Aktivity školy

 • PÓLA RADÍ DEŤOM

  Dňa 22. januára 2020 sa žiaci I.A, I.B a II.A radili s Pólou, ktorá ich sprevádzala policajnou škôlkou. Našim najmenším a najzraniteľnejším ju predstavila milá pani policajtka JUDr. B. Zelenáková. Poradila ako bezpečne prechádzať cez priechod pre chodcov, zábavnými úlohami si precvičili zvislé i vodorovné dopravné značenia. Spoločne riešili modelové situácie ako sa správne zachovať pri rozhovore s cudzím človekom, či ako postupovať, ak dieťa ostane doma samo. Nezabudli si pripomenúť dôležitosť správne vybaveného bicykla, reflexných prvkov a prilby na hlave. Odhaľovali tiež dôležité telefónne čísla, na ktoré môžu zavolať, ak sa ocitnú v situácii, kedy musia vyhľadať pomoc. Policajný zbor pripravil pre žiakov poučný pracovný zošit so zábavnými úlohami a básničkami, ktorý im pomôže hravo a bezpečne zvládnuť problémové situácie. 

 • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

  Dňa 15.01.2020 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. V kategórií 1A našu školu reprezentovala Karolína Laginová zo 7.C triedy a v kategórii 1.B Jozef Friedrich z 9.B. Obom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a zároveň Karolíne gratulujeme k 3. miestu.

 • RUSKÉ SLOVO - krajské kolo

  Dňa 16.1.2020 sa uskutočnil 14. ročník KK Ruského slova v prednese poézie, prózy a v speve na gymnáziu M. R. Štefánika Novomeského 4 v Košiciach. Našu školu reprezentovali v rámci 2. kategórie František Lopatník zo 6. C v prednese poézie, Tomáš Hanzel zo 6. B v prednese prózy, Ondrej Lopatník z 8.A v prednese poézie a Bianka Drotárová z 8.A v prednese prózy. V kategórii sólový spev školu reprezentovala Natália Špirková zo 6.C. Pekné 2. miesto si odniesli Tomáš Hanzel a Natália Špirková a 3. miesto Bianka Drotárová. Srdečne blahoželáme!

 • DETSKÁ ATLETIKA

  V sobotu 18. januára sa žiaci 2. – 4. ročníka zúčastnili II. kola športovej súťaže Detská atletika, aby si zmerali sily v piatich disciplínach - skok z miesta, hod plnou loptou, preskoky cez švihadlo, prekážková dráha a trojminútový beh. Spomedzi deviatich škôl sa nám opäť podarilo vybojovať krásne 2. miesto.  Školu reprezentovali: Tamarka Bretzová 3.A., Lucia Fodorová 4.A, Barborka Tokárová 2.A, Selinka Pelleriti 2.C,  Michal Šterbák 4.B, Majej Zdeněk Marhefka 4.A, Branko Zachar 2.B a Leo Zozuľa 2.A.
  Víťazom srdečne blahoželáme!

 • VÍŤAZSTVO NA OLYMPIÁDE V NEMECKOM JAZYKU

  Dňa 16.01.2020 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 1B sa umiestnil na 1. mieste Samuel Giret z IX.A a postupuje do krajského kola. Srdečne blahoželáme!

 • AKO SA 1.A POSTARALA O OPERENÝCH HLADOŚOV

  Pani Zima zavítala aj k nám a preto sme sa rozhodli pomôcť našim opereným hladošom. Vyrobili sme z pomarančových šupiek a špagátu jednoduché kŕmidlo. To sme spoločne naplnili slnečnicovými semienkami a zavesili na konáriky stromčekov na našom školskom dvore. Aj odborníci tvrdia, že primerané prikrmovanie vtáctva významne prispieva k ich ochrane, najmä k ich zachovaniu a sčasti dokonca k opätovnému vybudovaniu rozmanitosti druhov nášho sveta vtákov. Obohatili sme tak jedálniček záhradných spevavcov a dúfame, že im tento malý kúsok našej pozornosti pomôže prežiť ťažké zimné obdobie . Na jar sa nám odvďačia svojim spevom.

 • BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH A DOMA

  Hneď po prázdninách nás v ŠKD opäť navštívili pani palicajtky z Okresného riaditeľstva policajného zboru v KE, kpt. Mgr. Denisa Babiarová a por. Ing. Emilia Glovčíková. Tentokrát sa stretli s tretiakmi a štvrtákmi a hovorili o tom, ako sa bezpečne správať doma a na ulici. Emka z videa ich naučila, že nemajú otvárať nikomu dvere, keď sú sami doma, že nemajú ísť nikam s cudzími ľiďmi, doma nemajú variť sami na sporáku, že nesmú nič vyhadzovať z auta počas jazdy ani nechávať v lese odpadky. Na záver deti dali p. policajtkám darčeky v podobe ďakovných obrázkov.
  Veľmi pekne ďakujeme pani policajtkám za ich milú a poučnú návštevu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 • JACK A JOE

  V decembri 2019 sa žiaci 6. – 9. ročníka zúčastnili anglického divadelného predstavenia Jack a Joe v Historickej radnici.  Zo zdanlivo neškodnej situácie v živote dvoch bratov sa rozohral vtipný príbeh nabitý akciou o záchrane života a všetkých peripetiách, ktoré s tým môžu súvisieť. Veľké množstvo postáv charakterizujúcich život v USA dodalo divadelnej inscenácii dynamiku a nečakané zvraty udalostí žiakov vtiahli do deja. Úsmevný príbeh žiakov pobavil a opäť sa presvedčili, že aj angličtina vie byť zábavná. Zistili, že vedomosti získané štúdiom zúročili pri pochopení vtipných dialógov a tak divadelná hra bola nie len o pozeraní ale aj o understanding.

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  Dňa 12. decembra 2019 prebiehal v priestoroch našej základnej školy Deň otvorených dverí (ďalej DOD). Cieľom danej akcie bolo sprístupniť verejnosti, rodičom žiakov, žiakom a priateľom školy priestory našej školy a zároveň ukázať všetkým každodenný život, ktorý v nej pulzuje, šikovnosť žiakov pod vedením pani učiteliek a vychovávateliek.
  Tohtoročný DOD sa niesol v novom duchu. Vo vestibule školy bol pripravený kultúrny program, v ktorom ukázali šikovnosť a talent naši  žiaci. Vďaka ich dobrovoľnému a nadšenému vystúpeniu sme počuli a videli tanečné čísla, ukážky karate, hru na hudobných nástrojoch, spev, recitáciu a aj divadelné predstavenie. Za ich ochotu, nadšenie a výborný výkon im veľmi ďakujeme.
  V ostatných priestoroch školy prebiehali kuchárske umenia, spomienky na minulosť predkov, spoznávanie sveta, tvorivé hry v cudzích jazykoch, slovenčinárske hlavolamy, pokusy z fyziky, matematická gramotnosť, hry s legom, čitateľské aktivity a mnoho iných zaujímavých aktivít. V priestoroch chodieb si mohli návštevníci zakúpiť vianočné dekorácie vyrobené v školskom klube detí a na hodinách výtvarnej výchovy. Deň otvorených dverí bola opäť veľmi vydarená akcia a my dúfame, že množstvo návštevníkov bolo spokojných a na druhý rok sa opäť uvidíme.
  Deň otvorených dverí sa konal v spolupráci s mestskou časťou Sever, ktorá na danú akciu prispela finančnou sumou. Ďakujeme.   Vďaka patrí všetkým žiakom, pani učiteľkám, pani vychovávateľkám za veľmi dobre pripravenú akciu.
  Na budúci rok opäť Dovidenia.

 • BESEDA SO SPISOVATEĽKOU GABRIELOU FUTOVOU

  Dňa 19.12.2019 našu školu navštívila súčasná spisovateľka Gabriela Futová, ktorá píše pre deti a mládež.  Žiakom 2. – 4. ročníka predstavila svoju tvorbu, ktorá podľa nej musí byť strhujúca, musí v nej byť napätie, zábava, aby sa dieťa chcelo strhnúť príbehom tak, že zabudne, že „číta“. Žiaci mali možnosť položiť niekoľko  otázok a záver besedy patril autogramiáde. Vďaka pani knihovníčke Renáte Hlivkovej, ktorá si pre každý ročník pripravila zábavné aktivity, do ktorých bola zapojená aj pani spisovateľka bola beseda plná zážitkov. Pani spisovateľka a pani knihovníčka nám ukázali, že hrať sa dá aj bez hračiek a kniha je ozaj priateľ človeka, kde si zväčšujeme svoju slovnú zásobu a trénujeme svoju fantáziu.

 • LUSKÁČIK

  Dňa 18.12.2019  žiaci 1. stupňa navštívili Štátne divadlo v Košiciach, kde mali možnosť vidieť balet LUSKÁČIK od P. I. Čajkovského, podľa námetu E. T. A. Hoffmana. Naši žiaci mali možnosť uvidieť, že rozprávka sa dá porozprávať i bez slov.... A krásne! To, že tento príbeh nám vošiel do sŕdc svedčal  neutíchajúci potlesk, či už počas  deja alebo na záver.

 • VIANOČNÁ PREDAJNÁ VÝSTAVA

  Pani vychovávateľky spolu s deťmi pripravili výstavku s vianočnou a zimnou tematikou, ktorá bola zároveň spojená aj s predajom. Tradícia nádherných vianočných trhov na ZŠ Tomášikovej bola teda aj tento rok úspešne zrealizovaná a zároveň doplnená  o hlinené výrobky vypálené v našej novej hrnčiarskej peci.

 • VIANOČNÉ BESIEDKY V ŠKD

  V dňoch 16. - 17.decembra 2019 sa deti ŠKD prezentovali pestrým programom na vianočných besiedkach. Svojim rodičom zaspievali, zatancovali a vianočnými básničkami zapriali všetkým krásne sviatky a šťastný nový rok 2020.

 • RUSKÉ SLOVO - školské kolo

  Dňa 17.12.2019 sa uskutočnilo školské kolo Ruského slova v prednese poézie a prózy. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách:
  1. kategória: 6. a 7. ročník
  2. kategória: 8. a 9. ročník
  Umiestnenie žiakov v 1. kategórii:
  POÉZIA
  1. miesto: František Lopatník, VI.C

  PRÓZA
  1. miesto: Tomáš Hanzel, VI.B
  Umiestnenie žiakov v 2. kategórii:
  POÉZIA
  1. miesto: Ondrej Lopatník, VIII.A
  PRÓZA

  1. miesto: Bianka Drotárová, VIII.A
  Víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole!

 • VYSTÚPENIE V MŠ

  V predvianočnom čase naši prváci z I.B spolu so staršími dievčatami speváčkami navštívili deti v družobných škôlkach v našom okolí, aby im zaspievali a zahrali vianočné piesne i zarecitovali vianočné verše. Deťom sa vystúpenie našich žiakov páčilo a na oplátku nám aj oni zavinšovali, zaspievali a podarovali vianočné pozdravy i sladkú odmenu. 

 • VIANOČNÝ PUNČ

  V utorok popoludní, 10.12.2019, sa žiaci 8.B stretli vo svojej triede, aby ju ozdobili vianočnými ozdobami a vianočným stromčekom. Nechýbali ani vianočné koledy a vianočný nealko punč, ktorí si žiaci, spolu so svojou triednou učiteľkou, uvarili sami v škole. Punč bol fantastický a všetkým neuveriteľne chutil. Niektorí žiaci si zobrali recept na prípravu punču domov. Atmosféra bola príjemná, predvianočná.

 • KURZ KORČUĽOVANIA

  V dňoch 20. novembra11. decembra 2019 sa štvrtáci zúčastnili na kurze korčuľovania v CROW aréne.  Pod vedením pani učiteliek Huculovej a Iľašovej sa zdokonaľovali v korčuľovaní. Po ukončení boli žiaci prirodzene unavení ale plní zážitkov. Najbližší termín korčuľovania bude 5. februára 2020.

 • VIANOČNÉ TRHY VO VIEDNI

  V dňoch 09. až 10.12.2019 sa uskutočnil zájazd do Viedne na vianočné trhy pre našich nemčinárov - deviatakov. Okrem vianočných trhov obdivovali interaktívne expozície v Technickom múzeu, zažili prepravu metrom, pozorovali večernú Viedeň, prezreli si námestie svätého Štefana so svojou dominantou - Dómom svätého Štefana. Domov docestovali unavení, ale zároveň šťastní a obohatení o množstvo zážitkov.

 • MIKULÁŠ NA ZŠ TOMÁŠIKOVEJ

  Štvrtok, 5. decembra 2019, zavítala mikulášska nálada aj ja našu školu. Prváčikov a druháčikov navštívil sám Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom. Mikulášske balíčky si však žiaci museli zaslúžiť peknou básničkou alebo pesničkou. Deti Mikuláša s úsmevom vyprevadili a tešia sa naňho aj o rok.

 • MIKULÁŠSKY BEH

  V sobotu, 7.12.2019 večer,  sa v centre Košíc uskutočnil v poradí už 6. ročník charitatívneho Mikulášskeho behu. Predmetová komisia Telesnej a športovej výchovy a plávania sa pripojila k akcii tak, že spolu s p. uč. Safkovou a Kovalčíkovou  si približne 21 žiakov vychutnalo  netradičnú vianočnú atmosféru v košických uličkách, ale aj v Mestskom parku. Potešila nás aj účasť p. uč. Javorovej. Štvorkilometrovú  trať v centre mesta zdolávali malí aj veľkí, ale aj celé rodiny. Sme radi, že aj žiaci našej školy prispeli k pohode a zábave a pripojili sa tak k Mikulášom, čertom, anjelom a pozitívne naladeným bežcom. Dúfame, že sa k nám o rok pridajú aj ďalší žiaci i p. učiteľky!