Aktivity školy

 • ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

  Aj v tomto školskom roku sme zapojili našich žiakov do 9. ročníka česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“.  Žiaci I. stupňa spolu so šiestakmi vyrábali na hodinách slovenského jazyka, výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania záložky rôznych tvarov, farieb a materiálov, aby nimi potešili spolužiakov z družobnej školy Jána Amosa Komenského v Tvrdošovciach.  Cieľom tohto projektu bolo rozvíjať  u žiakov čitateľskú gramotnosť, lásku ku knihe, tvorivosť aj  spoluprácu. Záložky si žiaci oboch škôl vymenia koncom októbra. Už sa na ne veľmi tešíme...

 • BIENÁLE ANIMÁCIE BRATISLAVA

  Dňa 12. októbra 2018 žiaci 4.B a 4.C prijali pozvanie na medzinárodný festival animovaných filmov pre deti v Kulturparku. Do medzinárodnej súťaže bolo prihlásených 280 programov z  50 krajín, čo predstavuje v porovnaní s minulými ročníkmi mimoriadnu geografickú pestrosť a takmer dvojnásobný počet krajín. Štrnásty ročník Bienále animácie Bratislava organizoval medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA v termíne 8. – 12. októbra. O možnosť zahlasovať za svoj najobľúbenejší film neprišli ani naši štvrtáci a zapojili sa tak do celoslovenskej súťaže.

 • PLACHÉHO MÍĽA

  Dňa 12.10. 2018 v popoludňajších hodinách sa žiaci našej školy pod vedením p. uč. Safkovej zúčastnili športového podujatia - 11. ročníka  behu TUKE Plachého míľa 2018 na štadióne TU v Košiciach. Toto mládežnícke atletické podujatie zamerané na výber nových talentov prilákalo vyše 300 detí na čele s československou legendou, Jozefom Plachým, ktoré súťažili v desiatich kategóriách od škôlkárov až po vysokoškolákov na tratiach od 100 do 1 609 m dlhých.
  Naši žiaci boli veľmi úspešní hlavne na tratiach 400m:
  kategória  1. - 2. ročník: dievčatá - 2. miesto – Tamara Bretzová
  kategória  3. - 5. ročník: dievčatá - 1. miesto – Nina Juríková, 2. miesto – Emma Tkáčová, 4. miesto - Alexandra Blichová
  kategória  3. - 5. ročník: chlapci - 1. miesto - Peter Bretz, 2. miesto - Michal Baník
  kategória  6. - 8. ročník: dievčatá - 2. miesto - Daniela Hrabovská (trať 800 m)
  Plachého míľa bola zároveň zrkadlom toho, kde sa najviac venujú atletike. Sme radi, že patríme medzi tieto školy. Táto súťaž je tiež toho dôkazom, keď z 19 štartujúcich našich žiakov si šiesti odniesli medaily.
  https://www.ta3.com/clanok/1138585/uz-11-rocnik-tradicnej-placheho-mile-sa-tesil-dobrej-ucasti.html
  https://www.kosiceonline.sk/tristo-deti-a-na-ich-cele-legenda-plachy-oslavil-50-vyrocie-olympijskeho-startu

 • BESEDA V KNIŽNICI PRE MLÁDEŽ

  8. októbra 2018 sa žiaci 3.B zúčastnili besedy s pani knihovníčkou Renátou Hlivkovou. Zábavnou formou deťom predstavila tvorbu spisovateľa Jozefa Cígera Hronského. Zahrali si postavy nezbedných kozliatok a domov si odnášali knižky, ktoré si chcú prečítať.

 • ATLETIKA HROU

  Dňa 5.10.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili  IAAF KIDS ATHLETICS - IAAF ATLETIKA HROU 2018, Sprievodná akcia MMM Košice. Organizovalo sa to v Mestskom parku v Košiciach. Organizátor podujatia: Oddelenie školstva MMK,  ZŠ Postupimská 37, Maratónsky klub Košice. Súťažilo sa v 10 členných družstvách  (5 chlapcov, 5 dievčat) štafetovým spôsobom. Disciplíny boli nasledujúce: beh cez rebrík, beh cez prekážky, 6 minútový beh (štafetovým spôsobom), skoky cik – cak, hod plnou loptou. Keďže sme boli minuloroční víťazi, tak ambície pred súťažou boli vysoké. Deň pred súťažou sme si postupne prešli so žiakmi jednotlivé disciplíny na hodine TSV, ktoré sa každoročne opakujú. V deň súťaže sme ešte mali možnosť  vyskúšať si pred ostrým začiatkom niektoré disciplíny a doladiť výkony žiakov. Po zahájení podujatia sa naši žiaci postupne sústredili na jednotlivé disciplíny. Už v prvých disciplínach sme dominovali a takmer bezchybne sme ich zvládali. Po poslednej disciplíne sme si boli istí, že budeme na prvých troch priečkach, aj keď, aj iným školám sa celkom darilo. Po niekoľkých minútach nám organizátor oznámil  vyhodnotenie súťaže, a to  nám ukázalo, že sme sa nemýlili  a z 12 škôl sme sa umiestnili na krásnom 2. mieste a získali sme krásne medaily, pohár a košík plný sladkostí. Našim žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a  gratulujeme k 2. miestu.

 • CEZPOĽNÝ BEH - okresné kolo

  Dňa 2.10.2018 v priestoroch rekreačného areálu Anička sa trojčlenné družstvá chlapcov a dievčat zúčastnili Okresného kola v cezpoľnom behu.  Chlapci absolvovali trať dlhú 2,5 km a dievčatá 1,7 km. Našu školu reprezentovali žiaci:
  družstvo chlapcov: Boris Kovalčík z VIII. A, Lukáš Csontos z VIII. B, Teo Varga z VIII. B triedy
  družstvo dievčat: Diana Devaldová z VIII. A, Liliana Terezková zo VII. A a Monika Sitášová zo VII. A triedy
  Družstvo dievčat sa umiestnilo na 3. mieste a z jednotlivcov si 3. miesto vybojovala svojim úžasným záverečným šprintom Dianka Devaldová. Ukázala, že je nielen rýchla, ale aj vytrvalá. Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu a dievčatám blahoželáme!

 • JABĹČKOVÝ DEŇ

  1.10.2018 mali žiaci 3.B triedy jabĺčkový deň. Z domu si deti priniesli nielen jabĺčka ale aj hrušky či hrozno. Celá trieda rozvoniavala vôňou ovocia, škorice. Deti  s radosťou jedli zdravé dobroty. O jabĺčkovom dni za domácu úlohu napísali správu.

 • HRA S LEGOM

  1. októbra 2018 začal na našej škole svoju činnosť krúžok „HRA S LEGOM“ , ktorý navštevujú naši najmenší školáci.  Dvadsať prváčikov a druháčikov bude každý týždeň konštruovať  zo stavebnice modely podľa rôznych zadaní . Pri hre s Legom sa budú učiť spolupracovať v skupine a pomáhať si. Budú rozvíjať svoje priestorové myslenie aj tvorivosť.  A že sú malí  legáči naozaj veľmi šikovní, svedčia aj ich prvé modely. /viď fotoalbum/

 • ÚČELOVÉ CVIČENIE

  Dňa 27.9.2018 sa uskutočnila príprava z teoretickej časti učiva Ochrana života a zdravia, kde učitelia voľbou vhodných metód a postupov upevňovali a rozširovali vedomosti, zručnosti a návyky žiakov potrebné pre ochranu svojho zdravia, tiež zdravia a života iných ľudí. Žiaci získavali poznatky a vedomosti z učiva pri vzniku a priebehu mimoriadnej situácie, poznatky o tom, ako postupovať pri záchrane ľudského života a taktiež zásady správania sa v prírode.
  Na druhý deň, 28.9.2018, sa žiaci pod vedením triednych učiteľov organizovane presunuli po vyznačenej trase do oblasti areálu Anička, kde plnili praktické  úlohy  na troch stanovištiach. Tu si  súťažnou formou preverili svoje vedomosti a zručnosti z učiva Ochrana života a zdravia.
  Výsledková listina: 
  5. ročník  
  1. miesto: 5.A, B - 14,5 bodov
  2. miesto: 5.C - 14 bodov
  6. ročník  
  1. miesto: 6.A - 15 bodov
  2. miesto: 6.B, C - 13 bodov
  7. ročník  
  1. miesto: 7.A - 15 bodov
  2. miesto: 7.B - 14,5  bodov   
  3. miesto: 7.C - 14 bodov
  8. ročník   
  1. miesto: 8.A - 13,5  bodov
  2. miesto: 8.B - 12 bodov
  9. ročník  
  1. miesto: 9.B - 15 bodov
  2. miesto: 9. A - 12 bodov

  Úspešnosť po ročníkoch:

  1. miesto: 7. ročník
  2. miesto: 5. ročník
  3. miesto: 6. ročník
  4. miesto: 9. ročník
  5. miesto: 8. ročník

  Tieto výsledky svedčia o tom, ako výborne sú naši žiaci pripravení a akú vysokú úroveň vedomostí majú z obsahového zamerania učiva Ochrana života a zdravia.

 • BEZPEČNE NA CESTÁCH

  V mesiaci september sa naši prváci zúčastnili besedy Bezpečne na cestách.  Mestská časť Košice – Sever v spolupráci s Mestskou políciou Košice Sever sa takouto formou rozhodli aj tento rok zvýšiť bezpečnosť detí v našej mestskej časti. Príslušník mestskej polície porozprával základné informácie týkajúce sa správania chodcov a cyklistov na cestách a zdôraznil dôležitosť nosenia reflexných prvkov. Po zodpovedaní  všetkých otázok mali žiaci možnosť prezrieť si pomôcky, ktoré patria k základnej výbave každého mestského policajta (napr. putá, tonfu, čiapky, reflexnú vestu, zastavovací terčík). Za šikovnosť a pozornosť si okrem získaných vedomostí a zážitkov každý žiak odniesol domov reflexný pásik, prívesok a maľovanku. Radosť a záujem v očiach našich žiakov bola hádam tým najlepším poďakovaním.

 • TOM, DICK A HARRY

  Bláznivá situačná komédia od renomovaného anglického autora, v ktorej  sa jeden bezdetný pár rozhodne adoptovať si dieťa. Zdanlivo formálna záležitosť sa skomplikuje vo chvíli, keď sa ruku k dielu rozhodnú priložiť aj dvaja manželovi podarení bratia. Vypukne kolotoč tých najbláznivejších situácií a hlavný hrdina bude mať plné ruky práce, aby dal všetko do poriadku a zachoval si pri tom psychické zdravie. Pútavú činohru si pozreli naši deviataci spolu s p. uč. Mihokovou 27.9.2018 a odniesli si krásny umelecký zážitok.

 • DIDAKTICKÉ HRY

  Didaktické hry  pre žiakov 1. stupňa sa uskutočnili 27.9.2018.  Akcia prebiehala na školskom dvore a začala spoločným poučením žiakov o bezpečnosti i ochrane zdravia. V teoretickej aj praktickej časti didaktických hier si žiaci  pripomenuli témy o ochrane života a zdravia,  osvojovali si zásady bezpečného správania v rôznych dopravných situáciách, oboznámili sa s riešením rôznych mimoriadnych udalostí. Bohaté a užitočné informácie dostali priamo od prizvaných pracovníkov civilnej ochrany, polície i zdravotníkov.
  Žiaci si akciu naplno užili a  pripravené aktivity zvládli na výbornú. Počas aktivít dokazovali svoje vedomosti, zdatnosť,  odvahu i radosť z pohybu. Najviac ich zaujal policajný psovod, ktorý je špeciálne určený a vycvičený na vedenie služobného policajného psa. Deti boli veľmi nadšené, akcia sa im páčila.

 • MÁME MAJSTERKU SLOVENSKA

  Ešte nezačal školský rok a naša žiačka Dianka Devaldová z VIII. A triedy na atletickom ovále reprezentovala našu školu. Dňa 2. septembra 2018 sa zúčastnila Majstrovstiev Slovenska 19. ročníka súťaže Hľadáme nových olympionikov  v Dubnici n/ Váhom. Štartovala tu v dvoch disciplínach:  beh na 60 m a na 600 m. Práve v šprinte na 60 m Dianka triumfovala a získala tak 1. miesto s časom 8,41 sekundy.
  Sme hrdí, že sa naša škola môže pýšiť najrýchlejšou bežkyňou na Slovensku do 13 rokov. Dianke ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme prsty v jej ďalšej športovej kariére. ...
  bližšie v článku

 • ZAČÍNAME NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

  V pondelok 3. septembra 2018 pani riaditeľka slávnostne otvorila nový školský rok 2018/2019.   Srdečne privítala členov Rady školy, pedagogických a nepedagogických zamestnancov, žiakov a zákonných zástupcov žiakov  ZŠ Tomášikova 31.
  Do nového školského roka zaželala veľa úspechov, aby školský rok 2018/2019 bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby všetci zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Aby sme  v našej škole vždy našli človeka, ktorý nás podporí, pomôže, vysvetlí nám, čo nepochopíme, podá nám pomocnú ruku. Aby naša škola, tak ako doteraz, fungovala ako úspešná výchovno – vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine.
  Prajeme vám všetkým zdravý, pohodový a úspešný školský rok 2018/2019.