Aktivity školy

 • NÁVŠTEVA KNIŽNICE

  V stredu 21. novembra 2018 sa tretiaci zúčastnili ďalšej besedy v detskej knižnici na Mieri.  Prostredníctvom pútavého rozprávania pani knihovníčky Renáty Hlivkovej spoznali deti najväčšieho zberateľa slovenských rozprávok Pavla Dobšinského, zasúťažili si a do školy sa vrátili s knihou TROJRUŽA, aby sa pustili do čítania krásnych rozprávok, v ktorých dobro víťazí nad zlom.

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  V stredu 14. novembra 2018 sa v popoludňajších hodinách otvorila brána našej školy pre všetkých žiakov, rodičov aj budúcich prváčikov, ktorí si v rámci Dňa otvorených dverí mohli pozrieť všetky priestory našej školy. Zároveň sa mohli pripojiť k mnohým aktivitám, ktoré pre ne pripravili pani učiteľky a pani vychovávateľky so žiakmi. Čakali na nich tvorivé dielne, výroba vianočných pozdravov a darčekov, výroba voňavých obrázkov z praženej kávy, navliekanie korálikov, hra s Legom, zaujímavé mandaly, výroba chutných a zdravých nátierok, výroba snehuliačikov, jazykové aktivity, vážna aj zábavná matematika a mnohé iné.  Pestrá ponuka aktivít všetkých zaujala a návštevníci odchádzali domov s množstvom pekných zážitkov a výrobkov.

 • VYŠÍVANIE

  Celý mesiac november sa žiaci 3.A triedy učili na hodinách pracovného vyučovania navliekať niť do ihly, robiť uzlíky a vyšívať predný steh. A že to zvládli výborne nielen dievčatá, ale aj chlapci, svedčia vyšité záložky do kníh. Deti s veľkou radosťou vymenili mobily a tablety za ihly a bavlnky, aby vyšívaním vyplnili svoje voľné chvíle. /viď fotoalbum/.

 • VESMÍR

  Vesmír fascinuje ľudí už celé tisícročia. Aj naši štvrtáci v novembri upriamili pozornosť na túto prírodovednú tému a vytvorili trojrozmerné modely Slnečnej sústavy a vesmírnych telies. O tom, že ich táto téma naozaj očarila svedčia fotografie vo fotoalbume školy.

 • NIKDY NEZOBER DROGU

  Dňa 15.11.2018 sa v rámci ŠKD v 3. oddelení uskutočnila beseda na tému: ,,Nikdy nezober drogu".

 • EKOTOPFILM

  Dňa 15.11.2018 sa žiaci II.B, IV.A, IV.B, IV. C zúčastnili v Kulturparku filmového festivalu EKOTOPFILM, ktorý je najväčší svojho druhu v rámci SR. Je svetovým unikátom a v zahraničí mimoriadne rešpektovaný i oceňovaný. Tento festival spája ľudí prostredníctvom atraktívnych filmov. Vzdeláva širokospektrálnu cieľovú skupinu v problematike trvalo udržateľného rozvoja a prináša to najnovšie a najlepšie z celého sveta.

 • ZLATO V STREĽBE ZO VZDUCHOVKY

  To, že je najlepším strelcom v okrese potvrdil aj tento rok náš deviatak, Alexander Boháč z IX. B triedy. Dňa 14.11.2018 reprezentoval našu školu v streľbe zo vzduchovky na Okresnom kole Košice I a zasiahnutými  182 bodmi  si vystrieľal zlato a postup na Krajské kolo. Alex, gratulujeme a držíme prsty na Krajskom kole.

 • MAJSTRI OKRESU V BEDMINTONE

  Dňa 13.11.2018 naši žiaci obhájili minuloročné prvenstvo a potvrdili, že sú v bedmintone naozaj najlepší. Poďakovať sa musíme družsvu chlapcov: Petrovi RadoczimuSebastiánovi Safkovi, ktorí bez straty setu suverejne vyhrali nad družstvami zo 7-ich základných škôl z okresu Košice I a obsadili 1. miesto.
  Aj naše dievčatá Ema Valentíková Nina Juríková húževnato bojovali a medzi  8-mi základnými školami vyhrali 3. miesto.
  Všetkým zúčastneným bedmintonistom blahoželáme a chlapcom držíme prsty na Krajskom kole vo februári.

 • BRONZ ZO STOLNÉHO TENISU

  Dňa 6.11.2018 sa naši žiaci zúčastnili Okresného kola Košice I v stolnom tenise. Teší nás, že obe družstvá, chlapci i dievčatá, obsadili pekné 3. miesto a odniesli si diplom, pohár i bronzové medaily.
  Družstvo chlapcov: Š. Trojčák, E. Miško, P. Radoczi, S. Safko
  Družstvo dievčat: M. Rošková, T. Vajdová, A. Belišová, N. Juríková
  Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!

 • BEZPEČNÁ CESTA DOMOV

  Dňa 9.11.2018 sa v 7. oddelení ŠKD uskutočnil kvíz a aktivity v rámci diskusie o bezpečnosti počas dopravnej premávky. Okrem iného sme si zasúťažili v znalosti dopravných značiek a taktiež aj spoločne zaspievali známu pieseň o prechode  pre chodcov "Zebra."

 • SVET UMELECKEJ FOTOGRAFIE

  Deti zo 6. oddelenia ŠKD sa zúčastnili besedy s fotografom, kde sa dozvedeli kopec zaujímavostí zo sveta klasickej a umeleckej fotografie. Nekonečné otázky detí boli ocenené sladkou odmenou.

 • JESENNÉ ARANŽOVANIE

  Naše šikovné žiačky sa pod vedením p. učiteľky Mgr. M. Zavodníkovej aj tento školský rok zúčastnili veľmi obľúbenej súťaže v jesennom aranžovaní pod názvom Jesenná rozprávka. V I. kategórii (5. - 6. ročník) sa umiestnila Karolína Laginová na krásnom 1. mieste a v II. kategórii (7. - 9. ročník) získala Emma Vajdová 2. miesto a Lea Dučaiová 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

 • ZBER PAPIERA

  V dňoch 22.10. - 26.10.2018 sa na našej škole uskutočnil zber papiera. Na výrobu 1 tony papiera sa vyrúbe cca 17 stromov. My sme nazbierali 4740,9 kg, čím sme spoločne zachránili  približne 80 stromov. Ďakujeme všetkým rodičom, starým rodičom, učiteľom a žiakom, ktorí prispeli k zberu papiera a k záchrane stromov. Tí, ktorí to zatiaľ nestihli v 1. kole, majú možnosť prispieť aj v 2. kole, ktoré sa uskutoční dňa 12. - 16. novembra 2018, v čase od 7:30 – 7:55, 14:00 – 14:30.
  Výsledková listina

 • JABĹČKOVÝ DEŇ U PRVÁKOV

  Koncom októbra aj naši prváci mali po prvý krát možnosť vychutnať si čarovnú atmosféru JABĹČKOVÉHO DŇA. Preniesli sme sa do rozprávkovej krajiny, kde Snehulienka bola našou kamarátkou, zaspievali sme si so Spievankou pieseň: Bolo raz jabĺčko krásne, porozprávali sa o zdravej výžive a otvorili svoje srdiečka kamarátom. Pýtate sa ako? S ochotou a radosťou sme ponúkli kus svojho sladkého jabĺčka či chutného koláčika, ktorým sme potešili svojich kamarátov. Na záver sme vytvorili z farebného papiera krásne jabĺčka. Tento deň zostáva v našich srdiečkach aj naďalej, ochota deliť sa a tešiť priateľov je od tohto dňa našou súčasťou.

 • MAGICKÉ SVETIELKUJÚCE RASTLINY

  25.10.2018 žiaci 7.C triedy spolu s pani učiteľkou  I. Hladovou mohli obdivovať Magické svetielkujúce rastliny v  Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Výstava, ktorá ich prezentovala, bola  prvou svojho druhu na Slovensku.
  V prírode je niekoľko druhov organizmov, ktoré prirodzene žiaria - svetielkujú, napríklad niektoré baktérie, huby, hmyz či medúzy. Žiaľ, takúto schopnosť prirodzeného svetielkovania nemajú rastliny, preto sa rastliny musia vhodným spôsobom upraviť, pričom sa neovplyvňuje ich genetická výbava.
  Na tento účel slúži špeciálny produkt chránený ochrannou známkou. Vďaka tomuto produktu, ktorým boli vystavené rastliny ošetrené, sme ich mohli vidieť svetielkovať.
  Ošetrená črepníková rastlina alebo aj rezaný kvet, ktoré boli bežným spôsobom osvetlené, sa v tme následne rozžiaria a svetielkujú zelenou, modrou, červenou alebo bielou farbou. Podľa intenzity a dĺžky osvetlenia môžu ošetrené rastliny svetielkovať aj 30 minút. Keď svetlo zoslabne, je potrebné rastliny opäť "nabiť" na slnku alebo pod umelým osvetlením. Látka, ktorá sa používa na ošetrenie rastlín, je neškodná voči životnému prostrediu, ale nie je jedlá.
  Výstava Magické svetielkujúce rastliny sa nám  nesmierne páčila. Okrem výstavy sme sa zúčastnili aj prehliadky rastlín v skleníkoch, čo bolo pre žiakov veľmi zaujímavé a zároveň poučné.

 • SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA

  V dňoch 23. a 24. októbra 2018 sa v priestoroch Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici  uskutočnila akcia venovaná proforientácii pod názvom „Správna voľba povolania,“ ktorej organizátorom bol Košický samosprávny kraj – Odbor školstva a spoluorganizátorom aj mesto Košice. Toto podujatie bolo určené pre žiakov 9. ročníka základných škôl ako jedinečná príležitosť na získanie prehľadu a informácií o konkrétnych možnostiach štúdia na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Naši deviataci získali prehľad o aktuálnej ponuke stredných škôl, veľmi cenné informácie o duálnom vzdelávaní a možnostiach uplatnenia sa na trhu práce.

 • OCHUTNÁVKA OVOCIA

  Dňa 18.10.2018 trieda 4.A v rámci Svetového dňa zdravej výživy si spolu s pani učiteľkou pripravili ochutnávku ovocia a aktivity, výtvarné práce - koláže a rozhovory zameriavali na význam a vplyvy zdravej a nezdravej výživy na náš organizmus.

 • JEDEN SVET

  Pod týmto názvom prebehla v októbri v Bratislave a Košiciach prehliadka dokumentárnych filmov, určená mladým ľuďom, ktorí sa musia naučiť orientovať sa v dnešnom chaotickom svete.
  Do tejto akcie sa zapojili aj naši ôsmaci a deviataci, ktorí sa v rámci predmetu OBN zúčastnili v dňoch 15. a 17. októbra premietania filmu Čo dokáže lož. Neformálne a originálne priestory „Tabačky“ boli príjemným miestom, kde sa prostredníctvom tohto dokumentu naši žiaci dozvedeli o tom, ako sa tvoria pravdivé, skreslené i úmyselne lživé informácie, ktoré sa k nám dostávajú prostredníctvom novín a internetu.
  Film bol možno trochu náročný vzhľadom na množstvo faktov, ale pre tých, ktorí sa zaujímajú o súčasné dianie, priniesol mnoho zaujímavých a prekvapujúcich poznatkov.

 • MINIMARATÓN

  Naši prváci z 1.A, 1.B, 1.C  sa dňa 17. októbra 2018 zúčastnili v rámci ŠKD minimaratónu.  A tu sú jeho výsledky:
  Chlapci:
  1. miesto -  Branislav Zachar
  2. miesto -  Matin John Abdul Baqi
  3. miesto -  Leo Zozuľák
  Dievčatá:
  1. miesto -  Barbora Tokárová
  2. miesto -  Monika Katreničová
  3. miesto -  Henrieta Naďová
  Všetkým výhercom srdečne blahoželáme.

 • JABĹČKOVÝ DEŇ U ŠTVRTÁKOV

  Jablko - sladké, voňavé a šťavnaté - jedno z najzdravších druhov ovocia. Nie náhodou sme opäť nechali rozliehať vôňu jabĺčok, vanilky a škorice po triede. Aj učenie bolo iné - jabĺčkové. Deň sme začali riešením jablkových úloh. Energiu sme si dopĺňali domácimi jablkovými dobrotkami od starostlivých mamičiek. Ani naše šikovné ručičky nezaháľali a spoločne sme si jabĺčka umyli, načistili, nakrájali a vyrobili tradičný voňavý jablkový šalátik, ktorý všetkým náramne chutil.