Čistota tried

Mesiac 1. miesto 2. miesto 3. miesto
   Október 2.A 3.A 4.A
5.C 6.B 6.C
   November 2.B 2.A 3.C, 4.A
7.C 6.A 7.B
   December* 2.C, 3.B, 4.A    
6.A, 7.B, 6.B    
   Január 4.A 2.A, 3.B 3.A
5.B 7.C 6.B
   Február 2.A 3.C, 4.B 2.B, 3.A
5.B 7.B 5.C
   Marec 3.C 2.A, 2.B, 4.C 4.B
9.B 7.C 7.A
   Apríl      
     
   Máj      
     
   Jún      

* v mesiaci december sa uskutočnila súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy