Cvičenia z matematiky


Inštalačný program na Imagine logo a Logo Motion, potrebný k výuke žiakov 5. až 8. ročníka


www.psychotest.sk/index.php?vedomostny_test=7
www.sudoku.name/index-sk.php
www.goblmat.eu/ovladanie.php
www.walter-fendt.de
www.univie.ac.at/future.media/moe
www.oskole.sk/index.php?id_cat=34
www.ide.sk/indexsk.php?aktdir=mateksk&ut=zau&s=1 - zaujímavosti
www.zsmalinovpart.edu.sk/matika/testy.htm - matematika pre 5. - 9. ročník
www.infovek.sk/predmety/matem/aktiv/matematika.php - matematika aj pre I. stupeň
www.e-matematika.cz - riešenie rovníc
www.matematikaapc.kvalitne.cz/p_zs.htm - matematika pre 5. - 9. ročník
www.priklady.eu/sk/index.alej - matematika pre 9. ročník
www.testpark.cz/testy/matematika - matematika pre 1. - 9. ročník
www.spirkomat.webnode.sk - matematika pre 5., 8., a 9. ročník
www.matikahrou7.webnode.sk - matematika pre 5., 7., 8., a 9. ročník

www.zizimat.webnode.sk 


Tematické zameranie na opakovanie učiva 4. ročníka - príprava na previerku
Tematické zameranie 1. tem. celku - príprava na previerku z 1. tem. celku "Čísla do a nad milión"
Čítanie z grafov - pracovný list zameranný na čítanie grafov
Testovanie 5 - test č. 1, príprava na testovanie
Testovanie 5 - ZBIERKA ÚLOH !!!


Premena jednotiek objemu - pracovný list č.1
Premena jednotiek objemu - pracovný list č.2
 Premena jednotiek objemu - pracovný list č.3
Opakovanie učiva 7. ročníka - úlohy na precvičenie si učiva 7. ročníka
Tematické zameranie 4. písomnej práce z matematiky pre 7. ročník - príprava na 4. písomnú prácu


Opakovanie učiva 7. ročníka - úlohy na precvičenie si učiva 7. ročníka
Zhodnosť trojuholníkov - pracovný list

                                         Príprava na prijímacie pohovory
Testovanie 9 - test č. 1                    

Testovanie 9 - test č. 2                         
Testovanie 9 - test č. 3                         
Testovanie 9 - test č. 4                         
Testovanie 9 - test č. 5                         
Testovanie 9 - test č. 6                         
Testovanie 9 - test č. 7
Testovanie 9 - test č. 8
Testovanie 9 - test č. 9
Testovanie 9 - test č. 10

Testovanie 9 - test č. 11
Testovanie 9 - test č. 12 
Testovanie 9 - test č. 13
Testovanie 9 - test č. 14
Testovanie 9 - test č. 15
Testovanie 9 - test č. 16
Testovanie 9 - test č. 17
Testovanie 9 - test č. 18
Testovanie 9 - ZBIERKA ÚLOH

Komparo 9 - 2006/2007
Komparo 9 - 2007/2008
Komparo 9 - 2008/2009
Komparo 9 - 2009/2010
Komparo 9 - 2010/2011
Komparo 9 - 2011/2012
Komparo 9 - 2012/2013
Komparo 9 - 2013/2014
Komparo 9 - 2014/2015
Komparo 9 - 2015/2016
Komparo 9 - 2016/2017
ODPOVEĎOVÝ HÁROK