Aktivity školy

 • MEDZINÁRODNÝ OLYMPIJSKÝ TÁBOR MLÁDEŽE

  V dňoch 24. - 29.6.2017 sa päť žiakov našej školy spolu s p. učiteľkou telesnej a športovej výchovy zúčastnili  projektu,  Medzinárodného olympijského tábora mládeže 2017 vo Vysokých Tatrách. Sme radi, že práve naši žiaci mohli reprezentovať nielen našu školu, kraj, ale aj celé Slovensko. Strávili päť dní  s tímom SOV  pod vedením p. Mgr. art. I. Motolíkovej, ktoré  ostanú spojené s množstvom spomienok na zážitky, na bohatý a pestrý program, na priame stretnutia so športovými vzormi - olympionikmi, na nových priateľov, na skvelú organizáciu a pohodový priebeh a to všetko  v duchu olympijských myšlienok.
  Ďakujeme SOV, že aj takouto formou rozvíja hnutie olympizmu a pomáha tak sprostredkovávať jeho myšlienky širšej mase, žiakom, učiteľom, športovcom, trénerom, ...  

 • TOMÁŠIKOV MINIMARATÓN

  História Olympijského dňa siaha do roku 1894, keď bol založený Medzinárodný olympijský výbor. Na počesť tejto udalosti sa po celom svete usporiadava Olympijský deň, ktorý oslavuje športové aktivity rôzneho druhu. Na našej škole sa konal v rámci Olympijského dňa 2. ročník Tomášikovho minimaratónu, bežeckej súťaže pre 4 vekové kategórie. Oslava pripadla na 2 dni v termíne:
  22.6.2017 - 1. kategória: 1. - 2. ročník a 2. kategória: 3. - 4. ročník

  23.6.2017 - 3. kategória: 5. - 7. ročník a 4. kategória: 8. - 9. ročník
  Nad celou akciou mali patronát naši stáli hostia: olympionik p. Anton Švajlen a člen OK Košice, p. Július Kánassy. Víťazi jednotlivých kategórii chlapcov a dievčat boli odmenení medailami, diplomami a vecnými cenami. 2. ročník Tomášikovho minimaratónu sa nám opäť vydaril. Medzi množstvom školských aktivít si buduje svoju tradíciu a stáva sa ich neoddeliteľnou  súčasťou. Sme radi, že aj naši žiaci prispeli svojim behom k oslavám Olympijskeho dňa.  

 • ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ LIGA

  Dňa 19.6.2017 sa na mestskej plavárni uskutočnilo finále školskej športovej ligy mesta Košice 2017 v plávaní. Po celoročnom snažení a plávaní na čas v rôznych disciplínach sa do finále dostalo týchto 17 žiakov našej školy: Ján Kapráľ 9.r, Milistenfer Denis 8.r., Čičák Jakub 8.r., Rahman Raheb 8.r., Musl Martin 6.r., Machan Richard 4.r., Bretz Peter 3.r., Sopko Luigi 3.r., Dučaiová Simona 8.r., Ostrovska Liza 8.r., Rošková Martina 7.r., Valentíková Ema 6.r., Dobránska Viktória 6.r., Dučaiová Lea 6.r., Frigová Sofia 4.r., Blichová Alexandra 3.r., Gross Timea 3.r.
  Získali sme 7 medailí a títo žiaci sa zúčastnia slávnostného odovzdávania cien 28.6.2017 v amfiteátri nášho mesta.
  Výsledková listina chlapcov
  Výsledková listina dievčat

 • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

  V dňoch 14. a 15. júna 2017 sa v Bratislave uskutočnilo Celoštátne kolo Biologickej olympiády kategória E, na ktorom sa zúčastnila naša žiačka Simonka Dučaiová. Obsadila krásne 4. miesto v odbore Botanika a my jej srdečne blahoželáme a tešíme sa z jej úspechov.

 • ZOO A DINOPARK - školský výlet 5.A

  Dňa 14. júna 2017 žiaci V.A  pod vedením pani triednej učitelky Zádoriovej absolvovali školský výlet. Navštívili ZOO a DinoPark. Už pri vstupe do ZOO žiaci obdivovali exotárium, opice, tigrov, levice, voliéry vtákov, ťavu dvojhrbú či surikatu. Nemenej zaujímavá bola prehliadka DinoParku s jeho prehistorickými dinosaurami. Žiaci sa zahrali aj na paleontológov a hľadali v piesku zahrabanú kostru dinosaura. Žiakov najviac zaujal 3D film FINO DINO  &  DINA MINA - Prvýkrát v DinoParku. S drobnými suvenírmi, obohatení zážitkami sme sa šťastne vrátili domov.

 • LETNÉ ARANŽOVANIE

  Klára Čabarová, Katka Kolesárová, Nina Čipkalová zo 6.A a Katka Sovová zo 7.C sú naše veľmi úspešné aranžérky. Okrem toho, že boli na okresnom kole v letnom aranžovaní ocenené, postúpili do krajského kola. Svojimi krásnymi prácami potvrdili, že patria medzi tie najlepšie aranžérky. Klára Čabarová získala 1. miesto a Katku Sovovú ocenila porota za kreativitu. Blahoželáme!

 • V mesiaci máj a jún sa naši deviataci zúčastnili odbornej exkurzie v T- Systems Slovakia s.r.o v Košiciach. Počas exkurzie sa žiaci dozvedeli informácie o vzniku a pôsobnosti spoločnosti. Na exkurzii boli informovaní o oblastiach, ktorým sa spoločnosť venuje a o službách, ktoré poskytuje svojím zákazníkom. Dostali informácie o duálnom vzdelávaní. Žiaci, ktorí správne odpovedali na otázky manažérky pre vzdelávanie, boli odmenení zaujímavými darčekmi s logom spoločnosti. Na konci exkurzie sme absolvovali prehliadku priestorov spoločnosti T- Systems Slovakia.

 • ZÁJAZD DO KRAKOWA

  Naši deviataci sa koncom mája zúčastnili dvojdňového poznávacieho zájazdu v Poľsku. Prvý deň sa žiaci so slovenským sprievodcom túlali a spoznávali krásy mesta KRAKOW. Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií o tomto meste. Prehliadku zakončili výstupom na hrad WAWEL. Druhý deň ich čakalo ďalšie dobrodružstvo v soľnej bani vo Wieliczke. Aj vďaka priaznivému počasiu odchádzali žiaci domov s mnohými zážitkami.

 • MAJSTER/KA SUDOKU

  Dňa 15.6.2017 sa na našej škole uskutočnil 2. ročník súťaže MAJSTER/KA SUDOKU. Tento školský rok sa do súťaže zapojilo 39 žiakov II. stupňa. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Prvá kategória boli žiaci 5. - 6. ročníka a druhá kategória boli žiaci 7. - 9. ročníka. Pravidlá boli jednoduché. Každý súťažiaci mal vylúštiť 3 sudoku s rôznou náročnosťou v časovom intervale 45 minút. Bodovalo sa každé správne zapísané číslo. Výhercovia boli odmenení diplomom a peknými vecnými cenami. Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť. Dúfame, že sa spolu stretneme na 3. ročníku MAJSTER/KA SUDOKU. A tu sú výsledky:
  Kategória 5. - 6. ročník
  1. miesto - Ondrej Lopatník /5.A/
  2. miesto - Alexander Štefkovič /5.C/
  3. miesto - Monika Sitášová /5.A/

  Kategória 7. - 9. ročník
  1. miesto - Daniela Redaiová /7.C/
  2. miesto - Laura Zelenáková /7.C/
  3. miesto - Kristína Schönová /8.B/

  Čestné uznanie: Alexander Boháč /7.B/

  Výsledková listina, 5. - 6. ročník
  Výsledková listina, 7. - 9. ročník

 • ĽAHŠIE TO IDE ĽAHŠIE

  Pod vedením p. uč. Mgr. Safkovej sa žiaci našej školy zapojili do projektu Ľahšie to ide ľahšie. Cieľom projektu je motivovať a inšpirovať deti k cvičeniu, k vyššej pohybovej aktivite. Projekt trval od februára do apríla, kde zostavený súťažný tím mal za úlohu absolvovať v čo najkratšom čase 3 predpísané cvičebné dráhy. Deti počas nacvičovania cičebných zostáv zlepšovali svoju kondíciu, učili sa spolupráci, rozvíjali svoju tímovosť, uvedomovali si dôležitosť disciplíny a vzájomnej dôvery.
  10. júna za zúčastnili veľkého finále v Bratislave, kde sa stretli tri najrýchlejšie tími z každého kraja. Aj keď žiaci nášho družstva bojovali z veľkým úsilím a sebazapretím, hlavnú cenu sa nám nepodarilo získať. 
  Ďakujeme nášmu finálovému tímu za reprezentáciu školy: T. Velat (V.B), L. Berdisová (V.B), S. Safko (VI.B), D. Devaldová (VI.A), M. Iľko (VII.C), N. Marhefková (VII.C), R. Tóth (VIII.A), V. Petrillová (VIII.A).

 • HUMNO

  8.6.2017 sa žiaci 4.C triedy s p. učiteľkou Iľašovou zúčastnili exkurzie v súkromnom etnografickom múzeu HUMNO na Cottbuskej ulici. Od pána Barlu, majiteľa a zakladateľa múzea sa deti dozvedeli veľa informácií o tradíciách a živote ľudí v minulosti.

 • CELÝ SEVER ČÍTA DEŤOM

  Dňa 7.6.2017 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili akcie: Celý Sever číta deťom. Akcia sa konala v amfiteátri. Žiaci našej školy si pripravili aj pekný program. Bolo to zábavné ale aj poučné dopoludnie.

 • TURISTICKÝ KURZ - cvičenia v prírode

  Po prvý krát  žiaci šiesteho ročníka našej školy absolvovali turistický kurz - cvičenia v prírode
  V termíne od 5.-9.6.2017, pod vedením p. uč. Mgr. Safkovej, RNDr. Polovičovej a Mgr. Csontosovej strávili v krásnom prostredí Tatranskej Lomnice nezabudnuteľných päť dní. Ideálne počasie umožnilo žiakom plniť pestrý program. Absolvovali túry na Hrebienok, Krížovú cestu, Peknú výhliadku, Popradké pleso a Štrbské pleso. Pritom sa učili základy Nord Walkingu. Spoznali čaro Tatranskej Lomnice, Starého Smokovca i Tatranskej Kotliny. Navštívili Tricklandiu a Beliansku jaskyňu. Oddýchnuť sa im podarilo v Aqua Relax centre hotela Titris.  
  Svoje zručnosti si mohli vyskúšať na bobovej a lanovej dráhe. Večerami sa dozvedali o základoch turistiky - o turistických značkách, turistickej abecede, ako sa orientovať v prírode pomocou buzoly, i bez nej, čo je azimut, atď. Dokonca ich navštívil člen Horskej služby TANAPu, ktorý ich informoval o pohybe osôb v horskom prostredí, o práci horských záchranárov a poskytovaní urgentnej zdravotnej starostlivosti v horskom teréne. 
  Veríme, že nadobudnuté vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získali, im umožnia aktívne a bezpečne sa pohybovať a táboriť vo voľnej prírode a zároveň vytvoria predpoklady pre uplatnenie tejto aktivity v ich ďalšom živote. Sme radi, že sme mohli byť aspoň na chvíľu súčasťou prírody a objavovať krásy našich veľhôr.  
   

 • KRAJSKÉ KOLO V ATLETIKE

  Dňa 6.6.2017 sa družstvo desiatich žaičok našej školy zúčastnilo krajského kola v atletike, ktoré sa konalo na atletickom štadióne TU v Košiciach. Najlepšie sa darilo sestrám Devaldovým.
  V silnej konkurencii najlepších atlétov z košického kraja skončila mladšia, Dianka zo VI. A triedy,  na 6. mieste v skoku do diaľky (444 cm) a na 6. mieste v behu na 300 m (45.39 sek). Postaviť sa na stupeň víťazov a odniesť si bronzovú medilu sa podarilo staršej, Karinke z VIII. C triedy, keď si v behu na 800 m vybehala krásne 3. miesto (2:40.29). Blahoželáme!

 • MOBILNÉ PLANETÁRIUM

  Počas troch dní od 5.6.2017 do 7.6.2017 sa naša telocvičňa premenila na malé planetáriu. Mobilné planetárium prišlo priamo k nám. Žiaci prvého a druhého ročníka si mali možnosť pozrieť rozprávku: Ako Mesiac išiel na návštevu k Slnku, prostredníctvom ktorej sa dozvedeli fázy mesiaca a bližšie spoznali znamenia zverokruhu. Žiaci tretieho až piateho ročníka mali možnosť  lepšie spoznaťslnečnú sústavu a dozvedieť sa tak nové informácie o Slnku a iných planétach.

 • DEŇ DETÍ S POLÍCIOU

  2.6.2017 žiaci 7.C spolu s triednou učiteľkou oslávili svoj Deň detí s políciou.  Akciu organizovalo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na Rampovej ulici č. 7. Policajti si pre žiakov  pripravili statické ukážky (ukážky policajnej výstroje, výzbroje a techniky, kriminalistickej techniky a špeciálnej techniky); dynamické ukážky (kynológia, hipológia, poriadková polícia); dopravnú výchovu – jazda na kolobežkách po dopravnom  ihrisku; ukážky služobných zákrokov, prvky sebaobrany, aktivity kriminalistických technikov. Prítomné boli aj ostatné záchranné zložky, a tak si žiaci oprášili svoje vedomosti z poskytovania prvej pomoci. Nechýbala ani zábava a hry. Žiaci si odniesli domov pekné zážitky aj malé darčeky.

  Na pozvanie našej mamičky p. JUDr. Figeľovej - Drenkovej sa dňa 2. júna v rámci osláv Medzinárodného dňa detí žiaci V.A spolu s triednou učiteľkou Zádoriovou zúčastnili akcie Krajského riaditeľstva policajného zboru v priestoroch Rampovej ulice, kde mali možnosť vidieť prehliadku policajnej techniky, ale aj strelných zbraní, prácu zásahového komanda pri ochrane VIP osoby, psovodov a hasičskej techniky. Počasie bolo krásne slnečné a tiež horúce a tak si deti užili aj ochladenie pod penovou sprchou. O bezpečnosť nás všetkých sa postarala poriadková služba z radov polície, ktorá  usmerňovala zvedavých divákov.
  Naše veľké poďakovanie patrí p. JUDr. Figeľovej - Drenkovej za pozvanie a privítanie a vedeniu školy, že nám umožnilo sa tejto akcie zúčastniť a tak osláviť Medzinárodný deň deti trošku netradične, ale o to zaujímavejšie..

 • KAM PO SKONČENÍ ZŠ

  2.6.2017 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili akcie - Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU. V súvislosti s organizovaním Dňa kariérneho poradenstva a možnosťami ďalšieho štúdia boli na podujatí  prezentované študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Košickom a Prešovskom kraji. Žilinská univerzita v Žiline a Technická univerzita v Košiciach predstavili možnosti vysokoškolského štúdia v oblasti dopravy. Žiakom odborníci poskytli kariérne a pracovné poradenstvo s alternatívami ďalšieho profesijného smerovania. Žiaci mali možnosť priamo v prírode navštíviť priestory rušňa, kamióna, vidieť diagnostiku vozidiel, sledovať videoprojekcie, rušňový trenažér, obzrieť si železničné modely.

 • OKRESNÉ KOLO V ATLETIKE

  Dňa 30. mája 2017 sa konalo na atletickom štadióne TUKE okresné kolo v atletike žiakov a žiačok nášho okresu. Deväť chlapcov (D. Horváth, Ch. Koch, P. Krattinger, R. Rahman, D. Stašík, B. Šaššák, R. Tóth, F. Weinberger, M, Železník) a  desať dievčat ( R. Belišová, D. Devaldová, K. Devaldová, S. Hakulinová, A. Krafčíková, L. Oczeljaková, K. Sovová, Z. Šterbáková, V. Tatranská, V. Urbanová) súťažili v rôznych atletických disciplínach.
  V skoku do diaľky sa podarilo umiestniť na 3. mieste  - Rastislavovi  Tóthovi  (VIII. A) a Diane Devaldovej (VI. A). Dianka bola úspešná aj v behu na 300m, kde skončila ako druhá. Najsilnejšou dievčenskou disciplínou bol beh na 800 m, kde dominovala Karin Devaldová (VIII. C) - 1. miesto a druhou bola Katarína Sovová (VII. C). Preteky vyvrcholili štafetou na 4x60 m, kde sa chlapci umiestnili na 3. mieste a dievčatá potvrdili, že sú nielen výborné vytvalostné bežkyne, ale i šprintérky a vybehali si 1. miesto (Laura Oczeljaková - IX. A, Karin Devaldová - VIII. C, Stanislava Hakulinová - VIII.B, Diana Devaldová - VI. A).
  Súčtom  bodov z každej disciplíny sa dievčatá stali majsterkami okresu a postúpili na krajské kolo.
  Všetkým atlétom školy ďakujeme za reprezentáciu školy, umiestneným gratulujeme a dievčatám na kraji držíme prsty! 

 • ROBINSON CRUSOA

  Život a zvláštne dobrodružstvá Robinsona Crusoa, námorníka z Yorku, zachytili vo svojich projektoch žiaci 7. ročníka.  Zaujal ich príbeh stroskotanca vyrozprávaný v 1. osobe, ktorý 28 rokov žil na pustom ostrove. Žiaci plnili  rôzne tvorivé úlohy, písali denníky, natáčali videá, robili prezentácie, modelovali, hrali divadlo, rozvíjali čitateľskú gramotnosť, strihali, lepili,... .
  Robinson Crusoe prežije po odchode z domova veľa príhod na mori, stane sa otrokom, po úteku sa v Brazílii venuje práci na plantážach a obchodu s otrokmi. Pri plavbe do Afriky jeho loď stroskotá a Robinson, ktorý sa jediný zachránil na pustom ostrove, začína vlastnými rukami s minimom prostriedkov zaisťovať svoju vlastnú existenciu.
  Projekt obohatil zručnosti, ale aj vedomosti žiakov. Získali nové poznatky z biológie a geografie; zamysleli sa nad svojou existenciou i budúcnosťou.

 • NÁVŠTEVA KNIŽNICE

  23.5. 2017 sa žiaci 1.B s p. učiteľkou Iľašovou zúčastnili podujatia v knižnici. Pani knihovníčka Hlivková pripravila pre deti zaujímavé veselé a poučné podujatie o rozprávkach. Na záver si ako čitatelia knižnice všetci veľmi radi vypožičali knižky.