Cvičenia z informatiky


Stavba počítača - hardvér
Stavba počítača - hardvér a softvér

Vyhľadávanie informácií - pracovný list pre žiakov 5. ročníka   
Infáčik Tomke