Oznamy
 

  Dátum   Udalosť
  10.03.2020   Školské kolo Hviezdoslavov Kubín
  10.03.2020   Technické múzeum, 8.B
  10.03.2020   DOD pre MŠ
  11.03.2020   Školské kolo Hviezdoslavov Kubín
  11.03.2020   Návšteva knižnice, 9.B
  11.03.2020   Workshop – stretnutie rovesníckych skupín, 6.C
  11.03.2020   DOD pre predškolákov
  13.03.2020   Ruské slovo - KK, 5. – 9.ročník
  13.03. - 20.03.2020   Týždeň s matematikou
  14.03.2020   Skúšobné T9 matematika
  16.03.2020   Návšteva divadelného predstavenia, 5.A
  16.03. - 19.03.2020   Medzitriedny kvíz – 200.výročie A. Sládkoviča
  17.03.2020   Návšteva knižnice, 2.B
  18.03.2020   Steel park – Fyzikálne laboratórium, 9.A
  18.03.2020   FŠŠL florbal
  18.03.2020   DOD pre MŠ
  19.03.2020   OK Biblická olympiáda
  21.03.2020   Detská atletika
  23.03.2020   Klokanko, I. stupeň
  24.03.2020   Pytagoriáda P3, P4, P5
  24.03.2020   Workshop – stretnutie rovesníckych skupín, 6.C
  25.03.2020   Návšteva knižnice, 2.A
  25.03.2020   Pytagoriáda P6, P7, P8
  26.03.2020   KK Biologická olympiáda
  27.03.2020   Návšteva knižnice, 1.B
  27.03.2020   Vyučovanie – I. a II. stupeň - 5 vyučovacích hodín
  27.03.2020   ŠKD do 14.30 hod.

Aktivity v mesiaci marec