Aktivity školy

 • ŠKOLSKÝ VÝLET

  Dňa 27.6.2018 sa žiaci VII.A a VII. B s pani učiteľkami Mgr. Stelou Safkovou a RNDr. Helenou Polovičovou zúčastnili jednodňového školského poznávacieho výletu v Spišskej Novej Vsi. Cestou sa zastavili v Kaštieli v Markušovciach a v Letohrádku DARDANELY, kde im bol poskytnutý odborný výklad a prezreli si  expozíciu historického nábytku a  expozíciu klávesových hudobných nástrojov. V Spišskej Novej Vsi ich zaujala najmladšia ZOO na Slovensku a prekonali 155 schodov počas výstupu na najvyššiu kostolnú vežu Slovenska - Vežu Rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorá pochádza z 13. storočia a je jednou z najväčších atrakcií mesta. 

 • ČO JA UŽ VIEM

  V tomto školskom roku sa na druhom stupni žiaci zapojili do súťaže „Čo ja už viem“. V troch kolách si preverili čo zabudli a čo nie. Po spočítaní bodov je poradie nasledovné:

  9. ročník:
  1. miesto             Samuel Franko a Boleslav Hrabinský
  2. miesto             Simona Dučaiová a Matúš Eštvaník
  3. miesto             Filip Weinberger a Matúš Žibritovský

  8. ročník:
  1. miesto             Daniela Redaiová, Erik Miško a Samuel Rapoš
  2. miesto             Áron Velat
  3. miesto             Jakub Lašovský a Nina Zuzana Marhefková

  7. ročník:
  1. miesto             Matej Kožiarský a Martin Musl
  2. miesto             Jakub Bugorčík
  3. miesto             Rami Al-Torkmany

  6. ročník:
  1. miesto             Karol Schlosser
  2. miesto             Ondrej Lopatník
  3. miesto             Lucia Tormová a Michal Figeľ

  5. ročník:
  1. miesto             Michaela Keblušková a Viliam Gutray
  2. miesto             Adam Bučko
  3. miesto             Marek Hudák

 • DEVIATACI NA SPŠ ELEKTROTECHNICKEJ

  SPŠ elektrotechnická v Košiciach v rámci Centra odborného vzdelávania ponúkla pre našich žiakov základnej školy možnosť využitia svojich priestorov pre realizáciu inovatívnych vyučovacích hodín v rámci predmetu fyzika. Dňa 21. júna 2018 žiaci deviateho ročníka základnej školy pod vedením RNDr. Heleny Polovičovej a RNDr. Márie Székelyovej sa zúčastnili v Centre odborného vzdelávania pre automatizáciu, elektrotechniku a informačné technológie 2 vyučovacích hodín z fyziky. Žiaci pod odborným vedením stredoškolských profesorov SPŠ elektrotechnickej vykonali laboratórne úlohy na témy: Ohmov zákon a Magnetická indukcia.

 • DEVIATACI V MÚZEU LETECTVA

  Žiaci IX.A a IX. B triedy sa v rámci predmetu fyzika spolu s RNDr. Helenou Polovičovou a Ing. Katarínou Bretzovou zúčastnili dňa 20.6.2018 exkurzie v Múzeu letectva Košice,  ktoré je vysunutou expozíciou Slovenského technického múzea v Košiciach. Bol im poskytnutý odborný výklad o spaľovacích a prúdových motoroch, pozreli si originály stíhacích lietadiel a vrtuľníkov, repliky historických lietadiel, Galériu prezidentských lietadiel, meracie a navigačné prístroje, leteckú výstroj, ukážky leteckých modelov a makiet. Žiakov zaujala aj expozícia cestnej dopravy a tiež výstava venovaná osudom Slovákov V ROYAL AIR FORCE (1940 -1945).

 • BOTANIKIÁDA - regionálne kolo

  Dvaja najúspešnejší žiaci školského kola Botanikiády s podtitulom „Botanika na tanieri“ Artur Pankuch (V.C) a Kamila Saloková  (V.B) postúpili do  regionálneho kola Botanikiády, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Botanickej záhrady UPJS v Košiciach. Bola to veľmi zaujímavá aktivita pre žiakov aj pre učiteľov. Botanikiády sa v tento deň zúčastnilo 50 žiakov z Prešovského a Košického kraja. Boli rozdelení do piatich družstiev, ktoré na  piatich stanovištiach plnili rôzne zaujímavé problémové úlohy. Na záver vyhodnotili 4 najúspešnejších účastníkov, ktorí pri plnení úloh dosiahli najvyšší počet bodov a medzi nimi bol aj náš žiak Artur Pankuch. Okrem vecných cien si žiaci odniesli aj množstvo cenných skúseností a poznatkov.

 • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - celoštátne kolo

  Dňa 13.6. - 14.6.2018 sa uskutočnilo Celoštátne kolo  Biologickej olympiády kategórie E v Košiciach, kde Simona Dučaiová z IX.A vo veľkej konkurencii obsadila krásne 5. miesto v odbore botanika. Blahoželáme!

 • MAKSÍK

  V priebehu celého školského  roka sa 28 žiakov 2., 3. a 4. ročníka zapájalo do celoslovenskej matematickej súťaže Maksík. Súťaž prebiehala v 5. kolách. Žiaci riešili netradičné a zábavné úlohy plné napínavých príbehov. Najúspešnejší riešitelia  Marek Šingovský z 2.A, Tomáš Hanzel,  Daniel Sitáš , Peter Bretz, Tobias Bakič zo 4.A a Simona Bodnárová zo 4.C boli za svoju snahu a vytrvalosť odmenení aj peknými vecnými cenami.

 • MAJSTER/KA SUDOKU

  Dňa 11.6.2018 sa našej škole uskutočnil 3. ročník súťaže Majster/ka sudoku pod vedením pani učiteľky Špirkovej. Súťaž začína získavať na popularite o čom svedčí stále narastajúci počet súťažiach. Tento školský rok sa do súťaže prihlásilo 41 súťažiacich. Súťažili v dvoch rôznych kategóriách: 5. – 6. ročník a 7. – 9. ročník. Pravidlá boli jednoduché: vyriešiť tri sudoku rôznej náročnosti v priebehu 45 minút. Bodovalo sa každé správne zapísané číslo. V prípade rovnakého počtu bodov rozhodol čas. Prvé štyri miesta boli odmenené nielen diplomom ale aj hodnotnými vecnými cenami. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a výhercom ešte raz srdečne blahoželá celá predmetová komisia matematiky.
  Výhercovia kategórie 5. - 6. ročník: 1. miesto – Alexander Štefkovič /6.B/, 2. miesto – Jana Kormanová /5.A/, 3. miesto – Max Bekiaris /6.A/
  Výhercovia kategórie 7. - 9. ročník: 1. miesto – Alex Boháč /8.B/, 2. miesto – Áron Velat /8.A/, 3. miesto – Laura Zelenáková /8.C/


 • OLYMPIÁDA ŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKOV V SR

  V dňoch 8. – 9. júna  2018 pán uč. Mgr.  Róbert Štefko reprezentoval Košický kraj na  XV. Olympiáde školských pracovníkov v  Slovenskej republike v mixvolejbale v Detve. Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská asociácia športu na školách a Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy SR. Tento rok bol usporiadateľ: Pod záštitou Banskobystrického samosprávneho kraja, CVČ – JUNIOR Banská Bystrica, Krajský klub SAŠŠ Banská Bystrica, Okresný klub SAŠŠ Detva, Mesto Detva. Celkovo sa súťažilo v malom futbale, bedmintone a mixvolejbale, nakoľko bola atletika zrušená kvôli nízkemu počtu prihlásených školských pracovníkov. V mixvolejbale sme v prvom zápase narazili na súpera z Banskobystrického kraja, nad ktorým sme hladko vyhrali 2:0. V ďalšom zápase sme nastúpili proti Žilinskému kraju kde sme opäť potvrdili kvality nášho družstva a vyhrali sme 2:0. To najlepšie, ale aj najťažšie nás čakalo nakoniec, a to finále proti Prešovskému kraju. Mali sme informácie, že to tu prišli vyhrať, a na to mali aj patrične posily v tíme a hlavne zvučné meno bývalého reprezentanta Slovenskej republiky vo volejbale Martina Sopka. V prvom sete mali naviac a jednoznačne boli lepší a zaslúžili si vyhrať. Druhý set bol lepší v náš prospech, hoci mali sme aj trosku toho športového šťastia a hlavne sme sa nebáli riskovať a tým sme zvrátili zápas na remízu. V tajbrejku to bolo veľmi vyrovnané, obe družstvá robili maximum pre výhru, ale napokon sme zvíťazili po dvoch chybičkách súpera 18:16 a tým sme sa umiestnili ako Košický kraj na 1. mieste a získali sme krásne medaily, pohár a veľa krásnych momentov. Ďakujeme.
  Ďakujeme aj organizátorom za usporiadanie takejto krásnej športovo spoločenskej akcie pre školských pracovníkov a tešíme sa na ďalšiu Olympiádu o dva roky.

 • ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

  V dňoch 30.5. a 31. 5.2018 sa na našej škole uskutočnil v spolupráci MZ PK  1. - 4. roč. a TSV už 3. ročník ŠKOLSKEJ OLYMPIÁDY. Po uvítaní vedenia školy, hostí zo slovenského Olympijského klubu v Košiciach pána Švajlena a Kánassyho, kolegov a žiakov nasledoval krátky kultúrny program, v ktorom sa nám predstavili naše šikovné mažoretky a speváčka Natálka piesňou od Kristíny: MAŤ SRDCE. Olympijská hymna, príchod vlajky, jej vztýčenie, príchod horiacej pochodne a jej odovzdanie pani riaditeľke, ktorá otváracou formulkou slávnostne otvorila už 3. ročník Školskej olympiády v nás vyvolával neskutočný zážitok a pocit hrdosti byť na chvíľu olympijským športovcom. Po zložení prísahy zástupcu športovcov a rozhodcov zaznela spoločná pieseň žiakov od Adama Ďuricu – SPOLU, ktorá sa stala našou školskou olympijskou hymnou. Súťažiaci boli podrobne oboznámení s jednotlivými súťažnými disciplínami a pravidlami súťaže. Potom už im nič nebránilo pustiť sa s obrovskou chuťou a elánom do súťaženia. Počas týchto dní nás sprevádzali slová našich dvoch piesni,  ktoré odzneli počas úvodného ceremoniálu: Mať počas súťaženia SRDCE  a nezabudnúť, že máme jeden druhého - čo nedokážeš sám, to dokážeme spolu! Výhercovia jednotlivých disciplín získali za svoje najlepšie výkony medailu a pekné ceny. Všetci  súťažiaci si odniesli pamätnú medailu a sladkú odmenu, no najkrajšia a najvzácnejšia odmena nám zostáva v srdci a v mysli ako nezabudnuteľný zážitok.

 • TOM, DICK A HARRY

  Bláznivá situačná komédia od renomovaného anglického autora, v ktorej  sa jeden bezdetný pár rozhodne adoptovať si dieťa. Zdanlivo formálna záležitosť sa skomplikuje vo chvíli, keď sa ruku k dielu rozhodnú priložiť aj dvaja manželovi podarení bratia. Vypukne kolotoč tých najbláznivejších situácií a hlavný hrdina bude mať plné ruky práce, aby dal všetko do poriadku a zachoval si pri tom psychické zdravie. Túto činohru si pozreli naši ôsmaci spolu s p. uč. Mihokovou 23.5.2018 a odniesli krásny umelecký zážitok.

 • ATLETIKA - OKRESNÉ KOLO

  Dňa 29.05.2018, v nádherný slnečný deň, sa naša škola pod vedením p. uč. Mgr. Safkovej a p. uč. Štefka zúčastnila okresného kola v atletike žiakov a žiačok  na atletickom štadióne Akademik TU Košice, Watsonova 4/A, Košice. Súťažilo sa v týchto disciplínach -  žiačky: 60 m, 300 m, 800 m, diaľka, výška, kriketka, vrh guľou, 4x60 m, žiaci: 60 m, 300 m, 1000 m, diaľka, výška, kriketka, vrh guľou, 4x60 m.  Po privítaní účastníkov okresného kola sa žiaci a žiačky podľa súťažného rozpisu presunuli na stanovištia. Výkony našich žiakov v niektorých disciplínach  boli famózne  a zaslúžia si obdiv. Cítili sme, že niektoré disciplíny môžeme vyhrať a išli sme cieľavedome a s odhodlaním po víťazstvá  v jednotlivých disciplínach a to nám prinieslo aj individuálne umiestnenia na prvých troch priečkach. Weinberger Filip - 1. miesto - skok do výšky, Bodnár Martin  - 2. miesto - 1000m, Devaldová Diana - 1. miesto - 60m a 1. miesto - 300m, Devaldová Karin - 3. miesto - 800m, Terezková Liliana - 3. miesto - skok do diaľky a skok do výšky, Hrabovská, Devaldová. D, Hrabovská, Hakulinová - 2. miesto - 4x60. Úspešné umiestnenia  všetkých žiakov a žiačok nám priniesli zaslúžene celkové víťazstvo a ako družstvá sme sa umiestnili na prvých miestach a postupujeme na kraj.
  Týmto  chceme našim žiakom zagratulovať k 1. miestu a cennému postupu na  krajské kolo.
  Školu reprezentovali:
  Žiaci -  Martinčko Maximilián, Bodnár Martin, Markus Hilgner, Koch Christian, Turzák Tomáš,  Weinberger Filip, Rahman Rahib, Gašpar Jakub, Stašík Damián, Safko Sebastián Joná.
  Žiačky -  Čičaková Karin, Devaldová Diana, Devaldová Karin, Hakulinová Stanislava, Belišová Radka, Hrabovská Daniela, Terezková Liliana, Krafčíková Alexandra, Valentíková Ema, Mazačova Daniela.

 • ŠPORTOVÉ ÚSPECHY v mesiaci máj

  Dňa 03.05.2018 pod vedením p. uč.  Štefka sa naši žiaci zúčastnili  okresného kola v malom futbale mladších žiakov ZŠ – KE I Školský pohár SFZ  na  ZŠ Polianska 1, Košice, kde sme sa umiestnili na peknom 2. mieste a opäť sme získali medaily a pohár pre našu školu.
  Našim žiakom gratulujeme k 2. miestu.

  16.5.2018 sa 6 našich žiakov zúčastnilo KK súťaže Hľadáme nových olympionikov na atletickom štadióne TU v Košiciach. Súťažilo sa v disciplínach: beh na 60 m  chlapci, dievčatá, beh na 600 m  dievčatá a beh na 1000 m chlapci. Z našich atlétov sa najviac darilo Dianke Devaldovej zo 7. A triedy, keď potvrdila, že je nielen najrýchlejšou šprintérkou, ale bravúrne zvláda aj beh na strednú vzdialenosť. Odniesla si tak dve zlaté medaily: 1. miesto v behu na 60 m  a 1. miesto v behu na 600m. Dianke blahoželáme a držíme jej prsty v jeseni na Majstrovstvách Slovenska v Dubnici n/ Váhom.
  Zloženie družstva atlétov (mladších žiakov): D. Devaldová, D. Hrabovská, L. Terezková, M. Fedák, S. Safko, M. Sabó.

  Dňa 18.5.2018 pod vedením p. uč.  Štefka sa naši žiaci zúčastnili  Krajského majstrovstvá vo volejbale žiakov základných škôl v školskom roku 2017/18 na Základnej škole Strážske Mierová 1, kde sa naši žiaci  žiaľ po neúspešných zápasoch umiestnili na 5. mieste.  Víťazovi blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom  kole. 

  Dňa 21.05. 2018 pod vedením p. uč.  Štefka sa naši žiaci zúčastnili XV. ročník FUTBAL CUP  žiakov v malom futbale pre školský rok 2017/2018 na ZŠ Masarykova 19/A, 04001 Košice I., kde sme po napínavom zápase o 3. miesto z 0 : 3 vyrovnali a nakoniec sme  vyhrali 4 : 3 a umiestnili  sme sa na peknom 3. mieste a opäť sme získali medaily a pohár pre našu školu.

  Dňa 22.5.2018  pod vedením p. uč.  Štefka sa naši žiaci zúčastnili "Zober loptu, nie drogy" Košice Futsal  v Angels arene, kde sme sa celkovo umiestnili na 12. mieste z 24 družstiev.

  Dňa 24.5.2018 pod vedením p. uč.  Štefka sa naši žiaci zúčastnili "Zober loptu, nie drogy" Košice Florbal  v Loki arene, kde sme v skupinu vyhrali 1.miesto a  postúpili sme na florbalovú olympiádu.  Našim žiakom blahoželáme a tešíme sa na olympiádu.

 • ORIENTAČNÝ BEH - krajské kolo

  23.5.2018 sa naši žiaci zúčastnili Krajského kola v orientačnom behu v Kysaku. Trať bola veľmi náročná. V tejto disciplíne sme nováčikom a zatiaľ získavame skúsenosti. Pochváliť musíme ale všetkých našich bežcov. Žiakovi Teovi Vargovi zo VII. B triedy sa v silnej konkurencii darilo z našich žiakov najlepšie a umiestnil sa na peknom 8. mieste.  Družstvo dievčat: D. Hrabovská, L. Terezková, D. Devaldová, R. Belišová
  Družstvo chlapcov: T. Varga, B. Kovalčík, M. Baločko, S. Safko

 • DRUŽSTVO MLADÝCH ZÁCHRANÁROV CO POSTÚPILO NA MS SR

  V areáli Centra voľného času Domino na Popradskej ulici v Košiciach si dňa 22. mája 2018  zmerali svoje sily žiaci zo základných škôl, ktorí sa dostali do krajského kola súťaže Mladých záchranárov civilnej ochrany. Súťažilo sa v šiestich disciplínach: civilná ochrana, zdravotnícka príprava, streľba zo vzduchovky, hasenie  malých požiarov, či  orientácia v prírode. Naša škola tam mala zastúpenie dvoch družstiev. Vo vyrovnanom bodovom výsledku družstiev na 2.- 4. mieste nakoniec rozhodol čas.
  Naše družstvo A skončilo na 3. mieste a družstvu B chýbalo len 29 sekúnd a nakoniec skončili na nepopulárnom 4. mieste. Sme radi, že aspoň jednému družstvu sa podarilo prebojovať na Majstrovstvá Slovenska a budú tak reprezentovať nielen našu školu, ale i košický kraj.
  MS sa uskutočnia v dňoch 6.-7. júna na Seneckých jazerách, tak im držme prsty!
  Skvelé výkony podali títo žiaci:
  3. miesto - družstvo A: P. Krattinger, T. Turzák, R. Belišová, L. Terezková
  4. miesto - družstvo B: S. Safko, T. Safko, K. Devaldová, K. Sovová

 • 278 ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY TANCOVALO ŠTVORYLKU

  Mesto Košice sa 18. mája 2018 stalo prostredníctvom obyvateľov mesta – hlavne školákov prvého a druhého stupňa ZŠ a žiakov SŠ, účastníkom už X. ročníka jedinečného medzinárodného projektu - European Quadrille Dance Festival. Vyše štyritisíc ľudí, tancovalo v piatok štvorylku na Hlavnej ulici v Košiciach. Podujatie si získalo veľkú popularitu aj u žiakov našej školy, o čom svedčí vysoký počet našich tanečníkov 5.- 9. ročníka, a to 278. 

 • ŠKOLA V PRÍRODE

  V týždni od 14.5.2018 do 18.5.2018 sa naši tretiaci zúčastnili Školy v prírode. Privítala nás čarokrásna príroda Liptova. Mali sme možnosť navštíviť pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry - Vlkolínec. Príjemnou prechádzkou do Ružomberka sme strávili stredajšie popoludnie. Pán kuchár nás príjemne prekvapil grilovanou večerou. Počas pobytu nesmeli chýbať ani naše obľúbené spoločenské hry, pyžamová párty, karneval, veselý jarmok, zvieratkovo. Nezaskočil nás ani osviežujúci dážď, ktorý sme využili na návštevu vodného sveta v blízkej Liptovskej Osade. Pobyt v Škole v prírode naplnil naše očakávania a splnil stanovené ciele. 

  V týždni od 14.5.2018 do 18.5.2018 sa druháci zúčastnili Školy v prírode v Tatranskej Lomnici. Deti navštívili Botanickú záhradu a Múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici. V Relax parku Jazierko mali deti športovú olympiádu. Pri poznávaní tatranskej prírody deti absolvovali výlet okolo Štrbského plesa a niekoľko turistických vychádzok. Pobyt bol plný zábavno-súťažných hier, ako pyžamová párty s plyšákmi, karneval, bingo či tombola. Pobyt v Škole v prírode  zanechal v deťoch veľa zážitkov a upevnil priateľské vzťahy v kolektíve.

 • MATEMATICKÝ KLOKAN

  Dňa 19. marca 2018 sa 40 žiakov 1. a 2. ročníka zúčastnili najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan. Úspešnými riešiteľmi medzi prvákmi boli  Adam Belko, Michaela Kolárová, Oliver Kozák a Lívia Bella Bartoková. Úspešne klokanili aj Amália Bucková, Dávid Kostura, Katarína Lizáková a Aggelos Georgios Gkounos, žiaci 2. A a 2. B triedy. Všetci boli odmenení diplomom a drobnou pozornosťou, ktorá deti potešila.
  Dňa 19. marca 2018 sa súťaže Matematický Klokan zúčastnilo aj 35 žiakov 3. a 4. ročníka. Medzi úspešných riešiteľov sa zapísali Soňa Molčanyová, Hana Pšenicová z 3.A, Mária Pástorová z 3.B, Simona Bodnárová zo 4.C. Školskými šampiónmi sa stali Filip Vandlík z 3.C a Bystrík Zachar z 3.B triedy. Blahoželáme.

 • DEŇ NARCISOV

  Na našej škole sa už stalo dobrou tradíciou, že sa aktívne zapájame do celoslovenskej akcie s názvom Deň narcisov. Tohtoročný dátum – piatok 13. apríla – sa možno zdal trochu magický, ale členovia nášho žiackeho parlamentu, ktorí uskutočnili zbierku na podporu onkologických pacientov, sa svojej úlohy nezľakli. Vďaka ich aktivite a hlavne vďaka príspevkom zo strany našich žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov sa vyzbieralo spolu 175 eur.
  Možno si poviete, že to nie je až taká veľká suma. Ale darovali ju ľudia s veľkým srdcom. A všetkým im patrí veľká vďaka.
  Poďakovanie ZŠ Tomášikovej

 • FYZIKA NÁS BAVÍ

  Dňa 14. mája 2018 sa na našej škole uskutočnila školská fyzikálna súťaž. Súťaž pripravila a zorganizovala pani učiteľka  Székelyová pre žiakov 7. ročníka. Do súťaže sa zapojili 14 žiaci, ktorí riešili úlohy zábavné, výpočtové, grafické, ťažšie i ľahšie, no všetky boli zaujímavé. Najlepší riešitelia dostanú malú odmenu. Víťazom blahoželáme.