Oznamy
 

  Dátum   Udalosť
  03.06.2019   Exkurzia Kosit, IV.A
  03.06.2019   Preventívny program, VIII.B
  03.06.2019   Finále plaveckej ligy
  04.06.2019   Preventívny program, III.B
  04.06.2019   KK atletika žiačok a žiakov 
  04.06.2019   Výstava žiackych prác v Aide
  05.06.2019   Atletické preteky, slovenské finále
  06.06.2019   Rodičovské združenie, 16.30 - 17.30 hod.
  07.06.2019   Vybíjaná mini
  10.06. - 14.06.2019   Kurz ANJ
  12.06. - 14.06.2019   Majstrovstvá Slovenska CO mladých záchranárov
  13.06.2019   Letné aranžovanie
  13.06.2019   Botanická záhrada
  17.06.2019   Spev bez hraníc 3.,4.ročník
  17.06.2019   Účelové cvičenie, teória
  18.06.2019   Účelové cvičenie, prax
  19.06.2019   Fotenie
  20.06.2019   Slovensko bez drogy - prednáška
  20.06.2019   Exkurzia Kosit, II.B
  21.06.2019   Odovzdávanie KZ
  24.06.2019   Koniec prezúvania a návštev šatní
  24.06.2019   Koncoročná klasifikačná porada
  24.06.2019   Ako sa bezpečne správať v prítomnosti psa a ako sa o psa starať, 2.ročník
  26.06.2019   Divadlo v anglickom jazyku, 5.ročník
  25.06. - 26.06.2019   Odovzdávanie učebníc podľa harmonogramu
  27.06.2019   Rozlúčka s 9.ročníkom
  28.06.2019   Rozhlasová relácia, Žiacky parlament
  28.06.2019   Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

Aktivity v mesiaci jún