Dokumenty

Rodičovské združenie pri ZŠ na Tomášikovej 31 v Košiciach

Zasadnutia RZ
       

27.09.2018                 Zápisnica zo stretnutia Rodičovskej rady /RR/                              

07.06.2018                 Zápisnica zo stretnutia Rodičovskej rady /RR/                              
26.04.2018                 Zápisnica zo stretnutia Rodičovskej rady /RR/                              
11.01.2018                 Zápisnica zo stretnutia Rodičovskej rady /RR/                              
23.11.2017                 Zápisnica zo stretnutia Rodičovskej rady /RR/                              
07.09.2017                 Zápisnica zo stretnutia Rodičovskej rady /RR/                              

12.01.2017                 Zápisnica zo stretnutia Rodičovskej rady /RR/                              
24.11.2016                 Zápisnica zo stretnutia Rodičovskej rady /RR/                              
14.09.2016                 Zápisnica zo stretnutia Rodičovskej rady /RR/                              

02.06.2016                 Zápisnica zo stretnutia Rodičovskej rady /RR/                              
26.11.2015                 Zápisnica zo stretnutia Rodičovskej rady /RR/                              
24.09.2015                 Zápisnica zo stretnutia Rodičovskej rady /RR/                              

23.04.2015                 Zápisnica zo stretnutia Rodičovskej rady /RR/                              
27.11.2014                 Zápisnica zo stretnutia Rodičovskej rady /RR/                              
25.09.2014                 Zápisnica zo stretnutia Rodičovskej rady /RR/