Aktivity školy

 • RECYKLUJ A VYHRAJ

  V 16. ročníku súťaže s firmou MILK-AGRO "Recykluj a vyhraj" sme získali v zbere viečok od jogurtov z 54 škôl 3. miesto. Vyzbierali sme 58 kg. Najlepší zberači boli ocenení peknými vecnými cenami. Na 1. mieste sa umiestnil Matej Sepeši, ktorý získal za 7000 viečok tablet od firmy MILK-AGRO. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

 • ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ LIGA - oceňovanie

  Dňa 13.6.2019 sa naši žiaci I. st. ZŠ Tomášikova 31, Košice, zúčastnili slávnostného odovzdávania cien v rôznych súťažiach Školskej športovej lige na Magistráte mesta Košice. Boli  ocenené plavkyne Tamara Bretzová žiačka II.A, ktorá získala  medailu za 1. miestoMichaela Šolcová, žiačka IV. B, ktorá v plávaní skončila na 2. mieste.
  Žiaci IV. ročníkov sa zúčastnili na športovej súťaži vo vybíjanej a skončili na peknom 2. mieste. Sú to títo žiaci: Michaela Szabová IV.A, Jakub Rendek IV.,
  Luka Ondro IV.A., Petra Šterbáková  IV.B., Mária Pástorová IV.B, Hani AL-Zabidy IV.B, Richard Vereb IV.C., Zuzana Hrabovská IV.C., Lívia Moravcová IV.C, Jakub Prokop IV.C, Peter Kačmarik IV.C., Viktória Bugorčíková IV.C., Tomáš Kišidai IV.C. Všetkým úspešným športovcom blahoželáme!

 • LETNÉ ARANŽOVANIE

  Naše šikovné žiačky Lea Dučaiová z 8.A a Karolína Lagínová zo 6.C, získali 1. miesto, každá vo svojej kategórií, v krajskom kole súťaže v letnom aranžovaní. Vytvorili nádherné kytičky, čelenky a náramky pre družičky. Srdečne blahoželáme!

 • PREDNÁŠKA PRE DEVIATAKOV

  Naša škola nadviazala v septembri spoluprácu s Regionálnym Úradom Verejného Zdravotníctva, ktorý dňa 13.6.2019 sprostredkoval pre žiakov deviateho ročníka zaujímavú prednášku na tému: „Problematika prevencie pohlavne prenosných ochorení“. Prednášku viedla MUDr. Kollárová, ktorá priblížila deviatakom  vznik, prenos a prevenciu pohlavných chorôb - kvapavky, syfilisu, AIDS. Po prednáške následovala veľmi zaujímavá diskusia. Žiakov prednáška zaujala, takže dostali fundovanú odpoveď na ich množstvo otázok.

 • NETRADIČNÁ VÝTVARNÁ VÝCHOVA

  Žiaci 6. ročníka sa v máji zúčastnili komentovanej prehliadky komiksovej tvorby Rada Repického. Žiaci mali možnosť v priestoroch múzea V. Löfflera zažiť netradičnú hodinu výtvarnej výchovy. Vytvorili si svoju vlastnú hviezdičku a vyrobili pexeso. Všetky hviezdičky nalepili na spoločný kartón a výsledok si môžete pozrieť na chodbe našej školy.

 • ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

  Dňa 30. mája 2019 sa na našej škole konal už 4. ročník Školskej športovej olympiády. Po prvý krát súťažilo v jeden deň asi 230 žiakov z 1. stupňa. Každoročne nás potešia svojou návštevou aj členovia Olympijského klubu v KE. Tento rok to bol Tomáš Čech a František Králka.  Atmosféra bola akčnejšia ako pri súťažení, tak aj pri vyhodnocovaní. Žiaci boli súdržnejší a srdečnejší.
  Súťažilo sa v štyroch disciplínach: 1. skok z miesta, 2. prekážková dráha, 3. hod  plnou loptou,  4. rýchlostný beh. Keďže nám počasie tento rok neprialo, všetky disciplíny sme zvládli v našich dvoch telocvičniach. Výhercovia si odniesli krásne,  praktické ceny a všetci súťažiaci  sa potešili sladkej odmene. Žiaci sa na túto akciu  vždy tešia, prekonávajú sami seba, upevňujú vzťahy v kolektíve a hlavne pristupujú k hre fair play.  Krásna akcia, ktorá z roka na rok naberá na vážnosti, kráse a zážitkovosti. Keďže dnešná mládež strávi väčšiu časť svojho voľného času pri PC, televízii, telefónoch.... Vďaka tejto akcii si žiaci uvedomujú dôležitosť pohybu a do určitej miery aj priaznivý vplyv na ich zdravie. V očiach prvákov sa objavila aj slzička smútku nad neúspechom, ale zážitok, ktorý im zostáva v srdiečkach stojí aj za tú vyronenú slzu. Starší žiaci začínajú chápať, že športový úspech niečo stojí, ale veľa dáva. No a radosť v očiach všetkých žiakov je asi ten najväčší úspech pre nás všetkých,  ktorý hovorí za všetko.
  Naša športová olympiáda sa dostala aj na stránky denníka Korzár. Prečítajte si celý článok.

 • BOTANIKIÁDA

  Dňa 29.5.2019 sa  konal  10. ročník projektu Botanikiáda. Regionálneho kola Botanikiády sa zúčastnili úspešné riešiteľky školského kola žiačky piateho ročníka Tamara Liptáková a Gabriela Podolinská. Desiaty ročník Botanikiády mal podtitul  „Vyrobené z rastlín“ a uskutočnil sa v priestoroch Botanickej záhrady v Košiciach. Súťažné stanovištia boli aj  v areáli Botanickej záhrady a žiačky si preverili nielen teoretické vedomosti ale aj praktické zručnosti.

 • Žiaci 3. ročníka sa  v máji 2019 zúčasnili školy v prírode na Červenom Kláštore. Ubytovaní boli v krásnom penzióne Pĺtnik v blízkosti Dunajca. Napriek daždivému počasiu si naši tretiaci pobyt naplno užili. Pani učiteľky si pre nich pripravili  návštevu Červeného Kláštora a výlet na Ľubovniansky hrad. V kláštore sa tretiaci dozvedeli veľa zaujímavosti o živote mníchov, absolvovali tu aj výstavu biblií, kde mali možnosť vidieť veľmi staré biblie, vodeodolné biblie, ale aj najmenšiu bibliu vo veľkosti zápalkovej krabičky. Výlet na Ľubovniansky hrad sa veľmi vydaril. Žiaci spoznali históriu hradu, za slnečného počasia navštívili aj skanzen. Každý večer bol pre nich pripravený zaujímavý  program - pyžamová párty s plyšovými hračkami, karneval, bingo a rôzne kvízy.  Naši tretiaci sa už teraz tešia na ďalší rok.

 • MAJSTER/KA SUDOKU

  Dňa 28.5.2019 sa našej škole uskutočnil 4. ročník súťaže Majster/ka sudoku pod vedením pani učiteľky Špirkovej. Súťaž začína získavať na popularite.  Svedčí o tom neustále narastajúci počet súťažiach. Tento školský rok sa do súťaže prihlásilo 49 žiakov. Súťažili v dvoch rôznych kategóriách: 5. – 6. ročník a 7. – 9. ročník. Pravidlá boli jednoduché: vyriešiť tri sudoku rôznej náročnosti v priebehu 45 minút. Bodovalo sa každé správne zapísané číslo. V prípade rovnakého počtu bodov rozhodol čas. Prvé tri miesta boli odmenené nielen diplomom, ale aj hodnotnými vecnými cenami. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a výhercom ešte raz srdečne blahoželá celá predmetová komisia matematiky.
  Výhercovia kategórie 5.- 6. ročník: 1. miesto – Daniel Sitáš /5.A/, 2. miesto – Karolína Laginová /6.C/, 3. miesto – Natália Kuľková /6.C/
  Výhercovia kategórie 7.- 9. ročník: 1. miesto – Daniela Redaiová /9.A/, 2. miesto – Alexander Boháč /9.B/, 3. miesto – Barbora Lažíková /9.A/

 • OLIHO PRÍBEH - preventívny projekt

  Dňa 27. mája 2019 sa žiaci III.A a III.B triedy zúčastnili preventívneho programu venovanému bezpečnosti detí na železnici. Major Beáta Zelenáková z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach poučila deti o nebezpečenstve nerešpektovania svetelných a zvukových výstražných  znamení na železničných priecestiach. Deti sa dozvedeli o bezpečnom správaní sa na nástupišti a úlohe železničnej polície. V animovanom filme Oliho príbeh deti spolu s Oliverom sledovali osudy Petra, Filipa a Nikol, ktoré prišli o život v dôsledku nezodpovedného správania sa v železničnom priestore.  Najaktívnejší boli odmenení pexesom a omaľovankami.

 • SEKTY A NEBEZPEČNÉ SPOLOČENSTVÁ

  Dňa 27.5.2019 sa uskutočnila zaujímavá prednáška pre našich deviatakov v spolupráci s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Košiciach. V prednáške "Sekty a nebezpečné spoločenstvá" sa naši deviataci dozvedeli, aké sekty sa vyskytujú v našom meste a aké sú praktiky a nástrahy, na ktoré si musia dávať žiaci pozor, aby  neboli do takejto sekty prípadne spoločenstva zlákaní. 

 • V dňoch od 20. mája do 24. mája 2019 žiaci štvrtého ročníka strávili školu v prírode v národnom parku Poloniny. Počasie nám dovolilo uskutočniť obhliadku blízkeho prírodného biokúpaliska Sninské rybníky, ktoré využíva technológiu samočistenia vody pomocou rastlín a rias a taktiež prechádzku do mesta Snina, ktoré je vzdialené 3 km. Tenisové kurty v blízkosti hotela Kamei nám umožnili športové aktivity uprostred lesného prostredia na čerstvom vzduchu. Nechýbali obľúbení Ovocníčkovia, futbal, aj skákanie na gume. Žiakom sa veľmi páčila návšteva múzea v Zemplínskych Hámroch, ktorá ich oboznámila s expozíciami banskej činnosti. Na vlastné oči sa nám podarilo vidieť jedinečný minerál Vihorlatit. V strede týždňa trávili žiaci dopoludnie v bazéne a poobede predviedli svoju jedinečnosť v súťaži: ŠVP má talent. Nezabudli sme ani na najobľúbenejšiu aktivitu Veselý jarmok, ktorý pomocou zážitku pomohol žiakom porozumieť financiám. Žiaci pocítili zážitok z poznávania, prekonávania i objavovania, čím sme splnili cieľ našej školy v prírode.

 • BESEDA V MESTSKEJ KNIŽNICI

  Dňa 22.5.2019 sa naši deviataci v rámci hodiny ruského jazyka zúčastnili na besede v mestskej knižnici pre mládež. Prostredníctvom prečítaných úryvkov diel M.A. Šolochova sa žiaci dozvedeli o jeho živote a diele. Odchádzali spokojní a obohatení o ďalšie vedomosti.

 • LIVE CLASS

  V utorok 19.5.2019 sa naši žiaci (Áron Velat, Tomáš Sabo, Katka Leniusová z IX.B, Milan Mičieta, Rišo Holler, Katka Sovová, Barborka Lažíková, Barborka Beneová, Janko Marhefka z IX.A a Adam Čižmár z VIII.B) a p. uč. Bretzová zúčastnili medzinárodného projektu vydavateľstva Ventures Books s názvom "Live Class". Počas hodiny anglického jazyka sa pod vedením lektora Michaela Branda z Veľkej Británie porozprávali po anglicky  s rovesníkmi z dvoch škôl z Česka,  dvoch z Poľska,  jednej z Baskicka a dvoch z Ukrajiny.  Témou vyučovacej hodiny bola Nezvyčajná škola (Unusual school).  Podľa reakcií žiakov to bola veľmi vydarená aktivita  v ktorej si porovnali vedomosti, pohotovosť a spontánnosť v rozhovoroch a sami uznali,  že nie je dôvod mať pri komunikácii v angličtine žiadne obavy. Účastnícky certifikát "Live Class" je len príjemnou bodkou za touto vydarenou akciou.  

 • TOMÁŠIKOVA TANCOVALA ŠTVORYLKU

  Aj tento rok sa zišli v piatok na Hlavnej ulici školáci, ktorí pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice prišli zatancovať štvorylku. Je tradíciou, že aj naša škola prispieva k tomu, aby Košice bojovali v súťaži miest Európy. Teší nás, že tento rok presne 200 našich žiakov 6. - 9. ročníka prispelo k tomu, aby Košice opäť obhájili už jedenáste prvenstvo.

 • KORČULIARSKY KURZ

  V mesiaci marec  a  apríl  naši najmenší školáci spolu s tretiakmi trávili hodiny telesnej výchovy na zimnom štadióne. V Crow Aréne zdolávali prvé krôčky na ľade, aby si  radosťou z pohybu  vychutnávali krásy korčuľovania. Kurz korčuľovania sa im veľmi páčil a už teraz sa tešia na ďalší...

 • LITERÁRNE KOŠICE JÁNA ŠTIAVNICKÉHO

  Pod týmto názvom sa skrýva súťaž adresovaná literárnym talentom základných škôl nášho mesta,  ale aj blízkeho a vzdialeného okolia. Každoročne sa do nej zapájajú stovky žiakov a naša škola nie je výnimkou.
  V tomto ročníku sa podarilo nášmu zástupcovi – Matejovi Fedákovi z 8.B – dostať sa medzi najlepších. A hoci sa na stupienok pre víťazov nedostal, čestné uznanie za Bájku o morčati a zajacovi nás určite potešilo.  Toto ocenenie je totiž dôkazom, že sa naše literárne talenty v silnej  konkurencii nestratia.
  Diplom

 • DEŇ NARCISOV

  Tradičnou celoslovenskou akciou, do ktorej sa aktívne zapája  Žiacky parlament našej školy, je Deň narcisov.  Ani tento rok nebol výnimkou. Napriek tomu, že žiaci 2. stupňa mali v tento deň naplánované filmové predstavenie v OC Galéria, pri nástupe pred odchodom do kina ochotne prispievali do pokladničky, ktorú im ponúkali členovia Žiackeho parlamentu. A pretože 1.stupeň vyučovanie mal, šikovné štvrtáčky navštívili postupne všetky triedy a nezabudli osloviť aj pani kuchárky a pani upratovačky. Po návrate z kina akciu Dňa narcisov zavŕšili znovu členovia žiackeho parlamentu, ktorým sa podarilo osloviť aj okoloidúcich chodcov pred našou školou. A tak sme tento deň mohli nazvať  úspešným, pretože vďaka sume 219,93€ pomôžeme tým, ktorí to veľmi potrebujú.
  Poďakovanie za účasť na zbierke

 • NOVÉ BEŽECKÉ NÁDEJE

  Dňa 2. mája 2019  sa miešané družstvo 10-tich žiakov našej školy zúčastnilo súťaže  ATLETIKA HROU 2019 a MINI CITY RUN. V behu na 800 m sa žiačke  Nine Juríkovej a žiakovi  Karimovi Al -Zabidimu podarilo dobehnúť do cieľa tesne za víťazmi a umiestnili sa na krásnych 2. miestach. Domov si odniesli diplom, medailu a hodnotné vecné ceny. Ďakujeme  našim žiakom za reprezentáciu školy.

 • V dňoch 29. apríla až 3. mája 2019 žiaci 2. ročníka strávili školu v prírode v očarujúcom Pieninskom národnom parku. Počasie nám zo začiatku neprialo, ale my sme sa nenechali zaskočiť dažďom a vychutnávali sme si čaro pešej turistiky popri rieke Dunajec, ktorá tvorí prirodzenú hranicu medzi Poľskom a Slovenskom, pozorujúc splavujúcich pltníkov. Nezabudnuteľná bola prehliadka Červeného kláštora, ktorý preslávil aj mních Cyprián-zberateľ liečivých rastlín. V stredu sa počasie umúdrilo a svoje čaro nám ukázali Tri koruny. Vo štvrtok sme sa vybrali na výlet do Ľubovnianskeho hradu,postaveného v 14. storočí a nezabudli sme ani na Ľubovniansky skanzen s ukážkami ľudovej architektúry Spiša a Šariša. Počasie bez dažďa umožnilo venovať sa aj športovým aktivitám v prírode. Pobyt na čerstvom vzduchu nám všetkým prospel a splnil tak cieľ našej školy v prírode.