Denný režim školy

Školská budova sa otvára o 6.00 hod. /ranná služba ŠKD/ a zatvára o 7.00 hod.

Na vyučovanie žiaci vstupujú do priestorov školy:

Budova školy je zatvorená od 8.00 hod. do 13.30 hod., od 14.00 hod. do 16.00 hod.
Dlhá služba v ŠKD je od 16.00 hod. do 17.00 hod.
 

Časová organizácia vyučovania