Aktivity školy

 • ORCHIDEY - SKVOSTY V RÍŠI RASTLÍN

  Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripravila výstavu Orchidey – skvosty v ríši rastlín, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci VI.C triedy spolu s pani učiteľkou Ivetou Hladovou. Žiaci mali možnosť 11. marca 2019  obdivovať viac ako tisíc kusov tropických a subtropických druhov a kultivarov spomínaných rastlín v expozičných skleníkoch.Na deviatom ročníku výstavy nechýbali  kultivary rodov lišajovec, vanda, cymbídium, dendróbium a črievičkovec (Paphilopedilum). Do čeľade vstavačovité, teda medzi orchidey, patrí približne 28-tisíc botanických druhov. Prví predchodcovia dnešných orchideí sa na Zemi objavili pravdepodobne už pred viac ako 80 miliónmi rokov. Pomerne ľahko podliehajú vývojovým zmenám a rýchlo sa medzi sebou krížia, preto sú jednotlivé rody a druhy orchideí tak variabilné. Navyše, šľachteniu a kríženiu orchideí sa venujú aj pestovatelia už vyše 100 rokov a dnes poznáme viac ako 100-tisíc krížencov týchto ozdobných rastlín. Žiakom sa vystavované orchidey veľmi páčili, zaujali ich svojim rozličnými tvarmi a bohatou pestrofarebnosťou.

 • DOD PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁČIKOV

  Dňa 13. marca 2019 v poobedňajších hodinách naša škola organizovala Deň otvorených dverí pre budúcich prváčikov a ich rodičov. Podujatie bolo veľmi vydarené, prítomní rodičia sa porozprávali s vedením školy a pani učiteľkami, zoznámili sa s chodom školy, videli svoje detičky pri tvorivých dielňach a v neposlednom rade navštívili výukový plavecký bazén, kde boli informovaní od p. riaditeľky a  p. Sabola o plávaní v budúcom školskom roku. Dovidenia a tešíme sa na Vás pri Zápise.

 • DOD PRE MATERSKÉ ŠKOLY

  V dňoch 11. marca až 14. marca 2019  sa v priestoroch našej školy organizoval Deň otvorených dverí pre predškolákov pozvaných materských škôlok. Takmer  sto detí z materských škôlok spolu s pani učiteľkami navštívili prvácke triedy, absolvovali vyučovaciu hodinu hudobnej  a výtvarnej výchovy a hlavne si vyskúšali náš plavecký bazén. Všetci boli veľmi spokojní a my sa už tešíme na nich ako na budúcich prváčikov. Dovidenia a stretneme sa pri Zápise 5. a 6. apríla 2019.

 • ZLATO Z KRAJA V ŠPORTOVEJ STREĽBE

  V marci 2019 náš žiak Alexander Boháč reprezentoval školu  na krajskom kole postupovej súťaže na M SR škôl v športovej streľbe zo vzduchových zbraní v zmysle súťažného poriadku pre školský rok 2018/2019 pre kraj KOŠICE, ktoré sa organizovalo v športovej hale SOŠ Technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava. Súťažilo sa v disciplíne: vzduchová puška zalamovacia kal. 4,5 mm N + 30 rán v ľahu. Rozdelenie súťažiacich do zmien bolo zverejnené vopred a náš žiak bol rozdelený  do 1. zmeny. Po začiatočnom štartovacom gongu si   Alexander presnými zásahmi s počtom bodov 287, vystrieľal neuveriteľné ZLATO a postup na  M SR.
  Alexandrovi blahoželáme k vynikajúcemu úspechu a tešíme  sa  na M SR.

 • KORČULIARSKY KURZ

  Aj tento školský rok sme využili možnosť korčuľovania sa v Crow Aréne. Výhodná poloha našej školy nám umožňuje spestriť si hodiny telesnej výchovy touto zábavnou športovou aktivitou. Radosť z pohybu bola umocnená aj karnevalom na ľade, ktorý bol skvelou ukážkou zdokonalených korčuliarskych zručností. Zároveň veľmi pekne ďakujeme ochotným rodičom za vynikajúcu spoluprácu.

 • SPELLING BEE

  12.3.2019 sa na našej škole uskutočnila súťaž SPELLING BEE. Žiaci 5. a 6. ročníka si vyskúšali hláskovanie v anglickom jazyku na čas. Hláskovali 30 sekúnd a výsledky sú nasledovné:
  5. ročník:
  1. miesto: Emília Šterbáková, 5.A – 58 hlások
  2. miesto: Daniel Sitáš, 5.A – 47 hlások
  3. miesto: František Lopatník, 5.C – 40 hlások
  6. ročník:
  1. miesto: Janka Kormanová, 6.A – 101 hlások
  2. miesto : Rustam Rahman, 6.C – 65 hlások
  3. miesto: Nina Elena Romanová, 6.B – 47 hlások

 • ĎALŠIE ZLATO V KRAJSKOM KOLE

  Dňa 8.3.2019 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže v prednese a v sólovom speve pod názvom Ruské slovo. Našu školu reprezentovala Natália Špirková z 5.C, ktorá sa v sólovom speve umiestnila na 1. mieste a postupuje do celoslovenského kola. Srdečne blahoželáme! 

 • BEDMINTONOVÉ STRIEBRO Z KRAJA

  Dňa 27. 2. 2019 družstvo našich žiakov, Peter Radoczi (9.B) a Sebastián Safko (8. B), reprezentovali školu na krajskom kole v bedmintone. Šnúru víťazstiev im prerušilo až finále, kde ich v boji o zlato pripravili domáci, žiaci zo Strednej  športovej školy v Košiciach.
  Chlapci bojovali najlepšie ako vedeli, no len jeden prehratý zápas ich posunul na 2. miesto.
  Aj napriek tomu chlapcom blahoželáme a ďakujeme za úžasný výkon a zodpovednú prípravu pred súťažou. 

 • ROADSHOW SAV

  Štvrtok, 28. februára, našu školu navštívili členovia Slovenskej akadémie vied. V rámci projektu Roadshow mladých vedcov po školách, traja vedci nahradili troch učiteľov počas 3. vyučovacej hodiny z predmetov biológia, fyzika, etika a triedy 6.C, 7.C a 8.A mali vyučovanie iné ako po ostatné dni.
  Počas hodiny fyziky, Ivan Shepa z Ústavu materiálového výskumu SAV prezentoval prostredníctvom prezentácie tému Spoznávaj svet materiálov očami techniky, kde sa zameral na drevo, kovy, plasty, keramiku a nanomateriály v bežnom živote, čím žiakom 6.C bližšie priblížil svet mikročastíc.
  Katarína Bimbová z Neurobiologického ústavu SAV v rámci jej výskumu Traumatického poškodenia miechy priblížila siedmakom z C triedy stavbu nervovej sústavy, funkcie častí mozgu, liečebné postupy a hodinu zakončili neurokvízom.
  Spoločenskovedný ústav SAV reprezentovala vedkyňa Veronika Pastrnákova, ktorá ôsmakom  porozprávala o asertivite, rôznych typoch správania a o tom, čo je obsahom etiky.
  Jedným z cieľov tohto celoslovenského projektu je priblížiť vedu a vedcov žiakom a motivovať ich, aby ostali študovať na Slovensku a ukázať, že aj v ťažkých podmienkach sa dá robiť kvalitná veda. Žiaci počas hodín prejavili záujem a zapájali sa do diskusie. Vedcom za návštevu ďakujeme a tešíme na ďalšiu spoluprácu.

 • ĽUDSKÉ TELO

  V mesiaci február  žiaci 4.B pátrali na hodinách prírodovedy po tom, ako funguje ľudské telo. Vytvorili si vlastné modely dýchacej sústavy, overovali, či sa mení rýchlosť dýchania pri zvýšenej námahe. Zisťovali, do akej vzdialenosti sa môžu dostať baktérie pri kýchaní a kašľaní. Naučili sa tiež, ako si najlepšie nahmatajú tep a ako sa môže meniť jeho počet pri zvýšenej námahe. Dozvedeli sa veľa nového aj o najvzácnejšej tekutine - krvi, jeho zložkách a krvnom obehu. Oboznámili sa s vývinovými obdobiami človeka na základe vzájomného porovnávania údajov pri narodení (hmotnosť, výška, farba vlasov, očí, prvé vyslovené slová, prvé kroky). Spoznávať ľudské telo bolo zábavné, o čom svedčia fotografie vo fotoalbume našej školy.

 • SMELÝ ZAJKO V AFRIKE

  Dňa 14. februára 2019 sa žiaci 3. a 4. ročníkov zúčastnili anglicko-slovenského divadelného predstavenia najslávnejšej detskej knižky Jozefa Cígera-Hronského s názvom Smelý zajko v Afrike (A bold rabbit in Africa). Spolu so zajkom a jeho ženou žiaci spoznávali svet a nové zvieratká, ktoré im prichádzali do cesty.

 • PRVÉ MIESTO V KRAJSKOM KOLE ONJ

  Dňa 17.1.2019 sa konalo okresné kolo Olympiády z nemeckého jazyka. V kategórii 1B sa umiestnil náš žiak Samuel Giret z 8.A na 2. mieste a postúpil do krajského kola.  Na krajskom kole Olympiády z nemeckého jazyka dňa 14.02.2019 našu školu úspešne reprezentovali dvaja žiaci. V kategórii 1B zvíťazil Samuel Giret z 8.A a postúpil do celoslovenského kola. V kategórii 1C nás úspešne reprezentovala Natália Kuľková zo 6.C, ktorá sa umiestnila na 5.mieste. Srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy!

 • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU - okresné kolo

  Aj tento rok sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, do ktorého sme sa zapojili. Našu školu úspešne reprezentoval v kategórii 1A Karol Schlosser zo 7.B a v kategórii 1B Richard Holler z 9.A.  Srdečne blahoželáme!

 • ŠALIANSKY MAŤKO

  Povesti sú obľúbeným žánrom detského čitateľa. Preto je im venovaná aj významná súťaž v  ich prednese  pod názvom Šaliansky Maťko J. C. Hronského, v ktorej si môžu svoje skúsenosti s hovoreným slovom každoročne zmerať mladí recitátori 2. - 7. ročníka ZŠ. 
  Aj v tomto školskom roku sa zapojili do tejto súťaže žiaci 5. a 6. ročníka. Našu školu  na okresnom kole reprezentovali dvaja  žiaci - Daniel Bukata z V. C triedy v 2. kategórii a žiačka VI. B triedy Katarína Sabolová v 3. kategórii. V silnej konkurencii súťažiacich jednotlivých škôl  naša Katka  po svojom recitačnom debute získala Čestné uznanie
  Obom recitátorom ďakujeme za dobrú reprezentáciu  školy a  prajeme im ešte veľa chuti  v zaujímavej práci s umeleckým textom. 

 • AKTIVITY V RÁMCI PRIMÁRNEJ PREVENCIE

  V rámci  spolupráce s Regionálnym Úradom Verejného Zdravotníctva prebehli na škole edukatívne aktivity pre žiakov druhého stupňa na témy: Primárna prevencia závislostí so zameraním na legálne a nelegálne návykové látky, Problematika nelátkových závislostí, Zdravý spôsob života a podpora nefajčenia. Zrealizované aktivity mali u žiakov a aj zúčastnených pedagógov pozitívny ohlas a väčšina žiakov sa aktívne zapájala do diskusie.

 • 1 LITER MLIEKA = 1 DECIMETER KUBICKÝ

  Na našej škole sa uskutočnila zážitková hodina matematiky v 7.B triede, ktorá mala u žiakov veľký úspech. Niet sa čo čudovať, veď pani učiteľka prišla do triedy s veľmi netradičnými matematickými pomôckami: 2 krabice polotučného mlieka, 20 plastových pohárov a 1 kocka s dĺžkou hrany 10 cm. Cieľom bolo uskutočniť praktický pokus a síce, že jednotka objemu jeden liter je identická s inou jednotkou objemu - jeden decimeter kubický.  Pani učiteľka naliala liter mlieka do kocky s objemom jeden decimeter kubický a žiaci sa tak na vlastné oči mohli presvedčiť, že je to naozaj pravda. A keďže by bola veľká škoda vyliať chutné mlieko do umývadla, dostal každý žiak plastový pohár a mlieko spoločne vypili, aj ten druhý liter. To sa potom premieňali jednotky objemu!

 • KARNEVAL

  Deti sa na karneval vo februári veľmi tešili. Tanec a zábava v maskách priniesla mnoho potešenia. Nechýbali princezné, šašovia, králi, zvieratká a rôzne bytosti z rozprávok. O rok sa stretneme opäť.

 • NÁVŠTEVA KNIŽNICE

  11. februára 2019 sa žiaci 3.B triedy zúčastnili besedy v knižnici pre mládež. Témou besedy boli rozprávky spisovateľa H. CH. Andersena. Pani knihovníčka Renáta Hlivková pripravila podujatie, ktoré deti zaujímalo. Veľa sa dozvedeli o živote a rozprávkach svetoznámeho dánskeho  spisovateľa. V závere si s radosťou vypožičali jeho knihy, aby si ich doma prečítali.

 • AKTIVITY ŽIACKEHO PARLAMENTU

  I.
  V novom kalendárnom roku 2019 sa náš žiacky parlament rozhodol uskutočniť školské kolo súťaže o najobľúbenejšieho učiteľa školy s názvom Zlatý Amos. Zapojili sa do neho všetci žiaci 2. – 9. ročníka.  Keďže prvé kolo prinieslo nečakane tesné výsledky a rovnaký počet hlasov mali dokonca traja učitelia, muselo sa uskutočniť aj 2. kolo ankety. A výsledok? Rozdiely v počte hlasov boli znovu dosť malé, ale teraz už bolo definitívne rozhodnuté, že víťazkou sa stala p. učiteľka Natália Sušková pred p. učiteľkou Monikou Antušovou a pánom učiteľom Róbertom Štefkom.
  Žiacky parlament víťazom srdečne blahoželá a všetkým pedagógom i hlasujúcim žiakom ďakuje za účasť v ankete.
  II.
  14. február je v kalendári spojený s Valentínom. A náš žiacky parlament v tento deň každoročne organizuje valentínsku  poštu. Do schránky vo vestibule školy mali možnosť všetci, ktorí chceli písomnou formou pozdraviť svojich kamarátov či prvé lásky, žiakov či pedagógov, vhodiť svoje odkazy.
  No a 14. februára členovia žiackeho parlamentu odkazy odovzdali adresátom a tým určite ešte spríjemnili tento sympatický deň.

 • MEDAILA PRE DOBRÉHO ČLOVEKA

  Poviedka z učebnice Literatúry pre 7. ročník s názvom O medailách a pomaranči inšpirovala učiteľov a žiakov k vytvoreniu projektu, ktorého cieľom bolo vytvoriť medailu z ľubovoľného materiálu.
  V rámci prezentácie jednotliví žiaci vysvetlili, komu a z akého dôvodu by medailu darovali. Na hodinách literárnej výchovy sme mali možnosť vidieť medaily z papiera, dreva, skla, z viečok na poháre, z umelej i tvarovacej hmoty, ba dokonca aj upečené z koláčového cesta.  Žiaci ich venovali svojim rodičom i prarodičom, kamarátom i pani učiteľkám, olympijskému  víťazovi i svojmu súrodencovi.
  Najkrajšie medaily sú vystavené na školskej nástenke a dokazujú originalitu a šikovnosť našich siedmakov.