Oznamy

  Dátum   Udalosť
  01.06.2018   MDD
  01.06. - 07.06.2018   Erasmus +
  01.06.2018   Návšteva knižnice, 2.B
  04.06.2018   Návšteva knižnice, 9.A, 9.B
  05.06.2018   Návšteva knižnice, 8.B
  06.06. - 07.06.2018   MS CO mladých záchranárov
  11.06.2018   Majster sudoku
  12.06.2018   Slávnostné stretnutie víťazov šk. súťaží, CVČ Domino
  12.06.2018   Návšteva knižnice, 8.C
  13.06.2018   Návšteva knižnice, 9.B
  13.06. - 14.06.2018   Celoštátne kolo biologickej olympiády
  13.06. - 14.06.2018   Účelové cvičenie
  13.06. - 14.06.2018   Tomášikov minimaratón
  14.06.2018   Návšteva knižnice, 8.A
  15.06.2018   STM Letisko  9. ročník
  18.06.2018   Finále ŠŠL v plávaní
  18.06. - 20.06.2018   Exkurzia v Kosite 2.A,B,C
  27.06.2018   Školský časopis Čo je na TOM?
  28.06.2018   Rozlúčka s 9.ročníkom o 12.00 hod.
  29.06.2018   Rozhlasová relácia Žiacky parlament
  29.06.2018   Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

Aktivity v mesiaci jún