Tomášikova 31, 040 01 Košice

vrátnica: 055/ 633 18 03
šk. mobil: 0911 886 810
fax: 055/ 799 87 48
email školy: zstomke31@gmail.com

Riaditeľka školy
telefón: 055/ 633 70 87
email:
zstomobsatnikova@gmail.com

Zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň
email: zstombelisova@gmail.com

Zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň
email: zstomhribova@gmail.com

Školská jedáleň
telefón: 055/ 633 22 71

Pedagogicko-psychologické poradenstvo
      Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Kontakt: 055/622 66 15, 055 625 29 81
Adresa: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice
email: skola@pppke.cvcmi.sk
Web: www.kpppke.eu

      Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva:
1. CŠPP, Bocatiova 1, kontakt: 055/787 16 11
2. Súkromné CŠPP, Letná 45 - PaedDr. Nováková M., kontakt: 055/623 02 24
3. Súkromné CŠPP, Starozagorská 8 - Mgr. Šimková S.