Dokumenty

Erasmus +

Našej škole sa v tomto školskom roku 2016/2017 podaril veľký úspech. V septembri 2016 sme odštartovali už v poradí tretí projekt zastrešený Európskou úniou – ERASMUS+
pod názvom Bookworms in Europe (Knihomoli v Európe)
– Improving reading skills and motivation to read books (Zdokonaľovanie čitateľských zručností a motivácia k čítaniu kníh). Po dobu 2 rokov nás čakajú zaujímavé čitateľské aktivity a stretnutie sa zaujímavými ľuďmi. Do projektu sú zapojené školy z Monk Frystonu – Veľká Británia, Gladenbachu - Nemecko, Norrkӧpingu - Švédsko, Nichelino - Taliansko, Siggiewi - Malta.

Cieľom projektu je:
• pochopiť význam zlepšovania pedagogického prístupu a motivovania žiakov k čítaniu kníh a efektívne tento prístup využívať
• najefektívnejšie skúsenosti s čitateľskou gramotnosťou implementovať do učebných osnov, ďalej publikovať a tak podporovať profesionálny rozvoj učiteľov
zvyšovať motiváciu detí k čítaniu prostredníctvom kreatívnych aktivít
podporovať motiváciu detí čítať skrz pridružených literárnych aktivít
zvýšiť rozsah v čítaní pre všetky deti, obzvlášť v zraniteľných skupinách žiakov
zdokonaľovať chápanie kultúrnych podobností a odlišností v každodennom živote
pomocou diskusie s učiteľmi ostatných krajín, písanie listov s informáciami o tradičných zvykoch.


Počas trvania projektu naši učitelia navštívia každú z partnerských škôl. Na jednotlivých stretnutiach si budú učitelia navzájom vymieňať skúseností v oblasti čitateľských zručností žiakov. Vzájomne si budeme vymieňať nové nápady ako motivovať našich žiakov k čítaniu.
Veríme, že tento projekt pomôže našim učiteľom priniesť nové inšpirácie v profesionálnom živote a našim žiakom chuť čítať.

 

 Nemecko  Čitateľské aktivity  Prezentácia krajiny, školy  
Domovská stránka  Čítanie v našej škole    Krajina
   Škola
  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ppt ikona
 Vyhodnotenie dotazníka
 Obľúbené miesto na čítanie
 TOP 10

 

 Slovensko  Čitateľské aktivity  Prezentácia krajiny, školy  
Domovská stránka  Čítanie v našej škole Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ppt ikona
Guľko, Bombuľko
- Roly-poly Pompon

Big book
M. Ďuríčková - Guľko Bombuľko (Roly-Poly Pompon)
Handbook
 Vyhodnotenie dotazníka
 Obľúbené miesto na čítanie
 TOP 10

 

 Anglicko  Čitateľské aktivity  Prezentácia krajiny, školy  
Domovská stránka  Čítanie v našej škole  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ppt ikona
 Vyhodnotenie dotazníka
 Obľúbené miesto na čítanie
 TOP 10

 

 Malta  Čitateľské aktivity  Prezentácia krajiny, školy  
Domovská stránka  Čítanie v našej škole  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ppt ikona
 Vyhodnotenie dotazníka
 Obľúbené miesto na čítanie
 TOP 10

 

 Taliansko  Čitateľské aktivity  Prezentácia krajiny, školy  
Domovská stránka  Čítanie v našej škole  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ppt ikona
 Vyhodnotenie dotazníka
 Obľúbené miesto na čítanie
 TOP 10

 

 Švédsko  Čitateľské aktivity  Prezentácia krajiny, školy  
Domovská stránka  Čítanie v našej škole    Krajina
   Škola
 
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ppt ikona
 Vyhodnotenie dotazníka
 Obľúbené miesto na čítanie
 TOP 10