Čistota tried

Mesiac 1. miesto 2. miesto 3. miesto
   Október 2.A 3.A 4.A
5.C 6.B 6.C
   November 2.B 2.A 3.C, 4.A
7.C 6.A 7.B
   December* 2.C, 3.B, 4.A    
6.A, 7.B, 6.B    
   Január 4.A 2.A, 3.B 3.A
5.B 7.C 6.B
   Február 2.A 3.C, 4.B 2.B, 3.A
5.B 7.B 5.C
   Marec 3.C 2.A, 2.B, 4.C 4.B
9.B 7.C 7.A
   Apríl 4.A 2.A 3.A, 3.B
7.A 6.A 9.B
   Máj 2.A 3.B 3.C, 4.C
6.B 6.A, 7.A 9.B
   Jún      

* v mesiaci december sa uskutočnila súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy