Čistota tried

Mesiac 1. miesto 2. miesto 3. miesto
   Október 4.C 2.B, 4.A  3.C
6.C 5.B, 8.B 6.A
   November 3.A 2.A, 4.B  3.C
5.B 9,A 8.B, 9.B
   December* 3.A    
5.B, 6.A    
   Január 2.B 4.C 2.A
8.B 9.B 6.A
   Február 4.A 3.C 2.C, 3.B
6.A 9.B 5.B
   Marec 2.A 2.C, 3.C 2.B
5.C 8.A 5.A
   Apríl      
   Máj      
   Jún      

* v mesiaci december sa uskutočnila súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy