Dokumenty školy

 Školský vzdelávací program
Školský výchovný program
 Žiadosť o vydanie vysvedčenia
Správa o VV činnosti školy 2017/2018
Zásady ochrany osobných údajov
Učebnica ruského jazyka pre 9. ročník: 1. - 7. lekcia
                                                                             8. - 14. lekcia
                                                                            15. - 16. lekcia