Harmonogram rodičovských združení

Dátum Čas Cieľ
14.09.2016 16.30   informatívne RZ
24.11.2016 15.30 - 17.30   konzultačné hodiny
12.01.2017 16.30   informatívne RZ
27.04.2017 15.30 - 17.30   konzultačné hodiny
08.06.2017 16.30   informatívne RZ

Harmonogram pedagogických rád

Dátum Čas Cieľ
02.09.2016
07.09.2016
14.00   Zákon 245/2008/nový školský zákon
  Školský vzdelávací program
  Výchovný program ŠKD
  Výchovný program CVČ
  Plán práce školy
  Plán práce CVČ
  Školský poriadok
  Organizačný poriadok
  Pracovný  poriadok, Vnútorné smernice
23.11.2016 14.00   I. hodnotiaca porada
  Adaptácia žiakov 1. a 5. ročníka vo VVV procese
25.01.2017 14.00   Klasifikačná porada za I. polrok šk. r. 2016/2017
26.04.2017 14.00   II. hodnotiaca porada
  Adaptácia žiakov 1. a 5. ročníka vo VVV procese
22.06.2017 14.00   Klasifikačná porada za II. polrok šk. r. 2016/2017
03.07.2017 14.00   Vyhodnocovacia porada za šk. r. 2016/2017