Dokumenty školy

 Školský vzdelávací program
Školský výchovný program
 Žiadosť o vydanie vysvedčenia
Správa o VV činnosti školy 2018/2019
Zásady ochrany osobných údajov
Informovaný súhlas so školskou psychologičkou
 U