Čistota tried

Mesiac 1. miesto 2. miesto 3. miesto
   Október      
     
   November      
     
   December*      
     
   Január      
     
   Február      
     
   Marec      
     
   Apríl      
     
   Máj      
     
   Jún      

* v mesiaci december sa uskutočnila súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy