Aktivity školy

 • SIEDMACI NA LYŽOVAČKE

  V dňoch 14. - 18. januára 2019 sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili základného lyžiarskeho  výcviku v lyžiarskom stredisku SKI  Malinô Brdo. Výcviku sa zúčastnilo 32 siedmakov. Výcvik prebiehal pod vedením Mgr. S. Safkovej, PaedDr. Belišovej a Mgr. R. Štefka. Žiaci zvládli jazdu na  lyžiach na rôzne náročných zjazdovkách, získali a upevnili si správne lyžiarske návyky. Aj keď občas jazdy žiakov sprevádzal nejaký ten pád, je potrebné  povedať, že na svahu sa nikomu nič vážne nestalo.  Poďakovanie patrí pani zdravotníčke, Mgr. L. Benderovej, ktorá sa počas týchto dní permanentne a starostlivo starala o zdravotný stav žiakov. Ku zdarnému a bezpečnému priebehu lyžiarskeho výcviku prispelo aj slušné, veľmi snaživé, dochvíľne a disciplinované správania sa žiakov nielen na kopci, ale i v hoteli.  Pochváliť musím hlavne siedmakov, ktorí nás veľmi milo prekvapili ako kolektív.  Opäť sa potvrdilo, že lyžiarsky kurz na 2. stupni ostáva vydarenou tradíciou  zimných mesiacov našej školy a tohoroční šiestaci sa môžu  už teraz  tešiť na budúcu zimu.  

 • SNEHOVÉ STAVBY

  Pani zima nám poslala riadnu nádielku, tak ju deti v ŠKD rady využili tvorivo na snehové stavby...

 • PROJEKTY Z PRÍRODOVEDY

  V mesiaci január žiaci IV.B a IV.C na hodinách prírodovedy pátrali po neživej prírode a prírodných javoch. Venovali sa jednoduchým zariadeniam, ktoré človek vymyslel na uľahčenie práce pri posúvaní a zdvíhaní ťažkých predmetov. Táto téma ich natoľko zaujala, že si vytvorili funkčné modely jednoduchých strojov: naklonená rovina, páka, kladka, ozubené koleso.

 • NO NAME NA NAŠEJ ŠKOLE

  V utorok 18.12.2018 sa žiaci siedmych ročníkov tešili hlavne na druhú vyučovaciu hodinu. Dôvod bol jednoduchý, ale zároveň aj mimoriadny. Zavítali medzi nich dvaja členovia skupiny NO NAME –  spevák a textár Igor Timko a klávesový hráč a hudobný skladateľ Zoltán Šallai. Prišli, aby v rámci učebných osnov venovaných  slovenskej populárnej piesni predstavili svoju tvorbu osobne.
  Hodina ubehla ako voda – najprv sa chlapci a dievčatá dozvedeli vďaka Igorovi Timkovi, aká dôležitá je v piesni jej textová časť, potom hudobníci odpovedali na otázky žiakov i pedagógov a napokon zaznela aj známa pieseň ČÍM TO JE, ktorá bola nádherným vyvrcholením tejto úžasnej akcie.
  Členovia skupiny nezabudli ani na malé predvianočné darčeky  pre siedmakov. Všetci – hostia besedy, žiaci i učitelia odchádzali z akcie so skvelými pocitmi.
  Ďakujeme za návštevu, NO NAME.

 • PROJEKTY Z PRÍRODOVEDY

  Žiaci III. B triedy si po prebratí učiva o tráviacej sústave človeka vytvorili projekty, kde danú tému využitím vedomostí, internetu i encyklopédií veľmi pekne spracovali. Každý projekt bol výsledkom ich tvorivosti, fantázie a chuti zapojiť sa do prezentovania svojej práce pred kolektívom triedy.

 • LYŽOVAČKA NA JAHODNEJ

  18. - 20.decembera 2018 sa naši tretiaci a štvrtáci zúčastnili lyžiarskeho kurzu v neďalekom lyžiarskom stredisku Jahodná. Snehová nádielka bola bohatá, a tak sme sa dosýta vylyžovali.

 • PÓLA RADÍ DEŤOM

  V dňoch 11. - 12. 12. 2018 našich prvákov navštívila pani kpt. JUDr. Beáta Zelenáková z Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach v rámci preventívneho projektu  „Póla radí deťom“. Deti si hravou a zábavnou formou zopakovali svetelné zariadenia, dopravné značky, čo všetko má mať bicykel a cyklista, aby sa mohol stať účastníkom cestnej premávky a čo potrebuje policajt na vykonávanie svojej služby. Modelovými  situáciami si vyskúšali, ako predchádzať únosu detí, či už vonku alebo keď zostanú samé doma. Všetky témy mali možnosť vypracovať v pracovnom zošite: Póla radí deťom, ktorý dostal každý prváčik. Každá dobrá odpoveď bola odmenená vecným darom. Krásne a akčné dve vyučovacie hodiny nám zostávajú v mysli vďaka zážitkovému prevedeniu. Keďže u detí darčekov nikdy nie je dosť, zvlášť tých, ktoré sú užitočné, každý prváčik dostal náučné pexeso, aby sme sa mohli bezpečne presúvať po cestách praktickou ozdobou nám budú reflexné vesty a triedu nám zdobí osvedčenie o absolvovaní tohto preventívneho projektu „Póla radí deťom.“

 • VIANOČNÉ BESIEDKY

  Blížiace sa vianočné sviatky si tretiaci zo 7. oddelenia ŠKD 13.12.2018 spríjemnili pekným vystúpením pre rodičov a triedne pani učiteľky. Deti sa predstavili pestrým programom moderných piesní s tematikou zimy ako aj klasickými koledami. Každý žiačik predniesol básničku. Odmenou im bol potlesk rodičov a pre všetkých pripravené malé občerstvenie.

 • PYTAGORIÁDA

  V dňoch 12. a 13. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády,  ktorej sa zúčastnilo vyše sto žiakov tretieho až ôsmeho ročníka.  Pytagoriáda  je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť  a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Cieľom tejto súťaže je motivovať záujem žiakov pre matematiku a podchycovať potenciálne talenty. Najúspešnejší žiaci, ktorí si hravo poradili s pätnástimi úlohami:
  Kategória P3
  1. Michal Šterbák /3.B/, 2. Dávid Kostura /3.A/, 3. Ella Jurková /3.A/, 4. Veronika Dobránska /3.A/, 5. Livia Anne Behrend /3.A/   
  Kategória P4
  1. Jakub Végso /4.B/, 2. Viktória Bugorčíková /4.C/, 3. Bystrík Zachar /4.B/, 3. Lívia Moravcová /4.C/, 4. Mária Pástorová /4.B/, 4. Soňa Molčányiová /4.A/, 5. Martina Sovová /4.A/, 5. Filip Vandlik /4.C/, 6. Ema Lengeňová /4.C/, 7. Luca Ondro /4.A/, 7. Hana Pšenicová /4.A/
  Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

 • WORK SHOP O ANIMÁCII

  11.12.2018 sa žiaci 2.A a 2.B zúčastnili work shopu o animácii v kine Úsmev. Po teoretickej úvodnej časti im boli premietnuté večerníčky a nakoniec si sami zhotovovali postavičky z rozprávok.

 • LEKTORKA Z AUSTRÁLIE NA ZŠ TOMÁŠIKOVEJ

  Od pondelka 10.12.2018 do piatka 14.12.2018 prebiehal na našej škole kurz anglického jazyka pre prihlásených žiakov s pani lektorkou Beverley z Austrálie. Zábavnou, no neštandardnou formou boli žiaci v kontakte s angličtinou.

 • VIANOČNÁ BESIEDKA

  Vianočné sviatky sa nezadržateľne blížia. Aj žiaci III. oddelenia ŠKD sa ich už nevedia dočkať. Dňa 10. decembra 2018 si pozvali svojich najbližších na vianočné vystúpenie, na ktoré sa usilovne a s radosťou pripravovali. Predviedli básničky a pesničky ako najlepšie vedeli. Rodičia sa s láskou pozerali na svoje šikovné ratolesti.Na záver si  spoločne pochutili na voňavom vianočnom pečive.

 • NÁVŠTEVA MŠ

  Dňa 7.12.2018 sme dostali pozvanie od našich  kamarátov (trieda: Včielky)  z MŠ Obrancov mieru 20 na vianočné pásmo: Perimbaba. Včielky sa nám predstavili krásnymi tancami, piesňami a básňami, nie len v našom jazyku, ale aj v angličtine. Čarovnú atmosféru spestrila pieseň od Mira Jaroša – Vločka, ktorú sme poznali aj my a spevom sme sa k  naším kamarátom pridali. Táto vianočná atmosféra, naše bývalé pani učiteľky, obľúbené hračky ba dokonca aj kamaráti nám rozohriali srdiečko a dodali radosti do ďalších dní. Veríme, že toto stretnutie nebolo posledné, a že sa čoskoro na podobných akciách opäť uvidíme.

 • MIKULÁŠ NA CESTE

  Vo štvrtok 6. decembra 2018 sa žiaci III.A triedy zúčastnili dopravno-preventívnej akcie „Mikuláš na ceste“, ktorý pre ne pripravilo Policajné riaditeľstvo v Košiciach. Deti v reflexných vestičkách spolu s policajnou hliadkou zastavovali okoloidúce autá, aby skontrolovali, či šoféri jazdia bezpečne a či dodržujú dopravné predpisy. Vodiči vykonali dychovú skúšku a museli deťom ukázať lekárničku aj reflexnú vestu. Vzorní vodiči dostávali od detí Mikuláša na paličke. Tí, ktorí jazdili nepripútaní, odišli s čertíkom. Na záver akcie boli deti odmenené diplomom a balíčkom. Najväčšiu radosť mali z dychovej skúšky, ktorú si mohli vyskúšať. Vymrznutí, ale s dobrou náladou a s množstvom zážitkov sa tretiaci vrátili do školy. Pozrite si krátke video z tejto akcie na TV KOŠICE:
  https://www.tvkosice.sk/video/5c094f174526ca2f3686c2ed?fbclid=IwAR2UhZ2BniXf-xhXv9gwx7LdvC3xPX6P8uW7Nb_xfMJg81iFO14a_ZfD-rI

 • NÁVŠTEVA BÁBKOVÉHO DIVADLA

  Dňa 5. decembra 2018 sa žiaci 1. až 4. ročníka zúčastnili predstavenia Hľadá sa snehuliak. Deti sledujú ako sa hlavná hrdinka tuláčka  Bonifácka vyberie hľadať strateného snehuliaka. O pomoc požiada svojich tuláckych kamarátov a námorníckeho kapitána Vykuka. Výprava je plná napínavých a dobrodružných stretnutí a malým divákom sa veľmi páčila.

 • NÁVŠTEVA KNIŽNICE

  Dňa 4.12.2018 naši prváci po prvý krát navštívili Knižnicu Mier. Teta knihovníčka im v krátkosti vysvetlila rozdiel medzi veľmi podobnými slovami ako sú knihovnička – knihovníčka. Verím, že si význam týchto slov už nikdy nepopletú. Započúvali sa spoločne do  rozprávok, zasúťažili v rýchlosti a šikovnosti, v chytaní vianočných kaprov a skladaní vianočného obrázka. Všetci si za odmenu pochutnali na vianočnom perníku a keďže máme ozaj šikovných prvákov odchádzali už aj s prvou vypožičanou knihou, šťastím v očiach a srdiečku. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutia.

 • ZBER PAPIERA

  V dňoch novembri 2018 sa na našej škole uskutočnilo druhé kolo zberu papiera. Na výrobu 1 tony papiera sa vyrúbe cca 17 stromov. Po druhom kole sme spolu nazbierali 6845,02 kg, čím sme spoločne zachránili  približne 116 stromov. Ďakujeme všetkým rodičom, starým rodičom, učiteľom a žiakom, ktorí prispeli k zberu papiera a k záchrane stromov. 
  Výsledková listina

 • PRINCEZNÁ PRE DRAKA

  V knižnici pre mládež mesta Košice na Námestí Jána Mathého 1 v OD Mier sa uskutočnila dňa 30.11.2018 akcia pod názvom "Starká a ja". Členkám Únie žien Slovenska spríjemnili piatkové dopoludnie žiaci IV.B pod vedením triednej pani učiteľky Mgr. J. Csontosovej s divadelným predstavením Princezná pre draka.

 • VŠETKOVEDKO

  Na Slovensku žije veľa šikovných detí. Ak sa v budúcnosti majú uplatniť ako mysliaci a tvoriví ľudia, potrebujú dostatok príležitostí na rozvíjanie svojho talentu a schopností. Ako bývalí žiaci, učitelia i rodičia z vlastnej skúsenosti vieme, akú dôležitú úlohu môžu v „naštartovaní“ a rozvoji dieťaťa zohrať zaujímavé vedomostné súťaže. Aj preto  sa v Talentíde rozhodli venovať ich organizovaniu svoje sily.
  Žiaci našej školy: druháci, tretiaci a štvrtáci 29. novembra 2018 si mohli predviesť  vo vedomostnej súťaži VŠETKOVEDKO  svoj rozhľad v rôznych vedných disciplínach.

 • VČELÁRSTVO - výstava

  Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s miestnou základnou organizáciou Asociácie včelárov Slovenska (AVS) a MIMI farmou organizovala siedmy ročník výstavy Včelárstvo, ktorej sa 23.11.2018 zúčastnili aj žiaci 6.C spolu s p. učiteľkou Hladovou. Žiaci sa počas podujatia oboznámili s rôznymi včelárskymi pomôckami, historickými prístrojmi využívanými pri včelárení kedysi, ale aj dnešnými modernými pomôckami a úľmi. Veľkým lákadlom bol najmä špeciálny úľ s presklenou stenou, v ktorom bolo možné pozorovať živé včelstvo. Predseda AVS ZO Košice p. Eduard Grega im v zaujímavej  prednáške porozprával  o význame a živote včiel Zároveň sa žiaci mohli pod vedením MIMI farmy priučiť práci s včelím voskom, vyrobiť si vlastnú sviečku a zakúpiť rôzne figúrky z včelieho vosku. Veľmi sa im páčila aj ochutnávka medu, ktorý im veľmi chutil.