Comenius 2012 - 2014

MILÍ ŽIACI !!!
     V školskom roku 2012/2013 dosiahla naša Základná škola veľký úspech. Stala sa jednou z mála inštitúcií, ktoré získali grant EÚ v rámci operačného programu Vzdelávanie, konkrétne podprogramu Comenius – multilaterálne partnerstvá škôl.
     Pre nás všetkých to znamená, že počas nasledujúcich dvoch školských rokov sa našimi partnerskými inštitúciami stanú základné školy z Nemecka, Českej republiky, Veľkej Británie, Talianska, Španielska, Švédska, Grécka a Litvy. Projekt, ktorý sme spoločnými silami vytvorili sa nazýva „Through Our Eyes“ (Našimi očami). Ide o zmiešaný viacpredmetový projekt, ktorý sa týka najmä výtvarnej výchovy, anglického jazyka a informatiky.

     Jeho cieľom je, aby žiaci a učitelia spoznávali bohatstvo a rozmanitosť iných európskych kultúr a vzdelávacích systémov a prostredníctvom výtvarných aktivít projektu rozvíjali svoje komunikačné a prezentačné zručnosti.
     Môže sa teda ľahko stať, že sa vaše výkresy ocitnú na medzinárodných výstavách v Španielsku, vo Švédsku, alebo kdekoľvek inde v našich partnerských školách, spoločne s maľbami a kresbami vašich rovesníkov zo zahraničia.
     Nejde však len o výstavu vašich originálnych výtvarných prác v zahraničí, ale aj o výmenu korešpondencie, nadviazanie nových priateľstiev, zlepšovanie cudzieho jazyka (nielen anglického), návštevy zahraničných učiteľov na vyučovacom procese našej školy a najmä o zistenie, že vzájomnou komunikáciou dokážeme prelomiť kultúrne, náboženské a etnické bariéry.
     Všetko o projekte Comenius sa môžete priebežne dozvedieť na webovej stránke našej školy 
www.zstomke.edu.sk v časti Comenius 2012-2014, alebo na informačnej nástenke projektu Comenius vo vestibule našej školy.

Správy zo zahraničných pobytov
PRAHA - 1. stretnutie: správa zo zahraničného pobytu v Prahe  
MONK FRYSTON - 2. stretnutie: správa zo zahraničného pobytu v Monk Fryston
ŠVÉDSKO - 3. stretnutie: správa zo zahraničného pobytu vo Švédsku
ŠPANIELSKO - 4. stretnutie: správa zo zahraničného pobytu v Španielsku
NEMECKO - 5. stretnutie: správa zo zahraničného pobytu v Nemecku

Spolu sme vytvorili
Európski umelci - kniha
Detské prvé dojmy - kniha
Príručka pre dobrú korešpondenciu - príručka
Slovník s jednoduchými  frázami v rôznych jazykoch - slovník
Albín Brunovský - životopis

Fotografie zo zahraničných pobytov nájdete vo fotoalbume školy