Čistota tried

Mesiac 1. miesto 2. miesto 3. miesto
   Október 2.A 3.A 4.A
5.C 6.B 6.C
   November 2.B 2.A 3.C, IV.A
7.C 6.A 7.B
   December*      
     
   Január      
     
   Február      
     
   Marec      
     
   Apríl      
     
   Máj      
     
   Jún      

* v mesiaci december sa uskutočnila súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy