Čistota tried

Mesiac 1. miesto 2. miesto 3. miesto
   Január 3.B 3.C 2.A, 4.C
8.A 5.A, 9.A 7.C
   Február 2.A 4.C 3.B
8.B 7.B 8.A
   Marec 2.A 2.C, 3.B 4.B
9.A 6.B, 8.B 5.A, 8.C
   Apríl 4.C 2.B, 3.B 2.A, 3.A
5.A 5.C 5.B
   Máj 2.B 2.A 3.A, 4.B
9.B 9.A 7.B, 8.C
   Jún      

* v mesiaci december sa uskutočnila súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy