Oznamy

  Dátum   Udalosť
  04.04.2018   ,,Čas premien“ - beseda pre diebčatá, 7.ročníík
  04.04.2018   Kariérne poradenstvo 8.A
  05.04.2018   Ok vo volejbale žiakov
  06.04. - 07.04.2018   Zápis do 1.ročníka
  09.04.2018   OK Hviezdoslavov Kubín
  09.04.2018   OK MO Z6, Z7, Z8
  09.04.2018   SPŠE 9.ročník
  10.04.2018   Finančná gramotnosť – Exkurzia
  10.04.2018   Beseda s G. Futovou -  Exkurzia Prešov
  11.04.2018   Múdro sporiť a rozumne míňať – Exkurzia
  11.04.2018   OK BIO olympiády
  12.04.2018   Krajské kolo GEG olympiády
  12.04.2018   Filmové predstavenie v OC Galéria, II.stupeň
  13.04.2018   Deň narcisov
  17.04.2018   CVČ FILIA stretnutie rovesníckych skupín
  17.04.2018   Preventívny program - Sme tolerantní, 8.A
  20.04.2018   Deň Zeme
  20.04.2018   Divadelné predstavenie, 9.B
  24.04.2018   OK CO mladých záchranárov
  25.04.2018   Tomášikova plutvička, III.ročník
  25.04.2018   Výcvik rovesníckych skupín Krompachy
  25.04.2018   II. hodnotiaca porada
  26.04.2018   Rodičovské združenie

Aktivity v mesiaci apríl