Aktivity školy

 • ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ LIGA

  Dňa 19.6.2017 sa na mestskej plavárni uskutočnilo finále školskej športovej ligy mesta Košice 2017 v plávaní. Po celoročnom snažení a plávaní na čas v rôznych disciplínach sa do finále dostalo týchto 17 žiakov našej školy: Ján Kapráľ 9.r, Milistenfer Denis 8.r., Čičák Jakub 8.r., Rahman Raheb 8.r., Musl Martin 6.r., Machan Richard 4.r., Bretz Peter 3.r., Sopko Luigi 3.r., Dučaiová Simona 8.r., Ostrovska Liza 8.r., Rošková Martina 7.r., Valentíková Ema 6.r., Dobránska Viktória 6.r., Dučaiová Lea 6.r., Frigová Sofia 4.r., Blichová Alexandra 3.r., Gross Timea 3.r.
  Získali sme 7 medailí a títo žiaci sa zúčastnia slávnostného odovzdávania cien 28.6.2017 v amfiteátri nášho mesta.
  Výsledková listina chlapcov
  Výsledková listina dievčat

 • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - celoštátne kolo

  V dňoch 14. a 15. júna 2017 sa v Bratislave uskutočnilo Celoštátne kolo Biologickej olympiády kategória E, na ktorom sa zúčastnila naša žiačka Simonka Dučaiová. Obsadila krásne 4. miesto v odbore Botanika a mi jej srdečne blahoželáme a tešíme sa z jej úspechov.

 • LETNÉ ARANŽOVANIE

  Klára Čabarová, Katka Kolesárová, Nina Čipkalová zo 6.A a Katka Sovová zo 7.C sú naše veľmi úspešné aranžérky. Okrem toho, že boli na okresnom kole v letnom aranžovaní ocenené, postúpili do krajského kola. Svojimi krásnymi prácami potvrdili, že patria medzi tie najlepšie aranžérky. Klára Čabarová získala 1. miesto a Katku Sovovú ocenila porota za kreativitu. Blahoželáme!

 • V mesiaci máj a jún sa naši deviataci zúčastnili odbornej exkurzie v T- Systems Slovakia s.r.o v Košiciach. Počas exkurzie sa žiaci dozvedeli informácie o vzniku a pôsobnosti spoločnosti. Na exkurzii boli informovaní o oblastiach, ktorým sa spoločnosť venuje a o službách, ktoré poskytuje svojím zákazníkom. Dostali informácie o duálnom vzdelávaní. Žiaci, ktorí správne odpovedali na otázky manažérky pre vzdelávanie, boli odmenení zaujímavými darčekmi s logom spoločnosti. Na konci exkurzie sme absolvovali prehliadku priestorov spoločnosti T- Systems Slovakia.

 • ZÁJAZD DO KRAKOWA

  Naši deviataci sa koncom mája zúčastnili dvojdňového poznávacieho zájazdu v Poľsku. Prvý deň sa žiaci so slovenským sprievodcom túlali a spoznávali krásy mesta KRAKOW. Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií o tomto meste. Prehliadku zakončili výstupom na hrad WAWEL. Druhý deň ich čakalo ďalšie dobrodružstvo v soľnej bani vo Wieliczke. Aj vďaka priaznivému počasiu odchádzali žiaci domov s mnohými zážitkami.

 • MAJSTER/KA SUDOKU

  Dňa 15.6.2017 sa na našej škole uskutočnil 2. ročník súťaže MAJSTER/KA SUDOKU. Tento školský rok sa do súťaže zapojilo 39 žiakov II. stupňa. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Prvá kategória boli žiaci 5. - 6. ročníka a druhá kategória boli žiaci 7. - 9. ročníka. Pravidlá boli jednoduché. Každý súťažiaci mal vylúštiť 3 sudoku s rôznou náročnosťou v časovom intervale 45 minút. Bodovalo sa každé správne zapísané číslo. Výhercovia boli odmenení diplomom a peknými vecnými cenami. Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť. Dúfame, že sa spolu stretneme na 3. ročníku MAJSTER/KA SUDOKU. A tu sú výsledky:
  Kategória 5. - 6. ročník
  1. miesto - Ondrej Lopatník /5.A/
  2. miesto - Alexander Štefkovič /5.C/
  3. miesto - Monika Sitášová /5.A/

  Kategória 7. - 9. ročník
  1. miesto - Daniela Redaiová /7.C/
  2. miesto - Laura Zelenáková /7.C/
  3. miesto - Kristína Schönová /8.B/

  Čestné uznanie: Alexander Boháč /7.B/

  Výsledková listina, 5. - 6. ročník
  Výsledková listina, 7. - 9. ročník

 • ĽAHŠIE TO IDE ĽAHŠIE

  Pod vedením p. uč. Mgr. Safkovej sa žiaci našej školy zapojili do projektu Ľahšie to ide ľahšie. Cieľom projektu je motivovať a inšpirovať deti k cvičeniu, k vyššej pohybovej aktivite. Projekt trval od februára do apríla, kde zostavený súťažný tím mal za úlohu absolvovať v čo najkratšom čase 3 predpísané cvičebné dráhy. Deti počas nacvičovania cičebných zostáv zlepšovali svoju kondíciu, učili sa spolupráci, rozvíjali svoju tímovosť, uvedomovali si dôležitosť disciplíny a vzájomnej dôvery.
  10. júna za zúčastnili veľkého finále v Bratislave, kde sa stretli tri najrýchlejšie tími z každého kraja. Aj keď žiaci nášho družstva bojovali z veľkým úsilím a sebazapretím, hlavnú cenu sa nám nepodarilo získať. 
  Ďakujeme nášmu finálovému tímu za reprezentáciu školy: T. Velat (V.B), L. Berdisová (V.B), S. Safko (VI.B), D. Devaldová (VI.A), M. Iľko (VII.C), N. Marhefková (VII.C), R. Tóth (VIII.A), V. Petrillová (VIII.A).

 • HUMNO

  8.6.2017 sa žiaci 4.C triedy s p. učiteľkou Iľašovou zúčastnili exkurzie v súkromnom etnografickom múzeu HUMNO na Cottbuskej ulici. Od pána Barlu, majiteľa a zakladateľa múzea sa deti dozvedeli veľa informácií o tradíciách a živote ľudí v minulosti.

 • CELÝ SEVER ČÍTA DEŤOM

  Dňa 7.6.2017 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili akcie: Celý Sever číta deťom. Akcia sa konala v amfiteátri. Žiaci našej školy si pripravili aj pekný program. Bolo to zábavné ale aj poučné dopoludnie.

 • TURISTICKÝ KURZ - cvičenia v prírode

  Po prvý krát  žiaci šiesteho ročníka našej školy absolvovali turistický kurz - cvičenia v prírode
  V termíne od 5.-9.6.2017, pod vedením p. uč. Mgr. Safkovej, RNDr. Polovičovej a Mgr. Csontosovej strávili v krásnom prostredí Tatranskej Lomnice nezabudnuteľných päť dní. Ideálne počasie umožnilo žiakom plniť pestrý program. Absolvovali túry na Hrebienok, Krížovú cestu, Peknú výhliadku, Popradké pleso a Štrbské pleso. Pritom sa učili základy Nord Walkingu. Spoznali čaro Tatranskej Lomnice, Starého Smokovca i Tatranskej Kotliny. Navštívili Tricklandiu a Beliansku jaskyňu. Oddýchnuť sa im podarilo v Aqua Relax centre hotela Titris.  
  Svoje zručnosti si mohli vyskúšať na bobovej a lanovej dráhe. Večerami sa dozvedali o základoch turistiky - o turistických značkách, turistickej abecede, ako sa orientovať v prírode pomocou buzoly, i bez nej, čo je azimut, atď. Dokonca ich navštívil člen Horskej služby TANAPu, ktorý ich informoval o pohybe osôb v horskom prostredí, o práci horských záchranárov a poskytovaní urgentnej zdravotnej starostlivosti v horskom teréne. 
  Veríme, že nadobudnuté vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získali, im umožnia aktívne a bezpečne sa pohybovať a táboriť vo voľnej prírode a zároveň vytvoria predpoklady pre uplatnenie tejto aktivity v ich ďalšom živote. Sme radi, že sme mohli byť aspoň na chvíľu súčasťou prírody a objavovať krásy našich veľhôr.  
   

 • KRAJSKÉ KOLO V ATLETIKE

  Dňa 6.6.2017 sa družstvo desiatich žaičok našej školy zúčastnilo krajského kola v atletike, ktoré sa konalo na atletickom štadióne TU v Košiciach. Najlepšie sa darilo sestrám Devaldovým.
  V silnej konkurencii najlepších atlétov z košického kraja skončila mladšia, Dianka zo VI. A triedy,  na 6. mieste v skoku do diaľky (444 cm) a na 6. mieste v behu na 300 m (45.39 sek). Postaviť sa na stupeň víťazov a odniesť si bronzovú medilu sa podarilo staršej, Karinke z VIII. C triedy, keď si v behu na 800 m vybehala krásne 3. miesto (2:40.29). Blahoželáme!

 • MOBILNÉ PLANETÁRIUM

  Počas troch dní od 5.6.2017 do 7.6.2017 sa naša telocvičňa premenila na malé planetáriu. Mobilné planetárium prišlo priamo k nám. Žiaci prvého a druhého ročníka si mali možnosť pozrieť rozprávku: Ako Mesiac išiel na návštevu k Slnku, prostredníctvom ktorej sa dozvedeli fázy mesiaca a bližšie spoznali znamenia zverokruhu. Žiaci tretieho až piateho ročníka mali možnosť  lepšie spoznaťslnečnú sústavu a dozvedieť sa tak nové informácie o Slnku a iných planétach.

 • DEŇ DETÍ S POLÍCIOU

  2.6.2017 žiaci 7.C spolu s triednou učiteľkou oslávili svoj Deň detí s políciou.  Akciu organizovalo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na Rampovej ulici č. 7. Policajti si pre žiakov  pripravili statické ukážky (ukážky policajnej výstroje, výzbroje a techniky, kriminalistickej techniky a špeciálnej techniky); dynamické ukážky (kynológia, hipológia, poriadková polícia); dopravnú výchovu – jazda na kolobežkách po dopravnom  ihrisku; ukážky služobných zákrokov, prvky sebaobrany, aktivity kriminalistických technikov. Prítomné boli aj ostatné záchranné zložky, a tak si žiaci oprášili svoje vedomosti z poskytovania prvej pomoci. Nechýbala ani zábava a hry. Žiaci si odniesli domov pekné zážitky aj malé darčeky.

 • KAM PO SKONČENÍ ZŠ

  2.6.2017 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili akcie - Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU. V súvislosti s organizovaním Dňa kariérneho poradenstva a možnosťami ďalšieho štúdia boli na podujatí  prezentované študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Košickom a Prešovskom kraji. Žilinská univerzita v Žiline a Technická univerzita v Košiciach predstavili možnosti vysokoškolského štúdia v oblasti dopravy. Žiakom odborníci poskytli kariérne a pracovné poradenstvo s alternatívami ďalšieho profesijného smerovania. Žiaci mali možnosť priamo v prírode navštíviť priestory rušňa, kamióna, vidieť diagnostiku vozidiel, sledovať videoprojekcie, rušňový trenažér, obzrieť si železničné modely.

 • OKRESNÉ KOLO V ATLETIKE

  Dňa 30. mája 2017 sa konalo na atletickom štadióne TUKE okresné kolo v atletike žiakov a žiačok nášho okresu. Deväť chlapcov (D. Horváth, Ch. Koch, P. Krattinger, R. Rahman, D. Stašík, B. Šaššák, R. Tóth, F. Weinberger, M, Železník) a  desať dievčat ( R. Belišová, D. Devaldová, K. Devaldová, S. Hakulinová, A. Krafčíková, L. Oczeljaková, K. Sovová, Z. Šterbáková, V. Tatranská, V. Urbanová) súťažili v rôznych atletických disciplínach.
  V skoku do diaľky sa podarilo umiestniť na 3. mieste  - Rastislavovi  Tóthovi  (VIII. A) a Diane Devaldovej (VI. A). Dianka bola úspešná aj v behu na 300m, kde skončila ako druhá. Najsilnejšou dievčenskou disciplínou bol beh na 800 m, kde dominovala Karin Devaldová (VIII. C) - 1. miesto a druhou bola Katarína Sovová (VII. C). Preteky vyvrcholili štafetou na 4x60 m, kde sa chlapci umiestnili na 3. mieste a dievčatá potvrdili, že sú nielen výborné vytvalostné bežkyne, ale i šprintérky a vybehali si 1. miesto (Laura Oczeljaková - IX. A, Karin Devaldová - VIII. C, Stanislava Hakulinová - VIII.B, Diana Devaldová - VI. A).
  Súčtom  bodov z každej disciplíny sa dievčatá stali majsterkami okresu a postúpili na krajské kolo.
  Všetkým atlétom školy ďakujeme za reprezentáciu školy, umiestneným gratulujeme a dievčatám na kraji držíme prsty! 

 • ROBINSON CRUSOA

  Život a zvláštne dobrodružstvá Robinsona Crusoa, námorníka z Yorku, zachytili vo svojich projektoch žiaci 7. ročníka.  Zaujal ich príbeh stroskotanca vyrozprávaný v 1. osobe, ktorý 28 rokov žil na pustom ostrove. Žiaci plnili  rôzne tvorivé úlohy, písali denníky, natáčali videá, robili prezentácie, modelovali, hrali divadlo, rozvíjali čitateľskú gramotnosť, strihali, lepili,... .
  Robinson Crusoe prežije po odchode z domova veľa príhod na mori, stane sa otrokom, po úteku sa v Brazílii venuje práci na plantážach a obchodu s otrokmi. Pri plavbe do Afriky jeho loď stroskotá a Robinson, ktorý sa jediný zachránil na pustom ostrove, začína vlastnými rukami s minimom prostriedkov zaisťovať svoju vlastnú existenciu.
  Projekt obohatil zručnosti, ale aj vedomosti žiakov. Získali nové poznatky z biológie a geografie; zamysleli sa nad svojou existenciou i budúcnosťou.

 • NÁVŠTEVA KNIŽNICE

  23.5. 2017 sa žiaci 1.B s p. učiteľkou Iľašovou zúčastnili podujatia v knižnici. Pani knihovníčka Hlivková pripravila pre deti zaujímavé veselé a poučné podujatie o rozprávkach. Na záver si ako čitatelia knižnice všetci veľmi radi vypožičali knižky.   

 • ARCHIMEDIÁDA

  Dňa 23. mája 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo fyzikálnej súťaže ARCHIMEDIÁDA, ktorú organizačne zabezpečila p. uč. Székelyová. Archimediáda je   určená pre žiakov 7. ročníka. Do súťaže sa zapojili 14 žiaci zo všetkých troch tried.  Zmerali si svoje vedomosti z fyziky a svoje logické myslenie pri riešení zábavných i vážnejších fyzikálnych úloh.
  Najlepšie výsledky dosiahli títo žiaci:
  1. miesto:      Ján Marhefka          VII.C trieda,
  2. miesto:      Lada Bažilová          VII.B trieda,
  3. miesto:      Milan Mičieta            VII.C trieda,

  Na 4. mieste s rovnakým počtom bodov sa umiestnili: Barbora Beneová, Erik Miško, Lenka Škripková   a   Áron Velat. Všetkým srdečne blahoželáme a veríme, že do fyzikálnych súťaží sa s chuťou zapojíte aj v budúcom školskom roku.

 • HĽADÁME NOVÝCH OLYMPIONIKOV 2017 - krajské kolo

  Dňa 17. júna 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili Krajského kola súťaže "Hľadáme nových olympionikov 2017", ktorú organizoval Slovenský atletický zväz v spolupráci s AK Slávia TU Košice. Žiaci súťažili v týchto disciplínach: beh na 60 m, beh na 600 m dievčatá a beh na 1000 m chlapci.
  Naše družstvo tvorili žiaci: DianaDevaldová, Liliana Terezková, Katarína Sovová,
  Tomáš Varga, Milan Mičieta, Jakub Bugorčík, Sebastián Safko. V silnej konkurencii atlétov sa podarilo získať 1. miesto Dianke Devaldovej v behu na 600 m a Tomášovi Vargovi v behu na 60 m. Zároveň si vybojovali postup na Majstrovstvá Slovenska, kde budú reprezentovať našu školu. Všetkým žiakom ďakujeme za bojovný výkon a Dianke a Tomášovi držíme prsty na celoslovenskom kole, 9.9.2017 v Dubnici n/ Váhom.

 • MLADÍ ZÁCHRANÁRI CO - okresné kolo

  Dňa 10. mája 2017 sa v areáli a okolí Centra voľného času, elokované pracovisko „Domino“ na Popradskej ulici č.86 v Košiciach konalo okresné kolo súťaže Mladých záchranárov civilnej ochrany. Cieľom tejto súťaže je nadviazať na prierezové učivo Ochrana života a zdravia a súťažnou formou  overiť vedomosti a schopnosti žiakov. Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo vnútra SR, ktorú organizovala sekcia krízového riadenia MV SR v spolupráci s OÚ Košice, mestom Košice a CVČ Domino, Centrom podpory Košice , MČ Košice – Západ. Súťaže sa zúčastnilo rekordných 30 družstiev zo základných a osemročných gymnázií. Pre všetkých súťažiacich bolo pripravených 6  rôznych stanovíšť:
  1. testy
  2. zdravotnícka príprava
  3. pohyb a pobyt v prírode
  4. civilná ochrana
  5. hasenie malých požiarov
  6. streľba zo vzduchovky
  Našu školu reprezentovali  dve štvorčlenné družstvá.  Len  1 bod  delil od víťazstva družstvo v zložení: Patrik Krattinger, Samuel Franko, Karin Devaldová a Katarína Sovová. Mrzí nás, že sa im nepodarilo tretí  krát  po sebe obhájiť titul a priniesť späť putovný pohár.  Aj napriek tomu blahoželáme ku krásnemu  2. miestu!