Aktivity školy

 • ARCHIMEDIÁDA

  Dňa 23. mája 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo fyzikálnej súťaže ARCHIMEDIÁDA, ktorú organizačne zabezpečila p. uč. Székelyová. Archimediáda je   určená pre žiakov 7. ročníka. Do súťaže sa zapojili 14 žiaci zo všetkých troch tried.  Zmerali si svoje vedomosti z fyziky a svoje logické myslenie pri riešení zábavných i vážnejších fyzikálnych úloh.
  Najlepšie výsledky dosiahli títo žiaci:
  1. miesto:      Ján Marhefka          VII.C trieda,
  2. miesto:      Lada Bažilová          VII.B trieda,
  3. miesto:      Milan Mičieta            VII.C trieda,

  Na 4. mieste s rovnakým počtom bodov sa umiestnili: Barbora Beneová, Erik Miško, Lenka Škripková   a   Áron Velat. Všetkým srdečne blahoželáme a veríme, že do fyzikálnych súťaží sa s chuťou zapojíte aj v budúcom školskom roku.

 • HĽADÁME NOVÝCH OLYMPIONIKOV 2017 - krajské kolo

  Dňa 17. júna 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili Krajského kola súťaže "Hľadáme nových olympionikov 2017", ktorú organizoval Slovenský atletický zväz v spolupráci s AK Slávia TU Košice. Žiaci súťažili v týchto disciplínach: beh na 60 m, beh na 600 m dievčatá a beh na 1000 m chlapci.
  Naše družstvo tvorili žiaci: DianaDevaldová, Liliana Terezková, Katarína Sovová,
  Tomáš Varga, Milan Mičieta, Jakub Bugorčík, Sebastián Safko. V silnej konkurencii atlétov sa podarilo získať 1. miesto Dianke Devaldovej v behu na 600 m a Tomášovi Vargovi v behu na 60 m. Zároveň si vybojovali postup na Majstrovstvá Slovenska, kde budú reprezentovať našu školu. Všetkým žiakom ďakujeme za bojovný výkon a Dianke a Tomášovi držíme prsty na celoslovenskom kole, 9.9.2017 v Dubnici n/ Váhom.

 • MLADÍ ZÁCHRANÁRI CO - okresné kolo

  Dňa 10. mája 2017 sa v areáli a okolí Centra voľného času, elokované pracovisko „Domino“ na Popradskej ulici č.86 v Košiciach konalo okresné kolo súťaže Mladých záchranárov civilnej ochrany. Cieľom tejto súťaže je nadviazať na prierezové učivo Ochrana života a zdravia a súťažnou formou  overiť vedomosti a schopnosti žiakov. Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo vnútra SR, ktorú organizovala sekcia krízového riadenia MV SR v spolupráci s OÚ Košice, mestom Košice a CVČ Domino, Centrom podpory Košice , MČ Košice – Západ. Súťaže sa zúčastnilo rekordných 30 družstiev zo základných a osemročných gymnázií. Pre všetkých súťažiacich bolo pripravených 6  rôznych stanovíšť:
  1. testy
  2. zdravotnícka príprava
  3. pohyb a pobyt v prírode
  4. civilná ochrana
  5. hasenie malých požiarov
  6. streľba zo vzduchovky
  Našu školu reprezentovali  dve štvorčlenné družstvá.  Len  1 bod  delil od víťazstva družstvo v zložení: Patrik Krattinger, Samuel Franko, Karin Devaldová a Katarína Sovová. Mrzí nás, že sa im nepodarilo tretí  krát  po sebe obhájiť titul a priniesť späť putovný pohár.  Aj napriek tomu blahoželáme ku krásnemu  2. miestu!

 • LITERÁRNE KOŠICE J. ŠTIAVNICKÉHO

  Žiaci II. stupňa sa pod vedením učiteľov slovenského jazyka zapojili do literárnej súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického. Ide o súťaž vlastných literárnych  prác v tvorbe poézie a prózy pre žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií.
  Témy pre poéziu a prózu v roku 2017:

  • Každý deň bojujem s trojhlavým drakom
  • V krajine bláznov
  • Ale on je iný!/Ale ona je iná!

  Výsledky:
  1. miesto: Michal Figeľ (5.A) – PhDr. Jana Javorová
  2. miesto: Barbora Lažíková (7.C) – PaedDr. Slávka Mihoková
  čestné uznanie: Samuel Franko (8.C) – Paed Dr. Slávka Mihoková

 • BÁDATEĽSKÉ LABORATÓRIUM

  Dňa 12. mája 2017 žiaci VIII. A a VII. A sa zúčastnili v rámci predmetu fyzika pod vedením pani učiteliek RNDr. M. Székelyovej a RNDr. H. Polovičovej exkurzie 
  v Bádateľskom laboratóriu v  KREATÍVNEJ FABRIKE - zábavnom technickom centre SteelParku, ktorý je výsledkom aktívnej spolupráce spoločnosti U. S. Steel Košice a vzdelávacích a vedeckých inštitúcií - Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity P. J. Šafárika a Slovenskej akadémie vied. 
  Ústav fyzikálnych vied Oddelenie didaktiky fyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pripravil pre našich žiakov dve vyučovacie hodiny (laboratórne práce) na témy: 
  1. Ako horí sviečka? 
  2. Ako netopier zachytí náš pohyb?
  Žiaci mali možnosť naučiť sa odmerať teplotu plameňa sviečky (s VinciLab), z nameraných údajov určiť tepelný výkon dosiahnutý pri spaľovaní horľavej látky, pracovať so senzorom polohy, s LabQuestom so systémom Vernier, naučili sa porovnávať zadané grafy s grafmi ich pohybu.Exkurzia splnila svoj cieľ.

 • SPELLING BEE

  V dňoch 11. a 12. mája sa uskutočnila súťaž v anglickom jazyku „SPELLING BEE“ pod vedením pani učiteliek Marcinčákovej a Tomkovej. Súťaže sa zúčastnili žiaci 3. a 4 ročníkov. Úlohou súťažiacich bolo správne vyhláskovať, čo najviac poprehadzovaných písmen abecedy v časovom limite 1 minúta, v čo najkratšom vyhláskovať 5 slov a tiež správne zaznamenať hláskované slová. Hláskovanie si vyžadovalo koncentráciu, pohotovosť a rýchlosť, preto víťazmi sa mohli stať tí najlepší. Výhercovia súťaže boli odmenení vecnými cenami a krásnymi diplomami. Srdečne blahoželáme!

  Výhercovia v kategórií 3. ročník
  1. miesto: František Lopatník, 3. C
  2. miesto: Simona Bodnárová, 3. C
  3. miesto: Dominika Zvalená, 3. B

  Výhercovia v kategórií 4. ročník
  1. miesto: Jana Kormanová, 4. A, Filip Korobanič, 4. C
  2. miesto: Adam Bučko, 4. C
  3. miesto: Marek Hudák, 4. B

 • V dňoch 8. mája - 12. mája 2017 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili pobytu v Škole v prírode v náručí nádhernej prírody Pieninského národného parku. Absolvovali prehliadku Červeného Kláštora, ktorý preslávil lietajúci mních Cyprián. Nevynechali ani prehliadku Ľubovnianskeho hradu a skanzenu. Počas pobytu si na čerstvom vzduchu zahrali v prírode obľúbené veselé hry, ktoré pomohli pozitívne rozvíjať medziľudské vzťahy. Milý a ochotný personál penziónu Pltník vyčaril príjemnú atmosféru, za ktorú sme sa poďakovali aj prostredníctvom kroniky.Žiaci domov odchádzali plní nezabudnuteľných zážitkov.

 • KURZ KORČUĽOVANIA

  V dňoch 12., 19. a 26. apríla sa žiaci 1. ročníka zúčatnili kurzu korčuľovania v Crow Aréne. S pani učiteľkami a ochotnými rodičmi zvládli základy korčuľovania. Tí, ktorí už korčuľovať vedeli, si zasúťažili v štafetových hrách a užili si radosť z pohybu. 

 • PIKNIK NA TUKE

  Dňa 11.5.2017 sa žiaci 4.B a 4.C zúčastnili kultúrnej akcie „PIKNIK na TUKE“, kde jednotlivé fakulty Technickej univerzity chceli ukázať, čo môžu svojim budúcim študentom ponúknuť. Žiaci si mohli vyskúšať streľbu s rôznymi hokejkami na brankára, začo mohli vyhrať výročný puk 65. rokov TUKE. Získali ho Janko Lisý, Roman Kanka, Max Halama a Vilko Gutray. Žiaci si taktiež mohli vyskúšať prácu na hrnčiarskom kruhu, kresbu uhlíkom, prejsť po lane, zahrať si petang a tí, ktorých zaujíma práca vojakov, si mohli vyskúšať aj vojenskú výstroj.
  O názory našich žiakov sa zaujímal aj študentský rozhlas a televízia. Zamestnanci rôznych fakúlt TUKE boli veľmi ústretoví, nakoľko sme boli jediná ZŠ, ktorá sa tejto akcie zúčastnila.

 • VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ

  Dňa 5. mája 2017 žiaci 7. ročníka v rámci predmetu fyzika sa zúčastnili pod vedením RNDr. Heleny Polovičovej a RNDr. Márie Székelyovej exkurzie vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Žiaci počas exkurzie navštívili postupne tri prevádzky:

  1. Vodnú nádrž Bukovec - Horná nádrž - rezervoár pitnej vody pre mesto Košice
  2. Úpravňa vody Bukovec
  3. Čistiareň odpadových vôd – Kokšov – Bakša

  Žiaci si rozšírili svoje vedomosti z celého procesu: zdroj vody, úprava vody na pitnú vodu, čistenie odpadovej vody – je dôležité stále spoznávať cenu vody, lebo až ju raz naozaj spoznáme, môže byť už neskoro. Exkurzia splnila svoj cieľ.

 • VÝSTAVA BONSAJOV

  Dňa 5. mája 2017 sa žiaci 6.A pod vedením pána učiteľa Mgr. Mariána Dema zúčastnili v rámci predmetu geografia výstavy bonsajov, ktorá sa nachádzala v botanickej záhrade v Košiciach. Bonsaj (bon = miska, sai = strom) je staré umenie miniaturizácie stromov a ich pestovanie v miskách. Pôvod umenia tvarovať bonsaje pochádza zo starovekej Číny.
  Neskôr sa pestovanie bonsajov dostáva do Japonska. Japonci umenie pestovania bonsajov zjednodušili a výrazne prepracovali. Na výstave žiaci videli viac ako 80 unikátnych druhov drevín z celého Slovenska. Výstava spojená s predajom bonsajov sa žiakom veľmi páčila.

 • ATLETIKA HROU

  Dňa 3. mája 2016 sa v rámci Dní mesta Košice  po prvýkrát konala super atletická bežecká akcia Čokoládová tretra, ktorých víťazi postupujú až do Ostravy. Našu školu statočne reprezentoval Timothy Velat z V. B triedy. Kompletné výsledky budú uverejnené na www.cokoladovatretra.cz a  oddielových stránkach www.atletikakosice.sk. Desiati žiaci 5. a 6. ročníkov si zas zmerali sily s ďalšími 13 košickými školami v behu cez frekvenčný rebrík, štafetovom behu, cik-cak skokoch a behu cez prekážky (D. Devaldová, S. Blechová, K. Kolesárová, E. Valentíková, B. Sedláková, T. Velat, S. Safko, J. Bugorčík, Š. Timko, M. Musl).  Súťaž družstiev však zatienilo prvé miesto Dianky Devaldovej z VI. A triedy v behu Minicityrun na 800 metrov.
  Všetkým športovcom ďakujeme za snahu a Dianke blahoželáme.

 • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - krajské kolo

  Dňa 3. mája 2017 sa naše tri žiačky pod vedením Mgr. Ivety Hladovej zúčastnili Krajského kola Biologickej olympiády kat. E. Žiačka Simonka Dučaiová (VIII.B) v odbore Botanika získala krásne 1. miesto, čo jej zabezpečilo postup do Celoštátneho kola Biologickej olympiády, ktoré sa uskutoční v dňoch 14. júna - 15. júna 2017 v Bratislave. Veľmi pekné 5. miesto v odbore Botanika získala Lea Dučaiová (VI.A) a  nováčik Viktória Dobránska (VI.B) v odbore Zoológia získala 12. miesto. Blahoželáme a Simonke v Celoštátnom kole prajeme čo najlepšie umiestnenie.

 • BOTANIKIÁDA

  Aprílový týždeň od 24.apríla do 28.apríla 2017 sa niesol v znamení školského kola Botanikiády s podtitulom ,,Rastlinní privandrovalci“. Žiaci 5. ročníka vyplnili on-line test školského kola Botanikiády,  ktorý obsahoval 20 otázok. Dvaja najúspešnejší žiaci Ondrej  Lopatník (V.A) a Karol Schlosser  (V.B) postúpili do  regionálneho kola, ktoré sa uskutoční v priestoroch Botanickej záhrady UPJS v Košiciach dňa 31. mája 2017.

 • 8.C V DIVADLE

  28. apríla 2017 žiaci 8.C spolu s p. uč. Mihokovou navštívili kultúrne predstavenie v Štátnom divadle v Košiciach. Pozreli si situačnú komédiu Tom, Dick a Harry od renomovaného anglického autora. Príbeh o zdanlivo formálnej záležitosti sa v jednej chvíli komplikuje a rodina sa snaží túto situáciu svojsky riešiť. Žiaci v hľadisku strávili krásne chvíle naplnené výbornými hereckými výkonmi a najlepším anglickým humorom, ktorý nenechal nikoho bez poriadneho úsmevu na tvári.  Akcia sa všetkým páčila a veľmi sa tešia na ďalšie predstavenie.

   

 • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - krajské kolo

  Dňa 26. apríla 2017 prebehlo na našej škole krajské kolo geografickej olympiády. Prítomných žiakov s doprovodmi a skúšobnú komisiu privítala pani riaditeľka, p.Rozsypalová z OÚ Košice, p.Csachová a p.Hochmut z Ústavu geografie Prírodovedeckej fakultyUPJŠ Košice. Počas dňa žiaci absolvovali teoretickú a praktickú časť olympiády, prednášku p. Csachovej o Kube a na záver si vypočuli prvé tri miesta v kategórii E a F. Víťazom blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole.

 • SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM

  Dňa 26. apríla 2017 žiaci 6. ročníka našej základnej školy sa zúčastnili v rámci predmetu fyzika exkurzie v Slovenskom technickom múzeu. Pod vedením pani učiteliek RNDr. H. Polovičovej a Mgr. S. Safkovej navštívili Vysunutú expozíciu historických hodín - Kaštieľ v Budimíre. Žiakom bola poskytnutá odborná prednáška na tému: HISTORICKÉ HODINY - história merania času, hodinové stroje nástenné, vreckové i vežové. Téma prednášky bola doplnená o históriu Kaštieľa v Budimíre. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila, exkurzia splnila svoj cieľ.

 • VÝSTAVA KAKTUSOV A SUKULENTOV

  Dňa 25. apríla 2017 sa žiaci 7.A triedy pod vedením pána učiteľa Mgr. Mariána Dema zúčastnili v rámci predmetu svet práce výstavy  "Kaktusy a sukulenty", ktorá sa nachádzala v areáli botanickej záhrady. Na výstave žiaci obdivovali kaktusy z púštnych a polopúštnych oblastí Ameriky, Afriky a Austrálie a dozvedeli sa viac aj o ich spôsobe života a význame. Existuje asi 10 000 druhov sukulentných rastlín, z nich najväčšia čeľaď - kaktusy, zahŕňa 1500 až 1800 druhov. Po prehliadke, žiaci mali možnosť zakúpiť si kaktusy, ktoré ponúkali a predávali členovia Klubu kaktusárov v Košiciach. Výstava sa žiakom veľmi páčila.

 • ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

  V spolupráci s Nadáciou ČSOB sa v dňoch 24. a 25. apríla 2017 na školskom dvore ZŠ Tomášikova 31  konala Školská olympiáda. Prvá olympiáda v dejinách  sa konala v roku 776 pred Kr.. Myšlienka športu vznikla z dvoch slov, ekechéria v preklade ,, ruky preč od zbraní“ a kalokagatia ,,harmonické spojenie tela a ducha“.Hlavným pravidlom športu je hrať fair play. Základnými piliermi športu sú telo, duch a charakter. Šport prispieva nielen k fyzickej kondícii, ale buduje aj pevnú vôľu, súťaživosť, disciplínu a chuť dosahovať stále lepšie výsledky. A presne podľa týchto pravidiel a zásad  sme sa dnes spolu s našimi tretiakmi, štvrtákmi a detičkami z družobných materských škôlok Obrancov mieru 20 a Obrancov mieru 16 riadili. Program Školskej olympiády prebiehal bez chybičky.
  Pani riaditeľka školy v spolupráci so zástupcami  Olympijského výboru  a za prítomnosti pani učiteliek telesnej a športovej výchovy, triednych učiteliek žiakov I. stupňa a detí z MŠ Obrancov mieru 16 a Obrancov mieru 20 slávnostným ceremoniálom otvorila  Školskú olympiádu. Za pomoci žiakov pani riaditeľka slávnostne zapálila olympijský oheň. Nasledoval krátky kultúrny program, kde vystúpili naše mažoretky a  žiačka, ktorá zaspievala pieseň a chlapci, ktorí predviedli bojové umenie. Pani učiteľky zložili slávnostný sľub rozhodcov a žiaci sľub súťažiacich. Po slovách pani riaditeľky sa začali súťaže jednotlivcov a družstiev. Všetci zúčastnení súťažili v piatich disciplínach:         
                   1. Rozvoj obratnosti - zdolanie prekážkovej dráhy
                   2. Rozvoj silových schopností - preskoky na švihadle
                   3. Rozvoj rýchlosti a vytrvalosti - beh na 300m
                   4. Rozvoj manipulačných schopností a koordinácie - hod na cieľ
                   5. Rozvoj plaveckých zručností - preplávať 20 m    
  Vyhodnotenie súťaží a ocenenie jednotlivcov prispelo k slávnostnému ukončeniu Školskej olympiády. Ďakujeme všetkým prítomným za aktívnu účasť, Nadácii ČSOB za odmeny, medaile a ceny pre víťazov, žiakom za fair play a príjemnú športovú atmosféru, pani riaditeľkám a učiteľkám    z MŠ Obrancov mieru 16 a Obrancov mieru 20, že prišli a aktívne sa zúčastnili so svojimi zverencami našej školskej olympiády, vlajkonosičom, žiakom , ktorí niesli pochodeň, žiakom , ktorí pomáhali pri organizovaní podujatia a všetkým pani učiteľkám, ktoré dodávali nielen energiu, ale aj silu našim žiakom.               

 • DEŇ ZEME

  Dňa 21.04.2017 pri príležitosti Dňa Zeme navštívili žiaci 1.A a 1.B Prírodovedné múzeum v Košiciach, kde si prezreli exponáty živej a neživej prírody Slovenska. Žiaci I.C sa v tom istom čase zúčastnili akcie CVČ, kde si mali možnosť vypočuť zaujímavosti o ornitológii a potom overiť svoje vedomosti a zručnosti o prírode na jednotlivých stanovištiach. Vyskúšali si svoje hmatové receptory v kúzelnej skrinke, vyrobili odznak, prilepili na strom želanie pre našu planétu, zodpovedali otázky o prírode, spoznali naše najznámejšie lúčne kvietky, dozvedeli sa zaujímavosti o skamenelinách, nakreslili na tváričku obrázky a vyskúšali svoju trpezlivosť a pozornosť v športových súťažiach. Za každú splnenú úlohu boli detičky odmenené sladkou odmenou.  Zlatým klincom akcie bola ukážka, čo všetko sa dokáže naučiť najlepší priateľ človeka – psík. Tento bohatý program zanechal v našich malých hlavičkách kopec nových vedomostí a v srdiečkach nezabudnuteľný zážitok.

  Dňa 21.4.2017 sa žiaci 2.A a 3.A triedy zúčastnili v rámci DŇA ZEME prednášky OKRÍDLENÍ PÚTNICI - Tajomstvo vtáčej migrácie vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.  Výstava žiakom odhalila tajomstvá vtáčej migrácie od prvých mýtov a poznatkov z čias Aristotela, prvého ornitologického krúžku Mortensena až po dnešné moderné satelitné sledovanie vtákov. Priblížila spôsoby migrácie, orientácie vtákov na dlhej ceste a faktory, ktoré ovplyvňujú vtáčie sťahovanie.  Výstava bola doplnená a preparáty vtákov, či ornitologické pomôcky, taktiež ornitologický stacionár Drienovec, kde prebieha výskum migrácie.

  Pri príležitosti Svetového Dňa Zeme  21. apríla 2017 žiaci 2.B a 2.C navštívili Botanickú záhradu. Ponúkla nám možnosť oboznámiť sa s včelárskym náučným chodníkom, ktorý pozostáva z 13 informačných tabúľ, kde sme sa dozvedeli o medonosných rastlinách, živote včiel a ich prínose pre ľudí, ale aj o histórii včelárstva. Nezabudli sme navštíviť aj mini Zoo. Predstavila sa nám rôznorodosť rastlinnej ríše. Týmto sme si pripomenuli dôležitosť upevňovania environmentálneho povedomia k trvalej udržateľnosti a ochrane životného prostredia.

  26. apríla 2017 žiaci 7.C spolu s p. uč. Mihokovou navštívili Miklušovu väznicu. V jednotlivých miestnostiach si pozreli väzenské cely, mučiareň, samotky. V bývalej mučiarni videli vystavené niektoré pomôcky katov, rôzne staré listiny, mince, kuchynské nástroje, ... V pivničnej cele, ktorá sa nachádza pod kuchyňou, ich zaujalo vedro spustené cez padacie dvere, v ktorom sa podávala voda a aj potrava väzňom. Žiaci nazreli aj do miestnosti Katovho bytu a podzemné priestory. Exkurzia ich veľmi zaujala a odchádzali naplnení novými vedomosťami.