Keď sa v roku 1960 uprostred ničoho (pretože v okolí nestáli žiadne stavby) začala stavať veľká budova , vedelo sa, že  tu bude stáť nová škola. Obyvatelia  Mlynského náhonu, ako sa táto časť Košíc vtedy nazývala,  sa tešili, lebo väčšinu novovznikajúceho sídliska tvorili rodiny s malými i trochu väčšími deťmi.

Prvým dátumom v kronike školy je 4. február 1961. V ten deň  „bola škola slávnostne daná do užívania“, ako hovorí prvá strana školskej kroniky.  (Len tak na okraj – školy sa vtedy označovali rímskymi číslicami a tá naša mala číslo XVI.)                                                                                                                    

Prvým skutočným školským rokom bol však rok 1961/62. K nemu sa viažu viaceré „naj“ údaje:   
- v škole učilo sa 1752 žiakov,    
- z toho prvákov bolo 302 (triedy boli označené od  A až po H),       
- v triede III.D bolo 43 žiakov.

Po otvorení školy vtedajšie noviny písali: „Škola je vystrojená najmodernejšími učebnými pomôckami a zariadením.“  Napríklad od mája 1962 sa začal využívať aj televízor...   Škola mala v tom čase  aj zubnú ambulanciu a a ambulanciu detského lekára, aby nedochádzalo k narušovaniu vyučovania.

Budova školy postupne menila svoju tvár. K centrálnej 2-poschodovej budove pribúdali ďalšie priestory. 23. septembra 1961 bola odovzdaná prístavba, ktorá slúžila pre školské dielne. No a  15. októbra 1961 bola otvorená školská jedáleň s kuchyňou  - dovtedy sa na stravovanie používala chodba a strava sa donášala z inej ZDŠ (pre tých mladších vysvetlenie: ZDŠ  =  základná deväťročná škola). Ale najväčším stavebným prínosom pre našu školu  bolo vybudovanie krytej plavárne s krátkym bazénom. Jej slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 4.júna 1976 – ako darček k 15.výročiu založenia školy.

Z histórie školy sú zaujímavé aj iné fakty, napríklad mená známych absolventov našej školy. Patrí medzi nich napríklad JUDr. Zdenko Trebuľa, bývalý predseda Košického samosprávneho kraja, Mons. prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD. , rímskokatolícky diecézny biskup Rožňavskej diecézy a Jozef Pollák, bývalý reprezentant Československa vo futbale, člen mužstva, ktoré získalo zlaté medaily na ME v Belehrade 1976.

Počas histórie školy sa vystriedalo vo funkcii   
a) zástupcov riaditeľa: 22 pedagógov  
b) vychovávateliek: vyše 60 pedagógov       
c) učiteľov: vyše 260 pedagógov (z toho mužov 29)

História školy – to sú aj mená riaditeľov. Postupne túto  funkciu zastávali títo  pedagógovia:  Jozef Varga (1961 – 1970), Milan Koreň (1970 – 1975), Milan Flaška (1975 – 1991), Mária Novotná (1991 – 1997,  Antónia  Mündelová (1997 – 2007) a od roku 2007 je riaditeľkou školy PaedDr.  Renáta Obšatníková.