Aktivity školy

 • DEJEPISNO - POZNÁVACIA EXKURZIA V POĽSKU

  V dňoch 9. a 10. mája 2018 sa žiaci deviateho a ôsmeho ročníka pod vedením pani riaditeľky, pani zástupkyne II. stupňa a pani učiteľky  Benderovej zúčastnili dejepisno -  poznávacej exkurzie v Poľsku. Cieľom bola návšteva mesta Wadowice – rodné mesto pápeža Jána Pavla II., Osvienčimu – symbolu holokaustu II. svetovej vojny a Krakova – kráľovský zámok Wawel a historické centrum mesta. Exkurzia splnila svoj cieľ, domov sme sa vracali s množstvom zážitkov a uvedomením si, že život je to najcenejšie čo máme.

 • ZLATO Z KRAJSKÉHO KOLA BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

  Dňa 9. mája 2018 sa naše  žiačky pod vedením Mgr. Ivety Hladovej zúčastnili Krajského kola Biologickej olympiády kat. E, v  ktorom Simonka Dučaiová (IX.A) v odbore botanika získala krásne 1. miesto, čo jej zabezpečilo postup do Celoštátneho kola Biologickej olympiády, ktoré sa uskutoční v dňoch 13.6. -14.6.2018 v Košiciach. Vo veľkej konkurencii pekné 11. miesto v odbore botanika získala Lea Dučaiová (VII.A). Dievčatám blahoželáme a Simonke v Celoštátnom  kole prajeme čo najlepšie umiestnenie.

 • BOTANIKIÁDA - školské kolo

  Aprílový týždeň od 23.4. do 27.4.2018 sa niesol v znamení školského kola Botanikiády s podtitulom ,,Botanika na tanieri“. Žiaci 5. ročníka vyplnili on-line test školského kola Botanikiády,  ktorý obsahoval 20 otázok. Dvaja najúspešnejší žiaci Artur Pankuch (V.C) a Kamila Saloková (V.B) postúpili do  regionálneho kola, ktoré sa uskutoční v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach dňa 23. mája 2018.

 • ZBER PAPIERA

  V dňoch od 30.4. do 4.5.2018 sa uskutočnil v našej škole jarný zber papiera. Žiaci I. stupňa priniesli 2008,90 kg papiera. Žiaci II. stupňa nazbierali 2749,21 kg papiera. Spolu sme nazbierali 4758,11 kg papiera. Najviac papiera doniesli títo žiaci: Radka Belišová (9.A), Adela Belišová (6.B), Tamara Bretzová (1.A), Ema Kissová (1.C), Oliver Lešo (5.C) a Veronika Vajdová (1.C). Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do zberu papiera zapojili.

 • ATLETIKA HROU A MINI VSE CITY RUN

  3. mája 2018 dopoludnia ZŠ Postupimská 37 v spolupráci s Maratónskym klubom Košice a Oddelením školstva Magistrátu mesta Košice, usporiadala v rámci Dní mesta Košice súťaž pre žiakov základných škôl - Atletika hrou. Družstvá  dievčat a chlapcov súťažili v týchto disciplínach: beh cez prekážky, skoky cik - cak, beh cez rebrík, štafeta 10 x 150 m. Naše družstvo pod vedením p. uč. Mgr. S. Safkovej vybojovalo pekné 3. miesto. Členovia nášho družstva: Johana Blaščíková, Sofia Frigová, Zuzana Podolinská, Laura Berdisová, Ela Saloková, Šimon Kovaľ, Artur Pankuch, Michal Musl, Jakub Gloček a Timothy Velat. Záverečnou disciplínou pre deti bol spoločný beh centrom mesta – Mini City Run. Aj tu sme mali umiestnenie, zo 45 chlapcov Artur Pankuch  dobehol na 3. mieste.
  Všetkým súťažiacim žiakom patrí veľké poďakovanie. 

 • DOBÝVANIE KOŠICKÉHO HRADU

  24. apríla 2018 sa naša škola opäť zapojila  súťaže "Dobývanie Košického hradu". Naše družstvo reprezentovali žiaci: M. Hilgner, J. Bugorčík, M. Baločko, T. Varga a M. Eštvaník. Súťažili v piatich disciplínach: lukostreľba, hod sekerkou, zápasenie, prechod pavučinou a  šerm. Spomedzi 12-tich družstiev "Juniorov" nám vybojovali krásne 3. miesto. 

 • PUTOVNÝ POHÁR OSTÁVA U NÁS

  Tretí krát sa podarilo družstvu našej školy obhájiť prvenstvo v súťaži Mladých záchranárov civilnej obrany a tým vybojovať, aby putovný pohár ostal už navždy u nás.
  Aj tento rok sme na Okresnom kole, ktoré sa konalo 24.4.2018 pri CVČ Domino v Košiciach, mali zastúpenie dvoch družstieva, no tentokrát sa obom mimoriadne darilo. Veď nielenže družstvo A zvíťazilo, ale aj druhé družstvo B sa umiestnilo na 3. mieste.
  Máme radosť, že z 22 zúčastnených škôl,  obe naše družstvá postupujú na Krajské kolo, ktoré sa uskutoční 22. mája 2018 v Košiciach. Žiakom, pod vedením p. uč. Mgr. S. Safkovej, držíme prsty!
  družstvo A: R. Belišová, L. Terezková, P. Krattinger, T. Turzák
  družstvo B: K. Devaldová, K. Sovová, S. Safko, T. Safko   

 • TOMÁŠIKOVA PLUTVIČKA

  Už tretíkrát sa mohli žiaci všetkých škôl nášho okresu Košice I. zúčastniť 3. ročníka plaveckej súťaže Tomášikova plutvička. Teší nás, že záujem o  našu súťaž stúpa, o čom svedčí počet zúčastnených škôl. Tento rok ich bolo s našou sedem: ZŠ Park Angelimum,  ZŠ Novomeského, ZŠ Hroncova, ZŠ Polianska, ZŠ Masarykova, ZŠ Želiarska. Súťažilo sa v rôznych individuálnych disciplínach, no neskôr prišli na rad i štafety družstiev. Sme radi, že sa nám podarilo obhájiť prvenstvo a vybojovať, aby putovný pohár ostal opäť doma, na ZŠ Tomášikovej. Veď nie nadarmo tu vychovávame žiakov - plavcov!
  Ďakujeme MČ Sever za záštitu a podporu tejto športovej akcie a všetkým žiakom a ich učiteľom za reprezentáciu svojich škôl. Dúfame, že sa o rok  na jar opäť všetci stretneme!
  Našu školu reprezentovali: K. Sovová, N. Marhefková, B. Lažíková, A. Krafčíková, V. Viziová, T. Turzák, M. Končík,  E. Miško, S. Safko.
  Výsledková listina

 • EXKURZIA BUKOVEC

  Žiaci 7. ročníka s RNDr. Helenou Polovičovou a Mgr. Stelou Safkovou sa 20. apríla 2018 v rámci Dňa Zeme zúčastnili exkurzie v týchto vodohospodárskych zariadeniach:
  1. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik - Vodná stavba Bukovec
  2. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. - Úpravňa vody Bukovec
  Prehliadka vodohospodárskych objektov bola doplnená odborným výkladom vedúcich prevádzok.
  Exkurzie splnili svoj cieľ.

 • ŠPORTOVÉ ÚSPECHY

  Dňa 19.04.2018  sme sa zúčastnili  okresného kola v orientačnom behu žiakov a žiačok ZŠ - KE I na ZŠ Bukovecká 19, Košice. Centrum pretekov Košice - Sídlisko nad jazerom. Naši žiaci tvorili 4-členné družstvá CH a D, ktorým bolo pridelené elektronické meranie SportIdent, ktoré sa používa na každom  kontrolnom stanovišti, kedy žiak vloží čip do otvoru jednotky a tým potvrdí jeho účasť na danom stanovišti. Všetci naši žiaci na tomto orientačnom behu okresného kola úspešne postúpili  na krajské kolo, ktoré sa bude organizovať v ZŠ Kysaku.
  Dňa 17.04.2018 sme sa zúčastnili  okresného kola v hádzanej žiakov ZŠ - KE I  na ZŠ Bruselská 18. Umiestnili sme sa na peknom 3. mieste a do školy si opäť odnášame medaily a trofej.
  Dňa 05.04.2018 sme sa zúčastnili na našej škole ZŠ Tomášikova 31, Košice okresného kola vo volejbale žiakov ZŠ - KE I. Umiestnili sme sa na krásnom  1. mieste a získali sme medaily, pohár a postup na krajské kolo, ktoré sa bude organizovať v Strážskom.
  Koncom marca 2018  sme sa zúčastnili  „Zober loptu, nie drogy“ – Košice Florbal 2018 na Lokomotíve. Umiestnili sme sa na peknom 2. mieste  a postupujeme do ďalšieho kola súťaže.
  Blahoželáme našim žiakom za všetky tieto krásne umiestnenia a postupy!

 • REMESELNÍCI

  Všetko vyzerá nádejne a priam ukážkovo. Dvojica v strednom veku sa konečne zmohla na vlastný dom. Chce to už len pár stavebných úprav a nič nebráni tomu, aby mohli byť už len šťastní. Pomôže aj poradenstvo rodičov a vízie o vlastnom rodinnom domčeku sa zhmotnia. A práve, keď to vyzerá tak nádejne, keď sú už len krôčik od vysnívaného pokoja, začnú sa diať tajomné veci.
  Čierna detektívna komédia dánskej súčasnej autorky Line Knutzonovej prilákala do divadla 20.4.2018 aj našich deviatakov pod vedením pani učiteľky Mihokovej. Spolu si pozreli veľmi zaujímavý príbeh a odniesli krásny umelecký zážitok.

 • JUNIOR ADMIN

  17.4.2018 sa náš žiak Lukáš Mihok z IX.B triedy zúčastnil súťaže na SPŠE v Košiciach JUNIOR ADMIN, na ktorej sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ celého košického kraja. Lukáš ukázal svoje vedomosti z informatiky v teoretickom aj praktickom teste a umiestnil sa na krásnom 3. mieste. Lukášovi srdečne blahoželáme, pretože vedomosti ktoré preukázal v tejto súťaži nie sú považované za štandard, ktorý by sa žiaci 8. a 9. ročníka mali učiť na informatike. Ide o súťaž, kde sú ocenení najmä žiaci, ktorí sú ochotní vzdelávať sa aj vo svojom voľnom čase. Diplom

 • MÚDRO SPORIŤ A ROZUMNE MÍŇAŤ

  Dňa 11. apríla 2018 sa žiaci II.B triedy  s p. učiteľkou Mgr. E. Iľašovou zúčastnili vo Východoslovenskom múzeu výstavy  Múdro sporiť a rozumne míňať. V interaktívnom prostredí mali hravými a zážitkovými metódami  vysvetlený vznik peňazí, aký je rozdiel medzi výmenným a peňažným obchodom,  na základe čoho sa určuje hodnota tovaru,  prečo sa začali používať peniaze, ako vznikli banky, bankovky a v kvíze na záver si deti prostredníctvom bankomatu zopakovali, čo sa naučili.

 • ZLATO Z BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

  11.04.2018 bol pre našu školu veľmi úspešný deň. Žiačky našej školy vynikajúco reprezentovali našu školu na 52. ročníku Obvodného kola Biologickej olympiády kategórie E. V odbore Botanika 1. miesto obsadila Simona Dučaiová z IX.A a 2. miesto patrilo Lei Dučaiovej zo VII.A. V odbore Zoológia získala 1. miesto žiačka VII.B triedy Viktória Dobránska. Dievčatám blahoželáme a v krajskom kole im prajeme čo najlepšie umiestnenie.

 • BESEDA S G. FUTOVOU - Prešov

  Dňa 10.4.2018 sa žiaci 7. ročníka (pod vedením pani učiteľky PaedDr. A. Fonferkovej a Mgr. A. Dadejovej) zúčastnili na literárnej besede so spisovateľkou G. Futovou v Prešove v Knižnici Slniečko. V priebehu stretnutia s touto vynikajúcou literárnou osobnosťou, ktorá podobne ako vo svojich dielach, sa prejavila svojím humorom, optimizmom, láskou k deťom i zvieratám, vládla v knižnici výborná atmosféra a veselosť.
  Príjemné stretnutie sa skončilo fotením a podpisovaním literárnych diel G. Futovej, ktorú majú naši žiaci vo svojich súkromných knižniciach. Táto akcia bola spojená aj s menšou prehliadkou centra Prešova a jeho historických pamiatok.

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - okresné kolo

  Dňa 9.4.2018 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci našej školy v silnej konkurencii znovu zabodovali a získali výborné umiestnenia v rôznych kategóriách a žánroch. Sára Tarnóciová (8.A) sa umiestnila na 2. mieste v 3. kategórii - poézia. Podobne Matúš Krajcár zo 7.B triedy získal 2. miesto v 3. kategórii - próza. V 2. kategórii - próza bol úspešný žiak 6.A triedy Ondrej Lopatník. Získal 3. miesto.
  Všetkým ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a k úspešným výsledkom gratulujeme.

 • VEĽKONOČNÝ KONCERT

  Hudba má čarovnú moc - môže sprostredkovať búrku, šum vetra, spev vtákov i žblnkot potoka. Kľúč k porozumeniu klasickej hudby ponúkol koncert „Príroda v hudbe“, ktorého sa dňa 27.3.2018 v Dome umenia zúčastnili žiaci VII.A a VII. B triedy pod vedením svojich triednych učiteliek, p. uč. Mgr. Safkovej a p. uč. RNDr. Polovičovej. Prostredníctvom dialógu dvoch mladých moderátorov bol žiakom predstavený jednoduchým a pútavým spôsobom projekt, pomocou ktorého spoznali základné kompozičné princípy, zloženie symfonického orchestra aj jednotlivé hudobné nástroje. Započúvaním sa do skladieb Vivaldiho, Smetanu, či Beethovena sa tak nevšedne pripravili na blížiace sa sviatky jari.

 • CELOMESTSKÉ OSLAVY DŇA UČITEĽOV

  Dňa 26. marca 2018 v Historickej radnici mesta Košice sa konali celomestské oslavy Dňa učiteľov 2018. Celomestskými oslavami Dňa učiteľov si mesto Košice pripomína potrebu upevnenia rebríčka spoločenských priorít, kde medzi najvýznamnejšími priečkami musí byť aj podpora výchovy a vzdelávania, podpora školského prostredia, ktoré má najvýznamnejší vplyv na kvalitu školského systému a zároveň predstavuje najdôležitejšiu investíciu pre budúcnosť.
  Na oslavách sa zúčastňuje vedenie Mesta Košice, starostovia, významní hostia, riaditelia škôl a školských zariadení a ocenení pedagógovia.
  Z radov našich pedagógov na návrh oddelenia školstva  Magistrátu mesta Košice bola ocenená pani riaditeľka PaedDr. R. Obšatníková. Foto

 • OK VO VOLEJBALE ŽIAČOK

  26.3.2018 sa konalo na ZŠ Novomeského OK vo volejbale žiačok. Naše dievčatá v zložení: R. Belišová, A. Krafčíková, B. Lažíková, K. Leniusová, M. Rošková, K. Sovová a M. Tomášová obsadili pekné 3. miesto.
  Blahoželáme!

 • EXKURZIA V SHMÚ

  Pri príležitosti Svetového meteorologického dňa a Svetového dňa vody usporiadal SHMÚ aj tento rok Deň otvorených dverí. Dňa 23. marca 2018 sa žiaci VII.A a VII.B triedy našej školy pod vedením pani učiteliek RNDr. Székelyovej a Mgr. Benderovej zúčastnili DOD v Regionálnom pracovisku SHMÚ na Ďumbierskej 26 v Košiciach. Žiaci mali možnosť pozrieť pracoviská SHMÚ, meteorologickú záhradku, oboznámili sa s ukážkami  so zameraním na meteorológiu, hydrológiu, klimatológiu a monitorovanie kvality ovzdušia a pôdy, všetko v spojení s odborným výkladom zamestnancov SHMÚ. Naši žiaci si mohli aj zasúťažiť, najviac sa darilo Borisovi, ktorému blahoželáme. Ukážky z tejto exkurzie nájdete vo fotoalbume na stránke našej školy.