a postup na celoslovenské kolo, keď naši žiaci nevyužili vedenie v rozhodujúcom finálovom zápase. Bojovali  statočne a za ich výkon  a krásne 2. miesto patrí veľké poďakovanie žiakom: I. Čurilovi, S. Holubovi,  F. Frankovi,  D. Vaškovi,  R. Rahmanovi,  P. Krattingerovi,  Š. Urbanovi, Ch. Kochovi, A. Sopirovi.

 • NÁVŠTEVA KNIŽNICE

  29. marca 2017 žiaci  8.C spolu s p. uč. Mihokovou navštívili knižnicu pre deti  a mládež. Zažili zaujímavú hodinu a dozvedeli sa nové informácie o sci –fi literatúre.  Pani knihovníčka pripravila niekoľko aktivít, ktoré boli pre nich veľmi poučné i zábavné. Žiaci mali aj množstvo otázok, na ktoré dostali aj uspokojivé odpovede.

 • ČITATEĽSKÝ MARATÓN V ANGLICKOM JAZYKU

  V mesiaci marec sa na našej škole uskutočnil pod vedením p.uč. Bretzovej, p.uč. Zavodníkovej a p.uč. Cifraničovej Čitateľský maratón v anglickom jazyku. Žiaci na hodinách anglického jazyka čítali knihy autora Roalda Dahla : Matilda, Charlie a továreň na čokoládu a Kamarát obor. Maratónu sa zúčastnili všetci žiaci druhého stupňa a spoločne sme prečítali 576 strán. Žiaci prečítané kapitoly spracovali ako čitateľský denník a na hodinách výtvarnej výchovy dotvorili ilustrácie. Ich kresby budú súčasťou výzdoby školy. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme. 

 • RUSKÉ SLOVO - celoslovenské kolo

  Dňa 31.3.2017 sa uskutočnilo Celoslovenské kolo 11. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy a  v speve ruských piesní v priestoroch CVČ v Košiciach na Popradskej 86 v Domine. Žiačka 9. C triedy Angelika Sofia Selepková obsadila krásne 1. miesto. Srdečne blahoželame.

 • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

  29.03.2017 bol pre našu školu veľmi úspešný deň. Žiačky našej školy vynikajúco reprezentovali našu školu na 51. ročníku okresného kola Biologickej olympiády kategórie E. V odbore Botanika 1. miesto obsadila Lea Dučaiová zo VI. A a 2. miesto patrilo Simonke Dučaiovej z VIII.B. V odbore Zoológia získala 1. miesto žiačka VI.B triedy Viktória Dobránska. Dievčatám blahoželáme a v krajskom kole im prajeme čo najlepšie umiestnenie.

 • DNI OCHRANY PRÍRODY

  Žiaci VIII.C sa pod vedením pani učiteľky Ivety Hladovej  28.03.2017 zúčastnili v rámci Dní ochrany prírody veľmi zaujímavej prednášky v priestoroch CVČ – Domino pod názvom Netopiere – tajomní noční lovci. Prednáška bola plná informácií týkajúcich sa života netopierov. Žiaci sa dozvedeli o stavbe tela netopierov, spôsobe lovu, čím sa netopiere živia, koľko a aké druhy žijú na Slovensku, kde hniezdia, ako a kde prezimujú, akou rýchlosťou lietajú, ktorý netopier je  najväčší, najmenší, najrýchlejší, koľko rokov sa dožívajú a ďalšie informácie, ktoré im sprostredkoval   Bc. Stanislav Levendovský z VSM v Košiciach. Na prednášku nadviazala diskusia a ukážka preparátov podkovára veľkého a večernice malej.

 • MAJSTROVSTVÁ V NÁSOBENÍ

  Dňa 28. marca 2017 sa na našej škole uskutočnil 1. ročník Majstrovstiev v násobení pre žiakov 5. ročníka. Na majstrovstvách sa zúčastnilo 16 piatakov, ktorí sa rozhodli zmerať si sily aj v takejto netradičnej disciplíne ako je násobenie. Pravidlá boli jednoduché: víťazom sa stáva ten, kto v časovom limite 20 minút vypočíta čo najviac príkladov zameraných na násobenie jednociferným, dvojciferným ale aj trojciferným číslom. Samozrejme, že do úvahy prichádzali len správne výsledky. Atmosféra bola fantastická a naozaj súťaživá. Každý sa snažil počítať čo najrýchlejšie a nechýbali ani rozmanité pomôcky, ako si zapamätať zvyšky, ktoré pri násobení vznikajú. Samotní súťažiaci si predĺžili čas násobenia na 30 minút. A tú sú naši 10 majstri v násobení: 1. Karin Čičáková /5.C/, 2. Maxima A. A. Bednarčíková /5.C/, 3. Matej Baník /5.B/, 4. Monika Sitášová /5.A/, 5. Zuzana Pástorová /5.B/, 6. Max Bekiaris /5.A/, 7. Sandra Pallaiová /5.A/, 8. Bianka Drotárová /5.C/, 9. Jasmína Eštvaníková /5.C/, Simona Višňovská /5.C/, Janka Hrubovčáková /5.C/, 10. Juraj Radoczi /5.B/. Srdečne blahoželáme! Prví piati víťazi boli odmenení vecnými cenami a všetci ostatní aspoň malou sladkou odmenou. Ďakujeme za účasť.

 • EXKURZIA V SHMÚ

  Dňa 27. marca 2017 sa žiaci 7.A a 7.C pod vedením RNDr. Heleny Polovičovej a RNDr. Márie Székelyovej zúčastnili v rámci predmetu fyzika exkurzie v Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Košiciach. Táto exkurzia sa konala v rámci Dňa otvorených dverí SHMÚ. Žiakom bol poskytnutý odborný výklad pracovníčky SHMÚ o meteorologickom meraní v meteorologickej záhradke, v ktorej sa nachádzajú prístroje  na meranie atmosférických javov. Exkurzia splnila svoj účel.

 • VÝSTAVA 3D PUZZLE

  Dňa 22.3.2017 sa naši piataci spolu so svojimi triednymi učiteľkami vybrali do OC  Cassovia, kde prebiehala výstava 80 stavieb sveta v 3D puzzle. Boli tu najznámejšie a najslávnejšie stavby sveta. Pri každej stavbe nechýbala ani jej stručná charakteristika. Všetkým sa stavby páčili, niektoré viac a niektoré menej, každému podľa vlastného vkusu. A takto netradične sa spojilo logické myslenie s históriou.

 • JUNIOR ADMIN

  Dňa 22.3.2017 sa na SPŠEKE konal prvý ročník súťaže JUNIOR ADMIN. A ako škola šikovných žiakov sme si ju nenechali ujsť. Daniel Tresa a Jakub Eleniuk, mladí „ajťáci“ z IX.B triedy spolu s pani učiteľkou Kebluškovou nás na nej reprezentovali. Úspešne predviedli svoje teoretické a praktické vedomosti v oblastiach  inštalácie hardvéru, inštalácie a základnej správy operačného systému a nastavenia počítačovej siete. V záverečnom hodnotí organizátori súťaže veľmi pozitívne hodnotili ich schopnosti a zručnosti. Chlapcom k účasti na súťaži gratulujeme a za reprezentáciu školy ďakujeme. Zároveň blahoželáme Danielovi Tresovi k peknému 4. miestu.

 • DNI ENERGIÍ

  V utorok 21.3.2017 sa naši žiaci spolu s pani učiteľkou Kebluškovou zúčastnili 7. ročníka súťaže určenej pre žiakov 8. ročníka základných škôl pod názvom „Dni energií 2017“. Cieľom súťaže bolo zvýšiť a podporiť záujem žiakov a pedagógov základných škôl o vzdelávanie v oblasti  energetickej efektívnosti v našom každodennom živote. Téme obnoviteľných zdrojov energií a šetrenia energiami  boli venované aj prezentácie, krátke videá a výtvarné práce, ktorými žiaci 8. ročníka reprezentovali našu školu. Za účasť a reprezentáciu školy na súťaži ďakujeme a blahoželáme Radke Belišovej, Stanke Hakulínovej a Kristíne Schönovej k 3. miestu v hlavnej súťažnej kategórií. Zároveň blahoželáme aj víťaznému tímu žiakov z VIII.B triedy k 1. miestu vo vedľajšej súťažnej kategórií.

 • DEŇ NA VIEDENSKOM DVORE

  Naši žiaci 8.B a 8.C triedy sa v marci zúčastnili akcie, ktorú pripravilo Východoslovenské múzeum: Deň na viedenskom dvore. Žiaci si v priestoroch výstavy: Viribus unitis a Kráľovná Alžbeta a móda prezreli jednotlivé expozície. Prehliadku doplnil odborný výklad lektorov, ktorí žiakom porozprávali rôzne zaujímavosti a pikošky zo života Františka Jozefa I. a jeho manželky Alžbety nazývanej Sissi. Po prehladke žiakov čakali tvorivé dielne, na ktorých si vlastnoručne vytvorili vlastné vyznamenania alebo vytvorili "cisárovnej nové šaty".

 • OKRESNÉ KOLO VO VOLEJBALE ŽIAKOV

  Dňa 21. marca 2017 sa uskutočnilo OK vo volejbale žiakov za účasti piatich škôl z nášho obvodu. Naši chlapci prevýšili ostatné družstvá vo všetkých zápasoch, keď prešli turnajom bez straty setu. Z prvého miesta jednoznačne postúpili do krajského kola, ktorého sa zúčastnia 6. apríla 2017 v Strážskom. O prvenstvo  sa zaslúžili: I. Čurila, F. Franko, S. Holub, P. Krattinger, D. Halás, Š. Urban, R. Rahman, M. Duplinský, A. Sopira, K. Koch, M. Železník, J. Tomčík. 
  Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • DNI OCHRANY PRÍRODY

  Dňa 20. marca  2017 sa v rámci Dní ochrany prírody žiaci 3.A (s pani učiteľkou Labancovou) a 5.B (s pani učiteľkou Hladovou) zúčastnili zaujímavej prednášky pod názvom PLAZY, ktorá bola spojená aj s názornou ukážkou živých živočíchov. Žiaci sa dozvedeli rôzne zaujímavé informácie o živote plazov aj hmyzu. Dozvedeli sa okrem iného aj o tom, ktorý je najdlhší, najjedovatejší had a ktorý druh živočícha sa na našej Zemi nachádza len v počte 3 kusov. Mali možnosť vidieť a dotknúť sa agamy bradatej, pytóna kráľovského a švába, ktorý mal dĺžku cca 7 cm. Podľa počtu otázok, ktoré kládli prednášajúcemu sa dalo usúdiť, že to bola pre nich veľmi zaujímavá akcia.