Aktivity školy

 • JUNIOR ADMIN

  17.4.2018 sa náš žiak Lukáš Mihok z IX.B triedy zúčastnil súťaže na SPŠE v Košiciach JUNIOR ADMIN, na ktorej sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ celého košického kraja. Lukáš ukázal svoje vedomosti z informatiky v teoretickom aj praktickom teste a umiestnil sa na krásnom 3. mieste. Lukášovi srdečne blahoželáme, pretože vedomosti ktoré preukázal v tejto súťaži nie sú považované za štandard, ktorý by sa žiaci 8. a 9. ročníka mali učiť na informatike. Ide o súťaž, kde sú ocenení najmä žiaci, ktorí sú ochotní vzdelávať sa aj vo svojom voľnom čase. Diplom

 • MÚDRO SPORIŤ A ROZUMNE MÍŇAŤ

  Dňa 11. apríla 2018 sa žiaci II.B triedy  s p. učiteľkou Mgr. E. Iľašovou zúčastnili vo Východoslovenskom múzeu výstavy  Múdro sporiť a rozumne míňať. V interaktívnom prostredí mali hravými a zážitkovými metódami  vysvetlený vznik peňazí, aký je rozdiel medzi výmenným a peňažným obchodom,  na základe čoho sa určuje hodnota tovaru,  prečo sa začali používať peniaze, ako vznikli banky, bankovky a v kvíze na záver si deti prostredníctvom bankomatu zopakovali, čo sa naučili.

 • ZLATO Z BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

  11.04.2018 bol pre našu školu veľmi úspešný deň. Žiačky našej školy vynikajúco reprezentovali našu školu na 52. ročníku Obvodného kola Biologickej olympiády kategórie E. V odbore Botanika 1. miesto obsadila Simona Dučaiová z IX.A a 2. miesto patrilo Lei Dučaiovej zo VII.A. V odbore Zoológia získala 1. miesto žiačka VII.B triedy Viktória Dobránska. Dievčatám blahoželáme a v krajskom kole im prajeme čo najlepšie umiestnenie.

 • BESEDA S G. FUTOVOU - Prešov

  Dňa 10.4.2018 sa žiaci 7. ročníka (pod vedením pani učiteľky PaedDr. A. Fonferkovej a Mgr. A. Dadejovej) zúčastnili na literárnej besede so spisovateľkou G. Futovou v Prešove v Knižnici Slniečko. V priebehu stretnutia s touto vynikajúcou literárnou osobnosťou, ktorá podobne ako vo svojich dielach, sa prejavila svojím humorom, optimizmom, láskou k deťom i zvieratám, vládla v knižnici výborná atmosféra a veselosť.
  Príjemné stretnutie sa skončilo fotením a podpisovaním literárnych diel G. Futovej, ktorú majú naši žiaci vo svojich súkromných knižniciach. Táto akcia bola spojená aj s menšou prehliadkou centra Prešova a jeho historických pamiatok.

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - okresné kolo

  Dňa 9.4.2018 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci našej školy v silnej konkurencii znovu zabodovali a získali výborné umiestnenia v rôznych kategóriách a žánroch. Sára Tarnóciová (8.A) sa umiestnila na 2. mieste v 3. kategórii - poézia. Podobne Matúš Krajcár zo 7.B triedy získal 2. miesto v 3. kategórii - próza. V 2. kategórii - próza bol úspešný žiak 6.A triedy Ondrej Lopatník. Získal 3. miesto.
  Všetkým ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a k úspešným výsledkom gratulujeme.

 • VEĽKONOČNÝ KONCERT

  Hudba má čarovnú moc - môže sprostredkovať búrku, šum vetra, spev vtákov i žblnkot potoka. Kľúč k porozumeniu klasickej hudby ponúkol koncert „Príroda v hudbe“, ktorého sa dňa 27.3.2018 v Dome umenia zúčastnili žiaci VII.A a VII. B triedy pod vedením svojich triednych učiteliek, p. uč. Mgr. Safkovej a p. uč. RNDr. Polovičovej. Prostredníctvom dialógu dvoch mladých moderátorov bol žiakom predstavený jednoduchým a pútavým spôsobom projekt, pomocou ktorého spoznali základné kompozičné princípy, zloženie symfonického orchestra aj jednotlivé hudobné nástroje. Započúvaním sa do skladieb Vivaldiho, Smetanu, či Beethovena sa tak nevšedne pripravili na blížiace sa sviatky jari.

 • CELOMESTSKÉ OSLAVY DŇA UČITEĽOV

  Dňa 26. marca 2018 v Historickej radnici mesta Košice sa konali celomestské oslavy Dňa učiteľov 2018. Celomestskými oslavami Dňa učiteľov si mesto Košice pripomína potrebu upevnenia rebríčka spoločenských priorít, kde medzi najvýznamnejšími priečkami musí byť aj podpora výchovy a vzdelávania, podpora školského prostredia, ktoré má najvýznamnejší vplyv na kvalitu školského systému a zároveň predstavuje najdôležitejšiu investíciu pre budúcnosť.
  Na oslavách sa zúčastňuje vedenie Mesta Košice, starostovia, významní hostia, riaditelia škôl a školských zariadení a ocenení pedagógovia.
  Z radov našich pedagógov na návrh oddelenia školstva  Magistrátu mesta Košice bola ocenená pani riaditeľka PaedDr. R. Obšatníková. Foto

 • OK VO VOLEJBALE ŽIAČOK

  26.3.2018 sa konalo na ZŠ Novomeského OK vo volejbale žiačok. Naše dievčatá v zložení: R. Belišová, A. Krafčíková, B. Lažíková, K. Leniusová, M. Rošková, K. Sovová a M. Tomášová obsadili pekné 3. miesto.
  Blahoželáme!

 • EXKURZIA V SHMÚ

  Pri príležitosti Svetového meteorologického dňa a Svetového dňa vody usporiadal SHMÚ aj tento rok Deň otvorených dverí. Dňa 23. marca 2018 sa žiaci VII.A a VII.B triedy našej školy pod vedením pani učiteliek RNDr. Székelyovej a Mgr. Benderovej zúčastnili DOD v Regionálnom pracovisku SHMÚ na Ďumbierskej 26 v Košiciach. Žiaci mali možnosť pozrieť pracoviská SHMÚ, meteorologickú záhradku, oboznámili sa s ukážkami  so zameraním na meteorológiu, hydrológiu, klimatológiu a monitorovanie kvality ovzdušia a pôdy, všetko v spojení s odborným výkladom zamestnancov SHMÚ. Naši žiaci si mohli aj zasúťažiť, najviac sa darilo Borisovi, ktorému blahoželáme. Ukážky z tejto exkurzie nájdete vo fotoalbume na stránke našej školy.

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - školské kolo

  Dňa 20.3.2018 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Sedemnásti žiaci z 5. - 8. ročníka recitovali diela mnohých básnikov a spisovateľov v kategóriách poézie a prózy.
  Výsledky:
  I. kategória - poézia:
  1. Daniel bukata - 4.C
  2. Laura Jestrebská - 3.A
  3. Veronika Viziová - 2.A
  I. kategória - próza:
  1. Filip Škára - 2.A
  2. Amália Bucková - 2.A
  3. Anna Javorová - 3.A
  II. kategória - poézia:
  1. Lea Dučaiová - 7.A
  2. Matej Kožiarsky - 7.B
  3. Elena Nina Romanová - 5.B
  II. kategória - próza:
  1. Ondrej Lopatník - 6.A
  2. Martin Tomčík - 5.B
  3. Matúš Krajcár - 7.B
  III. kategória - poézia:
  1. Sára Tarnóciová - 8.A
  III. kategória - próza:
  1. Katarína Sovová - 8.C (bez postupu do okresného kola)
  Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať na okresnom kole dňa 9.4.2018. Držíme im prsty.
  Všetkým recitátorom, ktorí sa zúčastnili na školskom kole, ďakujeme za účasť, umiestnemým žiakom gratulujeme a prajeme veľa chuti do ďalšej práce v tejto umeleckej činnosti. Diplom

 • VESMÍR OČAMI DETÍ

  Dňa 19.03.2018 sa uskutočnilo otvorenie výstavy prác a odovzdávanie cien okresného kola výtvarnej súťaže "VESMÍR OČAMI DETÍ". Naša žiačka Lea Dučaiová zo VII.A triedy získala 1. miesto a jej práca postúpi do celoslovenského kola.  Zasadnutie poroty celoslovenského kola je naplánované na 10. apríla 2018. Držíme palce Lea!

 • DIVADELNÉ PREDSTAVENIE PRE ZAHRANIČNÝCH HOSATÍ

  Naše vystúpenie v Kulturparku, ktoré sa konalo dňa 16.03.2018 dopadlo na výbornú. Okrem pozvaných učiteliek z Anglicka, Malty, Nemecka, Talianska a Švédska a spisovateľa Petra Karpinského, prišli našich žiakov podporiť aj rodičia a starí rodičia. Prvé predstavenie bolo o Guľkovi Bombuľkkovi, kde žiaci z 2.,3. a 4. ročníka pod vedením pani učiteľky D. Tomkovej, predviedli časť príbehu o Guľkovi v anglickom jazyku.
  Po skončení prvého predstavenia sme si mohli vychutnať krásnu pieseň od Kristíny - „Mať srdce“ v podaní našej talentovanej žiačky Natálii Špirkovej zo 4.C.
  V druhom predstavení nám žiaci z 3.B pod vedením pani učiteľky J. Csontosovej, predviedli svoje herecké výkony v rozprávke od Petra Karpinského –„Princezná pre draka“. Ako to už v rozprávkach býva, všetko sa našťastie na dobré obrátilo - aj nám sa celé predstavenie vydarilo. Títo žiaci z 3.B sú naozaj talentovaní – ilustrovali a prerozprávali príbehy najnovšej knihy od P. Karpinského: „Teta Agáta a jej mačacia sedmička“. V závere predstavenia ju odovzdali pánovi spisovateľovi.
  Milé tety knihovníčky si pripravili neľahkú besedu s pánom spisovateľom. Postavili ho totiž do boxerského ringu, kde musel zodpovedať na všetky otázky aj na telo. Po ťažkom boji nasledovala autogramiáda. Celú atmosféru nám spríjemňovala Janka Kormanová z 5.A.
  Všetkým zo srdca ďakujeme za príjemné dopoludnie.

 • LYŽIARSKY KURZ

  V dňoch 12. - 16. marca 2018 sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili zimného lyžiarskeho  výcviku v lyžiarskom stredisku SKI  Malinô Brdo pod vedením telocvikárov Mgr. Safkovej, Mgr. Štefka a Mgr. Kovalčíkovej. Cieľom lyžiarskeho výcviku bolo, aby žiaci zvládli jazdu na  lyžiach na rôzne náročných zjazdovkách, aby vedeli kopec bez problémov zlyžovať a aby získali a upevnili správne lyžiarske návyky. Aj keď občas žiacke jazdy sprevádzal nejaký ten pád, treba povedať, že na svahu sa nikomu nič vážne nestalo.  Poďakovanie patrí zdravotníčke  Mgr. L. Benderovej, ktorá sa počas týchto dní permanentne a starostlivo starala o zdravotný stav žiakov. Veľká vďaka patrí aj kolegom Mgr. P. Kovalčíkovej a Mgr. R. Štefkovi za skvele odvedenú prácu a zodpovedné plnenie si nielen inštruktorských povinností, ale i vo večerných animátorských aktivitách so žiakmi.  Ku zdarnému a bezpečnému priebehu lyžiarskeho výcviku prispelo aj slušné, veľmi snaživé, dochvíľne a disciplinované správania sa žiakov nielen na kopci, ale i v hotely.   
  Žiaci, ktorí ovládali lyžiarske zručnosti sa v nich zdokonalili a zo žiakov nelyžiarov sa stali žiaci  lyžiarski gramotní. Verím, že väčšina žiakov sa na lyže v budúcnosti vráti a bude im táto športová aktivita spôsobovať radosť a pozitívne emócie. Opäť sa potvrdilo, že lyžiarsky kurz na 2. stupni ostáva vydarenou tradíciou  zimných mesiacov našej školy a tohoroční šiestaci sa majú už teraz na čo tešiť.  

 • MESTO POVOLANÍ

  Mesto povolaní funguje ako mestečko, v ktorom sa žije bežným životom - predavači predávajú v obchode, stavbári stavajú domy, lekári liečia chorých, energetici sa starajú o  energiu,  pracovníci logistiky prepravujú zásielky,  kuchári varia, mechanici pracujú vo výrobe ... . Toto všetko mohli vidieť naši ôsmaci 9.3.2018 na expozícii s názvom Mesto povolaní, kde  spoznávali okolitý svet práce interaktívnou a zážitkovou formou. Otvorila sa im brána do sveta dospelých a ocitli sa na mieste rôznych povolaní. Mali možnosť nazrieť do zákulisia miest, ktoré bežne navštevujú, ako je obchod či zdravotné stredisko a dozvedieť sa viac o ich chode. Expozícia bola rozšírená o prezentáciu stredných škôl, kariérne poradenstvo  a pomocou pri výbere  vhodnej strednej školy.

 • LYŽIARSKY VÝCVIK NA JAHODNEJ

  Naši tretiaci a štvrtáci sa počas 30.1.2018 až 1.2.2018 zúčastnili lyžiarskeho výcviku v rámci sezónnych aktivít v prírode. Každý sa snažil niečo naučiť alebo zdokonaliť si svoju techniku lyžovania. Veríme, že všetci budú mať na tieto dni peknú spomienku a zúčastnia sa lyžovania aj v budúcnosti.

 • VĚTKOVEDKO

  S príchodom jesene už po deviaty raz prišiel do škôl VŠETKOVEDKO, aby odštartoval súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. VŠETKOVEDKO je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2. až 5. ročníka. Do tejto súťaže sa z našej školy zapojilo 43 žiakov.  Všetci naši riešitelia získali diplom s titulom VŠETKOVDKOV UČEŇ a malú spomienku.
  V kategórii Všetkovedko 2 súťažilo 6991 detí z celého Slovenska.  
  Úspešní riešitelia našej školy: 1. miesto - Bucková 2.A, 2. miesto - Šterbáková 2.B, 3. miesto - Dobránska 2.A
  V kategórii Všetkovedko 3 súťažilo 5996 detí z celého Slovenska .
  Úspešní riešitelia našej školy: 1. miesto - Marko 3.A, 2. miesto - Javorová 3.A, 3. miesto - Pástorová 3.B
  V kategórii Všetkovedko 4 súťažilo 4998 detí z celého Slovenska.
  Úspešní riešitelia našej školy: 1. miesto - Šterbáková 4.A, 2. miesto - Zválená 4.B, 3. miesto - Fodorová 4.A
  V kategórii Všetkovedko 5 súťažilo 2484 detí z celého Slovenska.
  Úspešní riešitelia našej školy: 1. miesto - Pisarčíková 5.A
  VŠETKOVEDKOM ŠKOLY sa stala Bucková – 2.A s počtom bodov 161 zo 168.
  Všetkým riešiteľom ďakujeme za účasť a víťazom BLAHOŽELÁME!

 • SOPKY NA HODINÁCH GEOGRAFIE

  Žiaci 5.A a 5.C triedy sa na hodinách geografie učili o sopkách a nadobudnuté vedomosti pretavili do 3D modelov sopiek. Pri prezentácii svojich modelov žiaci simulovali výbuch sopky. Vydarené práce žiakov pán učiteľ Marián Demo vystavil vo vestibule školy. Pozri fotoalbum.

 • ZLATO Z MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY

  Dňa 24.1.2018 sa uskutočnil 67.ročník okresného kola Matematickej olympiády v kategóriách Z5Z9. V kategórii  Z5 našu školu reprezentovali: Zuzana Podolinská (V.B), Artur Pankuch (V.C), Matej Šimko (V.B) a Filip Korobanič (V.C). V kategórii Z9 nás reprezentovali: Simona Dučaiová (IX.A) a Radka Belišová (IX.A). Žiačka Zuzana Podolinská sa umiestnila vo svojej kategórii na krásnom 1. mieste a žiak Artur Pankuch na peknom 3. mieste.
  Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a umiestneným srdečne blahoželáme.

 • ŠALIANSKY MAŤKO

  Dňa 25.1.2018 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentoval žiak 7.B triedy Matúš Krajcár, ktorý získal pekné 2. miesto. Matúšovi gratulujeme a želáme ďalšie také úspechy v tejto aktivite.

 • ZLATO Z OLYMPIÁDY Z NEMECKÉHO JAZYKA

  Dňa 18.1.2018 sa konalo v CVČ Domino na Popradskej ulici v Košiciach okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka. Zúčastnili sa ho traja žiaci našej školy v kategóriách 1A - Lea Dučaiová a Samuel Giret z triedy VII.A a 1B - Simona Dučaiová z triedy IX.A. Žiačky Lea Dučaiová a Simona Dučaiová sa umiestnili vo svojej kategórii na peknom 4. mieste, žiak Samuel Giret sa vo svojej kategórii stal víťazom a postupuje do krajského kola. Držíme mu palce.