Oznamy

  Dátum   Udalosť
  05.- 07.06.2017   Riaditeľské testy - 4. ročník
  05.- 07.06.2017   Mobilné planetárium - 1. - 5. ročník
  07.06.2017   Atletika - krajské kolo
  07.06.2017   Beseda so spisovateľkou
  07.06.2017   Celý Sever číta deťom
  08.06.2017   Rodičovské združenie - informatívne, 16.30 - 17.30 hod.
  08.06.2017   T systems, 9.C
  12.06.2017   Slávnostné stretnutie víťazov šk. súťaží CVČ Domino
  13.06.2017   Riaditeľské voľno
  14. - 15.06.2017   Celoštátne kolo biologickej olympiády
  14.06.2017   Návšteva letiska, 9. ročník
  15.06.2017   Majster/ka sudoku, 5. - 9. ročník
  17.06.2017   Letné aranžovanie, krajské kolo
  19.06.2017   Finále školskej športovej ligy - plávanie
  19. - 20.06.2017   Účelové cvičenie
  20.06.2017   Návšteva knižnice - 1.A
  22.06.2017   Koncoročná klasifikačná porada
  23.06.2017   Koniec prezúvania a návštev v šatni
  26.06. - 27.06.2017   Odovzdávanie učebníc podľa harmonogramu
  29.06.2017   Školský časopis Čo je na TOM?
  29.06.2017   Rozlúčka s 9. ročníkom, 13.00 hod.
  30.06.2017   Žiacky parlament, rozhlasová relácia
  30.06.2017   Slávnostné ukončenie šk. roka 2016/2017

Aktivity v mesiaci jún