Aktivity školy

 • UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

  Dňa 30. júna 2020 sme slávnostne ukončili školský rok. Rozlúčiť sa s nami a popriať nám krásne prázdninové dni  prišli aj  starosta mestskej časti Sever pán František Ténai poslanec za mestskú časť Sever pán Martin Rogovský.
  V tomto školskom roku sme zažili vážne a nezvyčajné obdobie pre celú spoločnosť. Chceme preto poďakovať všetkým zúčastneným (zamestnancom, zákonným zástupcom, žiakom a priateľom školy) za veľmi ústretovú spoluprácu, seriózny prístup k plneniu povinností, empatický a tvorivý prístup k riešeniu problémov. Mnohí z nás prešli proces nového sebavzdelávania a tvorivosti, čo obohatilo celý výchovnovzdelávací proces. Patrí vám za to veľké poďakovanie. Zároveň všetkým želáme krásne letné prázdninové dni.
  Dovidenia v septembri 2020.

 • ONLINE SÚŤAŽE ŠKD

  Na stránke FB Tomášikova prebiehala online výherná súťaž pre deti ŠKD. Deti vyrábali venčeky, vymýšľali básničky a fotografovali svojich domácich miláčikov. Všetkým ďakujeme za účasť a krásne príspevky.

 • TVORÍME MODELY

  Žiaci deviateho ročníka sa na hodinách matematiky naučili počítať objem a povrch ihlanov a rotačných telies: valca, kužeľa a gule a používať tieto vedomosti aj pri riešení úloh z praxe. Vyučujúca p. uč. Székelyová vždy preberané učivo vysvetľovala názorne, používala modely daných telies a ich siete. V závere tematického celku žiaci mali za úlohu vyrobiť modely aspoň dvoch rôznych ihlanov a znázorniť aj ich telesovú výšku a aspoň jednu stenovú výšku. Žiaci svoje práce odprezentovali na vyučovacej hodine. Žiaci pristupovali k projektovej úlohe tvorivo a so záujmom a potešili ich aj výborné známky za dobre odvedenú prácu. Niektoré práce žiakov nájdete vo fotogalérii.

 • TÝŽDEŇ ANGLICKEJ KONVERZÁCIE

  V dňoch 17.2. - 21.2.2020 sa v priestoroch našej školy uskutočnil anglický jazykový kurz pre žiakov 7. a 8. ročníka pod vedením lektora Marka Anthonyho Hursta. Žiakom sa kurz veľmi páčil a na konci týždňa ich čakal zaslúžený certifikát.
   

 • OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV

  Dňa 18.02.2020 sme sa zúčastnili Pilotného projektu Olympiády ľudských práv pre ZŠ, ktorý sa konal v priestoroch Gymnázia na Alejovej ulici.
  V 1. časti žiakov čakal test týkajúci sa problematiky demokracie a ľudských práv. Obsahom 2. časti boli modelové ľudskoprávne situácie, kde súťažili družstvá zložené z 3 žiakov jednotlivých škôl. V čase prestávok sme mali možnosť vypočuť si zaujímavé prednášky dvoch občianskych aktivistov, ktoré sa týkali ochrany životného prostredia a ľudských práv.
  Našu školu reprezentovali: Bianka Drotárová (VIII.A), Zuzana Jesenská (VIII.B) a Damián Vološiny (VIII.B). Súťaž bola náročná, ale aj napriek tomu sme sa v konkurencii 9 škôl, umiestnili na výbornom 2. mieste. Žiakom blahoželáme a ďakujeme.

 • KARNEVAL

  Február sa nesie v znamení zábavy a navštívil aj  školský klub detí. Tanec spojený so súťažou, vyčaril nejeden krásny úsmev a rozžiaril detské očká.  Deti zo všetkých oddelení si užili karneval, na ktorý sa svedomito pripravili. Predstavili sa v rôznych maskách, ktoré si vyrobili za pomoci rodičov alebo požičali. Počas karnevalovej zábavy si zatancovali, pochutnali na občerstvení. 

 • ĽUDIA A PSY

  Dňa 18. februára 2020 sa s prvákmi zoznámila pani Vierka Havajová. Pracuje vo zvieracom útulku pri Košiciach v Haniske. Ten prevádzkuje nezisková organizácia, ktorá pracuje na rôznych aktivitách, ktoré formujú kladný vzťah človeka k zvieratám. Témou ich stretnutia bol najlepší priateľ človeka – pes. Spoločne sa rozprávali o tom, čo potrebuje každý psík. Nezabudla im pripomenúť dôležitosť veterinárnej starostlivosti. Súčasťou besedy boli aj modelové situácie, kde si žiaci vyskúšali kedy a ako môžu pohladkať cudzieho psíka, aké pravidlá pritom musia dodržiavať. Poradila im tiež, ako sa správne zachovať pred útočiacim psíkom. Spoločne si priblížili správanie psíkov, keď vyjadrujú svoje pocity. Keď je psík veselý, keď sa bojí alebo keď cíti bolesť a smútok. Prváci sa ochotne podelili so skúsenou pani Vierkou o svoje veselé, ale aj smutné príbehy so psíkmi. Veríme, že táto aktivita nasmerovala našich prváčikov presadzovať vo svojom živote zdravé spolunažívanie ľudí a zvierat.

 • DARUJ KNIHU

  V piatok, keď sme slávili sviatok sv. Valentína, si naša škola pripomenula medzinárodný deň darovania kníh. Trieda 7.C sa v tento deň zapojila do zbierky, ktorú organizovala  Knižnica pre mládež mesta Košice, a navštívila knižnicu na Mieri. Naši žiaci priniesli do knižnice knihy, čím sa zapojili do akcie "Daruj knihu" . 

 • PALACINKY U TRIEDNEJ

  Po dlhšej prestávky sa nám podarilo zorganizovať ďalšie pečenie u triednej učiteľky 8.B triedy. Tentokrát to boli palacinky. Hlavným šéfkuchárom bol Daniel. Urobil cesto a upiekol palacinky pre 10 spolužiakov, triednu učiteľku, jej manžela a dcéru a jednu palacinku si uchmatol aj pes pani učiteľky triednej. Každý si palacinky natrel podľa svojej chuti. Niekto džemom, niekto čokoládou. Nechýbala ani šlahačka a granko. Všetky boli fantastické. Aj nálada pri pečení bola skvelá. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú akciu.

 • ÚSPEŠNE AJ V MATEMATIKE

  Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do matematických súťaží. Dňa 29. januára 2020 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády v kategórii Z5 a Z9. Všetci naši súťažiaci sa zodpovedne pripravovali na súťaž pod vedením p. uč. Székelyovej. Najviac sa darilo našej žiačke z V.B, ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou. Srdečne blahoželáme.

 • DEŇ KYSLEJ KAPUSTY

  V zdravom tele zdravý duch, kapustičku chrumkám, juch.
  My, žiaci I.A sa vždy tešíme na každé nové písmenko zo šlabikára. 11. februára 2020 si na nás počkalo písmenko K a  tak sme sa rozhodli posilniť našu imunitu vitamínovou bombou. Siahli sme po našom národnom zlate – KYSLEJ KAPUSTIČKE. Už naši starí rodičia nedali na kvasenú kapustu dopustiť, pretože im v čase zimy poskytovala zdroj vitamínu C a blahodarne pôsobila na obranyschopnosť organizmu. Nedali sme sa odradiť ani jej typickou arómou a pochutnali sme si na nej. Veríme, že touto lahôdkou sme pomohli ochrániť sa pred chrípkovým vírusom, ktorý na nás útočí z každej strany. Ako sa nám podarilo zvládnuť nové písmenko spojené s chrumkaním kapustičky, si môžete pozrieť  snímkach vo fotoalbume školy.

 • DEŇ 112

  Dňa 11.2.2020 sa uskutočnili aktivity v spolupráci s policajným zborom a SČK v Košiciach v rámci Európskeho dňa čísla tiesňového volania 112. Štvrtáci sa naučili, kedy použiť číslo integrovaného záchranného systému, ako správne komunikovať pri kontaktovaní linky. Dobrovoľníčky Slovenského Červeného kríža žiakom ukázali ako poskytnúť prvú pomoc, ako uložiť raneného do stabilizovanej polohy. Žiaci si aj prakticky dané činnosti vyskúšali. Domov si odniesli cenné poznatky, zážitky a pexeso.

 • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - školské kolo

  05.02.2020 sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády v kategórii E - odbor zoológia. Po napísaní testu  a následnom vyhodnotení sa zúčastnené súťažiace umiestnili v tomto poradí:
  1. miesto: Michaela Mišková V.B
  2. miesto: Berenika Hajdu VII.B
  3. miesto: Hana Pšenicová V.A, Chiara Hakyová VII.C
  Žiačkam blahoželáme a súťažiacim na 1. a 2. mieste prajeme veľa úspechov na obvodnom  kole BIO olympiády.

 • OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV

  18.01.2020 sa uskutočnilo školské kolo pilotného programu Olympiáda ľudských práv, ktorého sa zúčastnilo 5 vybraných  žiakov, ktorí prejavili záujem o problematiku ľudských práv. Umiestnenie bolo následovné:
  1. miesto: Damián Vološiny VIII.B
  2. miesto: Bianka Drotárová VIII.A, Zuzana Jesenská VIII.B
  3. miesto: Karol Janurik VIII.A.
  Traja najúspešnejší žiaci školského kola sa 18.02.2020 zúčastnia mestského kola OĽP. Všetkým žiakom za snahu  a výsledky ďakujeme.

 • VŠTKOVEDKO - vyhodnotenie

  Do veľkého súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími sa dňa 28.11.2019 zapojilo 48 súťažiacich v troch kategóriách: 13 druhákov, 15 tretiakov a 20 štvrtákov. Žiaci boli odmenení diplomom a vecnými cenami.
  Titul Všetkovedko školy  získal Adam Belko 3.A
  Všetkovedkom sa stali: Radoslava Mária Kalakayová 2.A, Eliška Kamenská 2.A, Dominika Pučanová  2.A, Lívia Pástorová 2.B, Adam Fedák 3.A, Viktória Spišáková 3.B, Amália Bucková 4.A, Oliver Široký 4.A, Michal Šterbák 4.B.
  Ostatní žiaci sa stali  Všetkovedkovým  učňom. Všetkým srdečne blahoželáme!

 • ROVESNÍCKA SKUPINA

  Rovesnícka skupina pokračovala vo svojom preventívnom programe dňa 6. 2. 2020 a to v školskom klube detí s našimi prváčikmi. Žiaci 1.A sa zoznámili s ôsmačkami - členkami rovesníckej skupiny, ktoré im pripravili edukatívne  no zároveň zábavné aktivity v rámci primárnej prevencie.

 • VÝPIS VYSVEDČENIA

  V piatok 31.01.2020 sa na našej škole rozdávali výpisy vysvedčení pánom námestníkom primátora mesta Košice – p. Mgr. Marcelom Gibódom. Pán námestník navštívil triedu I.A, našim najmenším a veľmi šikovným prváčikom rozdal výpis vysvedčenia, porozprával sa s nimi o ich obľúbených predmetoch, spolužiakoch a atmosfére v škole. Celá škola a hlavne naši prváčikovia sa návšteve  pána námestníka potešili a navzájom si zaželali veľa úspechov v pracovnom aj osobnom živote.

 • LYŽOVAČKA NA JAHODNEJ

  V dňoch 28. - 30. januára 2020 sa naši tretiaci a štvrtáci zúčastnili v lyžiarskom stredisku Jahodná lyžiarskeho kurzu. Pani Zima nám, tohto roku  počas lyžovačky dopriala sneženie aj slnečné lúče. Každý sa niečo nové naučil alebo zdokonalil. Všetci si však spoločne odnášali z kopca pekné zážitky. 

 • HRA AKO FORMA VÝCHOVY

  Mária Podhájecká uvádza: "Hra predstavuje v živote dieťaťa najprirodzenejšiu činnosť, prostredníctvom ktorej absorbuje do vlastného vedomia obrovské množstvo poznatkov, podnetov, skúseností. Je informačnou bránou do duše dieťaťa, ktorá mu dokáže sprostredkovať prísun vnemov, pocitov, impulzov, ktorá ich dokáže transformovať do chápateľnej podoby a pomôže ich pretvoriť na vedomosti. Hra je súčasne prostriedkom, ako dieťa môže vyjadriť vlastné vnútorné pocity, postoje, vlastné kompetencie a dať ich najavo okoliu. Je neodmysliteľným komunikačným prostriedkom na ceste von a dnu. Pohybová hra nie je len o zábave a učení, objektívne prispieva k rozvoju osobnosti dieťaťa a jeho zručnostiam". Aj vďaka RZ pri ZŠ Tomášikova sa deti v ŠKD hrajú s novými hračkami, športovými pomôckami a spolu s pani vychovávateľkami vytvárajú krásne výrobky.

 • SNEHOVÉ STAVBY V ŠKD

  Tento rok nám pani Zima nadelila snehovú perinu. V školskom klube sme si preto zasúťažili o naj stavbu a snehuliaka zo snehu. Deti celé popoludnie stavali, stavali a stavali. Škoda len, že mrkva skončila v brušku a nie na snehuliakovom nose. Pozrite, ako im chutilo.