Čistota tried

Mesiac 1. miesto 2. miesto 3. miesto
   Október 4.C 2.B, 4.A  3.C
6.C 5.B, 8.B 6.A
   November 3.A 2.A, 4.B  3.C
5.B 9,A 8.B, 9.B
   December* 3.A    
5.B, 6.A    
   Január 2.B 4.C 2.A
8.B 9.B 6.A
   Február 4.A 3.C 2.C, 3.B
6.A 9.B 5.B
   Marec 2.A 2.C, 3.C 2.B
5.C 8.A 5.A
   Apríl 3.B 2.A, 3.A 2.B, 4.A
9.C 8.B, 9.A 6.B, 6.C
   Máj      
   Jún      

* v mesiaci december sa uskutočnila súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy