Oznamy
 

  Dátum   Udalosť
  01.04.2019   Návšteva knižnice, 4.A
  03.04.2019   Návšteva knižnice, 2.C
  03.04.2019   T9
  03.04.2019   Filmové predstavenie v Galérii - II. stupeň
  04.04.2019   Vyhodnotenie lit. tvorby žiakov -7.A
  04.04.2019   Nácvik súťaž mladých záchranárov
  05.04.2019   Hviezdoslavov Kubín
  05.04.2019   Ruské slovo celoslovenské kolo
  05. - 06.04.2019   Zápis do 1.ročníka
  06.04.2019   Nácvik streľby na súťaž CO
  08.04.2019   Jazykový festival
  09.04.2019   Matematická olympiáda - OK
  10.04.2019   Fórum ekológov - 8.ročník
  10.04.2019   Tomášikova plutvička - IV.ročník
  10.04.2019   Slávik Slovenska
  11.04.2019   Krajské kolo GEG olympiády
  11.04.2019   Filmové predstavenie v Galérii
  11.04.2019   Deň narcisov
  12.04.2019   Celoslovenské kolo v streľbe zo vzduchovky
  12. - 16.04.2019   Paríž
  16.04.2019   OK v orientačnom behu
  16.04.2019   Deň Zeme
  16.04.2019   Biologická olympiáda - OK
  17.04.2019   Riaditeľské voľno
  17.04.2019   Celomestský metodický deň
  18. - 23.04.2019   Veľkonočné prázdniny
  24.04.2019   II. hodnotiaca porada
  24. - 26.04.2019   PEER skupina – sústredenie
  25.04.2019   Rodičovské združenie
  29.04.2019   Divadelné predstavenie - 5.ročník

Aktivity v mesiaci apríl