Harmonogram rodičovských združení

Dátum Čas Cieľ
07.09.2017 16.30   informatívne RZ
23.11.2017 15.30 - 17.30   konzultačné hodiny
11.01.2018 16.30   informatívne RZ
26.04.2018 15.30 - 17.30   konzultačné hodiny
07.06.2018 15.30 - 17.30   informatívne RZ

Harmonogram pedagogických rád

Dátum Čas Cieľ
30.08.2017 08.30   Zákon 245/2008/nový školský zákon
  Školský vzdelávací program
  Výchovný program ŠKD
  Výchovný program CVČ
  Plán práce školy
  Plán práce CVČ
  Školský poriadok
  Organizačný poriadok
  Pracovný  poriadok
  Vnútorné smernice
23.11.2017 14.30   I. hodnotiaca porada
  Adaptácia žiakov 1. a 5. ročníka vo VVV procese
24.01.2018 14.00   Klasifikačná porada za I. polrok šk. r. 2017/2018
25.04.2018 14.30   II. hodnotiaca porada
  Adaptácia žiakov 1. a 5. ročníka vo VVV procese
22.06.2018 14.00   Klasifikačná porada za II. polrok šk. r. 2017/2018
02.07.2018 08.00   Vyhodnocovacia porada za šk. r. 2017/2018