Aktivity školy

 • ČO JA UŽ VIEM

  Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci na hodinách informatiky zapojili do súťaže „Čo ja už viem“. V troch kolách zistili, čo si pamätajú a čo zabudli. Po sčítaní bodov je rebríček najlepších troch v ročníku nasledovný:
  5. ročník: Tomáš Hanzel /5.B/, Damián Hurta /5.C/, František Lopatník /5.C/
  6. ročník: Johana Blaščíková /6.B/, Sofia Frigová /6.B/, Richard Machan /6.B/
  7. ročník: Ondrej Lopatník /7.A/, Monika Sitášová /7.A/, Simona Višňovská /7.C/
  8. ročník: Adam Čižmár /8.B/, Peter Nemec /8.B/, Sebastián Jonáš Safko /8.B/
  9. ročník: Jozef Balogh /9.A/, Katarína Sovová /9.A/, Áron Velat /9.B/

 • ZÁKLADNÝ PLAVECKÝ VÝCVIK

  Základný plavecký výcvik absolvovali žiaci III.B triedy. Niektorí sa v plaveckých štýloch zdokonalili, iní sa naučili plávať. Na hodiny plávania sa vždy veľmi tešili. Zásluhou p. učiteľky Petry Kovalčíkovej žiaci pri záverečnom testovaní preplávali 50 m. Odmenou im bol dobrý pocit, pochvala i Mokré vysvedčenie.

 • TÝŽDEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

  V mesiaci jún sa žiaci I. stupňa zapojili do Týždňa finančnej gramotnosti. Jednoduchými aktivitami sa oboznamovali  s hodnotou peňazí  v živote človeka. Na hodinách matematiky nakupovali a predávali hračky, v rámci rozpočtu pripravovali nákup na oslavu pre svojich spolužiakov. Na výtvarnej výchove navrhovali platobnú kartu a cenovky v obchodoch. Na hodinách slovenského jazyka si prečítali rozprávky O zlatej rybke, O starčekovi, ktorý menil až vymenil, O Aladinovej čarovnej lampe a O troch grošoch. Rozprávali sa o sporení, o hospodárení s vreckovým. Žiaci III.A triedy zdramatizovali rozprávku O zlatej rybke a predstavili ju našim najmenším školákom. Prváčikovia sa dozvedeli, že v živote nie sú najdôležitejšie peniaze, ale iné veci  ako sú rodina, láska, zdravie, úsmev, kamaráti... A najväčším pokladom pre ich rodičov sú oni sami...
  Aj žiaci II. stupňa sa zapojili do Týždňa finančnej gramotnosti. Na hodinách  anglického jazyka sa žiaci zahrali na „Obchod“. Predávali a nakupovali v anglickom jazyku, v nemeckom jazyku a aj v ruskom jazyku. Na hodinách matematiky šiestaci sa učili prevziať zodpovednosť za svoje vlastné finančné rozhodnutia, osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami a financiami, vďaka ktorým si tieto životné potreby vieme zabezpečiť. Siedmaci sa zaujímavou aktivitou dozvedeli aký je rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou. Vypočítali odvody do sociálnej či zdravotnej poisťovne zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca, zisťovali celkovú cenu práce. Žiaci na základe svojich výpočtov vyplňovali výplatnú pásku a následne sa učili čítať výplatnú pásku.
  Všetci žiaci si užili aktivity a už sa tešia na ďalší týždeň s financiami.....

 • AKO SA BEZPEČNE SPRÁVAŤ V PRÍTOMNOSTI PSA

  24.6.2019 sa uskutočnila prednáška "Ako sa bezpečne správať v prítomnosti psa a ako sa o psa starať", ktorej sa zúčastnili žiaci druhého ročníka a 3.A triedy. Cieľom prednášky bolo naučiť žiakov správať sa v prítomnosti psa tak, aby sa predchádzalo útokom psov na deti a naučiť žiakov vnímať psa ako cítiacu bytosť. Zároveň sa uskutočnila zbierka pre psíkov v útulku (krmivo, uteráky...). Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť.

 • KURZ ANGLIČTINY S ANGLICK7M LEKTOROM

  V dňoch 10.6.14.6.2019 sa žiaci štvrtého ročníka a niekoľko žiakov tretieho ročníka zúčastnili na kurze angličtiny s anglickým lektorom Markom. Nielen v triede, ale aj na chodbe, nezvyklo znela angličtina. ….Good morning!.....How are you?....No sad!.... Hodiny boli zaujímavé a podnetné! Radosť žiakov bola veľká a aj lektor Mark sa tváril spokojne.

 • ANGLICKÉ DIVADELNÉ PREDSRTAVENIE

  Ani v tomto školskom roku sme nezabudli na návštevu anglického divadelného predstavenia. V priebehu školského roka sa ho postupne zúčastnili  žiaci 7. a 8. ročníka a žiaci 9. ročníka. Predstavenie THE ONLINES je inscenácia v anglickom jazyku „je o svete, v ktorom nie je všetko tak, ako vyzerá, o lajkoch, smajlíkoch, o prikrášlenej realite a o tom, že hľadať šťastie vo virtuálnom priestore je ako hľadať zmysel života v kope špinavých ponožiek.“
  Aj žiaci 5. a 6. ročníka navštívili anglické divadelné predstavenie, a to hru s názvom A BOLD RABBIT IN AFRICA, ktoré je pokračovaním minuloročného A BOLD RABBIT.  Divadelná adaptácia ponúkla opäť „hravosť, je apelom na množstvo pozitívnych vlastností - túžba cestovať a spoznávať, chuť učiť sa a zmúdrieť, veľmi výrazná je propagácia telocviku a pohybu, či záverečný slogan - všade dobre, doma najlepšie - prehlbuje vzťah k domovu a vlasti.“

 • ENGLISH STAR

  Dňa 13.5.2019 sme sa zapojili do medzinárodnej jazykovej súťaže English Star. Žiaci počas 45 minút vypracovali test a netrpezlivo očakávali výsledky. Všetci súťažiaci získajú diplom, a tí čo získali nad 80%  diplom so zlatou medailou. Vyhodnotenie súťaže bolo 10.6.2019, výhercom srdečne blahoželáme.

 • TOMÁŠIKOV MINIMARATÓN

  Dňa 21.6.2019 v školskom klube detí na základnej škole Tomášikova 31 v Košiciach sa konal beh olympijského dňa Tomášikov  minimaratón. Tejto športovej akcie sa zúčastnili deti 1. stupňa. Súťažilo sa v šiestich kategóriách. Počasie nám tento rok neprialo a tak sme boli nútení celý nimimaratón presunúť do našich telocviční. Toto skvelé popoludnie prišli podporiť aj naši milý hostia, vynikajúci športovci, hokejisti z HC KOŠICE Jakub Suja a Šimon Petráš. Víťazi jednotlivých kategórií boli ocenení medailou a vecnou cenou. Deti sa hokejistom veľmi potešili, čo dali najavo búrlivým potleskom. Veríme, že táto skvelá športová atmosféra rozbúchala nejedno detské srdce a stala sa motiváciou v dnešnom počítačovom svete, tráviť viacej voľného času na športoviskách, či už na futbale, atletickej dráhe, alebo na zimnom štadióne.

 • PRAVDA O DROGÁCH

  Aktivisti z Občianskeho  združenia Slovensko bez drog  v rámci celonárodnej informačnej kampane „Pravda o drogách“ pripravili dňa 20.6.2019 pre žiakov našej školy v rámci piatich vyučovacích hodín sériu protidrogových preventívnych prednášok. Žiakom piateho, šiesteho, siedmeho aj deviateho ročníka poskytli fakty a pravdivé informácie o drogách a ich účinkoch a o tom prečo a ako drogy škodia. Prednášky pozostávali z 10 tém/ právd o drogách ich účinkoch, závislosti a príčinách, ktoré vedú k užívaniu drog a vplyvu drog na myseľ a emócie. Cieľom prednášajúcich bolo poskytnúť  žiakom informácie o drogách skôr, ako sa k nim dostanú falošné a účelové informácie, ktoré by im poskytli tí, ktorí na drogách zarábajú. Poslaním kampane je, aby naši žiaci rozumeli tomu, prečo drogy nikdy nie sú a nebudú skutočným riešením akéhokoľvek problému, duševného stavu alebo životnej situácie. Prednášky mali veľký ohlas a žiaci sa aktívne zapájali nielen otázkami ale aj vlastnými postrehmi a získanými informáciami z rôznych zdrojov.

 • DEŇ DETÍ NA COLNOM ÚRADE

  V júny 2019 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili podujatia Deň detí na Colnom úrade v Košiciach. Žiaci mali možnosť vidieť prezentácie činností colného úradu: prehliadku čestnej stráže, služobné psy na vyhľadávanie tabaku a tabakových výrobkov, omamných a psychotropných látok, zbrane a donucovacie prostriedky používané pri výkone služby, XRF analyzátor, ktorý odhalí, či sú šperky skutočne vyrobené z drahých kovov, výstavu CITES (chránené rastliny a živočíchy), mobilný skener a mobilnú kanceláriu ba aj ukážky tovaru porušujúceho práva duševného vlastníctva (falzifikáty). Ako sa povie raz zažiť je  viac ako stokrát počuť. Zážitok so skutočnými predmetmi, ľuďmi či psíkom zanechalo v našich najmenších obrovský a nezabudnuteľný zážitok.

 • MAJSTROVSTVÁ OKRESU V ATLETIKE

  To, že naši žiaci sú naozaj skvelí športovci a obzvlášť sa im darí v atletike, potvrdili aj tento školský rok, keď  na okresnom kole žiakov a žiačok obhájili titul z predošlých rokov a opäť zvíťazili tak družstvo chlapcov, ako i družstvo dievčat.
  Vo veľkej konkurencii škôl okresu Košice I s náskokom obe družstvá obsadili 1. miesto a zabezpečili si tak postup na krajské kolo. Všetkým žiakom ďakujeme za bojovnosť a skvelé výkony.
  Výsledková listina

 • RECYKLUJ A VYHRAJ

  V 16. ročníku súťaže s firmou MILK-AGRO "Recykluj a vyhraj" sme získali v zbere viečok od jogurtov z 54 škôl 3. miesto. Vyzbierali sme 58 kg. Najlepší zberači boli ocenení peknými vecnými cenami. Na 1. mieste sa umiestnil Matej Sepeši, ktorý získal za 7000 viečok tablet od firmy MILK-AGRO. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

 • ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ LIGA - oceňovanie

  Dňa 13.6.2019 sa naši žiaci I. st. ZŠ Tomášikova 31, Košice, zúčastnili slávnostného odovzdávania cien v rôznych súťažiach Školskej športovej lige na Magistráte mesta Košice. Boli  ocenené plavkyne Tamara Bretzová žiačka II.A, ktorá získala  medailu za 1. miestoMichaela Šolcová, žiačka IV. B, ktorá v plávaní skončila na 2. mieste.
  Žiaci IV. ročníkov sa zúčastnili na športovej súťaži vo vybíjanej a skončili na peknom 2. mieste. Sú to títo žiaci: Michaela Szabová IV.A, Jakub Rendek IV.,
  Luka Ondro IV.A., Petra Šterbáková  IV.B., Mária Pástorová IV.B, Hani AL-Zabidy IV.B, Richard Vereb IV.C., Zuzana Hrabovská IV.C., Lívia Moravcová IV.C, Jakub Prokop IV.C, Peter Kačmarik IV.C., Viktória Bugorčíková IV.C., Tomáš Kišidai IV.C. Všetkým úspešným športovcom blahoželáme!

 • LETNÉ ARANŽOVANIE

  Naše šikovné žiačky Lea Dučaiová z 8.A a Karolína Lagínová zo 6.C, získali 1. miesto, každá vo svojej kategórií, v krajskom kole súťaže v letnom aranžovaní. Vytvorili nádherné kytičky, čelenky a náramky pre družičky. Srdečne blahoželáme!

 • PREDNÁŠKA PRE DEVIATAKOV

  Naša škola nadviazala v septembri spoluprácu s Regionálnym Úradom Verejného Zdravotníctva, ktorý dňa 13.6.2019 sprostredkoval pre žiakov deviateho ročníka zaujímavú prednášku na tému: „Problematika prevencie pohlavne prenosných ochorení“. Prednášku viedla MUDr. Kollárová, ktorá priblížila deviatakom  vznik, prenos a prevenciu pohlavných chorôb - kvapavky, syfilisu, AIDS. Po prednáške následovala veľmi zaujímavá diskusia. Žiakov prednáška zaujala, takže dostali fundovanú odpoveď na ich množstvo otázok.

 • NETRADIČNÁ VÝTVARNÁ VÝCHOVA

  Žiaci 6. ročníka sa v máji zúčastnili komentovanej prehliadky komiksovej tvorby Rada Repického. Žiaci mali možnosť v priestoroch múzea V. Löfflera zažiť netradičnú hodinu výtvarnej výchovy. Vytvorili si svoju vlastnú hviezdičku a vyrobili pexeso. Všetky hviezdičky nalepili na spoločný kartón a výsledok si môžete pozrieť na chodbe našej školy.

 • ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

  Dňa 30. mája 2019 sa na našej škole konal už 4. ročník Školskej športovej olympiády. Po prvý krát súťažilo v jeden deň asi 230 žiakov z 1. stupňa. Každoročne nás potešia svojou návštevou aj členovia Olympijského klubu v KE. Tento rok to bol Tomáš Čech a František Králka.  Atmosféra bola akčnejšia ako pri súťažení, tak aj pri vyhodnocovaní. Žiaci boli súdržnejší a srdečnejší.
  Súťažilo sa v štyroch disciplínach: 1. skok z miesta, 2. prekážková dráha, 3. hod  plnou loptou,  4. rýchlostný beh. Keďže nám počasie tento rok neprialo, všetky disciplíny sme zvládli v našich dvoch telocvičniach. Výhercovia si odniesli krásne,  praktické ceny a všetci súťažiaci  sa potešili sladkej odmene. Žiaci sa na túto akciu  vždy tešia, prekonávajú sami seba, upevňujú vzťahy v kolektíve a hlavne pristupujú k hre fair play.  Krásna akcia, ktorá z roka na rok naberá na vážnosti, kráse a zážitkovosti. Keďže dnešná mládež strávi väčšiu časť svojho voľného času pri PC, televízii, telefónoch.... Vďaka tejto akcii si žiaci uvedomujú dôležitosť pohybu a do určitej miery aj priaznivý vplyv na ich zdravie. V očiach prvákov sa objavila aj slzička smútku nad neúspechom, ale zážitok, ktorý im zostáva v srdiečkach stojí aj za tú vyronenú slzu. Starší žiaci začínajú chápať, že športový úspech niečo stojí, ale veľa dáva. No a radosť v očiach všetkých žiakov je asi ten najväčší úspech pre nás všetkých,  ktorý hovorí za všetko.
  Naša športová olympiáda sa dostala aj na stránky denníka Korzár. Prečítajte si celý článok.

 • BOTANIKIÁDA

  Dňa 29.5.2019 sa  konal  10. ročník projektu Botanikiáda. Regionálneho kola Botanikiády sa zúčastnili úspešné riešiteľky školského kola žiačky piateho ročníka Tamara Liptáková a Gabriela Podolinská. Desiaty ročník Botanikiády mal podtitul  „Vyrobené z rastlín“ a uskutočnil sa v priestoroch Botanickej záhrady v Košiciach. Súťažné stanovištia boli aj  v areáli Botanickej záhrady a žiačky si preverili nielen teoretické vedomosti ale aj praktické zručnosti.

 • Žiaci 3. ročníka sa  v máji 2019 zúčasnili školy v prírode na Červenom Kláštore. Ubytovaní boli v krásnom penzióne Pĺtnik v blízkosti Dunajca. Napriek daždivému počasiu si naši tretiaci pobyt naplno užili. Pani učiteľky si pre nich pripravili  návštevu Červeného Kláštora a výlet na Ľubovniansky hrad. V kláštore sa tretiaci dozvedeli veľa zaujímavosti o živote mníchov, absolvovali tu aj výstavu biblií, kde mali možnosť vidieť veľmi staré biblie, vodeodolné biblie, ale aj najmenšiu bibliu vo veľkosti zápalkovej krabičky. Výlet na Ľubovniansky hrad sa veľmi vydaril. Žiaci spoznali históriu hradu, za slnečného počasia navštívili aj skanzen. Každý večer bol pre nich pripravený zaujímavý  program - pyžamová párty s plyšovými hračkami, karneval, bingo a rôzne kvízy.  Naši tretiaci sa už teraz tešia na ďalší rok.

 • MAJSTER/KA SUDOKU

  Dňa 28.5.2019 sa našej škole uskutočnil 4. ročník súťaže Majster/ka sudoku pod vedením pani učiteľky Špirkovej. Súťaž začína získavať na popularite.  Svedčí o tom neustále narastajúci počet súťažiach. Tento školský rok sa do súťaže prihlásilo 49 žiakov. Súťažili v dvoch rôznych kategóriách: 5. – 6. ročník a 7. – 9. ročník. Pravidlá boli jednoduché: vyriešiť tri sudoku rôznej náročnosti v priebehu 45 minút. Bodovalo sa každé správne zapísané číslo. V prípade rovnakého počtu bodov rozhodol čas. Prvé tri miesta boli odmenené nielen diplomom, ale aj hodnotnými vecnými cenami. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a výhercom ešte raz srdečne blahoželá celá predmetová komisia matematiky.
  Výhercovia kategórie 5.- 6. ročník: 1. miesto – Daniel Sitáš /5.A/, 2. miesto – Karolína Laginová /6.C/, 3. miesto – Natália Kuľková /6.C/
  Výhercovia kategórie 7.- 9. ročník: 1. miesto – Daniela Redaiová /9.A/, 2. miesto – Alexander Boháč /9.B/, 3. miesto – Barbora Lažíková /9.A/