Oznamy

  Dátum   Udalosť
  01.02.2018   Tolerancia v triede 8.A
  02.02.2018   Polročné prázdniny
  05.02.2018   Biblická olympiáda - školské kolo
  06.02.2018   Bábkové divadlo - Guľko Bombuľko - 3. ročník
  06.02.2018   Geografická olympiáda - okresné kolo
  07.02.2018   Finančná gramotnosť - exkurzia - 7. ročník
  07.02.2018   Deň otvorených dverí pre MŠ /9.00 - 11.00 hod./
  08.02.2018   Deň otvorených dverí pre MŠ /9.00 - 11.00 hod./
  08.02.2018   Bábkové divadlo - Guľko Bombuľko - 1. ročník
  08.02.2018   Správna voľba povolania - 8.A
  10.02.2018   Skúšobné Testovanie 9
  13.02.2018   Ruské slovo
  13.02.2018   Olympiáda z nemeckého jazyka - krajské kolo
  13.02.2018   Večer v múzeu - 6. ročník
  13.02.2018   Fyzikálna olympiáda - 8., 9. ročník
  14.02.2018   Valentínska pošta
  15.02.2018   Dejepisná olympiáda - okresné kolo
  19.02.2018   Návšteva knižnice - 3.C
  19.02. - 23.02.2018   Čitateľský maratón /ANJ, NEJ/ - 7. - 9. ročník
  20.02.2018   Remeslá, Ozdob si svoj perník - 3.C
  21.02.2018   Finančná gramotnosť - exkurzia - 7. ročník
  22.02.2018   Divadlo Rómeo a Júlia - 9. ročník
  23.02.2018   VM Finančná gramotnosť - 2.A

Aktivity v mesiaci február