Aktivity školy

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - školské kolo

  Dňa 20.3.2018 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Sedemnásti žiaci z 5. - 8. ročníka recitovali diela mnohých básnikov a spisovateľov v kategóriách poézie a prózy.
  Výsledky:
  I. kategória - poézia:
  1. Daniel bukata - 4.C
  2. Laura Jestrebská - 3.A
  3. Veronika Viziová - 2.A
  I. kategória - próza:
  1. Filip Škára - 2.A
  2. Amália Bucková - 2.A
  3. Anna Javorová - 3.A
  II. kategória - poézia:
  1. Lea Dučaiová - 7.A
  2. Matej Kožiarsky - 7.B
  3. Elena Nina Romanová - 5.B
  II. kategória - próza:
  1. Ondrej Lopatník - 6.A
  2. Martin Tomčík - 5.B
  3. Matúš Krajcár - 7.B
  III. kategória - poézia:
  1. Sára Tarnóciová - 8.A
  III. kategória - próza:
  1. Katarína Sovová - 8.C (bez postupu do okresného kola)
  Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať na okresnom kole dňa 9.4.2018. Držíme im prsty.
  Všetkým recitátorom, ktorí sa zúčastnili na školskom kole, ďakujeme za účasť, umiestnemým žiakom gratulujeme a prajeme veľa chuti do ďalšej práce v tejto umeleckej činnosti. Diplom

 • VESMÍR OČAMI DETÍ

  Dňa 19.03.2018 sa uskutočnilo otvorenie výstavy prác a odovzdávanie cien okresného kola výtvarnej súťaže "VESMÍR OČAMI DETÍ". Naša žiačka Lea Dučaiová zo VII.A triedy získala 1. miesto a jej práca postúpi do celoslovenského kola.  Zasadnutie poroty celoslovenského kola je naplánované na 10. apríla 2018. Držíme palce Lea!

 • DIVADELNÉ PREDSTAVENIE PRE ZAHRANIČNÝCH HOSATÍ

  Naše vystúpenie v Kulturparku, ktoré sa konalo dňa 16.03.2018 dopadlo na výbornú. Okrem pozvaných učiteliek z Anglicka, Malty, Nemecka, Talianska a Švédska a spisovateľa Petra Karpinského, prišli našich žiakov podporiť aj rodičia a starí rodičia. Prvé predstavenie bolo o Guľkovi Bombuľkkovi, kde žiaci z 2.,3. a 4. ročníka pod vedením pani učiteľky D. Tomkovej, predviedli časť príbehu o Guľkovi v anglickom jazyku.
  Po skončení prvého predstavenia sme si mohli vychutnať krásnu pieseň od Kristíny - „Mať srdce“ v podaní našej talentovanej žiačky Natálii Špirkovej zo 4.C.
  V druhom predstavení nám žiaci z 3.B pod vedením pani učiteľky J. Csontosovej, predviedli svoje herecké výkony v rozprávke od Petra Karpinského –„Princezná pre draka“. Ako to už v rozprávkach býva, všetko sa našťastie na dobré obrátilo - aj nám sa celé predstavenie vydarilo. Títo žiaci z 3.B sú naozaj talentovaní – ilustrovali a prerozprávali príbehy najnovšej knihy od P. Karpinského: „Teta Agáta a jej mačacia sedmička“. V závere predstavenia ju odovzdali pánovi spisovateľovi.
  Milé tety knihovníčky si pripravili neľahkú besedu s pánom spisovateľom. Postavili ho totiž do boxerského ringu, kde musel zodpovedať na všetky otázky aj na telo. Po ťažkom boji nasledovala autogramiáda. Celú atmosféru nám spríjemňovala Janka Kormanová z 5.A.
  Všetkým zo srdca ďakujeme za príjemné dopoludnie.

 • LYŽIARSKY KURZ

  V dňoch 12. - 16. marca 2018 sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili zimného lyžiarskeho  výcviku v lyžiarskom stredisku SKI  Malinô Brdo pod vedením telocvikárov Mgr. Safkovej, Mgr. Štefka a Mgr. Kovalčíkovej. Cieľom lyžiarskeho výcviku bolo, aby žiaci zvládli jazdu na  lyžiach na rôzne náročných zjazdovkách, aby vedeli kopec bez problémov zlyžovať a aby získali a upevnili správne lyžiarske návyky. Aj keď občas žiacke jazdy sprevádzal nejaký ten pád, treba povedať, že na svahu sa nikomu nič vážne nestalo.  Poďakovanie patrí zdravotníčke  Mgr. L. Benderovej, ktorá sa počas týchto dní permanentne a starostlivo starala o zdravotný stav žiakov. Veľká vďaka patrí aj kolegom Mgr. P. Kovalčíkovej a Mgr. R. Štefkovi za skvele odvedenú prácu a zodpovedné plnenie si nielen inštruktorských povinností, ale i vo večerných animátorských aktivitách so žiakmi.  Ku zdarnému a bezpečnému priebehu lyžiarskeho výcviku prispelo aj slušné, veľmi snaživé, dochvíľne a disciplinované správania sa žiakov nielen na kopci, ale i v hotely.   
  Žiaci, ktorí ovládali lyžiarske zručnosti sa v nich zdokonalili a zo žiakov nelyžiarov sa stali žiaci  lyžiarski gramotní. Verím, že väčšina žiakov sa na lyže v budúcnosti vráti a bude im táto športová aktivita spôsobovať radosť a pozitívne emócie. Opäť sa potvrdilo, že lyžiarsky kurz na 2. stupni ostáva vydarenou tradíciou  zimných mesiacov našej školy a tohoroční šiestaci sa majú už teraz na čo tešiť.  

 • MESTO POVOLANÍ

  Mesto povolaní funguje ako mestečko, v ktorom sa žije bežným životom - predavači predávajú v obchode, stavbári stavajú domy, lekári liečia chorých, energetici sa starajú o  energiu,  pracovníci logistiky prepravujú zásielky,  kuchári varia, mechanici pracujú vo výrobe ... . Toto všetko mohli vidieť naši ôsmaci 9.3.2018 na expozícii s názvom Mesto povolaní, kde  spoznávali okolitý svet práce interaktívnou a zážitkovou formou. Otvorila sa im brána do sveta dospelých a ocitli sa na mieste rôznych povolaní. Mali možnosť nazrieť do zákulisia miest, ktoré bežne navštevujú, ako je obchod či zdravotné stredisko a dozvedieť sa viac o ich chode. Expozícia bola rozšírená o prezentáciu stredných škôl, kariérne poradenstvo  a pomocou pri výbere  vhodnej strednej školy.

 • LYŽIARSKY VÝCVIK NA JAHODNEJ

  Naši tretiaci a štvrtáci sa počas 30.1.2018 až 1.2.2018 zúčastnili lyžiarskeho výcviku v rámci sezónnych aktivít v prírode. Každý sa snažil niečo naučiť alebo zdokonaliť si svoju techniku lyžovania. Veríme, že všetci budú mať na tieto dni peknú spomienku a zúčastnia sa lyžovania aj v budúcnosti.

 • VĚTKOVEDKO

  S príchodom jesene už po deviaty raz prišiel do škôl VŠETKOVEDKO, aby odštartoval súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. VŠETKOVEDKO je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2. až 5. ročníka. Do tejto súťaže sa z našej školy zapojilo 43 žiakov.  Všetci naši riešitelia získali diplom s titulom VŠETKOVDKOV UČEŇ a malú spomienku.
  V kategórii Všetkovedko 2 súťažilo 6991 detí z celého Slovenska.  
  Úspešní riešitelia našej školy: 1. miesto - Bucková 2.A, 2. miesto - Šterbáková 2.B, 3. miesto - Dobránska 2.A
  V kategórii Všetkovedko 3 súťažilo 5996 detí z celého Slovenska .
  Úspešní riešitelia našej školy: 1. miesto - Marko 3.A, 2. miesto - Javorová 3.A, 3. miesto - Pástorová 3.B
  V kategórii Všetkovedko 4 súťažilo 4998 detí z celého Slovenska.
  Úspešní riešitelia našej školy: 1. miesto - Šterbáková 4.A, 2. miesto - Zválená 4.B, 3. miesto - Fodorová 4.A
  V kategórii Všetkovedko 5 súťažilo 2484 detí z celého Slovenska.
  Úspešní riešitelia našej školy: 1. miesto - Pisarčíková 5.A
  VŠETKOVEDKOM ŠKOLY sa stala Bucková – 2.A s počtom bodov 161 zo 168.
  Všetkým riešiteľom ďakujeme za účasť a víťazom BLAHOŽELÁME!

 • SOPKY NA HODINÁCH GEOGRAFIE

  Žiaci 5.A a 5.C triedy sa na hodinách geografie učili o sopkách a nadobudnuté vedomosti pretavili do 3D modelov sopiek. Pri prezentácii svojich modelov žiaci simulovali výbuch sopky. Vydarené práce žiakov pán učiteľ Marián Demo vystavil vo vestibule školy. Pozri fotoalbum.

 • ZLATO Z MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY

  Dňa 24.1.2018 sa uskutočnil 67.ročník okresného kola Matematickej olympiády v kategóriách Z5Z9. V kategórii  Z5 našu školu reprezentovali: Zuzana Podolinská (V.B), Artur Pankuch (V.C), Matej Šimko (V.B) a Filip Korobanič (V.C). V kategórii Z9 nás reprezentovali: Simona Dučaiová (IX.A) a Radka Belišová (IX.A). Žiačka Zuzana Podolinská sa umiestnila vo svojej kategórii na krásnom 1. mieste a žiak Artur Pankuch na peknom 3. mieste.
  Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a umiestneným srdečne blahoželáme.

 • ŠALIANSKY MAŤKO

  Dňa 25.1.2018 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentoval žiak 7.B triedy Matúš Krajcár, ktorý získal pekné 2. miesto. Matúšovi gratulujeme a želáme ďalšie také úspechy v tejto aktivite.

 • ZLATO Z OLYMPIÁDY Z NEMECKÉHO JAZYKA

  Dňa 18.1.2018 sa konalo v CVČ Domino na Popradskej ulici v Košiciach okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka. Zúčastnili sa ho traja žiaci našej školy v kategóriách 1A - Lea Dučaiová a Samuel Giret z triedy VII.A a 1B - Simona Dučaiová z triedy IX.A. Žiačky Lea Dučaiová a Simona Dučaiová sa umiestnili vo svojej kategórii na peknom 4. mieste, žiak Samuel Giret sa vo svojej kategórii stal víťazom a postupuje do krajského kola. Držíme mu palce.

 • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU - okresné kolo

  Dňa 16.1.2018 sa uskutočnil 28. ročník okresného kola Olympiády v anglickom jazyku. Naša škola mala zastúpenie v obidvoch kategóriách. V kategórii 1A (5. – 7. ročník) našu školu reprezentoval Karol Schlosser zo VI.B, ktorý obsadil 7. miesto. V kategórii 1B (8. a 9. ročník) nás reprezentoval Richard Holler z VIII.C, ktorý obsadil vynikajúce 2. miesto. Obom srdečne blahoželáme.

 • NÁVŠTEVA DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA

  V dňoch 12.13.12.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia v Historickej radnici. Hra The Heroes bola určená pre žiakov 6. – 9. ročníka, a The Bold Rabbit pre žiakov 3. – 5. ročníka. Žiaci si hravou formou precvičili angličtinu a zároveň si mohli uvedomiť dôležitosť vzájomnej pomoci.

 • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - školské kolo

  V decembri prebehol na našej škole 46. ročník školského kola Geografickej olympiády. Do súťaže sa zapojilo spolu 15 žiakov.
  Úspešnými riešiteľmi sa stali títo žiaci:
  Kategória G - 5.ročník: Ján Javor (V.B), Michaela Keblušková (V.B), Kamila Saloková (V.B), Filip Korobanič (V.C), Janka Kormanová (V.A)
  Kategória F - 6. a 7.ročník: Ondrej Lopatník (VI.A), Michal Baločko (VII.B), Matej Fedák (VII.B), Monika Sitášová (VI.A), Bianka Drotárová (VI.C)
  Kategória E - 8. a 9.ročník: Patrik Krattinger (IX.C), Filip Weinberger (IX.C),  Áron Velat (VIII.A)
  Všetkým riešiteľom školského kola GO ďakujeme za účasť a prajeme mnoho ďalších úspechov.

 • NÁVŠTEVA PLANETÁRIA

  Žiaci 5.C a 5.A triedy v dňoch 8.12.2017 a 12.12.2017 v rámci predmetu geografia navštívili  s pánom učiteľom Mgr. Mariánom Demom planetárium v STM v Košiciach. Touto  návštevou si žiaci upevnili a prehĺbili vedomosti o vesmíre, Slnečnej sústave, súhvezdiach, kométach a dejinách astronómie.

 • EXKURZIA NA SPŠ STROJNÍCKEJ V KOŠICIACH

  V dňoch 7.11., 16.11., 30.11. a 7.12.2017 sa triedy 5.B a 5.C pod vedením pána učiteľa Mgr. Mariána Dema a trieda 5.A pod vedením pani učiteľky Mgr. Lýdie Benderovej zúčastnili exkurzie na SPŠ strojníckej v Košiciach. Žiaci navštívili sústružnícku dielňu, kde si vyskúšali prácu na sústruhu, učebňu s CNC strojom a zámočnícku dielňu. V strojárskej dielni videli  prácu s drevom. V kováčskej dielni im bolo predvedené ohýbanie kovov. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila, preto sa tešia na ďalšie návštevy SPŠ strojníckej, kde si sami budú môcť vyrobiť rôzne výrobky z dreva.

 • KORČULIARSKY KURZ - II. stupeň

  Zima ešte nezačala, ale žiaci 5. - 8. ročníka od októbra do polovice decembra už úspešne absolvovali korčuliarsky kurz. Pravidelne, v blízkej Crow aréne na Kavečianskej ceste,  nacvičovali a zdokonaľovali pod vedením učiteľov telesnej a športovej výchovy Mgr. S. Safkovej a Mgr. R. Štefka zručnosti, zamerané na zvládnutie a uplatnenie bezpečnej jazdy vpred, so schopnosťou primerane reagovať zmenou smeru, zrýchlením, spomalením, zastavením. Výborne zvládli prípravu na hokej, krasokorčuľovanie, či rýchlokorčuľovanie. Spoločne môžme zhodnotiť, že naši žiaci sú pripravení a tešia sa na prichádzajúcu korčuliarsku zimnú sezónu.

 • CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM, beseda so spisovateľom P. Karpinským

  Dňa 7. decembra 2017 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili akcie Celé Slovensko číta deťom. Sprievodným podujatím bolo stretnutie so spisovateľom Petrom Karpinským v Domove sociálnych služieb v DOMKU, kde boli našimi spoločníkmi aj jeho klienti. Tí nás potešili hudobným programom v podobe vianočných piesní, ktoré sme si spoločne zaspievali. Aj naši žiaci predviedli prítomným pieseň o nádeji a láske, z knihy P. Karpinského  Kde asi rozprávka býva, ktorá ho príjemne prekvapila.
  Vďaka veselým i zvedavým otázkam a vtipným reakciám spisovateľa vládla v DOMKU  uvoľnená a príjemná atmosféra. Žiaci sa na túto besedu  tešili a dlho pripravovali. Zhotovili spisovateľovi darček vo forme trička.  Bolo zdobené ilustráciami  z knihy Sedem dní v pivnici, ktorú si spoločne čítali s triednou učiteľkou. Kniha sa žiakom natoľko zapáčila, že im ju rodičia kúpili a pán spisovateľ podpísal na besede. Dúfame, že toto stretnutie bolo inšpiráciou do ďalšieho tvorivého písania a ukázalo, že jeho práca má zmysel. Týmto podujatím sme zároveň zahájili  vzájomnú spoluprácu s  milými mladými ľuďmi.

 • ŠPORTOVÁ STREĽBA - OKRESNÉ KOLO

  V pondelok, 4. decembra 2017, sa 8 žiakov našej školy zúčastnilo okresného kola postupovej súťaže na M SR škôl v športovej streľbe zo vzduchových zbraní. Zastúpenie sme mali v oboch kategóriach. Starší žiaci a žiačky: P. Krattinger, T. Turzák, A. Boháč, K. Devaldová, K. Sovová. Mladší žiaci: S. Safko, T. Safko, M. Novák. Súťažilo sa podľa súťažného poriadku SSZ, platných pravidiel športovej streľby ISSF s úpravami pre národné disciplíny platné v SSZ. Strieľalo sa zo zalamovacej vzduchovej pušky N a kal. 4,5 mm,  30 rán v ľahu VzPu  na terč 8 x 5,5 cm na vzdialenosť 10 m.
  Veľmi nás teší, že naša výprava strelcov pod vedením p. uč. Safkovej bola opäť úspešná. Svedčia o tom umiestnenia:
  kategória starších žiakov - jednotlivci: 1. miesto - Alexander Boháč, 3. miesto - Tomáš Turzák
  kategória starších žiakov - družstiev :  3. miesto - A. Boháč, T. Turzák, P. Krattinger
  kategória mladších žiakov - jednotlivci:   1. miesto - Sebastián Jonáš Safko, 2. miesto - Tobias Kryštof Safko, 3. miesto - Michal Novák
  kategória mladších  žiakov - družstiev:    1. miesto - S. Safko, T. Safko, M. Novák
  Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy, umiestneným blahoželáme a postupujúcim víťazom držíme prsty na krajskom kole.

 • OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU - školské kolo

  Dňa 4.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v ruskom jazyku.
  Vyhodnotenie:
  1. miesto
  si rozdelili žiaci s rovnakým počtom bodov: Aleš Šestina z 9.A a Peter Ékes z 9.B
  2. miesto - Emma Marettová z 9.A
  3. miesto - Matúš Solvar z 9.B

  Všetkým srdečne blahoželáme!