Experimentovanie po nemecky

“Experimentovanie po nemecky” je unikátny projekt Nadácie Volkswagen Slovakia a Goetheho inštitútu. V tomto projekte ide o praktickú výučbu nemčiny prostredníctvom experimentov. S finančnou podporou Nadácie vznikli vôbec prvé pracovné listy v nemčine pre metodiku CLIL (Content Language Integrated Learning), ktorá integruje cudzí jazyk do odborného predmetu – prírodovedy.

Boli vypracované pracovné listy na témy – voda, vzduch, magnetizmus, čas, auto, látky či rastliny, ktoré sú rozdelené do 15 modulov. Tie sú rozpracované na krátke experimenty, ktoré je možné realizovať na hodinách prírodovedy. Ku každej téme sú vypracované i cvičenia na slovnú zásobu, pri niektorých aj teória. Práca s pracovnými listami môže byť hodnotená pomocou tzv. preukazu vedca. V ňom si žiaci svoje experimenty vyhodnotia, napíšu, čo ich zaujalo a aké nové poznatky získali.

V roku 2017  plánujeme v rámci projektu „Experimentovanie po nemecky“ nasledujúce bezplatné aktivity:
1. Informačné školenia, kde sa zoznámite s projektom – metodikou, obsahom a názornou ukážkou.
2. Sekciu pre učiteľov nemeckého jazyka v rámci konferencie k viacjazyčnosti v Starej Lesnej;
3. Letný seminár v Bratislave pre vybraných učiteľov;
4. Dvojdňové metodické školenia k projektu v krajských mestách (viac informácii zverejníme v máji).

Odkaz na hlavnú stránku projektu: 
http://www.nadacia-volkswagen.sk/experimentovanie-po-nemecky-2/